\ ^3^ \ CO Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned Anmeldelserne angår følgende firmaer: KDe vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­delserne findes). ^Aalborg Stentrykkeri v/ Kold Pedersen,Ålborg, 63. iAalborg Trådvarefabrik v/ C. G. Moos­ dorf & Sønner, 48. ^arhus El-Service v/ Poul Fischer, 59. 5Srhus El Service v/ O. R. Rasmussen, 59. ^Aggerholm, B. Tårnby, 62. ^Akafa-Fabrikerne, Svenstrup J., A. m. b. A. Ellidshøj-Svenstrup komm., 48. ^kkumulatorfabriken Lydig ved H. Lydik Clausen, 55. imager Møbelindustri v/ Karl H. Hansen, 64. f\mstrup, H., Hadsten Maskinfabrik, 50. t\ndelsmejeriselskabet Djursland, Balle, 49. Andels-Osteriet, Sjælland, 57. P\ndels-Osteriet Sjælland, Ringsted, 59. ftndels-Svineslagteriet i Kolding, 47. f\ndersen & Busch, Ingeniør-og Handels­ selskab, Fr.berg, 58. Autocentralen v/ Klausen og Pedersen, Gladsaxe, 45. 3. & H. Electronic ved M. Haugland og J. Brask Jensen, Birkerød, 47. Sach & Jensen, Kristrup komm., 49. Bach & Jensen Vorup komm., 49. (2anm.) Badens, Jacob, Bogbinder Etablissement, Fr.berg, 66. Silnyt v/ Ernst Jakobsen, Fr.berg, 67. Silnyt V/ Frederik Johansen, Fr.berg, 66 Bo-Trading v/ H. Boétius, 50. Brabrand Finerings-Central v/ E. Ander­ sen, 49. Bregninge og Omegns Brugsforening, 55. Bromme Korn, I/S, ved S. Høyer, A. Hoff- Nielsen og Børge Vadum, Bromme komm,. 45. Brugsforeningen Fremtiden, Gelsted, 53. Brugsforeningen for Skørpinge og Om­egn, Skørpinge-Fårdrup komm., 50. Brdr. Frandsen, Århus, 56. Brdr. Jensen, Randers, 57. Brdr. Jensen I/S, Agerskov, 51. Brødrene Sivelykke, Århus, 50. Brdr. H., B. & B. Jacobsen, Blikkenslager­ mestre, 45. Brdr. H. & B. Jacobsen, Blikkenslager­mestre, 45. C. E. T. A. of Denmark Textil Central European Trading Agency v/ Gerhard Svendsen, 50. Caltex Auto Elektro-service v/ K. Schnoor og B. Frøstrup Madsen, Give komm., 56. Centralvarmen B. L. Christensen, 44. Christensen & Henningsen, Svendborg, 58. Christensen, A. P., 45. Christensen, Bundgaard, og Søn, Kolding, 46. Christensen, Jørgen, Vejle, 60. Christensen, Tb., I/S, Vodskov, 60. Christiansen & Simonsen, I/S, 57. Christiansens, S., Eftf. ved L. Jørgensen,Svendborg, 61. Sirck, Preben, Gentofte, 53. Clausen, Thorkild, & Søn, trælasthandel, Sjerrede Brugsforening, 43. Rødovre, 66. Blochs, F., Eftf., 56. Comet-Travel ved V. Jensen og S. Rej- Sorghus, W., & Søn, Silkeborg, 51. kjær, Esbjerg, 61. oorringo, Aage Borring, 62. Cooperative Condensery Sealand, 57. Cooperative Condensery-Sealand, Ring­sted, 59. Crone juniors Eftf., 44. Cyklefabriken Sport, Chr. Hansen, 45. Cyklefabriken Sport v/ H. Hansen, 45. DSR Forlag — Roghandel, Fr.berg, 67. Dahl, G. H., & Søn, Svendborg, 59. Dalby Rrugsforening, 56. Dalby-Taagerup og Omegns Forbrugsfor­ening, 43. Damernes Modemagasin ved A. van der Burgh, Svendborg, 61. Dan-Food v/ B. Sørensen, Bov komm., 61. Dan-Mink I/S v/ Svend Larsen & Go., Grindsted, 615. Dansk Andels Smøreksportforening (The Danish Go-operative Butter Gompany), Esbjerg, 58. Dansk Andels Ørredeksport, 63. (3 anm.) Dansk Butik Service v/ E. M. Nielsen, Hornbæk-Tånum komm., 53. Dansk Butik Service v/ Henning Nielsen, Hornbæk-Tånum komm., 53. Dansk Servo Teknik v/ Søren T. Lyngsø, Gladsaxe, 61. Dansk Svensk Træindustri ved Gert Lar­sen, 47. Dansk Vejbelægning v/ ingeniør S. Havs­høj, Hvidovre, 66. Dynadan ved W. J. Kienitz, 62. Danischer Forellen Export, Brande komm., 63. Egelev Brugsforening, 54. Egestad, J., Hadsten Maskinfabrik, Gal­ten-Vissing komm., 50. Ejerslev Brugsforening, 46. Elasto Gulvkompagni v/ Jacob Christian Back, Gentofte, 49. Elasto Gulvkompagni v. V. Jørgensen & Go., Nykøbing F., 51. El-Huset V/ J. Reimann Christensen, Odense, 44. El-Huset V/ Knud Heick, Odense, 44. Engelsen & Schrøder, 52. Engelsk Herremagasin ved Felix Born­stein, Svendborg, 61. Eriksen, B., & Søn, Næstved, 44. Esbjerg Havefrøforsyning v/ Th. Kiickel­hahn, 61. Exportsammenslutningen Exposa a. m.b. a., Kolding, 51. Faaborg Andels-Svineslagteri, 57. Fabrikken Ankerbo, Frederikshavn, 55. Farsø og Omegns Sparekasse, 44. Ferro-Teknik v/ A. & J. Jensen, Åbyhøj, 49. Ferro-Teknik v/ A. & J. Jensen, Brabrand. 49. Fjellerad & Omegns Brugsforening, Gun­derup-Nøvling komm., 65. Fod.'rstofforeningen for Møn, 65. Forenede Trykkerier, De, ved Ib Magnus­son, 50. Foto Kino v/ Viggo Frederiksen, 57. Foto-Optik v/ G. Hansen, 52. Foto Teknik ved Andersen og Rasmus­ sen, Herstedernes komm., 64. Francke-Fisk, 59. Frøsig's Eftf. I/S, 50. Frøslev-Mollerup spare-og lånekasse, 46. Fugmann, Vilh., Fr.berg, 67. Fundo v/ Ulf Brøste, 50. Galten og Omegns Brugsforening, 60. Galten Sogns Spare-og Laanekasse, 55. . Gas, I/S, Gentofte, 60. Gerner-Rasmussen, Odense, 57. Gjerning Brugsforening, 64. Goldschmidt Chemical, 64. Gråsten Betonvarefabrik ved Poul Man-­ ner Jacobsen, 66. Gylling Sogns Spare-og Laanekasse, 62. Haarby Murer-& Betonstøbeforretning J v/ H. M. Hildebrandt & Søn, 45. Haarby Murer-& Betonstøbeforretning j v/ H. M. Hildebrandt & sønner, 45. Hadsund og Omegns Brugsforening, 51. . Hansens, B. Winckler, Kloakmesterfir-­ ma, Farum, 62. Hansens, Chr. P., Eftf., 57. Helgenæs brugsforening, 57. Henriksens, R. J., Eftf. v. Einer Hansen, , Haslev, 43. Holm, K., & Go., Lyngby-Tårbæk komm., ,, 52. Holm, K., & Go., Søllerød,52. Holstebro og Omegns Spare-og Lånekas-­se, 43. Hurup Stenhuggeri v/ Knud & Geo Nør--• gaard, 53. HSesch's, Paul, Maskinfabrik's Eftf., Fr.­berg, 49. Høi'slev kolonial, I/S, v/ Leo Larsen og A. .j Østergaard, Højslev-Dommerby-Lundø komm., 45. Hørdum og omegns brugsforening, 64. Høver Brugsforening, 55. Ibsen og Petersen, Køge, 48. Importkompagniet ved O. V. Kemp, S. .< E. J. Nielsen & M. P. Hansen, Odense, ,9 53. Installationsfirmaet Sørensen & Wolk, Åbenrå, 57. Intercold v/ J. Rysgaard, Århus, 53. Intergoods v/ fru H. Hovind, Gentofte, 53. .£ Isco Ved J. P. Thyrring, 48. Isoleringsfirmaet Gero v/ Orla Giintzel la og Erik Laasby Rasmussen, Værløses? komm., 43. Italiensk-Dansk Handelsfirma v/ Hans8r Håndens. (Societa Italo-Danese), Has--a lev, 43. Jenni, I/S, v/ Søberg Petersen & Nielsen,,n Roskilde, 60. Jensen, H., & Jørgensens eftf., 47. Jensen, M., & Søn, Bjødstrup, 55. Jenssen-Tusch' eftf., v/ O. Klercke, Sil--Ii keborg, 60. Johansen, C., 48. , „ , Joka Plastic Emballage v/ J. Schmidt, Jolon ved Hugo Johansen, Snejbjerg^i komm., 57. Karlsen & Eitmann, 52. Kartonnagefabriken Fionia ved Lousen og Oxholm, Ringe, 63. Kartonnagefabriken Fionia ved H. Lou­sen, Ringe, 63/64. Kinamarked v/ E. Zimmermann Christen­ sen, Ålborg, 64. Kjeldsen, Kaj, Gentofte, 46. Klarskov, Y. & G. Fr.berg, 46, 66/67. Krarup, E. J., 56. Kristensen, O. og Go., 47. Kulkranen ved Frederik Plum, Assens, 45. Kulkranen ved Frederik Plum og Arne R. Plum, Assens, 45. Københavns lynafleder central v/ K. R. Mølgaard og Søn, 50. Landbo-og Husmandsforeningernes Frø­ salg, Roskilde, 52/53. Larsen & Carlsen, Nykøbing F., 55. Larsen, Alfred, & Søn, Vordingborg, 48. Larsen, G. & V., 43/44. Larsen, H., og Søns Efterfølger I/S, 50. I^irsen, Herman, og Søn, 48. Larsen, J. Foldager, Svendborg, 61. Larsen, L. J., 47. Larsen, Marius, og Verner Poulsen, Svendborg, 58. Larsen, Martin, Forh. Firma Elkjær & Larsen, Fr.berg, 49. Lauridsen og Nielsen, Svendborg, 49. Lauridsen, Aage, & Peter Luxhøj, Rrøn­ dum komm., 61. Lega ved Poul Christensen, Svendborg, 63. Lertex v/ Kjeld Lerche Petersen, Bra­ brand, 56. Lille Egede Mejeri, I/S, Boeslunde komm., 66. Lindholm Skomarked ved Poul Aarup, Sundby-Hvorup komm., 44. Lybo v/ brdr. Andersen, 45. Lyngby Antikvariat ved V. Abildgaard Hansen, 65. l-'yngby Rolighus v/ Erik Hansen, 52. Lystrup Tapet-og Farvehandel v/ Alfred Iversen, Elsted komm., 56(. Maglebrænde Rrugsforening, 54. Malerfirmaet Jensen & Rasmussen, Ran­ ders, 52. Marstrands, K. F., Efterfølgere, Helsing­ør, 47/48. ^ Martinsen, H., & H. C. Nielsen, Risskov, 55. Maskinbyg I/S. ved R. Paulsen, R. R. Pe­tersen og H. J. Riis, Eltang-Vilstrupkomm., 50. Maskinfabriken Lexa ved Rrdr. Jensen, Svendborg, 58. Medicidan v/ W. Claudi, Gentofte, 46. Midtjydsk Autoopretning v/ C. A. Han­ sen, Grindsted, 65. Midtjvdsk Plante Center ved Ole Richter, Gjellerup komm., 57. Midtsjællands Reservedelslager ved A. Schrøder, Roskilde, 45. Modul inventar ved Hans F. Christensen, Silkeborg, 44. Mogensen's M. C., Eftf., 52. Moosdorf, 1. L., Ålborg, 48. Morud Regravelsesforretning v/ Poul Pe­ tersen, 53. Mærsk Raffinaderiet, 59/60. Møbelfabriken v/ Sv. V. Hansen, 56. Møller, Carl H., 64. Møller, Valdemar, og Søn, Svendborg, 61 Mcillmann, C., & Co., 57. Nielsen, Erik R., L3^ngby, 52. Nielsen, Munch, & Torp Larsen, 55. Nielsen, Møller, & Søn, Svendborg, 59. Nielsen, N. J., & Co.'s Eftf., 56. Nielsen, P. C., & Kemp, Odense, 47. Nielsen, Poul — Kødbyen, 56. Nielsen, Poul — Kødbyen, Afdeling: Salatfabriken, Gentofte, 44. Nielsens, Damgaard, Stålrørs Industri, Halsted-Aunede komm., 61/62. Nimo Papemballage, I/S, v/ Nielsen & Morck, Fensmark-Rislev komm., 60. Nordby Andelsmejeri, 61. Nordfalsters Fiskeindustri, I/S v. Sigvart Mortensen og Svend Knudsen, Nykø­bing F., 55. Nordisk Maskin Fabrik ved Rasmus Han­sen, Svendborg, 58. Nordisk Rekvisit Fabrik, Aage Andersen, Hvidovre, 62. Nordisk Rekvisitfabrik v/ Jørgen Persson, Hvidovre, 62. Nordisk Termo Fabrik v/ S. Aa. Ander­sen, Lyngby, 6(2. Nordisk Vinduesreklame v/ Albinus Lar­sen, 59. Nordjysk Forchromnings-Anstalt v/ An­dersen og Rrix, Ålborg, 67. Nordkystens Tømmerhandel ved H. Ravn, Blistrup komm., 62. Nordprint v/ Willy Vogel, Hvidovre, 46. Nyborg Råstof, I/S, ved G. Mortensen & Co., 67. Nj'borg Råstof, I/S, ved Leo Mortensen & ^ Co., 66. Nr. Alslev Rrugsforening, 55. Obelitz, J. R. R., Nykøbing F., 55. Odense Retonvarefabrik, I/S, v/ Oluf Rorgstrøm komm., 46. og K. Knudsen, Rrylle Olsen, P. M., Slagelse, 44. Orehoved og Omegns Rrugsforening, 54. Packing & Handling v/ Kjeld C. Netoft, Gentofte, 66. Pedersen, L. P., & Søn, Nakskov, 62/63. Perfect v/ H. Schierenberg, Esbjerg, 47. Perfect Autolakering v/ K. Behrens, Es­bjerg, 47. Persiske løber. Den, v/ Poul Israelson, Frederiksberg, 58. Petersens, Chr. sønner, I/S, Vedsted komm., 53. Petersens, Orla W., Bogtrykkeri ved Tage Møller Petersen og Leif Møller Peter­sen, Odder komm., 66. Pihl, E., & Søn, Fr.berg, 45/46, 58. Pihl, E., & Søn, Lyngby-Tårbæk, 62. Pindstrup og Omegns Brugsforening, 55. Priors, Vilhelm, kongelige Hofboghandel, 57. Uandbøll — Frederiksberg Tobaksdepot v/ Aa. og S. Randbøll, Fr.berg., 58. Randers Centralvarmeforretning v/ Hen­ning Christensen, 52. Randers Centralvarnieforretning v/ H. Pedersen, 52. Rasmussen, Harry, & Co., Århus, 60/61. Rasmussen, A. V., eftf. ved Jørgen Car­ stensen, Skælskør, 48. Rasmussen, Sophus, Eftf., ved P. Svend­ sen, Helsingør, 47. Ravnse og Omegns Brugsforening, 54. Reitzel, C. A., 64. Romdrup Brugsforening, 65. Roskilde Maskinfabrik ved Emil Ander­ sen, 52. Roskilde Maskinfabrik ved G. E. Ander­ sen, 52. Rottalin ved C. J. Thisted, 64. Royal Sj'stem Yachtværft ved Poul Ca­ dovius, Århus, 65/66. Rye Sogns Spare-og Laanekasse, 46. S. O. S. v/ N. P. Olesen, Nørresundby, 60. Sales Office for Danish Trout Producers, Brande komm., 63. Scanexim v/ Ib Griinberger og J. K. An­ dersen, Århus, 62. Scan-Silk ved Robert Rasmussen, Viby J., 44. Schierbecks, Chr., senere Eftfl., Indehaver P. V. Svendsen, Helsingør, 48. Schovgaard, N., & Søn, 47. Selde Brugsforening, 51. Selde Gødningsforretning, 51/52. Siersbøl, Herman, 47. Siersbøl, Hermann, Tårnby komm., 44. Skandinavisk Automobil Udstyr ved Hans G. Mortensen, Fr.berg, 45. Skandinavisk Garn Agentur v/ Gregers Hansen, 52. Skive Andelsslagteri, 59. Skovbo og Nørding, Brøndbyernes komm., 43. Skræderiet Engstrøm Johansen & Gunnar Kristensen, Odense, 46. Skælskør autolakering v/ Thorkild Søren­sen, 48. Skørpinge Brugsforening, Skørpinge-Får­drup komm., 50. Slagterfirmaet Primegs v/ A. Eggers, Rødovre, 58. Slagterfirmaet Primegs ved Preben Eg­ gers, 56. Smøreksportforeningernes Fællessalg A. m. b. A. (United Danish Butter Export Associations), Århus, 53. Smøreksportforeningernes Fællessalg A. m. b. A. (United Danish Butter Associ­ations, Dånische Butterexportvereine, Association des Coopératives Danoises d'Exportations de Beurre), Århus, 53/54 Sorø autoværksted ved Erlin Nielsen og Steffen Nielsen, 63. Sparekassen i Kliplev, 64/65. Sparekassen for Korsør og Omegn, 66. Sparekassen for Langå og Omegn, 52. Specialfabriken Derby v/ Frits Møller, 44. Standard Trykkeriet v/ Th. Olesen, Fr.