(1)
Nr. 12 - Anmeldelser, Bekendtgjort I Statstidende I December måned. hr 1978, 1.