Nr. 03 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Marts måned. (1986). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77883