[1]
1924. Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1924).