(1)
Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924. hr 1924, 1.