­ berg, 58. Stanseværket v/ A. Jeppesen, Birkerød, 56. Starwy v. W. Berg Sørensen, Fr.berg, 45. Sundberg, K. A., 43. Svendborg Eddikefabriker ved Ove Valde­ mar Irgens-Hansen, 58. Svendborg Kontantforretning ved Axel Broch, 58. Svendborg Læderhandel ved Koch Chri­stensen, 61. Svendborg Manufakturimport og Opmask­nings-Central „Mask-op" ved A. C. Knudsen, 58. Svendborg Røgostfabrik ved Bendt Jør­gensen, 63. Svendborg Røgeostfabrik ved Poul Jør­gensen, 63. Sydjydsk Kaffe Risteri ved Martin Dam­kjer, Haderslev, 66. Sørensen, E., & søn, maskinfabrik, Ved­sted komm., 51. Tapetfabrikken Juvita, I/S, ved Henry Viktor Vestergaard Jørgensen og Peter Julius Jørgensen, Holme-Olstrup kom­mune, 43. Teilmann, J. C., & Co.'s Eftf., 52. Thagart, J. Thagaard, 48. Thorup Ejnar, Ålborg, 48. Thyborøn Trawlbinderi v/ Robert Larsen, 64. Transø Trading Co., 62. 3. P.-Plastic Products & Production v/ Vandahl Andersen, Gentofte, 60. Trikotage og damekonfektionsforretnin­gen Smart v/ K. Oldenburg, 64. Træskofabriken Ørkild ved Knudsen og Saack, Svendborg, 58. Tuxham v/ Bent G. Andersen, Fr.berg, 58. Tuxham v/ Bent G. Andersen, 50. Tæppemanden v. J. Nielsen, 64. Tømmergaarden v. Evald Ibsen, Vægger­ løse komm., 54. Uson Plast Co, The, v/ Hviid-Nielsen I/S, Herlev, 60. Utoft og Fisker Sørensen, Vinding komm. 60. Vedbysønder Brugsforening, 61. Vejborg, Erik, 64. Vejgaard ny Brugsforening, Ålborg, 65. Vejle og Omegns Andels-Svineslagteri, Vejle, Tulip Brand Factory, 59. Vejle Omegns Smøreksport-Forening, 60. Vekas, Andelsselskab med begrænset an­ svar, Vejle, 44. Vesterborg Snedkerforretning v/ C. Han­sen, 56/57. Vestfyens Kulimport ved Frederik Plum, Assens, 45. Vestfyens Kulimport ved Frederik Plum og Arne B. Plum, Assens, 45. Viby Boghandel v/ Bent Buhl, Viby J., 54. Viby Boghandel ved Kaj Melsgård, 54. Viktualieforretningen Nielsen og Nielsen, 50. Vinduesfabrikken Hamo, I/S ved Hansen & Mogensen, Ikast, 57. Vistoft sogns spare-og lånekasse, 49. Vonge Brugsforening, Øster Nykirke kom­ mune, 56. Væggerløse og Omegns Forbrugsforening, 66. V Weidemann, I. H., & Sønner, Fr.berg, 58. Westtoft, M., & Søn, 47. World Features v/ Wilhelm Willersted, Glostrup, 64. Worms Radio's Eftf. ved Dan Kampmann Sørensen, Lyngby-Tårbæk, 62, Wright, C., & Co., 50. Ønsketøj v/ Børge Christensen, Kolding, 46. Østlige Øers Mælke-Udvalg, De, 57. Østlige Øers Mælke-Udvalg, De, Ringsted, 58/59. (3 anm.) uniÅ |i> 'wwi »„.ft »it% ^pirnm-mamm.%méW •wt^i^qmaM m,aØ ':fei#'»røi|-«V>lls,RH'-»riri^ftW ..t mm i^-lJ.-S^ 4»4«rø^:Jiis8t'^ §§ .. .vti ,Jafl-JI ,nt3i:.ti9|[0!« i& v^«itfMiii4fla-itwft lijitfti ••Stf^dber«^ K,. A".V ^ .»aarir • émmm^mém'i^mBmmPwm fWi* -58, • ifelAwft iS;^i •• '-•• • ' . ' "$¥s^iål^^!«rg Kofjta,r4tforrrt;Ti,ii5S v-cd ' A*<&t­if|.f,'^;-y^ ;»!«»#, Br^Ji,' SS.'­ Em.fe CJtrt-P^jaW$*:.j^riWwilS •S4v^^-•:• .»tejBjSeiK iS. • • • v«dl'JI •*" . dér. " vr-d Bcnrit Jl »i,i IIJ! ÉMiåfe'-1, Mi iiWi^åbérg-. R^fif-'stfabrffe F^tll Jf# C. I. ai»«4 «4i. ''^»réd•'Ca-|S^rij©^t«fe.,K*f.^.,Elfftgri veci MaHin 'GØm^ „... kj^Ti-•MasilK.rsj'.'v, n$, 'å) mii. t&^Ainfhhrik, vm '5L Jtt-viuv, t.'H, riiå ••>. .;"^'-'t • Vtfefer ®4ei ""*' -v-"'• •• "^ • :--,K"^''''" I 3fiJii»a«|^.;4i, •j., •• ­ #. 'C. & Ck^.%'&f•^ fl­ w Eobort l*» S^rlstovjga».ipd, ,^4i-% -W f»tBw cø^ m . _ I, ertMtfects Bi' MSl;:# ®ISS "' "• •#M1 wTa., . „ O-jøEiys*]^ j. C4. iV'Ht »M.a|jiift^ •m*>M S#ireBiM?Bf VinwHag ^W«-« flpSl e-rB#»-•: ,Å,­ «var. Vk BM jMaa'iilt . J-'i^TJf! fÉrtttlwr' ':'.lFr7*irr^/ i '*^ , 7 h' Firmaet /?. J. Henriksens Eftf. v, Einer Hansen af Haslev kommune er hævet. Politimesteren i Køge, den 2C, fe­bruar 1965. Firmaet Isoleringsfirmaet GERO v/ Orla Giintzel og Erik Laasby Easmns­sen driver håndværk i Værløse kom­mune. Orla .Tfirn Giintzel af Værlfise og Erik Laasby Rasmussen af Frede­rikssund er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Gladsaxe, den 26. februar 1965. I/S Tapetfabrikken „Juvita" ved Henry Viktor Vestergård Jørgensen og Peter Julius Jørgensen udøver indu­stridrift i Holme-Olstrup kommune. Henry Viktor Vestergaard Jørgensen og Peter Julius Jørgensen, begge af Holme-Olstrup kommune, er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Køge, den 26. fe­bruar 1965. Firma „Skovbo og Nørding" driver håndværk i Brøndbyernes kommune. Aage Thor Skovbo af København og Erik Nørding af Rødovre er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Glostrup, den 26. februar 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende for den 14. januar 1965 vedrørende Holstebro og Omegns Spare-og Lånekasse: Den anmeldte prokurist Kristian Møller Nielsen har prokura i forening med 1 direktør eller formanden eller næstformanden for sparekassens til­synsråd. Politimesteren i Holstebro m. v., den 26. februar 1965. Hans Haudens af Haslev-Freerslev kommune driver engros handel i Has­lev som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: Italiensk-Dansk Handels­firma v/ Hans Haudens. (Societa Italo-Danese). Politimesteren i Køge, den 26. fe­bruar 1965. Af bestyrelsen for Bjerrede Brugs­ forening er udtrådt: Gårdejer Niels P. Pedersen, Bjerrede, møller Niels P. C. Nolting, Bjerrede, husmand Niels P. Jørgensen, Ol­strup, husmand Alfred Larsen, Olstrup, gårdejer Axel Jensen, Bjerrede, og husmand Hans Olsen, Årløse, i stedet for er indtrådt: Johs. Jensen, Minteskov pr. Haslev, Ole Hansen, Rødbylund pr. Tureby, Ejnar Hansen, Alkestrup pr. Ture­by, Mogens Trane, Rødbylund pr. Tu­reby, Heinrich Hansen, Bjerrede pr. Tu­reby, Kaj Pedersen, Bjerrede pr. Tureby, og Harry Lange, Olstrup pr. Tureby. Politimesteren i Køge, den 26. fe­bruar 1965. Af bestyrelsen for Dalby-Taagerup og Omegns Forbrugsforening er ud­trådt: Parcellist Johs. Andersen, Nyby, parcellist Einer Jensen, Tågerup, og parcellist Alfred Jacobsen, Borup Overdrev, I sitedet for er indtrådt: Parcellist Knud Andersen, Hårlev Overdrev, husmand Knud Nielsen, Nyby, husmand Hans Chr, Nielsen, Borup Overdrev, husmand Olav Hansen, Viverup Overdrev, og husmand Emil Andersen, Hårlev Overdrev. Politimesteren i Køge, den 26. fe­bruar 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Karl Axel Rudolf Sundberg af Klam­penborg, som driver handel under det hidtil uanmeldte firma K. A. Sund­berg, har optaget Erik Albert Sund­berg af Gentofte som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager i nævn­te firma. Firmaet G. & V. Larsen er afmeldt af det herværende handelsregister, ef­ ter at forretningskontoret er overflyt­tet til Frederiksberg kommune. Firmaet Specialfabriken Derby v/ Frits Møller er hævet. Firmaet Centralvarmen B. L. Chri­stensen er hævet. Firmaet Crone juniors Eftf. er hæ­vet. Københavns magistrat, den 26. fe­bruar 1965. Robert Herluf Rasmussen af Holme- Tranbjerg kommune udøver industri­ drift i Viby J. kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Scan- Silk ved Robert Rasmussen". Prokura er meddelt Claus Robert Rasmussen, Risskov. Politimesteren i Odder, den 26. fe­bruar 1965. Firmaet „P. M. Olsen" driver hånd­værk i Slagelse købstad. Johannes Martin Olsen og Hans Peter Olsen, beg­ge af Slagelse, er i henhold til firma­lovens § 11, 2. pkt., de ansvarlige del­tagere i det ikke tidligere registrerede firma „P. M. Olsen" af Slagelse. Politimesteren i Slagelse købstad m. V., den 26. februar 1965. „Farsø og Omegns Sparekasse", Farsø, anmelder, at direktør Niels Peder Nielsen er afgået ved døden, og at direktionen alene består af direk­tør Søren Bugge Vegger, Farsø. Prokura er nu meddelt bogholder Anna Torp, kasserer Preben Ivan Larsen og fuldmægtig Niels Kristian Nielsen, to i forening. Politimesteren i Nibe m. v., den 25. februar 1965. Poul Johan Nielsen, der var eneste ansvarlige indehaver af det hidtil uan­meldte firma Poul Nielsen — Kød­byen, Afdeling: Salatfabriken af Gen­tofte, er afgået ved døden. Firmaet, der driver håndværk i Gentofte kom­mune, fortsættes uforandret af afdø­des enke, Erna Kathrine Waldsgaard Nielsen af Frederiksberg. Prokura er mieddelt driftsleder Axel Werner Kri­stensen. Politimesteren i Gentofte, den 26. februar 1965. Firmaet „Vekas, andelsselskab med begrænset ansvar" af Vejle kommune, driver håndværk i Vejle købstad. Ved­tægterne er af 25. november 1964. Fir­maet tegnes af 2 bestyrelsesmedlem­mer i forening. Bestyrelsen består af Valdemar Andersen, Villy Christian­sen, Poul Veilgaard Jørgensen, Egon Ildved og Gunnar Svenisson, alle af Vejle. Valdemar Andersen er bestyrel­sens formand. Der er meddelt selska­bets forretningsfører Hans Nielsen Hansen prokura til at tegne selskabet i forbindelse med et bestyrelsesmed­lem. Andelskapitalen er på 67.000 kr. Politimesteren i Vejle, den 25. fe­bruar 1965. Firmaet B. Eriksen & Søn driver håndværk i Næstved købstad. Bruno Albert Josef Eriksen og Leif Eriksen, begge af Næstved, er de an­ svarlige deltagere. Politimesteren i Næstved, den 26. februar 1965. Købmand Poul Anker Aarup af Has­seris kommune driver handel i Sund-by-Hvorup kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Lind­holm Skomarked" ved Poul Aarup". Politimesteren i Nørresundby m. v., den 26. februar 1965. Firmaet „El-Huset" v! J. Reimann Christensen af Odense er afmeldt. Andreas Knud Heick af Set. Kle­mens driver handel i Odense købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „El-Huset" v! Knud Heick. Politimesteren i Odense købstad, den 27. februar 1965. Hans Frede Christensen af Silke­borg kommune udøver industridrift i Silkeborg kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Modul inventar ved Hans F. Christensen". Politimesteren i Silkeborg m. v., den 26. februar 1965. Firmaet „Hermann Siersbøl" af Tårnby kommune er afmeldt. Politimesteren i Tårnby, den 1. marts 1965. Poul Christian Pedersen er udtrådt af firmaet Aiitocentralen v/ Klausen og Pedersen af Gladsaxe kommune, der fortsættes uforandret af den hid­tidige deltager, Bjarne Magnus Klausen. Politimesteren i Gladsaxe, den 1. marts 1965. Firmaet „Vestfyens Kulimport ved Frederik Plum og Arne B. Plum, As­sens", anmelder, at Arne B. Plum er udtrådt af firmaet. Firmaets navn er ændret til „Vest­fyens Kulimport ved Frederik Plum. Assens", med Frederik Plum som ene­ste ansvarlige indehaver. Firmaet „Kulkranen ved Frederik Plum og Arne B. Plum, Assens", an­melder, at Arne B. Plum er udtrådt af firmaet. Firmaets navn er ændret til „Kul­kranen ved Frederik Plum, Assens", med Frederik Plum som eneste an­svarlige indehaver. Firmaet „Haarby Murer-& Beton­støbeforretning v/ H. M. Hildebrandt & sønner" anmelder, at Poul Hilde­brandt er udtrådt af firmaet, der fort­sætter under navnet „Haarby Murer-Se Betonstøbeforretning v/ H. M. Hil­debrandt & søn" med Hans Marius Hildebrandt og Erik Hildebrandt som ansvarlige deltagere. Politimesteren i Assens politikreds, den 26. februar 1965. Firmaet I/S Bromme Korn ved S. Høyer, A. Hoff-Nielsen og Børge Va­dum, driver industri i Bromme kom­mune pr. Munke-Bjergby. Svend Køh­lert Høyer af Bromme pr. Munke-Bjergby, Asger Hoff-Nielsen af Diana­lund og Børge Vadum af Stenlille er de ansvarlige deltagere. Firmaet teg­nes af 2 interessenter i forening. Politikontoret Sorø, den 1. marts 1965. Adolf Heinrich Laurits Schrøder, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet „Midtsjællands Reservedels­ [forretning ved A. Schrøder" er afgået 'ved døden, og firmaet er hævet. Politimesteren i Roskilde m. v., den 1. marts 1965. Firmaet „I/S Højslev kolonial v/ Leo Larsen og A. Østergaard" driver liaindel i Højslev-Dommerby-Lundø kommune. Leo Robert Larsen og Niels Arnold Østergaard, begge af Viborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Skive m. v., den 1. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet A. P. Christensen er af­meldt af det herværende handelsregi­ster. P'irmaet LYBO vi brdr. Andersen er afmeldt af det herværende handels­register, efter at forretningskontoret er overflyttet til Øde-Førslév. Firmaet Cyklefabriken Sport Chr. Hansen er hævet. Herbert Leif Hansen af Gentofte driver handel og industri som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Cykle­fabriken „Sport" v! H. Hansen. Firmaet „Brdr. //. & B. Jacobsen, Blikkenslagermestre" er hævet. Firmaet Brdr. H., B. & B. Jacobsen, Blikkenslagermestre driver håndværk. Hans Jacobsen, Bent Jacobsen og Bo­ris Jacobsen, sidstnævnte af Hellerup, er de ansvarlige deltagere. Københavns magistrat, den 2. marts 1965. Firmaet „„Starwy" v. W. Berg Sø­rensen" er hævet. Firmaet „Skandinavisk Automobil Udstyr ved Hans C. Mortensen" har tilbagekaldt den Lorentz Bertel Lo­rentsen Dall i forbindelse med Hans Jørgen Mortensen meddelte prokura og i stedet meddelt Hans Jørgen Mor­tensen og Svenn Ulbjerg Nielsen Lund kollektiv prokura, således at de tegner firmaet i forening. Firmaet har ændret forretnings­adresse til: Forchhammersvej 11. Carl Laurits Pihl, der var medinde­haver af firmaet „E. Pihl & Søn" er afgået ved døden, hvorefter firmaet uændret fortsættes af de hidtidige del­tagere Kay Langvad og Søren Langvad. Palle Rafn af Valby er indtrådt i firmaet „Y. & G. Klarskov" som an­svarlig og til underskrift berettiget deltager. Politimesteren i Frederiksberg birk, den 2. marts 1965. Kaj Peter Kjeldsen af Gentofte dri­ver håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Kaj Kjeldsen. Prokura er med­delt fru Kåtty Esther Olga Kjeldsen, fru Ursula Konstanze Gyhrs og fru Bo­dil Hansen, der tegner 2 i forening. Firmaet Medicidan v/ W. Claiidi af Gentofte er afmeldt som overflyttet til Tikøb kommune. Politimesteren i Gentofte, den 2. marts 1965. Willy Ludvig Vogel af Hvidovre driver håndværk i Hvidovre kommu­ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „NOHDPBINT v/ Willy Vogel". Politimesteren i Hvidovre, den 3. marts 1965. Skræderiet Engstrøm Johansen & Gunnar Kristensen driver håndværk i Odense købstad. Carl Emil Eng­strøm Johansen af Højrup og Gunnar Kristensen af Odense er de ansvar­lige deltagere. Politimesteren i Odense, den 2. marts 19G5. Rye Sogns Spare-og Laanekasse anmelder, at medlem af direktionen, Marius Sørensen, Rye, er afgået ved døden. I stedet er indvalgt arbejds­mand Søren Andersen, Rye. I stedet for Søren Andersen, Rye, der var med­lem af tilsynsrådet er valgt frisørme­ster Henning Søby Jensen, Rye. Grd. Aksel Kristian Jensen, Rye, er valgt til formand for tilsynsrådet. Politimesteren i Silkeborg m. v., den 1. marts 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 251 af 25. januar 1965: „I/S Odense Betonvarefabrik" v/ Oluf Borgstrøm og K. Knudsen udøver industridrift i Brylle kommune. Oluf Jørgen Borgstrøm af Fangel kommune og Knud Ingemann Knud­sen af Odense er de ansvarlige delta­gere. Prokura er meddelt Jens Frederik Borgstrøm og Betty Edel Jensen hver for sig. Politimesteren i Odense herred, den 3. marts 1965. Frøslev-Mollerup spare-og lånekas­se, Frøslev, anmelder, at direktør Mag­nus Andreas Josef Bligaard, Frøslev, er afgået ved døden og i stedet er valgt til direktør, gårdejer Viggo Dis­sing, Andrup, der herefter er udtrådt af tilsynsrådet. Politimesteren i Nykøbing Mors, den 3. marts 1965. Firma „Ejerslev Brugsforening", Ejerslev, anmelder, at Christian Bis-• gaard, Kresten Andersen Dybdal og \ Martin Holm, alle Ejerslev, den 23. . november 1963 er udtrådt af bestyrel-• sen, og i stedet er indtrådt Poul Fly Jensen, Henrik Holm, begge Ejerslev, , og Henry Nielsen, V. Hunnerup. Samtidig anmeldes, at Niels Dissing J og Viggo Kjeldtoft, begge V. Hunne-­rup, den 21. november 1964 er ud-­trådt af bestyrelsen, og i stedet er ' indtrådt Petrea Holm og Karl Dinitzen. . begge Ejerslev. Politimesteren i Nykøbing Mors, , den 3. marts 1965. „Firmaet „Bundgaard Christensen i og Søn", Kolding, er hævet. Politimesteren i Kolding købstad ^ 1 m. V., den 3. marts 1965. Børge Clausen Christensen af Kol-­ding kommune driver handel i Kol-­ding købstad som eneste ansvarlige ; g indehaver af firmaet „ØNSKETØJ v/ i\ Børge Christensen". | Politimesteren i Kolding købstad , t m. V., den 3. marts 1965. I „Andels-Svineslagteriet i Kolding" er sket følgende ændringer; Gdr. Otto Houe, „Seestgaard", Kol­ding, er udtrådt af bestyrelsen og i hans sted er indtrådt gdr, Frederik Grundahl Andersen, „Egtvedgaard", Egtved. Kristoffer Vilhelm Torpe, Kolding, er fratrådt som direktør og den hid­tidige underdirektør, Mogens Frederik Weihrauch af Kolding er valgt som administrerende direktør. Den Kristoffer Vilhelm Torpe, Kol­ding, meddelte prokura tilbagekaldes og prokura er meddelt Henning Frost Larsen af Kolding, således at firmaet herefter tegnes således: 1) Formanden, gdr. Peter Damgaard af Taulov, i forening med enten direktør M, Weihrauch eller proku­ rist H. Larsen, eller 2) Direktør M. Weihrauch i forening med prokurist H. Larsen. Politimesteren i Kolding købstad m. V., den 3. marts 1965. Firmaet „P. C. Nielsen & Kemp" af Odense anmelder, at medindehaveren fru Ingrid Ulla Nielsen er afgået ved døden, og at firmaet fortsætfes ufor­andret af de hidtidige deltagere Vol­mer Rask Nielsen og Villy Rask Niel­sen, Firmaet tegnes af indehaverne i for­ening. Politimesteren i Odense, den 4, marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Dansk Svensk Træindustri ved Gert Larsen er afmeldt af det her­værende handelsregister, efter at for­retningskontoret er overflyttet til Gladsaxe. Herman Siersbøl, der var eneste an­svarlig indehaver af firmaet Herman Siersbøl, er afgået ved døden, og fir­maet er hævet. Firmaet N. Schovgaard & Søn har tilbagekaldt den Jacob Sofus Poulsen givne prokura. Københavns magistrat, den 4, marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Under firma H. Jensen & Jørgen­sens eftf. udøves industridrift af et kommanditselskab, i hvilket Rørge Christiansen af Frederiksberg er ene­ste ansvarlig deltager. Prokura er meddelt Lis Linda Christiansen, født Larsen. Firmaet M. Westtoft éc Søn er hæ­vet. Firmaet L. J. Larsen har tilbage­ kaldt den Andreas von der Recke giv­ ne prokura og meddelt Wilhelm Preusse prokura. Firmaet O. Kristensen og Co. er af­ meldt af det herværende handelsregi­ ster, efter at forretningskontoret er overflyttet til Herlev. Københavns magistrat, den 4. marts 1965. Firmaet „Perfect v/ H. Schieren­berg. af Esbjerg er hævet. Kaj Rørge Rehrens af Esbjerg kom­mune driver håndværk i Esbjerg køb­stad, som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet „Perfect Autolakering v/ K. Behrens". Politimesteren i Esbjerg, den 5. marts 1965. Firmaet „B. & H. Electronic ved M. Haugland og J. Brask Jensen" ud­øver industridrift i Rirkerød kommu­ne. Johannes Rrask Jensen af Lyngby-Tårbæk kommune og Paul Magne Haugland af Rirkerød kommune er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Helsingør købstad m. V., den 4. marts 1965. Julius Kopp, som var eneste ansvar­lig indehaver af firmaet „Sophus Easmussens Eftf. ved P. Svendsen" af Helsingør købstad, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke, Frida Kopp, født Svendsen, af København. Politimesteren i Helsingør købstad m, V., den 4, marts 1966. Julius Kopp, som var eneste an­svarlige indehaver af firmaet „K. F, Marstrands Efterfølgere" af Helsing­ ør købstad, er afgået ved døden. Fir­maet fortsættes uforandret af afdødes enke, Frida Kopp, født Svendsen, af København. Politimesteren i Helsingør købstad m. V., den 4, marts 1965. Julius Kopp, som var eneste ansvar­lig indehaver af firmaet „Chr. Schier­becks senere EftfL, Indehaver P. V. Svendsen" af Helsingør købstad, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke, Frida Kopp, født Svendsen, af København. Politimesteren i Helsingør købstad m. V., den 4. marts 1965. Thorkild Maglegaard Sørensen af Skælskør kommune driver håndværk i Skælskør kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Skælsk­ør autolakerinq vi Thorkild Søren­sen". Politimesteren i Skælskør m. v., den .T. marts 196.^. Firmaet Ibsen og Petersen driver håndværk i Køge kommune, Mogens Ib Ibsen af Brøndbyernes kommune og Jørgen Kristian Petersen af Køge kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Køge, den 6. marts 1965, Jørgen Biilow Carstensen af Skælsk­ør kommune driver handel i Skælskør kommune som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet „A. V. Rasmussens eftf. ved Jørgen Carstensen". Prokura er meddelt fru Jette Car­stensen, Politimesteren i Skælskør m, v., den 5, marts 1965. Firmaet Alfred Larsen & Søn af Vordingborg kommune er hævet. Politimesteren i Vordingborg, Stege m. V., den 5, marts 1965. Holger Winther Sørensen er udtrådt af bestyrelsen for „AKAFA-Fabriker­ne, Svenstrup J., A. m. b. A." af El­lidshøj-Svenstrup kommune, I stedet er indtrådt Jørgen Christian Jørgen­sen, Lørsted Nørgård pr. Bonderup. Politimesteren i Ålborg m. v., den 5. marts 1965. Werner Johannes Mathiasen af Ål­borg er indtrådt i firmaet „Ejnar Thorup" af Ålborg, som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager. Jens Olaf Moosdorf af Vestbjerg ud­træder af firmaet „Aalborg Trådvare­fabrik v/ C. G. Moosdorf & Sønner" af Ålborg, der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Carl Gustav Moosdorf og Jørgen Peter Moosdorf, begge af Ålborg. Jens Olaf Moosdorf af Vestbjerg ud­træder af firmaet „I. L. Moosdorf" af Ålborg, der fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Carl Gustav Moosdorf og Jørgen Peter Moosdorf, begge af Ålborg. Politimesteren i Ålborg m. v., den 5. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Isco ved J. P. Thyrring er afmeldt af handelsregisteret. Valdemar Severin Larsen, er ud­trådt af firmaet Herman Larsen og Søn, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Jørgen Peter Jør­gensen. Christian Frederik Johansen, som var eneste ansvarlig indehaver af det hidtil uanmeldte firma C. Johansen, er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­tes uforandret af afdødes enke Jo­hanne Lovise Johansen, født Møller, her af staden, hvorhos Grethe Thora Johansen af Gentofte, Robert Lauritz Johansen af Gladsaxe og Tove Aase Pitzner, født Johansen, af Esrum, er indtrådt i firmaet som ansvarlige del­tagere. Firmaet tegnes alene af nævn­te Johanne Lovise Johansen, født Møl­ler, og nævnte Grethe Thora Johansen i forening. Prokura er meddelt Henrik Tiemroth, Svend Truelsen og nævnte Grethe Thora Johansen hver for sig. Firmaet driver handel. Firmaet J. Thagaard Thagart er hæ­vet. Københavns magistrat, den 5. marts 1965. Firmaet Elasto Gulvkompagni v/ Jacob Christian Back af Gentofte er hævet. Politimesteren i Gentofte, den 6. marts 1965. Under firma „Andelsmejeriselskabet Djursland" drives industridrift i Bal­le af et andelsselskab, hvis vedtægter er af 2. oktober 1964. Den i selskabet indskudte kapital er vekslende. Medlemmerne hæfter soli­darisk for selskabets forpligtelser, en for alle og alle for en. Bestyrelsen består af gårdejer Aage Hansen Kruse, Ålsrode pr. Grenå (formand), gårdejer Karl Martin Hen­rik Svendsen, Trustrup, gårdejer Niels Laursen, Trustrup, gårdejer Knud Henning Bøjstrup, Attrup pr. Tru­strup, gårdejer Niels Erik Rousing Pallesen, Balle, gårdejer Aage Rikardt Nielsen Kvist, Revn pr. Grenå og gårdejer Ejvind Vagn Christiansen, Ålsø pr. Grenå. Selskabet tegnes af bestyrelsens flertal. Prokura er meddelt formanden gårdejer Aage Hansen Kruse, Ålsrode pr. Grenå og driftsleder Arne Johan Tylen Jensen, Ålsø pr. Grenå hver for sig. Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender. Politimesteren i Grenå m. v., den 6. marts 1965 Anders Julius Nielsen er udtrådt af firmaet „Lauridsen og Nielsen" af Svendborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager, Thorvald Aage Berg Lauridsen. Politimesteren i Svendborg, den 6. marts 1965. Firmaet Ferro-Teknik v! A. & J. Jensen af Åbyhøj, Åby kommune, er slettet af handelsregistret, da firmaet er flyttet til Brabrand, Brabrand-Årslev kommune. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 8. marts 1965. Firmaet Ferro-Teknik v! A. & J. Jensen udøver industridrift i Bra­brand, Brabrand-Årslev kommune. Arne Bias Jensen og Jens Jensen, begge af Åby kommune, er de ansvar­lige deltagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 8. marts 1965. Elna Kristine Andersen af Bra­brand-Årslev kommune driver hånd­værk i Brabrand, Brabrand-Årslev kommune, som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet: Brabrand Finérings-Central v! E. Andersen. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C. den 8. marts 1965. Firmaet „Martin Larsen, Forh. Fir­ma Elkjær & Larsen" er hævet, idet det skal omdannes til aktieselskab. Helge Christian Chivinius Petersen af Gentofte udøver industridrift i Fre­deriksberg kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Paul Uoesch's Maskinfabrik's Eftf." Politimesteren i Frederiksberg birk, den 8. marts 1965. Peder Jensen Bach, der var med­indehaver af firmaet „Bach & Jensen" af Vorup, er afgået ved døden. Fir­maet fortsættes uforandret af den hid­tidige deltager Erik Peder Andersen Guldbek af Randers. Firmaet „Bach & Jensen" af Vorup afmeldes som overflyttet til Kristrup kommune. Erik Peder Andersen Guldbek af Randers kommune driver håndværk i Kristrup kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Bach & Jensen". Firmaet er overflyttet fra Vorup kommune. Politimesteren i Randers, den 8. marts 1965. Vistoft sogns spare-og lånekasse anmelder, at gdr. Jens Johnsen, Strands, og købmand Rasmus Rasmus­sen, Vistoft, er udtrådt af tilsynsrådet og i stedet er indvalgt gdr. Alex Mar­cussen, Strands, og uddeler Gunnar Borup, Begtrup. Politimesteren i Grenå m. v., den 9. marts 1965. Firmaet „Maskiiibyg I/S, ved B. Paulsen, B. B. Petersen og H. J. Biis", udøver indiistridrift i Eltang-Vilstrup kommune. Bent Paulsen, Børge Bramsen Pe­ tersen og Hans Jørgen Riis, alle af Kolding, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Kolding købstad m. V., den 8. marts 1965. „Brugsforeningen for Skørpinge og Omegn", Skørpinge-Fårdrup kommu' ne, er afmeldt. Politimesteren i Slagelse købstad m. V., den 9. marts 19(55. Johan Egestad af Galten-Vissing kommune udøver industridrift i Gal­ten-Vissing kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „J. Ege­stad, Hadsten Maskinfabrik". Politimesteren i Randers, den 8. marts 1965. Firmaet „H. Amstrup, Hadsten Ma­skinfabrik" af Hadsten er hævet. Politimesteren i Randers, den 8, marts 1965. Under firma „Skørpinge Brugsfor­ening" drives handel i Skørpinge-Fårdrup kommune af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 29. april 1958. Den i selskabet ind­skudte kapital er vekslende. Medlem­mierne hæfter for selskabets forplig­telser med den af dem tegnede andel af andelskapitalen, som skal andrage mindst 50 kr. pr. medlem. Selskabets bestyrelse består af: Johannes Niel­sen, formand, Børge Jensen, Holger Jensen, Frimodt Olsen og Henry Ras­mussen, alle af Skørpinge pr. Flakke­bjerg. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender. Politimesteren i Slagelse købstad m. V., den 9. marts 1965. Kaj Jørgen Magnus Hansen Sivelyk­ke og Carl Børge Hansen Sivelykke, begge af Århus, driver som de an­svarlige indehavere handel i Århus købstad under firma „Brødrene Sive­lykke". Århus politikammer, den 9. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Gerhard Einer Svendsen driver handel som eneste ansvarlig inde­ haver af firmaet C.E.T.A. of Den­ mark Textil Central European Tra­ ding Agencg v! Gerhard Svendsen. Firmaet Københavns lynafleder central v! K. B. Mølgaard og Søn ud­ øver industridrift. Karno Børge Elith Dorph Mølgaard og Leif Lippert Møl­ gaard, sidstnævnte af Herlev, er de ansvarlige deltagere. Ulf Børge Leth Brøste af Søllerød driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet FUNDO v! Ulf Brøste. Hans Boétius af Gentofte driver handel som eneste ansvarlig inde­ haver af firmaet Bo-Trading v/ H. Boétius. Firmaet Frøsig's Eftf. l/S driver handel. Tage Maximilian Holst og Jens Peter Wortmann begge af Lyng­by-Tårbæk, er de ansvarlige delta­gere. Prokura er meddelt Knud Erik Gadegård. Ib Kurt Magnusson af Gentofte dri­ver håndværk som eneste ansvarlig indehaver af firmaet DE FORENEDE TRYKKERIER ved Ib Magnusson. Firmaet Viktualieforretningen Niel­sen og Nielsen driver håndværk. Carl Henning Bang Nielsen og Tove Irene Schau Nielsen, født Nielsen, begge af Frederiksberg, er de ansvarlige del­tagere. Københavns magistrat, den 10. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Tuxham v! Bent G. Ander­sen er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forretnings­kontoret er overflyttet til Frederiks­berg. Firmaet C. Wright & Co. har med­delt Jørgen Albeck og Søren Vang prokura i forening. Under firma H. Larsen og Søns Ef­terfølger I/S drives håndværk af et kommanditselskab i hvilket Gunner Peder Jacobsen er eneste ansvarlig deltager. Prokura er meddelt Elna Larsen, født Johansen. Københavns magistrat, den 9. marts 1965. Under firma „Exportsammenshit­ningen Exposa a. m. b. a." drives han­del i Kolding købstad af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtæg­ter er af 29. juni 1964, I selskabet er der indbetalt kon­tant 68.8(53,89 kr. samt udstedt garan­tibeviser for et beløb af 219.546,29 kr. Medlemmer hæfter kun med de ind­skudte beløb og med de beløb, for hvilket der er udstedt garantibeviser. Selskabets bestyrelse består af: 1) Gartner Ejnar Lykke Petersen, Es­bjergvej 32, Kolding, (formand), 2) gartner Arne Vidorf Sørensen Lo­ klindt, Nellikevej 5, Esbjerg, (næst­formand), 3) skovejer Mogens Fog, Gudbjerg, Sydfyn, 4) gartner Hans Mathiesen, Kjær pr. Sønderborg, 5) overgartner Willi Arthur Møller, Vejle, 6) gartner Børge Porslund, Køge, og 7) gartner Martin Pedersen, Slagelse. Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med endnu et medlem af bestyrelsen. Ved afhæn­delse eller pantsætning af fast ejen­dom kræves underskrift af den sam­lede bestyrelse. Prokura er meddelt Christian Fens­holt af Kolding i forening med et af medlemmerne af bestyrelsen, Ejnar Pe­tersen, Arne Loklindt, Mogens Fog, Hans Mathiesen, Willi Møller, Børge Porslund, eller Martin Pedersen. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender, men ved anbefalet brev. Politimesiteren i Kolding købstad m. V., den 8. marts 1965. Under firma Elasto Gulvkompagni V. V. Jørgensen & co drives håndværk i Nykøbing F. købstad af et komman­ditselskab, i hvilket Verner Christian Jørgensen af Nykøbing F. er eneste ansvarlige deltager. Politimesteren i Nykøbing F. køb­stad m. V., den 9. marts 1965. Firmaet „E. Sørensen & søn, ma­skinfabrik" udøver industridrift i Vedsted kommune. Einar Sørensen og Hans Sørensen, begge af Fristrup, er de ansvarlige deltagere og tegner fir­maet i forening. Politimesteren i Nørresundby m. v., den 8. marts 1965. Bestyrelsen for Hadsund og Omegns Brugsforening anmelder, at vejfor­mand Karl Marius Larsen, Hadsund, og arbejdsmand Martin Bundgaard, Hadsund, er udtrådt af bestyrelsen, og at i deres sted er indvalgt assurandør Erik Schmidt, Hadsund, og lagerar­bejder Søren Christian Christensen, Hadsund. Endvidere anmeldes, at der under 25. marts 1963 er vedtaget nye vedtæg­ter for brugsforeningen. Politimesteren i Hadsund, den 10. marts 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende nr. 139 af 12. september 196i: „Brdr, Jensen I/S", Agerskov, dri­ver industridrift i Agerskov kommune. Jens Nielsen Jensen af Agerskov og Therkel Jensen af Uldal, Vojens kom­mune, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Toftlund, den 10. marts 1965. Firmaet „W. Borghus & Søn" driver håndværk i Silkeborg, Silkeborg køb­sted. W^illiam Halvor Werner Borghus og Knud Aage Borghus, begge af Sil­keborg, er de ansvarlige indehavere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Silkeborg m. v., den 10. marts 1965. Af bestyrelsen for Selde Brugsfor­ening, Selde, er udtrådt: Niels Valde­mar Nielsen, Selde pr. Boslev, Vagn Slej Jensen, Lindum or. Roslev, og i stedet for er indtrådt: fru Ester Poul­sen, Lindum pr. Roslev, Vagn Juste­sen, Lindum pr. Roslev. Politimesteren i Skive m. v., den 10. marts 1965. Af bestyrelsen for Selde Gødnings­forretning er udtrådt: gdr. Thorvald Eriksen, Selde pr. Roslev, hmd. Jens Peter Nielsen, Selde pr. Roslev, og stedet for er indtrådt: Niels Poul­sen, Lindum pr. Roslev, gdr. Ove Brokholm Lund, Selde pr. Roslev. Politimesteren i Skive m. v., den 10. marts 1965. Georg Emil Andersen af Roskilde kommune udøver industridrift i Ros­kilde købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Roskilde Ma­skinfabrik ved G. E. Andersen". Prokura er meddelt Erik Ove Pe­ dersen. Politimesteren i Roskilde m. v., den 11. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Skandinavisk Garn Agen­tur v! Gregers Hansen er hævet. Firmaet Engelsen & Schrøder har meddelt Johan Severin Nicolai Stoch­holm og Niels Christian Frederik Hansen prokura hver for sig, hvorved den dem tidligere meddelte kollektiv­prokura er bortfaldet. FOTO-OPTIK vi G. Hansen er hævet. Firmaet M. C. MOGENSEN's EFTF. er afmeldt af det herværende handels­register, efter at forretningskontoret er overOyttet til Gentofte. Alfred Eitmann, der var ansvarlig deltager i firmaet Kaflsen & Eitmann, er afgået ved døden. Firmaet fortsæt­tes uforandret af den hidtidige del­tager Helge Vagn Karlsen. Firmaet J. C. Teilmann & Co.'s Eftf. har meddelt Aage Rasmussen, Bent Carøe og Poul Hoffmann proku­ra to i forening. Københavns magistrat, den 11. marts 1965. Firmaet „K. Holm & Co." af Sølle­rød er hævet, da forretningskontoret er overflyttet til Lyngby-Tårbæk kom­mune. Bengt Olof Lamm af Lyngby ud­øver industridrift i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet: Å'. Holm & Co. Firmaet er overflyttet fra Søllerød kommune. Erik Hansen af Frederiksberg dri­ver handel i Lyngby-Tårbæk kom­mune som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet: Lyngby Bolighus v/ Erik Hansen. Firmaet „Erik R. Nielsen" af Lyng­by, anmelder, at den Bent Arne Peder­sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Politimesteren i Lyngby, den 11. marts 1965. Firmaet „Randers Centralvarmefor­retninq v! H. Pedersen" af Randers er hævet. Politimesteren i Randers, den 10. marts 1965. Direktør Otto Sørensen, der havde prokura i „Sparekassen for Langå og Omegn", Langå, er død. Prokura er nu meddelt bogholder Palle Christiansen, kasserer, fru Gerda Lind og tilsynsrådets formand, Karl Anker Friis, alle af Langå, der tegner to i forening. Politimesiteren i Randers, den 10. marts 1965. Henning Jens Peter Christensen af Randers kommune driver håndværk i Randers købstad som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Randers Centralvarmeforretning v/ Henning Christensen". Politimesteren i Randers, den 10. marts 1965. Firmaet „Malerfirmaet Jensen & Ras­mussen" driver håndværk i Randers kommune. Frode Jensen og John Rasmussen, begge af Randers, er de ansvarlige del­tagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Randers, den 10. marts 1965. Firmaet „Roskilde Maskinfabrik ved Emil Andersen" er hævet. Politimesteren i Roskilde m. v., den 11. marts 1965. Oluf Ingemann Petersen, der havde prokura i firmaet „Landbo-og Hus­mandsforeningernes Frøsalg" er af­gået ved døden. Firmaet har meddelt Ove Hansen prokura i forening med tidligere anmeldte Knud Bakman, samt meddelt Vagn Frede Jensen prokura alene. Politimesteren i Roskilde m. v., den 11. marts 1965. Jørgen Gjørup Rysgaard af Fløj­strup pr. Beder driver handel i Århus købstad under firma „Intercold v/ J. liysgaard". Der er meddelt Hans Paludan Rys­gaard prokura. Århus politikammer, den 12. marts 1965. Firmaet „Hurup Stenhuggeri v! Knud & Geo Nørgaard" driver hånd­værk i Hurup kommune. Stenhuggermester Knud Nørgaard og stenhugger Geo Nørgaard, begge af Hurup, Thy, er de ansvarlige delta­gere. Firmaet tegnes af Knud Nørgaard alene. Politimesteren i Hurup, den 12. marts 1965. Firmaet „HS Chr. Petersens søn­ner" driver handel, håndværk og in­dustri i Vedsted kommune. Bent Petersen, Marius Petersen og Otto Max Petersen, alle Over Jerstal, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Haderslev, den 13. marts 1965. Snedkermester Poul Eigil Petersen, Morud, driver håndværk i Morud i Vigerslev kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Morud Begravelsesforretning v! Poul Pe­tersen". Politimesteren i Bogense m. v., den 12. marts 1965. Firmaet „Dansk Butik Service vi Henning Nielsen" af Hornbæk-Tånum kommune er hævet. Politimesteren i Randers, den 13. marts 1965. Else Marie Nielsen, født Christen­sen, af Hornbæk-Tånum kommune, driver handel i Hornbæk-Tånum kom­mune som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet „Dansk Butik Service v! E. M, Nielsen". Politimesteren i Randers, den 13. marts 1965. Brugsforeningen „Fremtiden", Gel­sted, er ophævet. Politimesteren i Middelfart, den 12. marts 1965. Firmaet „Importkompagniet ved O. V. Kemp, S. E. J. Nielsen & M. P. Hansen" af Odense anmelder, at med­indehaveren, fru Ingrid Ulla Nielsen, er afgået ved døden, og at firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Marius Peter Hansen, Vol­mer Rask Nielsen og Holger Bøgholm Hansen. Politimesteren i Odense købstad, den 13. marts 1965. Preben Birck af Frederiksberg dri­ver håndværk i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Preben Birck. Fru Hedvig Elisabet Hovind af Gen­tofte driver handel i Gentofte kommu­ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „INTERGOODS" v! fru H. Hovind. Politimesteren i Gentofte, 13. marts 1965. Firmaet „Smøreksportforeningernes Fællessalg A.m.b.A. (United Da­nish Butter Export Associations") er slettet af handelsregisteret. Århus politikammer, den 12. marts 1965. Under firma „Smøreksportforenin­gernes Fællessalg A. m. b. A. (United Danish Butter Export Associations, Dånische Butterexportvereine, Asso­ciation des Coopératives Danoises d'Exportation de Beurre)", hvis hjem­sted er Århus, drives handel med smør, såvel i udlandet som på hjem­memarkedet af et selskab med begræn­set ansvar. Selskabets vedtægter er af 26. maj 1955. Den i selskabet indskudte kapi­tal udgør 1 million kroner, hvorhos medlemmerne har tegnet en garanti­kapital på yderligere 1 million kroner, således at kapitalen er 2 millioner kroner. Medlemmerne hæfter ikke for sel­skabets forpligtelser ud over den af dem tegnede kapital. Selskabets bestyrelse består af: gdr., amtsrådsmedlem Hans Kryger Mad­sen, Nr. Nærum, Skamby (formand), gdr. Ebbe Grue Sørensen, Lille Dal­gård, Vejen (næstformand), direktør Ejnar >Jielsen, Esbjerg (sekretær), gdr. Jens Hauskov Jensen, Vium pr. Vemb, gdr. Peter Bøgh, Skårup, Ar­den, gdr. JohannesØstergaard Nielsen, Hovby, direktør John Andersen, Li­stedvéj 22, Kastrup, gdr. Sigfred An­dreasen, Såby, Østbirk, gdr. Jacob Jacobsen, Skærbæk, direktør Thor­vald Jensen, Vojens, gdr. Søren Kri­stiansen Buus, Hestbækgård, Blære, gdr. Anders Karlskov Jensen, St. Karlskov, Filskov, gdr. Harald Borup, Jebjerg, gdr. Svend Aage Lauesgaard, Felsted, gdr. Poul Nielsen, Flintager­gård, Bellinge, gdr. Aage Rom, Sten­vad, Vrå. Selskabet tegnes af samtlige besty­relsens medlemmer i forening. Prokura er meddelt direktør Alfred Gianelli og underdirektør Chr. Pe­dersen, begge af Århus, der tegner firmaet kollektivt pr. prokura. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ved anbefalet brev. Århus politikammer, den 12. marts 1965. Viby Boghandel ved Kaj Melsgård er hævet. Bent Buhl af Viby J. kommune dri­ver handel i Viby J. kommune som eneste ansvarlige indehaver af firma­et „Viby Boghandel v! Bent Buhl". Politimesteren i Odder, den 15. marts 1965. Evald Valdemar Ibsen af Vægger­løse kommune driver håndværk i Væggerløse kommune som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Tøm­mergaarden" v. Evald Ibsen, Egelev Brugsforening anmelder, at bestyrelsen nu består af: Villy Hansen, Riserup pr. Nr. Als­lev. Peter Rasmussen, Nr. Grimmelstrup pr. Nr. Alslev, Kaj Jensen, Lommelev pr. Nr. Als­lev, Laurits Sværke, Egelev pr. Nr. Als­lev og Peter Iversen, Egelev pr. Nr. Alslev. Den samlede bestyrelse tegner brugsforeningen. Den i selskabet ind­skudte kapital er vekslende. Orehoved og Omegns Brugsforening anmelder, at bestyrelsen nu består af: Oscar Olsen (formand), Niels Jør­gen Jensen (næstformand), Hans Ras­mussen, Kaj Mortensen, Johannes Larsen, Svend Børge Hansen, alle af Orehoved, og August Mortensen af Gyldenbjerg pr. Orehoved. Vedtægterne er af 13. juni 1941 med ændring af 18. januar 1965. Den i selskabet indskudte kapital er veks­lende. Bekendtgørelse til medlemmer­ne skal ikke ske i offentlige tidender. Ravnse og Omegns Brugsforening anmelder, at bestyrelsen nu består af: Christian Hansen, Skerne pr, Nr. Alslev, Johannes Hansen, Ravnse pr. Nr. A Islev Carl Ole Lund, Nr. Alslev, Harry Holse Svendsen, Ravnse pr. Nr. Alslev og Aage Piil, Skerne pr. Nr. Alslev. Vedtægterne er af 18. september 1950. Den i selskabet indskudte kapi­tal er vekslende. Bekendtgørelse til medlemmerne skal ske i Nordfalsters Avis. Af bestyrelsen for Maglebrænde Brugsforening er udtrådt Holger Ej­vind Verner Karlsen, Maglebrænde pr. Stubbekøbing. I stedet er indtrådt Bent Jørgensen Gammel, Maglebrænde pr. Stubbekøbing. Brugsforeningen tegnes af forman­den for bestyrelsen, Jens Vilhelm Pe­tersen, Maglebrænde pr. Stubbe­købing, eller af næstformanden, Hans Henrik Skaaning, Maglebrænde pr. Stubbekøbing. Af bestyrelsen for Bregninge og Omegns Brugsforening er udtrådt Otto Rasmussen, Bregninge pr. Horbe­iev, og Viggo Andersen, Bønned pr. Horbelev. I stedet er indtrådt Bent Hare, Horbelev, og Viktor Rasmus­sen, Bregninge pr, Horbelev. Vedtægterne er af 3. februar 1960. Den i brugsforeningen indskudte ka­pital er vekslende. Brugsforeningen tegnes af formanden for bestyrelsen Peter Blegind, Meelse pr. Horbelev. Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender. Nr. Alslev Brugsforening anmelder, at bestyrelsen nu består af: Thorkild Mortensen, Harald Keis, Esther Hansen og Hans Kulle, alle af Nr. Alslev, samt Thorvald Rasmussen af Nykøbing F. Den i selskabet indskudte kapital er vekslende. Firmaet Larsen & Carlsen af Nykø­bing F, er hævet. I/S Nordfalsters Fiskeindustri v. Sigvart Mortensen og Svend Knudsen af Stubbekøbing er hævet. Firmaet J. B. B. Obelitz af Nykø­bing F, er hævet. Politimesteren i Nykøbing F. køb­stad m. v.. den I.H. marts Iflfi.'). „Pindstrup og Omegns Brugsfor­ening" anmelder at der på en den 15. november 1964 afholdt generalfor­samling udtrådte af bestyrelsen fa­briksarbejder Jens Sejer Jensen, fhv. gårdejer Laurits Kristian Jensen og førstelærer Arne Hansen, alle af Pind­strup, og at der i deres sted indvalgtes kontorist Jens Peter Jakobsen, indu­striarbejder Ejner Jensen og fru Ceci­lie Marie Sørensen, alle af Pindstrup. Politimesteren i Randers, den 15. marts 1965. Fabrikken Ankerbo, Frederikshavn anmelder at, Anker Bjerre Rasmussen er udtrådt af firmaet, der fortsættes uforandret med Thorvald Bernhard Nybo som eneste ansvarlige indeha­ver. Politimesteren i Frederikshavn m. V., den 15. marts 1965. Galten Sogns Spare-og Laanekasse, Galten St., anmelder, at Christen Møl­ler Balle, Høver, er udtrådt af besty­relsen. I stedet for er Martin Lauritsen, Hø­ver, indtrådt. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 15. marts 1965. Firmaet H. Martinsen & H. C. Niel­sen driver håndværk i Risskov, Vejl­by-Risskov kommune. Hans Martinsen af Vejlby-Risskov kommune og Henry Christian Nielsen af Hasle kommune er de ansvarlige deltagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 15, marts 1965. Høver Brugsforening pr. Galten, an­melder, at Christian Andersen og Horslund Olsen, begge af Høver, er ud­trådt af bestyrelsen. I stedet for er indtrådt: Olaf An­dersen og Erling Jensen, begge af Høver. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 15. marts 1965. Firmaet M. Jensen & Søn driver handel i Bjødstrup, Thorsager-Bregnet kommune. Sigvard Marinus Jensen og Niels Bødker Jensen, begge af Thorsager-Bregnet kommune, er de ansvarlige deltagere. Politikreds nr. 44, Hasle herred, Århus C, den 15. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet „Munch Nielsen & Torp Larsen" driver handel. Leif Munch Nielsen og Hugo Torp Larsen er de ansvarlige deltagere. Firmaet „Akkumulatorfabriken ved H. Lgdik Clausen er af­meldt af det herværende handelsregi­ster, efter at forretningskontoret er overflyttet fil Gladsaxe. Poul Johan Nielsen, som var eneste ansvarlig indehaver af det hidtil uan­meldte firma Poul Nielsen — Kød­byen, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Erna Kathrine Waldsgaard Nielsen, født Nielsen, af Frederiksberg. Fir­maet udøver industridrift. Firmaet E. J. Krarup har tilbage­kaldt de Elisabeth Andrea Helene Krarup, født Karberg og Georg Hen­nings givne prokuraer. Københavns magistrat, den 13. marts 1965. „Dalby Brugsforening" pr. Gørlev anmelder, at bestyrelsen nu består af gårdejer Johan Kristian Larsen, „Rør­mosegård", Vinde Helsinge pr. Gørlev, formand, gårdejer Helge Clausen, „Baunegård", Vinde Helsinge pr. Gør­lev, gårdejer Ove Ejnar Jensen, Vinde Helsinge Enghave pr. Gørlev, bols­mand Knud Verner Larsen, Dalby pr. Gørlev, og gårdejer Thomas Danielsen, „Lindehøjgård", Dalby pr. Gørlev. Politimesteren i Slagelse købstad m. V., den 16. marts 1965. „Caltex Auto Elektro-service v/ K. Schnoor og B. Frøstrup Madsen" ud­øver håndværk i Give kommune. Kaj Schnoor af Vejle kommune og Børge Frøstrup Madsen af Give kommune er de ansvarlige deltagere og tegner fir­maet hver for sig. Politimesteren i Vejle, den 16. marts 1965. Vonge Brugsforening driver handel i Øster Nykirke kommune. Vedtægter­ne er af 20. december 1950. Bestyrel­sen består af: Gudmund Mølgaard, Vonge, Johannes Andersen, „Assen­holt", Vonge, Børge Ejsing Søbye, Vonge, Laurids Andersen, Vonge mark, Kollemorten, og Jens Naldal Rand, Al­sted mark, Vonge. Ret til at tegne fir­maet har den samlede bestyrelse. Pro­kura er tildelt: uddeler Frode Evald Christensen af Vonge. Alle medlem­merne hæfter solidarisk. Bekendtgø­relse til medlemmerne skal ikke ske i offentlige tidender. Politimesteren i Vejle, den 16. marts 1965. Niels Henning Frandsen og Leif Frandsen, begge af Århus, driver han­del i Århus købstad som de ansvarlige deltagere i firmaet „Brdr, Frandsen". Århus politikammer, den 16. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Christian Gustav Emil Rasmussen, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet N. J. Nielsen & Co.'s Eftf. er afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Edith Kol­ding Rasmussen, født Andersen, af Frederiksberg. Firmaet Møbelfabriken vi Sv. V. Hansen har tilbagekaldt den Asger Vilhelm Jensen givne prokura. Firmaet „Slagterfirmaet Primegs" ved Preben Eggers er hævet. Ejnar Theodor Halland, der var eneste ansvarlig indehaver af firmaet F. Blochs Eftf. er afgået ved døden, og firmaet er hævet. Københavns magistrat, den 17. marts 1965. Kjeld Lerche Petersen af Brabrand-Årslev kommune driver handel i Bra­brand, Brabrand-Årslev kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: LERTEX v/ Kjeld Lerche Petersen. Politikreds nr. 44, Hasle herred, År­hus C, den 16. marts 1965. Alfred Iversen af Vejlby-Risskov kommune driver handel i Lystrup, El­sted kommune, som eneste ansvarlige indehaver af firmaet: Lystrup Tapet­og Farvehandel v/ Alfred Iversen. Politikreds nr. 44, Hasle herred, År­hus G, den 16. marts 1965. Arne Villiam Jeppesen af Gentofte kommune udøver industridrift i Bir­kerød kommune som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Stanse­værket v/ A. Jeppesen". Politimesteren i Helsingør købstad m. V., den 17. marts 1965. Christian Hansen af Vesterborg kommune driver håndværk i Vester­ borg kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Vesterborg Snedkerforretning v/ C. Hansen". Politimesteren i Nakskov ra. v., den 16. marts 1965. „Installationsfirmaet Sørensen & Wolk", af Åbenrå købstad driver håndværk i Åbenrå kommune. Hans Rudolf Sørensen og Martin .lulius Friedrich Wolk, begge af Åben­rå, er de ansvarlige deltagere og teg­ner firmaet i forening. Politimesteren i Åbenrå købstad m. V., den 17. marts 1%5. Firmaet „Brdr. Jensen" driver håndværk i Randers kommune. Preben Jensen af Randers og Villy Jensen af Kristrup, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Randers, den 17. marts 1965. Faaborg Andels-Svineslagteri an­melder, at husmand C. C. Bro, Aver­nakø, og gårdejer Peter Larsen, Nr. Broby, er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er indtrådt sognerådsformand Peder Christensen, Lyø, og gårdejer Hans Ejler Aagaard, Nr. Broby. Politimesteren i Fåborg købstad m. V., den 18. marts 1965. Helgenæs brugsforening pr. Knebel anmelder, at gårdejer Aksel Sørensen, Stødov pr. Knebel, gårdejer Niels Er­ling Hjorth Vidkjær, Esby pr. Knebel og enkefru Anna Katrine Kristine Balle, Stødov pr. Knebel er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indvalgt gårdejer Søren Ingemar Nordby, Stø­dov pr. Knebel, husmoder Anna Dor­thea Vang Nielsen, Stødov pr. Knebel og husmoder Ena Vidkjær, Esby pr. Knebel. Politimesteren i Grenå m. v., den 18. marts 1965. Ole Christian Richter, Birk, driver handel i Gjellerup kommune som ene­ste ansvarlige indehaver af firmaet Midtjydsk Plante Center ved Ole Rich­ter. Politimesteren i Herning købstad m. V., den 17. marts 1965. Firmaet HS Vinduesfabrikken Hamo ved Hansen & Mogensen udøver indu­stridrift i Ikast kommune. Kristian Peder Hansen og Hardy Rosborg Mo­gensen, begge af Ikast, er de ansvar­lige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Herning købstad m. V., den 17. marts 1965. Hugo Johansen, Tanderupkjær, ud­øver industridrift i Snejbjerg kommu­ne som eneste ansvarlige indehaver af l'irmaet Jolon ved Hugo Johansen. Politimesteren i Herning købstad m. V., den 17. marts 1965. Frits Gerner-Rasmussen af Odense er indtrådt i firmaet „Gerner-Ras­mussen" af Odense som ansvarlig og til underskrift berettiget deltager, og den ham meddelte prokura bort­falder. Politimesteren i Odense købstad, den 18. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Hans Otto Møllmann, der var an­svarlig deltager i firmaet C. Møllmann & Co., er afgået ved døden, og firmaet er afmeldt af handelsregistret. Firmaet De Østlige Øers Mælke-Ud­valg er afmeldt af det herværende handelsregister efter at forretnings­kontoret er overflyttet til Ringsted. Firmaet Cooperative Condensery Sealand er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forretnings­kontoret er overflyttet til Ringsted. Firmaet Andels-Osteriet Sjælland er afmeldt af det herværende handels­register, efter at forretningskontoret er overflyttet til Ringsted. Firmaet Chr. P. Hansens Eftf. har tilbagekaldt den Carl Madsen Bekholm givne prokura og meddelt Jørgen Wil­lum Schwartz Andersen prokura. Firmaet HS Christiansen & Simon­sen er hævet. Firmaet FOTO KINO v! Viggo Fre­deriksen er hævet. Firmaet Vilhelm Priors kongelige Hofboghandel er hævet. Københavns magistrat, den 19. marts 1965. Firma „Svendborg Eddikefabriker ved Ove Valdemar Irqens-Hansen", Svendborg, er hævet. Firma „Svendborg Kontantforretning ved Axel Broch", Svendborg, er hævet. Firma „Svendborg Maniif akturim­port og Opmasknings-Central „Mask­op" ved A. C. Knudsen", Svendborg, er hævet. Firma „Christensen & Henning­sen", Svendborg, er hævet. Firma „Marius Larsen og Verner Poulsen", Svendborg, er hævet. Firma „Træskofabriken „Ørkild" ved Knudsen og Saack", Svendborg, er hævet. Firma „Nordisk Maskin Fabrik ved Rasmus Hansen", Svendborg, er hævet. Firma „Maskinfabriken Lexa ved Brdr. Jensen", Svendborg, er hævet. Politimesteren i Svendborg m. v., den 18. marts 1965. Firmaet „I. H. Weidemann & Søn­ner" er hævet, idet det skal omdan­nes til aktieselskab. Firmaet „E. Pihl & Søn" er hævet som overflyttet til Lyngby kommune. Firmaet „Bandbøll — Frederiksberg Tobaksdepot v/ Aa. og S. Bandbøll", har anmeldt, at indehaverne, Aage Ejner Randbøll og Svend Aage Rand­bøll nu tegner firmaet hver for sig. Israil (Poul) Israelson af Frederiks­berg driver handel i Frederiksberg kommune som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet „Den persiske lø­ber v/Poul Israelson". Jens Bent Gustav Andersen af Gen­tofte driver handel i Frederiksberg kommune som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet „Tuxham v/Bent G. Andersen". Firmaet er overflyttet fra Køben­havns kommune. Jens Bent Gustav Andersen af Gen­tofte og Niels Olav Busch af Gentof­te driver handel i Frederiksberg kom­mune som eneste ansvarlige indeha­vere af firmaet „Andersen & Busch, Ingeniør-og Handelsselskab". Thorvald Olesen af København dri­ ver håndværk i Frederiksberg kom­ mune som eneste ansvarlige indeha­ ver af firmaet „Standard Trykkeriet v/Th. Olesen". Eneprokura er meddelt fru Tove Hansine Olesen, født Madsen, Ved Bellahøj 20. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 19. marts 1965. Anny Hansine Eggers, født Larsen, af Frederiksberg driver håndværk i Rødovre kommune som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Slagterfir­maet Primegs v/A. Eggers". Prokura er meddelt Preben Eggers. Politimesteren i Hvidovre, den 19. marts 1965. Af bestyrelsen for „Dansk Andels Smøreksportforening (The Danish Co-operative Butter Company)" er Thorvald Larsen udtrådt. Indtrådt er Peter Christensen af Brejning. Politimesteren i Esbjerg, Esbjerg den 19. marts 1965. Under firma „DE ØSTLIGE ØERS MÆLKE-UDVALG", Næstvedvej 35— 37, Ringsted, drives handel med mælk og fløde til de storkøbenhavnske kon­cessionerede mejerier af et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter sidst er ændret den 17. december 1963. Endvidere driver selskabet „Andels-Osteriet Sjælland" og „Cooperative Condensery Sealand" begge af Ring­sted. Disse virksomheder er produk­tions-og salgsvirksomheder for hen­holdsvis ost og andre mejeriprodukter samt mælkepulver. I henhold til forhandlingsprotokol­len af 15. december 1964 består be­styrelsen for „De østlige Øers Mælke­udvalg" af: Gårdejer Søren Brendstrup, Brødeskov (formand). gårdejer Poul Jensen, Sandby, (næst­ formand), gårdejer Erik Andersen, Skibby, forpagter Aage Christensen, Fjennes­ lev, gårdejer Harry Nielsen, Kastrup, Hol­bæk, mejeribestyrer S, Finsen, Lille Skens­ved, og mejeribestyrer G. E. Christensen, Orø. Selskabet tegnes af formanden. Pro­kura er meddelt direktørerne Eng­hardt Andersen og Sv. Møldrup i for­ening. Den i selskabet tegnede kapital ud­gør ca. 5,5 mill. kr. Intet af medlem­merne hæfter personligt for selska­bets forpligtelser, for hvilke kun den af medlemmerne tegnede kapital hæf­ter. For så vidt angår medlemmernes hæftelse med den af dem tegnede ga­rantikapital ophører denne, når „An­dels-Osteriet Sjællands" gæld er ned­bragt, således at osteriet alene har fa­ste prioriteter i sin ejendom, og når lån stort 700.000 kr. optaget hos stats­kassen til opførelse af „Cooperative Condensery Sealand" til fremstilling af mælkepulver, er indfriet. Bekendtgørelser til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender. Politimesteren i Ringsted m. v., den 19. marts 1965. Under firmaet „Andels-Osteriet Sjælland", af Ringsted driver „De østlige Øers Mælke-udvalg" produk­tion og salg af ost og andre mejeri­produkter i Ringsted. Under firmaet „Cooperative Con­denserij-Sealand" af Ringsted driver „De østlige Øers Mælke-udvalg" pro­duktion og salg af mælkepulver i Ringsted. Politimesteren i Ringsted m, v., den 19. marts 1965. „Vejle og Omegns Andels-Svineslag­teri, Vejle, TULIP BRAND FACTORY" af Vejle anmelder, at gårdejer Chri­stian Mols, Hørup pr. Jelling, er fra­trådt som bestyrelsesmedlem og er­stattes af proprietær Christian Nagbøl Jørgensen, Haughus, Jelling. Politimesteren i Vejle, den 19. marts 1965. „Skive Andelsslagteri anmelder, at den fuldmægtig Holger Klausen med­delte prokura er tilbagekaldt, og at der er meddelt fuldmægtig Lars Nør­gaard af Skive kollektiv prokura i for­bindelse med direktør Knud Henry Holm eller prokurist Preben Albert­sen eller kasserer Helge Larsen, alle af Skive. Firmaet tegnes fortsat af to af de fire prokurister i forening. Politimesteren i Skive m. v., den 19. marts 1965. Poul Jacob Fischer af Højbjerg, dri­ver håndværk i Århus købstad som eneste ansvarlige indehaver af fir­maet „Aarhus El-Service v/Poul Fis­cher". Århus politikammer, den 19. marts 1965. Firma „Århus El Service v/O. R. Rasmussen" er hævet. Århus politikammer, den 19. marts 1965. Jens Møller Nielsen er udtrådt af firmaet: „Møller Nielsen & Søn", Svendborg, der fortsættes uforandret af den hidtidige deltager, Preben Møl­ler Nielsen. Politimesteren i Svendborg m. v., den 19. marts 1965. Georg Henry Dahl er udtrådt af fir­maet: „G. H. Dahl & Søn", Svendborg, der fortsættes uforandret af den hid­tidige deltager, Knud Arne Dahl. Politimesteren i Svendborg m. v., den 19. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Nordisk Vinduesreklame v/ Albinus Larsen er hævet. Firmaet FRANCKE-FISK er hævet. Firmaet „Mærsk Raffinaderiet" har tilbagekaldt de Knud Henry Jonassen og Iver Hoppe givne kollektivproku­raer og meddelt Mogens Poul Møller, Holger Hove, Børge Sichelkow og Bjar­ne Fogh prokura 2 i forening eller hver især i forening med en af de tid­ligere anmeldte prokurister enten Ge­org Eugen Robert Andersen eller Gun­nar Michael Falslev eller Preben Win­ther Høymark (tidligere anmeldt som Preben Høymark). Københavns magistrat, den 19. marts 1965. Firmaet „S.O.S. v/ N. P. Olesen", Nørresundby, er hævet. „ns Th. Christensen", Vodskov, er hævet. Politimesteren i Nørresundby m. v., den 20. marts 1965. Firmaet „Utoft oq Fisker Sørensen" udøver industridrift i Vinding kom­mune. Hans Utoft og Kristen Fisker Sørensen, begge af Vinding kommune, er de ansvarlige deltagere. Prokura er meddelt fru Birgit Sørensen, f. Utoft, af Vinding kommune. Politimesteren i Vejle, den 19. marts 1965. Berigtigelse, jfr. statstidende for den 13. november 196i. Firma „The JJson Plast Co" v' Hviid-Nielsen IIS udøver industri­drift i Herlev kommune. Kaj Frederik Schlein af København, Henning Mo­ritz Schlossmann af Hellerup og Kaj Julius Hviid-Nielsen af Frederikssund er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Prokura er med­delt Kaj Frederik Schlein og Henning Moritz Schlossmann i forening, sam­tidig er der meddelt Kaj Julius Hviid-Nielsen eneprokura. Politimesteren i Gladsaxe, den 22. marts 1965. „I/S Gas" af Gentofte anmelder, at direktør Julius Hansen er udtrådt som kommitteret medlem af bestyrelsen, og i stedet er driftsbestyrer Kristian Viggo Kromann af Gentofte, ind­trådt som kommitteret medlem af be­styrelsen med stemmeret. Jørn Vandahl Andersen af Gentofte udøver handel og industridrift i Gen­tofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 3 P — Plastic Products & Production v/ Vandahl Andersen. Politimesteren i Gentofte, den 22. marts 1965. Af bestyrelsen for „Galten og Om­egns Brugsforening", Galten pr. Had­sten, er udtrådt Gudrun Høj-Christen­sen, Galten, og Carsten Erbou, Erslev. I stedet er indtrådt Jenny Thom­ sen, Galten, og Kristian Holten Niel­ sen, Erslev. Politimesteren i Randers, den 22. marts 1965. I bekendtgørelse i statstidende nr. 239 for den 11. januar 1965 er det fir­ma, hvorunder Egon Søberg Petersen og Jens Richard Nielsen driver han­del fejlagtigt anført som „I/S Jenni v/ Søberg & Nielsen". Firmaets rette navn er „I/S Jenni v/ Søberg Petersen & Nielsen". Politimesteren i Roskilde købstad m. V., den 22. marts 1965. I/S NIMO PAPEMBALLAGE v/ Nielsen & Morck udøver industridrift i Fensmark-Rislev kommune. Børge Erik Nielsen og Gunnar Morck, begge af Næstved, er de an­ svarlige deltagere. Politimesteren i Næstved, den 22. marts 1965. Firmaet „Jørgen Christensen" af Vejle er hævet. Politimesteren i Vejle, den 22. marts 1965. Vejle Omegns Smøreksport-Forening af Vejle anmelder, at Thorvald Buhl, Stubdrup, Hakon Fog, Fårup Mark, og Johannes Skov Johansen, Neder Bon­nerup, er udtrådt af bestyrelsen, og at Henning Jensen, Hygum pr. Jelling, Peter Kousgaard, Neder Donnerup pr. Give, og Frederik Andersen, Egtved­gård, Egtved, er indvalgt i bestyrel­sen. Anders Karlskov Jensen, St. Karl­skov pr. Filskov, er formand og Hen­ning Jensen, Hygum, er næstformand. Politimesteren i Vejle, den 22. marts 1965. Firmaet „Jenssen-Tusch' eftf. v/ O. Klercke" anmelder prokura for Ove Eilert Thomsen af Silkeborg. Politimesteren i Silkeborg m. v., den 22. marts 1965. Harry Sigfred Rasmussen og Svend Pedersen, begge af Århus, driver som de ansvarlige indehavere håndværk i Århus købstad under firma „Harry Rasmussen og Co.". Firmaet tegnes af indehaverne i forening. Århus politikammer, den 22. marts 1965. Firma Dansk Servo Teknik v/ Søren T. Lyngsø af Gladsaxe kommune er hævet som overgået til aktieselskabs­registeret. Politimesteren i Gladsaxe, den 23. marts 1965. Af bestyrelsen for „Nordby Andels­mejeri" er Ernst Nielsen Brinch ud­trådt. Indtrådt er Ejner Iversen af Nordby. Politimesteren i Esbjerg, den 23. marts 1965. I firmaet „Esbjerg Havefrøforsy­ning u/ Th. Kiickelhahn" af Esbjerg er prokura meddelt Anne Mette Mo­gensen Kiickelhahn. Politimesteren i Esbjerg, den 23. marts 1965. Børge Sørensen af Bov kommune driver handel i Bov kommune som eneste ansvarlige indehaver af firma­et Dan-Food v/ B, Sørensen. Politimesteren i Gråsten, den 23. marts 1965. Firmaet „Comet-Trawl ved V. Jen­sen og S. Rejkjær" driver håndværk 1 Esbjerg købstad. Alfred Gustav Vig­go Jensen og Simon Bejkjær, begge af Esbjerg, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Esbjerg, den 23. marts 1965. Firmaet „Aage Lauridsen & Peter Luxhøj" driver håndværk i Brøn­dum kommune. Aage Lauridsen og Niels Peter Jensen Luxhøj, begge af Guldager, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Esbjerg, den 23. marts 1965. „Vedbysønder Brugsforening" pr. Slagelse anmelder, at bestyrelsen nu består af: Gårdejer Georg Jensen, Vedbysøn­der pr. Slagelse, formand. forvalter Hans Mogensen, Valdemars­kilde pr. Slagelse, næstformand, forpagter Bent Berthelsen, Ottestrup pr. Slagelse, forpagter Aksel Pedersen, Ottestrup pr. Slagelse, gårdejer Poul Villumsen, Skovsø pr. Slagelse, fru Erika Pedersen, Vedbysønder pr. Slagelse, og fru Inge Hansen, Skovsø pr. Slagelse. Uddeler er Knud Larsen, Vedby­ sønder pr. Slagelse. Vedtægterne er af 30. maj 1945. Betten til at tegne firmaet tilkom­ mer formanden og næstformanden i forening. Uddeleren tegner firmaet pr. prokura i forening med formanden eller næstformanden. Politimesteren i Slagelse købstad m. V., den 23. marts 1965. Jens Foldager Larsen af Svendborg kommune driver handel i Svendborg købstad som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet „J. Foldager Lar­sen", Svendborg. Prokura er meddelt Jens Graham Foldager Larsen, Svendborg. Politimesteren i Svendborg m. v., den 23. marts 1965. Firma „Valdemar Møller og Søn", Svendborg, er hævet. Firma „Engelsk Herremagasin ved Felix Bornstein", Svendborg, er hæ­vet. Firma „Damernes Modemagasin ved A. van der Burgh", Svendborg, er hævet. Firma „S. Christiansens Eftl. ved L. Jørgensen", Svendborg, er hævet. Firma „Svendborg Læderhandel ved Koch Christensen", Svendborg, er hævet. Politimesteren i Svendborg m. v., den 23. marts 1965. Ove Damgaard Nielsen, Øster Nord­lunde i Halsted-Aunede kommune, dri­ver industri i Halsted-Aunede kom­mune som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet „Damgaard Nielsens Stålrørs Industri". Politimesteren i Nakskov m. v., den 23. marts 1965. Af tilsynsrådet for Gylling Sogns Spare-og Laanekasse er udtrådt gård­ejer Johannes Kuur, Gylling, og gård­ejer Ebbe Jakobsen, Horskjærgård, Gylling. I deres sted er indvalgt gård­ejer Hans Peder Christensen, Lerdrup, Gylling, og præstegårdsforpagter Ver­ner Nielsen, Gylling. Politimesteren i Odder, den 23. marts 1965. Firmaet „Scanexim v/ Ib Grunber­ger og J. K. Andersen" driver handel i Århus købstad. Ib Griinberger og Jens Kristian Benny Andersen er de ansvarlige deltagere. Århus politikammer, den 23. marts 19G5. Bent Aggerholm af Tårnby driver handel i Tårnby kommune som ene­ste ansvarlige indehaver af firmaet „B. Aggerholm". Politimesteren i Tårnby, den 24. marts 1965. Henning Ravn af Lyngby-Tårbæk kommune driver handel i Blistrup kommune som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet „Nordkystens Tømmerhandel ved H. Ravn". Politimesteren i Hillerød, den 23. marts 1965. Jørgen Per Persson af Rødovre kommune udøver industridrift i Hvid­ovre kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Nordisk Rekvi­sitfabrik v/ Jørgen Persson". Prokura er meddelt Elna Persson, født Nielsen. Politimesteren i Hvidovre, 24. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet „BORRINGO". Aage Bor­ring er hævet. Walther Johannes Kienitz driver håndværk som eneste ansvarlig inde­ haver af firmaet DYNADAN ved W. J. Kienitz. Christian Erling Larsen, der var ansvarlig deltager i firmaet Transø Trading Co. er afgået ved døden, og firmaet er afmeldt af det herværende handelsregister, efter at forretnings­kontoret er overflyttet til Frederiks­berg. Københavns magistrat, den 24. marts 1965. Firmaet „Nordisk Termo Fabrik v/ S. Aa. Andersen" af Lyngby er hæ­vet, da forretningskontoret er over­flyttet til Fredensborg. Dan Kampmann Sørensen af Lyng­by driver håndværk i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige in­dehaver af firmaet: Worms Radio's Eftf. ved Dan Kampmann Sørensen. Firmaet „E. Pihl & Søn" driver håndværk i Lyngby-Tårbæk kommu­ne. Kay Langvad af Gentofte og Sø­ren Langvad af Lyngby er de ansvar­lige deltagere. Prokura er meddelt Einar Svend Aage Henriksen af København, som tegner firmaet alene, samt Hans Al­bert Hansen af Gladsaxe, som tegner firmaet sammen med een af de an­svarlige deltagere. Firmaet er overflyttet fra Frederiks­berg kommune. Politimesteren i Lyngby, Lyngby, den 23. marts 196.5. Firmaet B. Winckler Hansens Klo­akmesterfirma af Farum kommune er hævet. Politimesteren i Hillerød, den 23. marts 1965. Firmaet „Nordisk Rekvisit Fabrik, Aage Andersen" af Hvidovre kommu­ne er hævet. Politimesteren i Hvidovre, 24. marts 1965. Firmaet „L. P. Pedersen Æ Søn" driver håndværk i Nakskov købstad. Lars Peder Pedersen af Nakskov og Knud Ib Pedersen af Sæby i Halsted­Aunede kommune er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Nakskov m. v., den 24. marts 1965. Dansk Andels Ørredeksport, Bran­de, anmelder at den Otto Valdemar Donnerborg meddelte prokura er bort­faldet, og at der er meddelt Ib Als­gren prokura til at tegne firmaet i forening med prokurist Kaj Tjerring. Selskabets vedtægter er af 20. juni 1964. Politimesteren i Vejle, den 23. marts 1965. Firmaet „Dånischer Forellen Ex-port" der er bifirma til „Dansk An­dels Ørredeksport", driver handel i Brande Kommune. Vedtægterne er af 20. juni 1964. Medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Bestyrelsen består af fiskeriejerne Hans Hansen, Fasterholt, formand, Egon Thomsen, Randbøl, næstfor­mand, Anders Karlskov Jensen, Fil­skov, Eskild Assing, Brøndbjerg pr. Arden, Henrik Henriksen, Donslund pr. Holsted, Kaj Kjeldsen, Støvring, Karl Trærup, Nr. Snede, Axel Peder­sen, Gesten, og Osvald Roldsgaard, Hørning. Selskabet tegnes af forman­den og næstformanden hver for sig. Der er meddelt Kaj Tjerring og Ib Aisgren kollektiv prokura. Bekendt­gørelse til medlemmerne skal ikke ske 1 offentlige tidender. Politimesteren i Vejle, den 23. marts 1965. Firmaet „Sales Office for Danish Troilt Producers", der er bifirma til „Dansk Andels Ørredeksport", driver handel i Brande kommune. Vedtæg­terne er af 20. juni 1964. Medlemmer­ne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Bestyrelsen består af fi­skeriejerne Hans Hansen, Fasterholt, formand, Egon Thomsen, Randbøl, næstformand, Anders Karlskov Jen­ :sen, Filskov, Eskild Assing, Brønd-t>i6rg pr. Arden, Henrik Henriksen, Donslund pr. Holsted, Kaj Kjeldsen, : Støvring, Karl Trærup, Nr. Snede, Axel Pedersen, Gesten, og Osvald Roldsgaard, Hørning. Selskabet tegnes af formanden og næstformanden hver for sig. Der er meddelt Kaj Tjerring og Ib Alsgren kollektiv prokura. Be­kendtgørelse til medlemmerne skal ik­ke ske i offentlige tidender. Politimesteren i Vejle, den 23. marts 1965. Erland Kold Pedersen af Sønder­holm-Frejlev kommune udøver indu­stridrift i Ålborg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Aal­borg Stentrykkeri v/ Kold Pedersen". Politimesteren i Ålborg m. v., den 23. marts 1965. Firmaet Sorø autoværksted ved Er-lin Nielsen og Steffen Nielsen driver handel i Sorø kommune. Erlin Niel­sen af Sorø og Steffen Nielsen af Sorø er de ansvarlige deltagere. Firmaet tegnes alene af Erlin Nielsen. Politimesteren i Ringsted og Sorø, den 25. marts 1965. Poul Christensen, som var eneste indehaver af firmaet „Lega ved Poul Christensen", Svendborg, er afgået ved døden. Firmaet fortsættes ufor­andret af afdødes enke, Rita Elna Christensen. Politimesteren i Svendborg m. v., den 25. marts 1965. Firma „Svendborg Røgeostfabrik ved Poul Jørgensen", Svendborg, er hævet. Bendt Jørgensen af Svendborg kom­mune driver industri i Svendborg køb­stad, som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet „Svendborg Røgostfa­brik ved Bendt Jørgensen". Politimesteren i Svendborg m. v., den 25. marts 1965. Firma „Kartonnagefabriken „Fio­nia" ved Loiisen og Oxholm", Ringe, er hævet. Hans Jørgen Lousen af Ringe ud­øver industridrift i Ringe kommune som eneste ansvarlige indehaver af fir­ maet „Kartonnagefabriken Fionia ved H. Lousen", Ringe. Prokura er meddelt Kirsten Dorrit Marhauer, født Lousen, Ringe. Politimesteren i Svendborg m. v., den 25. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Karin Gerda Oldenburg, født Ras­mussen, af Hvidovre, driver handel som eneste ansvarlig indehaver af fir­maet Trikotage og damekonfektions­ forretningen „Smart" v! K. Olden­burg. Prokura er meddelt Hermann Oldenburg. Firmaet Joka Plastic Emballage vi J. Schmidt har meddelt Kurt West­mann-Larsen prokura. Jørn Nielsen driver handel som eneste ansvarlig indehaver af firmaet „TÆPPEMANDEN" v. J. Nielsen. Københavns magistrat, den 25. marts 1965. Egon Zimmermann Christensen af Ålborg driver handel i Ålborg købstad som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Kinamarked v/ E. Zimmer­mann Christensen". Politimesteren i Ålborg m. v., den 24. marts 1965. Til Københavns handelsregister er modtaget følgende anmeldelser: Firmaet Amager Møbelindustri v! Karl H. Hansen er afmeldt af handels­registret. Carl Heinrich Sophus Møller, der var eneste ansvarlig indehaver af fir­maet Carl H. Møller, er afgået ved dø­den. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes enke Astrid Lovise Møller, født Johansen. Carl Johan Thisted udøver industri­drift som eneste ansvarlig indehaver af firmaet Rottalin ved C. J. Thisted. Firmaet Erik Vejborg har meddelt Bent Wedderkopp prokura. Svenn Erik Goldschmidt af Gentof­te udøver industridrift som eneste an­svarlig indehaver af firmaet GOLD­SCHMIDT CHEMICAL. Firmaet C. A. Reitzel er hævet. Københavns magistrat, den 25. marts 1965. Firmaet „Foto Teknik ved Ander­sen og Rasmussen" driver håndværk i Herstedernes kommune. Preben Or­la Andersen af Brøndbyvester og Uffe Aage Rasmussen af København er de ansvarlige deltagere. Wilhelm Jørgen Willersted af Glo­strup kommune driver handel i Glo­strup kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „World Features v/ Wilhelm Willersted". Politimesteren i Glostrup, den 25. marts 1965. „Hørdum og omegns brugsfor­ ening" af Hørdum, anmelder, at be­ styrelsen nu består af følgende; Høn­ seriejer Kaj Søndiergaard Johansen Vestergaard, formand, gårdejer Jens Jørgen Krogh, tømrer Karl Emil Jen­ sen, gårdejer Lars Wagner Husted, gårdejer Jens Pouli Husted, alle af Hørdum, gårdejer Anders Kristian Hansen og gårdejer Christian Nør­ gaard Vestergaard Nielsen, begge af Hørsted pr. Hørdurai Den uddeler Jens Olesen af Hør­dum meddelte prokura er tilbagekaldt og prokura er i stedet meddelt udde­ler Martin Oddershede af Hørdum. Politimesteren i Hurup, den 25. marts 1965. Firmaet „Thyborøn Trawlbinderi v/ Robert Larsen" er hævet. Politimesteren i Frederikshavn og Skagen m. v., den 25. marts 1965. Gjerning Brugsforening pr. Bjerring­bro anmelder, at Laurits Christensen, Tind, Vagn Nielsen, Stærkjær, Harry Pedersen, Solvang, og Thomas Peder­sen, Tind, er udtrådt af bestyrelsen. I stedet for er indtrådt: Jens Chri­stensen, Tind, (næstformand), Anton Andersen, Danstrup, Dora Laursen, Gerning, og Magnus Kristian Kristen­sen, Tind. Politikreds nr. 44, Hasle herred, År­ hus C, den 26. marts 1965. Sparekassen i Kliplev anmelder, at aftægtsmand Rasmus Asmussen, Klip­lev, og aftægtsmand Rasmus Asmus­sen, Kliplev mark, er udtrådt af til­synsrådet. I deres sted er indtrådt damefrisør Anne Marie Nielsen, Kliplev, og gård­ejer Chresten Jacobsen, Kliplev. Tilsynet med banker og sparekasser har den 3. februar 1965 stadfæstet de på generalforsamlingen den 13. juli 1964 vedtagne nye vedtægter. E. Sveinbjørnson T. Grosbøl Garantikapitalen er forøget med 1.500 kr. til 19.000 kr. Antallet af garanter er 38. Politimesteren i Gråsten, den 26. marts 1965. Vilhelm Abildgaard Hansen af Lyng­by driver handel i Lyngby-Tårbæk kommune som eneste ansvarlige inde­haver af firmaet: Lyngby Antikvariat ved V. Abildgaard Hansen. Politimesteren i Lyngby, den 26. marts 1965. Firmaet „Dan-Mink I/S v/ Svend Larsen og Co." driver handel i Grind­sted kommune. Bankkasserer Kaj Moesgård Nielsen, forretningsfører Hugo Hansen og mejerist Svend Larsen, alle boende i Grindsted, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Varde, den 25. marts 1965. Carl Anton Hansen af Grindsted kommune driver håndværk i Grind­sted kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet „Midtjydsk An­toopretning v/ C. A. Hansen". Politimesteren i Varde, den 25. marts 1965. Foderstofforeningen for Møn anmel­der, at gårdejer Evald Lolle, Nyord pr.Stege, gårdejer Henry Jensen, Frøhave­gård, Frenderup pr. Stege, gårdejer Albert Christensen, Kokse-by pr. Askeby, gårdejer Asger Schou Hansen, Ulle­mark pr. Stege, parcellist Thorkild Winther, Hjerte­bjerg pr. Stege, gårdejer Poul Didriksen, Sønderby pr. Borre, er udtrådt af bestyrelsen, og i deres sted er indvalgt: Gårdejer Jens Christian Hansen, Hjelm pr. Stege, gårdejer Jørgen Jensen, Hårbølle pr. Askeby, forpagter Svend Skov, Spejlsby pr. Stege, gårdejer Hakon Rasmussen, Lisbjerg pr. Stege, gårdejer Vagner Larsen, Råbylille pr. Stege, gårdejer Evald Johansen, Nyord pr. Stege. Som formand er valgt: Gårdejer Hans Vilhelm Hansen, Elle­vang pr. Askeby, i stedet for gårdejer Henry Jensen, Frøhavegård, Frenderup pr. Stege. Politimesteren i Vordingborg-Stege m. V., den 26. marts 1965. Firmaet „Romdrup Brugsforening" af Romdrup-Klarup kommune anmel­der, at bestyrelsen nu består af: Jens Oskar Larsen, formand, Romdrup Sønderkær, Anders Andersen, Rom­drup, Karl Pedersen, Romdrup, Jens Kristian Sørensen, Klarup, og Helmer Kjærager Thomsen, Romdrup. Firmaet „Vejgaard ny Brugsfor­ening" af Ålborg anmelder, at Robert Emil Sørensen, Hans Peter Jensen og Karl Knudsen er udtrådt af bestyrel­sen og i stedet er indtrådt Henrik Fre­derik Thomsen, Hebro Hedeman Sø­rensen og Karl Kristian Anton Eleni­us Marius Pedersen, alle af Ålborg. Firmaet „Fjellerad & Omegns Brugs­forening" af Gunderup-Nøvling kom­mune anmelder, at bestyrelsen nu be­står af: Aage Thorup Nielsen, for­mand, Gunderup, Christen Nielsen Christensen, Fjellerad, Marinus Niel­sen, Flamsted, Jens Uhrenholt Jensen, Håls, og Søren Møller Jensen, Oppel­strup. Den indskudte kapital er nu 53.225,21 kr. Politimesteren i Ålborg m. v., den 25. marts 1965. Poul Cadovius af Højbjerg driver in­dustri i Århus købstad som eneste an­svarlige indehaver af firmaet „Royal System Yachtværft ved Poul Cado­viiis". Prokura er meddelt Peter Fastrup, Åbyhøj. Århus politikammer, den 26. marts 19G5. Kjeld Christian Netoft af Gentofte driver handel i Gentofte kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Packing & Handling vi Kjeld C. Netoft. Politimesteren i Gentofte, den 27. marts 1965. Firmaet „Thorkild Clausen & Søn, trælasthandel", Rørovre kommune, har tilbagekaldt den Viggo Jørgen Pe­ter Fischer meddelte prokura. Politimesteren i Hvidovre, den 27. marts 1965. Firmaet „Orla W. Petersens Bog­trykkeri ved Tage Møller Petersen og Leif Møller Petersen" driver hånd­værk i Odder kommune. Tage Møller Petersen og Leif Møller Petersen, begge af Odder kommune, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver for siig. Politimesteren i Odder, den 27. marts 1965. Firmaet „Dansk Vejbelægning v! ingeniør S. Havshøj", Hvidovre kom­mune er hævet. Politimesteren i Hvidovre, den 29. marts 1965. Poul Manner Jacobsen af Gråsten kommune udøver industridrift i Grå­sten kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Gråsten Beton­varefabrik ved Poul Manner Ja­kobsen. Politimesteren i Gråsten, den 29. marts 1965. Martin Olesen Damkjer af Haders­lev driver handel og industri i Ha­derslev købstad som eneste ansvar­lige indehaver af firmaet „Sydjydsk Kaffe Risteri ved Martin Damkjer". Prokura er meddelt Preben Olesen Damkjer. Politimesteren i Haderslev, den 29. marts 1965. Charles Skovgård Nielsen er ud­trådt og Aage Kristensen udøver her­efter industridrift i Boeslunde kom­mune som eneste ansvarlige indeha­ver af firmaet „HS Lille Egede Me­ jeri". Politimesteren i Skælskør m. v., den 29. marts 1965. Sparekassen for Korsør og Omegn har anmeldt, at fisker Jens Cornelius Jensen, Korsør, er udtrådt af tilsyns­rådet, og at direktør Helge Larsen, Korsør, er indtrådt som medlem af tilsynsrådet. Politimesteren i Korsør m. v., den 29. marts 1965. Af bestyrelsen for Væggerløse og Omegns Forbrugsforening er udtrådt: Vilhelm Jensen, Marielyst pr. Vægger­løse, August Nielsen, Radbjerg pr. Marre­ bæk, Alfred Petersen, Væggerløse og Rasmus Sørensen, Væggerløse. I deres sted er indtrådt: Arne Hansen, Væggerløse, Aage Petersen, Radbjerg pr. Marre­ bæk, Ruth Hansen, Væggerløse og Svend Rasmussen, Væggerløse. Politimesteren i Nykøbing F. køb­stad m. V.. den 29. marts 1965. Firmaet HS Nyborg Råstof ved Leo Mortensen & Co. driver handel i Ny­borg købstad. Leo Ragnar Mortensen og Paul Johansen, begge af Nyborg, er de ansvarlige deltagere. Politimesteren i Nyborg, den 27. marts 1965. Firmaet „Bilnyt v/ Frederik Johan­sen" er hævet. Firmaet „Jacob Badens Bogbinder Etablissement" er hævet, idet firmaet skal omdannes til aktieselskab. Yelva Juliane Ida Gireen-Nielsen, født Klarskov, og Gudrun Helene Klar­skov er udtrådt af firmaet „Y. & G. Klarskov", der herefter fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Palle Rafn. Under firma „D S E Forlag — Bog­handel" drives handel og håndværk Hiilowsvej 13 i Frederiksberg kommu­ne af et selskab med begrænset an­svar, hvis vedtægter er af 1. april 1964. Den i selskabet indskudte kapital er variabel, Ingen medlemmer hæfter personlig for selskabets forpligtelser. Selskabets bestyrelse består af: Professor Flemming Tolstrup, Strandvejen 132, Hellerup, dyrlæge Axel Olaf Alfred Knuhtsen, Rådm. Stens Allé 3, F, stud. med. vet. Svend Johansen, Nr. Farimagsgade 9, K, stud. agro. Anders Buch Kristensen. Hostrupvej 20, V. Selskabet tegnes af den samlede be­styrelse. Prokura er meddelt Johannes Stou­gaard Nielsen, Nissedalen 51, Skov­lunde. Bekendtgørelse til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender. Ernst Jakobsen af Frederiksberg kommune driver handel sammesteds som eneste ansvarlige indehaver af fir­maet „BILNYT v/ Ernst Jakobsen". Firmaet „Vilh. Fugmann" driver håndværk i Frederiksberg kommune. Vilhelm Fugmann og Kaj Erling Fugmann, begge af Hvidovre, er de an­svarlige deltagere og tegner firmaet hver for sig. Politimesteren i Frederiksberg birk. den 29. marts 19fi.'S. Firmaet I/S Nyborg Håstof ved G. Mortensen & Co. er hævet og afmeldes herved af handelsregistret. Politimesteren i Nyborg m. v., den 27. marts 1965. Berigtigende anmeldelse, jfr. stats­tidende nr. 275 for 22. februar 1965: Firmaet „Nordjysk Forchromnings­anstalt v! Andersen og Brix" driver håndværk i Ålborg købstad. Poul Anker Ratke Andersen og Georg Frederik Marinus Brix, begge af Ålborg, er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening. Politimesteren i Ålborg m. v., den 29. marts 1965. Samling af anmeldelser til handelsregistrene, udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet, udgår månedlig og koster 21,50 kroner om året. Samlingen forsynes årlig med fuldstændigt flrmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere årgange. Abonnement tegnes på aUe posthuse og i alle boglader. Nr. 3 for 1965 færdig fra trykkeriet den 17. juni 1965 Udgiver: Hovedkommissionær: Elkspeditionssekretær E. Fisker V. Thaning & Appels Eftf., Handelsministeriet Amagertorv 1. København 1965. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.