(1)
Nr. 03 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Berlingske Tidende I Marts Maaned. hr 1904, 1.