(1)
Nr. 11 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I November Maaned. hr 1891, 1.