[1]
1924. Nr. 10 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1924).