Fortep'iielse over Kir m aer for Aareiie 1889—1924. Hvor ingen Stedangivelse er tilfojet. er Firmaets Hjemsted Kjobenhavn, medmindre Andet fremgaar af selve Firmanavnet. Det til vedkommende Aarstal fojede Tal er Sidetallet. De med * betegnede Firmaer er afmeldte i Aaret 1924 og de med Nf. betegnede er afmeldte paa Grund af Navneforandring. Tidligere afmeldte Firmaer er udeladte.) A. B. c. Protokol Co. ved Johannes Iversen & I Co. 1918: 308. 1924: 217. i A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskab. 1909 : 8. 1911: 232, 239. 1919: 40. A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge .7. Petersen. 1922: 263. A. ved Henry Adler. Frederiksberg. 1914: 244. A. ved Aage Hallfred Thygesen. 1914: 257. Aa-Afhenteisen ved Svend Olsen. Frederiksberg. 1912: 306. Aaager, Janus, Aktieselskabet. Gentofte Kom­mune. 1917: 284. Aa Dørplade-& Skiltefabriken ved Rich. Wieder. 1914: 195. Aa-Kiosken ved M. Nielsen. 1900: 111. Aa Skiltefabrikken ved H. A. Ellyton. Frede­riksberg. 1914: 172—173. Aab. fra 8—6 ved George Lonnow. Frederiks­ berg. 1913: 235. Aab. 8—6, V. Lemvigh Miiller. 1913: 288. Aab, altid 9-6, Søren Olsen. 1914: 258. Aaba, Bud & Transport Comp. ved K. Munch & H. P. Jensen. 1923: 212, 261. Aabak, A. C. 1910: 54. 1918: 208. Aabania ved A. Antonsen. 1916: 315. Aabech, Alfred, & Co., Aktieselskabet. 1905: 227. Aabel, H. P. 1921: 285. Aaben Dag og Nat ved Jens Peter Nielsen. Fre­ deriksberg. 1914: 286. Aaben fra 6-8, G. Rosenbaum. 1914: 259. Aaben fra 8\'4 6, Kjøbenhavns Dørgreb-& Me talvarefabrik, Hansen & Søe Jensen. 1914: 261. Aabenraa Eddikefabrik, J. T, Schmidt & Stehr. 1920: 179. Aabenraa Eddikefabrik, Aabenraa ved Hans Stehr. 1922; 166. Aabenraa Kafferisteri ved OttoMadsen. 1921: 132. Aabenraa Margarinefabrik ved H. Vestergaard. 1923: 295,296. Aabenraa Maskinfabrik ved C. Christensen. 1923: 204/205. Aabent fra 9-7, Theodor Thorngreen, Legetøjs- Huset. 1914: 242. Aaberg &, Nissen. Korsør. 1922: 31. 1923:214/15. Aabo Vinduespolerings Forretning ved Axel Saxil. 1923: 210. Aaboulevardens Cykleforretning ved N. H. Niel­sen. 1916: 317. Aaboulevardens Kreditmagasin, Aktieselskab. Frederiksberg. 1909: 122. Aaboulevardens Sukkerhus, Aktieselskabet. 1911: 158. Aaby-Biersted Spare-og Laanekasse. 1915: 283. 1917: 224. 1921: 245. 1922: 35. 1923: 245. Aabybro Colonial-og Materialhandel ved Carl M. Nielsen. 1903: 17. Aabye's J. S., Efterfølget', Poul Thye. Hillerød. 1918: 23. Aabyhøj Brødfabrik ved H. Pedersen, Aktie­selskabet. Aaby Kommune. 1912: 255, 344. Aabyhøj Byggeforening, Aktieselskabet. 1912: 344. Aabyhøj Jern-, Metal-og Klokkestøberi ved Chri­stiansen & Schjønning. Aal)y Kommune. 1903: 86. Aabyhøj nye Maskinfabrik ved H. P. Hansen. 1918: 129. Aabyhøj Skrædderforretning ved Chr.Christensen. 1920: 151. 1921; 50. Aachen-Leipzig Forsikrings-Aktieselskab.1898: 90. Aadum Brugsforening." 1903: 91. Aadum og Omegns Andelsfoderstofforretning. 1920: 241. Aadum Sogns Spare-og Laanekasse. Aadum Sogn. 1889: 73. 1890: 47. 1902: 9G. 1911: 337. 1923: 155. Aaens Glassliberi ved Lars Hansen. Frederiks­ berg. 1924: 177. Aagaard & Berg. 1889:248. 1896:129. 1897:172. Aagaard & Co., Aktieselskab. 1911: 233. Aagaard og F>ederiksen. Frederiksberg. 1918: 90. Aagaard & Frederikseii. 1921: 86. Aagaard & Pors, Kolding. 1920: 221. Aagaard, Anton & Co., Georg Holms Eftflg. Frederiksberg. 1908: S3. Aagaard, Knud, Oplag og Udsalg fra Vett & Wessel. Holstebro. 1889: 404. Aagaard, Ludvig. 1889: 26. 1896: 35, 47. Aagaard, Otto. 1923: 235. Aagaard, S. O. 1922; 176/177. Aagaard, V. V. Aarhus. 1917: 154. 1919; 803. 1920; 257. 1922: 36. Aagaard, Valdemar & Co. 1889: 267. Aagaards, Harald, F^xportkompagni, Aktieselska­ bet. 1917:48. Aagades Brødfabrik, Aktieselskabet. 1917; 242. Aagades Maskinsnedkeri, Aktieselskab. Skive. 1916: 229. Aagesen & Olsen. 1889: 107. Aagesen, Aage Kirchhotf. Frederiksberg. 1923; 281. Åkerlund, C. Aarhus. 1919: 157. Åkesson, Janne, & Laursen. 1919: 229. 1920: 141. Aakirkeby Bank, Aktieselskab. 1911: 16. 1912; 191. 1913: 264. 1914: 289. 1916: 335. Aakirkeby Boghandel ved Henry Andersen. 1920; 210. Aakirkeby Cementstøberi ved Niels Andersen. Aaker Sogn. 1919: 78. Aakirkeby JNIanufacturhandel, Simon Madsen. 1895: 28. Aakirkebj' Materialhandel ved P. Simonsen. 1919: 179. Aakirkeby Skæreri ved Peter Andersen. Aaker Sogn. 1919: 78. Aakirkeby Sæbehus ved Christian Larsen. 1919: 128. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind. 1912: 45. Aalberg, Vilh., & Co. 1906: 51, Aalborg Aktiebryggerier (Limfjorden og Urban). 1889: 174. 1892: 123. 1893: 82, 124. 1900: 198. 1901: 199. 1912: 251. 1914: 314. 1915:64. Aalborg Akvavitforretning ved J. C. Bøggild. 1890: 65. 1893: 125. 1894: 9. Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening. Aalborg. 1901; 149. 1907: 41. Aalborg Amts Andelssvineslagteri. 1894: 49. Aalborg Amtstidende, Vilh. Lassen. 1905: 125. 1923: 40. Aalborg Andelsbageri. 1922; 107, 208. Aalborg Assuranceforretning ved Louis C. Hirth. 1899; 151. Aalborg Autogarage ved M.Andersen. 1919: 241. Aalborg Automobil og Vognlakereranstalt, Si­ mon Jensen. 1913: 269. Aalborg Barnevognsmagasin ved I. F. \V. Schmidt 1920: 111 jfr. 191. Aalborg Bitter-Fabrik ved Miiller. 1899: 151. Aalborg Blikkenslagerforretning. 1889; 53. Aalborg Brugsforening. 1916: 340. 1924: 14. Aalborg Brøndboringscompagni. 1889: 174. Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. 1889: 337. 1895; 47. 1902: 88. 1905: 12. 1909: 237. 1912: 108. 1917: 29. 1922: 229. 1924: 93. Aalborg Børste-og Gadekostefabrik ved A. Knud­sen. 1920: 110. Aalborg Cementstensfabrik, Peter Griindahl. 1905: 103. Aalborg Cementvarefabrik ved A. Nielsen. 1922: 59. Aalborg Cigar-& Vinbørs, Aktieselskabet. 1912: 76. Aalborg contante Specialforretning ved Nicolai Nielsen. 1894; 118. Aalborg contante Thee-og Kaffehandel ved Mathias Hansen. 1891: 114. Aalborg controllerede Markfrøhandel ved M. F. Christensen. 1895: 81. Aalborg Corset Magasin ved Hans Hansen. 1895: 64. Aalborg Cyklemagasin ved Chr.Høstrup. 1897: 94. Aalborg Dampfarveri, Aktieselskabet. 1914: 205. 1916; 340. Aalborg Dampsennepsfabrik & Kaffebrænderi. K. Pedersen. 1912; 195. Aalborg Dampvaskeri, Ka\' Becker. 1917; 150. Aalborg Destruktionsanstalt ved Th. Klitgaard & Th. Thomsen. 1920; 63. Aalborg Drivremmefabrik ved N. J. Nielsen. 1918: 126. AaU)org Dukkemagasin ved PaLsgaard og Vorsaa. 1923; 119. . Aalborg Eddikebryggerier (Jul, P. Søholm). 1922: 58. "Aalborg Eddikefabrikker (Henrik Jensen) 1922: 208. 1924: 115. Firaiafortegnelse: Aa—Aa. Aalborg elektriske Installationsforretning ved Jul. i Jespersen. 1924; 14. Aalborg Emballagefabrik ved W. Petersen. 1920: ] 127. ' Aalborg Exportkompagni, Aktieselskabet. 1916: 259. I Aalborg P^edevareforretning. 1901; 120, 167. Aalborg Fiskefarsfabrik ved L. K. Madsen. 1914: 179. Aalborg Fjerrenseri og Senge-Udstyrslager ved A. K. Nielsen. 1897; 164. | Aalborg Fløde-Margarinefabriks Oplag ved M. ^ Kragelund. København. 1892; 61. | Aalborg Foderstof-Import, Aktieselskabet. 1906:; 164. 1907: 294. 1914: 269. 1915; 257. 1916:379. Aalborg Forniklingsanstalt ved C.Theil. 1906: 141. Aalborg Frugt-og Grøntforsyning, Aktie.selskabet. , 1909: 42, 101. ! Aalborg Glasætsningsanstalt ved Jens Chr. ; Petersen. 1905; 213. Aalborg Halmvarefabrik, Aktieselskabet. 1899; 29. ; 1903:184. 1906:64. 1911:249. 1914:152. 1917: 150. .\alborg Handelskompagni, A. Pedersen <4 Co. ; 1918: 147. -Aalborg Handskefabrik ved Malling Andersen. | 1924: 182. i Aalborg Ildtænderfabrik ved J. Y.Kirk. 1897: 147. Aalborg Jumbefabrik, C. Petersen. 1920: 16. j -Aalborg Jærnhandel, Aktieselskab, 1913: 43, 163. Aalborg Katfe-Import ved Magnus Pedersen. 1922: . 158. i Aalborg Kaffe-Magasin, Th. Brøndum. 1903; 82. Aalborg Kaffe-og Theehandel. 1889: 174. | Aalborg Kafferisteri ved N. C.Nielsen. 1918: 148:^ Aalborg Kalkværk og Mørtelfabrik, N. Jensen & j Co. 1898: 165. 1901: 28. Aalborg Karosserifabrik ved J. Andersen. 1919: [ 300. i Aalborg Kartoffelmelfabrik (Kjær Sørensen.) 1922: ^ 58. I Aalborg Kiosk-Selskab, Aktieselskab. 1906; 183. 1907: 41. 1910: 327, 1911: 79. 1912: 108, i 1917; 223. ! Aalborg Kolonialmagasin, M. Mortensen. 1917: 29. i Aalborg kontante Herreekviperingsforretning ved ! Anthon Risom. 1892; 98. I Aalborg Krydderihandel ved H. C. Hansen. 1922: j 250. Aalborg Lillebiler ved Senius Jensen. 1923: 40, i 173 jvf. 174. Aalborg Lingerifabrik ved Theil & Jørgensen. 1919; 131. Aalborg Lynaflederfabrik ved K. Knudsen. 1922: 83. Aalborg Lædervarefabrik ved Elv. Vesterkær. 1920: 63. Aalborg kontante Materialhandel ved Axel Ehlert. 1902; 88. Aalborg Kravatfabrik ved List. 1902; 62. Aalborg Kridtslemmeri, limitteret. 1908: 309. Aalborg lithogratiske Anstalt ved O. Stelzner og Søndergaard. 1918: 147, Aalborg Malt-Kaffe Comp. ved A. F. Jensen & Co. 1918: 98. Aalborg Maskinfabrik ved C. Frederiksen. 1900: 198. Aalborg Mejeri ved S. K. Dejgaard. 1908: 222. Aalborg Mel-, (^ryn-og Gærforretning ved H, C. Hansen. 1920: 110. Aalborg ^losstrøelsefabrik. 1889: 337. 1893: 60. 1904: 12. Aalborg Musik-og 1918: 298. Aalborg [Musiklager, Aalborg Musiklager- Papirhandel, Schwartzlose. Otto J. Hartvig. 1917: 72. og. Barnevognsmagasin ved I. Schmidt og G. Nødgaard. 1924: 230, Aalborg Musikvarelager ved Chr. Nielsen. 1921: 193. Aalborg Møbelmagazin, Aktieselskabet. 1908: 286, 309. 1913: 242. * Aalborg ny Bogbinderi og Skolematerielforretning ved E. Toftgaard. 1897: 76. Aalborg nye Chocolade-og Sukkervarefabrik ved Chr. Bjerregaard. 1894: 74. Aalborg ny Dampbageri, Aktieselskabet. 1893: 70. 1894: 34, 49. 1897:113. 1898:45. 1902; 63. 1908; 43. 1914: 50. 1916: 93. Aalborg ny Dampmølle, Aktieselskabet. 1902:63. 1905; 167. 1908; 252. 1913: 72. Aalborg ny Jernstøberi, Peter Andersen. 1903: 82. Aalborg ny ^laterialbandel ved F. C. Iversen. 1896; 168. Aalborg ny Paraplyfabrik ved Marius Sørensen. Aalborg. 1898: 116. Aalborg ny Smør-og Osteforretning ved J. A. Skaarup. 1890; 104. Aalborg ny Urtekramforretning ved M. Højby. 1891: 81. Aalborg ny V^ognmandsforretning ved Søren Lar­sen. 1921: 170. Aalborg Oste-Exportkompagni, Aktieselskabet. 1901; 199. 1903: 106. 1907; 98. Aalborg Oste-og Fedevarelager, Th. Andersen. 1913: 269. Aalborg Paraply-og Parasolfabrik, Badstues Ef­terfølger ved Adolf Hansen. 1922: 208. Aalborg Petroleums Aftapningsanstalt, L. Stou­strup. 1905; 213. Aalborg Pianofabrik ved H, J. Hansen. 1922: 83. Aalborg Pianomagasin ved O. Kruuse-Andersen. 1909: 237. Aalborg Polstremøbel-Fabrik ved O. P. Møller & Sønner. 1918; 173. 1919; 300. 1920: 148. Firmaforteguelse: Aa—Aa. Aalliorg Portland Cementfabrik, Aktieselskabet 1889: 338, 432. 1890; 105. 1892; 6. 1893: 115. 1894: 34, 49. 1897: 39. 1900: 85. 1901: 133. 1902: 175, 176. 1904: 155. Nørre Tran­ders Sogn. 1904: 216. 1907: 149. 1910: 161, 300. 1911: 112. 1912: 197. 1914; 152. Aalborg Possementfabrik, Anna Horn. 1907; 17. "Aalborg JRederiaktieselskab. 1916; 260. I Likvi­dation 1918; 298. 1924: 276. Aalborg Saltraffinaderi. 1889; 53. Aalborg Skiltefabrik ved Anton Nielsen. 1903: 202. Aalborg Skotøjfabrik ved Marius Christiansen. 1901; 103. Aalboig Skotøjshandel, Vilh. Ørnshøj. 1905; 104, 125. Aalborg Sraørforsyhing ved ]M. Tygstrup. 1897: 164. Aalborg Smør- & Margarinelager, Ingeman Chri­stensen. 1915; 257. Aalborg Stave-og Træuldsfabrik, L. Berg. Vej­gaarden, Nørre Tranders Sogn. 1904; 96, 97. Aalborg Stempelfabrik, Chr. Lund. 1907: 149. Aalborg Stentrykkeri ved p]. Søndergaard. 1922; 208. Aalborg Sten-og Billedhuggeri, Martin Jensen. 1906; 65. Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L. Schiøttz-Chri­stensen. 1922; 58. Aalborg Stiftstidende. 1889: 53. 1911: 49 (2 Anm.). Aalborg Straa-og Filthattefabrik ved L. Chr. Poulsen 1900: 13. 1916; 127. 1919: 183. Aalborg Stukaturforretning, Aktieselskabet. 1910; 189. Aalborg Sukkervarefabrik (Axel Christensen). 1922: 83. Aalborg Sæbefabrik (A. Rafn). 1921; 219. 1923; 173/74. Aalborg Sækkelager ved Jens Jespersen. 1919: 23. 1920; 63. Aalborg Sø-Ekviperingslager ved Marius Schou­sen. 1899: 152. Aalborg Tagstensstøberi ved C. Ellermann og Joh. F. Thimm. 1919; 82. 1922: 184. Aalborg Teglgaards Fabriker. 1889: 338. 1901; 10 (2 Anm.). Aalborg Tobaksfabrik ved C. Kjær. 1904: 177. Aalborg Tricotagefabi'ik og Garnforretning. 1889: 175. Aalborg Trikotagefabrik ved A. Spolum. 1921; 245. Aalborg Trælasthandel, Aktie.selskab. 1909; 318. 1910; 189. 1911: 79. 1916: 298. 1918; 33. Aalborg Trævare-og Kassefabrik ved V. B. Chri­stensen. 1915: 172. Aalborg Vinduestætning, A. J. Nielsen. 1918: 33. Aalborg Vin-, Frugt-og Cigarforretning, Aktie­selskabet. 1903; 148. Aalborg Yægtfabrik ved Christensen og Mikkel­sen. 1915; 283. Aalborg Værktøjsmagasin, ]\I A. Vorbeck. 1915: 197. Aale pr. Rask Mølle. 1898; 100. Aale Forbrugsforening. 1897: 185. Aalestrup Landbobank, Aktieselskabet. 1906; 142. 1907: 180, 297. 1908; 225. 1916: 419. Aalestrup Margarinefabrik ved Axel Jensen Møl­lede og Co. 1922: 69 jfr. 191, i Likvidation, 234. Aalestrup Maskinsnedkeri, Aktieselskabet. 1915; 146. Aalestrup og Omegns Brugsforening. 1917; 34, 296. AalestrupTømmerhandel,Aktieselskabet. 1915: 36. Aalling & Rasmussen. 1918; 9. 1920; 3. Aalsø Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 70. 1892: 80. 1895: 51. 1903: 132. Aalum Brugsforening. 1919; 107, 245. Aamodt, Axel E. 1889: 34, 425. 1890: 70. Aamosen, Aktieselskabet, Stenlille Komuiune. 1905; 142. 1906: 160. 1907; 171. 1911: 192. 1912: 44. Aarbye, Frederik, & Co. 1893: 122. 1899: 111. Aarestrup, Emil. Skjelskør. 1906; 281. Aarestrups, J. H. Efterfølger. Skjelskør. 1904; 173. Aarhus Adresse-Kontor, Aktieselskab. 1915: 68. Aarhus Afbetalingskompagni ved Chr. Christen­sen & Co. 1905: 193 (2 Anm.). Aarhus Aktie-Damp-Save-og Høvleværk. 1896: 170. 1899; 68. 1901; 186. 1906: 167. 1910: 78 (2 Anm.), 167. 1912:201. 1916:199. 1917: 263. 1918: 75, 101. 1919: 108. Aarhus Amtstidende, Aktieselskabet. 1889: 369. 1892; 133. 1896; 42. 1905; 15. 1912; 82. Aarhus Antikvariat ved Chr. Andersen. 1921: 273. Aarhus Anvisningskontor for Køb og Salg af Land-og "Købstadejendomme ved Brandi. 1910: 329. Aarhus Asfalt Forretning ved M. Thomsen. 1903; 85. Aarhus Assurancekontor ved Købmand S. Chri­stensen. 1918; 150. Aarhus Auktions-og Partivareforretning ved Dar­ling. 1903: 110. Aarhus Automatkafé, Aktieselskabet. 1902; 39. Aarhus Automobillager ved I. Tander & Co. 1915; 17. Aarhus Automobillakereri ved V. M. Riis. 1919; 27 Aarhus Auto-Transportved Chr. Simonsen. 1919: 249. Firmafortegnelse: Aa—Aa. Aarhus Barnevogns Magasin ved C. Chr. Utzon. 1914: 294. Aarhus Beklædningsmagasin ved H. Pedersen. 1910; 276. Aarhus Benkogeri, Aktieselskab. Viby Kom­mune. 1906: 211. 1911; 26. 1915: 95. 1916: 31. 1917: 456. Aarhus billigste Osteforretning, Aktieselskab, Aarhus. 1905: 82. AarhusBouillontærningefabrik, Aktieselskab.1916: 383. Aarhus Broderifabrik ved E. Larsen. 1924: 259. Aarhus Broderimagasin, Marie Schoppe. 1919: 804. .Aarhus Broderi og Linnedmagasin ved A. Chri­ stensen. 1919: 108. Aarhus Brændselsforretning. 1889: 369. Aarhus Brændsels Kompagni, Aktieselskabet. 1917: 230. Aarhus Butterine Company. 1889: 205. Aarhus Chokoladefabrik ved F. G. Clausen. 1916: 98. Aarhus Chaiselonguemagasin, Aktieselskabet. 1911; 24. Aarhus chemiske Tøirensnings-Etablissement ved Trauls Erichsen. 1893: 8. Aarhus Cigarfabrik Compagni La force ved Vilh. Thuesen. 1895: 157. Aarhus contante Manufacturforretning med dertil hørende eget Væveri ved Carl Jensen. 1890: 77. Aarhus Cyclelager ved J. P. Bojsen. 1917: 228. Aarhus Cycle-Lakereri ved Frants Grouleff. 1910: 77. Aarhus Dampdrejeri og Møbelfabrik, Aktieselskab. 1917: 418. 1919: 85. Aarhus Dampsennepsfabrik ved N. A. Petersen, 1922; 110. Aarhus Damp-Trædrejeri og Søjlefabrik ved Peter Andersen. 1901: 152. Aarhus Dampvæveri ved C. Marcussen. 1918: 201. 1920: 151. Aarhus Dynamo-og Elektromotorfabrik ved S. P. Johansen. 1906; 19. Aarhus Eddikebryggeri. 1889: 203. 1892; 67. Aarhus Ejendomsbureau ved Murermester Chr. Jensen. 1916: 99. Aarhus Ejendomskontor ved V. Drøhse. 1909: 47. Aarhus elektriske Korkvarefabrik ved C. Jøns­son. 1905: 35. Aarhus elektriske Lampefabrik ved Frederik Ly­berg. 1915: 230. Aarhus elektrolytiske Galvaniserings-Fortinnings­og Sandblæsningsanstalt, Aktieselskabet. 1916: 384. Aarhus Exportforretning, Aktieselskab. 1912: 200, 284. 1917; 298. Aarhus Export-& Import-Handel ved L. P. Lar­ sen. 1920: 173. Aarhus Exportslagteri, Aktieselskabet. 1911:146. Aarhus Fallitbo-og Partivareudsalg ved C. F. Lassen. 1911: 85. Aarhus Farsfabrik ved Wilhelm Th. E. Flach. 1916; 305. 1918: 77. Aarhus Fedevareforretning ved M. ^lortensen. 1890: 44. Aarhus Forniklings-Anstalt ved S. Nielsen. 1911: 115. Aarhus Forretningsbureau ved Brødrene C. og M. Christensen. 1919: 27. Aarhus Fourage Forretning, Aa. Birck. 1912: 284. Aarhus Galanteri-og Legetøjs Magasin, Børnenes Paradis, M. Smith. 1904; 13. Aarhus Galvaniseringsanstalt ved M. Seest. 1917: 418. Aarhus Glassliberi ved Christian Jacobsen. 1908: 155. Aarhus Glasværk, Aktieselskabet. 1898: 27. 1900: 86. Aarhus Guldvarefabrik ved Gravgaard. 1919: 326. Aarhus Handskefabrik ved Ludvig Harmsen. 1907; 48. Aarhus hvide Flip ved Bork. 1901; 106. Aarhus Højskole Hotel ved Karen Sojersen. 1914: 92. Aarhus Incassokontor ved G. G. Hauerbach. 1913: 139. Aarhus Jern-Staal-og Maskinforretning ved A. og V. Kier. 1918: 177. Aarhus Jærn-og Træmøbelstel-Fabrik ved N. Johansen. 1916: 62, 198. 1922: 64. Aarhus Kaffebod ved H. J. Andersen. 1907: 101. Aarhus Kaffehandel. 1889: 203. Aarhus Kaffe Kompagni ved Eobert Hjorth og Alfred Hansen. 1915: 148, 176. 1922: 188. Aarhus Kaffe-Magasin, R.Christensen. 1898:150. *Aarhus Kafferisteri ved Bork og Mathiesen. 1920: 91/92. 1921: 196. 1924: 205. Aarhus Kalkværk ved H.A.Langballe. 1910; 112. Aarhus Kartoffellager ved V. Beyer. 1910: 47. Aarhus kemiske Laboratorium, Aktieselskabet. 1901: 168. Aarhus Kiosk Selskab, Aktieselskabet. 1903:225. Aarhus Kjoletøjslager ved Rudolf Helms. 1901: 68. Aarhus Klædehandel ved Christian M. Hansen. 1910: 47. Aarhus Klæde-og Turistskofabrik ved L. A. Ot­tow. 1922: 137. Aarhus kommunalt kontrollerede Pølsefabrik, Aktieselskab. 1911; 175. Firmafortegnelse Aa—Aa. Aarhus Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1915; 200. I Likvidation. 1916; 62. Aarhus Konservesfabrik og Frugtsalg, Andels­selskabet. 1905: 216. Aarhus kontante Ekviperings-og Trikotageforret^ ning, Aktieselskab. 1902: 236. 1903: 150. Aarhus kontante Manufakturvare-Udsalg ved J. A. Jensen. 1900: 86. Aarhus kontante Trikotage-og Garnforretning ved A. Jakobsen. 1897: 97. Aarhus Kontormøbelfabrik ved H. M. Holm­stoel. 1918; 301 Aarhus kontrollei'ede Markfrøforretning. 1889: 205, 450. 1912: 228. Aarhus Korsetfabrik ved J. Rugaard. 1910: 78. 1914; 317. Aarhus Kostefabrik, Aktieselskab. 1917: 376. Aarhus Koste-og Børstetræsfabrik ved Alfred Kristy. Kongsvang. 1918: 277. Aarhus Kul Import ved E. Eriksen. 1914: 54. 1918: 76. Aarhus Kunsthandel ved Jørgen Jensen. 1907: 251. Aarhus Kunst-& Merkantil-Trykkeri samt Æske­I fabrik ved A. Køllier. 1896: 27. i Aarhus Kurvemøbelfabrik ved Schiller & Jensen. I 1918: 301. I Aarhus Lampeskærme-Fabrik ved Th. Tøjberg. j 1921: 249. I Aarhus Landmandskontor ved J. P. Jensen. i 1907: 127. ! Aarhus Leverpostej-Fabrik ved Carl Christensen. I 1916: 383. Aarhus Ligkistemagasin ved Johan Nielsens j Efterfølger. 1907: 19. I Aarhus Lvs-og Zinktryksanstalt, A. Høiring og i K. V. Koch. 1919: 303. Aarhus Lædervarefabrik ved K. Thurm & Co. I 1914: 251. Aarhus Malervareforretning ved H. Sørensen. I 1894: 110. I Aarhus Malt-Kaffe Kompagni ved C. E. Christen­j sen & Co. 1917: 35. 263. Aarhus Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1916: I 344. ! Aarhus Margarine-og Kaffelager ved K. Jespersen-i L'hrenholdt. 1919: 135. Aarhus Maskin Agentur ved Otto Wistisen. 1916: 383. Aarhus Maskinfabrik ved R. Laursen. 1917; 35. Aarhus Maskinforretning, Olie og Værktøjshandel ved Kristian Andersen. 1921: 101. Aarhus Maskinskrivnings Bureau ved H. Th. j Bruun. 1916; 304. Aarhus Maskinsnedkeri og Listefabrik ved Knud I Andersen. 1907: 48. i Aarhus Materialhandel, Aktieselskab. 1913: 273. 1915: 261. Aarhus mekaniske Specialfabrik ved ^Morten Geertsen og Marinus Geertsen. 1920: 19. Aarhus Musikhandel, udenlandske Boghandel samt Kunsthandel ved A. Kaaber. 1912; 169. Aarhus Mælkeforsyning, Aktieselskab. 1906: 287. Aarhus Møbellakereri ved H. Mikkelsen. 1919; 304. Aarhus Møbelmagasin ved O. A. V. Christiansen og Chr. Brusen Kristensen. 1919: 185. Aarhus Møbelstel-og Stolefabrik ved Jens Jensen. 1909; 266. Aarhus Mørtelfabrik ved Knud Nielsen og J. C. Halvorsen. 1919; 54. Aarhus nye Automatkafé, Aktieselskab. 1907; 277. Aarhus ny Dampvaskeri, Brødrene Høltermand. 1909: 75. Aarhus ny Kaff'ebod, Aktieselskabet. 1907: 47. 1910: 19. Aarhus ny Rammefabrik ved P. Chr. Pedersen 1919: 248. Aarhus ny Sten-og Billedhuggerforretning ved N. og A. C. Sørensen. 1898: 99. Aarhus ny Trælasthandel ved Gregers Pedersen. 1921: 273. Aarhus ny Vægtfabrik ved Hess. 1906: 287. Aarhus Oliefabrik limiteret. 1892: 17. 1893: 8. 1896: 88. 1902: 40. 1903: 241. 1910; 277. 1915: 261. 1916; 167. 1918: 150. Aarhus Olie-og Drivremme-Depot, Aktiesel­skabet: 1907: 298. 1910: 140. Aarhus Oval Rammefabrik ved C. B. Hougaard. 1909: 132. .Aarhus Overstykkemagasin ved Holger Larsen. 1906: 236. Aarhus Papirforretning ved Christian Kielberg. 1917; 76. Aarhus Paraplyfabrik ved Peter Andersen. 1923; 70. Aarhus Parfumeforretning ved M. Olesen. 1916; 99. 1919; 303. Aarhus Parfumeforretning ved Olga Simonsen. 1919; 303. Aarhus Partivareforretning ved Øyvind Hansen. 1910: 245. Aarhus Patent-Bureau ved M. V. Brøndum. 1907: 47. 1908: 47. Aarhus Pengeskabsfabrik ved M. H. Jæger. 1917; 419. Aarhus Petroleums -Aftapningsanstalt ved J. Christensen og Rob. Hjorth. 1907: 298. Aarhus Piskefabrik ved Julius F. Salzwedel. 1898: 12. Aarhus Polstrermøbel-Fabrik ved Jul. V, Jensen og J. C Madsen. 1919: 55. Firmat'ortegiieise; Aa —Aa. Aarhus Possementtabrik ved C. Gloggengieser. j Aarhus teknisk-kemiske Fabrik, Aktieselskabet. 1919: 28. 1908; 130. Aarhus PriA-atbank, Aktieselskabet. 1889; 368. ; Aarhus Textilfabrik ved Thomsen og Broge. 1890; 67. 1896; 124. 1899; 153. 1900: 183. j Aaby Kommune. 1905; 217. 1901: 68. 1903; 225. 1906; 143. 1908; 19. | Aarhus Tilskærerskole ved Andrea Bøtcher. 1915: 1909:190,241. 1910:166. 1916:232. 1918:| 201. 76, 78. i Aarhus Trævarefabiik ved Thomas J. Boeskov. Aarhus Produktforretning. 1915; 175. i 1913; 195. Aarhus Pudsekompagni, Aktieselskab. 1899: 171. ' Aarhus Tæppe-og Gardinlager ved Einar Hansen. 1900: 31. i 1918; 321. Aarhus Pølsefabrik ved P. Sabroe og V. Ohlsson. Aarhus Tømmerhandel ved Barnow og Henrich­ 1906; 167. sen. 1916: 265. 1917: 34. .Aarhus Rebslaaeri ved N. C. Thostrup. 1920: 113. Aarhus Udstyrsforretning ved N. P. Hansen. Aarhus Rullegardins-Fabrik. 1889; 369. j 1913: 329. Aarhus .Sandkagebageri ved A. S. Farsøht 1909: I Aarhus Uldtricotage-og Garnforretning. 1889:367. 47. Aarhus Uriager ved P. Meyer Laursen. 1921: 273. Aarhus Sirocco Katferisteri ved P. M. Gi.sselbech. Aarhus Vareforsendelse ved E. Tordal. 1920; 238. 1914: 294. I Aarhus Vin-Compagni. 1890; 106. 1892: 125. Aarhus Skolemateriel-& Papirforretning ved S. j 1898: 12. 1902: 197. 1905; 15. 1916: 345. Jensen. 1910: 276. 1917; 153, 154. Aarhus Skrivemaskinefon-etning ved Kristian ! Aarhus Vin-Import ved Jens Jørgensen. Aarhus. Andersen. 1908: 2o6. 1910: 193. 1922: 232. -Aarhus Slagtermesteres Produktforening. 1908: 47. Aarhus Vognfjederfabrik ved I. P. Jensen. 1919; Aarhus Slagtermestres Tarmrenseri. 1915; 201. j 249. 1920: 40. Aarhus Smede-og Maskinværksted ved Wiirtz j Aarhus Værktøjsmagasin ved Johannes Hansen. Rasmussen og Chr. Petersen. 1919: 158. j 1905; 193. Aarhus Smørforsyning ved E. Peschardt. 1899:|Aarhus Æskefabrik ved H. E. Jensen. 1911; 54. 49. I .Aarhus 01-Exportforretning ved Skou Nielsen. Aarhus Sodafabrik ved Elmil Petersen. 1906: j 1890: 106. Aarhus Øresparekasse. 1889; 368. 1892: 113, Aarhus Speditions Forretning ved J. F. Wied. 125. 1897; 97. 1901; 47. 1903; 110. 1910: 1911; 199. 276. 1911; 310. 1914: 252. 1915; 261. 1917: Aarhus Spejlfabrik og Giassliberi ved A, C. Ja­377. cobsen. Aarhus. 1923; 43. Årlstrup, J. H. Skjelskør. 1889: 296. Aarhus Stander-og Rammefabrik, Aktiesel-Aars Boghandel ved Carl Andersen. 1921: 97. skabet, 1905; 242. 1906: 236, 287. 1907: Aars Dampteglværker, Aktieselskabet. 1907; 73. 127. 1908: 176, 312. j -Aars Gasværk, Aktieselskab. 1910; 300. Aarhus Steen-& Billedhugger Etablissement ved I Aars kontante Varehus ved P. Lauritzen. 1921:98. S. Christensen. 1898: 167. 1907: 276. i Aars Margarinefabrik, Indehaver Axelgaard & Aarhus Stelfabrik ved J. H. Hess. 1903; 39. | Bruun. Aars Stationsby,* 1923: 67. Aarhus Stillad.sforretning ved A. Boysen og Kr. j Aars Vindmølle, Aktieselskabet. 1889; 183, 433, F Truelsen. 1918; 103. | 1890; 18. 1891; 17; 1892: 28. 1893: 17. Aarhus Straahattefabrik ved S. Chr. Sørensen. 1 Aars Vognfabrik ved M. E. Sørensen. 1921: 97. 1915: 287. ! Aars-Haubro Spare-og Laanekasse. Aars. 1889: Aarhus Støvsuger Central ved J. F. Wied. 1911: ! 183. 1890; 86. 1896; 152. 1897: 114. 1910; 241. 334. I 1920: 235. 1922: 185. Aarhus Symaskinekompagni, Aktieselskabet. 1904; I Aarsletf, Emil. Frederiksberg. 1901; 22. 35, 160. 1905: 36,82. j Aarsleff, M. Præstø. 1894:107. 1921:292. 1923: Aarhus Sækkelager ved Emil Petersen. 1905:242.' 170. Aarhus Taske-og Kuffertfabrik, Aktieselskab. | Aarsletf, S. A. 1916; 243. 1917: 378. 1 Aarslev-Hørning Kommunes Sparekasse. 1889: Aaihus Teglværk, Aktieselskabet. 1911: 145. | 217. 1891:85. 1892:103. 1894:100. 1895:160. 1916; 383. i 1897; 117. 1898: 137. 1901: 124. 1903; 153. .\arhus teknisk Maskin-og Staalvareforretning | 1904; 120. 1906: 240. 1907: 207, 208. 1909: ved I. P. Harritz. 1918: 150. : 192. 1910: 196. 1911: 202. 1912: 203. 1913: Aarhus teohniske Maskinforretning ved Fr. j 169. 1915: 150. 1918: 179. 1919; 161. 1921: 76. AVindel. 1890: 9. 1922; 163. 1923; 152, I o Firmafortegnelse: Aa—Ad. Aarslev og Omegns Brugsforening. 1915: 89, 171. Aarup, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907: 288. Aarup Brugsforening. 1915: 61. Aarup Herreeqviperingsforretning,Aktieselskabet. 1894: 61. Aarup Maskinfabrik v^d A. Poulsen og P. Rys­gaard. 1917: 409. Aarup og Omegns Spare-og Laanekasse, Aktie­ selskabet. 1894: 48. 1911; 140. 1917: 409. Aarup & Co. 1889: 269. 1924: 173. Aarup Ægforretning. 1889: 323. Aarups, E^mil, Efterfølger A. Pedersen. Skander­ borg. 1917: 36. Aast Handelsforretning, Aktieselskabet. 1905. 133. Aast og Omegns Brugsforening. 1915: 75, 154. 1917: 160. 1918: 109. 1919: 91. Aasted Brugsforening. 1899: 47. 1902: 68. 1904: 58. 1906: 68. 1907: 126. 1908: 198. 1911: 53. 1912: 53. 1913: 166. 1916: 231. 1918: 149. 1920: 214. Aasted, J., & Co. Løgstør. 1896; 106. 1901: 150. Aa.strup og Omegns Brugsforening. 1907: 230. 1909; 83. 1910: 88. 1912: 174. 1914: 97. 1915: 74, 154. 1916; 174. 1918: 132. 1919; 91. 1921; 79. 1922: 66. Aastruplund pr. Brædstrup. 1898; 100. Aastrup & Thomsen. Haderslev. 1923: 204. Aastrups, J. B., Boghandel. Hadsten Stationsby. 1905: 18. Abado Desinfektion ved Niels Jensen. 1914: 278. Abben, F. 1914: 71. Abel, A. Aalborg. 1909; 17. Abel, Hans Andreas. Aalborg. 1899; 101. 1902: 233. Abel, N. H. Frederiksberg. 1916; 49. Abildgaard & Gade. Aalborg. 1920: 110. Abildgaard & Jensen, Aktieselskabet. 1917: 313. 1918: 86. Abildgaard, F. C., & Co. 1901; 177. Abildgaard, J. Chr., Aktieselskabet. 1913: 315. Abildgaard jun.. Just. 1916: 325. 1918; 138, 162. 1921; 162. Abildgaard, Just. Randers. 1897; 99. 1903: 20. 1909; 23. 1915; 324. Abildgaards, I. Chr., Søn. Glostrup. 1915; 250. Abildgaard's, Just, Eftfl., Otto Kragh. Randers. 1914: 210. Abildtrup, J. Husted & Co. Herning. 1921: 53. Abingdon ved A. Rønnov. 1910; 316. *Abkjer ogMøller. Bolderslev. 1922: 237. 1924:78. Abonita Kunsthandel, N. P. Ottesen. 1917: 394. Abrahamson, Emil V. 1892: 22. 1893; 112. 1895: 56. 1897: 50. 1907: 9. 1915: 104. 1919: 9, 314. Absalon ved B. F. Jørgensen. 1908; 140. Absalon, Bud Transport Co. ved Møller & Møl­mer. 1923: 209. Absalon, Københavns-Frederiksberg Vinduespole­ ringsbureau ved A. Lindegaard. 1916: 277. Absalons Kaft'ebod ved C. J. Rabitz. 1905; 91. Absalonsgades Kolonial-og Viktualieforretning ved Eyvind Larsen Elm. Vordingborg. 1914: 46. Acca Pen Company ved V. og H. O. Gjerløff, The. 1924; 149, 246. Accomodate, Aktieselskabet. 1910; 312. Acetylena ved A. Larsen. 1918: 161. Achen, Chr. 1897: 123. 1899; 77. 1908; 162. 1909; 254.' 1911: 262. Achen, P. H. 1921: 115. Achilles ved E. A. Larsen. Horsens. 1906: 187. Acme Pen Co. ved N. P. A. Hansen & Co. 1919; 266. 1920: 81. Acta ved Emil Rose. 1923: 187. Activ ved P. H. Lindvang. 1912: 177. Activ Pakkassefabrikken, C. Winther. 1913: 284. Activa, Aktieselskab. 1916; 150. >Ada« ved H. P. Axelsen. Aalborg. 1924: 38/39. Ada ved E. Pedersen. Frederiksberg. 1918: 232. Adam, Aktieselskab. Aalborg. 1916; 163. Adams Bureau, Aktieselskabet. 1908; 269. Adams Expres Co. (Adams Transport Co.), Aktie­ selskabet. 1917: 309. Adams Kontor ved R. M. Poulsen. Randers. 1900; 168. Adamsen & Schreuder, Aktieselskabet. 1911: 37. Adamsen, Peter. Aarhus. 1920; 129. Addit Brugsforening. 1889: 439. 1893: 117. 1895: 173.' Adelgades Herre-Ekviperingsforretning ved An­ders Hansen. 1900; 56. Adelgades Isenkramhandel ved Chr. W. Hald, 1912; 210. Adelgades Kolonial-og Farvehandel ved H. Kjelle­rup. Nyborg. 1923: 13. Adelgades Kontantforretning ved Th. Han.sen, Aktieselskab. Nyborg. 1912; 133, 193. Adelgades Svineslagteri-Udsalg ved J. F. Jensen. 1914: 103. Adi, Aktieselskabet, i^arhus. 1908; 225. Adler & Co. 1889: 22. Adler Cycle-Aktieselskab. 1899; 3, 183. 1907: 57. 1912: 241. 1913: 289. 1914: 65. 1915: 49. 1916; 76. Adler Cycle Aktieselskabs Odense Afdeling. 1908: 297. 1913; 289. Adler, D. B., & Co. 1889: 20. 1901: 77. 1903: 176, 235. 1904; 86. 1905: 252. 1907; 233. 1908: 207. 1914: 109. 1919; 171. ILikv. 1924: 126, 173. Adler, H. L. 1901: 21, 143. Firmafortegnelse: Ad—Aj. Adlers, Martin, Efterfølger. 1889; 241. Adolphs Cikoriefabrik, Aktieselskab. 1909: 199. Adolphs, Fr. Th., Enke, Aktieselskab. 1907; 108, 259, 283 (2 Antn.). 1908: 3 (2 Anm.), 161, 165. 206, 299. 1912: 95. 1913; 287, 288. 1915: 313. 1916: 397 (3 Anm.) 1917: 97 (2 Anm.), 203. 1919: 7, 97. Adolphsen og Hansen. Sønderborg. 1922: 42. Adolphsen, Fr., & Søn. Haderslev. 1920: 197, Adressekontoret ved Ove Krak. 1920: 182, Adrian, H. H. 1889: 124. Adslev-Mjesing Spare-og Laanekasse. 1889: j 378. 1890: 77. 1894: 88. 1897: 26. 1898: 100.| 1900: 184. 1906: 237, 1908: 227, 1911: 253. 1914: 319. 1920: 217. 1921: 250. i Aerolitfabriken K. W. Nielsen. Jyderup, 1916: 88. j Afdeling for Danmark af Maritimtabletter ved I Svend Erslev. 1912: 215. j Afdelingen af Ringkjøbing Amts Vareindkjøbs-j forening for Vorgod og Omegn. Remmerhus. ; 1898: 1.39. Afdøde Skibsrheder Jørgen AndersensSkibspartor. ; Aktieselskabet. Svendborg. 1889: 326. , Afhold til Opførelse af Foreningslokaler i Balle-i rup. Aktieselskabet. 1899: 148. Afholdnes Spare-og Laanekasse, De, Aktiesel-j skab. Aarhus. 1907: 277. Afholdnes Spare-og Laanekasse, De, Aktiesel-i skabet, Fredericia. 1910: 23. 1912: 58, 88. I Afholdstrykkeriet, V. Figgé, 1905: 159, i Afnejemaskinen Dan ved Carl C. Danly & Co.! Frederiksberg. 