Nr. 06 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Juni måned. (1978). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77817