V % % % Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 1965 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i april måned Nr. 4 Anmeldelserne angår følgende firmaer: (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­delserne findes). Aalborg Amtstidende, Vilh. Lassen, 80. Aalborg Kunststensfabrik, Marmor-& Monu­mentindustri v/ Kaj Frederiksen & Louis Villefrance, 80. Aalborg Marmorindustri, Kunststen og Monu­menter v/ Louis Villefrance, 80. Aalborg Træindustri v/ V. Nielsen og Hind­kjær Pedersen, 79. Aalborg Træindustri og rustfri Stålmontage v/ H. Verner Nielsen, 79. Aarhus Fyrværkerifabrik, I/S, v/ Jens Christi­ an Christensen og Per Christensen, 73. Aarhus Laase-Teknik v/ E. Møller, 72. Aasted Møbelfabrik v/ Brdr. Primdahl. Selde- Åsted komm., 81. Aggersborg Sparekasse, Aggersund, 80/81. Akkumulatorfabriken Wotan ved A. Wenzel, Glostrup, 81. Aladdin-Gas, I/s, v/ S. Thisted og K. Christen­sen, Skødstrup komm., 79. Aladdin Oil International v/ N. Ingemann Jør­ gensen, 72. Albing, Aage Valdemar Hans, 86. Alpha-Anti-Lak v/ Gunnar Bjarnarson, 80. AIpha-Anti-Lak v/ Anna Birgitte Hansen, 80. Andelssvineslagteriet i Bogense, 81. Arno Oil v/ Alfred Larsen, Odense, 71. Arno Oil v/ Mogens Larsen, Odense, 71. Auto-og Traktorkompagniet ved Oskar Lau­ stsen og John Pedersen, Frederikshavn, 78. Avedøre Holmes El-installatør v/ Victor Jo­ hansen, Glostrup, 81. Axelsen, Hesselholt, & Co., I/S, Skagen, 77. Bachs maskinværksted ved Bach og Lyhne, Thisted, 78. Bagergaarden v/ Vilhelm Høgsborg, 72. Ballerup El-montage v/ Bisgaard Sørensen og Eriksen, 75. Ballin og Co., 85. Bech, J. L., & Co., Horsens, 74. Bedsted og Omegns brugsforening, 83. Bikuben, Forsørgelsesforening og Sparekasse, 69. Biscuitfabriken Sesaba v/ Vilhelm Høgsborg, 72. Bjergby Brugsforening, 79. Bjerregaard, Sigvardsen og Co., Ballerup-Må­ løv komm., 73. Blikkenslagerfirmaet v/ Arne Gilbro, 85. Bøjsen's, Thomas, Eftf. v/ Hans Bojsen & Co., Branderup komm., 80. Brandt og Baadsgaard, Tilsted, 70. Brandts boghandel, Svendborg, 75. Brandts, P., boghandel, indehaver Juel Hen­ riksen, Svendborg, 75. Brinkland & Jørgensen, Lyngby, 85. Brugsforeningen Dybdal, Ålborg, 75. Brædstrup Centralforening, Ringe-Føvling komm., 69. Brdr. Hansen's Autoopretning, Gladsaxe, 81, 84. Brdr. Egon & Jørgen Jensen, Ålborg, 80. Brødrene Lange, Gentofte, 77. Brødrene Lange, Søllerød, 81. Brdr. Petersen I/S, Toftlund, 83. Brdr. Thomsen, 74. Brdr. H. & O. Pedersen, Ledøje-Smørum komm., 73. Brdr. Roed, 80. C. Q. Radio ved Leo Thulin Pedersen, 83. Cafca Kaffe-Import v/ Verner Olsen, Hvidov­ re, 73. Carlsen og Olsen, 83. Christensen, O., & B. Larsen, 75. Christiansen & Rasmussen, I/S., 74/75. Cocoon Teknik I/S v/ E. Bjerregaard og B. Damsgaard Hansen, Åbyhøj, 86. Combi element-køkken v/ Gunnar Pedersen, Gørding komm., 79. Combitronic v/ Ernst H. Jensen, 77. Constru-Matic v/ Hans Agerholm Sørensen, Them komm., 83. Conyl Teknik v/ E. Bjerregaard, Åbyhøj, 85. Damofrex Phønix v. B. Pontoppidan & Co., Lyngby-Tårbæk, 73. Dana Mode Industri ved Lerche Jensen & Rønberg Andersen, Rind. komm., 71. Danica Antenner ved Christensen og Molin, 75. Danica Antenner v/ J. Jacobsen og G. Chri­ stensen, Rødovre, 71. Danilo Tryk ved A. H. Weise & Co., 85. Daylight ved E. Lindegaard, 76. Dieco Scandinavien, Deutsche Import Export v/ Lizzi Andersen, Gladsaxe, 73. Digsmed Woodcarving ved Steen Flemming Digsmed, Roskilde, 76. Dixi Biscuitfabrik & Conditori v/ A. Janns, Gladsaxe, 79. Dronninglund Sogn og Omegns Spare-og Laa­ nekasse, 76/77. Egel, Wm., & Søn, Svendborg, 75. Elkan, Otto, 70. Esbjerg Metalstøberi ved Jørgen Evereth Han­ sen, 85. Esbjerg Metalstøberi v/ N. Chr. Nielsen, 85. Exotika ved Peder Esbjerg, Skads komm., 76. Fårevejle sogns spare-og lånekasse, 83. Fabriken Kulo v/ Allan Schultz, Gladsaxe, 73. Facadecompagniet v/ F. Jepsen, 74. Ferlov, Ole H., 70. Filéta Niels P. Carlsen, 86. Fjording, Kaj F., Gentofte, 85. Foldagers, Iver L., Efterfølger, Svendborg, 73. Faldby Sogns Brugsforening, 80. Franks Auto v/ Frank Jensen, Vordingborg, 83. Fredericia Møbel-og Inventarsnedkeri v/ H. G. Andersen og V. G. Madsen, Fredericia, 77. Friis, Poul, og søn, Hjarup komm., 72. Gades, Hans, Harbour Pilots Successor v/ Erik Henningsen, 76. Gartnernes Salgsforening i Aarhus (G. S. A.), 72. Genco v/ E. Kvist Pedersen, Århus, 72. Genfoss v/ E. Kvist Pedersen, Århus, 72. Gertsen, Hakon, Handels-og Ingeniørfirma, 75. Globe Køleindustri v/ V. Møller Larsen, Glo­strup, 81. Globe Køleindustri v/ V. Møller Larsen, Tors­lunde-Ishøj komm., 81. Grejs Byggeindustri ved Kaj Vandal Laursen & Kjeld Jensen, Grejs-Sindbjerg komm., 75. Gudum og Omegns Brugsforening, 72. H. K. Metalvarefabrik v/ P. Carentius og K. Olsen. Hvidovre, 77. Hansen, Gunner, & Søn. Ringsted, 69. Hansen, H., & Søn, Frederiksberg, 79. Hansen, P., Brenderup, 82. Hansens, Chr., Eftflg. ved V. F. Petersen, Svendborg, 84. Harboe & Brøndbjerg Petersen, Hirtshals, 71. Haslev Andels Svineslagteri, 69. Hecksher-Sørensen, A., 83. Hele familiens frisør v/ Hans Schmidt, Es­ bjerg, 78. Helion Film a. m. b. a., 85. Herning Spoleri ved Lyngholm Nielsen, 71. Hinges, N. P., maskinfabrik. Århus, 71. Hirtshals Sandblæsnings-& Galvaniseringsan­ stalt v/ Niels Degn Karstensen, 83. Holte og Omegns Brugsforening, Søllerød, 73. Hornsleth, C. K., & Nissen, Frederiksberg, 79. Hudecentralen, andelsselskabet, A. m. b. a., Brøndbyernes komm., 81. Høsten Teglværk, I/S, Sønder Dalby komm., 84. Høsten Teglværk, I/S, Sdr. Dalby komm., 84. Iversen, V., Trælast en gros, 85. J. P. Radio v/ Jens Petersen og Otto Buur Pedersen, Grenå, 75. J. P. Trading Company v. J. Palsbøll & Co., Fr.berg, 74. Jacobsens, Anker, eftf., I/S v/ Jens Petersen og Otto Buur Pedersen af Grenå, 75. Jensen og Madsen, Esbjerg, 75. Jydsk Laase-Teknik v/ Bent Christiansen, År­ hus, 72. Jysk Murer-og Entreprenørforretning, Aarhus, A. m. b. A., 79. Jydsk Silomontering v/ Petterson & Engbjerg, Hirtshals, 71. Jørgensen & Jakobsen, Hirtshals, 71. Kamstrup OK Instrumenter Åbyhøj, Danmark, 86. Kamstrups Manometer-og Termometerfabrik v/ Olaf Byskov Kamstrup og Hans Christian Nygaard Bloch, Åbyhøj, 85. Kemp & Lauritzen en gros, 72. Kinoflex v/ P. B. Nielsen, 69. Klint, Jørgen, C. V. Kjærs Eft., 77. Knudsen, Niels, og søn, Ålborg, 78. Kobi v/ Paul Olsen, 83. KoHnd, Højrup & Co., Jelling, 78. Kragh, Erik, & Co., Gentofte, 82. Kristensen, O., og Co., Herlev, 73. Kristiansen, Robert, 86. Kriswear v/ S. Baunsgaard, Kristrup komm, 79. Kronborg kiosken ved Francis Møller og Minna Johansen, Lyngby-Tårbæk^ 81. Kærby Cementstøberi ved Egon Weinreich, Hasseris, 77. Københavns Elektromotor Fabrik ved H. M. Nielsen & Søn, Fr.berg, 74. Københavns ungdoms-og arbejderkollegium, 76. Langeskov Ejendoms-og Forretningskontor, Rønninge komm., 86. Lanng & Nielsen, Randers, 81. Larinco mode ved Allan Larsson, Skander­ borg, 69. Larsen, Alfred, Olie-og teknisk forretning, Odense, 71. Larsen, Alfred, & Søns Eftf. v/ Larsen & Bjarndahl, Vordingborg, 83. Larsen, Kaj, & Søn, Ballerup-Måløv komm., 79. Larsen, L., og Søn, Svendborg, 84. Larsens, R., Eft., 84/85. Lauritzen, J., 76. Linnedskabet v/ Lisa Edl Bang, 70. Luxomat, I/S, v/ Larsen & Co., Slagelse, 77. Lyngs og omegns brugsforening, 70. Lyon Autoservice v/ O. Andersen og H. Jen­sen, 76. Læderboden v/ H. J. Hansen, 84. Malerfirmaet Rami v/ Brdr. Laursen, 86. Malerfirmaet Rami v/ M. Laursen, 86. Martens, Carl, 86. Metalvarefabriken Kansas ved H. A. Persson og V. S. Hansen, Hvidovre, 78. Midtjysk Smørexport-Forening, Horsens, 69. Minut-Nøgler & Skilte v/ Arne L. H. Jørgen­sen, 75. Mode-Import ved Karna Haugsøe & Carl C. Rasmussen, Tårnby, 69. Mogensen & Welling, Herlev, 73. Mopnsens, Betty, Boghandel I/S, Hjørring, Mogensen's, M. C., Eftf., Gentofte, 77. Mor og Barn v/ Conny Jørgensen, Grenå, 78. Mortensen, C. A., 82. Mosswa v/ Gunnar Bjarnarson, 80. Mosswa v/ Anna Birgitte Hansen, 80. Mozalux I/S v/ H. Callsen og A. Gaarde, Højrup komm., 7L Miinzberg & Hansen, 76. Møller og Johansen, I/S, Vand-gas-og sani­ tetsforretning, Sundby-Hvorup komm., 82. Møller, Carl H., 86. Møller-Andersen & Co., 84. N. B. Auto Service v/ N. Bouchikas, Århus, 86. ' Neoflex Lysskilte ved Henry A. Lorentzen, 82. 'Nibe Andelssvineslagteri, 79. [Nielsen og Sørensen, Sønder Tranders komm, 78. [Nielsen & Sørensens Guldliste-og Rammefa­ brik, Århus, 72. [Nielsen, Hans Bie, 72. [Nielsen, Ingolf, International Blad-& Bogim­ port, 85. ® [Nielsen, Julius, & Søn, 76. [Nielsen, N. A., & Søn Spedition og Transport, 85. INielsens, H. J. Eftf. — Skibsproviantering i forpagtning v/ L. Jønsson, 74. 2. Eftf. Autoudstyr v/ Henning Malm Rasmussen, 70. Nordan-Food ved Gunnar Nordstrøm, Hobro 77. 'Nordisk Filantropisk Selskab, Søllerød, 85. Mordisk Handelskalender v/ K. Hvolby, 85. • Nordisk Industrilæder v/ A. og P. Nørgaard, H. C. Jensen samt C. og W. Floch, Viborg, Mordisk Tæppeimport v/ B. Magnussen, 76. Nordjydsk Tagbelægning & Cementindustri v/ Erik Nørgaard og Egon Hårby Sørensen, Sulsted-Ajstrup komm, 81. Nordjyllands Bogtrykkeri v/ Knud Boye, Ål­borg, 80. Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølins Eftflg. ved O. Riisgaard Mortensen, Ålborg, 73. Nordtræ v/ A. J. Franck, 74. Nygaard og Søndergaard, Viborg, 70. Olesen, E., & Søn, Hvidovre, 73. Oliefyrs-Centralen v/ L. Bernstorf Jensen, 82. Olsens, C., Metalstøberi, 69. Overgaard, K., & H. C. Pløger, 83. Papir Madsen & Co., 75. Parfumeri Paris v/ Erik Vejborg, 76. Peetz, Tage, & Co., 77. Petersen & Schmidt, Tømrermestre, Gladsaxe, 73. Petersen, C. F., og Søn, Køge, 69. Petter, Carl, v. Karl Pedersen, 84. Plan Neon v/ Jens Gregersen, Vagn Jensen og Juhl Fjordside, Riiskov, 80. Porshede Brugsforening, fsførholm komm., 70. Quali-Fi I/S v/ Ole Brøndum-Nielsen og Claus Peter Broge, 83. Quists, E., Blomsterforretning, I/S, Svendborg, 84. Rasmussen, Boye, Århus, 83. Rasmussen, Boye, & Søn, Århus, 83. Rindby Brugsforening, 78. Ritzo ved Svend Otto Petersen, 84. Rodkjær, P., & P. Petersen, Århus, 78. Rødovre Guld og Sølv v/ B. Bjarnø, 70. Rømers, P., Glarmesterforretning v/ Sv. Aa. Rømer & Søn, Holstebro, 70. Sanders Bakelite-og Plastic Fabrik, Nibe, 86. Sandgaard & Søn, Ringe, 74. Schwarz Lædervarer, 82. Schwartz Lædervarer I/S, 72. Schæbel Oliefyr Service, Fr.berg, 74. Schæbel, Oluf og Ferdinand, Eneindehaver Fabrikant Henning Schæbel, Fr.berg, 74. Schæbels, Firmaerne Oluf og Ferdinand, Eftf. v/ Børge Jensen, Fr.berg, 74. Semidt v. Holger Schmidt, Hårløse komm., 81. Sie's Lak- og Farvefabriker, 77. Sito v/ Siggaard & Johan Tholstrup, Ålborg, 84. Skanlyn, I/S v/ Nils Foss & Co., 76. Skovs Byggeforretning v/ Harald Skov og Pe­ter Skov, Tyrstrup komm., 74. Skælskør og Omegns Svineslagteri Andelssel­skab, 82. Skærbæk og Omegns Lokalforening, 77. Slagterforretningen Jørgen Roed, 80. Sparekassen for Nyborg By og Omegn, 78. Sparekassen for Randers By og Omegn, 83. Stanso ved Ib Shreiner Hansen, Svendborg, 73. Star Skibsmaling-Fabrik v/ A. Burcharth. Kolding, 71, 76, 82. Statsanstalten for Livsforsikring, Østerbro agentur v/ Aage Mobeck, 85. Sterm, Aksel, & Co., 77. Stubbekøbing Fiskesalgsforening, Andelsselska­ bet, 74. Svendborg Materialhandel (A. S. Nissens Efter­følger) ved Ejnar Hansen, 84. Svendborg ny dapvaskeri v/ A. Dideriksen, 75. Svendborg ny Dampvaskeri ved Junius Stampe, 75. Svendborg Tøjhus og Engelsk Beklædnings­magasin ved Aage Friis, Kragballe Nielsens Eftf., 73. Sydfyns Brille-Optik ved Ejnar Sørensen, Svendborg, 84. Sæbefirmaet Extral v/ E. Bille Andersen, 74. Sæbefirmaet Extral's Eftf. v/ Leif Skovgaard Larsen, 74. Sømlageret ved Tage Janssen & Co., 86. Sønderbro Auto ved Mogens Andersen, 77. Sønderjydsk Elektro v/ Johann Jørgen Jensen og Helge Gunnar Hansen, Åbenrå, 72. Sørensen, Carl, & Søn, Vejlby-Risskov komm., 79/80. Sørensen, Gustav, & Søn, Fr.berg, 74. Sørensens, Er., Sønner, I/S, Set. Peders land­sogns komm., 82. Søtøjsfabriken Neptun ved Bille Wiggers, Svendborg, 84. Tabitta v/ T. Rasmussen & K. L. Christensen, Svendborg, 79. Teknatex ved Carsten Warburg, 76. Tellux v/ Peter Gjørtler, 70. Thaarup, Holger, Gentofte, 74, 82. Them Sogns Spare-og Laanekasse, 78. Thinggaard, Poul, Jern-og Staalforretning, Svendborg, 84. Thorlund Strømpefabrik v/ Kjeld Hansen, Ej­strup, 79. Thorndahl & Co., 82. Tricotage-Magasinet ved Astrid Petersen, Svendborg, 84. Tyrkisk Handelskompagni ved E. Saxild, 77. Tørring og Omegns Spare-og Laanekasse, 75. Udbyes, H., Eftf. A. Liitzen, Svendborg, 84. Ullas Dukkekonfektion I/S v/ Hansen & Lar­sen, Karlslunde-Karlstrup komm., 7L Ulvens Sportsbeklædning v/ J. Bergquist, 76. Valby Kontorforsyning ved Henning Gad, 76. Vejviser for Automobil-Motorcykle-og Trak­torindustrien ved K. Karnov, 85. Vestjydsk Caravan v/ Bent Madsen, Struer, 84. Viborg Byes og Omegns Sparekasse, 71. Wenco Ventekjoler v/ Holger Wendel Søren­sen, Viborg, 69. Westheimer, Paul, fotokino import, Hersteder­nes komm., 81. Westtoft, M., & Søns Eftf., 74. Wilian & Madsen, kaffeautomater, Århus, 82. Winkel & Bellens, 85. Winkel, C. N., og Rasmussen, Svendborg, 79. Zacho Foto ved Carl Johan Zacho og Jørgen Bek, Viborg, 72. Ørsnes, Niels E., Fr.berg, 74. Østrup Dørfabrik, I/S, ved Aksel Moth Ve­stergaard og Bjarne Kragh Jensen, Gislum-Vognsild komm., 82. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Poul Børge Nielsen af Frederiksberg ud­ øver industridrift som eneste ansvarlig in­ dehaver af firmaet Kinoflex v/ P. B. Niel­ sen. Prokura er meddelt Elisabeth August Nielsen, født Lundahl, og Knud Ejvin Blin­ dum i forening. Oluf Larsen, der var eneste ansvarlig in­dehaver af firmaet C. Olsens Metalstøberi, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes mid­lertidigt af afdødes bo i henhold til nærings­lovens § 13 og tegnes, sålænge boet fortsæt­ter firmaet af afdødes enke Elna Maritta Sophie Larsen, født Olsen, som bestyrer. Erik Hoffmeyer er udtrådt af bestyrelsen (direktionen) for firmaet Bikuben, Forsør­gelsesforening og Sparekasse. Finn å Rogvi af Gentofte er indtrådt i bestyrelsen som medlem af direktionen. Hans Sølvhøj er ud­trådt af bestyrelsen (tilsynsrådet). Firmaet har under 19. november 1964 foretaget æn­dringer i sine vedtægter, hvilke ændringer er stadfæstet af Tilsynet med Banker og Sparekasser den 28. januar 1965. Københavns magistrat, den 31. marts 1965. Karna Haugesøe er udtrådt af firmaet „Mode-Import ved Karna Haugesøe & iCor/ C. Rasmusen", Tårnby kommune. Firmaet fortsættes uforandret af den hidti­dige deltager Carl Christen Baj Rasmus­sen som eneste ansvarlige indehaver. Politimesteren i Tårnby, den 30. marts 1965. Under firma „Brædstrup Centralfore­fiing" driver handel i Ring-Føvling kom­mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 15. august 1962. Den i selskabet indskudte kapital er vekslende. Medlenmierne hæfter solidarisk for selska­bets forpligtelser dog først når dækning ikke har kunnet opnås hos selskabet. Sel­skabets bestyrelse består af: Hans Askhøj, Tønning st., Sigurd Jørgensen, Gammel­strup, Gunnar Mortensen, Træden, Poul Sø­gaard, Træden, Peder Sørensen, Dauding, A^age Nielsen, Ring, Christian Jørgensen, Aastrup, Anders Thomsen, Haarup, og Svend Sørensen, Haarup. Selskabet tegnes af den samlede besty­"else. Prokura er meddelt forretningsfører Henning Grønlund. Bekendtgørelser til med­»emmerne skal ikke ske i offentlige tiden- Her. Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 30. marts 1965. Af bestyrelsen for „Midtjysk Smørex­port-Forening", Horsens, er udtrådt gård­ejer Aage Kristensen, Honum pr. Rask Mølle, sognefoged Jacob Fransen, Dauding pr. Brædstrup, og sognefoged Svend Peter Svendsen, Humleballegaard pr. Søvind, og i stedet er indtrådt: sognefoged Jens Ther­kelsen, Vinthen pr. Lund, gårdejer Viggo Hauge Pedersen, GI. Tørring pr. Tørring og gårdejer Helge Henneberg, Gludsted pr. Hampen. Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 30. marts 1965. Firmaet „C. F. Petersen og Søn" af Kø­ge kommune er hævet. Politimesteren i Køge, den 30. marts 1965. Af bestyrelsen for Haslev Andels Svine­slagteri af Haslev er udtrådt: Gdr. Kaspar Nielsen, Kagstrup, Ørslev og parcellist Lauritz Hansen, Spragelselille Herlufmagle. I stedet for er indtrådt: Gdr. Egon Jensen, Kagstrup, Ørslev og parcellist Jens Aage Nielsen, Tybjerglille pr. Herlufmagle. Politimesteren i Køge, den 30. marts 1965. Firmaet „GUNNER HANSEN & SØN" driver håndværk i Ringsted købstad. Niels Gunner Peter Hansen og Hans Vagn Høybye Hansen, begge af Ringsted er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Ringsted m. v., den 30. marts 1965. Allan Karl Robert Larsson af Skander­borg købstad driver handel i Skanderborg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Larinco mode ved Allan Lars­son". Politimesteren i Silkeborg m. v., den 29. marts 1965. Under firma „Wenco Ventekjoler vi Hol­ger Wendel Sørensen" udøves industridrift i Viborg købstad af et kommanditselskab, i hvilket grosserer Holger Wendel Søren­sen er eneste ansvarlige deltager. Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 24. marts 1965. Firmaet Nygaard og Søndergaard udøver industridrift i Viborg købstad. Knud Nygaard af Viborg og Harry Søn­dergaard af Hjarbæk pr. Løgstrup er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Prokura er meddelt Irene Nygaard af Viborg og Gerda Søndergaard af Hjar­bæk pr. Løgstrup hver for sig. Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 27. marts 1965. Firmaet „P. Rømers Glarmesterforret­ning" v! •S'v. Aa. Rømer & Søn, Holstebro, driver håndværk i Holstebro købstad. Svend Aage Rømer og Peter Rømer, begge af Holstebro, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Holstebro m. v., den 30. marts 1965. Under firma „Porshede Brugsforening", Porshede pr. Nibe, drives handel i Nør­holm kommune af et selskab med begræn­set ansvar, hvis vedtægter af 15. februar 1952 er ændrede den 11. marts 1965. Den i selskabet indskudte kapital er vekslende. Medlemmerne hæfter solidarisk for for­eningens forpligtelser. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlem­mer, efter at det måtte have vist sig umu­ligt at opnå dækning hos foreningen. Medlemmerne hæfter indbyrdes princi­palt pro rata i forhold til deres dividende­berettigede køb i de sidste 10 år, subsidi­ært hæfter medlemmerne også overfor for­eningen solidarisk. Foreningens bestyrelse består af føl­ gende: Niels Larsen, Klitgård pr. Nibe (for­ mand). Holger Christen Christensen, Klitgård pr. Nibe (næstformand). Anthon Kirstein Kristensen, Klitgård pr. Nibe. Kaj Kristensen, Porshede pr. Nibe og Niels Aagaard, Klitgård pr. Nibe. Foreningen tegnes enten af 2 medlem­mer af bestyrelsen i forening eller pr. pro­kura af formanden eller næstformanden i forening med brugsforeningens uddeler. Prokura er meddelt uddeler Jakob Georg Larsen, Porshede pr. Nibe. Bekendtgørelser til medlemmerne sker ved opslag i brugsforeningens forretnings­lokale. Politimesteren i Nibe m. v., den 30. marts 1965. Firmaet „Brandt og Baadsgaard", Til­sted, anmelder, at prokura er meddelt fru Marie Brandt og fru Johanne Amtoft Baadsgaard, der tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Thisted, den 30. marts 1965. Af bestyrelsen for „Lyngs ug omegns brugsforening", Lyngs, er udtrådt gårdejer Laurits Henry Boddum, nu Vogntoft, tøm­rermester Anker Emanuel Christensen og stationsmester Niels Nørgaard, begge af Lyngs. I deres sted er indtrådt bagermester Charles Laurits Marinus Skaarup, gårdejer Frederik Olesen og gårdejer Karl Robert Gade, alle af Lyngs pr. Hvidbjerg. Politimesteren i Hurup, den 30. marts 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Linnedskabet v! Lisa Edl Bang er hævet. Otto Elkan, der var eneste ansvarlig in­dehaver af firmaet Otto Elkan, er afgået ved døden og firmaet er afmeldt af han­delsregistret. Firmaet „TELLUX" v/ Peter Gjørtler er hævet. Ole Holger Ferlov af Gentofte driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Ole H. Ferlov. Prokura er meddelt Niels Gørløv. Henning Malm Rasmussen af Dragør driver handel som eneste ansvarlig inde­haver af firmaet Poul Nielsens 2. Eftf. Autoudstyr v/ Henning Malm Rasmussen. Københavns magistrat, den 30. marts 1965. Bent Bjarnø af Københavns kommune driver håndværk i Rødovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Rødovre Guld og Sølv v/ B. Bjarnø". Politimesteren i Hvidovre, den 31. marts 1965. Firmaet ,.Danica Antenner v/ J. Jakob­sen og G. Christensen", Rødovre kommu­ne, er hævet. Politimesteren i Hvidovre, den 31. marts 1965. Firmaet Harboe & Brøndbjerg Petersen driver håndværk i Hirtshals kommune. Konrad Christensen Harboe og Orla Brøndbjerg Petersen, begge af Hirtshals, er de ansvarlige deltagere og tegner firma­et hver for sig. Firmaet „Betty Mogensens Boghandel I IS" driver handel i Hjørring købstad. Betty Mogensen og Per Ib Bjørnbak Chri­stoffersen, begge af Hjørring, er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Hver af deltagerne har prokura. Firmaet Jørgensen & Jakobsen driver håndværk i Hirtshals kommune. Frands Ejvind Jørgensen og Kjeld Børge Jakob­sen, begge af Hirtshals, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Firmaet Jydsk Silomontering v/ Petter­son & Engbjerg, af Hirtshals, er afmeldt af handelsregistret. Hjørring politikammer, den 30. marts 1965. Verner Lyngholm Nielsen, Herning, ud­øver industridrift i Herning købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Herning Spoleri ved Lyngholm Nielsen. Politimesteren i Herning købstad m. v., den 1. april 1965. Firmaet Dana Mode Industri ved Lerche Jensen & Rønberg Andersen udøver indu­stridrift i Rind kommune. Niels Theodor Lerche Jensen, Hammerum og Karl Røn­berg Andersen, Lind, er de ansvarlige del­tagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Herning købstad m. v., den 1. april 1965. Fru Anna Elisabeth Burcharth af Kol­ding kommune driver handel og udøver industridrift i Kolding købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „STAR SKIBSMALING-FABRIK". Politimesteren i Kolding købstad m. v., den L april 1965. Firma „Arno OU" v/ Alfred Larsen af Odense er afmeldt. Firma „Alfred Larsen, Olie-og teknisk forretning" af Odense, er afmeldt. Johannes Mogens Larsen af Dalum kom­mune driver handel i Odense købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Arno OU" v! Mogens Larsen. Prokura er meddelt Alfred Johannes Larsen. Politimesteren i Odense, den 1. april 1965. Firmaet ,,Ullas Dukkekonfektion I/S vf Hansen & Larsen" udøver industridrift i Karlslunde-Karlstrup kommune. Anne Lise Mollerup Hansen, født Ras­mussen og Ulla Birgit Larsen, født Ras­mussen, begge af Karlslunde, er de ansvar­lige deltagere. Politimesteren i Roskilde købstad m. v., den 31. marts 1965. Firmaet „Mozalux l/S v/ H. Callsen og A. Gaarde" udøver industridrift i Højrup kommune. Henry Schmidt Callsen af Ar­num, Højrup kommune og Ane Margrethe Gaarde af Københavns kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Politimesteren i Toftlund, den 1. april 1965. Firmaet „Nordisk Indiistrilæder v/ A. og P. Nørgaard, H. C. Jensen samt C. og W. Floch", Viborg, anmelder, at firmaet er hævet. Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 27. marts 1965. Viborg Byes og Omegns Sparekasse, Vi­borg, anmelder, at der fra 3. december 1964 er meddelt afdelingsleder Harry As­mussen, Viborg, prokura i forening med 1 direktør eller i forening med 2 andre pro­kurister. Politimesteren i Viborg købstad m. v.. Hen 27. marts 1965 Niels Peter Erik Jensen Hinge af Århus driver industri i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „N. P. Hin­ges maskinfabrik". Århus politikammer, den 1. april 1965. „Nielsen & Sørensens Guldliste-og Ram­mefabrik" er slettet af handelsregistret. Århus politikammer, den 1. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet BAGERGAARDEN v/ Vilhelm Høgsborg er hævet. Firmaet Schwarz Lædervarer I/S er hæ­vet Firmaet Biscuitfabriken SESABA v/ Vil­helm Høgsborg er hævet. Niels Ingemann Jørgensen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Aladdin Oil International v/ N. Ingemann Jørgensen. Max Aron Rolf Levysohn, der var an­svarlig deltager i firmaet Kemp & Laurit­zen en gros, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige del­tager Axel Muusfeldt, hvorhos Else Levy­sohn, født Larsen, af Gentofte, Carsten Levysohn af Tikøb og Bent Simonsen af Hellerup er indtrådt i firmaet som ansvar­lige deltagere. Firmaet tegnes alene af for­nævnte Axel Muusfeldt. Københavns magistrat, den 2. april 1965. Berigtigelse Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­tidende nr. 297 for den 19. marts 1965 ved­rørende udslettelse af firmaet Hans Bil Nielsen bekendtgøres at det udslettede fir­ma rettelig burde have været anført som Hans Bie Nielsen. Københavns magistrat, den 2. april 1965. Firmaet Sønderjydsk Elektro v/ Johann Jørgen Jensen og Helge Gunnar Hansen af Åbenrå, er hævet. Politimesteren i Åbenrå købstad m. v., den 2. april 1965. Firmaet „Poul Friis og søn" driver hånd­værk i Hjarup kommune. Poul Friis og Martinus Eigil Friis, begge af Hjarup, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 1. april 1965. Firmaet „Zacho Foto ved Carl Johan Zacho og Jørgen Bek" driver håndværk i Viborg købstad. Carl Johan Haugaard Zacho af Viborg og Jørgen Bek af Viborg er de eneste an­svarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Politimesteren i Viborg købstad m. v., den 27. marts 1965. Firmaet „Gudum og Omegns Brugsfor­ening" af Gudum anmelder, at bestyrelsen nu består af: Anton Kristian Jensen, for­mand, Hans Kristian Hansen, Aase Valborg Pedersen, født Jeppesen, Jens Jensen Lund og Jens Werner, alle af Gudum, Politimesteren i Ålborg m. v., den 1. april 1965. Bent Gunner Christiansen af Århus dri­ver håndværk i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Jydsk Laa­se-Teknik v/ Bent Christiansen". Århus politikammer, den 2. april 1965. Arne Tage Egon Møller af Århus driver handel i Århus købstad som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Aarhus Laase-Teknik v/ E. Møller". Århus politikammer, den 2. april 1965. Af bestyrelsen for firmaet „Gartnernes Salgsforening i Aarhus" (G.S.A.) er ud­trådt: Jens Carlo Jensen, Skablund, Hundslund, og i stedet er indtrådt: Ove Holm Schwartz, Grundfør, Hinne­rup, hvorefter bestyrelsen består af: Børge Rasmussen, Skjoldelev, Lading, (formand), Helge Harmsen, Årslev, Brabrand, (næst­formand), Knut Strandberg, Tilst, Mundelstrup, Svend Jensen, Skæring, Anders Nielsen, Beder, Erik Overgaard Elmstrøm, Lisbjerg, År­hus C, og Ove Holm Schwartz, Grundfør, Hinne­rup. Århus politikammer, den 2. april 1965. Firma „Genfoss v! E. Kvist Pedersen" er hævet. Århus politikammer, den 3. april 1965. Egon Kvist Pedersen ar Århus driver håndværk i Århus købstad som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Genco v/ E. Kvist Pedersen". Århus politikammer, den 3. april 1965. Firma O. Kristensen og Co driver håndværk i Herlev kommune. Ole Kristen­sen af Køge og Poul Louis Hansen af Kø­benhavn er de ansvarlige deltagere. Fir­maet er overflyttet fra Københavns kom­mune. Allan Martin Schultz af Søllerød udøver industridrift i Gladsaxe kommune som ene­ste ansvarlige indehaver af firmaet Fa­briken „Kulo" v/ Allan Schultz. Firma Mogensen & Welling udøver in­dustridrift i Herlev kommune. Erling Elle­gaard Mogensen af Glostrup og Ove Sor­wad Welling af Herlev er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Brdr. H. & O. Pedersen driver håndværk i Ledøje-Smørum kommune. Hans Erik Pedersen af Gladsaxe og Knud Ove Peder­sen af Ledøje-Smørum er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Lizzi Andersen af Gladsaxe driver han­del i Gladsaxe kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet DIECO SCAN DIN AVIEN, Deutsche Import Ex- port v/ Lizzi Andersen. Prokura er med­delt Erik Aage Bruhn Andersen af Glad­saxe. Firma Petersen & Schmidt, Tømrer­mestre driver håndværk i Gladsaxe kom­mune. Helge Laurits Petersen og Leif Nor­dahl Schmidt begge af Gladsaxe er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Prokura er meddelt Frida Peter­sen og Alice Margrethe Schmidt begge af Gladsaxe hver for sig. Politimesteren i Gladsaxe, den 5. april 1965. I firma Bjerregaard, Sigvardsen og Co. af Ballerup-Måløv kommune er kommandi­tisten udtrådt. Firmaet fortsættes uforan­dret af de hidtidige deltagere. Politimesteren i Gladsaxe, den 5. april 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende for 26. fe­bruar 1965: Under firma „DAMOFREX PHØNIX V. B. Pontoppidan & Co." drives handel i Lyngby-Tårbæk kommune af et komman­ditselskab, i hvilket Børge Dines Pontoppi­dan af Lyngby er eneste ansvarlige inde­haver. Politimesteren i Lyngby, den 5. april 1965. Firmaet „HS Aarhus Fyrværkerifabrik v/ Jens Christian Christensen og Per Chri­stensen" driver håndværk i Aarhus køb­stad. Jens Christian Christensen og Per Christensen, begge af Århus, er de ansvar­lige deltagere. Århus Politikammer, den 5. april 1965. Firmaet „CAFCA Kaffe-Import v/ Ver­ner Olsen" af Hvidovre kommune er hævet. Politimesteren i Hvidovre, den 6. april 1965. Ole Damm Olesen er udtrådt af firmaet „E. Olesen & Søn" af Hvidovre kommune, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Ejner Martin Olesen. Politimesteren i Hvidovre, den 7. april 1965. Bestyrelsen for „Holte og Omegns Brugs­forening" af Søllerød anmelder, at Ernst Evan Viggo Jensen og Oluf Herman Olsen er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Margrethe Olsen, Sø­vej 1, og Inge Andersen, Vestre Paradisvej 38 B, begge af Holte. Medlem af bestyrelsen Richardt Viggo Larsen er valgt som næst­formand. Politimesteren i Lyngby, den 6. april 1965. Firmaet „Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølins Eftflg. ved O. Riisgaard Morten­sen" af Ålborg er hævet. Politimesteren i Ålborg m. v., den 6. april 1965. Firma „Stanso ved Ib Shreiner Hansen", Svendborg, er hævet. Firma „Svendborg Tøjhus og Engelsk Be­klædningsmagasin ved Aage Friis, Kragballe Nielsens Eftf.", Svendborg, er hævet. Firma „Iver L. Foldagers Efterfølger", Svendborg, er hævet. Politimesteren i Svendborg m. v., den 6. april 1965. Jesper Sandgaard er udtrådt af firmaet ,,Sandgaard & Søn", Ringe. Firmaet fort­sættes uforandret af den hidtidige deltager Carl Aage Jespersen Sandgaard. Politimesteren i Svendborg m. v., den 6. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­ taget følgende anmeldelser: Firmaet Sæbefirmaet Extral v! E. Bille Andersen er hævet. Leif Skovgaard Larsen af Bagsværd dri­ ver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Sæbefirmaet Extral's Eftf. vi Leif Skovgaard Larsen. Firmaet Nordtræ v/ A. J. Franck har til­ bagekaldt den Arne Vestergaard givne pro­ kura. Einar Valdemar Hansen af Herlev dri­ ver håndværk som eneste ansvarlig inde­ haver af firmaet M. Westtoft & Søns Eftf. Københavns magistrat, den 6. april 1965. „Skovs Byggeforretning v/ Harald Skov og Peter Skov" driver håndværk i Tyrstrup kommune. Harald Christian Skov, Favervrå pr. Chri­stiansfeld, og Peter Johannes Skov, Tyr­strup pr. Christiansfeld, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Haderslev, den 6. april 1965. Firmaerne „Oluf og Ferdinand Schæbel, Eneindehaver Fabrikant Henning Schæbel" er hævet. Firmaet „Niels E. Ørsnes" har tilbage­kaldt den Karl Johan Dahl Jensen med­delte eneprokura. Firmaet „Københavns Elektromotor Fa­brik ved H. M. Nielsen & Søn" har med­delt Hans Trap-Nielsen, Finsensvej 47 B, eneprokura. Under firma „J. P. Trading Company v. J. Palsbøll c& Co." drives handel i Frede­riksberg kommune af et kommanditselskab, i hvilket Jørgen Thorkild William Palsbøll af Klampenborg er eneste ansvarlige del­tager. Kollektiv prokura er meddelt Søren Pals­bøll, Ordrup Jagtvej 66, Charlottenlund, og Holger Clausen, Vejlebakken 11, Holte. Firmaet „Gustav Sørensen & Søn" driver håndværk i Frederiksberg kommune. Gustav Adolf Sørensen og Ove Sørensen, begge af Rødovre, er de ansvarlige del­tagere og tegner firmaet i forening. Fru Vera Emma Johanne Schæbel, født Rasmussen, af Frederiksberg, driver hånd­ værk sammesteds som eneste ansvarlige in­ dehaver af firmaet „Schæbel Oliefyr Ser­ vice". Eneprokura er meddelt Niels Valdemar Sørensen, Jyllandsvej 12 A. Børge Rasmus Jensen, Frederiksberg, dri­ver håndværk sammesteds som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Firmaerne Oluf og Ferdinand Schæbels Eftf. v/ Børge Jensen". Politimesteren i Frederiksberg birk, den 7. april 1965. Jørgen Thaarup af Gentofte er indtrådt i firmaet Holger Thaarup af Gentofte som ansvarlig og til underskrift berettiget del­tager, hvorved den ham meddelte prokura er bortfaldet. Politimesteren i Gentofte, den 7. april 1965. Af bestyrelsen for ,,Andelsselskabet Stub­bekøbing Fiskesalgsforening", Stubbekøbing, er udtrådt Poul Nielsen af Stubbekøbing. I stedet er indtrådt Frede Niels Olsen af Stubbekøbing. Politimesteren i Nykøbing F. købstad m. V., den 6. april 1965. Firmaet „J. L. Beck & Co" af Horsens meddeler herved Kaj Strand Olesen af Hor­sens prokura. Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 7. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Under firma Facadecompagniet v/ F. Jepsen drives håndværk af et kommandit­selskab, i hvilket Frederik Christian Jep­sen er eneste ansvarlig deltager. Firmaet Brdr. Thomsen driver hånd­værk. Per Anders Thomsen og Ole Kresten Thomsen er de ansvarlige deltagere. August Edvard Lindvald Jønsson driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet H. J. Nielsens Eftf. -Skibsprovian-tering i forpagtning v/ L. Jønsson. Firmaet HS Christiansen & Rasmussen driver håndværk. Christian Frandsen Chri­ sliansen og Holger Rasmussen er de an­Firmaet „Tørring og Omegns Spare-og svarlige deltagere og tegner firmaet i for­Laanekasse", Tørring, er hævet. ening. Politimesteren i Horsens købstad m. v., Firmaet Danica Antenner ved Christen­ den 8. april 1965. sen og Molin driver håndværk. Gunnar Martin Christensen og Gerhardt Molin, Firmaet „Svendborg ny Dampvaskeri ved sidstnævnte af Brøndbyvester, er de an­Junius Stampe", Svendborg, er hævet. svarlige deltagere og tegner firmaet i for­ ening. Aksel Reinhardt Dideriksen af SvendborgHakon Gertsen af Charlottenlund driver kommune driver håndværk i Svendborghandel som eneste ansvarlig indehaver af købstad som eneste ansvarlige indehaver firmaet Hakon Gertsen, Handels-og Inge­af firmaet „Svendborg ny dampvaskeri v/niørfirma. A. Dideriksen", Svendborg. Firmaet Papir Madsen & Co udøver in­dustridrift. Max Peder Madsen og Ejnar Politimesteren i Svendborg m. v., den Herman Stauning, førstnævnte af Ballerup, 8. april 1965. er de ansvarlige deltagere. Arne Leo Helmuth Jørgensen udøver in­Oskar William Egel, som var ansvarlig dustridrift som eneste ansvarlig indehaver deltager i firmaet „Wm. Egel & Søn", af firmaet Minut-Nøgler & Skilte v/ Arne Svendborg, er afgået ved døden. Firmaet L. H. Jørgensen. fortsættes uforandret med afdødes enke, Firmaet O. Christensen & B. Larsen dri­Amalie Dorthea Egel, Svendborg, og den ver håndværk. Oluf Christensen og Bent hidtidige deltager, William Oskar Egel, Aage Larsen, sidstnævnte af Glostrup, er Svendborg, som de ansvarlige deltagere. de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Svendborg m. v., den 8. april 1965. Københavns magistrat, den 8. april 1965 | [ Firmaet „Brandts boghandel", Svend­Firma Ballerup El-montage v/ Bisgaard borg, er hævet. Sørensen og Eriksen driver håndværk i Bal­lerup-Måløv kommune. Ib Schutz Bisgaard Sørensen og Erling Vang Eriksen begge af Hans Idun Juel Henriksen af Svendborg Ballerup-Måløv er de ansvarlige deltagere kommune driver handel i Svendborg køb­ og tegner firmaet i forening. stad som eneste ansvarlige indehaver af fir­ maet ,,P. Brandts boghandel, indehaver Juel Politimesteren i Gladsaxe, den 8. april Henriksen", Svendborg. 1965. Politimesteren i Svendborg m. v., den 8. april 1965. Firmaet ,Jensen og Madsen" driver håndværk i Esbjerg købstad. Orla Ejner Jensen og Børge Kirketerp Madsen, begge Firmaet „Grejs Byggeindustri ved Kaj af Esbjerg, er de ansvarlige deltagere og Vandal Laursen & Kjeld Jensen" udøver tegner firmaet i forening. industridrift i Grejs-Sindbjerg kommune. Kaj Vandal Laursen af Grejs og Kjeld Jen­ Politimesteren i Esbjerg, den 8. april 1965. sen af Mølholm, Vinding kommune pr. Vej­le, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­Firma I/S Anker Jacobsens eftf. v/Jens maet hver for sig. Petersen og Otto Buur Pedersen af Grenå er Politimesteren i Vejle, den 8. april 1965. hævet. Firmaet „Brugsforeningen Dybdal" af Ål­borg anmelder, at bestyrelsen nu består af: Firmaet J. P. Radio v/ Jens Petersen og Ejnar Rosenvinge, formand, Carl Leo Chri­ Otto Buur Pedersen driver handel i Grenå stian Christensen, næstformand, Jenny Kir­købstad. Jens Petersen og Otto Buur Peder­stine Johanne Gerhardt, født Andreassen,sen af Grenå er de ansvarlige deltagere og John Andersen, Agner Morten Jørgensen,tegner firmaet i forening. Prokura er med­Ejler Emanuel Kristensen og Edith Olinedelt fru Inge Pedersen. Sørensen, født Jensen, alle af Ålborg. Politimesteren i Grenå m. v., den 8. april Politimesteren i Ålborg m. v., den 7. april 1965. 