1916: 153. | Afrikansk Strudsfjerfabrik, Petrea Christiansen. | 1917: 247, ! Afrikanske Handelsselskab (The African Trading Company) ved Krohn & Co,, Det. 1923: 140, j 187. 1924: 214. ! Aftapningsanstalten Danmark ved Nyhus & Han-i sen. Aarhus. 1922: 111. j Aftapningsanstalten Soleklar ved Chr, Hennings, | Odense. 1905: 211. Aftapi^eriet Expres ved Jens Skou Nielsen. Aar­ hus. 1894: 36. Aga, Aage Hansen. 1924: 175. Agathe, Aktieselskabet. 1912: 179. Agea Frugt-Vin Kompagni ved E. Mortensen & Co. 1920: 10. Agens, Aktieselskabet. 1914: 241. Agentur, Aktieselskal)et. 1916: 8. i Agentur for Aug. Lachapelle Soc, An. Antverpen ' ved Carl Bohn, 1923: 277, ! Agenturcentralen, D. Thomsen, 1912: 331. 1 Agenturforretningen Fair ved Carl Høyer. 1915:48. Agenturforretningen Kronen ved H. E, Pedersen. Aarhus. 1911: 85. j Agentur-og Kommissionsforretning ved Peter j Nissen, O. Jerstal. 1922: 142. i Agentur-og Kommissionsforretningen Skandi­navien ved L. Andersen. Aarhus. 1909: 295. Agentur Kompagniet ved Ad. Krebs & Co. 1919: 267. 1921: 209. Agerbæk Trælasthandel ved Chr. Nielsen. Gør­ ding. 1916: 389. Ageren ved Vilh. Bagger. Fi ederiksberg,1919: 318, Agerlin, Marie. 1924; 174. Agerlins, Emma, Eftf, 1920: 183. Agerschou, Hans, & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1906: 264, Agerskov Andelsmejeri. 1921; 279. Agerskov og Omegns Brugsforening. 1921: 231. Agerskov Sogns Spare-og Laanekasse. 1922; 118. Agerskov & Philipsen. 1923: 235. Agerskov, R. J910: 124. Agersted Brugsforening. 1924: 257. Agersted, F., & Søn. Merløse. 1902: 8, Aggeboe, Eduard, Aktieselskabet. Nj'borg. 1908: 124, 283. Aggerbeck, C. L Horsens. 1893: 95, 106. 1906: 168. 1909: 22. 1915: 176. 1917: 36. Aggerholm, L. Preetzmann. Kolding. 1901: 155, Aggersborg, H. C., forhen Fleischers Efterfølger. 1890: 4. Aggersund Elektricitetsværk ved Jes Klindt & Co. 1912: 137. Aggersund Kridtværk, Aktieselskabet. Frederiks­berg. 1915: 137. Aggersund Kridtværk ved I. S. Møller. Sønder Aggersund. 1911: 197. Aggersund Manufakturhandel, Aktieselskabet. 1907: 44 (2 Anm.). Aggersund Stenbrud ved M. Mikkelsen. Sønder-Aggersund. 1913: 44. Aggersund Stenværk ved P. J. Poulsen. Løgstør. 1919: 105. Agner, Carl & Co. 1904: 124. 1911: 66. Agri, Aktieselskabet. 1917; 14. Agri-Egens Spare-og Laanekasse. 1889: 69. 1891:60. 1894:78.1900:104. 1905:84. 1908:160. 1912; 141. 1915: 150. 1919: 30. 1921: 226. Agtrup Dampsavværk og Træuldsfabrik limi­teret, Interessentskabet. 1905: 196. Ahlen & Rasmussen. Frederiksberg. 1922: 79. Ahrenkiel & Olsen. 1924; 193. Ahrenkiel, Harald. 19]3: 31. Ahrenkildes, N., Efterfølger. 1910: 127. Ahrenst, Carl. 1899: 181. Ahrentzen & Co. 1889: 87. Ahronsson, A. 1894: 114. Aistrup, Ad., & Sønner. Løgstør. 1906: 232. 1907: 248. Aistrup Georg. 1919: 97. Ajstrup og Omegns Brugsforening. 1905: 56. 1909: 44. 1910: 45. 1911: 143. 1912: 78. Firmafortegnelse: Ak—Al. 1914: 51. 1915; 65. 1916: 380. 1917: 113. 1918:99. 19-21:270. 192i; 60. 1923:68. 1924: 66. Akademisk Bogliandel, Aug. Bagge. 1912: 148. Akie ved Thorvald Matzen. Frederiksberg. 1923: 167. 1924: 130. Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A. Hald E. Braune. 1917: 211.. 1920: 28, ICO. Aktiebryggeriet Heimdal. Kanders. 1894: 144. 1900: 200. Aktiebryggeriet i Malling. 1907: 183 (2 Anm.). Aktiebryggeriet i Thisted. 1902: 65. Aktie-Cementtagsteensfabrikerne i Esbjerg og Varde. 1895: 128. Aktie-Dampskibsselskabet Kor.sør. Korsør. 1889: 297. 1890: 52. Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt. Aal­borg. 1907: 294. 1913: 326. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands­kultur. 1897: 106, 174. 1899: 128. 1901: 115. 1902: 226. 1904; 126, 206. 1910: 61. 1912: 177. Aktieselskabet af 1. Juni 1900. 1905: 205. 1911: 99. Aktieselskabet for kemisk Industri. 1917: 3. Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning. 1889: 118. 1904: 20. 1911:3,160. 1915: 107. Aktieselskabet for Motorbaadedrii't i Lillebælt. Middelfart. 1901: 64. Aktieselskabet for Realisation af et Areal ved Rolighedsvej. 1896: 2. Aktieselskabet for Tilvirkning af Aluminiums­propper. i900: 111. 1901: 130. Aktieselskabet til Udstykning af Brønshøj Præstegaards Jorder. 1905: 138. 1910: 92. Aktie-Surrogatfabriken Kjøbenbavn. Amager Birk. 1894: 105. 1895: 120. 1896: 118. 1897: 142. 1898: 179. 1899: 202. Aktieteglværket Lundergaard ved Hjørring, Ak­tieselskabet. 1889: 345. 1906: 184. Aktieteglværket Sindallund. Sindal. 1906: 91. 1910: 273. Aktietændstikfabriken Glødefri. 1901: 143. 1902: 77. 1903: 118. 1908: 87, 186. 1910: 319. 1011: 161. 1912: 176. 1915: 50. 1916: 362. Aktino, Kemisk Fabrik, ved S. P. Hansen. 1920: 218. Aktiv, Aktieselskabet. Vejle. 1917: 342. Aktiv, Sæbe-og Parfumeforretning, Aktieselskabet. 1917: 436. Akva-Radium ved K. Sødring og M. Plesner. Hasle. 1923: 170. Alabastvarefabrikken »Onyx< ved G. Andersen. 1921: 162. A la Ganterie Grenobloise, A. T. Bording, Aktie­ . selskab. 1910: 60. 1914: 140. A la Ganterie Grenobloise A. T. Bording, Aktie­ selskabet. Frederiksberg. 1913: 234. A la mode ved Ohlsson. 1904: 47. Aladdin, Aktieselskabet. 1915: 247. Albada, Aktieselskabet. 1908: 302. Albani Bryggeri, Afdeling Slotsbryggeriet, Aktie­ selskabet. Odense. 1905: 256. Albani Bryggeri, Aktieselskabet. Odense. 1889: 317. 1892:15. 1898: 198. 1899: 203. 1905:256. 1906: 283. 1914: 313. 1916: 55. Albani kemiske Fabriker ved Julius Holm. Odense. 1902: 231. Albani Mejeri ved C. Thomsen. Odense. 1919: 20. Albani Mineralvandsfabrik. Frederiksberg. 1889: 129. Albani Urtekrambandel ved P. Christensen. Odense. 1903: 80. Albani Vatfabrik ved Otto Andersen. Odense. 1898: 41. Albani Æghandel. Odense. 1889: 315. Albarts, P., & Søn. 1923: 108. Albeck, C. E., å Søn. 1889: 252. Albeck, C. E., & Søns Efterfølgere. 1889: 93. 1895: 39. 1903: 28. 1911: 69, 262. 1912: 37. Albeck, E. og V. 1923: 30. Albeck, Viggo. Rungsted. 1923: 283. Albertsen & Co. Svendborg. 1916: 337. Albertsen, Vilhelm, & Co. 1912: 330. 1923: 31, 137. Albertsens, J. C., Handelsetablissement, Aktie­selskabet. Marstal. 1903: 105. 1917: 259. Albion, Camera Co. ved Jens Vilhelm Andersen. & Co. 1902: 167, 187 (2 Anm.). Albjerg Teglværk limiteret. Oure Vejstrup Kom­mune. 1899: 135. Albrechtsen, Albrecht Martin. 1892:83. 1895:56. 1896: 19. Albrechtsen, E , Aktieselskabet. 1915: 184. Albrechtsen, Hans, ved Enkefru Cecilie Kirstine Albrechtsen og Hans Thorvald Albrechtsen. Viborg. 1920: 256. Albrechtsen, Johs. 1914: 100. Albrechtsen, P., Co. 1914: 71. 1917: 240. 1923: 211. Albrechtsen, S. 1919: 117. Albrectsen & Madsen. 1901: 161. Albumin, Aktieselskabet. 1908: 86. Albæk-Voer Kommunes Spare-og Laanekasse. 1889: 347. 1899: 137. 1901: 66. 1902: 177. 1907: 202. 1910: 217. 1911: 250. 1916: 300. 1920: 150. 1921: 246. Alderslyst Brugsforening. 1920: 40, 112, 193. Alekto ved P. Jørgensen. 1918: 185, 208. Alexander, A. 1915: 308. 1916: 320. 1917:208. Alexandra ved Arthur Hansen. Frederiksberg. 1915: 110. Alexandra Møllen, Aktieselskabet. 1904; 206. Alfa ved J. Golfredsen. Odense. 1924; 156. *Alfa ved Niels Jensen. Odense. 1904; 73. 1924:: 156. Alfa-Desinfektion, Aktieselskab. 1913; 257. Alfa Expressen ved H. P. Mikkelsen. 1919; 4. Alfa Støbegods ved Chr. V. Pedersen. 1924; 217. Alfa Transporten ved P]inar Mikkelsen. 1920; 4. Alfenide, Aktieselskabet. 1899 ^ 94. 1902; 184. 1909; 248. Algades ny Victualieforretning. Aktieselskab. Aalborg. 1914; 292. Algades Varehus, Aktieselskabet. Aalborg. 1916: 195. Albambra, Aktieselskabet. 1915; 51. 1916: 115. Alho ved Paxilsen og Hoeck. 1923; 232. Ålholm, Viggo. 1921: 285. Alifa, Aktieselskabet. Nakskov. 1907: 121. Alifa, København, Th. Hartvig. 1912: 240. Alinéa ved NielsBendixen. Frederiksberg. 1901: 77. Alken, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1S15: 275. ^Alkjærsig Teglværk ved August Nielsen og Jens Jessen. Skjern. 1921: 53, 178. 1924: 75. Alkjærsig Teglværk ved Jens Jessen. Skjern. 1924: 75. Allen's, Johannes, Me^alvarefabrik. 1918: 162. 1921: 117. 1924: 108. Allers, Carl, Etablissement. 1890: 100. 1902:206. 1903: 192, 197. 1907; 286. 1913: 7. 1915:81. Aller Mølle, G. m. b. H. 1920: 244. Allerup & Co. 1923: 33, 186. Allerups nye Maskinfabrik, Aktieselskabet. Odense. 1901: 81, 148. 1908 : 218. Allerups nye Maskinfabrik ved Georg Allerup. Odense. 1894: 108. Allerups, M. P., Efterfølgere, Aktieselskab. Odense. 1901; 8. 1903; 54. 1907: 95. 1908: 99. 1913: 186. 1916: 410. J^llerups, S., Eftf., Waldemar Erons. Vejle. 1910: 125. Allested Handelshus, Aktieselskabet. 1912; 75. Allgemeene Verzekering-Maatschappij Providentia. 1916: 10. Allgemeine Spiegelglas - schaft. Aktieselskabet. Alliance, Aktieselskabet. Alliance, Aktieselskabet, 1913: 38. Versicherungs -Gesell- Berlin 1910: 257. 1917: 392. Ringsted. 1899: 165. Alliance Aktieselskab Maskinfabrik og Jernstø­beri, Slagelse. 1917: 288. Alliance Assurance Company, Aktieselskabet. London. 1889: 24. 1900: 154. 1908: 162. Alliance Comp., The, ved Sidney Dethlefsen & Th. Hjorth Andersen. 1918: 234. Alliance ved F. Nielsen. Nyborg. 1924; 63. *Alliance ved J. Nygaard. Nyborg. 1922: 56 jfr. 156. 1924: 63. i Allianz, Aktieselskabet, Berlin. 1898: 129. 1 Allianz Forsikrings Aktieselskab. Frederiksberg. 1913: 65. 1915: 8. Allin, Otto. 1922: 148. 1923: 56. Alling. 1916: 399. 1917; 6. Alling, Frants, Co. 1922: 122, 150. AUingaabro Landbobank Aktieselskab. 1917: 232, 339. AUingaabro Maskinsnedkeri ved Jørgen Christian Gjesing. Vivild-Vejlby Kommune. 1922: 271. Alling-Tulstrup Sognes Spare-og Laanekasse. 1889: 378. 1894; 12. 1895; 100. 1905: 194. 1907: 20. 1909: 161. 1918: 276. 1919; 188. Allinge Bog-og Papirhandel ved M. Gjerow. 1910; 212. Allinge Brugsforening. 1919; 208. 1920: 210. 1921: 121. 1924: 226. Allinge Kolonial-og Produktforretning, Aktiesel­skabet. 1901: 80, 100. 1905: 76. 1911; 139. 1913; 69, 100. 1918: 144. 1919: 208. Alimanna Svenska Elektriska Aktiebolaget, We­steraas, Kjøbenhavns-Fihalen ved H. C. Pe­tersen. 1906: 248. Allradium ved Edvard Jacobsen, cand. pharm. 1913: 7. , Allright ved Emil Rom. 1909: 252. Allright Cykle-og Motor-Kompagni, Aktiesel­ skabet. 1903; 216. 1907; 232, 282. Allright Vinduespolerings Comp. ved Madsen og Fornitz. 1920: 33. Alminde Brugsforening. 1923: 49. Alminde og Omegns Brugsforening. 1907: 256. Almindelig dansk Gartnerforenings LTlykkesfor­ sikrings-Selskab. 1909 ; 250. 1911: 292. Almindelige Depotforretning, Den, ved C. M. Laursen. Aarhus. 1909: 76. Almindelige Forsørgelseskasse, Den, Aktieselskab. Aarhus. 1914: 252. 1915: 68. Almindelige Handelskompagni, Det, Aktieselska­bet. 1916: 366. Almindelige Indbrads-Tyveriforsikring, Aktiesel­skabet. 1898: 73. 190(J: 128. 1901: 39. Almindeligt Dansk Byggecompagni ved Schmidt & Løjpønen. Lynge Sogn. 1920: 188. Almindeligt Forsikrings-Selskab Providentia i Amsterdam, Aktieselskabet. 1906: 53. Almindeligt Forsikrings Selskab Providentia i Amsterdam, Maskinforsikrings-Afdelingen, Ak­tieselskabet. 1916: 10. Almindingen Savværk,Aktieselskabet. Aaker Sogn. 1917: 105, 219. Alpha, Holbæk, ved H. C. J. Falkenberg. Hol­ bæk. 1897. 160. Als, Edv., Aktieselskabet. Aalborg. 1909: 263. Als Boghandel ved Theodor Fuglsang. Sønder­ borg. 1921; 31. Als Sogns Spare-og Laanekasse. 18S9: 434. 1892: 51, 65. 1895: 170. 1897: 39. 1902: 64. 1907: 99. 1912: 109. 1914: 121. 1917: 151. 1922; 84. Alsing & Kapel. 1902: 184. 1923: 4. Alsisk Frøavls Andelsselskab. 1924: 48. *Al6isk Honning og Sirupfabrik, Pausch og Niel­sen. Sønderborg. 1921: 310. 1924: 168. Alstrup, Jens Andersen. Aarhus. 1903: 241. Alsø ved Albrechtsen & Sørensen. Kolding. 1920: 220. *Al8øe og Skourup. 1923: 164, 1924: 126. Alt til Børne-og Sygepleje, Vesterbros Sygepleje­forretning ved M. Thygesen Poulsen. 1914: 279. Alt til Lys, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1910: 63, 154. Alte Private Spar-und Leihkasse mit beschrankter Haftung. Tønder. 1920: 245. Althuon & Nielsen, Aktieselskabet. 1916: 325. Am.-Scan.-Rus. ved R. Brinkholm. 1918: 262 Amagerbanken, Aktieselskab. 1906: 56, 58. 1910: 59. 1914: 68, 145. Amager Belysnings Central ved H. Sørensen. 1924: 217. Amager Betonstøberi ved Kr.Kronstrøm. 1920: 31. Amager Bogtrykkeri ved A.Christensen. 1923: 233. Amager Boulevards Fedevareforretning, Aktiesel­skabet. 1917: 48. Amager Boulevardens Smørforsyning, Aktiesel­skab. 1916: 319. Amager Boulevards nj'e Smørforretning ved N. J. Bendtsen. 1917: 53. Amager Bryghus, Aktieselskabet. 1912: 125. 1913: 179. Amager Bryghus og Mølle, Aktieselskabet. Taarnby Kommune. 1907: 167. Amager Brændeskæreri, Aktieselskabet. 1906: 275. Amager Brændselsforretning ved J. G. Jensen. 1918: 114. Amager Centraltrykkeri ved Otto Eilertsen. 1923: 279. Amager Cykle-Forretning ved Væring. 1904; 206. Amager Dampvaskeri ved H. L. M. Hansen. 1919; 315. Amager Farve-og Tapethandel ved H. C.Jensen. 1923: 139. Amager Flæskehandel ved Valdemar Rasmussen. 1924; 175. Amager Forniklings-Anstalt ved P. Johansen. 1923: 162. Amager Foto ved Chr. E. Nielsen. 1922: 126. Amager Frøavl, A. V. Svendsen. 1915: 271. Amager Gravør Anstalt ved Kurt Hansen. 1921: 259. Amager Installatør ved Alb. Hansen. 1909: 253. Amager Isenkramhandel. Sundbyøster. 1889:284. Amager Isoleringsforretning ved J. A. Bertelsen. 1922: 97. Amager Jærnstøberi, Aktieselskabet. St. Magleby Kommune. 1917: 441. Amager Kaalexportforretning. 1891: 64. Amager Kul og Koks Import ved A. V. V. Pe­tersen. 1922: 122. Amager Legetøjsforretning, I. Nielsen. 1919: 195. Amager Læderhandel v. K. B. Jakobsen. 1919: 167. Amager Metalstøberi ved Brødr. Vohnsen. Ka­strup. 1922: 102. Amager Papirvarefabrik, H. P. Pedersen-Skov. 1923. 259. Amager Plisséforretning Krarup Østergaard. 1922: 170. Amager Skotøjs-Messe ved S. P. Hansen. 1912: 97. Amager Sækkekomp. limit. 1916: 360. Amager Tøjhus, J. Nørregaard, 1921: 114. Amager Vinhandel, F. Nielsen. 1916: 7. Amagers Kolonial-Lager, Carl Knudsen. 1910:62. Amagerbro, Aktieselskabet. 1907: 237. 1908; 8. 1912: 122, 213. 1913: 59. 1915: 104. Amagerbro Cyklemagasin v. H. Varbæk. 1918: 209. Amagerbros Blusemagasin,Aktie8elskabet. 1911: 2. 1916: 218. Amagerbros Farsforretning ved E. Bentsen. 1921: 85. Amagerbros Gas-og Vandmesterforretning ved Martin Nylander. 1923: 280. Amagerbrogades billige Kaffemagasin, Aktiesel­skabet. 1912: 92. AmagerbrogadesSæbeudsalg,Aktieselskabet. 1908: 33. 1911: 236. 1914: 104. 1915: 217. Amagerhus ved P. Larsen. Dragør. 1907: 91. Amager-Kaffemølle ved Lauritz Madsen. 1909: 198. Amagertorvs Overstykke Magasin ved J. Olsen, 1890: 37. Amanco ved J. Andersen. 1913: 285. Amateur ved J. C. Stochholm. 1894: 57. Amatør-Afdelingen, W. A. Lauritzen. 1912: 241. Amatør-Fotografen ved Enna. 1896: 175. Ambrosia, Aktieselskabet. 1912: 302. 1915: 107. 1917: 128. Amelung & Røhrs. 1899: 181. 1901: 20. America-Canada Expedition, Olaf Lassen. 1915: 272. American, Aktieselskabet. 1912: 297. 1914: 141. American Art ved Poul Børglum. Frederiksberg. 1915: 248. American Atelier for Ladies ved Helen Larsen. 1921; 36. American-Baltic Mercantile Agency, Knud Larsen. 1919; 66. American Bar, Aktieselskabet. 1901: 113. Firmafortegnelse: Am—Am. American Bazar, V. Rubinstein. Aalborg. 1912. 195, 279. American business offlce, The, ved Carl Hansen. 1902: 102. American Chartering Agencys danske Afdeling, Aktieselskabet. 1917: 205, 247, 281. 1918: 60. American Company Scandinavian factor\', The, ved Ditmer & Meyer. 1895: 77. American Exchange Company, The, Aktiesel­skab. 1908: 244, 267. 1910: 206. 1912: 123. American Express Company, Aktieselskab. 1914: 108, 138, 172. 1916: 245, 363, 400. 1918: 230. 1920: 225. American Film Agency, limited. Aktieselskabet. 1915: 212. 1916: 110, 282. American-House ved A. Glilckstadt. Frederiks­berg. 1920: 205. 1921: 138. American House ved A. Jacubowitz. 1923: 211. American Import, Carl Krogh. 1913: 227. Americanimport and export ved Harald Nørgaard. 1918; 286. American industrial Agencies, Emil Hammelev. 1899; 94. *American Lady ved F. Hegelund. 1919: 316. 1924: 108. American Lady ved Kai Madsen. 1924; 108. American Lenoclean, The, O. A. Jespersen. 1914: 140. American Liberty ved Sten Drewsen. 1919: 167. American Movie Star Photos ved Johansen & Knudsen. 1922: 242. American Movie Star Photos ved A. Aa. Johan­sen. Frederiksberg. 1921: 187. American Machinery Syndicate Incorporated, Afdeling for Danmark, Sverige og Finland ved A. P. M. Qvist. Frederiksberg. 1919: 231. American Motors ved L. P. Rasmussen & Co. 1923: 258. American Patteni Works ved Johs. Høglund. 1921: 282. American Photo, Aug. Claussen. 1913: 60. American Plantage Cigar Company, The, Aktie­ selskab. 1902: 225. American Product Co., R. Østergaard & Co. 1919: 196. American Rubber Import ved C. A. Biilow. 1923: 57. American Shoe Co. ved O. H. Yohtz & M. C. Claussen. 1903: 214. 1905: 201. American Supplies Import ved Rosengaard. 1903: 98. American Tailor ved A. C. Syrigs Enke Thora Emilie Syrig. 1899: 23. 1907; 57, 163. American 10-Øre Bazar ved Levi Kopowski. 1909; 274. American Tobacco Company, The, Aktieselskabet. 1901; 161. 1902; 4. 1906: 80. 1908; 299. 1913: 180. 1914: 242. 1916: 7. 1917: 437. American Trading Company ved Nielsen & Collin, 1917: 14. American Typewriter & Supply Co., The, Aktie­selskab. 1908: 29. 1909: 6. American Zerothin Company, Aktieselskabet. 1907: 164. Amerikansk Agentur ved H. C. Petersen & Co. 1895: 3. Amerikansk Auto Gummi ved Holger Hansen og Hahn. 1919: 288. 1920: 224. Amerikansk Baltisk Gummi Central ved Edm. Knudsen. 1918: 256. Amerikansk—Baltisk Gummi Central ved E. Knudsen. Gentofte Kommune. 1923: 35. Amerikansk Benzin Tank ved Vald. Nielsen. 1920; 249. Amerikansk Dampmaskine og Kedel-Compagni. Aktieselskab. 1899: 147. Amerikansk Films Compagni, Aktieselskabet. 1910; 255. Amerikansk Fodtøjs Udsalg ved M. J. Øster­gaard. 1921; 208. Amerikansk Gummivare Industn ved C. Nielsen. Frederiksberg. 1921: 265. Amerikansk Gummivare Industri ved S. Vogel. 1921: 285. Amerikansk Kontormøbel Lager ved Robert Dobel. 1918: 87. Amerikansk Maskin Import, Hellstrøm & Præst­mark. 1893: 44. 1914: 33. Amerikansk Reklamebureau, Aktieselskab. 1910: 149. Amerikansk russisk engelsk Gummi Import, Chr. Christensen. 1912; 217. Amerikansk Skrivebord-Import, S. Andersen. 1912; 297. Amerikansk Skrivemaskine Company Limited. 1898; 194. Amerikansk Træimport ved Emilius Lamp. 1915: 156. Amerikansk Tøjrensningsanstalt, F. G. Syrig. 1913: 88. Amerikansk Tøjrensningsanstalt ved F. G. Syrig. Frederiksberg. 1913; 95. Amerikansk Uhr-Import, Aktieselskabet. 1909: 228. Amerikansk Vognhjulsluftringe Fabrik ved An­dersen Weilby. 1898: 107. Amerikansk Vulkaniser-Anstalt, Lerbæk Hansen. 1921: 238. Amerikanske Depot, Det, ved Peter Friis. Odense. 1905; 76. Amerikanske Enameline Depot, Det, ved Alfred Benzon. 1902; 4. Amerikanske Elnameline Forretning, Den, ved Jens Strandgaard. 1898; Itt. Amerikanske Skifer-Import, Den, ved R. Nielsen. 1901; 22. Ammentorp, Karl. 1907; 232. Ammentorp, R. E. 1918; 187. Ammitzbøll, A. B. 1897; 30. Ammitzbølls, J. N., p]fterfølger. 1889; 254. 1893; 32. Ammon, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908; 63. Ammullac ved Mac Donald Mac Callum. 1923. 230. Amnitsbøl, Svend. 1918; 5. Amona, Aktieselskabet. 1913; 231, 288. Amsterdammer Kaffemagasin, Peter Bertramsen. 1914; 142. Amstrup, J., & C. W. Zøllner. 1894; 104. Amstrup, Ole, og Søn. Gentofte Kommune. 1923: 34, 213. Amtsbiller, Georg 1918: 11. Amundsen, W. 1893; 78. Amy, Aktieselskabet, Frederiksberg. 1909; 121. An-Bi v/ A. Nielsen. 1920: 101. Anchersen, Joh. Veile. 1889; 233. 1893; 29. 1896; 173. Anchiovisforretningen Stavanger ved Jan Olsen. 1896; 5. >Anco< v. H. & C. Andersen. 1921; 162. L'Ancien Monastére, Will. Spange. 1909; 251. Andebølle Kolonialforretning ved N. Dam. 1899; 151. Andels-Aktieselskabet De danske Frugthandlere. 1898; 177. 1900; 111, 140. 1901; 20, 58. 1902: 52. Andels Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings­seLskab). 1912; 38, 98. 1913; 231. 1914; 65, 136. 1917; 241, 247, 275. 1921; 263. Andels-Anstalten Vort Land (Dansk Syge-og Ulykkesforsikring). 1912; 212. 1913; 228, 229. Andels-Assurancen for Kongeriget Danmark. 1921: 3. 1922: 6. Andelsbageriet for Nykjøbing p. Sj. og Omegn, Aktieselskabet. 1892; 108. Andelsbageriet Sydstevns. Gjevnø. 1889; 155. 1917: 256. Andelsbageriet Tøving. Tøving. 1895: 8. Andelsbanken for Bramminge og Omegn, Aktie­ selskab. 1917: 82. Andels})Ogtrykkeriet i Odense. 1902; 110. 1912: 275. Andelsbrugsforeningen forKøge og Omegn. 1921; 39. 1922; 9. Andelsbryggeriet Dan. Lindbjerg. 1910; 82. Andelsbryggeriet Syd-Stevns. Gjevnø. 1891; 112. Andelsfabrikken Vestjylland. Troldhede, Nr. Vi­um Sogn. 1922: 273. 1923: 101, 180. Andels-Fælleslageret for Brugsforeningerne i 6. Kreds. Hjørring. 1921; 297. 1923; 265,266. 1924: 158. AndelskødfoderfabrikenKjøbenhavn,Aktieselskab. Rødovre. 1912: 17, 70. 1913; 96. 1914: 112. 1917: 215. Andels-Livsforsikrings Anstalten. 1903; 136, 193. Andels-Livsforsikringsselskabet Fædrelandet, gen­sidigt Selskab med Garantikapital. Aarhus. 1900; 47, 199. 1905: 216, 242. Kbhvn. 1908: 225, 274. 1909; 2. Andelsmejeriernes Fællesindkøb ved Karl Søren­sen. 1903; 48. Andelsmejeriernes Mælkeforsyning ved P. Peder­sen. Aarhus. 1922; 187. Andelsmejeriet Vesterhede. Anst og Slaugs Her­leder. 1919: 161, 255. Andels Møbel Magasinet, Aktieselskabet. Frede­ riksberg. 1909; 121. 1913: 95. 1916: 50. Andels-Møbel-Magasinet, Andelsselskab. 1907;137. Andels-Møbel-Magasinet, Andelsselskab. Frede­ riksberg. 1907: 142. Andels-Mølle-og Bageriet ved Dalby. 1894: 71, 107. 1896: 70. 1897: 73. 1898: 93. 1899; 80. 1900: 82. 1901: 80. 1903: 54, 123. 1905: 122 1907; 118. 1908; 169. 1911: 166. 1912; 161. 1913; 130. 1914: 177. 1918; 194. Andels-Mølle og Bageriet Nord-Stevns. Klip pinge. 1889; 156. 1890: 17. Andelsmøllen i Raaby-Sødring Sogne (Andels­selskabet Demstrup Mølle). 1916; 66. 1919: 110. Andels Selskab, Dansk Møbelindustris Fællesind køb. 1908; 30. Andelsselskabet Aakirkeby Haandværkerbank 1907; 118. Andelsselskabet Aarhus Eksportslagteri. 1906: 118. 1908; 199. Andelsselskabet Aarhus Viktualiehandleres PøLse­fabrik. 1920: 215. 1922: 86. Andelsselskabet Arbejdernes Aftapningsanstalt. Aarhus. 1912; 228. 1914: 92. 1917; 153. Andelsselskabet Askov Manufakturhandel. 1907; 301. Andelsselskabet Brugsforeningen for Assens og Omegn, limiteret, Assens. 1902; 137. 1905; 123. 1908; 250. 1910; 268. Andelsselskabet Bnkkerup Brugsforening. 1914: i^02. 1915: 170. 1916; 257. 1918:220. 1919:238. 1924; 156. Andelsselskabet Burgaarde Mølle og Elektricitets­værk i Burgaarde. 1918: 104. Andelsselskabet Dansk Litografisk Anstalt. Hor­ sens. 1923; 44. Andelsselskabet DanskSækkelager. Vejle.1917:84. Andelsselskabet Danske Andelsslagteriers Tarm­ Firmafortegnelse: An—An. salg. 1913; 289. 1914: 306. 1916: 80. 1917: 174, 400. 1920: 80. Andelsselskabet Danske Malermestres Fællesind købsforening. 1921: 6, 287. 1922: 125, 175. 1923: 259. 1924: 215. Andelsselskabet Den almindelige Kreaturforsik­ring. Fredericia. 1922: 193. Andelsselskabet Granslev Mølle og Elektricitets­værk. 1921: 173, 272. 1922: 66. 1923: 98. Andelsselskabet Hasle Haandværker-og Landbo­bank. Hasle. 1903: 164. 1908: 70. 1910: 103. 1916: 122. Andelsselskabet Hillerød Andelssvineslagteri. Hillerød. 1913: 320. 1919: 202. 1924: 130, 250. Andelsselskabet Holte By og Buskehøjs Brugs­forening og Købmandsforretning. Holte By, Søllerød Kommune. 1923: 89. Andelsselskabet Huslejeassurancen for Grund­ejere i Odense. Odense. 1907: 67. Andelsselskabet Kallundborg Dagblad og Samsø Folkeblad. 1909: 286. Andelsselskabet Kartoffeltørreriet A,snæs. Asnæs. 1912: 337. 1913: 37. Andelsselskabet Kustrup Andelsbageri, Kustrup. 1902: 155. Andelsselskabet Københavns Brugsforening. Fre­deriksberg. 1911: 39, 132. 1914: 9. 1919: 319. 1922: 7, 101. Andelsselskabet Købmændenes Tændstikfabrik. 1907: 214. 1909: 276. Andelsselskabet Landmændenes Fouragecentral. 1918: 287. 1919: 227. 1920: 99, 121. 1922: 124. Andelsselskabet Midtsønderjyllands Elektricitets­forsyning. Agerskov. 1923; 22. 1924; 265. Andelsselskabet Nexø og Omegns Haandværker­bank. 1901: 147. 1902; 58. 1903:183. 1906:86. 1909:314. 1910:14,103. 1912: 191. 1913:264. 1916: 89. Andelsselskabet Nordthy Strømforsyning. Thi­sted. 1919: 244 (2 Anm.). Andelsselskabet Nærum Brugsforening og Køb­mandshandel. 1919; 319. Andelsselskabet Odense offentlige Slagtehuse og Exportslagteri. 1897: 111. 1898; 77, 148. 1899; 65. 1900: 146. 1913: 40. 1915: 114. 1916; 192. 1917: 23, 146. 1918: 145. 1919:322. Andelsselskabet Rødkærsbro Elektricitetsværk. 1918; 75. Andelsselskabet Saltbækvig Ferskvandskultur. København. 1900: 6. 1904: 44. Andelsselskabet Samvirke. Fredericia. 1924:166. Andelsselskabet Samsø Fællesindkøbsforening. Tranebjærg. 1911: 137. Andelsselskabet Stenbjerg Mølle og Bageri. Sandager. 1910: 299. 1913: 41. Andelsselskabet Struer og Omegns Brugsforening. 1914; 187. Andelsselskabet Syd-Samsø Foderstofforening. Koldby Kaas. 1913: 38. 1914; 311. 1915.-278. 1916: 373. 1923: 36. Andelsselskabet Toftlund Elektricitetsselskab. 1924: 211. Andelsselskabet Trifolium (The danish Elstates But­ter Factory). Frederiksberg. 1923: 113. 1921: 55. Andeisskabet Trørød og Omegns Brugsforening og Købmandsforretning. 1924: 88, 250. Andels-Skotøjsfal)riken Danmark. 1903; 46, 98. Andelsslagteriernes Flæskesalg og Russisk Import ved T. G. Jungersen & Theodor Boyer. 1916; 43. 1918: 164. Andelsslagteriernes Lager v. ]SI. Emmertsen, Aktie­selskabet. Frederiksberg. 1903; 235. Andelsslagteriet for Aalborg Amt. Nørre Sundl)y. 1892; 66. 1898; 165. 1901; 11. 1906: 17. 1907: 201. 1911: 21. 1914: 179. 1918: 126. 1919: 131. Andelssvineslagteriet i Bogense. 1896; 151. 1901: 102. 1911: 46. 1922: 133. Andelssvineslagteriet for Himmerland og Han­herrederne. Løgstør. 1911: 306. 1912: 77, 196. 1913: 163. 1914: 85. 1915; 90. 1916: 163. 1918; 127. 1920: 234, 255. 1923: 40, 286. 1924: 93. Andelssvineslagteriet i Kolding. 1911: 205. 1912; 232. 1913: 173. 1914: 97. 1918: 158. 1920; 243. 1923: 76. Andelssvineslagteriet i Masnedsund. Vording­borg. 1889:46. 1891:67. 1892:75. 1894:60. 1895: 93. 1897: 161. 1898; 93. 1901: 62. 1904: 194. 1905; 122. 1907: 117. 1908: 69. 1909; 68. 1911: 44. 1913; 68. 1914: 80. 1915: 60. 1917: 104. 1918: 94. 1919: 102. 1921: 65. 1923: 61. Anderberg & Bremer. 1889: 24. Anderschou, Chr. Odense. 1889: 314. Andersen & Albeck. 1899: 200. 1922: 122. Andersen & Bertelsen. 1919: 117. Andersen & Berthelsen. Skelskør. 1918: 193. 1919: 153. Andersen & Bodholt. Præstø. 1920: 145/146. 1922: 226. Andersen & Bruuns Fabriker. Vejle. 1918: 82. Andersen & Co., Aktieselskabet. 1909: 118, 176, 274. Andersen og Christensen. 1896; 144. Andersen & Christiansen. Aabenraa. 1922: 166. Andersen & Cordes. Aalborg. 1912: 195. Andersen & Damsgaard. 1922: 241. Andersen & Grøn. Kolding. 1917: 236. Andersen & Gyldenø. Frederiksberg. 1920: 250. Andersen & Hansen. Aarhus. 1914:183. 1915:121. Andersen og Hansen. Horsens. 1922: 65. Andersen & Hetebriigge. Horsens. 1919: 28. Andersen & Holm, Aktieselskabet. 1913; 121. 1914: 101. 1915; 80. 1917: 174. 3 *Andersen & Janlø. 1922: 78. 1924: 127. Andersen & Jensen. 1890: 4. 1902: 166. Andersen & Jørgensen. Svendborg. 1903: 56. 1912: 47. Andersen & Kjeldsen. 1922: 128. *Andersen & Kloster. Odense. 1915: 142, 169. 1920: 35. 1923: 118. 1924: 60. Andersen og Kristensen. Hjørring. 1919: 53. Andersen & Krog. 1922: 45. Andersen & Kruuse. 1921: 209, 283. 1922: 122. Andersen & Laugesen. Kolding. 1920: 220. Andersen & Lauritzen. 1924: 269. Andersen & Maare. 1924: 86. Andersen & ]Madsen. 1911: 158. Andersen & Meyer. 1899: 147. 1909: 92, 250. 1910: 3. Andersen & Muus. 1902: 26, 223. 1905: 44. Andersen & Nielsen. 1921: 237, 287. 1924: 6. *Andersen & Nøhrmann. 1923. 212. 1924: 172. Andersen & Olsen. 1889: 83. 1890: 82. Andersen & Pedersen. 1889: 265. 1890: 50. Andersen & Pedersen. Brønderslev. 1924: 40. Andersen og Schetfmann Pedersen. 1923: 212. Andersen & Schmidt. Grenaa. 1922: 88. Andersen & Qvist. 1889: 95. 1896: 2. 1900: 175. Andersen & Schous P'fterfølger Knud Poulsen. Hillerød. 1903: 180. Andersen & Schrøder. Haslev. 1904: 51. Andersen & Sørensen. Aalborg. 1924: 157. Andersen og Tycho, Aktieselskab. 1907: 61. Andersen & Vilmann. 1897: 123. 1902: 242. 1907: 83. 1912: 268. 1913: 149. 1915: 104. 1916: 4. 1919: 197. 1921: 284. Andersen, A. 1922: 126, 150. 1923: 232. Andersen, A. Frederiksberg. 1923: 236. Andersen, A. Hamnael. 1906; 21. 1911: 86, 116. Andersen, A., & Co. 1919: 8. Andersen, A., & N. P. Nielsen. 1917: 275. Andersen, A., & Søn. Nyborg. 1922: 183. Andersen, A., og Sønner. Randers. 1923: 269. Andersen, A. Chr. 1901: 114. Andersen, A. Gjøls, & Co. 1918: 161. Andersen, A. J. & Co. 1904: 47. Andersen, A. M., Aktieselskabet. Kolding. 1915: 266. Andersen, A. M., Vogn-og Karosserifabrik. Aal­borg. 1922: 58. Andersen, A. M., & Søn Theodor Andersen. Aal­ borg. 1922: 34, 58. Andersen, A. O., & Co. 1916: 48. 1920: 142. Andersen, A. P., Aktieselskab. Nørre Saltum. 1913: 243. Andersen, A. P., & Co. 1923: 56. 1924: 51. Andersen, A. P. V., og H. Jensen. Vordingborg. 1909: 210, 289. Andersen, A. T., & Co. Rungsted. 1924: 251. Andersen, A. Th., Aktieselskab. 1910: 180. Andersen, Adolf. Sæby. 1911: 113. Andersen, Adolf, Bog-og Papirhandel, Otterup. Otterup. 1909: 236. Andersen, Albert Juul. 1923: 279. Andersen, Alfred. 1913: 226. 1915: 184. 1921: 12, 116­ Andersen, Alfred, & Søn. 1903: 6. 1909: 32. Andersen, A., i Administration. Aarhus. 1891: 70. 1892: 78. Andersen, Anders Peter, Odense. 1895: 44. 1923: 123. Andersen, Andr. Skive. 1920: 39. 1922: 15. Andersen, Andreas, & Olsen. 1896: 3. 1907: 190^ 287. 1913: 4. 1917: 357. 1918: 11. 1923: 258. Andersen, Anker. 1922: 151. Andersen, Ant., Ludv. Hansen. 1902: 185. 1903: 49. Andersen, Anton, C. Rønnows Eftflg. Gentofte Kommune. 1912: 69. Andersen, Arnold Mourits Christian. Aars. 1909: 157. *Andersen, Axel, & Carl Jensen. 1920: 138. 1924: 246. Andersen, B. A., Aktieselskabet. 1917: 204. 1918: 160. Andersen, jun., C. Odense. 1889: 159. 1893: 58. 1901: 8, 63. 1911: 303. Andersen, C. T. 1924: 109. Andersen, Carl. Aarhus. 1918: 275. Andersen, Carl. Frederiksberg. 1906: 279 (3Anm.). Andersen, Carl, Aktieselskabet. 1908: 299. Andersen, Carl, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908: 245. 1912: 11. 1914: 10. Andersen, Carl, og Carl Smith. 1923: 188. Andersen, Carl C., Aktieselskab. Lemvig. 1915:152. Andersen, Carl H. 1893: 100. Andersen, Carl R. 1906: 194. Andersen, Carl V. 1910: 317. Andersen, Charles, Bog-og Papirhandel. 1906: 52. Andersen, Chr. 1920: 160. Andersen, Chr., & Co. Hammel. 1901: 50. Andersen, Chr., & Søn. Frederikshavn. 1923: 121, 148. Andersen, Chr., & Søn. Sorø. 1917: 104, 142. Andersen, Christen, & Co. Hammel. 1901: 123. Andersen, Conrad. Kolding. 1918: 108, 306. Anderson, E., & C. Pedersen. 1923: 231. Andersen, Ebbesøn, & Co. 1910: 2. 1917: 11. 1920: 203. 1921: 236. Andersen, Ed. T. Aalborg. 1889: 175. 1890: 42, 115. 1891: 7. 1898: 165. 1899: 12. 1908: 16. Andersen, Einar. 1923: 258. Andersen, Einar G. 1923: 84. Andersen, Elof. 1905: 92. Andersen, Emil. 1889: 268. 1897: 172. 1903: 98. 1919: 97, 316. 1920: 7. Andersen, Emil S. 1905: 201. \ Finnafortegnelse; An—An. Andersen, Emilie, Aktieselskabet. 1907: 33. I Andersen, K. Aas. Thisted. 