Tilbage til artikeldetaljer Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i August Maaned