(1)
Nr. 04 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I April Maaned. hr 1904, 1.