1906; (57. Andersen, Erhardt. 1917: 1G9. : Andersen, K. M., & Co. 1920: 5, 52, 163. Andersen, Erik. 1911: 161. 1921: 206. 1923: 210.; 1921; 87. Andersen, Espen. Jebjerg. 1901; 104. Andersen, Knud. Odense. 1921; 43. Andersen, F. W., & Søns Eflertølger ved An-Andersen, L., & Sønner Nykøbing F. 1913; 104. dreas C. Knudsen. Assens. 1913:161. ; Andersen, _L. A., Elstedhus' Købmandshandel. Andersen, Ferd., ct Co. 1889; 86. 1893; 44. , 1912; 327. 1899; 3. 1900; 97. 1906: 103, 133. 1908: 28. : Andersen, L. Chr., & Co. 1903; 99. 1921: 185. 1924; 218. j Andersen, L. F. 1919; 122. • Andersen, Frede. 1924; 84. ; Andersen, Laur. 1902; 4. Andersen, G. 1908; 32. 1915; 157. 1921: 59, I Andersen, Lauritz. 1918:312. 1919:38. 112. 1924: 31. Andersen, Lauritz. Odense. 1900: 61. 1906; Andersen, G. A., & Co. 1920; 226. i 13 (2 Anra.). 1917; 368. Andersen, Georg. 1897; Si). i Andersen, Lauritz, & Co. 1889; 23. Andersen, Georg, & Co. 1912:6,176. 1914; 2, i Andersen, Lauritz, & Co. Odense. 1889: 315. 136. 1916; 79, 280, 286. 1919; 316. ' j 1908; 149. Andersen, H., Aktieselskabet. Frederiksberg. | Andersen, M. F. & Meyer. 1907; 7, 286. 1908: 10. 1910: 208. Andersen, M., Kastberg & Co. Vejle. 1889: Andersen, H. & Co. 1896; 65. | 233. 1915; 73, 181. 1918; 326. 1919; 284. Andersen, IL, & Søn. 1889; 260. 1892: 3. 'Andersen, Magnus. 1919; 66. Andersen, H. K., & Co. 1923: 235. Andersen, Mathias. Aarhus. 1897; 79. Andersen, li. P. Varde. 1889; 392. i Andersen, ^lathias 31., Co. Aarhus. 1900: Andersen, H. P., & Søn. Egeslevmagle. 1924:133. j 199. 1901:168. 1902:159. 1906:287. 1911: Andersen, H. S., og Co. Køge. 1922: 246. 175, 199. 1918: 39. 1919; 186. 1922: 137. Andersen, Hans. 1922:261. 1923:58. ' ^'Andersen, Max, & Madsen. 1920:185. 1924:4. Andersen, lians Offer. Næstved. 1921; 292. Andersen, Max, & Dan Rasmussen. 1924; 5. Andersen, Harald. Koskilde. 1921: 18. Andersen, Michael, & Søn. Bornholms keramiske Andersen, Harald, forhen Einar Svendsens Efter-Fabrikker. Kønne. 1916: 335. følger. Roskilde. 1915; 111. Andersen, N., & Co. Horsens. 1889: 374. Andersen, Harry. 1923; 84, 163, 209. : Andersen, N., & Søn. Aalborg. 1915: 14. Andersen, Hesselberg, & Jensen. 1922: 28. i Andersen, N. A. 1923: 84. Andersen, Holger, og V. Mortensen. 1919: 40. Andersen, N. A. Johs., Insurance-& Reinsurance Andersen, Holm. 1921: 13. ; Office. 1921: 260. Andersen, J. & Co. 1907; 29. 1909; 118. | Andersen, N. C., Aktieselskabet. Thisted. 1906: Andersen, J., & N. Madsen. Fredericia. 1924:75.1 263. 1909: 131. 1911: 223. Andersen, jun. J., & Co. 1889: 94. 1906; 56. ! Andersen, N. C. "1924; 127. 1913:318. 1914:217. 1915:132. 1919:8. Andersen, N. C., & Co., Aktieselskabet. 1906: 104. Andersen, J.Chr. 1914:141,258,283. 1922; 222. Andersen, N. J. Nordby. 1910; 117 (3 Anm.). Andersen, J. L. 1889: 2. 'Andersen, N. 3Iartin, & Søn. Frederiksberg. Andersen, J. P. Grauballe. 1919: 134. ! 1909; 311. 1915; 7. Andersen, J. P., & Co. Aarhus. 1918: 39, 200. : Andersen, N. P., & Co. Støvring. 1889: 181. Andersen, Jacob. 1891: 38. 1892: 94. Andersen, Niels. 1918: 134. Andersen,JacobK., HornumStationsby. 1923: 287. Andersen, O., og Co. 1924: 270.* Andersen, Jacob K., & Søn. Hornum. 1919: 106. Andersen, Ole, .Jens Larsen & Holms Efterflg. 1923: 287. j Aktieselskab. Frederiksberg. 1910: 10. Andersen, Jenny. 1912: 63, 150, 296. Andersen, Osvald, og F. Wagner. 1922; 47. Andersen, Jens, & Sønner. 1920: 201. 1923: 32. j Andersen, P. 1898: 126. 1903; 158. Andersen, Jesta & Olga. 1921; 264. 'Andersen, P. Gjedsted. 1898: 135. .Andersen, Joh., & Westi. Aktieselskab. 1908. ' Andersen, P., & Co., Aktieselskabet. Gentofte 90. 1909: 198. j Kommune. 1913; 127. Andersen, Johs. Odense. 1913; 16. ; Andersen, P., og P. Elkjær. Fredericia. 1922:235. Andersen, Johannes. 1923: 188. ! Andersen, P., & Søn. Odense. 1!'14;47. 1919:273. Andersen, Johannes Chr. Odense. 1894: 84. Andersen, P. M., & Co. 1918; 117. 1919; 38, 41. Andersen, Juan, under Administration. Nykjø-' Andersen, Paul, & Søn. 1913: 181. bing F. 1900; 45 (2 Anm.). | Andersen, Peder, & Søn. Randeis. 1920: 259. Andersen, Just. 1922; 127. Andersen, Peter, Aktieselskabet. 1911: 154. Andersen, K. Herning. 1891; 129. 1900; 202. , Andersen, Poul. Holstebro. 1920:133,211. Andersen, RaHmus. Fredericia. 1915: 127. Andersen, Rasmus. Frederik.sberg. 1912: 127. Andersen, Robert, Co. 1916; 73. Andersen, Robert C. Nyborg. 1897: 182. Andersen, Rosa. 1912; 301. Andersen, S.,& Co. FrederiksV^erg. 1905: 183,231. Andersen, Sven Aage. 1908: 116. Andersen, Søren. Middelfart, 1917: 327. Andersen, Søren, &, Eduard Petersen. 1916: 401. 1919: 70, 290. 1920: 119, 141. Andersen, Søren Hans Georg. 1918: 115 1920; 3. Andersen, Th., Aktieselskabet. 1907: 237. Andersen, Th., ^Nielsen. Frederiksberg. 1924: 33. Andersen, Tb., Fi-øavl & Frøhandel. 1918: 88. Andersen, V., Ingeniør, cand. polyt. 1922: 175. Andersen, Valdemar. 1906: 156. 1915: 245. Andersen, Viggo, Co. 1923; 84. Andersen, Viggo, Carl Larsens Eftfig. Kallimd­ borg. 1905: 98. Andersen, Vilhelm. 1909: 222. Andersen, Vilhelm Folkmar. Roeskilde. 1890:101. Andersen, W., & Co. 1913: 256. Andersen, William, & Co. 1889; 19. 1896; 19. 1897; 172,174. 1900; 113. 1910; 230. 1911: 159 Andersens, A., Bordfabrik, Aktieselskabet. 1913: 59. Andersens, A., Maskinfabrik, Aktieselskab. Ran-i ders. 1906: 267. Andersens, Aage, Bagerier, Aktieselskabet. Hel­singør. 1910: 264. Andersens, Aksel C., Farvehandel, Aktieselskabet. 1906: 197. Andersens, Alfred, Maskinfabrik, Aktieselskabet. 1907; 264. Andersens, Annita, Eftfgr. v. Ingeborg Larsen. Frederiksberg. 1919; 231. • Andersens, C., Efterfølger. Kolding. 1889; 414. Andersens, C., Efterfølgere. Fakkegrav. 1889:75. 1898: 69. Andersens, C., Enke. 1889; 123. 1897: 17. Andersens, C., Stolefabrik. 1906: 178. 1910: 207, 231. 1918: 213. Andersens, C., Værktøjsfabrik, Aktieselskabet. Randers. 1910; 141. Andersens, C. A., F^fterfølger. Thisted. 1893; 61. Andersens, Carl, Eftf. ved Holger Nicolaisen. Maribo. 1923: 145. Andersens, Carl, 2den Efterfølger ved Th. Ton­bro. 1903: 128. Andersens, Chr., Enke & Andreasen. F^sbjerg. 1910: 170, 247. 1911; 255. Andersens, Clir., Maskinfabrik, Aktieselskabet. ."Merløse. 1916; 188, 373. Andersens, Chr. Møller, Efterfølger. 1896; 115. Andersens, fhnanuel. Efterfølger. 1902; 77. Andersens, F., Automobilforretning og Værkste­ der. Frederiksberg. 1922: 129. *Andersens Hørkram En gros. 1923: 29, 1924:28. Andersens, H,, Rundstokkefabriks Efterfølger ved Carl Kirstein, Frederiksberg, 1913: 94, Andersens, H,, Ølbryggeri, Odense, 1903; 145, Andersens, Hans W,, Skotøjsfa})rik, Aktieselska­ bet, 1904: 126, Andersens, Hans W., Skotøjsfabrik, Aktieselska­bet, Vejle, 1903; 67, 1904: 122. .Andersens, J, C., Eftfl. ved Astrid Riis, Brande. 1900: 107. Andersens, J. P. Efterfølgere ved Andersen og Larsen, 1907; 5. 1919: 169. 1920; 28, 120. Andersens, Jacob, Reproduktionsanstalt. 1923: 84. Andersens Jærnstøberi, Bjælkerup. Bjælkerup. 1907: 118. Andersens, K., Maskinværksted (Aktieselskab). Herning. 1898; 171. Andersens, Kr., Høvleri og Savværk. 1899; 3. Andersens, L., F^fterfølger. 1900: 156. Andersens, L., Handelsforretning, Aktieselskabet, Skagen, 1904; 139. Andersens, L, & N,, Maskinsnedkeri. Frederiks­berg. 1919: 231, Andersens, L. V., Eft,, Aktieselskab. 1916; 183. 1917: 240. Andersens, Lars Christian, P^nke, 1900; 57, Andersens, Lauritz, Søn Jens Andersen. 1894: 92. Andersens, Mads, Møbelfabrik, Aarhus, 1904: 13. Andersens, Marius, Boghandel. Herning. 1923: 271, Andersens, N,, Søns Efterfølger ved V. E. Ander­sen. Holbæk, 1921: 291. Andersens, Niels, Efterfølgere Andersen &. Jacob­ sen, Løgstør. 1907; 72. Andersens, P., Skotøjsfabrik. 1917: 54. Andersens, P, Andr., Bogtrykkeri, Aktieselskabet. 1910; 57. 1911: 8, 38, 319. 1912; 35 (2 Anm,), Andersens, P. L,, Eftf. ved Ingeborg Christensen, Gentofte Kommune. 1919: 201. Andersens, Peder, Efterfig. Odder, 1889; 377. 1909; 48, 106. 1912: 255, 286. Andersens, Rasmus, Eftf. v. Hans Christoti'ersen. Frederiksberg. 1918; 261. Andersens, S., Efterfølger, 1889; 85. •Andersens, Steen, Bogtrykkeri i Odense, Aktiesel­skabet, 1916; 191, Andersens, Vilh., Eftttg. Petersen og Kirkegaard, Odense, 1924: 275. Andersens, Vilh, Enke & Søn. 1918; 285. Andersen-Hvam, Jul., Aktieselskabet. 1905; 250. Andersen-Høyer, A. Th. 1910: 58 1920: 202, Anderson, J. G., Neuhaus's Eftfl, Vejle, 1902: 126. Anderson, K. E. & Co. 1922; 148. Firinafortegnel.se; A n—An. Andersson, Alfr., O. Sørensen. 1S)15; 130. Andersson, Carl, & Bloms Eftf. 1917; 357. 1919: 147. 1924: 245. Andersson, Gunnar E. 1924: 3. Andersson, Ludvig. 1916: 145. Anderssons, Iv Feltsengefabrik, Aktieselskab. 1918: 12. * Andkjær, Severin. Aarhus. 1914: 54. Andor & Hermann. 1916: 115. Andreasen & Henningsen. 1911: 1*^0, 263. 1914: 279. 1915: 4. , Andreasen & Lachmann. 1911: 184. 1920: 203. Andreasen & Ditlev Petersen. 1892: 94. *Andreasen, Alfred, & Co Aalborg. 1919: 82. 1924: 277. Andreasen, C. E. & Co. 1908: 301. Andreasen, H. Chr. Holeby. 1921: 123, 270. 1922: 58. Andreasen, J. C., & Søn. 1912: 179. Andreasen, J., & L. P. Petersen. Frederiksberg. 1922: 179. Andreasen, Jobs., & Co. Storehedinge. 1923: 61. Andreasen, P., Langaa, Aktieselskabet. Langaa­ Tortip-Sdr. Vinge Kommune. 1917: 227, 262. Andreasens, Jens, Eftf., Chr. Andersen. Horsens. 1923: 88. Andreasson, G. 1906: 105, 155. 1907: 3. Andresen ogCo. Sønderborg. 1921: 232. 1924: 103. Andresen og Jensen's Eiskeexportforretning, Ak­ tieselskabet. Esbjerg. 1916: 236. Andresen & Mullers Filial ved Jens P. Andresen. 1913: 182. Andresen, Axel, & Co., Aktieselskabet. 1915: 157. 1917: 318. Andresen, Carl, Aktieselskabet. Odense. 1915: 280. Andresen, Chr. J., & Co., Aktieselskabet. 1913: 291. Andresen, Emil. Kerteminde. 1912: 223. Andresen, Heinrich. 1889: 242. Andresen, Joh. P., & Co. Pvirgkøbing. 1923: 270. Andresen, Johannes. 1917: 173. Andresen, P., & Co. Aalborg. 1913: 105, 326. 1920: 234. Andresen, Peter. 1897: 122. 1898: 159. Andresens, E., Efterfølger. Helsingør. 1909: 312. Andsager Sogns Laane-og Sparekasse. 1890: 78. 1894: 123. 1896: 139. 1897: 187. 1907: 228. Andst og OmegnsSparekasse. 1892:104. 1898:86. 1910: 248. 1921: 151. 1923: 102 103. .\ngleterre. Herre-Hattemagasinet ved M. S. Oestermann. 1920: 100. Anglo American Import Co., The, Aktieselskab. 1916: 9. Anglo-Danish Commercial Companys Agentur, The, ved Ole Frederiksen. 1920: 118. Anglo-Danisli Condensed Milk Company, Copen­hagen, The, ved C. & G. Holbek. 1909: 147. Anglo Danish Hotel Company Limited, The, Aktieselskabet. 1902: 76 (3 Anm.). 1911: 125. Anglo Scandinavian Import & P^xport Associa­tion, The, (Aktieselskab). 1900: 175. 1901:144. Anglo-.Scandinavian Licorice Importer, The, ved Thor Dam. 1904; 46. Anglo-Scandinavian Trading Corupany ved E. A. Fjelstrup. 1923: 209. Anglo scandinavian varnisliand coiour works, The, by Niels Magnussen. Haderslev. 1920: 197. . Anholms, J., Enke. 1889: 27. Anholt Brugsforening. 1920: 153. 1921: 26. Anholt Flskeexport, Aktieselskabet. 1915: 300. 1916; 361. Animalsk Foderstof-og Gødningsforretning ved L. P. Ottosen. Aarhus. 1907; 251. Anita Produce Company, Aktieselskabet. Frede­ riksberg. 1914: 262. 1915; 83. 1919: 12. Anker, Aktieselskaljet. 1906; 53. 1913: 253. Ankeret ved H. A. GUesner. 1920: 138. Ankerhus ved S. P. Christensen. Aalborg. 1922: 184. Ankers & Løvbo. 1923: 277. Ankerske Marmorforrelning, [)en. Aktieselskabet. 1917; 248. .Ankerstjerne, J. lianders. 1889; 211. 1894: 89. Ankerstjernes Efterfølgere ved Hassing og Blom. Kanders. 1900: 122. Anning <.^ Johansen. 1924; 218, 268. Annoncebureauet Hafnia, O.Kongsby. 1919; 317. Annonceekspeditionen Merkur, Aktieselskabet. 1912: 34. Annonceexpeditionen Union, Aktieselskab. 1901; 180. 1902 206. 1909; 225. Annoncekontoret, Aktieselskabet. 1904: 187. 1905; 47, 117. 1907; 58. 1908: 55. 1909: 203. Annonce-og Reklamebureauet The World, Aktie­selskab. 1905: 139. Annoncesøjlerne i Aarhus ved C. Andreasen. Aarhus. 1904; 178. .•\ns Brugsforening. 1915: 174. Ans Lægebolig, Aktieselskabet. 1917: 75. Ansager "Wiener-og Dampbageri ved O. Olesen. 1919: 306. Anschiovisforretningen Norge ved H. Petersen. 1898: 194. Ansvarsforsikringen for Esbjerg Fiskere. Esbjerg, 1914: 160. Ansø's Foto F'orretning. Frederiksberg. 1923:213. Anthon & Sønner, Maskinfabrik og Jernstøberi. Kollund. 1922: 195. Anthonisen, J., c*c Co. Esbjerg. 1924; 280. Anti-Alkohol Laboratoriet ved J.Andersen. 1913: 34. XXII Anti-Brugsen, Aktieselskabet. 1912: 261. j Antika Suen Snenson. 1920: 51. I Antikvarboghandelen Konkurrenten. 1899: 1S3. Antikvitetskjælderen ved P. Rasmussen. 1918: i 161. Antonsens, J., .Stenhuggerier, Aktieselskabet, j 1910: 202. ' Anvisningskontor for Handelsstanden ved Thom­ sen og Timmermanh. Aarhus. 1920: 68. Apenrader Elektricitatswerke. Aabenraa. 1921:' 203. ' Apenrader Netzhandlung, Carl E. Hoffgaard, i Gesellschaft mit beschrankter Haftun», Aaben­raa. 1921: 232. i Apenrader Tageblatt, Gesellschaft mit beschrankler Haftung. Aabenraa. 1921: 55. j Apoteker C. F. Møller & Co. Odense. 1921: 216. ; Apotheker C. F. Møller & Co.s kemiske Fabrik. ^'ordby. 1918: 280. Apotekernes Laboratorium, Droge-og Kemikalie-, forretning, Aktieselskabet. 1913: 206. Appel og Nygaard, Aktieselskabet. Give. 1916: 273. , Appel, Fr. 1913: 20i. Appels, H. J., Efterfølger.. Esbjerg. 1902: 179. >Aquarid< ved H. Beck. 1922: 97. Aquila ved E. Jensen Wærum. Aarhus. 1920: 18. Aranda de Duero ved Vilh. Christiansen. 1924: 173. Araras Kaffekompagni, Aktieselskal)et, Horsens. ' 1907: 298. Ar])ejderbryggeriet Phønix, Aktieselskabet. 1909: 148. Arbejderforeningen i Nykjøbing paa Falster. 1889: 169. 1891: 45. 1892: 39. 1896: 55. 1898: 62. 1902: 62. 1903: 57, 184. 1904: 54. 75, 234. 1907: 70. 1908: 72. 1909: 100. 1910: 72. 1912: 75. 1917: 110. 1921: 68. 1923: 65. Arbejdernes Aktiebageri i Fredericia, Aktiesel­skabet. 1913: 223. 1917: 269. Arbeidernes Aktiebageri. Odense. 1892: 38. 1894: 47. 1901: 101. Arbeidernes Andelsbageri i Esbjerg. 1891: 61. 129. 1892: 134. Arbeidernes Andelsbageri. Slagelse. 1891: 54. 1892: 63. 1895: 138. 1898: 198. 1902: 192. 1905: 52. 1911: 328. 1915: 193. Arbejdernes Andels-og Aktiebageri. Odder. 1908: 131. 1909: 76. 1910: 80. 1917: 118. 1918: 152, 322. 1921: 74. 1923: 98. 1924: 71. Arbejdernes Andelsforetagende. Nakskov. 1903: 57. 1904; 155. 1905: 102. 1921: 193. Arbejdernes Bageri ved C. M. Kirkegaard. Vejle. 1919: 257. Arbejdernes Beklædningsmagasin, Aktieselskabet. 1899: 161. 1902: 78, 104. Arbejdernes Beklædningsmagasin ved Elof Svens­son. 1924: 27. Arbejdernes Brandforsikringsselskab. Randers. 1912: 55, 170. 1915: 38. 1924: 17. Arbejdernes Brugsforening i Fredericia. 1912: 292. 1913: 144. 1916: 272. 1919: 91. Arbejdernes*Brugsforening i Frederikshavn. 1914: 153, 206. 1924: 40. Arbejdernes Brugsforening. Ringkøbing. 1922: 114. 1923: 201. Arbejdernes Bryggeri Stjernen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1902: 104. 1904: 191. ArbejdernesBrændselsforening iHaslev. 1918: 93. xArbejdernes BrændseLsforsyning, Aktieselskabet. Odense. 1902: 249. 1906: 229. 1916: 20. Arbejdernes Fintbrødsbageri i Holbæk, Aktiesel­skabet. 1908: 147. Arbejdernes Forbrugsforening, Aktieselskal)et. Svendborg. 1900: 146. 1901: 183. 1902: 60. 1903: 35. 1907: 175. 1911: 274. Arbejdernes Forsamlingsbygning i P'sbjerg, Aktie­selskabet. 1897: 43, 118. Arbejdernes Forsamlingsbygning i Randers, Ak­tieselskabet. 1899: 140. 1905: 263. Arbeidernes Fællesbageri, Aktieselskabet. 1891: 53. 1899. 94. 1903: 72. 1907: 86. 1911: 185. 1914: 39. Arbejdernes Fællesbageri i Assens, Aktieselska­bet. 1917: 106, 220. Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, Aktie­selskabet. 1897: 114. 1898: 24. 1899: 46. 1901: 29. 1902: 36. 1906. 18, 91. 1924: 67. Arbeidernes Fællesbageri i Hjørring, Aktie­selskabet. 1891:30. 1893:17. 1894:35. 1897: 24. 1899: 46. 1900: 65. 1901: 85. Arbeidernes Fællesbageri for Holbæk og Omegn. Aktieselskabet. 1891: 79, 89. 1892: 49. 1894: 58. 1904: 92. 132. 1914: 147. Arbejdernes Fællesbageri i Horsens. 1919: 85. 1923: 71. Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Kjøge. 1902: 106. 1908: 95. 1909: 180. 1912: 100. 1913: 235. 1917: 139. Arbeidernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Kol­ding. 1889: 416. 1890: 47. 1891: 35, 118. Arbeidernes Fællesbageri i Korsør, Aktieselskabet. 1890: 122. 1892: 15. 1893: 123. 1894: 129. 1895: 153. 1897: 198. 1902: 229. Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Nak­skov. 1898: 62, 133. 1900: 147. 1901: 133. Arbejdernes Fællesljageri i Nyborg, Aktieselska­ bet. 1896: 11. 1919: 50. Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Ny­kjøbing M. 1900: 133. Arbeidernes Fællesbageri for Ringsted og Omegn, Aktieselskabet. 1899: 202. 1900: 99. 1901: 181. 1910: 210. 1913: 161. Arbejdernes Fællesbageri for Rudkjøbing og Om­egn, Aktieselskabet. 1906; 204, 231 Arbejdernes Fællesbageri, Silkeborg. Aktieselska­bet. 1908: 130. 1910: 330. 1916: 265. 1919: 29. Arbeidernes Fællesbageri i Skanderborg. 1892; 41, Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. Skive Landsogn. 1910: 139. 1914; 91. 1917; 334. 1919: 246. 1921: 23. Arbejderens Fællesbageri. Aktieselskabet. Sla­gelse. 1918: 25, 193. Arbeidernes Fællesbageri i Svendborg limited, Aktieselskabet. 1892; 26, 132. 1893; 124. 1895: 17. 1896; 71, 180. 1897; 199. 1904: 74. 1906: 259. 1908: 41. 1911: 274. 1915: 225. Arbeidernes Fællesbageri i Varde, Aktieselskabet. 1892; 56, 103. 1893; 39,108. 1894; 52. 1895; 70. 1896;'76, 156, 172. Arbejdernes Fællesbageri, Aktieselskabet. V. Brønderslev. 1914: 21. 1917; 73. Arbejdernes Fællesbageri i Viborg, Aktieselska­bet. 1898; 47, 150. 1899: 47. 190<'): 47. 1901: 168. 1907: 100. 1915: 321. 1921: 23. Arbejdernes Fællesbageri for Vordingborg og Omegn, Aktieselskabet. Vordingborg. 1915: 88, 253. Arbejdernes Fællesorganisations Brændelsforret­ning, Aktieselskab. 1916; 180. 1917; 91. 1918: 57. Arbejdernes Kontantforretning ved Axel Hansen. 1905; 6. Arbejdernes Kødforsyning,Aktieselskab. 1899: 94. Arbejdernes Kodfors3-ning, Aktieselskabet. Kol­ding. 1917; 304/305. Arbejdernes Kødforsyning i Ribe. 1918: 303. Arbejdernes Kødforsyning ved N. Andersen. Vi­ borg. 1917: 296. Arbejdernes Ligki.stemagasin, Nørrebro Afdeling, Aktieselskabet. 1911: 293. 1914: 167. 19L8: 54. Arbejdernes Ligkistemagasin, Vesterbro Afdeling, Aktieselskabet. 1911; 289. 1914: 167. 1918; 54. Arbejdernes Livsforsikring, Aktieselskabet. 1921: 288. Arbejdernes ^Janufaktur-Oplag ved Carl G. Bonne­sen, 1905: 69. Arbejdernes Produktionsforening, Aktieselskabet. Aarhus. 1906; 143. 1908: 19. 1909: 48. 1911: 334, 335. 1912: 169. 1914: 183. 1915: 201. 1918: 201/202. Arbejdernes Strømpeforsyning ved Dagmar Niel­sen. 1920; 201. Arbejder-og Middelstandens Kødforsyning ved Johan Lauritzen. 1905: 95. Arbeiderpartiets Bogtrykkeri ved N. L. Christen­sen, Aalborg. 1894; 118. Arbejder Spare-og Laanekassen for Aarhus og Omegn. 1921; 223. Arbeider Spare-og Laanekassen i Viborg. 1889; 360. 1891; 58. 1892; 53. 1897: 79. 1899; 171. 1903: 224. 1906; 115, 208. 1907; 125. 1909: 131. 1910: 138. 1913; 138. 1914: 156, 207. 1915: 120. 1916; 343. 1924: 117. Arbeidersparekassen for Kjøge og Omegn. 1889: 280. 1895: 58. 1899; 185. 1904: 27. 1906: 58. Arbejdsgivernes Uh-kkesforsikring. 1900: 158. 1907: 234. 1911: 290. 1918: 257. 1921: 116. Arbo-Bahr & Co., Aktieselskabet. 1898: 89. 1902; 79. Frederiksberg. 1903; 75. 1907; 142. 1913: 11. 1914: 143. 1915: 276. 1918: 17. Arboe, pharm. kemisk Fabrik. 1918: 88 Arboe, O, H. 1918: 311. Arboe, O IL, & Oscar Andersen. 1898: 127. Arboe, Otto, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909: 284. 1910; 36, 1915: 111. Arboe, S., Aktieselskabet. 1912; 154. Arboe's Kjole-Atelier. 1917 : 14. Aroadia, Aktieselskabet. 1908; 206. Arctander, Peter. 1889; 120. Arden kontante Manufakturforretning ved Richard Nielsen. 1915: 118. Arden Korn-og Foderstofforretning, Aktieselska­bet. 1911; 80. Arden Maskinfabrik ved Mortensen & Jensen. 1917; 449. 1918: 34. Arden og Omegns Brugsforening. 1903: 36. 1904: 76. 1910: 17, 217. 1912: 49. 1917: 293. 1920: 255. 1924; 183. Arden og Omegns Sparekasse. 1910: 17, 107, 242. 1911: 80. 1923: 244. Ardoise, Aktieselskabet. 1903; 4. 1904: 45. 1905; 25. Areka ved M. Petersen. 1917: 317. Arendrup, Emil, & Co. 1903: 232. 1907: 237. Arends & Voigt. 1899: 56. 1900; 110. 1905:48, 60. Aren.sbaks, A. J., ICnke. Kerteminde. 1913: 40. Arentoft, N., & Co. 1919; 9. Arentz & Rosenfeldt. 1895; 25. Ares, Brj'ggeri og Vandfabrik, Aktieselskab. Aar­ hus. 1911; 335. Argentinske Handels Kompagni, Det, ved F. Schneider og J. Larsen. 1918: 163. Argos, Aktieselskabet. 1905; 23. Arhoff, Emil 1918: 87. Arildsens, Sophus, ^Efterfølgere. 1916: 403. Ariosa, Aktieselskabet. Holbæk. 1915: 112. Arkitektkontoret >Odense« ved A. Hansen. Odense. 1922: 155. Arkiv-Bogladen ved O. Hein og F. Rasmussen. 1924: 86, Arktisk Fiske Olie Fabrik, Aktieselskab. 1911; 99, 126. Arlev's, William, Boghandel ved William Arlev. Thisted. 1923: 69. XXIV Finnafoitegnelse: Ar—As. Armour & Company, Aktieselskab. 1908: 160, 207. 1909:91. 1910:312. 1911:101. 1916:149. Arnbaks Kiinsthandel. 1911 : 295. Arndal, Jens, & Co. 1909: 143. Arneberg, C. F. I'rederiksberg. 1890:4. 1892:73. Arnesen & Co. 1889: 254. Arnfasts Annonceljureau, Aktieselskab. 1917: 435. Arn-Haneen, K. 1916.: 184 1920: 119. Arnheiin, Adolf. 1889: 119. 1895: 165. 1896: 80. Arnhof's, Edvard, Efterfølgere. 1923: 52. Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen. 1904: 148. Arnicin Teknisk Fabrik ved 3Iøriip Petersen Sonne Hansen. Frederiksberg. 1910: 11, 153. 1919: 72. -Vrnild, H. Ivampmann. 1921: 261. Arnisan Co. ved Mørup-Petersen & Sonne Hansen. Frederiksberg. 1918: 18. Arno Dessert Cbocolade Fabrik ved O. Easmus­ sen. 1923: 210. Arnol ved Adolph Arnlieim. 1918: 213. .Arnold, Fr., Aktieselskabet. Randers. 1914: 159. Arnold-I.arsens, Arne, Boghandel (Politikens Te­ legrambal). Nykøbing F. 1922: 83. Arntzen, E. 1915: 244. Arntzen, Frode. 1890: 24. •Vrntzens, E. H, Efterfølger. 1889: 102. 1891: 120. .\rnnng, Jens P., og Einar Kornerup. 1919: 37. Aroma, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 156. .\ro8 Værft ved C. Nørgaard Petersen. Aarhus. 1919: 55. Arrild Sogn's Brugsforening. 1923: 159. »Arto Schuhbedarf« ved John. Edholm. 1922: 241. Arts Hen-eds Sparekasse. 1897: .54. Arvins Regnesystem, Aktieselskab. 1917: 165. Asa. 1889: 252. Asaa Købmandshandel, Aktieselskabet. 1917: 74. Asaa og Omegns Brugsforening. 1906: 141. 1907: 74. 1909: 73. 1911: 113. 1912: 78. 1913: 164. 1914: 155. 1915: 119. 1916: 197. 1917: 225. 1918: 244. 1919: 133. 1920: 89. 1921: 147. 1923: 288. Asbest-og Oliekompagniet, Aktieselskab. 1911: 131, 161.' 1913: 208. Aschchaug, H., & Co., Kjøbenhavnskontoret ved Martin Creutz. 1914: 219.' Aschinger, Aktieselskabet. 1907: 6. Asfaltforretningen H. F. Dresclier & Co. 1896: 20, 34. Asferg Brugsforening. 1897: 82. 1903: 20. 1907: 207. 1908: 49. 1910: 81. 1914: 57. 1915: 39. 1916: 134, 423. 1922: 89. Asferg-Faarup Kommunes Spare-og Laanekasse. 1889: 218. 1891: 60. 1894: 122, 145. 1897: 82. 1900: 89. 1903: 132. 1904: 100. 1909: 134. 1910: 142. 1912; 141, 1915: 124. 1923: 178. 1924: 165: Asgog (Anglo-Skandinavisk (jummi-og Guttaper­kaiager), Aktieselskabet. 1913: 154. Ash, Claudius, Sons & Co., Limited, Depot ved Poul Steffensen. 1913: 63. Asia, Gerda Mannheimer. 1910: 290. Asiatisk The-Compagni, Aktieselskab. 1903: 216. 1904:3. 1906:221. 1907:138. 1912:.322. 1913:9. 1914: 194. 1918: 165. Asiatiska Handelskompagniet, Aktiebolaget. 1916: 76. Asiatiske Baltiske Handelshus, Det, The Asiatic Baltic Trading House ved Ole Heie. 1923: 277. 1924: 82. Askania, Aktieselskabet. 1911: 210. Askov Brugsforening. 1901: 124. 1903: 113, 1906: 289. 1909: 218. 1917: 341. 1921: 303. 1923: 250. Askov Manufakturhandel. 1909: 218. Asmussen Atelier Promenade< ved Else Hansen. 1924: 221. Atelier Set. Paul ved A. C. M. Christiansen. Aarhus. 191G: 344. Atelier 1009 ved Henry Adler, 1905; 160. Atelier 1009, Henry Adler, Aktieselskab. Frede­ riksberg. 1913; 234. 1915: 26. Athen, Aktieselskabet. 1916: 11. Atlantic Trading Company, Aktieselskabet. 1915: 306. Atlas, Aktieselskabet. 1898: 175. 1899: 4, 39. 1901; 40. 1903: 214. 1908: 238. 1910: 286. 1913: 228. 1914: 284. 1915: 79. 1917; 57. 1918: 52. Atlas, Assurance Company, The, Limited, Aktie­ selskabet. 1903: 73. Atlas P^xpress v/ C. M. Larsen. 1924: 217. Attrnp Brugsforening. 1912: 56, 320. 1913: 306. 1914: 296. 1915; 825. 1918; 324. 1919: 328. 1920: 259. 1922: 271. 1923: 291. Au bon marché ved Marie Emme. 1898: 19. Aubeck & Søn. 1889: 85. 1893: 113, 119, 121. Aubertin & Co. 1889; 116. 1892; 60. 1893; 45. 1902: 101, (2 Anm.) 103. 1922: 150. Aubertin, Henri L., & Co. 1924; 246. Aubertins Træimport. 1907: 236. Auchenbergs, E. O., Eftf. 1919: 168. Auktionsvareforretningen ved Th. Heimann. Kol­ ding. 1917:2.36. Auctions-og Partivareforretningen ved W. Ander­sen. Nyborg. 1908: 100. Auctions-og Partivare-Udsalg af Manufactur ved Charles Forum. 1895: 150. Augusts, N. I)., Eftf., J. P. Rasmussen. 1920: 46. 1923; 135, 278. Augustinus Autohjælp< ved Fr. Wigh. 1922-264. Autohjælpen ved R. Eriksen Hansen. Roskilde. 1924:202. Autoinstallation, Angelo Flindt. 1919: 314. Autojyden ved Vald. Hansen. Frederiksberg. 1922; 53. Autojyden ved Alfred Jensen. Kolding. 1920: 134. Autojyden ved Henry Alber. Odense. 1923: 194. 1924; 276. Autojyden ved A.Andersen Aarhus. 1924:138/139. Auto-Køleren ved Botos og Zornig. 1921: 236. Auto-Lakereriet ved J. P. Madsen. 1920: 200. Auto-Luxe, Aktieselskab. 1916; 210. Auto-Lygten, Aktieselskabet. 1913; 7. Automatfabriken Kronen, Aktieselskabet. 1911: 155. 1912: 37. Firmafortegnelse; Au—Av. Automatfabriken Standard Aktieselskab. 1906: 222. 1907: 161. Antomatfabrikken Trio, Petersen & Co. 1919; 148. Automatfabrikken Victoria, Aktieselskabet. 1910; 287. Automatfabrikkernes Salgskontor, G. Olufsen Bartholdy. Frederiksberg. 1924; 110. Automatforsikring, Aktieselskab. 1906; 224. Automatforsikringen Dana, Aktieselskab. 1914; 107. Automat-og Kautionsforsikringen, Aktieselska­ bet. 1913; 208. Automathotellet, Aktieselskabet. 1906 ; 55. Automat-Magasinet, Aktieselskab. 1910; 56. Automatisk Facondrejeri & Metalskruefabrik ved M. B. Richter. 1906; 177. Automatselskabet Reform, Aktieselskab. 1914; 280. 1915; 54. Automekanik Aktieselskalj. 1915; 50. 1917:14,389. Automobil-Aktieselskabet Gladiator^ 1913; 63, 152. 1914; 191. Automobil-Ambulancen ved Niels Ammundsen. 1919; 68. * > Automobilbeslag-Fabriken« ved Gunnar Har­drup. 1924; 127, 215. Automobeslag-Fabriken Abfa ved G. Hardrup. 1924; 215. Automobil-Bureauet Carl Nielsens Efterfølger A. Thorsen. Kolding. 1915; 128. Automobill>ørsen, Aktieselskabet. 1911; 262. 1912; 326. Automobil-Centralen ved Damgaard Petersen og Lund. Kolding. 1919; 142. Automobil-Centralen ved Niels Herman Olsen Ribe. 1921; 151, 252. Automobil-Centralen ved A. Carlsen. Slagelse. 1921; 167, 267. Automobildroskeselskabet Alfa, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909; 311. Automobilfabriken Flac ved A. L. Jakobsen. Jyderup. 1916; 373. Automobilfabriken Gorm ved Karl Johan Smidt og Vilhelm Hansen. 1917; 433. Automobilfabriken Ilford, Aktieselskabet. 1916. 398. Automobilfabrikken Jan ved Jan Hagemeister. 1921: 116. Automobilfabrikken Trio. Petersen Co. 1923: 234. Automobil og Maskinfabriken J. B. Borgstrøm og Jensen. 1919: 123, 265. Automobilforretningen Rajah, R. Jacobsen. 1916: 73. *Automobilforretningen Vulkan ved A. Vium-An­dersen & Co. Holstebro. 1923: 101, jvf. 293. 1924: 44. Automobilforretningen Vulkan ved Kristen Knud­sen. Holstebro. 1924; 44. Automobilkompagniet, Aktieselskabet. Frederiks­havn. 1913: 192. Automobilkompagniet ved Brødrene Gram. Hel­singør. 1919; 101. Automobilkørselskompagniet,Aktieselskabet.1906; 278. 1907; 216. Automobillageret ved Andersen & Welløw & Co. Randers. 1919: 280. Automobillageret ved Johannes Nielsen. Aarhus. 1917: 376. Automobillageret »Westc ved M. Jæger. Esbjerg. 1924: 43. Automobillakereriet National ved S. Lauritzen. Aarhus. 1917; 190. Automobilruten Lihme-Skive, Aktieselskabet. Lihme. 1915; 121, 260. Automobil-Telegram Kioskerne, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907: 239. Auto Montøren, Nielsen & Cohn. 1923; 134, 136. Auto Motor ved M. Christiansen. 1917: 210. Auto-Motor ved Jørgen M. Hansen. Aabenraa. 1923: 226/227. Auto-Pneu v/ Ing. H. Funch-Thomsen. 1922: 175. Autopyrophon, System Hilkier, Aktieselskabet. 1904: 149. 1910: 314. Auto »Reel« ved L. Jørgensen. 1922: 51. Auto-Schmidt ved Albert Schmidt. Glostrup. 1921; 189. Auto Shop ved Max Iversen. 1920; 30. Auto Shop, The, ved N. Rasmussen. Helsingør. 1917; 140. Auto-Stereotypi (Niels Bendixens Patent) Aktie­selskabet. 1909: 226. Autoteknisk Importforretning ved Martin Jørgen­ sen. Faaborg. 1919: 50. Auto-Tilbehør V.Iversen& HenryLarsen. 1919; 38. Autotrio, Th. Kristensen & Co. 1922: 3. Auto Units ved Th. Hansen. 1920: 247. Auto-Vindskærmfabriken Flac.O. Madsen. 1923: 84. Auto Vulka O. E. Johnason. 1916: 11. Autoværkstedet Ideal vedK.A. Pedersen. 1920; 49. Autoværkstedet Viben ved Eriksen og Persson. 1924; 216. Auto-Økonomen ved Poul Klee. Frederiksberg. 1923: 34. Aux mille gatiaux Henry Darville, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905: 97. *Aux petits fours, Aktieselskabet. 1908: 58. 1911: 98. 1917; 352. 1924; 52. Aux petits fours ved L. Jacobsen. 1924: 52. Aux petits fours ved L. Jacobsen. Frederiks­ berg. 1902: 133. Ava, Aktieselskabet. 1915; 245. Avance ved Jul. Boeck. 1892; 105. Avancemotoren ved Arnold Michelsen. 1919: 288. Avancer vedA. M. Honoré. Frederiksberg.1921:118. Avanti, Aktieselskabet. Aalborg. 1911: 112. XXVIII Firmafortegnelse: Av—Ba. Avanti ved P. Andersen. Frederiksberg. 191C; 117. Avanti, dansk elektro-mekanisk Fabrik, Aktiesel­ skabet. Kallnndborg. 1916; 408. Avanti ved H. Tvede. 1922: 222. Avanti-Kompagniet ved A. Volmer Htuis. Fre­ deriksberg. 1903: 8. Avanti ved Niels Petqr Søriis. Horsens. 1920; 194. Avega (Fabriken) ved A. Petersen og V. G. Klein. 1916; 38. 1923; 136. Averter, Aktieselskabet. 1909; 199. 1911; 132. Avisudklip, Aktieselskabet. 1915: 134. Avlscentret Frø ved S. Aage Werling & Co. Vejle. 1919; 163. Avlscentret Pajbjerg ved Jens Hvidberg. Huns­ balle. 1917; 460. 1918; 107. Aviisø & Martins. 1923; 139. 1924; 107. Avnsøs, M., Eftflg., P. Vogel. F^rederiksberg. 1917; 283. Avnsø's, P. T. P., Sønner, 1922: 125. 1923: 53. Ax ved Vilh. Jensen. 1900: 94. Axa Margarineoplag, Fr. Froberg. 1920: 32. Axel, Aktieselskabet. 1914: 170. Axel, Vinduespolerings Comp., ved O. Nielsen & C. Nielsen. 1920: 224. 1922: 6. Axels Kaffelager ved Axel Hansen. 1924: 108. *Axelsen & Madsen. Haarby Kommune. 1919; 209. 1924: 61. Axelsen, A., Aktieselskabet. Aalborg. 1912; 279. Axelsen, Arnold, Aktieselskabet. Frederikshavn. 1904; 115. Axelsen, Axel, & Co. 1923; 109. Axelsen, J. P. & Co. Slagelse. 1901: 61. 1914:45. Axelsens, J. H., Dampbageri, Aktieselskab. Svend­ borg. 1914: 149. >Axelstad« Henry Jensen. 1922: 3. Axt, P. & Co. 1905: 3. 1910: 205. 1913: 30. 1914; 218. Axtorna ved J. J. Olsen. Randers. 1916; 133. B-T.s Boghandel, Victor Schrøder. 1920: 182. Baadfarten paa Søerne, Aktieselskabet. 1907: 89. 1911; 188. Baad-og Motor Co. ved Alv. Bondegaard, H. Nyborg og N. U. Nyborg. Odense. 