Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Januar Maaned. (1891). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77976