(1)
Nr. 08 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I August Maaned. hr 1891, 1.