1919: 208. Baadh & Winthers Efterfølger. 1889; 259. 1894: 69. 1909: 175. 1912; 210. 1913: 206. 1919: 172, 290. 1921: 112. 1924; 221. Baadsgaards, C. F"., Eft. 1899: 128. Baadsgaards, P., Flfterfølger. Nørre -Sundby. 1889: 185. Baadsluud, Carl. 1917; 200. Baagøe & Riber. Svendborg. 1889; 324. 1899; 27. 1914; 149. Baagøe, K. Frederiksberg. 1896; 164. Baagøe, L., & Co., Aktieselskab. 1917; 170. 1918. 136. Baagøe, L. J., Svendborg. 1889: 163. 1902: 155; 1904: 74, 95. 1912: 21. Baagøes, T., Efterfølger. 1889: 118. 1890; 50. 1906: 250. 1907: 28. 1920: 105. 1922: 241. 1924: 6, 150. Baasch & Hansens F]fterfølger, Aktieselskabet. 1911: 5. Baastrup og Omegns Foderstofforening. 1919: 259. 1920; 156. Baastrups, Marius, Eftflg., Marius Skjøt. Aalborg. 1916: 94. Bach & Bonnes Eftf. 1922: 199. Bach, Anton, «& Co. Aalborg. 1920; 170. *Bach, J.P.& Jepsen. Vestervig. 1904; 57. 1917; 31. 1924: 277. Bach, Jørgen. 1898: 129. Bach, Jørgen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 152. Bach, M., & Ko., Aktieselskab. Høgslev. 1908:289. Bach, Martin, Aktieselskabet. Nykøbing Mors.. 1909: 294. 1913: 136. Bach, N. 1903: 6. Bach, N. C. Nørresundby. 1910: 161. Bach, Petersen. Aalborg. 1918: 197, 221. Bachs, O. Kaffehandel, Aktieselskabet. 1907: 114. Bache & Co. 1923: 277. Bache, Chr. 1909: 93. Bacher, P. O., Aktieselskabet. 1914: 139. Bachlers, Georg, Flfterfølger. 1911: 209. 1918; 17. Bachmann, Hans, Vandmøllen Tønder, Slots og Frigrunden. Tønder. 1924; 266. Bachmanns, Paul, Fodtøjsfabrik, Aktieselskab.. Varde. 1903; 64. Backhaus, August, Aktieselskab. Esbjerg. 1903: 133. Backhausen, C. A. (C. Olsens Eftf.). 1915; 246. Backhausen, Chr. 1909: 90. 1910: 151, 178. ' Backhausen, P., & Co. 1889: 425. 1890; 70. Backhausens, C. A., Eftf., Axel Larsen. Vejle. 1912; 57. Backhausens, F. V. Efterfølger ved F. V. Ras­mussen. Viborg. 1918: 101. Badeanstalten Kjøbenhavn, Aktieselskabet. 1903: 75. 1905: 252. 1914: 3. Badeanstalterne Helgoland,Aktieselskabet. 1914; 2. Badehotellet ved Grenaa Strand, Aktieselskab. Grenaa. 1914: 127. 185. Badekabinet-Kompagniet i Assens. 1902: 154. Baden & Hansen, (C. Simonsens Efterfølger). 1899: 5. 1900: 77. Baden, Jakob. 1892; 106 Baden, Ole. 1892: 106. Badens, Rasmus, Efterfølger, H. M. Fenger. Aarhus. 1915: 147. Firmafortegnelse: Ba—Ba. XXIX Badische Assecnranz-Gesellschaft, Aktieselskabet. 1912: 297. Badstuestrædes Detailhandel, Aktieselskabet. 1913; 31. Badstuestrædes Møbelstoflager ved F. C. Fre­deriksen. 1898; 129. Baess, A., & Comp. Aalborg. 1907: 148. Baess, A., & Konip. Aarhus. 1889; 205. 1910: 112. 1915; 201. Kbhvn. 1905; 230. 1909: 279. 1912; 60, 1916; 63. 1917; 419. Baess, A., & Konip. Frederiksberg. 1911; 10. 1912; 68, 271. 1914; 143. 1915; 190. 1916; 81. 1917; 403. 1918; 18. Baess, A., og Konip. Sønderborg. 1921; 203. Bagdad, Aktieselskabet. 1908; 274. 1912: 180. Bagenkop Brugsforening. 1897; 37. Bager, H. (H. Christensens Efterfølger). P^aaborg. 1903; 147. Bageri Falken ved Otto Krsziza. 1908: 8. Bageriet Dannebrog ved H. J. Hansen. Sandved. 1906: 109. Bageriet Fiona ved J. Chr. Pedersen. Aalborg. 1920; 127. Bagermester L. Asakofskys Efterfølger, V. Olsen. Frederiksberg. 1919: 295. Bagermester M. Christensen. Nørresundby. 1923: 286. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aktieselskabet. Aalborg. 1896; 85, 1913: 162, 163. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aktieselskabet. Hjørring. 1898; 79, 97. Bagei'« lestrenes Rugbrødsfabrik, Aktieselskab. Horsens. 1900:102. 1906; 20. 1913:77. 1916; 200. 1919; 56. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding, Aktie­selskabet. 1899; 212. 1915; 181, 206. Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Silkeborg, Ak­tieselskabet. 1906; 118. 1907: 128. Bagernes RugbrødsfaVjrik, Aktieselskabet. Aar­hus. 1896; 184. 1898; 47. 1899; 171. 1901: 47. 1903; 62. 1905; 35. 1906; 42. 1912; 53. 1913: 47. 1916: 165. 1917: 116. Bagernes Rugbrødsfabrik i Randers, Aktiesel­skabet. 1899; 15. 1900; 31. 1902; 70. 1907; 103. 1916; 267. Bagerovnen Perfekt, Aktieselskabet. 1914; 259. Bagger & Co. 1920: 184. Bagger, Chr. 1922; 172. Bagger, 1). H. 1922: 2. Bagger, F., & Co. 1923: 4. 1924; 126. Bagger, Gottschalch, & Co. 1889; 26. 1904: 149. 167. 1906: 30. 1909: 148. Bagger, H. 1907; 109. liagger, J. J. Odense. 1906: 61. Bagger, Svend A. 1919: 265. Baggers, A. L., Efterfølger. 1889: 268. Baggers, Charles, Efterfølger. 1911; 290. Baggers, Fr., Møbelfabrik, Aktieselskab. Aarhus. 1915: 288. Baggers Trælast-og Kulforretning, S. A. Bagger. Aalborg. 1910; 327. Baggers, Wilhani, Efterfølger. 1889; 25. 1901; 114. 1909; 147. Bagges, Fr., Kongelig Hof-Bogtrykkeri. 1905; 179. 1914; 103. 1922; 241. Baggesen, Ragnar. 1907: 113. Bagsværd Gasværk, Aktieselskab. 1907; 168. 1908: 215. Bagsværd Sten-og Grusforretning ved Skov og Olsen. 1923: 191. Bahia, Hollandsk-Brasiliansk Cigarimport ved H. Madsen. 1901; 113. Bahn Christian Ludvig Nielsen. 1907; 233. 1914: 5. Bahns, Ludvig, Bog-og Papirliandel. 1900: 24. Bahnsen, F. Portefée, & Co. 1892: 119. 1895; 3. 1897: 3, 17G, 192. 1900; 96. 1907; 262. 226, 312. Bahnson, Vilh. 1922: 263. Bajersk og Hvidtølsbryggeriet Odin i Viborg, Aktieselskabet. 1899; 121. Bakkegaard, Aktieselskabet. Bagsværd. 1908: 12. Bakkes, H. Chr., Boghandel. 1889:23. 1899:56. 1924; 107, 125. Bakmann ct .'Madsen, Aktieselskabet. Fi-ederiks­berg. 1909: 94. Bakteriologisk Laboratorium Neumann & Co., Aalborg. 1903: 166. Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Aktieselska bet. 1904: 64, 69. 1908: 113, 184. 1909: 228, 277. 1911: 235. 1913; 88. Bakteriologisk Laboratorium Ratin, Aktieselska bet. Frederiksberg. 1911; 69 1913: 95. Bakteriologisk Laboratorium Ratins Salgskontor for Danmark ved Viggo Petersen. 1904: 189. Bakteriologisk-kemisk-teknisk Laboratorium Hal­las ved H. M. Hallas. Gentofte Kommune. 1909: 205. Bald, Valdemar. 1921: 284. Baldur, Aktieselskabet. 1914; 305. Balle, Jørgen Leborius. Aarhus. 1911: 145. Balle, Peter. Frederiksberg. 1922: 266. 1923; 8, 166. Balles, Jørgen. Eftf. Ingolf Lund. 1923: 280. Balle Forbrugsforening. 1889; 378. 1892: 18, 79. 1893: 18. 1897; 98. 1901; 169. 1903: 242. 1908: 78. 1909; 241. 1910; 113. 1916: 100. 1919: 56. Balle Kirkebys Brugsforening. 1916: 129. Balle med Omegns Forbrugsforening. Hyllested Rosmus Commune. 1893; 9. 1895; 69. Ballen Dampskib.sexpedition ved Emil Bernth. 1909: 287. Firmafortegnelse: Ba—Ba. Ballen og Omegns Brugsforening. 1916; 188. 1917; 445. Ballermann & Jensen. Aalborg. 1921; 97. Ballerup Bog-og Papirhandel ved Viggo Kønig. 1922: 103. ^Ballerup Isenkramforretning ved Oscar Clem­mensen. 1923: 9. 1924; 130. Ballerup Isenkramforretning v. F. Eli Nielsen, 1924; 130. Ballerup .Maskinfabrikker, Aktieselskabet. 1916: 16. Ballerup 3Iølles Brødfabrik ved F. A. Weidlich & Co. 1923: 238. Ballerup ny Maskinfabrik ved Ludvig Jensen. 1915: 86. Ballerup og Omegns Forbrugsforening. 1898: 110. 1900: 25. 1902: 2*7. 1903; 9. 1904; 2(5. 1905: 49. 1906; 10(2 Anm.). 1907:34. 1912:42. 1914: 43. 1915; 28. 1916: 154. 1918: 64. 1919: 15. 1920: 12. 1921: 39. 1922: 8,179, 266. 1923: 10. 1924: 8, 153. Ballerup Teglværk, Aktieselskabet. 1905; 120. 1906; 9. Ballin, S. S., & Co. 1889.-20. 1891: 133. 1895; 14, 56. Ballins, J., Sønner. 1889; 2. 1890: 71. 1893: 3, 16. Ballins, M. J., Sønner, Aktieselskabet, Frederiks­berg. 1897; 69, 88. 1901; 77. 1903; 75. 1904; 47, 109. 1906; 133. 1907: 34. 1912: 13, 333. 1913: 94, 183. 1915; 313. 1917: 100, 137, 359 (2 Anm.). Ballins, M. J., Sønners Udsalg. Xykjøbing F. 1893; 16. Ballins, Mogens, Efterfølger. 1908: 240. Balling Kreds af Ringkjøbing Amts Yareindkjøbs­forening. 1898; 26. 1905; 260. 1910: 139. 1911: 198. Balling Købmandshandel ved A. M. Andersen. 1907: 152. Balling Sparekasse. 1914: 317. 1917; 228. Ballum Brugsforening. 1922; 257. Ballund, Jens, ved Jens Ballund. Randers. 1904; 160. Baltic Company Limiteds Filial, Aktieselskabet. Aarhus. 1910; 229. 1914; 141. Baltic Company ved Niels Mørch og Th. Stange­bye. 1920: 162. Baltic Forwarding, The, A. Petersen. 1919: 65. Baltic Teknisk-Import-Forretning ved L. Loeser. 1919: 167. Baltic Trading Co., The, Lmtd., Aktieselskabet. 1916: 185. Baltic Transit Co. ved O. J. F. Håkanson. 1920; 119. Baltic Wine Import ved V. Agerskov Nielsen. 1924; 54. Baltica Aktieselskab for Frugtavl. Marienborg. 1916; 190. Baltica-Værftet, Aktieselskab. 1917 : 430. Baltische Agentur, E. v. Ramm. 1908; 29. Baltisk Asiatisk Compagni, Aktieselskabet. 1915; 135. Baltisk BouillontærningfaVjrik, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 185, 406. Baltisk Frøexport ved Chr. E. ElngelL 1921: 11. Baltisk Handels-Aktieselskab. 1915: 134. 1916: 3, 184, 185 (2 Anm.). Baltisk Import, Carl Christensen. 1915: 185. Baltisk Speditions-& Kommissions-Kompagni, Aktieselskab. 1914; 260. Baltiske Cementfabrik i Rødvig, Aktieselskab. 1915: 141. Baltiske Exportkompagni, Det, Aktieselskabet. 1915: 108. Baltiske Reassurandører, De, Aktieselskab. 1916: 279. 1917; 358. 1918: 114. Baltisk Russisk Handelskompagni, Aktieselskab. 1917: 352, 396. Baltiskoje Kommertscheskoje Akzionernoje-Ob­schtschestwo, Aktieselskabet. 1916: 185. Bananen ved Bi-dr. Nielsen. Aalborg. 1924: 182. Banankafl'e-Kompagniet ved David ^Nletz. 1907: 284. 1919: 67. Banankompagniet, Aktieselskabet. 1913: 233. Banck, M. C. 1889: 113. Banckes, R. N., Efttlg, Frederiksberg. 1889: 129. 1891; 15. Bandagehuset ved Christensen. 1898; 107. Bandage-og Sygeplejemagasinet, Aktieselskabet. 1912; 331. Bandholm Elektricitetsværk, Aktieselskabet. 1911; 331. 1913: 42. Bandholm Paquet Selskab, Aktieselskabet. 1889: 168. 1901; 10. 1910: 16. Bandholtz, Chr. 1922; 46. Banegaardsbladsalget ved J. S. Møller. Helsingør. 1920; 83. Banemann & Knudsen. 1908; 183. 1909; 93. 1917; 211. Bang & Jensen. Aarhus. 1898; 47, 168. 1899: 14. Bang & Olsen. Frederiksberg. 1916: 81, 82. Bang & Pingel. 1896; 48. 1902; 226. 1904; 7. Bang, A. C. 1889; 242. 1890: 50. 1908: 59. 1915: 47. 1920: 101. 1922: 122. Bang, August, 1919: 316. 1920: 3, 48. 1921: 4. 1924: 150, 219. Bang, Carl. 1906: 57. 1913: 314. Bang, Carl F., Odense. 1889: 48. Bang, Chr., & Søn. Aarhus. 1889: 203. 1897: 79. 1900; 167. Bang, Ferd., Aktieselskabet. Roskilde. 1898: 19. 19CK); 8. 1901; 78. Bang, Flemming. 1916: 398. Bang, Leth, St. Clemens Bog-& Papirhandel. Aarhus. 1904: 140. Bang, N. C. Odense. 1917: 257. 19'24: 90 91. Bang, P. Hofman. 1895: 57. Bang, Yilh., og N. Kirkegaard (Maskinfabrik). Maabjerg. 1892: 44. Bangs Bogtrykkerier. 1899: 197. Bangs, Daniel, Boghandel. Aarhus. 1893: 106. ;3 Anm.) Bangs Fabrikker ved John Wad Bang. 1918: 263. Bangs, Frederik, Efterfølger, J. C. Petersen. Ny­kjøbing Mors. 1919: 133 (2 Anm.), 277. Bangs, Henrik, Enke. Frederiksberg. 1900; 177, 193. 1901: 6. Bangs, N. Chr., Bog-og Papirhandel. 1900: 155. Bangsgaard og Christensen. Herning. 1916: 390. 1917: 302. 1918: 304 (2 Anm.). Bangsgaard, M., ved Marie Kirstine Bangsgaard. Herning. 1921: 228. Banken for Aars og Omegn, Aktieselskabet. 1899; 83. 1907: 149. 1908: 75. 1909: 18, 101, 185. 1911: 142, 249. 1914: 86. 1917: 112. Banken for Aarup og Omegn. (Aktieselskab). 1911; 140. 1916: 160. Banken for Arden og Omegn, Aktieselskabet. 1917: 151. Banken for Brædstrup og Omegn, Aktieselskabet. 1906; 238. 1916: 132. Banken for Dalmose og Omegn, Aktieselskabet. 1917: 254, 366. Banken for P^jstrup og Omegn, Aktieselskabet. 1918: 104, 277. Banken for Faaborg og Omegn, Aktieselskab. 1916; 57, 192. Banken for Faxe og Omegn, Aktieselskabet. Faxe. 1897: 198. 1900; 42. 1904; 134. 1907: 172. 1908: 193. 1911: 329. Banken for Fredericia og Omegn Aktieselskab. Fredericia. 1896: 112. 1902; 73. 1903; 44, 67. 1905: 63. 1914: 29, 133. 1917; 85, 235, 304. Banken for Galten og Omegn, Aktieselskab. 1911; 225, 1917; 299. Banken for Hobro og Omegn, Aktieselskabet. 1892; 102. 1899; 87, 210. 1903; 228. 1906; 239. 1917: 379. Banken for Holbæk og Omegn, Aktieselskabet. 1907; 36, 144. 1911: 165. 1914: 77. 1917: 102. 1918: 122, 169 (2 Anm.), 192. Banken for Horsens og Omegn, Filial af Aktie­selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891: 97. 1894; 115. 1900: 94. 1901 4. 1902: 246. 1903; 197. 1905; 227. 1906; 104. 1907: 112. 1908: 239. 1911: 264. 1916: 281. Banken for Lyngby og Omegn, Aktieselskabet. 1906; 106, 134. 1910: 263. 1911; 11. 1914: 222. 1915: 190. 1918: 121. Banken for Løgstør og Omegn, Aktieselskabet. Løgstør. 1891: 114. 1899: 13. 1903; 59. 1906: 164. 1907:149. 1909:157. 1910:136. 1916:94. Banken for ^Mariager og Omegn, Aktieselskabet. 1897:202. 1911:56,88. 1914:128. 1916:101. Banken for Nykjøbing Sj.og Omegn, Aktieselskab. 1917; 216. Banken for Nørre Sundby og Omegn Aktie­selskabet. 1898; 134. 1915: 64. Banken for Eanders og Omegn, Aktieselskabet. 1913; 305. 1914: 26, 159. 1915: 95. 1917: 231, 379. 1918: 42. 1921; 103. Banken for Ringe og Omegn, Aktieselskabet. 1906; 111. 1907: 147. 1910: 187. 1914: 178. 1917: 410. Banken for Ringsted og Omegn, Aktieselskabet. 1890: 39. 1892: 37. 1903; 78. 1906; 85. 1907: 65. 1909; 14. 1911: 107. 1913; 214. 1915: 59. 1916: 334. Banken for Rødby og Omegn, Aktieselskab. 1912: 165, 194, 251. Banken for Sindal og Omegn, Aktieselskabet. 1911: 307. 1913: 271. 1916; 262. 1917; 415. 1918: 100. Banken for Skanderborg og Omegn, Aktie­selskabet. 1891; 136. 1894; 37. 1895: 113. 1897; 98. 1905; 16, 83. 1906: 119. 1907: 102. 1912: 55. 1916: 169. Banken for Slagelse og Omegn, Aktieselskabet. 1889; 147, 299. 1890; 94. 1894; 6. 1896; 22. 1898; 20. 1901: 7. 1905; 234. 1907; 116. 1908: 280. 1909; 288. 1914: 79. 1915: 194, 1917: 66. Banken for Sorø og Omegn, Aktieselskabet. 1895: 167. 1903; 219. 1911: 106. 1914: 114. Banken for Vejen og Omegn, Aktieselskab. 1903: 42, 88. 1909; 24. 1915; 327. Banken for Vordingborg og Omegn. Aktie­selskabet. 1890: 94. 1894; 117. 1897; 161. 1903: 200. 1904; 152. 1905: 10, 210. 1907: 172. 1910: 296. 1914: 201. 1915: 279. 1916: 158, 374. Bankhuset Danmark ved Carl Gabs. 1896: 48. Bankhuset Janus, Aktieselskabet, 1910: 149, Bankier-Aktieselskabet Gunnar Kassman. 1917: 394, 434. Bankinstitut Skandia, Aktieselskab. 1901: 38. 1909; 89. Banks, Hans Efterfølgere. Skjern. 1922; 141. Banzon, Vilhelm. Odense. 1890; 17. Barberforretningen Montana ved Nielsen og Ras­mussen. 1921: 86. Barber & Frisør Salonen Øresund ved Johs. A. Boyesen. 1924: 147. Barco, Aktieselskabet. Frederiksberg-1917:362. XXXII Firmafortegn Barde Kolonialhandel, Aktieselskabet. 1910: 248. Bardings, Johs., Farverier og chem. Tøjrensnings­ etabl. Aktieselskabet. 1908; 4. Barfod & Co. 1915: 109. 1920: 3. Barfod, B., & Co., Aktieselskab. 1915: 210, 308. Barfod, Olaf O., & Co. 1897: 192. 1901: 56, 57. 1919: 230. 1920: 3. Barfoed, A. 1915: 216. Barfoed, A., & Keil. 1917: 53, 60. Barfoed, N. Chr. 1889: 124. Barfoeds, Thomas, Efterfølger. Svendborg. 1889: 325. Barkholt, Arne Hansen. Frederikshavn. 1918: 299. Barkhnus, Carl. 1916: 327. Barkskibet Ribe's Rhederi, Aktieselskal)et. Ribe. 1892: 8. Barnevognsfabrikken Danmark, H. Jensen. 1920: 161. -Barnevognsfabrikken Helge ved C.P.Sørensen. Frederiksberg. 1912: 308. 1924: 110. Barning & Co. 1921: 88. Barnung & Brøgger. 1919: 229. 1921: 5. Barrit-Yrigsted Sognes Spare-og Laanekasse. 1889: 75. 1890: 118. 1896: 31. 1902: 144. 1903: 44. 1904: 39. 1905: 41. 1908: 51. 1909: 53. 1911:59. 1912:58. 1913:173. 1914:61. 1916: 106. 1922: 189. Barsotti & Comp. Frederiksberg. 1915: 249. Barsotti og Nardi. 1922; 172. Barsugli & Co. 1890: 24. 1891: 65. Barsøe, Chr. 1922; 46. Barth & Jensens Efterfølger. 19()1: 57. Bartholdy, Chr. E. 1912: 182. Bartholdy, Christian Emil Olufsen. 1910: 94. 1912: 182. Bartholdy, K., & Co., Aktieselskabet. 1917: 206. Bartz & Otto, Aktieselskabet. 1917: 347. 1918: 163. Basaren ved Victor Beeken, AaIl:)org. 1895: 123. BaslerTransport-Versicherungs-Gesellschaft,Aktie­ selskabet. 1902: 5. 1918: 259. Baseler Versicherungs Gesellschaft gegen Feuer­schaden, Aktieselskabet. 1889: 31. 1892: 130 (2 Anm.). 1893: 89. 1894: 2. 1900: 192. Bass-Rock, Aktieselskabet. Frederiksberg 1915: 163. • Bast&Amend ved Søren Johan Bast Jensen og Johannes Richard Amend-Hansen. Odense. 1922; 106. 1924: 12 jvf. nu: Bast & Amend ved Aniend Hansen. Odense. 1924: 12. Bast ct Amend ved Amend Hansen. Odense. 1924: 12. *Basts, C. E., Efterfølgers Efterfølgere. 1906: 29. 1910: 203. 1924: 193. Bastrup & Friis. 1919: 288. 1923: 234. Bastrup-Birch, A. 1918: 89. 1922: 122. dse: Ba—Be. Batavia Katie Import, Aktieselskab. 1912: 265. 1914: 138, 171. Batteri-Centralen ved V. Nilsen. Nakskov. 1924 : 254. Batzkes Efterfølger ved H. C. M. Bertelsen. Fre­ deriksberg. 1912: 305,334. 1918: 265. 1924: 110. Bau, Wilhelm. 1911: 186, 262. 1912: 62. Bau's, Valdemar. Søn 1918: 210. Bauch, Chr., og Søn. Rødby. 1917: 110. Bauer & Co., Aktieselskabet. 1911: 236. Bauers, J. Efterfølger. 1907: 85. Baumann,Max, Aktieselskabet. 1912: 236. 1913: 31. Baumbach, Olaf. 1893: 44. Baune, Joh., & Co. Aarhus. 1889 : 368. 1897: 131. Kbhvn. 1905; 71. Baungaard, R., & Co. 1921: 10, 236. Baunsgaard, M., og Søn. 1924: 51. Bay og Vissing. 1924: 272. Bay, Frants. 1889: 267. 1890: 12. 1898: 193. 1905: 5. 1907: 286. 1912; 7. Bay, Frants, & Co. 1912:7. 1916:358. 1920:31. 1923: 5. Bay, Juls. 1903: 195. Bay-Hansen, A., forhen N. P. Nielsens Eftf. Præstø. 1919: 273. 1920: 57. Bay-Schmith & Hey. 1919: 147. 1921: 8, 11. 1922: 120. 1923: 260. Bayer & Holst. Aarhus. 1889: 64. Bayer, Carl. 1920: 99, 203. 1921: 87, 136. 1922; 147, 169. Baj'ers, Albert, Forlag, Jysk Forlags-Forretning. Aarhus. 1905; 15. Bayerischer Lloyd, Transportforsikringsactie­selskab. 1892: 46. 1893: 89. 1900. 192. Bayersk og Hvidtølsbryggeriet Odin, Aktiesel­ skabet. Viborg. 1908: 224. Bayerske Forsikrings-Aktieselskab. 1911: 291. Bayerske Forsikringsbank, Aktieselskab, forben Bayerske Hypothek-og Vekselbanks Foi-sik­ rings-Anstalter i Miinchen. 1906: 7. Bazar du Nord vedG.Mortensen. Rønne. 1908: 283. Bazaren, Aktieselskab. Varde. 1901: 154. Bazaren, Aktieselskabet. 1911: 291. Bazaren Svea ved Chr. Jensen. Helsingør. 1905: 141. Bazaren ved Henrik F. S. Mohr. flelsingør. 1900: 161. Beatrice, Aktieselskabet. 1917: 53. La Beauté. Carl Joh. Hansen. 1923; 258. La Beauté ved Carl Js. Hansen. Frederiksberg. 1923: 237. Bech & Buch, Aktieselskabet. 1911: 39. 1914: 67. 1916: 243. 1917; 97. Bech, Chr. Kallundborg. 1902: 135. Bech, Chr., Aktieselskab. Kalluntlborg. 1905: 162. Bech, Harald. 1900; 110. 1903: 28. Bech, Harald, & Co. 1911:6. Firmafortegnelse: Be—Be. Bech, Jørgen, & Co. 1889: 92. Bech, Jørgen, & Sønner. 1889: 242. 1891; 132. 1893: 56. 1897: 196. 1907; 162. 1908: 89, 139. 1910: 32. 1911: 155. 1912: 125. Bech, Theodor. 19C6: 56. Bech, Thorvald, ved Alfred Bech og Asbjørn Schou Bech. Storehedinge. 1920: 35. Bech, V. C., & Søn. 1906: 3. 1916: 182. Bechs, Chr., Eftflg.s Kolonialhandel ved Carl Chr. Olsen. Kalundborg. 1913: 15 jfr. 98. Bechs, Chr. F. E., Efterfølger. 1904 208. Bechs, Herman, Boghandel, Herman Møller. Lemvig. 1908: 292. Bech's, Holger, Købmandshus, Aktieselskabet. Skals. 1914: 90. Bechs, I. Sønner, Kunst-og Møbelsnedkeri. Ge­ stelev. 1907: 120. 1911: 217. Bechs, Lauritz, Bogtrykkeri. Aarhus. 1906: 117. Bechs, Marcus G., Sønner. Aarhus. 1889: 370. Becher, J. Chr. 1918: 56, 258. 1919: 262. *Bechgaard, Carl.Lemvig. 1921: 28,129.1924: 187. *Bechgaard, Hans, & Søn. Lemvig. 1913: 248. 1924: 74. Beck & Gliising. 1898: 107. 126. Beck & Jørgensen. 1892: 119. 1921: 137. Beck, A. L 1903: 139. 1906: 54. Beck, Emil. 1922: 48. Beck, J.L.,&Co. Horsens. 1912: 139. 1913: 48. 1915: 230. Beck, N.,&Co., Aktieselskabet. Esbjerg. 1901: 89. Beck, Philip. 1916: 315. Beck, R. Haderslev. 1922: 22. Becks, L., Eftfl., ved Marius Moilensen. Nykø­ bing F. 1918: 97. Becker & Erichsen. 1924: 5. Becker, Carl J. 1901: 115. Becker, Carl L., Aktieselskab af 19. Juni 1913. 1913: 154. Becker, Henrik. Hjørring. 1924; 94. Becker, I. H & Co., Produktforretning. Esbjerg. 1917: 80. Becker, Ludolf. 1920; 46. Becker, Otto. 1913: 180. Becker, V. 1903; 140, 158. 1904; 207. 1905; 25. Beckers, Sophus, Boghandel, Viborg. Viborg. 1915: 35. Beckett & Meyer. 1889: 82. 1894; 120. 1895: 2, 88. 1896; 154. 1897; 33, 43. 1899: 2. 1900: 102. 1906: 3. 1922: 6, 177/178. 1923: 135. Beckett & Paasche. 1S19: 264, 313. 1922: 77. Beckmann & Jørgensen. 1900: 36. 1903: 46. 1906: 223. 1909: 307. 1910: 257, 319. 1911: 234. 1913: 121. 1917: 399. 1923; 83. Beder og Malling Sognes Spare-og Laanekasse, Aktieselskabet. 1889: 375. 1890: 45. 1891: 58. 1892; 42. 1895: 50, 114. 1896: 59. 1905; 84. 1906: 144. 1907; 183. 1910; 48. 1918: 323. Bederslev og Omegns Brugsforening. 1902; 214. 1903; 56, 201. 1904; 214. 1905; 257. 1906: 4, 258. 1907: 293. 1908: 307. 1909; 315. 1911: 47. 1912: 47. 1913: 41. 1914: 48. 1915: 62. 1916: 56. 1917: 68, 290. 1918: 69. 1919: 49. 1920: 60. 1921: 43. 1922: 33. 1923: 38. 1924: 37. Bedsted Støbegodsforretning, Aktieselskabet. 1917: 225. Beecken, Anna. Vejle. 1919: 61. Beeken & Ravn. 1908; 184. 1909; 3. Beenfeldts, H. P., Efterfølger. 1889: 27. Behn, A., Sønderborg. 1921: 310, Behr & Pedersen. 1909; 275. Behrens, August. 1889: 124. Behrens', Fritz, Modebazar, Aktieselskab. 1897: 51. Behring, E., og Co. Fredericia. 1920; 43. Beinthin & Co. Frederiksberg. 1924: 177. Beitzel, Carl. 1898; 37. Beitzel jun., Carl. 1913: 91. Bejstrup Brugsforening. 1907: 150. Bejstrup Sogns Spare-og Laanekasse. 1922: 62. Beklædningshuset Boston ved C. Frederiksen. Aalborg. 1914: 229. Beklædningshuset >Boston« ved Jens Hansen. Randers. 1922: 213. Beklædnings-Lageret Silkeborg ved J. R. Jensen. Silkeborg. 1919: 85. Beklædningsmagasinet, Amagerbrogade, J. Jen­sen. 1912: 296. Beklædningsmagasinet ved Fr. Axelsen. Her­ning. 1906: 242. Beklædningsmagasinet Blaagaard ved Andreas Petersen. 1921: 3. Beklædningsmagasinet Bristol ved H. C. Ander­sen. Nykøbing F. 1914; 151. Beklædningsmagasinet Gondolf, Aktieselskabet 1911; 101. Beklædningsmagasinet ved Halvor Petersen. Frederikshavn. 1910: 243. 1911: 22, 51. Beklædningsmagasinet Skandinavien ved Carl Hansen. 1903: 47. Beklædnings Magasinet Sterling ved Joh. Persson. 1923; 259. Beklædningsmagasinet Sønderport ved Eskesen & Iversen. 1921: 285. 1923: 260. Beklædningsmagasinet Tip-Top, P. Lautrup Nør­gaard. Randers. 1908; 201. Beklædnings-Unionen ved Frants Vilhelm Lund. Frederiksberg. 1907; 114. Beklædnings-Union ved Carl Chr.Tafdrup. 1898: 144. Beldring & Company. 1915: 304. Belfour Ellali & Co.s Efterfølgere. Helsingør. 1889; 137. 1895; 59. 1898; 7. 5 Belgian and Baltic Agency, The, E. Christmaa­ Dirckinch-Holmfeld. 1919: 198. Belgica, Aktieselskabet. 1905: 67. Belgisk Import Compagni J. Bøgelund, J. Bruun. 1899: 183. 1905: 138, 181. Bell Varnish Work, V. Weihe, The. 1923: 277. Bella, Aktieselskabet. 1913: 256. *Bella Nova. 1889; 94. 1900: 95. 1924: 28. Belle Fleur ved Frandsen. 1906; 273. Bellevne, Aktieselskabet. 1917: 55. Bellevue Kiosk. Indehaver W. Erichsen. Gen­ tofte Kommune. 1923: 141. Belysningskompagniet Helios, Aktieselskab. 1914: 70, 304. Bencard, F. 1924: 83. Bencke jun., E., & Co. Odense. 1916: 55. Bencke, Vald. 1910: 313. Bencke, William, & Co. Odense. 1901: 100. 1904: 136. 1920: 252. 1924: 275. Bendix Dan« ved A. Hald. 1922: 4. Biscuitfabriken Danmark ved C. Zander. Frede­ riksberg. 1906: 9. Biskuitfabrikken Kongsvang ved Jul. A. Jørgen­ sen. Aarhus. 1917; 298, 337. 1918: 302. Biscuitfabriken Norden. 1889: 265. Biscuitfabrikken Norden ved Christen Jensen & Axel Helmer Jensen. Frederiksberg. 1917:283. Biskuitfabriken Svanen ved P. E. Eskildsen, Bispebjerg ^lølle. 1899; 7. Bislev Mølle, Aktieselskabet. 1889: 341, 433. 1916: 416. Bispebjerg Brændselsforretning, Johan Christen­ sen. 1924: 108. Bispebjerg Brødfabrik, Aktieselskabet. 1917: 435. BispebjergBrødfabrikker, Aktieselskabet. 1895: 90. 1897; 70. 1902: 223. Bispebjærg Stenhuggeri ved P'ranz Grebe. 1911: 100. Bisserup, Chr., ved Chr. Bisserup. Lyngby-Taar­ bæk Kommuue. 1919: 175. Bistrup & Co. 1924: 152. Bitterfabriken ved R. Dam. Aarhus. 1904: 98.. Bjarnø, W., & Co. Frederiksberg. 1921: 90. Bjellerup og Carlsberg Teglværker, Aktieselskabet. Randers. 1915: 95. 1919: 110. Bjerager Brugsforening. 1909; 132. 1911: 55. 1912: 113. 1915: 70. 1916: 169. 1917: 264. 1919: 188. 1920: 258. 1921: 102. 1922: 87, 162. 1923: 99. 1924: 98. Bjergby ]Mygdal Dampteglværk, Aktieselskabet. Mygdal Sogn. 1907: 249. 1909: 187. 1910: 243. 1911: 222. 1912: 226. 1913: 193. 1915: 198. 1916:262. 1918:244. 1919:183. 1920: 171. Bjergby Sogns Spare-og Laanekasse. 1899; 67. 1902: 177. 1906; 166. 1909; 188. 1910: 138. 1913; 137. 1914: 22. 1916: 381. 1921: 299. 1924; 161. Bjergsted SognsForbrugsforening. 1905; 9(2 Anm.). Bjerlev Handelsplads ved Møller. 1898: 104. Bjerløv, Aktieselskabet. 1908; 186. Bjerre & Børme, Reklamebureau, Aktieselskabet. 1916; 215. Bjerre og Hatting Herreders Spare-og Laanekasse. Horsens. 1889: 373. 1892; 30, 79. 1893; 126. 1900; 200. 1907; 154. 1916: 385. 1917: 117. 1921; 101. Bjerre & Lysholm. Kolding. 1911: 93, 121. Bjerre, Jens. Næstved. 1911; 15. Bjerre, Johs. 1900: 37. 1901: 39. 1917: 278. 1918; 4. 1919; 196. Bjerre, S., & Co. 1905: 226. Bjerredabl Co. 1921: 236. 1925: 189. Bjerregaard, A., & Co. Aalborg. 1918: 34. 1919; 23. 1920: 37. 1921: 22. Bjerregaard, Ove C. 1917: 309. Bjerregaard, Th. Gandløse. 1923: 91. Bjerregaards, C. J., Sønner, Aktieselskabet. Vejle. 1912: 206. 1915; 295. Bjerregrav-Aalum-Taanum Sognes Sparekasse. 1910: 192. 1915; 200. 1917; 375. Bjerring Brugsforening. 1915: 16. Bjerringbro Brugsforening. 1917: 189. Bjerringbro Kontant Manufakturforretning ved Ørskov Jensen. 1913; 244 jfr. 302. Bjeverskov Sogns Forbrugsforening. 1890; 28. Bjolderup SognsSparekasse. Bjolderup. 1921; 279. Bjørkegren, Joh., & Søn. 1903: 99. 1913: 62. Bjørklund, F. Th. 1916: 73. Bjørklund, Hugo, & Co., Skotøjsfabi-ik. 1924; 196. Bjørkman, Holger, & Co. 1919: 65. 1922; 125. Bjørløw, H. O. 1910: 7. 1924; 3. Bjørn, Aktieselskabet. 1910: 174. 1915; 312. Bjørn og Matthiesen. Slagelse. 1923: 143. Bjørn, A. M. Holbæk. 1889: 42. 1904: 211. Bjørn, C. Maribo. 1893: 27. Bjørn, Jacob. Grenaa. 1915: 232, 290. Bjørn, L., Leopold Samuels Eftf's Successor, 1918; 211. 1919; 169. 1923: 56. 1924: 26. Bjørns, A. M., anden p]ftflg., L. Rasmussen. Holbæk. 1910; 13, 67. Bjørnbak & Davidsen. 1896: 49. 1899; 129. Bjørnbak, Bruno, & Co. 1908: 267. 1913: 313. Bjørnbak, H., Aktieselskabet. Aalborg. 1912; 252. Bjørnbak, Johan, Aktieselskabet. 1910; 127. Bjørnbaks, P., Konvolutfabrik, Aktieselskabet. 1896: 35. 1898; 175. 1901; 128. 1913; 89. 1916: 43. Bjørns, Th. Colonial-, Viin-og Delicatessehandel. Odense. 1893; 59. Bjørn-Andersen, PI 1889: 113.1916: 364.1919: 291. Bjørnsonsvejens Kolonialmagasin, Aktieselskab. 1913; 151. Blaa Butik, Den, ved Victor Jenssen. 1917: 59. Blaa Butik, Den, ved P. S. Ankersen. Esbjerg. 1916: 135. Blaa Butik, Den, ved Chr. Christensen. Frederi­cia. 1919; 114. Blaa Butik, Den, Aktieselskabet. Grindsted. 1916: 425. *Blaa Butik, Den, ved M. C. AVeilstrup. Holste­bro. 1916; 68. 1924; 236. Blaa Butik, Den, ved M. A. Paskjær. Holstebro. 1924; 236. Blaa Butik, Den, ved Hage Hansen. Horsens. 1914: 158. Blaa Butik, Den, ved Knud Petersen. Kallundborg. 1919: 127. Blaa Butik, Den, ved M. P. Sillehoved. Nykø­bing F. 1916: 259. Blaa Butik ved Christian Valeur, Den. Næstved. 1923: 61. Blaa Butik, Den, London Magasinet Bristol ved N. P. Pedersen. Odder. 1914: 184. Blaa Butik, Den, veil Carl Jacobsen. Roskilde. 1915; 220. Blaa Butik, Den, ved Julius Jørgensen. Skive. 1916: 26. Blaa Butik ved Chr. Krogh, Den. Slagelse. 1922; 247. Blaa Butik, Den, ved Hage Hansen. Vejle.1915: 295. Blaa Butik, Den, ved Julius Jørgensen. Viborg. 1915; 321. Blaa Butik ved Charles Christiansen, Den. Vor­dingborg. 1922; 205. Blaa Hjørne, Det, ved Laurits Sørensen. Hjør­ring. 1916: 95. Blaa Plus, Det, ved Kirstine og Hans Plaid. Randers. 1915; 231. Blaa Kaffe-Mølle, Aktieselskabet. 1914; 141. Blaa Kaffemølle. Aktieselskabet. Gentofte Kom­mune. 1914; 174. Blaagaard-Compagniet for Spejl og Vinduespole­ring ved V. P". Rosenvold & Co. 1919; 98. Blaagaards kemiske Fabrik ved J. H. M. Gøtte­ rup, cand. pharm. 1901; 5. Blaagaards Lerbrænderi, Aktieselskab. 1916; 403. Blaagaards Maskinfabrik, Aktieselskabet. 1912: 124. Blaagaards ^Materialhandel ved IMichael West. 1904; 24. Blaakilde 3Iølles Fabriker, Aktieselskabet, 1900: 157. 1902:22. 1909:87. 1914:102. 1915:185. Blaakilde MøllergrFabrikker,Aktieselskabet. Hobro. 1899: 16. 1900; 32. Blach & Møller. Aarhus. 1919: 248. Black, Emil. 1905: 205. Black, Lars Frederik Carl Larsen. Kastrupgaard. 1921: 63. Black Man Tobacco Company ved K. A. Løncivist og A. H. Bendix. 1923: 30. Blackburn, Aktieselskabet. 1912: 260. 1914: 38. Blad, C., & Co. 1890: 2. Bladbureauet. Aktieselskabet. 1914: 278. Bladcentralen ved S. M. Rasmussen. Aarhus. 1912: 228. Bladcentralen, Ludvig Schiith. 1904: 129. 1908: 118. 1910: 231. Biancaflora ned C. C. Møller, 1923: 3. Blanck, de, & Cie. 1894: 81. Blanka, teknisk-kemisk Fabrik, J. Geertsen. Vejle. 1918: 108. Blankensteiners Efterfølger. 1889: 84. 1903: 29. 1904: 3. 1913: 312. 1915: 6, 48. 1918: 211. 1922: 29. Blaunfeldt, P>., & Co., Aktieselskabet. 1915: 45. Blegdamsmøllen, Y. Lund, & Co. 1893: 44. 1908: 163. 1909: 88. Bleggaardens Dampvaskeri, Kongens Lyngbj', ved Nørgaard. 1895: 43, 90. Blegind Hørning Sparekasse. Hørning. 1889: 378. 3891: 137. 1893: 117. 1895: 159. 1896: 184. 1897; 151. 1898: 136. 1899: 172. 1900: 167. 1901: 153. 1908: 105. 1924: 163 164, 233. Blem, M. L. 1910: 175. 1911: 289. Blenstrup-Gjerding Sogns Spare-og Laanekasse. 1890: 6. 1891: 82. 1892: 77. 1896: 57. 1907: 122. 1908: 125. 1914: 152. 1921: 194. 1923: 147. Blenstrup og Omegns Brugsforening. 1899; 83. 19(X); 46. 1902; 13. 1901; 32. 1905: 33. 1906: 90. 1907: 42, 248. 1908; 75. 1909: 102. 1910: 44. 1912:49. 1913:44. 1918:99. 1919:242. 1923: 196. 1924; 183. Blicher & Falsing. Aarhus. 1915: 122. Blicher, Kristian. 1917 ; 428. Blicher, Peter. Kolding. 1921: 54. Blichers, P., Boghandel ved Jobs. Barkholt. Kolding. 1921; 54. BHchert, M. P. 19(X): 3. 1902; 245. Blichfelds, F. W., Efterfølger, P. Vallø. Stege. 1900; 99. Blichfeld, Harald, Aktieselskab. 1915: 7. Blichfeldt, H., Flensborg Lager P^sbjerg, Aktie­selskabet. Esbjerg, 1914: 130. Blichfeldt, Jens. 1894; 42. 1896; 48. Blichfeldt, Lauritz. 1905; 203. 1917: 248. 1921: 261, 284. Blichfeldt, Otto. 1917; 393. 1918: 4. Blichfeldts, A., Eftf. ved J. V. Christensen. Aal­borg. 1922: 108, jfr. 184. Blichfeldts Manufaktur og Klædeoplag ved A. P. Blichfeldt. 1921; 211, 261, 284. Blichfeldts, Albert, Billardfabrik, Aktieselskabet. 1910: 227. Blichmanns Eftf., J. Chr. Hansen. Mørkøv. 1917 : 254. Blikkenslagerværkstedet Aladin ved Larsen & Meyer. 1923: 231. Blikvarefabrikken Activ ved Christian Thorsen. 1919: 10. Blikvarefabriken Dan ved D. Lektenbjerg og J. C. Hansen. Odense. 1914: 267. Blinkenberg, Kasmine Frederikke. Odense. 1893: 16. 1911: 303. Blinkenbergs, A. P., Efterfølger, Joh. Damsgaard. Ribe. 1909: 24, Bloch & Andresen, Aktieselskabet. Fredericia. 1889: 412. 1892: 9, 1894; 66. 1896: 187. 1898: 69. 1911: 29. 1916: 204. Bloch & Behrens. 1889: 23. 1895; 2. 1902; 133. 1910:207. 1914:72,106. 1915:313. 1919:121. 1922: 76. 1923: 110. Bloch & Klein ved Jørgen Claudi. Løgstør. 1903; 36. Bloch, F. 1889: 243. 1900: 22. 1904: 4, 7. 1908; 243. 1909: 4. 1910: 180. 1912; 296. Bloch, H. C. Aarhus. 