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Parfumeri Paris v/ Erik Vej­borg er hævet. Henrik Warburg af Hørsholm og Ib Werner af Frederiksberg er indtrådt i fir­maet TEKNATEX ved Carsten Warburg som ansvarlige deltagere. Firmaet tegnes fremtidigt af de ansvarlige deltagere Car­sten Warburg, fornævnte Henrik Warburg og fornævnte Ib Werner i forening. Fir­maet har tilbagekaldt de Hanne Warburg og fornævnte Henrik Warburg givne pro­kuraer. Georg Verner Strigel Nielsen er udrådt af firmaet Julius Nielsen & Søn, der fort­sættes uforandret af den hidtidige ansvar­lige deltager Knud Edmund Hansen. Københavns magistrat, den 9. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Bernhard Max Georg Magnussen, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet Nordisk Tæppeimport v/ B. Magnussen, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Bodil Magnus­sen, født Skovrup, af Gentofte. Prokura er meddelt Jørgen Dahlberg Larsen. Firmaet „Daylight" ved E. Lindegaard er hævet. Firmaet Lyon Autoservice v/ O. Ander­sen og H. Jensen driver håndværk. Ove Jacob Andersen og Hugo Arne Jensen, sidstnævnte af Hvidovre, er de ansvarlige deltagere. Firmaet J. Lauritzen har meddelt Ib Jo­hansen prokura i forening med hver især af følgende tidligere anmeldte prokurister enten Alf Møller, eller Poul Blankholm Hansen eller Svend Lundgaard eller Thor­vald Frederik Christensen. Firmaet MUnzberg & Hansen driver han­del. Orla Henning Verner MUnzberg og Bjørn Axel Hansen er de ansvarlige del­tagere og tegner firmaet i forening. Henning Gad af Frederiksberg driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Valby Kontorforsyning ved Hen­ ning Gad. Københavns magistrat, den 9. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Erik Henningsen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Hans Gades Harbour Pilots Successor v/ Erik Henningsen. Firmaet Ulvens Sportsbeklædning vf J. Bergquist er hævet. Firmaet I/S S kanlyn v/ Nils Foss & Co., der hidtil har været tegnet af de ansvarlige deltagere i forening eller af den ansvarlige deltager Nils Utke Foss alene, tegnes frem­tidig af de ansvarlige deltagere i forening eller af den ansvarlige deltager Lars Er­ling Foss alene. Under firma Københavns ungdoms-og arbejderkollegium drives handel af et sel­skab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 24. september 1964 og hvis bestyrelse består af Frederik Vilhelm Eilschou Holm her af staden (formand), Niels Peter Jo­hannes Johansen Krag, her af staden (næst­formand), Leif Jørgen Qvortrup af Virum og Fritz Erik Hugo Krabbe af Holte. Fir­maet tegnes af formanden eller næstfor­manden i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Den i selskabet indskudte kapi­tal er vekslende. Intet af medlemmerne hæfter for selskabets forpligtelser, for hvilke alene den selskabet til enhver tid tilhørende kapital hæfter. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender. Københavns magistrat, den 9. april 1965. Peder Esbjerg af Skads kommune driver handel i Skads kommune som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet ,,Exotika ved Pe­der Esbjerg". Politimesteren i Esbjerg, den 9. april 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 3 af 3. april 1965 vedrørende firmaet „STAR SKIBSMALINGFABRIK", Kolding: Prokura er meddelt fabrikant Mogens Burcharth og direktør Knud Erik Kron­dorf hver for sig. Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 8. april 1965. ,,Digsmed Woodcarving ved Steen Flem­ming Digsmed" tilbagekalder den Bent An­dersen af København meddelte prokura, og anmelder samtidig prokura til John Tofte Rasmussen af København. Politimesteren i Roskilde købstad m. v., den 9. april 1965. Dronninglund Sogn og Omegns Spare-og Laanekasse anmelder, at medlem af tilsyns­rådet: gårdejer Christen Jensen Møller, „Bollegaard", Rørholt, er afgået ved døden. Forpagter Frederik Bang, „Holtet", Dorf pr. Flauenskjold, er indvalgt i stedet. Vedtægterne er senest ændret den 27. juni 1961 og stadfæstet af handelsministeriet den 18. juli 1961. Politimesteren i Sæby købstad m. v., den 9. april 1965. Firmaet „Kærby Cementstøberi ved Egon Weinreich" af Hasseris kommune er hævet. Politimesteren i Ålborg m. v., den 9. april 1965. Under navnet „Skærbæk og Omegns Lo­kalforening" drives handel i Skærbæk kom­mune af et selskab, hvis vedtægter er af 25. juli 1955. Der er ikke indskudt kapital af medlem­merne, som hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Selskabets bestyrelse består af gårdejer Peter Lautrup af Gesing (formand), gård­ejer Niels Peter Lassen af Hjemsted, ce­mentstøber Rask Vinum af Øster Gasse, gårdejer Niels Hansen af Ullerup og gård­ejer Peter Fogtmann af Barsbøl. Selskabet tegnes af formanden. Prokura er meddelt uddeler Karl Helmer Larsen, Skærbæk. Bekendtgørelse til medlemmerne sker skriftligt. Politimesteren i Tønder købstad m. v., den 10. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Ernst Henning Jensen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Combitronic v! Ernst H. Jensen. Firmaet Tage Peetz & Co. har meddelt Eyvind Peetz, Bent Wenske Pedersen og Hilmer Hansen prokura 2 i forening. Firmaet Tyrkisk Handelskompagni ved F. Saxild har meddelt Bent Holland-Møl­ler prokura. Mogens Andersen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Søn­derbro Auto ved Mogens Andersen. Firmaet Jørgen Klint, C. V. Kjærs Eft. har meddelt Aase Geertsen prokura. Erik Monrad Sie af Birkerød er indtrådt i firmaet Sie's Lak-og Farvefabriker som ansvarlig og til underskrift berettiget del­ tager. Firmaet Aksel Sterm & Co. har meddelt Karen Margrethe Damgaard Kjelstrup, født Sørensen, prokura. Københavns magistrat, den 12. april 1965. Firmaet ,,H.K. Metalvarefabrik v/ P. Ca­rentius og K. Olsen" udøver industridrift i Hvidovre kommune. Poul Henning Caren­tius og Karl Otto Olsen, begge af Køben­havns kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Prokura er meddelt Kirsten Abelone Ol­sen, født Jensen. Politimesteren i Hvidovre, den 12. april 1965 Otto Philip Randholm af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet M. C. Mogen­sen's Eftf. Firmaet er overflyttet fra Kø­benhavns kommune. Firmaet Brødrene Lange af Gentofte er afmeldt som overflyttet til Søllerød kom­mune. Politimesteren i Gentofte, den 12. april 1965. Firmaet „Fredericia Møbel-og Inventar­snedkeri v/ H. G. Andersen og V. G. Mad­sen" driver håndværk i Fredericia købstad. Helge Goldenbeck Andersen af Vejle og Vagn Gunnar Madsen af Fredericia er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Politimesteren i Fredericia købstad m. v., den 12. april 1965. Firmaet I/S Hesselholt Axelsen & Co. af Skagen er hævet. Politimesteren i Frederikshavn og Skagen m. V., den 12. april 1965. Firmaet „NORDAN-FOOD ved Gunnar Nordstrøm" af Hobro er hævet. Politimesteren i Hobro m. v., den 12. april 1965. Firmaet „I/S Luxomat v/ Larsen & Co.", Slagelse, er afmeldt. Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 10. april 1965. Knud Lyhne er udtrådt af firmaet „Bachs maskinværksted ved Bach og Lyhne", Thi­sted, der fortsættes uforandret af den hid­tidige deltager Lars Nielsen Bach. Politimesteren i Thisted, den 12. april 1965. Berigtigende anmeldelse, jfr. statstidende nr. 179 for 29. oktober 1964: Firmaet ,,Kolind, Højrup & Co." driver håndværk i Jelling kommune. Hans Anker Petersen Kolind, Per Henning Kolind og Hans Kristian Højrup, alle af Jelling, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Vejle, den 12. april 1965. Firmaet „Nielsen og Sørensen" driver håndværk i Sønder Tranders kommune. Vagn Nielsen af Gug og Tage Sørensen af Gistrup er de ansvarlige deltagere. Firmaet „Niels Knudsen og søn" driver håndværk i Ålborg købstad. Niels Ingvard Marius Knudsen og Kurt Knudsen, begge af Ålborg, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Ålborg m. v., den 12. april 1965. Emma Maria Henriette Petersen, der var eneindehaver af firmaet „P. Rodkjær & P. Petersen", er afgået ved døden. Arvinger­ne Ruth Brockmann Westergaard og Carl Heinz Eduard Brockmann Petersen, begge af Århus, fortsætter firmaet uforandret. Firmaet tegnes af Carl Heinz Eduard Brockmann Petersen alene. Århus politikammer, den 12. april 1965. Fru Conny Glargaard Andersen Jørgen­sen af Grenå driver handel i Grenå køb­stad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Mor og Barn" v! Conny Jørgen­sen. Politimesteren i Grenå m. v., den 12. april 1965. Firmaet ,,Metalvarefabriken „Kansas" ved H. A. Persson og V. S. Hansen'', Hvid­ovre kommune, er hævet. Politimesteren i Hvidovre, den 13. april 1965. Hans Henrik Schmidt af Esbjerg kommu­ne driver håndværk i Esbjerg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „He­le familiens frisør v/ Hans Schmidt''. Politimesteren i Esbjerg, den 13. april 1965. Af bestyrelsen for „Rindby Brugsfor­ening" er Morten Arnold Mathiasen og Tage Overgaard udtrådt. Indtrådt er Harald An­dreas Lauridsen og Jens Hansen Iversen, begge af Rindby. Politimesteren i Esbjerg, den 13. april 1965. Them Sogns Spare-og Laanekasse anmel­der, at Gunnar Hansens prokura er tilbage­kaldt, og at der til mejerist Knud Kristen­sen, Them, er meddelt prokura med ret til at tegne firmaet i forbindelse med