(1)
Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1904. hr 1904, 1.