1901; 68. Bloch, J. U., & Søn. Flensted. Laasby Komm. 1924: 233. Bloch, Oscar. 1915: 134. Bloch, Victor M., Fotomekanisk Etablissement. 1905: 46. Blochs, Clir., Cementstøberier, Aktieselskabet. 1904; 147. Blochs, G. M., Efterfølger. 1889: 26. 1905: 92, 116. Bloch-Jørgensen, & Co., Aktieselskabet. Lyngby-Taarbæk Kommune. 1913 : 157. Bloch-Nielsen, C. Skagen. 1906: 18. Blom & Jespersen. 1915: 5. 1917: 92, 1919: 168. 1920: 140. 1921: 37, 135. Blom, A., & Søn. Skanderborg. 1896:59. 1913: 140. 1921: 102. Blom, G. 1921: 136. Bloms, Tage, Efterfølgere. 1897: 6. 1898 192. 1899: 95. Blomberg, E. 1902: 51. 1905: 25. 1907; 216. 1912: 177. 1914: 303. 1917: 394. Blomsten, x^ktieselskabet. 1905; 203. Blomsterforretningen Accacia ved L. Frederiksen. Frederiksberg. 1912: 306. Blomsterforretningen Amager, AktieselskaV)et. 1913; 255. Blomsterforretningen >Asta« v/ Ovidia Nielsen & Vanda Christiansen. 1922: 223. Blomsterforretningen Capri ved Jensen. 1900; 172. Blomsterforretningen Clara ved Ellen Nielsen. 1922; 120. Blomsterforretningen Flora ved Alma Lissner. Lyngby-Taarbapk Kommune. 1920; 144. Blomsterforretningen Flora ved K. Nikolajsen og M. Pedersen. Nykjøbing M. 1919: 106. Blomsterforretningen La France ved Nisted Jen­sen. Ksbjerg. 1923: 249. Blomsterforretningen Iris ved Svend Møller. Fredericia. 1915: 154. Blomsterforretningen Latania, Dagmar Jensen. 1910: 232. Blomsterforretningen »Liberty« ved H. C. Jen­ sen. 1922: 173. BlomsterforretningenLotns,J.P. Jensen. 1914: 256. Blomsterforretningen La Reine, E. Sørensen. Randers. 1919: 110. Blomsterforretningen Rosa, Aktieselskabet. 1916: 278. Blomsterforretningen Rosen ved Axel Bertelsen. Slagelse. 1919: 205. Blomsterforretningen Viola, Aktieselskabet. Hor­sens. 1908; 290. Blomster-og Kranseforretningen ved Fasankirke­gaarden ved E.Hansen. Frederiksberg.1914; 263. Blomsterhallen ved Valdemar Helm Petersen. Aarhus. 1910: 219. >Blomsterimporten« ved N. V. Larsen. 1921; 237. Blnhme & Co., Aktieselskabet. 1917: 243. Bluhmes Boghandel. 1918: 233. Blnm, G. & F. Corporation of New-Yorks Filial i København. 1921: 5. Blumberg, Kalmann, & B. Leibowitsch. Aktie­selskab. 1915: 4. Blumensaadts, N. N., Fabriker, Aktieselskabet, Odense. 1903; 54, 201. 1905: 235. 1907: 68. 244. 1911; 329. 1913: 39. Blnme-Knndsen, A. 1924^ 218: Blumes, Carl Hans, Filial ved J. C. Rasmussen Søn. 1893-112. Blusebazaren, Hans Christensen. 1917: 5. Bluse-Huset, Lauritz Nielsen. 1915. 106. Bluse Importen, Aktieselskabet. 1912; 8. 1914: 34, 170. Bluse-og Lingerimagasinet ved O. Steinmetz Schmaltz. Søllerød Kommune. 1920: 82. Blusemagasinet, Aktieselskabet. 1904: 107. BlusemagasinetFix ved Knud Freuchen. 1916:114. Blyanisfabrikken Viking, Aktieselskab. 1913; 207. Blyme, Ferd. 1918; 137. Bliicher, H. H., & Søn. 1924: 27. Blædel & Flansen. Haarbj' Kommune. 1914: 48. Blædels, F., Eftf., Aktieselskab. Glamsbjerg. 1916: 160. Blæksprutten v. C. Steenstrup. 1920; 138. Blære og Omegns Brugsforening. 1906: 262. 1907:223. 1908:151. 1910r 45, 136. 1912: 197. 1913:134. 1914:152. 1916; 416. 1918:148, 1919: 132. 1920: 111. 1923: 121. Boas & Gautier. 1906: 194. 1908; 211. Boas, J. C. 1924: 28, 195. Boas, William. 1909; 2. >Bob«, bed.st og billigst, Juul Jensen. 1924; 269. Bock å. Co , Aktieselskabet. 1909; 86, 278. 1913; 7. Bock & Due. Sønderborg. 1924: 168. Bock & Limaae. 1919: 169. Bock, Johannes. Tønder. 1921: 313. 1923: 23. Bock, Robert, & Co. 1889: 34. Bockelunds, V., Eftf. 1918: 112. Bodafors Lager ved S. P. Josephsen. 1900. 57. Boddum-Ydby .Sparekasse. 1915: 119. 1918: 245. 1924; 160. Bodé, Charles, & Co. 1897: 48, 141. Bodé, Chas. 1902: 169. 1907; 232. Bodecker, A. F. 1889; 105. 1896; 145. 1905; 116. Bodecker, A, F. Odense. 1889; 318. Bodecker, Albert. 1919: 315. Bodega, Marius Christiansen. Aalborg. 1912:279. Bodega Iberica, F. Ludv. Hansen. 1892: 22. Bodeholt, Em., Aktieselskabet. 0. Vamdrup. 1917: 81. Bodelsen & Borgen. 1910; 122. Bodelsen & Veiby Nielsen. Helsingør. 1890: 111. 1915: 166. 1919: 176. 1920: 165/166, 207. 1924: 273 274. Bodelsen & Vejby-Nielsen Hornbæk. 1899; 185. Bodenhoffs, F. A., Eftf. ved Chr. Camradt. Fre­ deriksberg. 1917: 212. Bodholdt, E., & Co. Præstø. 1924: 154. Bodholdt, Emil. Præsiø. 1921; 18. Bodholdt, Th. & Co. 1900; 3. 1902: 48, 225. Bodholts, F., Efterfølger. Hals Sogn. 1898; 184. Bodil Mølles Fiskeriselskab, Aktieselskabet; Aar­ hus. 1905; 148. 1906; 117. Boeck, Carl J. 1919: 71. Boeno, Aktieselskabet. 1906: 248. 1912; 7. Boesen, Carl. 1916: 404. Boesens, Carl A., Boghandel. Aarhus. 1915: 122, 175. 1923: 267. Boesens, Peter, Efterfølger, Charles Randrup. Frederiksberg. 1893; 24. Boesgaard, Aage, Maskinforretning. 1917: 354. Boeslunde Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 301. 1890: 112. 1892: 74. 1900; 130. 1909: 154. 1910:211,296. 1911:192,328. 1912:189. 1918: 143. 1923: 193. Bogcentralen ved Ludvig Schiith. 1920; 29. Bogense Bank (Aktieselskab). 1897: 162. 1898:42. 1903; 55. 1911; 46. Bogense Cementtagstensfabrik ved K. C. Larsen. 1899: 119. Bogense Fællesbageri, Aktieselskab. 1907: 68. 1908: 171. Firinafortegnelse: Bo—Bo. Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik, Erik Barfoed. 1918: 195. Bogense Kul-og Trælasthandel, G. V. Larsen og L. Barfoed. 1916: 411. Bogense Materialhandel ved Marius Rasmussen. 1924; 37 jfr. 201/202. Bogense Spareforening. 1889: 161. 1890: 04. 1892: 97. 1897: 181. Bogense Ægforretning ved Henrik Nielsen. 1907: 69. 1915: 115, 195. 1923: 144. Bogforlaget Minerva, Olaf Langdal. 1919; 167. Bogforlaget Nordstjernen ved L. Eiby. Frede­ riksberg. 1923: 113. Bogforlaget Tyra, Aktieselskabet. 1912: 64. 1913: 85. Boghallen, Alfred G. Hassing. 1915: 186. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. 1897: 92. Boghandler Victor Hartmanns Eftf. ved Poul Friis. Nørresundby. 1921: 97. Boghandler L. Schjeldes Eftf. Einer Nielsen. Skagen. 1924; 67. Boghandlernes Fællesbnreau ved Charles Leisner. 1902: 149. Bog-Kiosken ved Jul.Balsgaard. Aalborg.1918; 126. Bogladen ved Aksel Rømer. Vraa. 1920: 256. Bogmarked som paa Paris s Kajer, Th. Johansen. 1907: 29. Bog-, Musik-& Papirhandel ved Poul Hertz. 1908: 270. Bog-og Papircentralen ved Knud Jørgen Jesper­sen. Odder. 1918: 153. Bog-og Papirhandelen Fremad. 1912; 298, 299. 1918; 56, 58. Bog-, Papir- og Musikhandel ved A. W. Nyeborg. 1905: 5. Bogtrykkeriet »Alliance« ved Anth. Andersen, Alfr. Andersen og Chr. Jensen. 1923; 277. Bogtrykkeriet »Ekstra« ved A. Stilborg. 1921:160. Bogtrykkeriet »Elektra« ved Ebba Hansen. 1921; 287. Bogtrykkeriet Hafnia ved Carl Kretzschmer. 1917; 10. BogtrykkerietMercantil,Olaf Mortensen. 1920; 162. Bogtrykkeriet Mercantil ved S. Thiele. 1902; 242. 1919; 267. Bogtrykkeriet Standard ved C. L. Beck. 1903; 98. Bogø Elektricitetsværk, Aktieselskab. 1911; 331. 1915; 63. Bogø Sparekasse. 1889: 173, 1897: 76. 1900; 100. 1909: 129. 1915; 117. 1922; 157. Bohn, Carl. 1922; 173. Bohn, Carl, & Co., Specialfirma i Parketgulve. 1922: 173. 1923: 52, 190. 1924; 271. Bohn, H. 1895: 105, 106 (2 Anm.). 1899: 111. 1924; 50. Bohn, H. Sundbyvester. 1889: 136. Bolin, Hans Peter. 1889: 107. Bohn, P. C., M J. Ipsens Efterfølger. Rønne. 1889: 311. Bohrs, F., Efterfølger, Anders Larsen. 1919 ; 266. Bohrs, F., Efterfølger, Anders Larsen. Odense. 1897: 55. 1912: 162. 1919: 237. Bohse, Erik. 1922: 220. Boije of Genniis' Kunsthandel, Aktieselskabet. 1917: 436. Boje, Hans,og HustrusDødsbo. Randers. 1903: 187. Boje, Jørgen. Randers. 1892:102. 1894:38,111. 1901: 14. 1905: 38. 1910: 81. Boje, N. H. Randers. 1901: 88. Bojesens, Kay, Sølvsmedie. 1913; 87. Bojsens,Carl,Efterfølger. Kallundborg. 1897:126. Boldsen, Chr. Randers. 1908: 21. 1917: 119. Boldt, Johan P., og Søn, Aktieselskabet. 1917 :11. Bolé, Aktieselskabet. Aarhus. 1906; 93, 209. Boligmontering. 1912; 240. Boll, C. A., Cementstøberi. 1919; 262. Bollerups Boghandel. Ringkjøbing. 1889: 404. 1902: 72. 1919; 218, 255. Bollhorn, Amando, & Co., L. A". Hyrups Efter­ følger. 1889: 33, 35. Bollhorn, J., &; Co. 1907; 192. Bollhorn, Joh. Fuglebjerg. 1911: 15. Bolt, Hans, Aktieselskabet. Helsingør. 1916: 86. 1917; 178. Bolt, Knud, Aktieselskabet. 1909: 171. Bolvig, P. 1916; 318. »Bomaxas« ved Max Boas. 1928; 139. Bomholtz's, Vilh., Efterflg. Johnson Larsen. Fre­ deriksberg. 1916; 329. Bommen ved E. Uhrenholdt. 1923: 235. Bon Bon ved Anton Nielsen. Aalborg. 1919:324. Bon marché ved Svend Frimodt. 1900; 37. Bon Ton, R. E. Pellum. 1920: 51. Bonaparte, Aktieselskabet. 1913; 315. Bonbonieren ved C. Rasmussen. 1920-100. Bonde, Aktieselskabet. 1908: 160. Bonde, K., & Co. Aarhus. 1918; 225. Bonde-Nielsens, N., Efterfølger. Aarhus. 1908:255. Bondesen, Jacob. 1903: 3. Bondesen, Ludv., Import & Export, Agentur & Kommission & Spedition & Toldklarering. 1920; 163. Bondo, E., & Co., Aktieselskab. Odense. 1916; 410. Bonne, C. Riis, Linoleum Aktieselskab. 1909; 276. 1915; 188. Bonne, C. Riis, & Co. 1921; 162,258. 1922: 123. 1923; 234. Bonnesen & Danstrup. 1889; 120. 1890: 51. 1918: 164. 1921: 3, 6. Bonnesen, C. N. 1910; 205. 1914: 220. Bonnesens, A., Modemagasin. 1911: 232. Bonnichsen & Bojsen. Esbjerg. 1919; 255. 1920; 22. 6 Bonnichsen & Bojsen, Aktieselskabet. Esbjerg. 1908; 177. 1911: 179. Bons, H. P., Bogforlag. 1919: 117. Boock-Petersen, C. 1913: 118. Boolsen & Heie. 1921: 89. Borbjerg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 407. 1914: 235. 1917: 303. 1922: 140. Borch & Henrichsen. 1889: 271. 1891: 3. Borch, Alfred E., Aktieselskabet. Kolding. 1909: 245. 1912: 146. Borch, C. S. Kolding. 1912: 207. Borch, E. A., Kolding. ^ 1896. 31. Borch, F. O. 1924; 245, 269. Borch, Fr., & Oo. 1889: 111. Borch, Olaf. 1902; 168. 1903; 235. 1910: 126. 1917: 354. 1919: 174, 291. 1921: 88. Borch, Oskar. 1893; 79. 1894; 82. 1895: 151. 1896. 19. Borch, S. Roskilde. 1889; 133. Borch, Viggo, &. Co. 1924: 268. Borch, Vilhelm, Kaalund & Henrichsens Eftf. Kolding. 1922: 216. Borchs, Anders, Efterfølger. Roskilde. 1889: 133. Borch's, E., kern. tek. FaVjrikker. Aarhus. 1918: 177. Borchs, Olaf, Jyske Filial. Aarhus. 1917: 354. 1919: 174. 1920: 102, 121. Borchorst & Messerschniidt. 1912: 98. 1921: 5. Borchsenius, C. Frederiksberg. 1903: 31. Borchsenius, J. A. 1919: 118. Borchsenius's, L. T., Efterfølger, K. Olsen. 1894: 113. 1903: 193. Borcks, H. P. Marinus, Efterfølger. 1913: 58. 1917: 352. Bording, F. E. 1889; 120 (2 Anm.). 1920: 164. Bording Fodtøjsforretning ved C. P. Karup. 1898; 87. Bording Købmandshandel, Aktieselskab. 1909: 82. Bording og Omegns Brugsforening, Bording Sogn. 1895; 71. 1902; 254. 1905; 175. 1906; 125. Bording Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 408. 1902; 143. 1909; 165. 1921: 178. Borellas Eftf. Rasmussen. Aarhus. 1910: 110. 1912: 254. 1913: 21, 138. Borello's, D., Eftf., Axel Parliin. Roskilde. 1917: 19. Borgen, A. H. E. Frederiksberg. 1919: 44. Borgen, Aug. 1889; 82. 1891: 133. 1892: 2. 1895: 133 (4 Anm.), 134 (2 Anm.). 1896; 48. 1897; 193 (7 Anm.). 1900; 22. 1905; 226 (3 Anm.), 227 (3 Anm.). 1906; 29 (4 Anm.). 1909: 248. 1911: 125. 1912: 61. 1913: 178. 1917: 275. 1920: 160. Borgen, Bertel, & Co. 1903; 234. 1904: 4, 84. 1905; 201. 1906; 278. 1907; 108. 1908; 87 (2 Anm.). 1910; 91, 125. Borgen, Knud. Randers. 1907: 253. Borgens Papirforretning en gros. 1899; 103. 1922: 49, 76. 1923: 32. Borgergades Materialhandel. 1889: 256. Borgergades Mølle ved L. Bay Smith og J. P. Hansen. 1923: 260. Borgersen, Aktieselskabet. 1912: 299. Borgersen & Co. 1889; 23. 1898: 34. Borgersenske Fabriker, de, Aktieselskabet. 1900: 155. 1918: 55. Borgerstandens Brand-& Tyveriforsikring ved Biarnø, Larsen og Nielsen. 1923; 209. Borgportens Kaffe-og Margarinebod (Aktiesel­skabet A. Holck Jelstrup & Co.). Aarhus. 1912: 112. Borgportens Margarine-og Kaffe-Magasin ved Chr. Christensen. Aarhus. 1913; 139. Bork, Jobs., Co. Aarhus. 1920; 91. 1921: 196, 249. Borks, N. P., Malerforretning, AktieselskaVj. Kol­ ding. 1916; 391. Borkfelt & Co. Esbjerg. 1920: 219, 240, 260. Bornefeldt, J. \V. 1912; 331. Bornemann & Knudsen. 1921: 163. Bornholm, Aktieselskabet. 1903: 160. 1904: 21. Bornholms Andels-Svineslagteri. Rønne. 1891: 43. 1893; 35, 80. 1901: 100. 1904; 29. 1906: 61. 1907: 13. 1908: 70. 1909; 15. 1910: 14. 1916: 54. 1919: 154. 1921: 18. 1924; 59, Bornholms Automobillmport ved Brødrene Gli­strup og C. F. Stender. Rønne. 1920: 85. Bornholms Cement-, Fals-, Tagstens Fabrik og Ce­mentstøberi ved Peter Berg Munch. Xexø. 1903; 124. 1904; 153, 174. 1918; 123. Bornholms Cykle-Import ved Frimann Kofoed. Rønne. 1922; 226. Bornholms Fodtøi Magasin i [Rønne, Arthur Pepke. 1891; 123. Bornholms Jernimport ved Aage Høffding og Otto Petersen. Rønne. 1909; 154. 1910; 213, Bornholms Kaffelager ved S. Meyer. Rønne. 1922: 181. Bornholms Kafferisteri og Thehus ved J. N. Kløcker. Rønne. 1902; 109. Bornholms Kaolinslemmeri limiteret. 1889: 266. 1895; 149. Bornholms Kartott'ellager ved Robert Sonne. 1922; 176. Bornholms Kul-Import ved Olaf Lund. Rønne. 1922; 268. Bornholms Kønrøgsfabrik ved Otto Nielsen. Hasle. 1918: 240. Bornholms Laane-og Diskontobank (Aktieselskab). Rønne. 1903; 145. 1906; 110. 1907; 146, 244. 1911; 75. Bornholms Landbo -Spare -og Laanekasse Firmafortegnelse: Bo—Bo. Aakirkeby. 1889; 157. 1895; 122. 1896; 70. 1899: 44. 19(X); 196. 1905; 235. 1907: 243. 1921; 191. 1924: 59. Bornholms Lervarefabrik, Aktieselskabet. Rønne. 1916: 224. 1917; 181. Bornholms ]\Iarkfrøkontor ved Aage Høffding. Rønne. 1910; 238. Bornholms Maskinfabrik i Rønne. Aktieselskabet. 1889: 312. 1902: 30. 1908; 249. 1917; 23. Bornholms Møbelmagasin ved Carl Westh. Rønne. 1902; 153. Bornholms Sildesalteri ved H. Hansen. Listed. 1917: 367. Bornholms Silde-Salteri ved Hans og Peter Hansen. 1919: 38. Bornholms Sodafabrik ved Georg A. Bech. Rønne. 1901; 131. Bornholms Spare-og Laanekasse i Rønne. 1889: 311. 1890; 40. 1891; 28. 1892; 75. 1894; 8. 1895: 61. 1896; 9, 54, 133. 1899: 80. 1900: 130. 1901: 100, 182. 1903; 163, 200. 1904; 51. 1906: 86, 181. 1907: 146. 1910: 297. 1916: 374. 1921:268,293. 1924:90,252. Bornholms Spare-og Laanekasses Afdeling i Allinge. 1889; 311. 1921: 293. Bornholms Stenhuggeri. Allinge. 1910: 267. Bornholms Sukkervare-og Konfekturelager ved Viggo Glistrup. Rønne. 1921: 169. Bornholms Sæbefabrik ved Richard Sommer m. fl. Rønne. 1921: 121. Bornholms Søassurance-Forening, Aktieselskabet. Rønne. 1889: 310. 1892: 86. 1893: 26. 1896; 54. 1899; 9. Bornholms Tekstilfabrik ved Iver Kjærgaard. Nexø. 1923: 170. 1924; 36. Bornholms Telefonselskab, Aktieselskabet. Rønne. 1903; 79. 1911: 16, 107. 1916: 20. 1919; 179. Bornholms Tidende, Aktieselskabet. Rønne. 1892; 5, 86. 1897: 127. Bornholms Vuloaniserings-Anstalt ved Løfgren. Rønne. 1920: 232. Bornholms Værktøjsmagasin ved Mathias Niel­sen. Rønne. 1911; 245. Bornholms Øre-Sparekasse, Rønne. 1889: 312. 1892:-97. 1901; 182. 1904; 194. Bornholmsk Cement, Aktieselskabet. 1901: 21. Bornholmsk Fiske Import, Wilh. Hansen. 1916: 286. Bornholmske Købstæders Brandforsikring, De, Aktieselskabet. Rønne. 1905; 235. Borre & Nordholm. 1912: 98. Borregaard, V.,&JespersensEfterfølger. 1895; 165. Borregaards, Sten, Efterfølger. Aalborg. 1896:136. Borring & Olsen. 1911; 239. 1915: 131. 1916: 111. 1919: 6. 1921; 283. Borring, Harald HolgerTheodor. 1889: 93. 1896; 34. Borris Brugsforening. 1919; 190. Borris-Faster Communes og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889; 232. Borrit-Larsens Barnevognsfabrik. 1920: 5. Borum, Charles. 1902: 132. 1913: 317. 1914: 37. Borum, O. Aarhus. 1902: 159. Borum-Lyngby Sognes Spare-og Laanekasse. Borum. 1889: 374. 1890: 67. 1892: 102. 1895: 67. 1897; 42. 1898: 100. 1903; 152. 1906: 169. 1907: 182. 1912: 170. 1913: 275. 1916: 201. 1922; 161. Borum Manufakturhandel, Aktieselskab. 1912: 255. 1916: 234. Borup, Aktieselskabet. Aarhus. 1916: 264. Borup Beklædningsmagasin ved Schiellerup. 1902: 212. Borup & Carstensen. 1922: 97. 1923: 211. Borup og Omegns Forbrugsforening. 1904; 112. 1905: 100. Borup, S. H. Aarhus. 1917: 419. Bos, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909; 9. Bo.serup, C. J. Faxe. 1914: 201. 1919; 207. Boserup, Viggo. Frederiksberg. 1921: 139, 164. Bosins, G. A., Efterfølger ved Carlsen. 1898; 2. Bosse, Th. 1919; 315. Bossen og Bock. Sønderborg. 1921; 108. Boston, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 259. •Boston ved Th. Lyhne. Haderslev. 1923: 204. 1924: 238. Boston ved P. Rossen Hansen. Haderslev. 1924: 264. Boston ved N. Lauritsen. Hjørring. 1919: 106. *Boston ved M. R. Barlo. Holstebro. 1922; 235. 1924: 187. Boston ved August Hahn. Holstebro. 1924; 187. Boston ved Poul Martensen. Holstebro. 1918; 228. Boston ved H. C. Andersen. Nakskov. 1921; 44. Boston ved Charles Pedersen. Odder. 1921: 274. Boston ved A. K. Nielsen. Vejle. 1923; 102. Boston, A. Warrern. 1909: 223. Boston-Magasinet ved L. R.Hansen. Nørre Sundby. 1922: 59. Boston Skotøjs-Magasin ved H.L.Olsen, 1921; 184. Boston Vinduespolerings Comp. ved Madsen og Fornitz. 1920: 48. Bostrup & Co. 1914:137. 1915:45. 1917:205. 1919: 263. 1920: 201. Botanic, Aktieselskabet. 1916: 356. Botanica, S. P. Rasmussen. 1921: 186. Bott, August Vilhelm. 1889; 89. Bougalak ved A. G. Hansen. Frederiksberg. 1914: 173. Bouillonelixirfabriken Herkules, Aktieselskabet. 1916: 211. 1917: 169. Bouillonterningfabriken Asa ved O. Skau. Aar­ hus. 1916: 384. Bouillontærningfabrikken Dan ved S.Mohr. 1912: 300. Bouillontei-ninpfabrikeii Frem, Aktieselskab. Ros­kilde. 1916; 187, 370. Bouillonterningfabrikken Nordjylland, Aktieselska­bet. Aalborg. 1926: "299. Bouillonterningfabrikken Chr. Rasmussen & Co. 1916: 822. Bouillonterningefabrikken Viking, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 369. Boulevardens Hjemmebageri ved Kamilla Sø­rensen. Vordingborg, 1922: 55. Boulevardkiosken ved N. Nielsen. Frederiksberg. 1911: 103. Boulevard-Magasinet, Lauritz Jessen. Aalborg. 1911: 276. Boutin, A. Sønderborg. 1924; 265. 2 Anm.) Bovaco, C. N. Steenbjerge. 1924; 54. *Bowser, S. F., & Co. inc.—Filial i København. 1922; 126. 1923: 27. 1924: 28. Bov, Aktieselskabet. 1912: 35, 265. Iloye & Holst. 1923: 190, 210. Boye, A., & Co, Aktieselskabet. 1918; 186. Boye, Christian Christensen. Aarhus. 1917: 154. Boye, G., & Co. 1921; 36,83,208. 1923:53. Boye, Johanne. Aarhus. 1921: 48. (2 Anm.), 49. Boye, Karl, & Co., Cyklefabriken Start. ^larstal. 1911: 218. Boyer, Anton. 1922: 20<). Boyer, G. Frederiksberg. 1920: 106. Boysen, N. P, Tørning Mølle. 1922: 22. Boysen, :\I. 1893: 120. 1906: 252, 276. Boysens, I. P, Eftflg. N. P. Nielsen. Trappen, (^raasten. 1922; 257, jfv. 1923: 78. Boysens, N., Efterfølgere. 1900; 157. Braae, Peter, & Co. 1919: 229. 1922: 5. Braaes, H. F., Kftflr, F], & P. Friis, Næstved. 1924; 154. (2 Anm) ^Brabrand, G. & Søn 1918: 289. 1924; 270. Brabrand Materialhandel v. P. M. Larsen. 1917: 118. Brabrand, Mathias Sidenius. 1890: 13. Brabrands, G., Eftflg. v. Poul Fog-Petersen. Hobro. 1916: 101. Brabrand Møbelfabrik ved Arkitekt A. Christian­ sen & Co. 1900: 122. 1903; 131. 1908: 227. Brabrand Trælasthandel, Aktieselskabet. 1915: 38. Brabrand Træskofabrik, Filial af Aktieselskabet De Forenede Træskofabriker, Aktieselskabet. 1917: 206. Brabrand-Aarhus Automobilselskab, Aktieselska­bet. Brabrandt. 1913: 109. 1914: 25. Brabrand-Aarslev Sognes Spare-og Laanekasse. Aarslev. 1889: 375. 1892: 113. 1893: 52. 1896: 171. 1898: 185. 1899: 193. 1901; 107. 1902; 141. 1907: 129. 1911: 177. 1912: 286. 1913: 22, 168, 198. 1915: 94. 1916: 422. 1918: 178. 1919; 159. 1922: 112. 1923: 150. Brabrand-Jensen & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1908: 289. 1915: 175. Brachts Boghandel. Frederiksberg. 1924; 7, 110, 129. Brack, G., & Sønner. Roskilde. 1924; 178. Bram, H.C. N., Aktieselskabet. 1910:93. 1911: 260. *Brama Livs-Elixir. 1889:32. 1900; 95. 1924: 28. *Brammer, Hugo. 1910: 257. 1915: 309. 1918: 118. 1924; 272. Brammer, P. H., Aktieselskabet. Hundested. 1916: 85 (2 Anm,), 371. 1917; 102. Brammings, I. Fr., Eftf. Frederikshavn. 1918: 199. 1923; 68. Bramminge Blikkenslagerforretning, Aktieselskab. 1903: 65. Bramminge Hovedgaards Fiskeriselskab. 1905: 39. Bramminge kontante Manufakturforretning ved Einar Engel. 1900: 169. Bramminge Listefabrik ved P. A. Haulrig og M. Hansen. Bramminge. 1898; 104. 1900; 71. Bramminge Manufakturhandel,Aktieselskab. 1905: 131 (2 Anm.). Bramminge Materialhandel ved S. A. Nilsson. 1922: 254. Bramminge Teglværk, Aktieselskab. 1902: 18, 71, 72. 1903: 154. 1917: 302. Bramsen, Burmeister & Co. 1919: 10. 1920: 102. Bramsen, A. L., & C. Martens. 1915: 302. Bramsen, Aage. 1889; 254. 1900; 141. 1909: 203. 1921: 7. 1923; 186. Bramsen, Svend. 1923: 187. Bramsen, Svend, & Co. 1919: 316. Brandassuranceforeningen af 1848 for rørlig Ejendom i Sjællands Stifts Købstæder. Næst­ ved. 1924: 199. Brandassuranceforeningen for Løsøre i N. Nebel m. ti. Sogne. 1901; 138. Brand-og Tyveriforsikringsselskabet Frem (gen­ sidigt). Aarhus. 1920; 69. Brande Bank, Aktieselskab. 1913: 81. 1914: 30, 134. 1915: 267. Brande Beklædningsoplag (Aktieselskab). 1897: 135. Brande Bog-& Papirhandel ved M. Andersen. 1916: 891. Brande Isenkramforretning ved Madsen. 1911: 151. Brande Maskinfabrik, Aktieselskab. 19^16: 273. Brande Maskinforretning, Aktieselskabet. 1916: 274. Brande Materialhandel ved J. K. Nielsen. 1924: 142. Brande Ostelager og Fedevareforretning ved H. L. Rasmussen. 1919: 163. Brande Sogns Sparekasse. 1904: 163. Brande Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 417. Brande Tapet-og Farvehandel ved Charles Jensen. 1919: 219. 1920: 26. Brandes, Fr. Aktieselskab 1916; 284. 1917: 15, 348. Firmafortegnelse; Br—Br. Brandforsikringsagenturet Nordisk Union ved Rose Rasmussen. 1916: 326. Brandforsikrings Aktieselskabet Fædrelandet. 1917: 400. Brandforsikrings-Aktieselskabet Xorrland. 1895: 164. Brandforsikringscentralen, Hj. Holbøll. 1922: 6, 96. 1923: 232. Brandforsikringsselskabet Nederlandene af 1845, Aktieselskabet. 1897: 122. Brandforsikringsselskabet Tor. 1892: 119. Brandfri Kontormøbler, Aktieselskabet. 1908; 35, 92. Brandforsakrings-Actiebolaget Fenix, Aktiesel­skabet, 1889; 91. 1907: 137. 1916: 217. Brand-og Livsforsikrings-Aktieselskabet Skåne. 1889; 257. 1890; 69. 1906: 32. 1912: 36. Brand-og Livsforsikrings -Aktieselskabet Svea. 1907: 8. Brandgaards, J. AV., Efterfølger. Aars. 1905; 79. Brandorfls, I. O., Efterfølger, Aktieselskabet. Kolding. 1901; 125. 1903: 23. 1911: 93. Brandrups, Alfred, P^fterfølger. XykøVjing F. 1918: 147. Brandstrup Brugsforening. 1917: 188. Brandt & Co., Aktieselskabet. 1918: 10. Brandt & Co., Nørrebros Jernstøberi, Odense, Aktieselskabet. Odense. 1912: 20. 1913: 16. Brandt og Johannsen. Kolding. 1924: 166. Brandt & Kjærbye. 1921: 162. 1923: 276. Brandt, Alfred, & Co. 1889: 84. Brandt, Andreas. Rudkjøbing. 1899: 188. 1901: 166. (2 Anm.). Brandt, Emil. 1902: 225. 1907; 165, 263. Brandt, Ernst, & Co. 1923: 26. 1924: 150. Brandt, J. H., & Co. 1889; 96. Brandt, Johannes, 1913: 227. Brandt, Mouritz, 1904; 21. Brandt, N. P., Københavns og Frederiksbergs Læder-Drivremme-Fabrik. Frederiksberg. 1903: 236. Brandt, R. 1889; 257. Brandt, Theodor, & Co. 1899: 144. Brandts Boghandel. Svendborg. 1907: 15, 39. Brandts, Karen, Eftf., Maria Nielsen. Roskilde. 1917: 101. Brandts Klædefabrik, Aktieselskabet. Odense. 1897: 73. 1899: 118. 1905: 101. 1906: 36. 1907; 146. 1908. 149. 1912: 132. 1915: 114. Brandts, Th., Efterfølger Ida Rasmussen. 1893: 45. Brandtberg & Rasmussen. Roskilde. 1919: 126. Branner, Kaj, & Co. 1907: 165. Branth, A., & Co. 1889:34. Branth, Carl. 1907; 235. 1910; 292. 1912; 151. 1914: 240. 1922: 171. 1924; 108. Branth, Ellen. Frederiksberg. 1916: 83. Bra.sen & Co. Odense. 1914: 81. Brasen, Aug. 1921; 113. Brasen, G., & Co. 1921; 60. Brasiliana, Aktieselskabet. 1906: 199. Braun's, S., Eftflg. Chr. Jacobsen. Aalborg. 1918: 271. 1924: 93, 136, 230 (2 Anm), 256. *Braunstein & Schibbye. 1889; 89. 1895: 3, 88. 1901; 142. 1902: 2. 1904; 24. 1920: 98, 102. 1922; 168. 1924; 173. Braunstein, P. C. 1898: 108. 1901: 180. 1903: 215. 1906: 50. 1911: 62. 1914: 6. Bred Brugsforening. 1910; 325. Brede Sogns Elektricitetsværk. 1921: 180. Brede Sogns Spare-og Laanekasse. 1921; 109. Bredahl, H. J., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904: 109. 1912: 244. 1913: 65. Bredal, Niels Peter Jensen. Aarhus. 1919: 304. Breddal, Axel. 1919; 266. Brede og Omegns Brugsforening. 1919: 14. Bredegades nye Colonialforretning ved J. Carlsen. Frederiksberg. 1896; 20. Bredgades Møbel-og Ligkistemagasin ved Chr. Larsen. Nakskov. 1920; 110. Bredgades Varehus. Herning. 1922; 69. Bregn, P. Helsingør. 1914; 14. Bregninge og Omegns Brugsforening. 1920: 211. 1921: 44. Brehms, Johs, Blikkenslagerforretning, Aktiesel­ skabet. 1909: 144. Brehmers, Eduard, Boghandel. Assens. 1924:201. Breinholt, C. Esbjerg. 1915: 265. 1916: 67. 15reit, N. C., & Co. 1911: 209. 1913: 32. 1915; 50. 1917: 205. 1918: 164, 208, 255, 286. 1919; 3, 148. 1921: 9, 82. 1923; 234. 1924; 5. Breits, C. F., Efterfølger. Vordingborg. 1889:152. Bremer & Behrend, Aktieselskab. 1912: 304. Bremer, H., & Co. Odense. 1918; 294. 1919: 238. Bremerhus ved Jørgensen. 1903: 50. Bremerhuset, Berling Maardt. Aarhus. 1907: 154. Brems A.L., ved Holger Brems. \'iborg. 1914: 250. Brende Mølles Elektricitetsværk ved Jørgensen & Blichfeld. Tanderup Sogn. 1912: 74, 192. Brender, J., & Søn. Varde. 1889: 221. 1891: 61. Brendstrup, T. N. Frederiksværk. 1889; 42. Brendstrup, Vilhelm. Randers. 1917: 300. Brenners Smørrebrødsforretning. Centrum, Aktie­ selskabet. 1917: 128. Brenøe, Lauritz. 1905: 22. Bretlau, J. V., & Co. Horsens. 1901: 152. Breum, Ignatz. Odense. 1898; 9. 1899; 204. 1901; 101. Breum, P., & Komp. Odense. 1889: 316. Breum, Vald., Bog-og Papirhandel. Køge. 1910; 99. Breum Brugsforening. 1916: 231. 1919: 246. Breunings,Oscar, Efterfølger ved Wilhelm Svoboda. 1910; 293. XLV! Firniafortegnelse: Br—B^ Briketfabriken Danmark, Aktieselskabet, Frede­riksberg. 1917; 440. Briketfabriken Fyr ved A. Hald & E. Braune. 1917: 273. Briket-Fabriken Juno ved Borch og Hviid. Valby. 19(X): 113. Briketfabriken Union, Aktieselskabet. 1917:311. 1918: 57. Briket-Forretningen ved H. Sand. 1902; 185. Brillehuset ved Preisler. 1901; 94. Brille-Kliniken ved L. N. Andersen. 1914; 260. Brinch & Bay. Odense. 1916; 159 (2 Anm). 1919; 49. Brinch & Spehr. 1907: 282. 1913; 154. 1916; 279. 1917: 205. 1919; 146. 1924: 6, 214. Brinch, Olaf. 1915; 189. Brinchs, J., Efterfølger, Axel H.Fieron. 1897: 175. Brinck, J. H., & Co. 1893: 89. Brincken M. C. Haderslev. 1922; 92, 93. Brincker, Carl. Vejle. 1911: 92. Brincker, Hans. Vejle. 1919; 191.1922; 115(2 Anm.) Brinckmann & Richter. 1906: 4. 1912: 92. Brinckmann, C., & Co. 1889: 104. Brink & Hansens fSkræderforretning. Fredericia. 1922; 256. Brinkama, Eduard, & Co., Aktieselskab. 1912: 263. 1914; 138. Brinkhof og Søn. 1921: 207. Brinkmann jun., A. 1912; 4. 1913: 7. 1914: 103. 1915: 83. Brinkmann, I. G. Thisted. 1889: 193. 1904: 56 (2 Anm.). 1915; 34. 1919: 302. Brinkmann,Joseph,&Co. NykjøbingM. 1889:194. Brinkmanns Skolematerielhandel. 1916; 322,361. 1917; 94. Brinkmanns, W., Forlag. 1913: 149. Brions, N., Efterfølger, A. Jensen. 1903: 74. La Brise ved Johannes Petersen. 1923: 135. Bristol, Aktieselskabet. Ringkjøbing. 1911; 91, 1913: 51, 307. Bristol ved H. C. Andersen. Svendborg. 1908; 250. Bristol ved Henrik Carl Andersen og Hans Chri­ stian Andersen. Frederiksberg. 1918; 291. Bristol ved H. P. Brøchner. Fredericia. 1911: 92. Bristol ved H. P. Brøchner. Herning. 1911; 229. Bristol ved G. M. Jørgensen. Aarhus. 1921; 299. Bristol ved Ejler Krag. Grenaa. 1922: 213. Bristol ved Peter Munk. Kolding. 1911; 230. j Bristol ved Erik Otto. Odense. 1905; 256. j Bristol ved A. Rasmussen. Odense. 1920; 86. Bristol, J. C. Rasmussen. Odense. 1915; 254. | »Bristol« Herre-Lingeri ved Arnt Rasmussen. [ 1924; 243. Bristol Tobacco Comp., Møller og Rovild. 1919; | 228. 1920: 163. j Bristol V^inhandel ved Chr.Gyldenslette. 1922: 172. j Britania ved Martin Jensen. Gjentofte Kom-j mune. 1914: 74. i Britanievarefabriken, Aktieselskabet. Helsingør. 1917; 286, 404. Britannia, Vilh. A. Jensen. 1899: 59. British America Assurance Company, Aktiesel­ skabet. 1911: 187. 1919. 122. British Dominions General Insurance Co., Limi­ted, The, Aktieselskabet. 1915; 5. British Import Agency ved Neeraas. Frederiksberg. 1919: 124. Britibh Motor Depot ved H. Block. 1922; 220. British Raincoat Depot (Engelsk Regnfrakke Depot) ved Joseph Rønn. 1921: 207. British Schandinavian Trading Co. ved Hansen Møller & Co. 1918: 161. British Sibirian Company, The, Ltd., Aktiesel­ skab. 1914; 65. 1915; 160. British Tobacco ved Chr. Gerber. 1922; 201. British Union and National Insurance Company, Limited, The, Aktieselskabet. 1910: 152, 202, 205. 1911: 3. Britiske Industriers Agenturer (The British Indu­stries Agencies) vedM.Th. Martens. 1922: 223. Brittisk Sports-Import, Køge, ved H. Langkilde. 1922: 246. Brix & Co. 1915: 79. 1917; 205. 1918; 16. Brix, H. C., & Søn. Frederiksberg. 1901: 22. 1908; 10. 1924; 130­Brix, L. E., & Co. 1921: 160. Brix, Sv. E., & Co. 1923; 212. Brix-Pedersen & Co. 1907;19L 1908; 92.1916: 319. ^ Briza, Aktieselskabet. 1903: 95. 1905: 46. 1912: I 62. 1913: 6. i Bro Humlemagasin, R. Rasmussen, Middelfart, I Aktieselskabet. 1905; 124. 1909; 70. 1910: I 297. 1911: 109. 1912; 163. 1913; lOL ' Bro Humlemagasin, S. P. Rasmussen. Middel- i fart. 1913: 131. Bro Humlemagasin i Odense ved Jens Jørgen Rasmussen. 1893: 6. Bro's, M., kemisk tekniske Fabrik. Frederiks­berg. 1906; 106. 1916; 14. Broager Mølle ved Poul Muller Olsen. Broager. 1922; 217. 1923: 227. Broager Spare-og Laanekasse. 1924; 104. Broberg, Chr., Søn & Co. 1889; 253. 1891; 108. 1892: 73. Broberg, P., jun.s Efterfølger. 1889: 39. 1891: 24. 1902: 4. 1911; 100. Broch, H. J. 1895; 134. Broch, Hedegaard. 1924; 197, 214. Brochs, Martin, Garveri ved Printzlau og Duus. Kolding. 1919; 284 285. Brock, Henrik, & Co. 1916; 318. 1920: 30. 1921; 261. Brock, P., & Co. 1905; 178. 1908; 240. 1912; 10. 1917; 246. 1920; 8. Brockdorff & Co., Aktieselskabet. 1911; 124. FiimafortegnelBe: Br —Br. XLVII Brockmann & Herrmann, Aktieselskabet. 1902;207. Brockmann & Svendsens Bogtrykkeri. 1918: 260. Broderiforretningen Hedebo, Th. Pontoppidan. 1913: 233. Broderihuset, Aktieselskabet. 1902; 245. Broderilageret Ch. Uhrenboldt. Hobro. 1917: 300, 421. Broderimagasinet. Nykøbing Sj. 1923: 91. Broderimagasinet ved Karl Emil Bangsborg. Kalundborg. 1923: 214. Broderimagasinet ved Inger Christensen. Stege. 1924: 179. Broderimagasinet ved J. Faurholdt. Aalborg. 1914: 85. Broderi Magasinet, A. & M. Hansen. 1921: 211. Broderimagasinet >Cbic« ved Emma Liliegreen. 1924; 31. Broderingsmagasinet Helene ved Kuno Boétius. 1919; 6. Broderimagazinet Moderne ved Helga Rasmussen. 1906: 175. Broderimagasinet Nykøbing Sjæll., D. Schultz. 1924; 58. Broderimagasinet Primula ved Anna Pedersen. 1901: 41. Broderimagasin Rococoved C.V. Jensen. 1923; 208. >Broderimagasinet Viva« ved Hugo Schnabel. 1922: 77/78. Brodersen, H., & Sønner. 1921; 9. Broe & Bruhn, limiteret. 1889: 261. 1890: 71. 1891: 132. 1894: 3. 1898: 106. 1899; 20. Broes M., kemisk-tekniske Fabriker, Aktieselska­ bet. Frederiksberg. 1907; 34. Broes, P., J]fterfølger. Fredericia. 1913; 333. Broge, Hans, & Co. Aarhus. 1889: 64. 1898: 12. 1908: 104. 1910: 47 (3 Anm.). 1917: 153. 1919: 135. Broge, S. V. 1917; 352. 