direktø­ren eller et tilsynsrådsmedlem. Politimesteren i Silkeborg m. v., den 12. april 1965. „Auto-og Traktorkompagniet ved Oskar Laustsen og John Pedersen" driver hånd­værk i Frederikshavn kommune. Oskar Kap­pel Laustsen af Frederikshavn og John Man­drup Pedersen af Frederikshavn er de an­svarlige deltagere. Politimesteren i Frederikshavn m. v., den 13. april 1965. Af tilsynsrådet for Sparekassen for Ny­borg By og Omegn er udtrådt købmand Carl Nielsen, Nyborg, og husmand Kristian Erik­sen, Ellinge, og i deres sted er indtrådt di­rektør Knud Martin Hermansen, Nyborg, og husmand Emil Godtfred Pedersen, Ellinge, hvorefter tilsynsrådet består af: Murermester Niels Christian Victor Han­sen, Nyborg, amtsrådsmedlem Lauritz Han­sen, Frørup, redaktør Jens Christian Hauge, Nyborg, skibsbygmester Carl Emil Koch Jensen, Nyborg, folketingsmand Svend Aage Petersen Horn, Nyborg, gårdejer Lauritz Pe­tersen, Bovense, mejeribestyrer Mettinus Gregersen, Ørbæk, direktør Knud Martin Hermansen, Nyborg, og husmand Emil Godtfred Pedersen, Ellinge. Formand for tilsynsrådet er: murermester Niels Christian Victor Hansen, Nyborg. ^ Tilforordnede er: formanden og amtsråds­medlem Laurits Hansen, Frørup. Administrerende direktør er: Otto Gyde Poulsen. Politimesteren i Nyborg m. v., den 13. april 1965. Firmaet „Aalborg Træindustri v/ V. Niel­sen og Hindkjcer Pedersen" af Ålborg er hævet. Henry Verner Nielsen af Ålborg udøver in­dustridrift i Ålborg købstad som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Aalborg Træ­industri og rustfri Stålmontage v/ H. Verner Nielsen". Politimesteren i Ålborg m. v., den 13. april 1965. Berigtigelse, jfr. bekendtgørelse i statsti­dende nr. 202 af 25. november 1964, af teg­ningsreglerne for firma ,,Jysk Murer-og En­treprenørforretning, Aarhus, A.m.b.A": Selskabet tegnes af formanden og 1 besty­relsesmedlem i forening. Århus politikammer, den 13. april 1965. Niels Peder Stendevad-Nielsen af Frede­riksberg er indtrådt i firmaet „C. K. Horn­sleth & Nissen" som ansvarlig og til under­skrift berettiget deltager. Firmaet ,,H. Hansen & Søn" driver hånd­værk i Frederiksberg kommune. Hans Hansen og Henning Hansen, begge af Frederiksberg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Frederiksberg birk, den 14. april 1965. Firmaet „Thorlund Strømpefabrik v/ Kjeld Hansen", Ejstrup, udøver industridrift i Ej­strup kommune, som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet. Prokura er meddelt Aa­se Hansen, født Degner. Politimesteren i Horsens købstad m. v., den 14. april 1965. Firmaet „Bjergby Brugsforening" anmel­der, at Johannes Arentsen, Bjergby, Poul Lynggaard Pedersen, Bjergby, og Karl Boll, Bjergby, er udtrådt af bestyrelsen og i ste­det er indtrådt Gunnar Boll, Bjergby, Kri­sten Lynggaard Thomsen, Bjergby, og Kri­stian Nyby Overgaard, Fårtoft. Politimesteren i Nykøbing Mors, den 14. april 1965. „Nibe Andelssvineslagteri", Nibe, anmel­der, at Svend Laugaard Stoffersen er ud­trådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt gårdejer Frode Kjær Christensen, Harrild. Politimesteren i Nibe m. v., den 13. april 1965. Firmaet „Kriswear v/ S. Baunsgaard" af Kristrup kommune er hævet. Politimesteren i Randers, den 14. april 1965. Gunnar Pedersen af Gørding kommune driver håndværk i Gørding kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Combi element-køkken v/ Gunnar Peder­sen." Politimesteren i Ribe, den 13. april 1965. Peter Rasmussen af Svendborg er ind­trådt i firmaet „C. N. Winkel og Rasmus­sen", Svendborg, som ansvarlig og til under­skrift berettiget deltager. Politimesteren i Svendborg m. v., den 14. april 1965. Firma „TABITTA v/ T. Rasmussen & K. L. Christensen" udøver industridrift i Svend­borg købstad. Tabitta Rasmussen og Kjeld Lennart Christensen, begge af Svendborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Svendborg m. v. den 14. april 1965. Aksel Robert Janns af Søllerød udøver industridrift og driver håndværk i Glad­saxe kommune som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet „DIXI Biscuitfabrik & Conditori" v/ A. Janns. Prokura er med­delt Poul Erik Hansen af Hørsholm. Firma Kaj Larsen & Søn driver hånd­værk i Ballerup-Måløv kommune. Kaj Arne Edvar Larsen og Arne Thor Illum Larsen, begge af Ballerup, er de ansvar­lige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Gladsaxe, den 20. april 1965. Firmaet I/S ALADDIN-GAS v/ S. Thi­sted og K. Christensen driver handel Vorre, Skødstrup kommune. Svend Jensen Thisted og Knud Chri­stensen, begge af Skødstrup kommune, er de ansvarlige deltagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 20. april 1965. Firmaet „Carl Sørensen & Søn", Vejlby-Risskov kommune, anmelder, at Carl Chri­stian Sørensen er udtrådt af firmaet, der fortsættes uforandret af Carl Wagner Sø­rensen, som eneste ansvarlige indehaver. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 20. april 1965. Firmaet ,,Aalborg Amtstidende, Vilh. Lassen" af Ålborg anmelder, at Tyge Las­sen er afgået ved døden, og at Dorrit Car­rie Lassen, født Henriques, af Hasseris, er indtrådt i firmaet som ansvarlig og til un­derskrift berettiget deltager. Firmaet ,,Aalborg Kunststensfabrik, Mar­mor-& Monumentindustri v/ Kaj Frederik­sen & Louis Villefrance" af Ålborg er hævet. Louis Brido Villefrance af Ålborg ud­øver industridrift i Ålborg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Aalborg Marmorindustri, Kunststen og Monumenter v/ Louis Villefrance". Knud Ove Boye af Ålborg driver hånd­værk i Ålborg købstad som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Nordjyllands Bogtrykkeri v/ Knud Boye". Firmaet ,,Brdr. Egon & Jørgen Jensen" driver håndværk i Ålborg købstad. Egon Jensen af Ålborg og Jørgen Malgo Jensen af Gistrup er de ansvarlige delta­gere. Politimesteren i Ålborg m. v., den 20. april 1965. Foldby Sogns Brugsforening pr. Hinne­ rup, anmelder, at Holger Pedersen, Folby, Christian Gydesen, Folby mark, Thomas Sørensen, Norring, Alfred Pedersen, Tinning, og Magnus Kvistgaard, Folby mark, er udtrådt af bestyrelsen. I stedet for er indtrådt: Jens Christian Pedersen, (formand), Knud Abildgaard, Jørgen Møller, Egon Sørensen, alle af Folby, og Anders Sommer, Tinning. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 20. april 1965. Firmaet „Plan Neon" vj Jens Greger­sen, Vagn Jensen og Juhl Fjordside udøver industridrift i Risskov, Vejlby-Risskov kommune. Alfred Juhl Fjordside, Vagn Erling Jen­sen og Jens Carlo Gregersen, alle af Vejl­by-Risskov kommune, er de ansvarlige del­tagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 20. april 1965. Firmaet „Thomas Bojsen's Eftf. v/ Hans Bojsen & Co." driver handel i Branderup kommune. Hans Peter Hansen Bojsen, Inger Boj­sen og Maria Hansen Bojsen, alle af Bran­derup J. er de ansvarlige deltagere og teg­ner firmaet i forening. Politimesteren i Toftlund, den 20. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Mosswa v/ Anna Birgitte Han­sen er hævet. Gunnar Bjarnarson driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Mosswa v/ Gunnar Bjarnarson. Prokura er meddelt Ebba Bjarnarson, født Hansen. Firmaet Alfha-Anti-Lak v/ Anna Bir­gitte Hansen er hævet. Gunnar Bjarnarson driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Alfha-Anti-Lak v/ Gunnar Bjarnarson. Prokura er meddelt Ebba Bjarnarson, født Hansen. Firmaet Brdr. Roed er hævet. Jess Jørgen Roed af Søllerød driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Slagterforretningen Jørgen Roed. Københavns magistrat, den 21. april 1965. Aggersborg Sparekasse, Aggersund, an­melder, at gårdejer Andreas Jensen, Ulle­rup, er udtrådt af tilsynsrådet og i stedet er indtrådt snedkermester Andreas Pedersen, Aggersund. Den 6. januar 1965 er vedtaget nye ved­tægter, der er stadfæstet af handelsministe­riet 1. februar 1965. Tilsynsrådet består nu af 8 medlemmer og som nyt medlem er valgt gårdejer og sognefoged Jens Grishauge, Gøttrup Strand. Sparekassens firma tegnes af 2 direktører i forening eller 2 tilsynsrådsmedlemmer i forening eller 1 direktør og 1 tilsynsråds­medlem i forening samt pr. prokura 1 di­rektør i forbindelse med kassereren, meje­rist Ejvind Kristian Eriksen. Politimesteren i Thisted, den 21. april 1965. Andelssvineslagteriet i Bogense anmelder, at gårdejer Jens Aage Nicolaisen, Hem­merslev pr. Jullerup, og husmand Peter Fich Larsen, Båring mark pr. Asperup, er udtrådt af bestyrelsen, og at gårdejer Harry Jeppesen, Nordbygård, Sdr. Esterbølle, Vef­linge, og gårdejer Erik Petersen, Nørre­lund, Asperup, er indtrådt i bestyrelsen. Politimesteren i Bogense m. v., den 21. april 1965. Firmaet Nordjydsk Tagbelægning & Ce­mentindustri v/ Erik Nørgaard og Egon Harly Sørensen driver håndværk og indu­stri i Sulsted-Ajstrup kommune. Fabrikant Erik Nørgaard, Brombærvej 19, Hasseris, og fabrikant Egon Harly Sørensen, Skovbakke­vej 18, Hasseris, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Nørresundby m. v., den 20. april 1965. Firmaet „Lanng & Nielsen" driver hånd­værk i Randers købstad. Alfred Madsen Lanng og Ejner Nielsen, begge af Randers, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Randers, den 21. april 1965. Firmaet „Aasted Møbelfabrik, v/ Brdr. Primdahl" udøver industridrift i Selde-Åsted kommune. De ansvarlige deltagere er Karl Erik