Nr. 02 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Februar Maaned. (1904). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77060