1919: 121. Broglin, J., & H. Søndergaard. 1924: 51. Brok & Co. Sønderborg. 1921: 280. Brolægger Voss' Efterfølgere ved L. Nielsen & Co. Helsingør. 1902; 212. Bromme Posteboreri pr. Sorø ved Carl Mogensen. 1896: 37. BrondVjjergs, A., Boghandel. Kolind. 1912: 255. Bronée, H. G., & Søn. Helsingør. 1920; 187, 207. 1922; 31. Bronée, Johannes. Svendborg. 1917: 369. Brorsen, Johannes. Faaborg. 1900: 11. Brorson, H. C., Aktieselskabet. 1909; 90. Brorson, Svend, Aktieselskab. Frederiksberg. 1910: 35. Brostrøms Kulimport. 1924: 146, 150. Brotorvs Kontantforretning ved N. Riis. Næst­ ved. 1903: 102. Brovst Dampteglværk Rendbæk, Hane-Schmidt & Brdr. Wiese. 1906: 263. jBrovst Jærnstøberi, Aktieselskabet. 1913: 271. Brovst og Omegns Brugsforening. 1909:130. 1912: 79. 1914: 87. 1916; 96. 1923: 122. 1924; 95. Brovst Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 349. 1890: 105. 1904: 12. 1921: 271. Brown, P., jun. & Co. 1889: 97. 1899; 5. 1904: 46. Brugsforeningen for Aalbæk og Omegn. 1905: 259. 1908; 17. 1915: 321. 1923: 245. 1924: 68. Brugsforeningen AarhusAndelsforretning. Aarhus. 1918: 300. Brugsforeningen for Aars og Omegn. 1912: 109. Brugsforeningen Alfa. Højslev. 1915: 259. Brugsforeningen Arentsminde. Brovst Kommune. 1907:273. 1908:127. 1909:130. 1910:138. 1911: 83. Brugsforeningen Bolle. Bolle. 1903; 60. 1904: 115. 1906: 66. 1908: 126. 1910: 108. 1912: 78. 1913: 106. Brugsforeningen for Bramminge og Omegn. 1910; 221. 1916: 426. 1917: 382. 1918: 280. 1921: 52. Brugsforeningen for Bøvling og Omegn. Bøvling­bjerg. 1891: 20. Brugsforeningen Christiansborg. Frederiksberg. 1923: 112. Brugsforeningen ved Dalbyover Station. 1901: 88, 108. 1905: 84. 1910: 22, 169. 1915; 40. 1917; 38. 1919: 30. 1921; 150. 1924; 183. Brugsforeningen i Elsborg. 1902: 140. 1915: 35. Brugsforeningen Fillerup. Fillerup By. 1901: 200. 1903: 63. 1905: 61. 1907; 49. 1909. 48. 1910: 113. 1913: 78. 1919; 86. 1920; 69. 1924: 98. Brugsforeningen Frem. Nørre Højrup. 1916:376. Brugsforeningen Frem, Aktieselskabet. Esbjerg. 1903: 21. 1907; 78. 1908: 108. 1915: 40. Brugsforeningen Fremad, FeldborgKirkeby. 1921; 78, 200, 229. Brugsforeningen Fremad. Horsens. 1907; 128. Brugsforeningen Fremtiden. Gjelsted Stationsby. 1917: 220. Brugsforeningen Fremtiden. Nørresundby. 1911: 81, 173, 221. 1913: 73. 1917: 331. Brugsforeningen for Fuglebjerg og Omegn. 1889: 301. 1890: 27. 1891: 28. 1892: 37. 1894: 19. 1895: 16. 1896: 22. 1899: 25. 1900; 26. 1901; 43. 1903; 53. 1904; 51. 1905; 52. 1907: 66. 1908: 69. 1909: 39. 1911: 44. 1912: 73. 1913; 68. 1915; 87. Brugsforeningen for Glerup og Omegn. 1913: 217. 1916: 416. 1917: 292. 1918: 198. 1919: 243. 1920: 256. 1922: 159. 1923: 196. Brugsforeningen for Grenaa og Omegn. 1911: 148. 1912: 28. 1915: 123. Brugsforeningen for Gudumholm og Omegn. 1916: 164. Brugsforeningen for Handest ogOmegn. 1906: 170. Brugsforeningen for Havndal og Omegn. 1906: 121. 1907: 21. 1908: 22. 1909: 217. 1910: 22. 1911: 27. 1912: 84. 1915: 40. 1916: 66. 1917: 38. 1919: 59. 1921: 75. 1922: 35. 1923: 41. 1924: 94. Brugsforeningen for IIou og Omegn. 1915: 65. 1916: 95. 1917: 113. Brugsforeningen for Hjortekær og Omegn. 1918: 291. Brugsforeningen Hørby. 1922: 136, 230. Brugsforeningen i Jaungyde. 1889:379. 1895:159. 1896: 75. 1897: 117. 1900: 48. 1901:50. 1902: 92. 1903: 86. 1904: 59. 1905: 60. 1906: 94. 1907: 103. 1908: 105. 1909: 107. 1911: 311. 1912: 344. Brugsforeningen Kirkedal. Bonderup. 1907: 44. 1909: 103. Brugeforeningen for Kolind og Omegn. 1900: 89. 1902: 70, 238. 1903: 228. 1904: 200. 1911: 312. 1913: 141. 1916: 170. 1917: 194. 1921: 126. 1922: 163. 1923: 223. Brugsforeningen for Kongsted Borup og Omegn. 1906: 110. 1913: 186. Brugsforeningen for Kældernæs og Omegn. 1917: 291. 1921: 193. Brugsforeningen for Lyhne og Omegn. 1905: 264. 1906: 148. 1907: 209. 1909: 138. 1911: 228. Brugsforeningen for Lyngby og Omegn. 1916: 332. Brugsforeningen for Lyngs og Omegn. 1907: 151. 1909: 19. 1910: 76, 163. 1912: 111. 1913:74. 1914: 52. 1915: 66. 1916: 129. Brugsforeningen for Løgstør og Omegn. 1916: 260. Brugsforeningen i Marrebæk. 1889: 336. 1890: 42. 1893: 35. 1894: 48. 1895: 47. 1897: 76. 1898: 45. 1900: 84. 1901: 46. 1902: 114. 1903: 58. 1904: 75. 1905: 78. 1906: 64. 1907: 71. 1908: 73. 1909: 100. 1910: 72. 1911: 111. 1912: 76. 1913: 71. 1914: 84. 1915: 63. 1916: 92. 1917: 149. 1918: 98. 1920: 63. 1921: 97. 1922: 107. 1924: 114. Brugsforeningen Nordthy. Thisted. 1895: 156. 1899: 191. 1901: 29. 1902: 90. 1903: 37. 1904: 33. 1905: 33. 1906:40. 1907: 44. 1908: 44. 1909: 45. 1910: 46. 1912; 51. 1913: 46. 1915: 34. 1916; 96 1917: 115. 1918: 73. 1919:83. 1920:65. 1921:99. 1922:61. 192'^: 42. 1924: 68, 257. Brugsforeningen Ny Søholt. Torslev Sogn. 1903; 84, 223. 1905; 240. 1906: 234. Brugsforeningen for Næstved Mark og Omegn. 1903: 238. Brugsforeningen i Nørhoved. 1921: 224. Brugsforeningen i Nøvling. 1916: 164. Brugsforeningen for Ordrup og Omegn. 1912: 157. 1918: 121. Brugsforeningen for Rejnstrup og Omegn. 1907: 94. 1908: 69, 281. 1909: 97. 1910: 68. 1911: 74. 1912: 387. 1914: 311. 1919: 47. Brugsforeningen for Ribe og Omegn. 1909; 299. 1910: 220. 1912: 29. 1916; 66. 1917: 339. 1918; 303. 1922; 38, 272. Brugsforeningen Ronæsbro. Ronæs. 1915: 143. Brugsforeningen for Rødekro og Omegn. 1922: Brugsforeningen for Skovby og Omegn. 1921: 41. 56, 180. 1924: 121. Brugsforeningen Søborg. Gladsakse Kommune. 1909: 257. 1911; 242. Brugsforeningen Thisted Arbejderforening. 1913: 302, 328. 1914: 51, 88. 1915: 34. 1922: 61. 1924: 116, 231. Brugsforeningen for Thorslunde-Ishøj og Omegn. 1919: 27L Brugsforeningen Thorup. Tved. 1920: 174. Brugsforeningen Tryg i Vejby pr. Skive. 1912: 282. 1914: 250. 1915; 286. Brugsforeningen i Vium By. 1904: 236. Brugsforeningen ved Vorgod Kirkeby. 1919: 60. 1923: 180. Brugsforeningen for Vraa og Omegn. 1907; 249. 1909: 264. Brugsforeningen Øland. Østerby. 1904: 97. 1906; 19, 262. 1913: 46. 1921:* 71. Brugsforeningen Ørum. Ravnstrup. 1907: 250. 1909; 73. 1910: 108. 1912; 78. 1913: 106 1914: 154. 1915; 119. 1917; 186. 1918: 244. 1924: 116. Brugsforeningen Østerbro. Ollerup. 1908: 196. 1916; 412. 1919: 155. 1921: 170. 1922: 183. Bruhn & Jørgensen, Chr. P. Jensens Eftei'følgere. Esbjerg. 1894: 123. 1896: 111. Bruhn & Langfeldt. Christiansfelt. 1921: 308. Bruhn & Lehrmann. 1889; 265. 1899; 2. 1907: 164. 1914: 34. Bruhn, Alfred, & Co. 1889: 24. Bruhn, C. D., & Co. 1893: 13. 1894: 30. Bruhn, Christian. 1923; 27. Bruhn, Ernst E. 1921; 89. Bruhn, H. 1922: 3. Bruhn, J. H. Hillerød. 1889; 137. 1905: 208. Brummerstedt, E. Aarhus. 1900; 102. Brummerstedts, E., Efterfølger. 1896: 115. Brunchmann, V. 1920; 201. Brund Brugsforening. Skjold Sogn. 1923: 72. Brunkul-Compagniet i Aarhus ved C. Reimann og A. Viggo Jensen. 1917; 263. Brunner, H., Aktieselskabet. 1917; 429. 1918: 52, 115, 187. Bruno v. B. Petersen. Horsens. 1912: 113. Brunshøj & Sørensen. 1912; 211. Brunsø, H. V., & Vald. Nielsen. 1924: 52. *Brunsøe, H. V., og Valdemar Nielsen. Frede­riksberg. 1923: 237. 1921; 130. Brusch, Carl, Aktieselskabet. 1910: 259. Bruselius, F. V., & Co. 19i2: 149. Brusin teknisk-kemisk Fabrik ved Aage Knudsen. Nakskov. 1924: 254. Finnafortegnelse; Br—Br. Bruun & Andresen. 1889: 83. 1898; 126, 176. 1917; 400. Bruun & Co. 1889; 31. Bruun og Frandsen.1922: 151. Bruun og Hansen. 1913; 30. 1921; 13. Bruun & Jørgensen. Odense. 1914: 81. Bruun & Nielsen Hjørring. 1922: 185. Bruun, Salomon & Schroeter. 1906: 7. Bruun og Siebuhr. 1924: 106. Bruun & Sørensen. 1897: 172. 1918: 209. Bruun & Sørensen. Aalborg. 1910: 106. Bruun & Sørensen. Aarhus. 1893: 126. 1898; 82. 1918: 201. Bi-uun, C., Aktieselskabet. Frederikshavn. 1915: 92. Bruun, Chr. 1913: 8. Bruun, Chr., Å Co. 1889: 269. 1895: 134. 1912; 211. 1918: 286. Bruun, Chr., & Søn. Aarhus. 1914: 24. 1916: 166. Bruun, E., & Co. 1916; 244. Bruun, Erik,'F. Hinrichsens Eftf. 1916: 362. Bruun, H. B. 1895: 78. Bruun, H. H., Skrue-ct Møtrikfabrik. 1924: 3. Bruun, J. B., (fe Søn. Nykjøbing F. 1889: 169. 1890: 30. 1892: 16. 1905: 29. 1906: 16. 1910: 160. 1911: 48. 1912: 165. 1916; 194. 1922: 83. Bruun, J. C. 1900: 5. Bruun, J. C., & Co. Skagen. 1916: 128. Bruun, J., ik Bosses Efterfølger. 1890: 99. 1891; 25. 1903: 99, 116. Bruun, J. J., og H. Kornerup Bang. 1919: 11. Bruun, Johs. J., & Co.s Efterfølger. 1911: 157. 1919: 226, 262, 316. Bruun, Johs. I., Aktieselskabet. Bruunshaab. 1904: 117. 1910: 192. Bruun, Julius. 1908: 160. 1909: 91, 115. Bruun, Julius, & Co. 1919: 265. Bruun, L. E., Aktieselskabet. 1916; 404. 1917; 53. Bruun, Niels. Stubbekøbing. 1911; 111. Bruun, O, Nordisk Antikvar og Kunsthandel. Set. Nicolai Huus. 1918: 260. Bruun, Ose., & Co. Skanderborg. 1889: 370. Bruun, Otto. 1906: 249. Bruun, P., Aktieselskabet. Taastrup. 1909: 231. Bruun, P. M. Nyborg. 1913: 161, 239, 298. Bruun, R. \V., & Søn. 1910: 92, 95. Bruun, S., & Co. 1921: 237. 1922: 3. Bruuns, Camillo, Efterfølger. 1889: 427. Bruuns, Holger, Cycle-og Automobilfabrik. 1906; 31. 1916: 247. 1923: 212. Bruuns, Joliannes, Boghandel. Roskilde. 1917: 101. Bruuns, P. M., Kafferisteri ved A. M. Pedersen. Nyborg. 1917; 410. Bruuns, S. W., Fabriker i Kolding, Aktieselskabet. 1897; 44. 1900; 107. 1905; 113. 1913: 144. Bruuns, S. W., Oplag. 1889: 33. 1894: 114. 1899; 21. Bruunsgades Automatkafe, Aktieselskab. Aarhus. 1909; 75. Bruun-Kornerup, H. J., & Co. 1906: 129. Bruun-Kriiger, Dampkedel-og Maskinfabrik, Ak­ tieselskabet. 1911: 33. 1914: 303. 1917: 396. De Bruyn, Aktieselskab. 1914: 139. Bryde, Kjartan, Assurance-Kontor. 1922: 96. Bryde, Orla. 1905; 118. Brydesen & Teistrup. 1923: 187. Brydesens Skotøjsfabrik. Frederiksberg. 1919: 200. 1920: 164. Bryggens Ostebod, Aktieselskabet. 1916; 8. Bryggergaardens Material-og Urtekramforretning ved Chr. Hansen. Odense. 1900: 146. Bryggeriet Alliance, Aktieselskab. Frederiks­ sund. 1913; 127, 295. 1917: 140, 443. Bryggeriet Astra, Broager. 1922: 218. Bryggeriet Carlsminde, Aktieselskabet. Nyborg. 1895; 140. 1909: 16. 1910: 14. 1914: 118. 1916: 412. 1918: 221. Bryggeriet Fladstrand. Frederikshavn. 1889:346. Bryggeriet Frederiksberg, E. F. Wihan. Frede­ riksberg. 1897; 52. Bryggeriet Føniks, Næstved, Aktieselskabet. Næstved. 1898; 41. 1901: 99. 1909: 126. 1910: 132. 1914: 148. Bryggeriet Godthaab, Aktieselskab. Fuur. 1896; 87. 1899: 192. Bryggeriet Godthaab i Holstebro ved A. Andersen. 1896; 92. Bryggeriet Heidrun ved E. C. F. Willian. Fre­ deriksberg. 1897: 159. Bryggeriet »Husum« ved L. P. Christensen. 1922: 174. Bryggeriet Langeland, Aktieselskab. Rudkjø­bing. 1907; 96. 1913: 299. 1914: 83. 1915: 116. 1916; 193, 412. 1917: 221. Bryggeriet Ny Carlsbergs Aftapningsanstalt — Fabriken Activ. Fjederiksberg. 1889: 129. Bryggeriet Odense, Aktieselskab. Odense. 1889: 317. 1893: 6. 1896; 10. 1900: 43. 1903:^13. 1913: 16, 186. 1916: 89. Bryggeriet Odins Hovedoplag for København, J. A. Lumholdt. 1901; 20. Bryggeriet Poulsbjerg i Likvidation, Aktiesel­skabet. Slagelse. 1909: 288. Bryggeriet Skandia, cand. polyt. Carl Erhard Pedersen. Nørresundby. 1910; 216, 272. Bryggeriet Sydfyn, Aktieselskabet. Faaborg. 1914: 83. Bryggeriet SydVestsjælland ved G. Harboe. Skjelskør. 1901; 196. BryggerietThor, Aktieselskabet. Randers. 1889: 67. Finnafortegnelse: Br—Br. 1895: 10. 1897: 167. 1898: 101, 120. 1907:49. 1913: 49. 1917: 37. Bryggeriet Thorkildstrup ved J. M. Hansen. Thor­kildstrup. 1904: 9. 1905: 162. Bryggeriet Trekroner, Aktieselskab. Valby. 1899: 78. Brj'ggeriet Vesterbro ved N. Larsen. Odense. 1903: 124. Bryggeriet Vestfyen,' Aktieselskabet. Assens. 1889: 319. 1902: 250. 1906: 62, 283. 1914: 291. 1915:281. 1916:375. 1917:447. 1918:195. Bryggeriet Ærø, Aktieselskabet. Ærøskjøbing. 1897: 163. 1899: 28, 45. 1901: 198. Bryndum Sogns Spare-og Laanekasse. Gjesing. 1889: 394. 1921: 199. Bryrup & Christensen. 1919: 268. Bryrup Forbrugsforening. 1889: 381. 1891: 32. 1893:38. 1895:33. 1897:42. 1898:48. 1913:49. 1914: 126. 1915: 70. 1918: 104. 1920: 40. Briicker & Ditlevsen. 1918: 165. Briiel, W., Aktieselskabet. Hjørring. 1915: 320. 1916: 24, 128. Brunes & Co. 1916: 244. Briinger, Alfr., & Co. Middelfart. 1908: 99. 1911: 330. Briinnicb, Job. 1915: 106. 1919: 9. 1922: 100. Briinnicb, John. 1922; 177. Brædstrup kontante Manufakturforretning ved Andreas Hansen og Schmidt. 1913: 110. Brædstrup Mølle v. børen Olesen & Co. 1919: 57. B)-ædstrup Urtekramforretning, Aktieselskab. 1902: 198. 1903: 63. Bræmers, Otto A., Papir-og Galanterihandel (Aktieselskab). Esbjerg. 1896: 156. Brænde Centralen ved N. Colbert. 1918: 209. Brændekompagniet. 1906: 79. Brændselsforretningen Activ, William Thomsen. 1920: 163. Brændselsforretningen Wales, Jobs. Anderskou. 1923: 276. Brændselskompagniet London ved C. Danvill. 1921: 61. 1924: 245. Brænning, Chr. 1906: 99. Brænnings, E. G., Efterfølger. 1889: 105. 1910: 227, 291. 1924: 243. Brøchner, H. Horsens." 1912: 229. Brøchner & Rose. Aarhus. 1908: 256. 1911: 144. 1920: 194, 216. Brøchner, Otto F. 1924: 244. Brøchner, Th. & O. 1889: 108. 1894: 56. 1896: 64. 1910: 150. 1912: 148. Brødfabriken Ceres, Aktieselskabet. 1917: 242. Brødfabriken Dagmar, Aktieselskabet. Aalborg. 1900: 119. Brødfal)riken Dagmar ved J. A. Johansen. Utters­lev. 1899: 185. Brødfabriken Danmark, Aktieselskabet. 1917: 435. Brødfabriken Ilvvo ved Olsen. 1896: 129. 1897: 68. 1905: 68, 69. Brødfabriken København, Aktieselskabet. 1909: 93. Brødfabriken Phønix, Aktieselskabet. 1917: 435. Brødhandlerforeningens Bagerier, Aktieselskab. 1902: 243. Brødhuset, AJktieselskabet. Struer. 1909: 25. Brdr. Abraham. Nykøbing F. 1921: 296. 1923: 146. Brødrene Agerskov. Odense. 1923: 93. Brødrene Amundsen. 1889: 39. Brødrené Andersen & Co., Frederiksberg. 1921: 164 (2 Anm.), 239. 1923: 58. Brødrene Andersen & Co. 1923: 3, 56. Brødrene Andersen. 1889: 92. 1892: 61. 1893: 12. 1899: 146. 1900: 76. 1902: 208. 1909: 90. 1915: 187. 1922: 122. Brødrene Andersen, Aktieselskab. Aarhus. 1914: 125. Brødr. Andersen. Assens. 1889: 319. Brødrene Andersen, Frederiksberg. 1899: 41. 1904: 26. 1922: 245. Brødrene Andersen. Odense. 1890: 5. 1897: 180. 1902: 154. 1903: 146. 1912: 132. 1920: 59. 1922: 106. Brødrene Andersen, Elite Frøhandel, Aktiesel­skabet. Svendborg. 1913: 298. Brød.r. Axel & Albert Andersen. 1919: 267. 1922: 3. Brødrene C. & H. Andersen. 1902: 167. Brødrene C. & W. Andersen, 1916: 183, 404. Brødrene Christian og Alfred Andersen. Dalby Thureby Kommune. 1923: 35. Brødrene J. og F. Andersen. 1892: 118. Brødrene Andersens Baadebyggeri ved Kristian Andersen og Jens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. 1907: 168. Brødrene Andersens Dampsnedkeri. Aarhus. 1893: 83. 1895: 9. Brødrene Andersens Eftflg. ved F. F. Nielsen. Randers. 1902: 199. Brødrene Anker. Hasle. 1889. 313. 1924: 200. Brødr. Arboe, Aktieselskabet. 1899: 129. 1900: 56. 1901: 3. Brødr. Backhausen. Aarhus. 1889: 203. Brødrene Backhausens Etablissement. Aktiesel­ skabet. Aarhus. 1905: 261. 1907: 127. 1910: 167. I Likvidation 1911: 334. Brødrene Baumgarten. Odense. 1889: 314. 1911: 75. Brdr. Bech. 1917: 248. 1918: 212. Brdr. Beer. 1916: 146, 324. 1917: 13. Brødr. Bendix. 1892: 130. 1898: 107. 1901: 5. 1906: 278. Firmafortegnelse: f>r—Br. Brødr. Bendixen. 1909: 143. Brødrene Bendtzen. Aalborg. 1889; 176. 1897: 94. 1905: 79 1,2 Anm.). 1912; 108 (2 Anm.). 1915; 265. Brødrene Bendtzen. Nørresundby. 1911: 276. 1912: 136. Brødrene Bendtzens Filial, N. Sundby. N. Sundby. 1912: 108. Brødrene. Berentzens Cliché og Reproduktions­ anstalt. 1922: 96. Brødrene Berg. 1890: 23. 1923: 106, 261. Brødrene Berthelsen Aktieselskab. Aalborg. 1917: 150. Brødrene Berthelsen. Bramminge. 1908: 178. 1913: 50. Brødr. Billes Trælast-og Cementvareforretning. Stege. 1922: 11, jfr. 105. Brødrene Bojsen. Esbjerg. 1912: 205. 1911; 27, 94. 1917: 234. Brødrene Borch, Aktieselskabet. 1898:157.1905: 22. Brd. Boye. Esbjerg. 1919: 111. Brødrene Brandstrup. Frederikshavn. 1889: 188. Brødrene Braun. 1889: 100. 1908: 213. 1924: 217, 219. Brødrene Brincker. Greisdals Ilammerværk. 1889: 417. 1903: 68. 1913: 280. Brødrene Bruun ved Andreas og Truels Bruun. Arnum. 1922: 98. Brødr. Buhelt, Aktieselskabet. 1908: 269. Brødrene Byberg. Aarhus. 1893: 28. 1918: 102. 1923: 267. Brødrene Bøggild. Holstebro. 1913: 25. 1915: 179. 1919: 307. 1920: 219 (2 Anm.;. 1921: 129. 1923: 48, 250. Brødrene Bøjsen, Esbjerg 1906: 146. 1907: 228. Brd. Carlsson. Frederiksberg. 1923: 58. Brødr. Caspersen. Aarhus. 1919: 247. 1920: 257. Brdr. Christensen. Gentofte. 1924: 153. Brødrene Christensen. Kolding. 1891: 130. Brødrene Christensen. Kolding. 1922: 236. Brødrene Christensen. Nørresundby. 1907: 149. Brødrene Cliristensen ved C. N. Christensen. Herning. 1920: 176. Brd. Christensens Metalværksted. 1923: 208. 'Brødrene Christensens Møbelmagasin. 1921: 187. 1924: 2. Brødrene Christiansen. 1889 : 267. Brødrene Clausen. 1908: 140. Brødr. Cloetta. 1889: 122. 1890: 100. 1897: 2, 19, 51, 87. 1898: 17. 1900; 109, 141. 1901: 95. 1920: 4. 1924: 246. Brdr. Corell. 1918: 13. Brødrene Dahl. 1889: 27. 1896: 34. 1900: 55. 1901: 3. 1906: 6. 1917: 10, 94, 201. 1919: 7. Brødrene Dahl, Jydsk Afdeling .Aarhus. 1917: 201. Brødrene F. & L. Dahlmann. 1889: 87. 1894: 4. 1912: 154. Brødrene Dalsborg ved H. & F. Dalsborg. Hel­ singør. 1920: 107. Brdr. Dam. 1919: 228. Brødrene Danielsen. Nysted. 1909: 237. Brødrene Danielsen, Kontant Manufakturforret­ ning. Frederikshavn. 1912: 50, Brødrene Darmer. Orup. 1921: 94. Brdr. Davidsen (Davidsen Brothers). Frederiks­ berg. 1919: 270. 1921: 265. Brødrene Dithmer. Holbæk. 1920: 145, 230. Brødr. Dohlmann. Frederiksberg. 1889: 40. Brødrene Ellegaard. Odense. 1900: 62. Brødrene Ellingsøe. Løgstør. 1918: 271. Brødrene Engelbredt ved M. og N. Engelbredt. Nysted. 1920: 87, 169. 1924: 182. Brødrene Engholm. Nørre Snede. 1922: 252. *Brødrene Fischer. 1905: 70 1908: 8,9. 1909: 92, 248. 1910:94, 123. 1917:56. 1920: 3. 1924: 26. Brødrene Fliedner & Co. 1908: 118. Brødrene H. & G. Francis. 1913: 29. Brødrene Frederiksen. 1922: 51. *Brødrene Frederiksen. Rødby. 1908: 194. 1924: 114. Brdr. Frederiksen og St. Olsen. Odense. 1917: 24. 1919: 128. Brdr. Friis-Hansen. 1924: 28. Brødrene A. & J. Friis-Petersen. Gladsaxe Kom­ mune. 1916: 332. Brødrene Galberg. Hillerød. 1913: 295. Brødrene Glem. Roskilde. 1918: 122. 1923: 90. Brødrene Gram, Vojens. 1921: 309. Brødr. Groule. 1912: 296. Brdr. Griin. 1919: 42. Brødrene Gylding Sørensen ved Cresten og Kristian Sørensen. Holstebro. 1920: 196. 1921: 53. Brødrene Giithler. 1889: 123. 1907: 32. 1910; 94. 1917: 392. Brødrene Gøth. Skjelskør. 1904: 193. Brødrene Halland. 1922: 264. Brødrene Hansen. 1889: 94. 1911: 33, 66, 188. Brødrene Hansen. Aarhus. 1909: 21. 1910: 47. Nf. Brd. Hansen. Frederiksberg. 1917: 249. 1924: 7. Brødrene Wulff Hansen. Frederiksberg. 1924: 7. Brødrene Hansen. Frederikssund. 1921: 15. Brødrene Hansen. Horsens. 1889: 206. Brødrene Hansen. Kolding. 1920: 135. Brødrene Hansen. L\'ngby. 1924: 273. Brødrene Hansen. Odense. 1889: 316. Brødrene Hansen. Roskilde. 1915; 140. Brødrene Hansen. Svendborg. 1889: 324. Brødrene Hansen, Vojens. 1923: 204. Brødrene Hansen, Trinitas. 1920: 201. 1923: 256. Brødr. Hansen ved Aage Hansen og Alfred Han­ sen. Glostrup. 1921: 92. Brødrene Bernhard & Einar Hansen. 1917: 316 Brdr. E. og K. Hansen. Horsens. 1922: 232. Brødrene H. & C. Hansen. 1911: 100. 1915: 79. Brødr. H. & J. Hansen. 1889: 265. Brdr. M. og J. Hansen. Aarhus. 1914: 231. Brødr. Hansen v. Axel & Knud Hansen. Frede­ riksberg, 1919: 149. I>rdr. Hansen, Atelier for Fotografering og De­korationsmaling, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 40. Brdr. V. Hansen, Møbelhuset. Roskilde. 1923: 214. 1924: 56, 57. Brødrene Hansens Eftflgre. ved Rasmussen & Sørensen. 1923: 212. Brødrene Hansens Maskinsnedkeri. 1924: 269. Brødrene V. Hansens ^Møbel-og Ligkistemagasin. Roskilde. 1911: 326. Brødrene Hartmann, Aktieselskabet. 1917: 171. Brødr. Hegner. 1889: 259. 1890: 119. Brødrene Heide. 1918: 135. 1919: 41. Brd. Hellemanns Mø))elsnedkeri. Frederiksberg. 1920: 249. Brødrene Henrichsens Efterfølger. ]\Iaribo. 1917: 109, 148. Brødrene Henriksen. 1917: 129. Brødrene Henriksen. Horsens. 1904: 99. Brødrene Henriksen. Roskilde. 1918: 314. Brødrene Henze. 1889: 250. 1912: 264, 299. 1915: 188. 1917: 202. 1918: 53: 1920: 185, 249. Brødrene Hertz. 1904: 8. Brødr. Hesselholdt. 1923: 57. lirødrene Hestbech. Bramminge. 1920: 261. Brødrene Hestbech. Hillerød. 1909: 152, 285. Brødrene Hillers, Sjællands Jern-ct Staalforret­ ning. Slagelse. 1921: 94. Brødrene Hindballe ved Nicolaj og Knud Hind­ balle. Brændstrup. 1921. 308. Brødrene Hiort. 1889: 125. Brødrene Hjerting. 1911: 262. Brødrene Hoffmann. Aarhus. 1897: 131. Brødr. Holm. 1889: 244. Brødr. Holst. Viborg. 1919: 302. 1921: 271. Brødr. Hornum. 1889: 85. Brødr. Høiens Maskinfabrik, Aktieselskab. 1916: 321, 361. Brødrene Høier. Aalborg. 1911: 79. 1923: 174. lirødr. Hørmann. 1923: 136. Brdr. Jakobsen. Aarhus. 1920: 173. Brdr. Jacobsen. Jyderup. 1914: 78. Brødrene Jacobsen. Slagelse. 1890: 73. 1908: 248. Brødrene Jacobsen. Vejle. 1897: 63. Brødrene Jacob.sens Bogbinderi. 1904: 149. Brødrene Jansen. 1910: 292. 1913: 30. 1915: 79. 1916: 111. Brødrene Jansen. Esbjerg. 1921: 52. Brødrene Jensen. 1889: 426. Brødrene Jensen. Aabyhøj. 1913: 78. Brødrene Jensen. Aarhus. 1907: 76, 206. Brødrene Jensen. Bjerringbro. 1904: 98. Brødrene Jensen. Esbjerg. 1912: 172. 1913: 331. Brødrene Jensen. Holbæk. 1917: 365. Brdr. Jensen. Nykøbing M. 1923: 266. Brødrene Jensen. Randers. 1904; 237. 1907: 129. Brødrene Jensen, Aktieselskabet. Vordingborg. 1915: 11. Brødrene P. & H. O. Jensen. Helsingør. 1918:23. Brødr. Jensens Bogtrykkeri. 1922: 48. Brødrene Jensens Byggeforretning. AaVjenraa. 1924: 103. Brdr. Jensens mek. Værksted. Vejle. 1923: 102. Brødr. Jensens Ostefabrik. 1919: 4. Brødrene Jensens Sten-og Billedhugger!. Nv­ kjøbing F. 1921: 244. Brødr. Jeppesen. 1918: 13. 1921: 234. 1924: 192. Brødrene Jespersen. 1921: 88. Brødrene Jochumsen. Præstø. 1924: 11, 225. Brødrene Johannsen. Næstved. 1890: 103. 1918: 239. Brødrene Johansen. 1889: 254. Brødrene Johansen. Kliplev. 1921: 309. Brødrene Johansen. Roskilde. 1916: 155. Brødrene Johansen. Svendborg. 1921: 192. Brødrene Johansen Vennike. Stege. 1902: 193. Brødrene A. & O. Johansen. 1913: 287. 1919: 228. Brødrene E. & J. Johansen. 1909: 31. 1912: 4. Brødrene Johnsen's Chokoladevarefabrik. Hor­ sens. 1921: 149. Brødrene Jonassen. 1916: 320. 1917: 167. Brødrene Joost. Odense. 1924: 36. Brødrene Justesen. 1899; 199. 190<): 157. 1905: 24. 1910: 126. 1918: 54. Brødrene Justesen. Aalborg. 1902: 88. 1905: 145. Brødrene Justesen. Aarhus. 1905: 36, 83. Brødrene Justesen. Odense. 1904: 73. 1905: 30. Brødr. Justesen. Randers. 1899: 209. 1900: 15, 168. 1905: 38. Brødrene Justesens F'ilial. Frederiksberg. 1910r 126. Brødrene Jørgensen. Lille Almstok. 1889: 223. Brødrene Jørgensen. Esbjerg. 1919: 111, 328. Brødrene Jørgensen. Frederiksberg. 1918: 290. Brd. Jørgensen. Roskilde. 1921: 189. Bdr. Jørgensen Kynde Jørgensen. Silkeborg. 1922: 232. Brødrene Jørgensen i Bandholm. 1916: 415. Brødrene Jørgensen, Juvelerer & Guldsmede. Horsens. 1910: 79. Brødrene N. <& K Jørgensen. 1919: 65, 290. Brdr. O. et H. Jørgensen. 1922: 241. Brdr. Jørgensens Hestehandel, Aktieselskab. Odense. 1911: 75. 1912: 275. Firmafortegnelse; Br—Br. Liir Brdr. Jørgensens Hestehandel, Aktieselskab (Fi­lial). Baaring. 1911: 75. Brødrene Karberg. Frederiksberg. 1916; '219. 1924; 153. fjrødrene Kastrup. Ribe. 1924; 73. Brdr. Kildsgaard ved C. J. Kildsgaard. Herning. 1922: 192. Brødrene Kjeldgaard, Aktieselskab. 1907; 161. 1908: 138, 208. 1909; 92. Brødrene Kier, Aktieselskab. Aarhus. 1917: 229. Brødrene Kier (Herning Afdeling), Arn. Elmgreens Eftflg. 1917; 83. Brødrene Kier (Silkeborg Afdeling) Arnold Elm­greene Efterfølgere. Herning. 1917; 77. Brødrene Kier, forhen Viggo L. Rahr. Aarhus. 1911; o4. Brd. Kjældgaard ved Kristen Poulsen Kjældgaard og Kristian Poulsen Kjældgaard. Seest. 1912: 206. Brødrene Kjærs Efterfølger. 1911; 293. Brødrene Kjølstad. 1918: 58. Brd. Knudsen. 1922: 149. Brødrene Knudsen. Aarhu&. 1915: 37. Brødrene Knudsen. Kolding. 1894:124. 1910:172. Brdr. Knudeens TTandelsgartneri, Taastrup, ved P. og W. Knudsen. Thorslunde. 1921: i19. Brødrene Kock. Aarhus. 1889; 367. 1891 ; 103. Brødrene Koefoed. 1921: 237. 1922; 261. Brødrene Kofoed. Aarhus. 1913; 196. Brdr. Th. & Kr. Kristiansen. Ørum Sogn. 1922: 189. Brdr. Kruse. Svendborg. 1916: 56. Brødr. Kriiger. Frederiksberg. 1912; 218. Brødrene Køhler. Esbjerg. 1918: 249. Brødrene Lachmann. 1889; 97. 1909: 310. Brødrene Larsen. Asaa. 1921: 98, 221. Brødrene Larsen. Frederiksberg. 1892; 3. 1921: 38, 117. Brødrene IL P, & L.Larsen. 1891; 65. 1914: 64. Brødrene Larsens Bygmesterforretning. Brøndby­vester. 1921: 39, 165. Brødrene Jjarsens Skotøjsforretning. 1918: 58. 1919: 293. Brødrene Larsens Stenhuggerier. 1910: 151. 1921; 159. Brødrene Lauersen. Horsens. 1910: 141. Brødrene Laurberg. Ulvborg. 1924: 19. Brdr. Leervad. Esbjerg. 1918: 227. Brødrene Levin. Faaborg. 1913: 325. Brødr. Levy. 1889: 107. 1916: 43. Brdr. Limkildes Sæbefabrik. 1922; 125. Brødr. Lohse. 1917: 317. Brødr. Lopdrup, Bageri og Konditori. Glostrup. 1921: 290. Brdr. Lorentzens Maskinfabrik. Aarhus. 1921: 24. Brødrene Lund. Frederiksberg. 1900: 143. I Brødrene Lund. Hjørring. 1922: 270. ' Brødr. S. & B. Lund 1923: 33. i Brødrene Lunds Fabrikker, Aktieselskab. Her­ ning. 1917: 41. Brødr. Lykke. 1902; 185. Brødrene Lyngberg. Rønne. 1914: 17. Brødrene Liitzhøft. Roskilde. 1889; 134. Brødrene Liitzhøfts Efterf., Christian Petersen. Roskilde. 1903; 162. Brødrene Mad.sen, Asnæs Maskinfabrik, Aktiesel­skab. Asnæs. 1917; 179. Brødreije Madsen ved Edg. Madsen & Co. 1904; 206, 207. Brd. Georg og Theodor Madsen. 1923: 164. Brødrene H. Madsen. Svendborg. 1901; 120. Brødrene V. & O. Madsen. 1907: 3. Brødrene Mathiasen. Esbjerg. 1911; 90. Brødrene Mathiasen. Løgstør. 1902; 13. Brødrene Mazanti. Odense. 1889:314. 1891:113. Brødrene Meisner. 1915: 216. Brødrene Meisner. Frederiksberg. 1905: 231. Brødrene Meyer. 1913:315. Brødrene Mogensen. Odense. 1922: 206. Brødrene 3forteiisen Aalborg. 1920: 170. Brødrene Mortensen. Horsens. 1903; 226. Brdr. Muurmanii. 1921 ; 236. Brødrene ]\Iæhl. 1889; 94. Brødrene J. og C". Møller. Ry St. 1903: 227. 1906: 120. Brødrene Nielsen. 1908; 29. Brødrene Nielsen. Aalborg. 1899: 152. Brødr. Nielsen, .\arhu8. 1909: 161. Brødrene Nielsen. Kalundborg. 1922: 180. Brødrene Nielsen. Kolding. 1889: 414. Brødrene Nielsen. Nisset. 1923: 248. Brødrene Nielsen. Roskilde. 1895: 137. Brødrene Nielsen. Stenløse. 1914; 175. Brødrene J. å P. Nielsen. 1889: 262. 1911: 129. Brdr. M. Nielsen. 1916: 41. 178. Brødrene S. & E. Nielsen. 1923: 55. 1924: 271. Brødrene Nielsens Bordfabrik. 1898: 36. 1912:95. Brdr. Nielsens Flytteforretning, Aktieselskabet. 1916: 361. Brødrene Nielsens Stenhuggeri og Gravmonu­mentforretning ved P. Nielsen og F. O. Nielsen, Horsens. Horsens. 1916; 30. Brødrene R. & F. Nielsens Efterfølger. 1907: 140. 1920; 122. Brødrene Nissen. 1916: 398. 1917: 8. 1920: 8. 1922; 125. Brødrene Nissen. Esbjerg. 1920: 115. Brødr. Nyholm & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1917; 419. 1918: 301. Brd. Nørgaard. 1923: 163. Brødrene Obel, Aktieselskabet. 1917: 390. 1919: 38. Brødrene Odgaard. Lemvig. 1911: 336. Brdr. Odorico. Frederiksberg. 1922: 52. Brødrene Olesen. Odense. 1889: 48. 1895: 44, 61. Brødrene Olsen. 1912: 179. 1917. 348. Brodrene Olsen. Stege. 1889: 306, 429. Brdr. A. og V. Olsen. 1923: 235. Brødrene O E. og H. P. Olsen. 1916: 277. Brødrene Ottesens Efterfølger. Silkeborg. 1889: 178. 1915: 90. Brødrene Overgaard. Hobro. 1906; 239. 1907: 155. Brødrene Pedersen. Aarhus. 1907; 127. 1908: 313. Brødrene Pedersen. Esbjerg. 1908; 202. Brødrene Pedersen. Vejle. 1916: 239. 1924; 141. Brødrene Th. og Alfred Pedersen. 1920; 49. Brødrene Pentz Møller. Slagelse, 1902: 173. 1903: 11. Brdr. Petersen. 1920; 183. Brødrene Petersen. Hillerød. 1889: 286. 1S07: 268. Brødrene Petersen, ^sæstved. 1897; 55, 198. Brødrene Petersen. Taastrup. 1919: 100. Brødrene Petersen. Thurø. 1913: 41. Brødrene Petersen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1911; 297. 1912: 185. Brødrene Petersen og Olsen. Kongens Enghave, Hvidovre Sogn. 1892; 95. Brdr. A. & K. Petersen. 1920; 103. Brødrene A. og V. Petersen. 1913; 91. Brdr. J. & M. Petersen. 1918: 261. 1919: 172. Brødrene R. & xs. Petersen. 1892; 47. Brødrene R. P. & Jul. Petersen. 1889; 268. 1910; 28, 227. Brødr. S. & P. Petersen. 1919: 314. 1922: 170. Brødrene Petersens Høvleri, Træskæreri og Pak­ kassefabrik. 1923: 88. Brødrene Plum. Assens. 1889: 320. 1891: 68, 81. 1905: 236, 257. 1915: 195. Brødrene Poulsen. 1915: 104. Brødrene Poulsen & Co. ^Maskinfabrik. Tørring St. 1912; 230. Brødrene Poulsens Handels-og Anlægsgartneri. Frederiksberg. 1889; 130. Brødr. Rape. 1918: 308. 1921: 58. Brødrene Rasmussen. Aarhus. 1909: 160. Brdr. Rasmussen. 1923: 259. Brødrene Rasmussen. Nyborg. 1905: 237. Brødrene Rasmussen. Vejle. 1918: 251. Brdr. Rath. Randers. 1923: 99. Brødr. Reddersen. 1889: 123,444,445. 1890: 4. Brødrene Rehdin. 1923: 57. Brø Brønshøj & Omegns Installationsforretning« ved Th. Larsen & C. Rasmussen. 1922: 172. Brøndshøj Smørforsyning, Aktieselskabet. 1906; 218. Brønshøj Tapetsererværksted ved F. K. S. Kjørup. 1924; 55. Brønshøj Trælast-og Entreprenørforretning, Ak­tieselskabet. 1912; 37. Brønshøj [Jrtekramhandel, Aktieselskabet. 1913 229. 1914; 302. 1915: 271. Brønshøj Varehus ved H. M. Abrahamsen. 1924; 173. Brøndum & Høgsborg. 1918: 211. Brøndum Brugsforening. 1919; 277. Brøndum, Chr., & Co. Aarhus. 1908; 77, 176. Brøndum, J. O., & Co. 1895: 56. 1901: 192. 1912: 63, 266. 1915; 48, 311. Brøndum, J. O., & Co., Cigarafdeling (van Sille­voldt & Horstinks Filial). 1908; 269. 1912; 64. 1915; 311. Brøndum, Siem og Thorup Sognes Spare-og Laanekasse, Aktieselskabet. 1889; 343. 1890: 65. 1891:125. 1892:65,111. 1893; 61. 1895:82. 1896:106. 1899:136. 1905:104. 1906;113.1913; 191. 1916; 196. 1923: 147. 1924: 14. Brøndum Sogns Spare-og Laanekasse. 1894: 100, 134. 1897: 82. 1913; 50, 112. Brøndums, R. W., Efterfølger. 1889: 106. 1895: 41, 56. Brønniches, Johannes, Markfrøforretning. Aal­ borg. 1897: 129. Brønnum, Kristian. 1923: 83. Brønnum, Oluf, & Co. 1889: 121. 1924; 216. Brønserod Brugsforening. 1910; 104. Brørup Cementvarefabrik, Aktieselskabet. 1914: 59. 1916; 68. Brørup og Omegns Brugsforening. 1923; 201. Brørup Sparekasse. 1898:14. 1909: 164. 1920:23. Brørup Ølbryggeri ved H. P. Andersen & Comp. 1899: 91. Buaas, Paul Iversen. Aalborg. 1907 : 222. 1911: 49, Buaas's, P. J., Fabriker i Likvidation, Aktie­ selskabet. Aalborg. 1906: 206, 232. 1920: 255. Bubi, Aktieselskabet. 1912: 97. Buch og Sørensen, Elektrisk Etablissement. Skan­ derborg. 1913: 168. 1914: 126. Buch, F. 1912: 155. Buch, Emil. 1889: 116. Buch, Hans L. 1897:. 31, 49, 176. 1898: 18 (3 Anm.). 1904: 204. Buch, P., & Co. 1909: 307. 1913: 148. 1915: 242. 1917: 392. 1919: 265: 1922: 170. Buch,Peter. 1889: 117. 1894:67. 1907: 59. 1924:84. liuchs Farvefabrik. 1889: 110. 1896; 50, 64. 1910: 32. Buchs, A. A., p]fterfølger, Aktieselskabet. 1898: 126. 1900: 156 Buchs, Peter, Vinhandel. 1911: 67. 1921: 62. 1922: 126. Kuchardt, A. 1922: 120, 220. 1923: 109. Buchardt, Joh. F. 1902: 169. Buchhaves Maskinfabrik, Buchhave & Petersen. Silkeborg. 