[1]
1978. Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1978. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1978).