(1)
Nr. 01 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I Januar Maaned. hr 1891, 1.