[1]
1904. Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1904. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1904).