(1)
Nr. 05 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I Maj Maaned. hr 1904, 1.