[1]
1898. Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene. 1, (jan. 1898).