(1)
Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898. hr 1898, 1.