1924: 139 jfr. 232. Buchter & Fischer. 1898: 54. 1900: 77. Buchter, A., & Co. 1915: 46. 1922: 50. 1924: 108. Buchtrup, P. A. Aarhus. 1915: 201. 1920: 68. Buchtrup, Peter Anton. Aarhus. 1913: 47. Buchtrups Annonce-Bureau (Reklamebureauet). Aarhus. 1915: 16, 69. 1916: 344. 1920: 238. *Buchtrups Reproduktionsanstalt, Aarhus Cliche­ fabrik. 1910: 111. 1916: 131. 1924: 259. Buck, H. C., & Co. 1907: 87. 1915: 185. Buck-Friis's, W.,Efterfølger Carl Salomon. 1907: 57. Bucka & Nissen. 1889: 38. 1895: 4. 1902: 184. 1903: 74. 1904: 105. 1915: 132. 1916: 145. 1918: 8. 1920: 9. 1923; 4, 28. Budafhentelsen ved George Lonnow. Frederiks­berg. 1912: 306. Budcentralen (Københavns Bud Express), Ak­ tieselskabet. 1909: 31. 1912: 60, 154. Budde, Augusta. 1899: 199. Budde, Schou & Co., Aktieselskab. 1903: 97,192. 1904: 146. 1908: 183. 1912: 35, 298. 1913: 231. 1917: 275. 15udde-Lund, Carl Frederik Ferdinand. 1889: 423. J892: 119. 1919: 70. Budde-Lund, G. & P. 1906: 177. Budde-Lund, Carl, Eftf., Alfred Venge. 1919: 95. 1922: 98 flyttet til Frederiksberg, jvf. 100/101. Buddinge Maskinsnedkeri ved Kr. Andersen og O. Hansen. 1919: 100, 126, 201. Buderup Gravlev Pastorats Spare-og Laanekasse, Støvring. 1889: 181. 1896: 105. 1904: 138. 1906: 165. 1908: 253. 1911: 113. 1913: 134. 1917: 185. 1918: 174. 1920: 127. 1922: 60. Budolfi ved Niels P.Andersen. Aalborg. 1924; 158. Budtz, P. M., & Co. 1922; 121. 1924: 214, 269. Buemann&Christensen limiteret. Skive. 1889:361. Buemann, J. Skive. 1912: 25. 1914: 89. Buerup Købmandshandel, Aktieselskabet. 1912: 309. Bugseraktieselskabet Bien. Helsingør. 1901: 98. 1908: 66. Buhelt & Johansen. 1919: 173. 1921: 185. Buhl, Johan Konrad. Ringe. 1921: 269. Buhl, Jørgen, Bog-og Papirhandel. Frederiks­ berg. 1920: 186. Buhls Marcipan og Konfektfabrik ved Buhl og Jensen. Esbjerg. 1922: 192. Bukh & Gry, Aktieselskabet. Hørve. 1908: 306. 1911: 215. Bulgar ved D. Staugaard. Silkeborg. 1923: 124. Bulls, F., Efterfølger. 1902: 132. Bunch, Otto, H. Klingberg Krebs's Efterfølger. 1907: 137. 1908: 114. Bunch, P. C., & Sønner. 1889: 22. Bunchs, C., Fedevareforretning. 1893: 67. 1905: 66, 90. 1910: 152. *Bunde, H. Sønderborg. 1924: 188. Bundesen, Peter. Augustenborg. 1921: 280. Bundeskæreriet, Nykøbing Falster, ved N. P. Rasmussen. Nykøbing F. 1918: 71. Bundfarvefabrikken Neptun ved Anders Larsen. Frederikshavn. 1913: 193. 1914: 51. jfr. 87. Bundgaard, A., v. Anders Bundgaard Nielsen. Grindsted. 1922: 274. Bune & Demant. Odense. 1903: 124. Buntzens, A., Efterfølger,Aktieselskabet.1911; 289. Burchardt, Niels Valentin Georg. Faaborg. 1918: 318. 1920: 15. Burcharth, A. D., & Søn. Kolding. 1891: 118. 1893: 64. 1896: 93. 1898: 31. 1899: 91. 1900; 124. 1903; 209. Burcharth, V., & Søn. Odense. 1924: 275. (2Anm.) Bureau Astra, Einard Skov. 1920; 49. Bureau Ceres, forhen J. L. Jensen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904: 209. 1909; 204. Bureau for Haandværk og Industri, Aktieselska­bet. 1903: 137. Bureau for Kunst & Industri ved Chr. Mathiasen. Frederiksberg. 1923: 112. Bureau merkantil, Georg Haldkjær. 1894: 128. Bureau Thalia, Aktieselskabet. 1912; 66, 236. Bureau Union ved William Olsen. 1895: 74. Bureau Vita ved Knud Bjering. 1913: 62. Burgmanns, Ed., Efterfølger. 1894; 17. Burla, C., & Co. 1912; 123, 150. Burmeister & Wains Maskin-og Skibsbyggeri. Aktieselskabet. 1890:83. 1891:52. 1895; 5,151. 1896. 162. 1897: 194. 1899; 199. 1902; 3. 1903: 233. 1905: 46. 1906: 247. 1907; 82. 1908: 113. 1909: 10. 1910: 94. 1911: 7. Burmeister, S., & Co. 1912: 301. 1913: 8. Burmeistergades Kolonial-& Hørkramforretning ved J. P. Larsen. 1903; 70. Firmafortegnelse: Bu—Bø. Busch, A. H., & Søn. 1889: 265. 1919: 314. Bygningssnedkersvendenes Aktieselskab. Frede-Busch, C., & Co. Odense. 1921: 216. 1924: 275. | riksberg. 1915: 164. Busch, Carl. 1913: 314. 1919: 291, 314. | Bygningssnedkersvendenes Aktieselskab for Ud- Busch, Chr. G. 1903: 193. 1909: 62. førelse af Snedkerarbejde. 1899: 145. 1901: Busch, Emil H. 1904: 206. 40. 1906: 51, 276. 1908: 5. 1909: 33. 1912: 64. Busch, L., & Gynther. 1889: 444. 1892; 23. 1918: 211. Buschmanns, Otto, Efterfølger. 1920: 81. , By-Møllen, Robert Meyer. 1923: 30. Busck & Wisbech. 1896:48. 1903:49. i Bypostens Speditionsbureau (Ove Haugsted). Busck, Arnold Andreas Bull Ahrensen. 1920: 101. , 1889: 108. Bues, Paul, Dental Depot ved Carl Thorberg. : Byrge, Hans, & Co. Frederiksberg. 1919:269. 1901: 161. 1921: 101. Butiksinventaret Nielsbakke. 1918: 230. | Biihmiann, Fr., & Sønner. 1917: 127. 1922: Butiksmontøren ved Ferd. Hindsgaul. 1919: ' 146, 170. 147. 1920: 101, 226. 1921: 60. 1923: 260 261. : Biilow & Møller. 1889: 22, 24, 270. 1900: 128, 1924: 53, 126. | 154 (2 Anm.). J908: 162 (2 Anm.). 1915: Butyrum, J. Christiansen. Aalborg. 1917: 372. 186. 1919: S7. 118. 1920: 138. 1922: 243. Buus's, Alfred, Efterfølger, forhen Christian : 1923: 138. Møller. Aarhus. 1914:209. ' Biilow, F., & Co. 1908:238. 1912:303. 1914; Byens Barnevognsmagasin ved M.Itkin. 1922:240. 65. 1916: 211. ByensBogbinderiCB.B.) ved Axel A.Otto.1924:194. ; Biilow, F., & Co. Odense. 1920: 125. Byens Gas-og Vandmesterforretning ved Axel Biilow, Kobert. 1921: 237. Olofsson. 1923: 4. Biilow, W.F.Kjøge. 1899: 163. 1903: 77. 1904: 192. Byens hurtigsteVærksted ved A.H. Lous.1921:186. : Biilowske Boghandel. Skjelskør. 1889: 145. ByensHusholdningsmagasin, Aktieselskabet. 1913: : Biinger & Jensen. Svendborg. 1912: 75. 1917: 68. 257. 1914: 102. 1916: 179. j Biirsche, C., Præstruds Efterfølger. Kanders. Bj'ens Kaffekorapagni, Aktieselskabet. 1913: 287. ! 1889; 451. Byens Møbellager ved Chr. Nielsen. 1918: 261. | Biitzow & Tillisch. 1918: 118. 1919: 225. Byens Pakkassefabrik vedA.C.Schmidt. 1924; 269. ; Bahncke, Albert. 1909; 279 (2 Anm.). 1918: 89. Byens Protokolfabrik ved Sigvard Jensen og T. i Bahncke, W., & Co. 1889: 126, 254, 255 (4 Michelsen. 1916: 184. 1921: 159. Anm.). 1891; 25, 88. 1892: 61. 1895: 74. 1897: Byens Pudsekompagni ved Christensen & Olsen. 51, 158. 1898: 128 (2 Anm.), 129 (3 Anm.). Frederiksberg. 1917: 362. 1908: 208, 237 (3 Anm.), 238 (3 Anm.). 1909: ByensSæbehus,Aktieselskabet.1913: 85.1914: 105. I 279, 280. 1911: 266. 1916: 152, 316. 1917: Byens Sækkelager, C. Nielsen. 1916: 217. 170. 1918: 16 (3 Anm.). 1919: 223. 1921: 35. Byens Vinduespoleringskompagni ved Rasmussen 1923: 211. og Olsen. 1917: 391. 1918: 87, 214. Bahncke, W., & Co.s Fabriker. 1917: 170. Byens Vinduespoleringf-kompagni ved Rasmussen Bahrentz, V., & Co. 1916; 403. 1918: 56. og Olsen, Frederiksberg Afdeling. 1918: 87. Bækhøj, A. S. 1922: 98. By-Expressen, Robert Christophersen. 1923: 110. Bække og Omegns Forbrugsforening. 1896: 44. Bygballe, August. Aarhus. 1913: 196. 1918:' 1904:81. 1911:203. 1913:332. 1915:233. 320. 1919: 27, 54. 1920: 112. 1920: 94. Byggeselskabet Aktieselskabet Istedgades Maga-, Bække Trælasthandel ved J. Thomsen Andersen. siner. 1902: 132. 1916; 309. Byggeselskabet af 1915, Aktieselskabet. Hel-| Bækmarksbro og omliggende Sognes Spare-og singør. 1915: 58. I Likvidation: 1919: 235. ; Laanekasse. 1889; 72. 1908: 50. 1923: 75. Byggeselskabet Rosenvang, Aktieselskabet. 1906: ! Bælum-Soelberg Pastorats Spare-og Laanekasse, 78. ! Aktieselskabet. 1889: 434. 189^: 46. 1895:65. Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, Aktieselska-1896; 57. 1897; 77. 1898: 79 1901: 85. bet. 1901: 159. 1912: 327. 1917: 246. 1902; 176. 1907: 223. 1909: 264. 1916; 342. Byggeselskabet Westend, Aktieselskab. 1902: 101. I 1922: 209. 53, 248. I Bælum Ølbryggeri, C. C. Jensen & Co. 1898; 79. Bygholm Teglværk, limiteret. 1902: 162. 1913: ; Bærentzen, C. V. 1908; 34. 53, 248. I Bærentzen, Carl William. 1912:301. Bygningsartikel Kompagniet, Aktieselskabet. Sla-i Bærentzen, L. C., & Co. 1923; 33. gelse. 1914: 78. 'Bærentzen, Theo., Aktieselskabet. 1904: 229. Bygningsmaterialfabriken Pinus, Aktieselskab, j Bærentzens,C. W., Bogtrykkeri. 1911:4. 1921:137 1897: 172. 1898: 17. ; Bøckmann & Nielsen. 1902; 101. 8 Bodewadt, Jacob A. Tønder. 1921: 313. 1923; 183. 1924: 104. Bøegh & Jepsen. Aalborg. 1906; 261. Bøoghs, ]\I., Bryggeri ved D. Bøegh. ICbeltoft. 1906: 120. Bøgballegaard pr. Tønning Station, Aktieselskabet. 1900: 200. Bøges, Waldemar, Eftlig.ved Elly Jensen. 1922: 45. Bøgeager Teglværk, Aktieselskabet. Hover. 1911: 59. 1913: 54, 281. 1919: 309. Bøgebjerre, S. 1923: 163. Bøgegaards Udstykning, Aktieselskabet. Odense. 1911: 75. Bøgelund & Jacobsen. Frederiksberg. 1908: 145. 1909: 150. Bøgelund, Hans. Frederiksberg. 1909: 151. Bøgelund-Jensen. 1907: 140. 1911: 267. 1913; 318. 1917: 169. 1920: 183. Bøggild & Jacobsen, 1913:252. 1914:6. 1917:208. Bøgh &, Jepsen. Esbjerg. 1920: 42. Bøghof og Hansen. 1921: 86. 1923: 231. Bøhms, J. 31., Filial, Kjøbenhavn, ved Aage I^arsen. 1899: 40. *Bøjer&Sørensen. Syvendekøb, Skamstrup Sogn. 1922: 54. 1924: 10. Bøjet Brugsforening. 1911; 82. Bøjsen og Jacobsen, Aktieselskabet. Vejlby Sogn. 1917: 378. Bølling & Jensen. 1899; 40. 1901; 56. Bølling & Wiberg. 1895: 56. Bønding, Holger. Aalborg. 1922: 229. Bønnelycke, Otto, forhen Kornerups Trælasthan­ del. Eoskilde. 1905: 49. 1923; 90. Bønnelycke, Erik, & A W. Tvede. 1919: 4. Bønnen, Aktieselskabet. 1911; 319. Børgesen & Co. Frederiksljerg. 1906: 32. 1909: 11, 36 (2 Anm.). Børgesen, Schytte & Co. 1910; 317. Børgensen, Adolph. 1918; 186. Børgesen, Carl. 1912; 297. Børgesen, Harald. 1909; 309. 1910: 3, 8. Børgesen, Hugo. Frederiksberg, 1909; 36. Børgesen, Martin. 1889; 259. 1919: 269. Børgesen. N., & Co. 1889; 106. 1898: 57. 1900: 2, 110. 1909: 254. Børgesen, S., & Co., Aktieselskabet. 1911: 35. Børglum, Chr. Hjøiring. 1917: 414. Børkop Handelsplads. 1889; 419. Børkop og Omegns Foderstofforening. 1924: 20. Børkop Spare-og Laanekasse. 1914: 133. 1917: 237. 1919: 219. 1923: 129. Borne-Ekviperings-Depotet ved L. P. Thomsen. 1890; 4 Børneekviperingsforretningen Dagmar, Aktiesel­skabet. 1916: 364. 1917: 240. Børneekviperingsforretningen Maagen, Engelsted Laursen. 1904; 67. Børneekviperingsforretningen Ruth ved Julie Hansen. Frederiksberg. 1913; 293. Børnefodtøjsfabriken Glænø, Aktieselskabet. 1914; 168. Børnekonfektionsforretningen Edit, E. Rasmussen. 1915; 162. Børnekonfektionsmagasinet >La Reine« ved Aage Robert Olsen. 1923: 279. Børneudstyrsforretningen Spar ved M. C. Jappe. Faaborg. 1923: 13 jvf. 172. Børne-og Arbeidersparekassen i Asferg Sogn. 1889: 219. Børnenes Bazar ved Carl N. Jensen. 1898; 156. Børnenes Beklædnings Salon ved Marie Andersen. Aarhus. 1913: 109. Børnenes Beklædnings Salon ved Inger Con­ radsen. 1909; 29. Børnenes Bogskat ved V. Hastrup Leth. Aarhus. 1906: 209. BørnenesFryd vedAxel Hansen. Odense. 1924:252. Børnenes Magasin ved Ragnhild og Harriet Ed­ win. Frederiksberg. 1919: 231. Børnenes Magasin ved F. Jensen. 1917: 248. Børnenes Magasin ved E. Mogensen. Aarhus. 1914; 158. Børnenes Paradis ved Helga Bertelsen. Aalborg. 1912; 108. Børnenes Paradis ved D. Jørgensen. Slagelse. 1920: 231. Børnenes Paradis ved K. Madsen. Aarhus.1904; 14. Børnenes Paradis ved Ludvig Olsen. 1889: 272. Børre, Lorenzen & Co. 1889; 86. 1897: 4, 18. 1912; 215. 1919; 172. 1921: 163. 1922: 176. Børresen & Co. 1903; 213, 215. Børresen, Iver. 1889; 244. 1894; 29. 1916: 179. Børresens, V., Efterfølger, C. Byrum, A. M. Niel sen. Skive. 1923; 123. Børscentralen ved Nathan. 1918: 53. Børsch, Chr., Engelsk Herre-Modemagasin. Hille­ rød. 1917; 405. Børsen ved H. P. Dreyer. Kolding. 1894; 112. Børstefabriken Danmark ved A. Sørensen & Co. 1891: 25. Børste-og Gadekoste-Oplaget Skandinavien ve: 220. 1909: 173. 1912: 327. 1914: 66. 1915: 158. 1917: 355. 1918: 59. 1923: 138 Carlsbergfondet. 1889; 283. 1900; 193. 1903; 4, 177, 193. 1906; 220. 1909: 254. 1914: 66 (4 Anm.). 1915: 158 (5 Anm.), 243. 1917; 355 (5 Anm.) 1918: 59 (5 Anm.). Carlsen & Andersens Møbelstelfabrik. Aarhus. 1923: 97. Carlsen & Debois. 1914: 280. Carlsen og Hast. 1920; 183. 1921: 87. Carlsen & Plenge. 1910; 90. 1920: 50. Carlsen, A. Høilund. Aarhus. 1916: 420. Carlsen, Carl, ved Herluf Thousig Carlsen. Hvid­ bjerg. 1918; 149. Carlsen, Einar C., & Co. 1916; 401. 1917: 136. Carlsen, F.V., & Joh.Mahler. Skjelskør. 1919: 321. Carlsen, H. Leonhart. 1896; 82 (2 Anm.;-. Carlshiittes Eneforhandling af Jernstøbegods etc. for Danmark, Sverige og Norge. Ohlsen & Ahlmann. 1889: 125. Carlsons Efterfølger. 1894; 44. Carlsson & Hørlin. Frederiksberg. 1922: 7, 52.. 1923: 281. Carlsson, F. O., Aktieselskabet. 1911; 260. 1912: 35. 1917: 52. Carmen ved Frida Baht. Frederiksberg. 1914: 196. Carmenta ved Laura Nymann. Frederiksberg. 1920; 143. Carnis, Aktieselskabet. 1914; 278. 1916: 110. 1917; 167, 437. Carnø, N., forh. L. Koppels Fabrik. 1907: 258. 1908: 213. 1911: 157. 1918; 289, 311. Firmafortegnelse: Ca—Ce. Caro Continbo tt Co., Agentur i København ved C. Hecht-Nieleen. 1924; 108/109. Caroc (k Letb. Aarbus. 1889; 64. 189G; 88. Carrabas, Cigarer & Tobakker, G. Ludvigsen. 1916; 278. Carstens Bogbinderi, Aktieselskabet. Aarhus. 1912; 201. Carstens & Frederiksens Møbel-og Stelfabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1916: 130. 1917; 451. 1918: 39. Carstens, Elias, Svendborg. 1894; 61. Carstens, H. C. E., Eftfl., Johansen. Kanders. 1924: 71. Carstensen ct Frandsen. Skjelskør. 1924:178 179. Carstensen & Hansen. 1916: 114. Carstensen & Helbech. 1923: 257. Carstensen & Jappes Eftf., J. J. Hansen. Slagelse. 1918: 217. Carstensens, Georg V'., Bog-, Papir-og Tapet­ handel. Holbæk. 1914; 1C8. Carstensen, Jacob Z. 1897: 68. Carstensens Kjødudsalg. Nakskov. 1892; 27. Carto Conto Box ved E. Harrsen. 1919; 288. Carøe & Co. 1917: 349, 397. 1924: 176. Carøe, C. J. 1895: 42. 1900; 22. 1907; 56. 1909: 57, 114. 1910: 90, 230. 1922; 98. Carøe, Carl Johan. 1889; 107. Carøe, Hans F. Stege. 1889: 307. 1907: 13. 1912; 103. 1913: 129. Casa de Espana, Aktieselskabet. 1916: 363. Casal, (Johan) Ernst. 1923; 106, 210. Casino-Etablissementet, Aktieselskabet. 1894; 103. Caspersen & Folkmann. Rønne. 1921: 18. Caspersen, C. Johan. Nakskov. 1921: 244. Castberg, Jean. 1898: 194. Castello Branco ved Vilh.Christiansen. 1924; 173. Cato, Chr. 1914; 137. 1920: 227. Cathrinedals Ismejerier. 1889; 423. 1891; 51. Causse, Sofus Johan Volfgang. 1914:191.1921; 238. Caves de Bordeaux, Jens Strandgaard. 1898; 18. Caves fran^aises, Les. 1889: 271. 1894; 93. 1897; 68. 1908: 240. Cechodania ved Aage Chr. Petersen. 1920; 138. Cederholm, Adolph, & Søns Læderforretning, Ak­ tieselskab. Vejle. 1906; 24. Cederholm, Oscar. 1920; 46. Cederlunds, J., Soner, Aktieselskabet. Stock­ holm. 1908; 183. 1909; 276. Cederqvist, M. Y., forhen Valdemar Andersens Efterflgr. Kolding. 1900: 170. Ceinturier, V. Rasmussen. 1910; 128. Cehnder & Co. 1920; 163. Celinder, Th. 1910; 175. Celinder, Th-, & Co., Aktieselskabet. 1914: 72. 1916; 9. Celluloidfabrikken Danmark, Aktieselskab. Fre­deriksberg. 1912: 335. Cementfabriken Dania, Aktieselskabet. Falslev-Vindblæs Kommune. 1889: 388. 1898; 120. 187. 1900; 104. 1907; 300. 1911: 282. 1916: 235. 1918: 324. 1919: 30. Cementsfabriken Dania's Forbrugsforening. Fals­ lev Sogn. 1921: 104, 226. CementfabrikkenGefion. 1890: 4. 1892; 73. 1894: 44. Cementfabriken Gelsted, Aktieselskabet. Gelsted. 190i; 114. Cementfabriken Kongsdal, Aktieselskab. 1907: 166. 1908: 239. 1909; 117. 1910; 4 (2 Anm.). 1911: 97. 1916: 280. 1917: 202. Cementfabriken Ringsted limit. Ringsted. 1898: 7, 40. Cement, Rør, Murstens og Tagstens-Fabriken,, Grønnegade, Nykjøbing p. F. ved P. S. Win­chell Bøttern & Co. 1905: 238. Cementhulstenen Rekord ved Garding. Frede­riksberg. 1917: 319. Cementstøberiet Aldershvile i N. Sundby ved A. J. Andersen. 1905: 104. Cementstøberiet Frem ved Sloth Møller. Skive. 1916: 418. Cementstøberiet Horehave ved Christoffer Peder­ sen m. fl. Horshave Mark. 1908: 102. 1909: 19. Cementtagstensfabriken Stenlille. Stenlille. 1907: 65. 1909; 125, 313. 1914: 16. Cement-Tagstens F'abrikken Susaa ved Han& Olsen. Næstved. 1901; 80. Cementtagstensfabriken Vestjylland ved S. P. Pedersen. Herning. 1901: 139. Cementvarefabriken Alfa ved N. K. Laugesen. Herning. 1921; 128. Cementvarefabrikken Alfa ved Mouridsen og Laur­sen. Herning. 1923: 271 jvf. 1924: 100. Cementvarefabriken Haabet ved Larsen og Jør­gensen. Skive Landsogn. 1922: 187. Cementvarefabriken Oranje ved Iver Skov. Hol­stebro. 1923: 47, 48. Cementvarefabriken Oranje ved M. S. Sørensen. Kolding. 1921: 30. Cementvarefabriken ved Volk Mølle ved Mehlsen & Andersen. Drastrup. 1908; 107. Cementvarefabriken Baunhøj ved J. P. Christensen og N. P. Hansen. Søttrup. 1907; 17. Cementvarefabrikken Dan, Aktieselskabet. Bjer­ringbro. 1908; 311, 312. Cementvarefabrikken Frem ved Kristian Andersen og Karl L. Christensen. Løgstrup. 1918; 177. Cementvarefabriken Frem ved H. C. Jensen,. Egebjerg. 1906; 145 (2 Anm.). Cementvarefabrikken F'ur ved Hygum. Fur. 1916: 28. Cementvarefabrikken Godthaab, Otto Christiansen. Randers. 1907: 49. Firmafortegnelse: Ce—Ch. Cementvarefabriken Heimdal, Aktieselskabet. Sla­gelse. 1908; 122. Cementvarefabrlkken Hejmdal ved Ahlers & Jensen, Interessentskab. Falslev-Vindblæs Kommune. 1918: 80. Cementvarefabrlkken Hylleholl ved Hans Nielsen og Niels Peter Nielsen. Fakse Ladeplads. 1913: 264. Cementvarefabriken Slyngborg ved N. Bjerre­gaard &Co. Langkastrup. 1908: 156. 1909: 192. Cementvarefabriken Staunkilde v/ Chr. Nielsen m. fl. Tørring. 1918: 302. Cementvarefabrlkken Thinghøj, Aktieselskabet. Ørting 1906:70. 1908:20. 1910:114.1916:306. Cementvarefabrlkken Vesterbro, P. C. Jensen. Randers. 1909; 78. Cementvare-og Rørvævsfabriken Helsingør, Ak­ tieselskabet. Helsingør. 1909: 15^. 1913: 261. Centra, Aktieselskabet. 1913: 317. *Central City Chemical Co. ved Emil Jensen & Co. 1918: 255. 1924; 82. Central City Chemical Co., Willy Meyer et Co. 1924: 82. Central Insurance Company, The, Limited, Aktie­selskabet. 1916: 2. Centralatelieret i Kjøge ved Emil Frederik Ras­ mus Jansen. 1902: 228. Centralatelieret ved Kaiser. Næstved. 1905: 256. Centralatelieret ved F. Schreiber. 1902: 80. Central-Auktionerne, Aktieselskabet. 1913: 286. Centralbageriet ved Steffen Jørgensen. Nakskov. 1914: 49. Centralbanegaardens Chokolade-Kiosk. Aktiesel­ skabet. 1911: 210. Central Bar, Aktieselskabet. 1911: 213. Central-Basaren, L. C. Larsen. Rønne. 1911: 108. Central-Basaren ved Skaanstrøm. 1896; 35. Centralbogbinderiet ved Rasmus Nielsen. Aal­ borg. 1903: 106. Centralbryggeriet, Aktieselskabet. 1908; 300. Central Bureau for Ringeapparater & Gasgløde­ lamper ved Georg A. A. Terney. 1900: 6. Central Company ved Poul Goldenberg & Co., The. Frederiksberg. 1922: 53. Centralen, Aktieselskabet. Odense. 1916: 336. Central-Fiskehallen ved Wm. Larsen. 1912: 92. Contralforlaget, Aktieselskabet. 1907: 191. Central-Garagen ved N. T. Beier. 1923: 108. Central-Garagerne ved Th. Rasmussen. Aalborg. 1923: 244. Centralhallen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 19(X): 159. 1901: 195. Centralhotellet iEsbjerg, Aktieselskabet. 1914;131. »Centralimporten« ved Kr. Hansen. 1922: 172. Central Kaft'e-Lageret ved Chr. Jensen. 1923: 235. Centralkiosken ved Johs. Poulsen. 1905; 94. *Central-Compagniet ved P. Holm Vestergaard og H. C. Petersen. 1903; 193. 1909; 228. 1922: 28. 1924: 149. Central-Kompagniet for Spejl 6c Vinduespolering ved Holger Olsen og Niels Olsen. 1919; 38. Centrallageret ved Sophus Jøns. 1895: 132. Centralmagasinet for Handsker. 1889: 259. Central Magasinet ved G. Jensen. 1919: 200. Centralmagasinet for Manufaktur ved \'enge. 1907: 3, 4. 1908: 28. Central-Magasinet ved S. ]M. Møller. Odder. 1919: 136. Centralmejeriet i Hillerød ved Jacob Hansen. 1919: 296. 1920: 83. Central Møbelmagasin for alle Hjem ved A. M. Sørensen. 1913; 86. Centralpavillonen ved V. Bergenholz. 1909; 277. 1924: 147. Central Skotøjs-Dep6t ved Christensen. 1899; 180. Central Speditionsbureau, Aktieselskab. 1917; 201. 1919: 41, 96. Central-Sæbe Lageret, Ad. Lybke. 1905; 71. Centraltrykkeriet. 1889: 252. 1894: 28. 1895: 2. 1910: 180. 1915: 78. 1918: 60. Centraltrykkeriet, Aktieselskabet. Vejen. 1908: 315. 1909: 163. Centraltrykkeriet ved M.Hansen. Aarhus. 1897: 79. Centraltrykkeriet ved Th. Kristensen. Esbjerg. 1910: 196, 248, Central-Trykkeriet, Anna K. Nielsen. Aalborg. 1915: 256. Centraltrykkeriet Chr. Pontoppidan og H. V. Rasmussen, (Aktieselskab.) NykøbingF. 1913; 71. Centraltrykkeriet, Chr. Rasmussen, Aktieselskab. Nakskov. 1915: 116. Centraltrykkeriet Ribe, Aktieselskab. Ribe. 1905: 195. Centralvarme Forretningen Varina ved H. Scheel Thomsen. Randers. 1921: 126. Centralvaskeriet ved Aktieselskabet Nørregade 35. 1901; 58. Centralvaskeriet ved P. Thygesen Poulsen. Hille­ rød. 1924: 251. Central Vinlager ved A. Dohm. 1896: 66. Centro ved J. Hansen. 1915: 25. Centrum, Aktieselskabet. 1910: 61. Centrum, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913. 260. Centrum, Aktie.selskabet, Nykjøbing M. 1905: 106. Centrum, Agnete Hansen. Roskilde. 1924: 178. Centrum ved P. Helsing. Hellerup. 1902: 211. Centrum ved J. P. Jensen. Silkeborg. 1922: 189. Centrum ved Kay Johannesen. Aalborg. 1924; 65. Ceoto ved Ejner G. Guildal. 1924: 107. Cereales, Aktieselskabet. 1916: 213. Ceres, Edle Andersen. Aalborg. 1910: 216. Ceres ved J. J. P. Due. 1896; 48. Cerutfabriken Dana, F. Rieneck. 1915: 215. Cervera, C. F. 1921: 210. Charcuterie Danica ved .Søren Ole Tønnes. Ka­lundborg. 1923: 116. Charlottenlund Autoniobilværksted. Indehaver H. Stybert. Gentofte. 1924; 88. Cbarlottenlut\d F^læskebørs, Aktieselskabet. 1917: 321. Charlottenlund Kul-og Koks Import ved Jena Wrem. 1919: 201. Charlottenlund Planteskole. Indehaver V. Voigt. 1921: 119. Charlottenlund Trikotageforretning, Indehaver C. W. Oppenhagen og N. A. Eriksen. Gentofte Kommune. 1922; 152. Charlottenlunds Automobilreparation ved Hansen & Co. 1919: 232. Charlottenlunds Ejendoms-Aktieselskab. 1909: 255. 1916; 184. 1918: 137. Charlottenlunds og Hellerups Vinduespolerings Comp. ved Madsen og Fornitz. 1920: 7. Charlottenlunds Skrædderforretning, Aktiesel­ skabet. 1909: 206. Charmant ved E. & C. Lund. 1924: 125. Chauveau, G. 1908; 237. 1919: 169. 1924; 245. Chemisk-teknisk Fabrik Victoria, Aktieselskabet. 1902: 245. Cherry Vermouth ved Axel Petersen. 1920; 99. >Chich« ved K. Sørensen. Kolding. 1922; 92. Chic ved Kahbech Sørensen. Fleming. 1915; 41. Chic v/ S. Weyen. Roskilde. 1923: 238. 1924; 56. Chikago ved J.Petersen. Frederiksberg. 1912:41. Chili-Pladens Fabi'ik og Hoveddepot i Nykjøbing paa Sjælland ved F"r. Petersen. 1893: 25. China-& Japan-Huset, \Vm. Johannessen. 1911: 265. Chinin, Chr. E. Emborg og Henry Warthoe. 1913: 204. 1914: 306. Cldrurgisk Vai-ehus ved Chr. Christensen. 1904: 169. Chokolade-Børsen ved Julius Nielsen. Kolding. 1923: 294. Chokolade Centralen ved Trojel & Meyer. 1924: 109. *Chokoladefabriken Harlekin. Indehaver Karl C. Madsen. GentofteKommune. 1921; 213. 1924: 88. Chokoladefabriken Harlekin, Indehaver Møllmark Christensen. Gentofte. 1924: 87. Chokoladefabriken Luna, Aktieselskabet. 1912: 179, 239. 1915: 241. 1916: 150. Chocoladefabriken Luzern, Aktieselskabet. 1904: 208. Chocoladefabriken Royal, Aktieselskab. Frede­riksberg. 1906: 134. Chokolade og Konfekturefabriken Jako, Chr. Jakobsen. 1919: 119. *Chocolade & Konfecturefabriken Mia v/ Aage Th. Opperby. 1923: 84. 1924: 217. Chokolade-og Sukkervarefabrikken Toto ved Leonard Nordfred. 1919; 66. Chokolade-Forsyningen ved K, B. Knudsen. 1924; 174. Chokoladehuset Pandrup. 1909; 225. 1914: 171 (2 Anm.), 195. »Chocolade Importen« ved Th. Kromann. 1922: 51. Chorfitzen, N. 1917: 245. Chorlitzens, N., Pølsefabrik, Aktieselskabet. Nak­ skov. 1908: 251. Christbo & Anton Petersen. 1924; 194. Christby & Co. 1921: 62. Christensen. Kolding. 1924: 101. Christensen & Ammitzbøll. Hjørring. 1923: 219. Christensen & Bierrings Bogtrykkeri. 1919: 36. 1921; 260. Christensen & Co. 1892; 47. Christensen Dinesen. Hjørring. 1916: 342. Christensen og Frandsen. Aarhus. 1907: 181. 1909; 105. Christensen & Grønvold. Frederiksberg. 1924; 249. Christensen & Hansens Efterfølgere. 1904: 167. Christensen & Heidemann. Farsø. 1917: 373. Christensen & Jensen. 1920: 224. Christensen & Jensen. Frederiksberg. 1923: 281. Christensen & Jensen. Kolding. 1923: 157. Christensen & Jensen. Roskilde. 1919: 234. 1923; 141. Christensen og Larsens Efterfølger, S. "W. Vøhtz. Thisted. 1913: 328. 1914: 122. Christensen & Modler. 1920; 7. 1922: 147. Christensen & Møi'ch, Aktieselskabet. 1915: 303. Christensen & Nielsen. Aarhus. 1889: 203. 1900; 148. 1922; 37. Christensen & Nielsen. Aarhus. 1913: 195. Christensen & Olesen. Skive. 1917: 188. Christensen & Pedersen. Herning. 1924: 44. Christensen og Pedersen, Ingeniør og Entreprenør­ forretning. Fredericia. 1922: 70, 193. Christensen &. Peschardt, Aktieselskab. Horsens. 1904: 199. Christensen & Schrei. 1908: 87. 1918; 231. Christensen & Seidelin. 1904: 44. Christensen & Stefansen (R. Jørgensens Eftfr.) Fjerritslev. 1917; 375. Christensen & Sørensen. Horsens. 1923; 177, 268. Christensen & Sørensen. Silkeborg. 1890: 20. 1895: 50. Christensen & Tliøgersen. 1891: 120. 190<); 4, 56. 1916: 7. Christensen & AVinther. 1905; 44. 1913: 34. 1914: 38. 1917; 273. 1920; 50. Firmafortegnelse: Ch--Ch. Christensen & Zahrtjnann. 1804; 57. 1898: 37. 1918: 161. Christensen, A. 1902; 223. Christensen, A., & Co. 1920: 6. 1922: 49. Christensen, A. & H. 1906: 246. 1907; 8. Christensen, A. & L. 1923; 188. Christensen, A. & M. 1905; 201. Christensen, A., & Søn. Roskilde. 1913: 36. Christensen, A. C., & Co. 1905: 228. Christensen, Alfred. 1889: 246. 1890: 101. 1892: 84. 1899: 144. 1905: 180. 1910: 125. 1914: 193. Christensen, Alfred, & Co. 1915: 313. 1916: 38. 114. 1920: 104. Christensen, Alfred & Co. Nakskov. 1907: 97. 1916: 23. 414 (2 Anm.). 1917: 411. 1918: 32, 197. 1919: 240. 1921: 295. 1922; 107. Christensen, Alfred & Co., Limfjordsafdeling, Xørresnndby. 1916: 114. Christensen, Alfr. V. 1918: 57. Christensen, Allan, & Co. 1916; 242. 1918; 212. 1922: 48. Christensen, Andreas, Piano-og Flygelfabrik. 1919: 119. Christensen, Anthon. Aarhus. 1915: 323. Christensen, Anthon, Aktieselskab. Aarhus. 1916: 63, 130. Christensen, Anton, & Co., Aktieselskabet. 1906: 222. 1910; 58. 1912: 151. Christensen, Arthur. 1912; 153. Christensen, Aug. 1914; 259. Christensen, August, & Co., Aktieselskabet. 1916: 179, 403. Christensen, Axel. 1919: 199. Christensen, Axel. Frederiksberg. 1905; 26. 1919: 269. Christensen, Axel, & Co. Hjøning. 1917; 73. Christensen, C., og Co. Hillerød. 1916: 222. Christensen, C., og Co. .Sønderborg. 1921; 312. Christensen, C., & H. C. Pedersen. Nakskov. 1918: 71. Christensen, C. F. 1910: 4. Christensen, C. J. 1893: 88. 1897; 140. 1900: 55. 1903; 72. 1907: 3. 1909; 2. 1916: 10, 44. 1917; 397. 1918: 162. 1919; 170, 290. Christensen, C. J., Aktieselskabet. Aalbæk. 1908: 152. Christensen, C. T., & Co., Aktieselskabet. Her­ning. 1917: 341. Christensen, Carl, & Co. Aalborg. 1915: 320. Christensen, Carl A. M. Vejle. 1907: 53. Christensen, Carl C. 1899; 21. 1915: 300. Christensen, Carl J. Aarlms. 1890; 9. Christensen, Carl J. & Co. 1907: 59, 89. Christensen, Carl.Julius, Aktieselskabet. 1909; 56. Christensen, Carl Vilhehn Jesper. 1913: 84. Christensen, Ch., & Co., Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1915; 138. 1917; 249. Christensen, Chas. H. 1920; 33. Christensen, Chr., Inka< ved Hans Pedersen og An­ dreas O. Rasmussen. 1923: 83. Cigarfabriken Jomsborg, L. C. Jørgensen. 1903: 214. 1904; 107. Cigarfabrikken København ved P. Jensen. Fre­deriksberg. 1912: 127. 1913: 93. Cigarfabriken Merkur ved W. Lundholm. Aar­ hus. 1896; 58. Cigarfabriken Phønix ved F. Carl Jensen. 1918; 114. Cigarfabriken Primeros, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1918: 60. Cigarf. Primeros Udsalg ved Th. Thomsen. 1918; 165. Cigarfabrikken Reform ved J. S. Jensen. 1895: 24. Cigarfabriken Stabil ved A. Nielsen. Aalborg. 1917; 261. Cigarfabrikken Sumatra ved Sommer. 1894; 56. Cigarfabriken Thor ved Thorvald Christian Knud­ sen. Odense. 1898; 163. Cigarfabrikken U. S. A. ved O. Petersen. 1920: 201. Cigarfabriken Union ved Jacobsen og Rose. Fre­ deriksberg. 1919; 270. 1920: 53, 82. Cigarfalirikken Unionen, Aktieselskabet. 1903: 216. Cigarfabrikerne Fyen og Odin, Aktieselskal). Odense. 1901; 119. Cigar Fabrik Lageret ved A. J. Zernichow. 1908; 59. Cigar Firmaet Roko ved Charles V. Nielsen. 1923; 56. Cigarforretningen Billigheden ved Emil Nielsen. Randers. 1924; 279. Cigarforretningen Blink ved A. P. Mellerup. Hellerup. 1907; 239. Cigarforretningen Central ved J. H. Hummelgaard. Esbjerg. 1906; 71. Cigarforretningen CuV)a ved Rasmus Andersen. Herning. 1924: 140. Cigarforretningen Dana ved J. C. Harlev. 1906; 175. Cigarforretningen Den grønne Mand, P. V. An­dersen. 1909: 32. Cigarforretningen Ego ved Chr. Jacobsen. Hel­singør. 1923; 239. Cigarforretningen Habana ved A. H. Christian­sen. \'ejle. 1913: 26. Cigarforretningen Havana, Indehaver Alfred Got­fredsen. Lyngby. 1923; 89. Cigarforretningen Phønix, Aktieselskabet. Ran­ders. 1914: 232. Firmafortegnelse: Ci—Ci. LXIX Cigarforretningen Phønix ved X. J. Kondrup. Randers. 1922; 139. Cigarforretningen Phønix, Aktieselskabet. Sla­gelse. 1917: 66. Cigarforretningen Phønix ved S. Christensen. Aalborg. 1919: 105. Cigarforretningen Prima ved I. N. Bak. Randers. 1917; 193. Cigarforretningen Primus ved B. K. Petersen. 1906; 196. Cigarforretningen >Strandborg« ved H. Dahm Nielsen. Helsingør. 1924; 89. Cigarforretningen Trafik ved N. J. Nielsen. 1918: 289. Cigar-og Papirforretningen »Phønix« ved Axel Brandt Jensen. Hobro. 1922: 113. Cigar og Parfumeforretningen Dobra ved Hand­berg. Frederikshavn. 1922: 159. Cigar og Tobaks en gros Forretningen Import, Dansk-Hollandsk Tobakshus ved F. C. W. Ja­cobsen. 1900: 96. Cigar-& Tobaksfabriken Aabo ved V. A. N. Joost. 1921: 88. Cigar-& Tobaksfabriken Danmark, Wm. Rienecks Eft. 1915: 78. 1916: 6. 1917: 277. 1921: 158. Cigar-og Tobaksfabriken »Mexiko« ved H. Han­sen-Brenøe. Helsingør. 1921: 241. 1923: 142. Cigar og Tobaksfabrikken Norden ved E. A. An­dersen. 1922: 121. Cigar-& Tobaksfabrikken Royal. 1889: 118. 1892: 23. 1896: 34 1897; 18. Cigar-og Tobaksfabriksudsalget Hj'giejne, Jens Mathiesen & Co. 1910; 255. Cigar-& Tobaksforretningen Cuba. 1889; 268. Cigar og Tobaksforretningen Dagmar, Wentzel Olsen. Holbæk. 1913: 67. Cigar-og Tobaksforretningen »Virginia« ved J. C. Petersen. Helsingør. 1921: 290. Cigar-og Tobakshuset ved Schottmann. 1906: 99. Cigar-og Vinforretningen Frem ved Hermann. 1911; 260. Cigar-, Vin-& Kioskforretning Saga, Carl Bruun. 1920: 100. Cigar-og Vinhuset Økonomi ved Charles Bork. 1897: 5. Cigarhandelen Adam ved Larsen. Frederiks­berg. 1896: 131. Cigarhandelen Exelcior, G. Rendtorff. 1913: 31. Cigarhuset ved Hans Nielsen. Kolding. 1921: 254. Cigarillos All right. Tb. Jensen. 1910: 256. *Cigarkiosken ved Chr. Olsen. Frederikssund. 1917; 364. 1924: 251. Cigarkiosken ved Arthur Olsen. Frederikssund. 1924: 251. Cigarlageret Brasil ved Carl Hellmann. Aarhus. 1904: 179. Cigarlageret Holland ved Essemann. 1892: 46. Cigar-Lageret, Lille Kongensgade 18 ved Lauritz Schou. 1896; 176. Cichoriefabrikken Nørrejylland, Aktieselskab. 1902: 147. 1917: 14. Cikoriefabrikken Nørrejylland ved Chr. Petersen. Nyborg. 1905; 188. Cikoriefabriken Nørrejylland, Filial, Aktieselskab, Vejen. 1903: 177. 