Primdahl og Anton Frederik Primdahl, bo­ende Åsted pr. Durup, som tegner firmaet i forening. Politimesteren i Skive m. v., den 21. april 1965. Paul Ferdinand Westheimer af Lyngby-Tårbæk kommune driver handel i Herste­dernes kommune som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet ,,Paul Westheimer, foto­ kino import". Prokura er meddelt Henny Miiller West­heimer, født Hansen, og Ole Brynæs, der tegner hver for sig. Victor Johansen af Glostrup kommune driver håndværk sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Avedøre Holmes El-installatør v/ Victor Johansen". Vagn Møller Larsen af Glostrup udøver industridrift i Torslunde-Ishøj kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Globe Køleindustri v/ V. Møller Larsen". Prokura er meddelt Ida Dam Larsen, født Bedholm. Firmaet „Globe Køleindustri v/ V. Møller Larsen", Glostrup, er afmeldt som overflyt­tet til Torslunde-Ishøj kommune. Firmaet „Akkumulatorfabriken Wotan ved A. Wenzel", Glostrup, er hævet. Af bestyrelsen for andelsselskabet ,,Hude-Centralen A.m.b.a.", Brøndbyernes kommu­ne, er forpagter Theodor Nielsen, Jernit pr. Hammel, udtrådt, og i hans sted er proprie­tær Knud Dahl-Jensen, „Kolkærgård", År­hus C, indtrådt. Politimesteren i Glostrup, den 22. april 1965. Firma Brdr. Hansen s Autoophug af Glad­saxe kommune er hævet som overflyttet til Herstedernes kommune. Politimesteren i Gladsaxe, den 22. april 1965. Firmaet „Brødrene Lange" driver han­del i Søllerød kommune. Jens Otto Lange af Søllerød og Carl Ove Lange af Gentofte er de ansvarlige deltagere. Prokura er meddelt Tage Lejf Jensen af Bagsværd. Firmaet er overflyttet fra Gentofte kommune. Firmaet „Kronborg kiosken ved Francis Møller og Minna Johansen" driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune. Francis Vilhel­mine Emilie Møller og Minna Grethe Johan­sen, begge af København, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Lyngby, den 21. april 1965. Holger Schmidt af Hårløse kommune ud­øver industridrift i Hårløse kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Se-midt V. Holger Schmidt. Politimesteren i Hillerød, den 23. april 1965. Af bestyrelsen for Skælskør og Omegns Svineslagteri Andelsselskab er udtrådt: par­cellist Herman Peter Larsen, Eskildstrup pr. Korsør, og gårdejer Evald Petersen, Eg­geslevmagle. I stedet er indtrådt: forpagter Hans Ejner Nielsen, Lindeskovgården pr. Skælskør, og gårdejer Hans Peter Harald Hansen, Oreby pr. Sdr. Bjærge. Politimesteren i Skælskør m. v., den 22. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Thorndahl & Co er hævet. Herman Jens Andreas Sieling, der var an­svarlig detlager i firmaet C. A. Mortensen, er afgået ved døden. Gerhard Christian Sie­ling af Snekkersten er indtrådt i firmaet som ansvarlig og til underskrift berettiget del­tager og viderefører firmaet sammen med den hidtidige deltager Arne Tage Billekop. Firmaet tegnes fremtidig af de ansvarlige deltagere i forening. Prokura er meddelt Lizzie Sieling, født Hogrebe. Aage Schwarz af Tårnby driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Schwarz Lædervarer. Prokura er meddelt Kate Laila Schwarz, født Hjort. Firmaet Neoflex Lysskilte ved Henry A. Lorentzen er hævet. Firmaet Oliefyrs-Centralen vj L. Bern­storf Jensen er afmeldt af det herværende handelsregister efter at forretningskontoret er overflyttet til Tåstrup. Københavns magistrat, den 23. april 1965. Firmaet ,,1/S Østrup Dørfabrik ved Aksel Moth Vestergaard og Bjarne Kragh Jensen" udøver industridrift i Gislum-Vognsild kom­mune. Aksel Moth Vestergaard og Bjarne Kragh Jensen, begge af Østrup, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Hobro m. v., den 23. april 1965. Firmaet „P. Hansen", Brenderup, er hæ­vet. Politimesteren i Middelfart, den 23. april 1965. Firmaet ,,1/S Møller og Johansen", vand­gas-og sanitetsforretning, driver håndværk i Sundby-Hvorup kommune. Christian Møl­ ler af Lindholm og Kai Johansen af Vod­skov er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Nørresundby m. v., den 23. april 1965. Anders Peter Sørensen og Viggo Johannes Sørensen, begge af Slagelse, driver hånd­værk i Set. Peders landsogns kommune som eneste ansvarlige indehavere af firmaet ,,1/S Fr. Sørensens Sønner", idet de videre­fører den af deres afdøde fader, Frederik Sørensen, under uanmeldt firma drevne virksomhed. Politimesteren i Slagelse købstad m. v., den 23. april 1965. Erik Fritz Jean Wilian af Brabrand og Ingvar Albert Madsen af Rungsted driver som de ansvarlige deltagere håndværk i År­hus købstad under firma „Wilian & Mad­sen, kaffeautomater". Prokura er meddelt Gert Frederik Wiede­kam Videkam. Århus politikammer, den 23. april 1965. Firmaet Erik Kragh & Co. driver handel i Gentofte kommune. Erik Kragh og Per Kragh, begge af Gentofte, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening, hvor­hos de tegner firmaet hver for sig pr. pro­kura. Agnes Caroline Thaarup, der var med­indehaver af firmaet Holger Thaarup af Gentofte, er udtrådt af firmaet, der fort­sættes uforandret af den hidtidige deltager Jørgen Thaarup. Politimesteren i Gentofte, den 24. april 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 3 af 3. april 1965 vedrørende firmaet „Star Skibs-maling-Fabrik", Kolding. Anmeldelsen skal rettelig lyde: Fru Anna Elisabeth Burcharth af Kol­ding kommune driver handel og udøver industridrift i Kolding købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „STAR SKIBSMALING-FABRIK v! A. Burcharth". Prokura er meddelt fabrikant Mogens Burcharth og direktør Knud Erik Krondorf hver for sig. Politimesteren i Kolding købstad m. v., den 23. april 1965. Niels Degn Karstensen af Skagen driver håndværk i Hirtshals kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Hirtshals Sandblæsnings-& Galvaniseringsanstalt v/ Niels Degn Karstensen". Forretningskontoret er i Skagen kom­mune. Prokura er meddelt Knud Erik Kristof­fersen. Politimesteren i Frederikshavn og Ska­gen m. V., den 24. april 1965. Hans Agerholm Sørensen af Them kom­mune udøver industridrift i Them kommu­ne som eneste ansvarlige indehaver af fir­maet „Constru-Matic v/ Hans Agerholm Sø­rensen". Politimesteren i Silkeborg m. v., den 23. april 1965. Firmaet „Boye Rasmussen & Søn" er hæ­vet. Århus politikammer, den 24. april 1965. Erling Boye Rasmussen af Århus driver håndværk i Århus købstad som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Boye Ras­mussen". Århus politikammer, den 24. april 1965. Af bestyrelsen for „Bedsted og Omegns brugsforening," Bedsted Thy, er udtrådt gårdejer Viggo Thomas Nielsen, Hundskjær pr. Bedsted Thy, og gårdejer Ove Jensen, Spolum pr. Bedsted Thy, og i deres sted er indtrådt pensionist Anton Sørensen og fru Anna Margrethe Nielsen, begge af Bedsted Thy. Vedtægterne er ændret den 13. marts I96I. Politimesteren i Hurup, den 26. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet A. Hecksher-Sørensen har med­delt Torben Hecksher-Sørensen prokura. Paul Preben Søndergaard Olsen af Bag­sværd driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Kobi" v/ Paul Olsen. Firmaet Carlsen og Olsen driver hånd­værk. Per Korsman Carlsen og Finn Erling Olsen er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Leo Thulin Pedersen driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet .,C. Q. Radio" ved Leo Thulin Pedersen. Firmaet K. Overgaard & H. C. PIøger driver håndværk. Peter Kristian Overgaard og Hans Conrad Pløger er de ansvarlige deltagere. Firmaet Quali-Fi I/S v! Ole Brøndum-Nielsen og Claus Peter Broge udøver indu­stridrift. Ole Brøndum-Nielsen og Claus Peter Broge, sidstnævnte af Gladsaxe, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Københavns magistrat, den 26. april 1965. Af tilsynsrådet for Fårevejle sogns spare-og lånekasse er udtrådt fhv. bagermester Niels Peter Jørgensen, Fårevejle, og i stedet er indtrådt bagermester Werner Jørgensen, Fårevejle. Politimesteren i Holbæk m. v., den 26. april 1965. „Sparekassen for Randers By og Omegn" anmelder, at der den 14. oktober 1964 er vedtaget ændringer af vedtægternes §§ 7 og 10, stadfæstet af tilsynet med banker og sparekasser den 12. november 1964. Som medlem af tilsynsrådet er pr. 1. april 1965 indtrådt amtmand Jean Jacques Ri­card, Randers. Politimesteren i Randers, den 26. april 1965. Firmaet „Brdr. Petersen I/S.", Toftlund, driver handel i Toftlund kommune. Peter Detlefsen Petersen og Uwe Lorenz Petersen, begge af Toftlund, er de ansvar­lige deltagere. Prokura er meddelt Gerda Karoline Pe­tersen, Toftlund. Politimesteren i Toftlund, den 26. april 1965. Firmaet: Alfred Larsen & Søns Eftf. v/ Larsen & Bjarndahl driver håndværk i Vor­dingborg kommune. Erling Anders Frederik Larsen og Kai Willy Sejer Bjarndahl, begge af Vording­borg kommune, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Vordingborg, Stege m. v., den 24. april 1965. Frank Erik Jensen af Vordingborg kom­mune driver håndværk i Vordingborg køb­stad som eneste ansvarlige indehaver af fir­maet: Franks Auto v/ Frank Jensen. Politimesteren i Vordingborg, Stege m. v., den 24. april 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende for den 24. april 1965. Firma Brdr. Hansen's Autoopretning af Gladsaxe kommune er hævet som overflyt­tet til Herstedernes kommune. Politimesteren