[1]
1898. Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1898).