Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned. (1898). Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77036