Nr. 10 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned. (1924). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77238