(1)
Nr. 08 - Anmeldelser, Bekendtgjort I Statstidende I August måned. hr 1965, 1.