(1)
Nr. 12 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I December Maaned. hr 1904, 1.