i Gladsaxe, den 27. april 1965. Under firmanavn ,,I/S Høsten Teglværk" drives industridrift i Sønder Dalby kommu­ne af et -med hensyn til firmaloven -sel­skab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 26. april 1965. Den i selskabet ind­skudte kapital er vekslende. For selskabets forpligtelser hæfter greve Christian Alfred Vincents Lerche-Lerchenborg, Lerchenborg pr. Kalundborg og Sean-Fly A/S, Hangar 106, Københavns Lufthavn, Dragør. Greve Christian Alfred Vincents Lerche-Lerchenborg udgør alene bestyrelsen og teg­ner alene selskabet. Der er meddelt grev­inde Inga Lerche-Lerchenborg eneprokura. Bekendtgørelse til medlemmer skal ikke ske i offentlige tidender. Politimesteren i Køge, den 27. april 1965. Firma ,,H. Udbyes Eftl. A. Liitzen", Svendborg, er hævet. Firma „I/S E Quists Blomsterforretning", Svendborg, er hævet. Firma ,,Svendborg Materialhandel (A. S. Nissens Efterfølger) ved Ejnar Hansen", Svendborg, er hævet. Firma ,,Tricotage-Magasinet ved Astrid Petersen", Svendborg, er hævet. Firma ,,Søtøjsfabriken Neptun ved Bille Wiggers", Svendborg, er hævet. Firma ,,Poul Thinggaard, Jern og Staal­forretning", Svendborg, er hævet. Firma „Chr. Hansens Eftflg. ved V. F. Petersen", Svendborg, er hævet. Politimesteren i Svendborg m. v., den 27. april 1965. Carl Edvard Larsen, der var ansvarlig deltager i firmaet „L. Larsen og Søn", Svendborg, er afgået ved døden. Firmaet fortsætter uforandret med afdødes enke, In­ger Jolanda Larsen, Svendborg, og den hid­ tidige deltager Ludvig Larsen, som de an­ svarlige deltagere. Politimesteren i Svendborg m. v., den 27. april 1965. Firmaet ,,I/S Høsten Teglværk" ved Knud Tholstrup, Hakon Christian Juelsen, Arne Valdemar Pedersen, Henrik Thol­strup, Poul Tholstrup, Laurits Tholstrup og Gerda Brødsgaard af Sdr. Dalby kommune er hævet. Politimesteren i Køge, den 27. april 1965. Ejnar Johannes Sørensen, der var eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Sydfyns Brille-Optik ved Ejnar Sørensen", Svend­borg, er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­tes uforandret af afdødes enke, Karen Ma­rie Sørensen, Svendborg. Politimesteren i Svendborg m. v., den 27. april 1965. Firmaet „SITO v/ Siggaard & Johan Tholstrup" driver handel i Ålborg købstad. Erik Børge Siggaard af Ålborg og Johan Kreiberg Tholstrup af Hasseris er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Politimesteren i Ålborg m. v., den 27. april I 1965. Bent Madsen, Rosenvænget 2, Struer, , driver handel i Struer købstad som eneste ; ansvarlige indehaver af firmaet „Vestjydsk : Caravan" v! Bent Madsen. Politimesteren i Holstebro m. v., den 27. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod-­taget følgende anmeldelser: Axel Lange Rasmussen af Dragør er i indtrådt i firmaet Møller-Andersen & Co. . som ansvarlig og til underskrift berettiget j deltager, hvorved den ham givne prokura i bortfalder. Prokura er meddelt Ebbe Møl-­ler-Andersen. Af firmaet er vedkommende s kommanditist udtrådt. Firmaet „Carl Petter" v. Karl Pedersen • i er hævet. , Firmaet Læderboden v! H. J. Hansen er , i hævet. ' Firmaet „Ritzo" ved Svend Otto Peter­sen er afmeldt af det herværende handels-i -] register efter at forretningskontoret er over-| -• flyttet til Rødovre kommune. ^ Firmaet R. Larsens Eft. er afmeldt af ; i. det herværende handelsregister, efter at forretningskontoret er overflyttet til Fre­deriksberg kommune. Firmaet Vejviser for Automobil-Motor­cykle-og Traktorindustrien ved K. Karnov er hævet. Niels Angelus Nielsen, der var ansvarlig deltager i firmaet N. A. Nielsen & Søn Spe­dition og Transport, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hid­tidige deltager Karl Anker Preben Ander­ sen. Firmaet Danilo Tryk ved A. H. fVeise Co er hævet. Københavns magistrat, den 27. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Statsanstalten for Livsforsikring, Østerbro agentur v/ Aage Mobeck er hæ­vet. Firmaet Ingolf Nielsen, International Blad-& Bogimport er hævet. Firmaet Nordisk Handelskalender v/ K. Hvolby har meddelt Helge Bov prokura og tilbagekaldt den Svend Aage Ludvigsen giv­ne prokura. Børge Frederik Friis Andersen af Glo­strup er indtrådt i firmaet Ballin og Co. som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager og viderefører firmaet uforandret sammen med den hidtidige deltager Axel Kristian Gotlib Cramer Jensen. Firmaet tegnes fremtidig af de ansvarlige deltagere i forening. Prokura er meddelt Ingeborg Marie Jensen, f. Jørgensen, i forening med en af de ansvarlige deltagere, enten Børge Frederik Friis Andersen eller Axel Kristian Gotlib Cramer Jensen. Arne Gilbro af Ballerup-Måløv driver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Blikkenslagerfirmaet v/ Arne Gilbro. Københavns magistrat, den 27. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Firmaet Winkel & Bellens driver handel. Bent Bruno Winkel og Jan Joris Bellens er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Under firma Helion Film a. m. b. a. dri­ves håndværk af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 27. marts 1963 med senere ændringer af 28. august 1963, 30. oktober 1963 og 17. februar 1965, og hvis bestyrelse består af Peter Ring af Klampenborg (formand) Henrik Nordfalk Nielsen her af staden (kasserer), Peter Hei­ ner her af staden (daglig leder) Frederik Grundtvig Jungersen af Frederiksberg, Morten Piil af Frederiksberg og Leif No­ rup her af staden. Firmaet tegnes af den daglige leder i forening med enten for­ manden eller kassereren. Kapitalen er veks­ lende og udgør 500 kr. pr. medlem. Med­ lemmerne hæfter kun med deres indskud for selskabets forpligtelser. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige ti­ dender. Firmaet V. Iversen, Trælast en gros har anmeldt ændring vedrørende kommanditi­stens indskud. Københavns magistrat, den 28. april 1965. Firmaet Ka] F. Fjording af Gentofte har meddelt Alex Jul Ditlefsen prokura. Politimesteren i Gentofte, den 27. april 1965. Aage Holm af København er indtrådt i firmaet „Brinkland & Jørgensen" af Lyng­by som ansvarlig og til underskrift beretti­get deltager. Af bestyrelsen for „Nordisk Filantropisk Selskab" af Søllerød er udtrådt Erwin Roen­feldt og Aage Fejersen, i stedet er indtrådt Wilhelm Johansen, Bregnevej 35, Nakskov, og Erik Peter Olesen, Holstsvej 13, Skagen. Politimesteren i Lyngby, den 27. april 1965. Firmaet „Esbjerg Metalstøberi v/ N. Chr. Nielsen" af Esbjerg er hævet. Jørgen Evereth Hansen af Guldager kom­mune udøver industridrift i Esbjerg køb­stad, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet ,,Esbjerg Metalstøberi ved Jørgen Evereth Hansen". Prokura er meddelt Ger­da Nielsen-Brøchner. Politimesteren i Esbjerg, den 28. april 1965. Firmaet Conyl Teknik v/ E. Bjerregaard, Åbyhøj, Åby kommune, er hævet. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 28. april 1965. Firmaet Kamstrups Manometer-og Ter­mometerfabrik vt Olaf Byskov Kamstrup og Hans Christian Nygaard Bloch, Åbyhøj, Åby kommune, er hævet. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 28. april 1965. Firmaet COCOON TEKNIK IIS v/ E. Bjerregaard og B. Damsgaard Hansen dri­ver håndværk i Åbyhøj, Åby kommune. Erik Bjerregaard af Åby kommune og Bent Damsgaard Hansen af Horsens kom­mune er de ansvarlige dehagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 28. april 1965. Olaf Byskov Kamstrup af Åby kommune udøver industridrift i Åbyhøj, Åby kom­mune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: KAMSTRUP OK INSTRUMENTER ÅBY­HØJ DANMARK. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 28. april 1965. Firmaet „Langeskov Ejendoms-og For­retningskontor" af Rønninge kommune er afmeldt til herværende handelsregister. PoHtimesteren i Kerteminde købstad m. V., den 28. april 1965. Firmaet „Sanders Bakelite-og Plastic Fa­brik", Nibe, driver industridrift i Nibe køb­stad. Ib Sander af Ålborg og Erik Sander og Sonja Theresia Sander af Hillerød er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet i for­ening. Politimesteren i Nibe m. v., den 27. april 1965. Nicolas Bouchikas af Århus driver hånd­værk i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „N. B. Auto Service v/N. Bouchikas". Århus poHtikammer, den 28. april 1965. Til Københavns handelsregister er mod­taget følgende anmeldelser: Aage Valdemar Hans Albing har til­bagekaldt den Grethe Christiansen, f. Ole­sen, givne prokura. Firmaet Sømlageret ved Tage Janssen & Co. er hævet. Firmaet Filéta Niels P. Carlsen er hæ­vet. Firmaet Robert Kristianson har tilbage­kaldt den Finn Stephensen givne prokura og meddelt John Ib Tengberg prokura. Firmaet Malerfirmaet „Rami" v! M. Laursen er hævet. Firmaet Malerfirmaet „Rami" v/ Brdr. Laursen driver håndværk. Rasmus Wahlun Laursen og Mikael Wahlun Laursen er de ansvarlige deltagere. Firmaet Carl Martens har meddelt Kaj Røssel prokura. Hans Mogens John Møller af Gentofte er indtrådt i firmaet Carl H. Møller som ansvarlig og til underskrift berettiget delta­ger. Københavns magistrat, den 29. april 1965. Nr. 4 for 1965 færdig fra trykkeriet den 19. juni 1965 Udgiver: Hovedkommissionær: Ekspeditionssekretær E. Fisker V. Thaning & Appels Eftf., Handelsministeriet Amagertorv 1. København 1965. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.