1910: 174. Cichoriefabrikken Ringkjøbing, Aktieselskab. 1902: 147. 1917: 14. Cichoriefabrikken Svendborg, Aktieselskab. 1902: 147. 1917: 15. Cichoriefabriken Sønderjylland, Aktieselskab. 1902: 147. 1917: 14. Cikoriefabrikken Sønderjylland ved S. Petersen, Aktieselskab. Ribe. 1903; 171, 243. 1906: 288. 1908; 260. 1909; 299. 1913; 306. Cikoriefabriken Østjylland, Actie-og Andelssel­skabet, Boulstrup. 1895: 143. 1897; 80. 1899: 209. Odder. 1900: 88. Cikorietørreriet Solvang, limiteret. Bølling. 1902: 181. Cimbria, Aktieselskabet. 1889: 88. 1896: 164. 1906: 273. 1919; 72. Cimbria, Almindelig Nordisk Forsikring, Aktie­ selskab, 1917: 58. Cimbria ved F. Pløen. Aarhus. 1913: 139. Cimbria Symaskiner ved P. J. Rasmussen. 1907: 30. Cintra ved J. von Thai. 1923: 109. Circusetablissementet, Aktieselskabet. 1908: 28. Cito ved Evald Arker. 1906; 195. Cito ved Aage Lanng. Randers. 1910; 141, 1924: 207. Citol, Aktieselskabet. 1912: 238. *Citroen8 danske Generalagentur ved Kragholm og lyanger. 1924: 2, 246. *Citr6ens danske Generalagentur ved J, L. K. Kragholm. 1923: 261, 1924: 2. Citta, Aktieselskabet. 1908: 271. Citus ved Th. Lippert & Co. 1903; 26. 1908: 296. 1909: 277. 1911: 97. City ved Thorvald Andersen. Randers. 1918: 323. City Auktions-Lokaler, Chr. Andersen. 1914: 8. Citybageriet ved M. M. J, Larsen. 1923; 54. City elektriske Fodtøjs-og Reparationsfabrik ved H. Sørensen. 1920: 99. City ved H. J. Hansen. 1900; 94. City of London Fire Insurance Company, limi­ ted, The, Aktieselskabet. 1889: 103. City ved Carl C. V. Olsen og Villy C. O. Petersen. Svendborg. 1918: 296. City ved A. Schollert. Fredericia. 1923; 251. *City Installationsforretning ved E. Hansen. 1923: 235. 1924: 82. Firmafortegnelse: Ci—Cl. City Installationsforretning ved E. Lund. 1924 :82. City Reproduktionsanstalt ved Verner Larsen. 1919: 121. Citys Udstillingsbazar ved S. P. Sørensen. 1903: 48. City-Cluc ved Axel Sørensen. 1902: 210. City Magasinet ved Harald Groves Efterfølger. 1900: 157. City Pelshus H. Chr. Jensen og Sv. Alex Peter­ sen. 1924: 173. City Radio ved Troels Fode. 1924: 127. Citytrykkeriet, Valdemar Carlsen. 1916: 179. City Vinhandel ved A. J. Zernichow. 1914: 304. Claessen, Arent, & Co., Aktieselskabet. 1912: 120, 122. 1914: 7. Claro, Aktieselskabet. 1903: 195. 1906: 102. 1907: 30. 1908: 163. Clasen, Henri. 1916: 176. Clasen, Henrik. 1911: 64, 292, 320. 1912: 178. 1915: 243, 270. Classensgades Koloniallager, Aktieselskabet. 1915: 271. 1918: 54. Classensgades Viktualie og Ostehandel, Aktie­selskabet. 1915: 216. Classonsborg Papfabrik. Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1914: 196. Classonsborg Papfal)rik, Aktieselskabet. Skarrild. 1913: 143. Claudi, Jørgen. Løgstør. 1914: 249. Claudius, Hermann. 1920: 185. Clausen & Co. Odense. 1899: 100. *Clausen & Falslev. 1923; 258. 1924: 150. Clausen & Have. Kolding. 1893:54. 1894:101. 1897: 169, 190, 204. Clausen & Jensen. Aarhus. 1907: 205. Clausen & Koch. Randers. 1924: 71. Clausen & Stuckenberg. 1897: 107. 1922: 261. Clausen &. Vøldings Eft. 1922; 240. *Clausen, A. V., & Co. 1889: 268. 1924; 5. Clausen, Alfred. Aarhus. 1917: 116. Clausen, August. 1924: 270. Clausen, C., & Søn. Vejle. 1922: 216. Clausen, C. G., & Co. 1908: 7, 138. Clausen, C. N. Odense. 1889: 5. 1899: 80. Clausen, C. P. Thisted. 1897: 78. Clausen, Carl B. 1912: 9. Clausen, H. C. 1921: 60. Clausen, Hans A. 1889: 251. 1891: 52. Clausen, Henrik. 1922: 221. j Clausen, J., & Co. 1899: 159. 1905: 160. Clausen, J. C., & Søn. Kolding. 1905: 265. Clausen, Joh. ct Chr., Nakskov. 1895: 140. Clausen, Jørgen, Aktieselskab. Aarhus. 1912: 228. Clausen, Jørgen, & Co., Kommanditselskab. Ny­kjøbing F. 1917: 259, 448. 1921: 21. Clausen, M. 1889; 117. 1908: 6. 1914: 38. 1915: 49. 1921: 160. Clausen, ^I. Fredericia. 1923: 242 jvf. 1924; 166. Clausen, N. P., Aktieselskabet. Vejle. 1913: 52, Clausen, Niels Jensen. Vandel. 1897: 64. Clausen, S. Garmann, Aktieselskab. 1917; 431. Clausen, S., J. ^I. Rødgaards Efterfølger. Varde. 1895: 101. Clausen, Victor. 1901: 4. Clausen, Waldemar. 1924: 246. Clausens Skibsværft, Aktieselskabet. Bandholm. 1917: 149. 1918: 242. *Clausens, C. F., Eftf. ved J. Aage Marthinsen. Hillerød. 1922: 80. 1924; 198. Clausens, C. M., Efterfølger. 1889: 272. Clausens, C. H., P^fterfølger, Vald. Larsen. Odense. 1913: 160. Clausens, Chr., Naadlefabrik, Aktieselskabet. Es­ bjerg. 1898; 67. 1900; 185. Clausens, Ebbe, Boghandel. Varde. 1923: 224. Clausens, Eskild, Efterfølger. 1912: 216. Clausens, H. A., Efterfølger. 1899; 20. 1924; 52, Clausens, K. Rye, Bog-og Papir-og Kunsthandel. Maribo. 1909: 42. Clausens, M., Bog-Antikvariat, forhen Magnus Hansens Efterfølger. 1913: 284. Clausens, N., Efterfølger. Helsingør. 1897; 142. Claussen, A. V., & Co.s Efterfølgere S. Koed Sørensen & Vm. Olsen. 1924: 5. Claussen, Aug., P. N. Holms Efterfølger. 1901: 159. Claussen, Christian, Aktieselskabet. 1917: 309. Cleemanns, Andreas, Eflf. Indehaver F, R. Sass, Aabenraa. 1921: 132. demensen, Johs. Esbjerg. 1921: 27. Clemenstrykkeriet ved C. Reimann Rasmussen. Aarhus. 1915: 175. Clement & Jacobsen. Aabenraa. 1920; 198 Clement & Krag. 1918; 285. 1919: 267. Clemmensen & Co. 1889: 249. Clemmensen, H. 1903: 138. Clemmensen, H., & Co. 1910; 58. 1912; 260. 1920; 4, 31. Clemmensen, N. B., Aktieselskabet, Nakskov. 1908; 42. 1915: 90, 143. 1916: 126. Clemmensen, Rudolph. Halvrimmen. 1902: 177. 1904: 33, 235. Clemmensens, D., Eftflg., Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1916; 50. Clemmensens, F. C., Efterf. Kjøge. 1889: 281. 1920: 229. 1923: 213. Clichébureauet, E. Møller. 1903; 179. Cloos & Co. Frederikshavn. 1889: 346. 1896: 106. 1904; 138. 1912: 137. Cloos Filial, Hjørring. 1889: 345. 1896; 106, 1913: 135. Clorius, Odin. Frederiksberg. 1922; 79. Firmafortegnelse: Co—Co. LXXI Clou ved E. Flensborg. 1924; 54. Clupet Stempelringe Co., ved Petersen & Za­chrau. 1924: 127. Co. Co. Co. (Continental Conimercial Company) ved Gliickstadt & Kohl. 1919; 99. Cocolit-Forretningen, Harald Rump. 190(5: 133. Cohen, Herman Sally. 1897; 3. Cohen, M.. H, & Lamm. 1889: 25. 1903: 179. 1904: 84. 1909: 309. 1910: 230. 1912: 93,331. 1914: 139. 1916: 358. 1918: 288. 1921: 160, 235. Cohen, Martin, & Co. 1889: 97. Cohen, Siegfried, & Co. 1904: 87. 1906; 176. Cohen & Haensch, Frederiksberg. 1919: 44. Cohn & Co. 1922: 148. Cohn & Møller Sørensen, Aktieselskabet. 1915: 211. 1916: 78. *Cohn, Albert B. 1898: 126. 1899: 161. 1905: 5. 1906: 81. 1910: 177, 230. 1911: 66, 267. 1920: 161. 1921: 116, 209. 1924: 149. Cohn, Harald H. 1916: 249. Cohn, Holger & Otto. 1889: 253. 1897: 19. Cohn, M. B. 1889: 26. 1891: 25, 39. 1893: 13. 1902: 243. 1906: 5. 1910: 206. 1915: 54. Cohn, Michael. 1919: 195. Cohn, R. 1919: 9. 1922: 124. Cohn, Sofus. 1903: 29. 1913: 289. 1914; 4. Cohn, Viggo. 1896: 116. 1898: 126. 1903: 47. Cohn, Zilo. 1910: 55. Cohn's, Albert B., Eftf. ved E. Finner. 1924: 149. Cohn's, Carl, Sønner. Frederiksberg. 1919: 125. Cohrs & Ammé's Filial. Esbjerg. 1921: 77. Cohrs, Carl M., Sølvvarefabrikker, Aktieselskal), Fredericia. 1906: 270. 1916: 272. 1917: 460. Colbergs Boghandel, Knud Jørgensen. Rønne. 1902: 58. 1921: 144. Colbergs, H. A., Efterfølger. 1889: 244. 1902: 76. 1919: 123. Colding, Henning. Aalborg. 1889: 338. 1892: 111. 1908: 197, 309. 1909: 237. Colding, Jørgen. Esbjerg. 1922: 254. Colding, Wilh. Kallundborg. 1889: 290. 1892: 131. 1893: 4. 1897: 54. 1917: 64. 1922; 204. Colding, Wilh., & Co. 1889; 112. 1892: 130. 1893: 2. 1894: 56, 126. 1897; 2. 1915: 2. 1916: 3. 1923: 87. Coldings, A. W., Efttlg. 1921: 9. 1922: 5. Coldings kontrollerede Foderblandinger, Aktiesel­skabet. 1913: 177. 1916: 3. Coldings kontrollerede Foderblandinger Kolding Afdeling ved Sydjydsk Korn-og Foderstofkom­pagni, Kolding dets eneste ansvarlige Indeha­vere N. P. Stenderxip, N. Outzen og Chr. S. Stenderup samt Th. Colding. Kolding. 1914: 162-163. Coldings, Henning, Eftf. Aalborg. 1908: 309. Colind-Ebdrup-Skarresø Sogns Spare-og Laane­kasse. 1889; 69. Collette ved Jørgensen. 1908: 209. Collstrop, R., Aktieselskab. 1914: 36, 1916: 285, 326. Colstrup, F. A., & Søn. 1922: 98. Colonialforretningen J'ix, Aktieselskab. 1908: 5. Colonialforretningen Transit ved Aage Hermah Jensen. 1916: 358. Colonialhuset ved Emil Nielsen & Co. Odense. 1896: 133. Colonial-Magasinet ved Viggo Thomsen. Store­ hedinge. 1918: 143. Colonial-Pakhuset Kronborg, Carl Petersen. 1913: 209. Colonialmagasinet Kongedyb ved E. H. Hørskov. 1920: 103. Colonialvarelageret Nørrevoldgade Nr. 80, Jul. Lorenz. 1911: 156. Colorograph Manufacturing Company limited, The. 1889; 427. Columbia, Aktieselskab. 1896; 35. 1902: 242. 1904: 84. 1910; 147. Columbia Banan-& Frugtcompagni, J. O. Brøn­dum & Co. 1912: 216. 1915: 311. Columbia Import House, Depot ved S. P. Fog. 1904: 85. Columbia Lax Import, Carl Diers. 1910: 128. Columbia Musikhus ved S. Mortensen. 1920: 204. Columbus, Danish P"gg Company limited. Varde. 1890; 33. Columbus ved Wald. S. Jensen. 1892: 130. Commercial Co. ved Christiansen & Løntorp. 1921: 238. 1922: 76. Commercial House, Rosenbaum & Petersen. 1916: 279. Commercial internationalt Industri-& Handels­bureau, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1906: 157. Commercial Special Company ved Arnold Jensen. 1922; 260. Commercial Union Assurance Company Limited, Aktieselskabet. 1907: 263. Commichau, C., & Co., limited, Aktieselskabet. Silkeborg. 1901; 87. 1905: 149. 1914: 125. 1917: 298. 1918: 129. Commissionskontoi^et for By og Land, J. Hansen. 1905; 181. 1906; 30. Compagnie de clarification compensée ved E. F. C. Gommesen og A. Jessen. 1902: 206. 1908: 35, 300. Compagnie Commerciale Chimique ved H. Steg­lich & Co. 1923; 6, 278. Compagnie Technique Soeieté anonyme (Teknisk Compagni, Aktieselskab). 1916: 320. Compania Exportadora de Productos Escandina­vos, Aage Heyinan. 1917: 96, 282. Comptoir Franco Scandinave ved F. Andersen. 1919: 8. Comns-Magasinet ved G. Kjeldsen. Frederiksberg. 1920: 143. Concordia, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907: 196, 218. Concordia Aktieselskabet. Odense. 1898: 9. Conenrrencen. 1889: 252. 1890: 62. Conenrrenten ved D. Schmidt. 1907: 284. Conditorivareforretningen ved F. & M. Salomon­ sen. 1914: 69. Confektionsfabriken Vejvad ved Jensen & Jepsen. Vejvad. 1919: 283. Confections-Huset ved Hagbarth Lund. 1895: 150 Confectionær, Aktieselskabet. Odense. 1914: 312. Confekturefabriken Chocola, Johs. Hedegaard. 1920: 100. Confekturefabriken Danmark ved Aug. Petersen. 1921; 286. Confekturefabrikken »Minerva« v. E. L. Petersen. 1922: 173. Confekture Forretningen Bon ved Kristine Ras­mussen. Aarhus. 1920: 129. Confektureforretningen Delice v/ Herman Han­ sen. 1921: 83. Confidentia, Aktieselskabet. 1910: 124. Consignationslager for Glasværket i Aalborg, Chr. Herskind. 1902: 244. Consol, Aktieselskabet. 1906: 27. 1907: 112, 1909: 33, 274. 1911: 234. Consolidated Danish Butter Packing Co., The. Aktieselskabet. 1911: 266. Consorzio Fabbricanti Italiani per l'Esportazione A/S., Milano (Forenede italienske Fabrikanter for Eksport, A/S., Milano), Agentur for Skan­dinavien ved Tenconi & Leth. 1922: 262. 1924: 127. Consum ved Madsen. 1904: 108. Contant-Forretningen i Danmarksgade ved Martin Christensen. Fredericia. 1902: 240. Contantforretningen i Thistrup ved Chr. Jensen. . 1903; 133. Contant Manufacturforretning ved Peter Jørgen­sen, Kallundborg. 1895: 91, 138. Continental Bodega Import ved Jens Roed Niel­ sen Roeds. Vejle. 1921: 253. Continental Co., The. 1889: 262. Continental Export, Aktieselskabet. 1916: 286. 1918: 5. Continental Express Company ved P. Goldenberg & Co. 1914: 260. Continental Film Agency, Aktieselskabet. 1917: 89, 131, 437. Continental Handels-og Transit Aktieselskab. 1916: 113, 276. 1918: 212, 288. 1919: 72, 117. Continental Industri Compagni, Aktieselskab. 1914: 108. Continental Ona tekn. kem. Fabrik, Aktieselska­bet. 1916: 110. Continental Orient-North Association ved Brdr, Petersen. 1923: 139, 213. Continental and Oversea Trading Co. Ltd., Ak­tieselskab. 1916: 44, 76, 113, 247. 1917: 202, 353, 391. 1918: 86, 162. Continental Skrivemaskine Kompagni, Aktiesel­ skab. 1917: 313. 1918: 184. Continental Varedepot ved V. Thomsen. 1914: 168. Continentale Handels-Kompagni, Det, ved Jensen & Co. 1903: 74. Contoiret for Fællesindkjøb af undersøgt Mark­frø (Markfrøkontoret), Aarhuusafdelingen. 1896: 170. Cook, Thos., & Sons Filial i København. 1920: 6. 1921: 234. 1923: 187. Coom Institut ved Hugo Forp. Frederiksberg. 1910: 182. Co-operative Butter Packing Co., The, ved Chri­ stensen & Christensen. 1918: 59. Coops, W. Vejle. 1906: 290. Copenhagen. 1889: 426. 1891: 76. 1918: 56, 256. 1924: 193. Copenhagen Butter Packing Co., The, ved Chri­stensen & Christensen. 1918: 59. Copenhagen Cherry Brandy Co., Three Brothers ved Axel Petersen. 1914: 37. 1915: 49. 1917 314. 1922: 240. Copenhagen Colonial P^xporthouse, The, Otto Bunch. 1907: 137. 1908: 114. Copenhagen Curtain & Embroidery Co., The, Aktieselskabet. 1904: 85. Copenhagen Export Co., The, Aktieselskabet. 1909: 174, 224. Copenhagen Feather Factory,Ltd., Aktieselskabet. 1915: 135. Copenhagen Film Company Lim., The, Aktiesel­ skabet. 1913: 89. Copenhagen Lloyds, Wahl & Wesche. 1917: 308, Cordosa, L., jun. 1889: 109. 1896: 115. 1899: 158. 1906: 5. Corn Products Co., Aktieselskabet. 1914: 258. Cornelius, C. F. 1921: 210. Corona ved Holger Bøtcher. Aarhus. 1922: 187, 188. Corona ved L. W. Schortinghuis. 1914: 36. Corsetfabrikken Løven, Aktieselskabet. 1906: 28. Corsetfabriken Phønix, Carl Flyge. 1907: 110. Corsetfabrikken Royale ved Carl Jørgensen. 1909: 56. I Corsetforretningen Dana ved H. ^Munksgaard. I 1906: 251. I Corset Liberty ved Vera Sacht. Frederikeberg. 19-22; 152. Corsetmagazinet Østerbroes Gloria ved Eni. Hillestrøm. 1891; 76. Corset-Salonen P. D. ved P. Baastrup. Aarhne. 1915: 260. Corsets Risi, Rich. Sigersted. 1915: 50. Coitsen & Jakobsen. Aarhus. 1889: 6-4. 1897: 97. Cosmetic Company ved N. V. & H. I. Bryde. 1924: 125, 148. Cosmin,teknisk Fabrik, Aktieselskabet. 1914; 257. Cosmopolis, Aktieselskabet. 1902: 26. Coulant, Aktieselskabet. 1914: 259. 1915: 133. 1917: 8. Cravat Central ved N. H. Jørgensen. Frederiks­berg. 1908; 62. Cravatforretningen Paris, G. Grulich. 1900: 143. Cravatmagasinet London ved Evald Hansen. Frederiksberg. 1913; 319. *Cravatmagasinet London ved Evald Harvard. 1917: 91. 1924: 192. Cravatmagasinet London ved Vagn Nielsen. 1924: 192. Cremona-Resonator Co. v/ G. Boye & Co. 1921: 262. 1923: 53, 190, 210. Creutz, Hans, & Viggo Hallager. Frederiksberg. 1920: 164. Creditreformforeningens Aktieselskab. 1899: 39. 1913: 91. Creutz, Hans, & Viggo Hallager. Frederiksberg. 1920: 164. Creutzberg, Fr. 1897: 156, 157, 172. 1898: 107. 1901: 5. Croc Co. V. Oskar og Robert Nielsen. 1918: 187. 1921: 35. Crome-& Goldschmidts Eneudsalg paa Nørrebro ved Laurits Jacobsen, Aktieselskabet. 1905: 70. Crome & Goldschmidts Fabriker, Aktieselskabet. 1915; 136. 1916: 284, 399. 1917; 316. Crome & Goldschmidts Fabriker, Aktieselskab. Horsens. 1889; 373, 439. 1894; 63. 1896; 89. 1903: 170. 1905: 16, 128. 1906: 118. 1911: 176. 1914: 158. 1915: 176. Crome & Goldschmidts Fabrikers Oplag og Ud­ salg. Jobs Rasch. Kjøge. 1889: 134. Crome & Goldschmidts Fabrikkers Ene-Oplag og i I ' 1899; 144. Crome & Goldschmidts Fabriker samt Horsens Tugthuus-Udsalg ved Hans Andersen. Ran­ders. 1889; 212. Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus's Eneoplag og Udsalg for Vesterbro og Frederiksberg ved Carl Winblad. 1900; 141. |I Udsalg for Nørrebro ved A. Broberg Sørensen. ' Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus' Ene-Oplag og Udsalg for Østerbro ved Jacob M. Schmidt. 1903: 212. Crone, Joh., & Schnitger. 1889; 254. 1891: 120. Crone, V., & Møller. 1909; 9. 1911: 36, 157. 1913; 8, 86. 1914: 36. 1919; 96. 1921; 8. 1922: 50. Crone, Valdemar, Aktieselskab. 1911: 160. 1912: 121. 1913: 288. *Crones Magasin. 1923: 232. 1924: 4. Cronemann, Frederik. Randers. 1923: 17. Crown-Butter Export Co., The, Aktieselskab 1908: 162. 1909: 143. 1910: 127, 315. 1911: 261. 1912: 151. 1913: 34. 1915; 242. 1916: 317. 1918: 7. Cruse, Hj., & Co. 1924: 149, 193. Cruse, Harald. 1920: 7. Criiger, Christian, & Co. 1922; 4. 1923: 3. Cuba Handels Forretning, A. Sengpiel. 1921 263. Cubano, El, Aktieselskabet. 1912; 327. 1914: 190. Culmsees, P. J., Eftflg. Frederiksværk. 1903: 77. Cultur-Film v; Frode Jensen. 1921: 84. Cultus Salgskontor ved N. Juul Schmidt. 1915: 25. Cumanns, I., P]ftf. 1922: 148. Cumberland Ingeniør-Co, ved Alfred Guldager. 1923; 27, 85. Curdts, Otto, Efterfølger. 1906; 103. Cykle-Centralen, H. Hansen. 1921: 187. Cyclefabriken Albion ved Børge Rønnow. Fre­ deriksberg. 1914: 142. Cyklefabriken >Aladdin« ved L, Pedersen. 1922: 50. Cyklefabriken Amor ved Carl Nielsen. 1903: 30. Cyklefabriken Concordia v. Bertram Petersen. 1917; 349. Cvclefabriken Danmark ved Adler Peter Johan­sen. Frederiksberg. 1907; 34. Cyclefabriken Fix ved Poul Jensen. Frederiksberg. 1918; 19. Cj'klefabriken Fortuna, Slagelse, ved Chr. Han­ sen. 1903: 199. Cyclefabriken Fyn v. Svendborg. 1910: 298. Cyclefabrikken Heimdal 75. Cyclefabriken Herkules Christian Andersen. 1917: 107. 1920; 233. ved C. Ramm. 1901: ved H. O. Cappelen. Kallundborg. 1905; 98. 1918; 293. Cyclefabriken Iris ved J. C. Jacobsen. 1904: 85. Cyklefabriken Jydens en gros Lager paa Sjæl­ land og Lolland-Falster ved M. Brogaard. Sla­gelse. 1908: 39. 1910: lOL Cyklefabriken Kronjyden, Aktieselskabet. Skan­derborg. 1901: 69. 10 Oyklefabrikken »Neutrale. Indehaver Jobs. H. Staugaard. Gentofte Kommune. 1921: 188. Cyclefabrikken Norden, Aktieselskabet. 1906: 154. Cyklefabriken Nordjyden ved Laurits Hansen. Østervraa. 1921: 172. Cyclefabriken Record ved H. C. Hansen. Ros­kilde. 1909; 13. Cyklefabriken »Rlieinburg« JI. C. Hansen. 1924: Hy. Cyklefabriken Skirner, Søren Rasmussen & Co. Odense. 1899; 26. 1900: 10. Cyclefabriken Sport, Aktieselskab. 1917: 277. Cyclefabriken Standard, B. Nielsen. 1899; 183. Cyklefabrikken Stjerneborg, V. Jørgensen. 1921; 86. Cvklefabriken Zenia Aktieselskal). 1902: 204. 1905; 2. 1907: 7. Cyclefabriken Ætna ved J. A. Nielsen Nepper. Frederiksberg. 1911; 133. Cyklefabrikken Øland ved A. Hansen. 1923; 135. Cyclefabrikernes Udsalg ved R. F. Jensen. Aarhus. 1920; 256. Cycle-og Maskinfabriken Avanti. Kallundborg ved Hans Jørgensen. 1908; 192. Cycle-og Mekanisk Etablissement Ayton ved Knud Larsen & Mariager. 1921; 83. Cycle-og Motorfabriken Dansk Ørsted ved G. Bengtsson. Frederiksberg. 1919; 73. Cycle-og Motorfabriken Købenbavn ved Carl Nielsen. 1909; 5. Cycle-Motor-og Automobilfabriken Atlas ved Brø­drene Karberg. Frederiksberg. 1917; 360. 1924; 153. Cycle-og Ringfabriken Jyden, P. Andersen. Aalestrup. 1907; 99. 1908: 129. 1911: 336. 1916; 302. 1919: 278, 1920; 18. 1921: 174. 1 Likvidation. 1922; 163. Cycleforretningen Arresø ved G. Wintermark. Frederiksværk. 1919: 176. Cykleforretningen Britania ved H. Anthonsen. 1910; 93. Cycleforretningen Centaur ved A. Schlundt. Gentofte Kommune 1918; 236. Cycleforretningen Dansk Victor ved Fr. Grunnet. 1909; 29. Cykleforretningen Diamant ved L. A. Petersen. 1910; 93. Cykleforretningen »Exportøren« ved Will. J. Jo­. hansen. 1921: 238. Cycleforretningen Freja, A. Sperling. 1905: 139. Cycleforretningen Gelion (ved J. Albertsen). 1906 : 174. Cycleforretningen Godthaab ved Valdemar . An­dersen. Frederiksberg. 1916: 117. Cykleforretningen Hansa ved Th. Hansen. Sølle­rød Kommune. 1923: 141. Cykleforretningen Hvidtfeldt ved Hvidtfeldt Han­sen og L. F. Christiansen. 1921: 210. Cykleforretningen Kronen ved A. Zachrau. 1919: 65. Cycleforretningen La bella ved D. Lundsten. 1907; 216. Cykleforretningen Naumann Germania ved H. E. Larsen. Odense. 1903; 13. Cykleforretningen Reel J. Nielsen. 1922: 121. Cykleforretningen >Skjoldc, H. Carlsen. 1921; 161. Cycleforretningen Sundeved ved Jobs. Christen­ sen. 1923: 235. Cycleforretningen Svalen ved Johs. Madsen. Fredericia. 1909: 303. 1912: 88. Cyleforretningen Svalen v, P. Thomsen. 1921: 85. Cykleforretningen Thor P. E. Hansen. 1922: 30. Cykleforretningen Tik-Tak ved Hartvig Andersen. 1923; 87. Cycleforretningen Urania ved Chr. Jørgensen. 1912; 300. Cykle-og Motorforretningen Dansk Gritfou. J. P. Gribskjold. 1922: 148. Cycle-og Motorforretningen Niljak ved R. Ja­cobsen. Frederiksberg. 1923; 59. Cyclehandlernes fælles Indkøbsforening, Aktie­ selskab. 1912: 178. Cyclehuset ved Bærentzen. 1905; 136. Cykle Import ved Harald Sørensen. 1924; 27. Cykleimporten Ideal, Aktieselskabet. Odense. 1903; 124. Cycleimporten Normal, A. Sperling. 1905: 139. Cyclekompagniet Badenia ved N. C. Bang & Co. Odense. 1903: 22 L 1904: 10. Cyclekompagniet i Esbjerg, Aktieselskabet. 1907; 132. Cyclelageret Selecta ved Imanuel Jørgensen og Co. Kolding. 1912: 88, 173. Cyclelakereriet Stjernen ved Carl Rydraann. 1908: 58. Cyklemagasinet >Columbus« ved Lars Hansen. 1924: 27. Cyclemontørcn ved M. P. Thomsen. 1914; 38. Cyclen ved P. H. Thastum. Randers. 1899: 50. Cyklestelfabrikken Concordia ved Nielsen-Rymose og Israelsen. 1924: 148. Cyclestøtten Stanto, Aktieselskabet. 1907; 88. Cykle-Tyveri-Forsiki'ingen Danmark, (Aktiesel­ skab) Odense. 1905; 123. Cycletyveri -Forsikrings -Aktieselskabet Dana. 1906; 98. 1907: 264. Cyclistens Hjælp ved J. O. A. Behrensen. 1905; 118. Cj'clistens Ven ved Th. Lippert & Co. 1903; 117. 1908: 296. Cyclone, Aktieselskabet. 1916: 145, 210. 1917: 8. Firmafortegneise: Da—Da. LXXV U.M. C. Danske Manufakturhandleres Confektio­nerjngsanstalt ved H. Menlengracht-Jensen. FiSbjerg. 1924; 235. Da. Le. Fa., Aktieselskabet. 1918; 17. Daases, J. W., Sønner. Næstved. 1889; 151. 1910; 41, 266. Dacapo, Aktieselskabet. 1915; 244. Daells Varehus. 1909; 175. 1912: 92. 1924: 218. Dafameta, Dansk Fabrik for ]Metalbearbejdning, Aktieselskab. 1917; 49. Dagbladene Kallundborg Folkeblad og Samsø Folketidende, Aktieselskabet. 1908; 217. Dagbladet Politiken, Aktieselskabet. 1905; 48. 1906; 80, 102. 1907: 8. 1908: 5. 1913: 210. 1914: 8. Dagbladet Skive Folketidende (Skive Avis). Aktie­ selskabet. 1911: 53. Dagelykke Teglværk, Aktieselskabet. 1917: 26. Dahl og Poulsen. Skive. 1923; 123. Dahl & Thomsen. 1916: 359. Dahl og Wang. Frederiksberg. 1906 57. Dahl, Aage. 1905; 44. Dahl, Alex. 1919: 289. Dahl, Anders. 1903; 30. Dahl, Axel, & Chr. Schmidt. 1902: 23. 1903: 116. Dahl, Carl August. 1897: 18. Dahl, Einar S. 1905; 94. Dahl, Halvor. 1914: 37. Dahl, J. Haderslev. 1921: 305. Dahl, J. B. 1919: 99. Dahl, Marstrand, & Co. 1923; 56, 191. Dahl, Oscar J. 1920: 200. Dahl, Sophus Peter. Aarhus. 1917; 335. 1918; 201 (2 Anm.). Dahl, W. F., & Søn. 1889; 116 [2 Anm.). 1901: 113. 1923: 190. Dahls, Anders, Fabr. Udsalg, Aage Hviid. 1909; 3. Dahls, Carl, Rullegardinsfabrik, Aktieselskab. 1906:152. 1917:101. Dahls Fabriks Udsalg ved S. Josephsen. 1908: 32. Dahls, Ernst, Tapet-, Rullegardin-og Persienne-Fabrik. 1908; 186. Dahls, I., Fabrik. Aalborg. 1904; 54. 1907: 247, 248, Dahls, J., Fabnk. 1903; 28. Dahl's, K. E., Efterfølger. Frederiksberg. 1920: 54. Dahls, P., Fabrikker, Aktieselskabet. Hellerup. 1903: 119. 1909: 257. Dahls, Wiggo, Porcellænsforretning ved Clement Dahl. 1903; 159. Dahlberg, Peter. 1918: 286. Dahlbom, Georg, Aktieselskabet. 1910; 230. Dahlenborgs, J., Eftf., v/ Kai Skov. 1922: 97. Dahlgaards, Chr., Efterfølger Chr. Mikkelsen. 1904: 4. Dahlgren, Conrad, & Co. 1919; 118. 1924; 247. Dahlmans Sværtefabrik ved Th. Dahlman og Lauritz Petersen. 1897. 107. 1912: 155. Dahlstrøm & Lohmann. 1889; 267. Dairy Products Co., The, Aktieselskabet. 1910: 203. 1912: 66, 121 (2 Anm ). Dairy Products Co., The, Caseinfabriken i Fri­havnen, Aktieselskabet. 1912; 121. Dalby Brugsforening. 1904; 112. 1905: 100. 1906: 60. 1907: 118. 1908: 98. 1911; 74. 1914: 115. 1916; 88. 1918; 144. Dalby Taagerup Overdrevs og Omegns Forbrugs­forening. 1889: 446. 1890; 74. 1892; 75. 1893: 69. 1900: 116. 1901: 118. 1903: 145. 1904: 134. 1905: 142. 1909: 211. 1910; 159. 1911: 193. 1912: 190. 1914: 177. 1915; 168. 1918; 95. 1919: 178. 1923: 142. Dalgaard, Harry, Damernes Magasin t v/ Johanne Christensen. 1921; 263. Damernes Modemagasin ved Erhard Jespersen. 1918; 134. Damernes Paradis ved Christian Andersen. 1898; 156. Damernes Specialmagasin, Axel Jensen. Frede­ riksberg. 1924; 110. Damernes Tøjhus ved Nielsen. 1903; 71. Damernes Varehus ved Chr. Godtfredsen. Her­ning. 1911; 228. Itamgaard, Aktieselskabet. 1909; 306. Damgaard, Chr., Musik og Pianohandler. Nykø­bing Mors. 1922: 62. Damgaard, Otto. Glamsbjerg Køng Kommune. 1922: 227. Damgaards, Kr., Efterfølger. Kjøge. 1899: 163. Damgaards, Kresten, Efterfølger ved N. Jacob­ sen. Helsingør. 1898; 111. Damgaards, P. I., Fabrikker. Aarhus. 1915: 37. Damm, C., & B. Eriksen. 1889; 96. Damm, Leop., & Co. 1889; 244, 445. 1890: 119. 1902; 2. Dammanns, H., Udsalg, Haderslev. Indehaver: A. Steffens. 1924; 47. Dampbaaden Phønix, Aktieselskabet. Nibe. 1892: 65, 88. 1893:37. 1894:35. 1895:97. 1896:121. Damp-Blikspolepibefabrik ved C. F. Wagner. Frederiksberg. 1891: 89. 1892; 3. Dampkonservesfabriken Amager, H. C. Lindgreen. 1914: 303. Damp-Korkvarefabriken Danmark, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1898: 159. 1903: 100. 1918: 19. Dampmøllen, Aktieselskab. Kallundborg. 1914: 198. 1917: 103. 1918: 192 (2 Anm.). Dampmøllen i Nykjøbing F., Aktieselskabet. 1906; 163. 1910: 271. 1916: 297. 1917: 329. Dampmøllen Overgaden oven Vandet, Aktiesel­skab. 1908; 9. Dampmøllen Victoria, Odense, Aktieselskab. 1904; 72. 1911: 1G8. 1912; 104. 1913: 297. Dampmøllerne Alliance, Aktieselskabet. 1906 : 79. 1907; 260. 1908; 244. 1909: 87, 278. 1910: 257. 1911: 98, 158, 265. Dampmøllernes Udsalg, Aktieselskabet. 1911: 291. 1912; 265. Damppressen, Arthur Jensen. 1924; 196. Dampsennepsfabrikken Prima vedPedersen. 1908: 213. Dampskibet Knud, Aktieselskabet. Aalborg. 1896; 56. Dampskibet Skjalm Hvide, Aktieselskabet. 1889: 246. 1893: 44. Dampskibsaktieselskabet Senta. 1916: 216. Dampskibsaktieselskabet Standard. 1916: 323. Dampskibsselskabet Absalon, Aktieselskabet. 1916: 284. Dampskibsselskabet Aktiv, Aktieselskabet. Ran­ders. 1913: 305. Dampskibsselskabet Admiral, Aktieselskabet. Es­bjerg. 1904; 143. Dampskibsselskabet af 1896, Aktieselskabet. 1896; 18. 1899: 161. Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866. Aktieselskabet. Eønne. 1889; 311. 1892: 37, 86. 1893; 69. 1899: 100. 1900; 131. 1902; 109. 1904: 51. 1905; 100. 1907: 145. 1912: 310. 1914: 149, 290. 1915: 168. Dampskibsselskabet Carl, Aktieselskabet. 1889: 30. 1893: 45, 100. Dampskibsselskabet Cathrine, (Aktieselskab). 1900: 110. Dampskibsselskabet Cimbria, Aktieselskabet. 1897: 173. Dampskibsselskabet Dannebrog, Aktieselskabet. 1889; 104. 1899; 161. Dampskibsselskabet Drost, Aktieselskab. 1906: 98. Dampskibsselskabet Ellen (Aktieselskab) Faa­ borg. 1903; 222. Dampskibsselskabet Fiona, Aktieselskabet. 1902: 168. Dampskibsselskabet Flindt, Aktieselskab. 1905: 2. Dampskibsselskabet Gorm, Aktieselskabet. 1889: 29. 1893: 45, 100. Dampskibsselskabet Gylfe, Aktieselskabet. 1916: 184, 244. 1917: 57. Dampskibsselskabet Heimdal, Aktieselskabet. 1895: 74. Dampskibsselskabet Heini, Aktieselskab. 1904: 128. Dampskibsselskabet Holbæk, Aktieselskabet. Hol­bæk. 1889:42. 1901:145. 1905:185. 1914:77. 1919: 101. Dampskibsselskabet Jylland i Likvidation, Aktie­selskabet. Esbjerg. 1909; 193. Firmafortegnelse: Da—Da. Dampskibsselskabet Kallundborg—Sejerø, Aktie­selskabet. Kallundborg. 1904; 172. Dampskibsselskabet H. Kirschner, Aktieselskabet. 1908: 187. 1909: 281. Dampskibsselskabet Kysten, Aktieselskabet. 1900: 110. Dampskibsselskabet Laura. Svendborg. 1889: 324. Dampskibsselskabet Neptun, Aktieselskabet. 1901: 74. Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskabet. 1916: 148. Dampskibsselskabet Nordb}', Aktieselskabet. Nord­by. 1913: 50. Dampskibsselskabet Nordsøen, Aktieselskabet. 1889: 120. 1890: 25. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab. 1915: 240. Dampskibsselskabet Patria, Aktieselskabet, 1916: 180, 359. Dampskibssehskabet Phønix, Aktieselskabet. Es­bjerg. 1911: 118, 312. 1913: 112. 1915: 125. 1916: 135. 1917: 301. Dampskibsselskabet Skjelskør, Aktieselskabet. Skjelskør. 1889: 297. 1894: 46. 1899: 79. 1900: 81. 1908: 168. 1914: 44. Dampskibsselskabet Skjold, Aktieselskabet. 1890: 62. 1893: 100. Dampskibsselskabet Thingvalla, Aktieselskabet. 1898: 2. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Actieselskabet. Esbjerg. 1895: 70. 1899: 35. 1919: 190. Dampskibsselskabet Viben, Aktieselskab. 1899: 198. 1900: 155. Dampskibsselskabet Vordingborg, Aktieselskabet. Vordingborg. 1891: 80, 90. Dampskibsselskabet Vulkan, Aktieselskabet. 1904: 145. Dampskibsselskabet Øresund, Aktieselskabet. 1900: 57. Dampteglværket Guldborg, Aktieselskabet. Ni­verød. 1909: 66, 232. Dampvaskeriet AbsalonogSoigneringsforretningen Expres ved Carl Andersen. 1919: 122. Dampvadskeriet Aladdin ved L. Bartholdy Norrbj'. 192i: 246. Dampvaskeriet Eva ved Mejer Koslowski. 1921: 113. Dampvaskeriet Gefion ved H. C. H. Petersen. 1921: 8. Dampvaskeriet Ny-Ventegodt ved Valdemar Fog Pedersen. 1923: 54. Dampvaskeriet Phønix ved Ingeborg Blenner 1909: 276. Dampvadskeriet Solvang, H. Larsen. Aalborg. 1915: 64. Dampvaskeriet Solvang ved Emil V. Olsen. 1914: 304. Dampvaskeriet Thor, Aktieselskab. 1917: 207. 280. Dampvaskeriet Thor. Horsens. 1906: 168. 1909: 296. Dampvaskei'iet Thor, Horsens Dampvaskeri ved O. Paludan Seedorff. 1910: 79. Dampvaskeriet og Varmbadeanstalten Øresund, Aktieselskabet. Helsingør. 1916: 156. 1917: 63. Dampvaskeriet Ørnen, Aktieselskab. 1913: 286. Dampvæveriernes Udsalg ved Thomsen og Mor­ tensen. Aarhus. 1895: 113. 1896: 28. Dampvæveriernes Udsalg ved Valdemar Christen­sen. Varde. 1901; 33. Dampvæveriernes Udsalg ved Olaf Christiansen. Vejle. 1898; 31. Dampvæveriernes Udsalg ved Jørgen Herskind. Hjørring. 1897: 149. Dampvæveriernes Udsalg ved Frederik Schmidt. Struer. 1891: 104, 138. Dams Efterfølgere, M. Rasmussen & Co. Hor­sens. 1904; 141. 1923: 71. Dams Varehus. 1921: 113. Damsgaard, Chr. Horsens. 1919: 109, 136. Dan, Aktieselskabet. Søsum. 1904; 211. Dan, E. F., & Sønner. Nakskov. 1895: 93. (2 Anni.). 1902; 138. Dan af D. N. G. O., Aktieselskabet. Esbjerg. 1907; 104. 1918: 325. Dan, H. J. 1921: 84. Dan, Knud, & Co., Aktieselskab. Nakskov. 1914: 228. 1915: 282. Dan, Kristian. 1921: 60. Dan Tool. Works, The, ved S. K. Olsen. 1920: 10. 1924: 246. Dan's Værk.sted, Langeland, Aktieselskabet. Rud­ kjøbing. 1917: 147. Dana, Aktieselskabet. 1900; 96. 1901: 5. 1902: 2. Dana, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1903; 8. >Dana<: Ost en gros ved Johannes Edlefsen. 1922: 148. Danafin ved Mauritz Mortensen. Glostrup. 1919: 45. Danahøj, Aktieselskabet. 1911: 239. 1912: 92. Danahøj, Aktieselskabet. Gentofte Kommune. 1912: 335. Danchell, Edw. H. 1905: 47. Danchell, H. L. 1889: 248. Danchells Fabrikker ved W. H. Danchell og S. C. Jensen. 1895; 14. 1896: 143. 1901: 95. Danckert, Hans Brock Kruse. Horsens. 1916: 421. 1924: 69, 70. Danckwardts Efterfølgeres Maskinfabrik. Esbjerg. 1920: 42. Danebod ved Købke, Andresen og Ottosen. 1924: 51. Danefærd, Chr.^Kasmiissen, Aktieselskab. 1907 ; 264. I>angiiillen, Pierre. 1894; 4. Dania, Aktieselskabet. 1914: 194. Dania, Aktieselskab, Aarhus. 1896: 137. Dania, Aktieselskabet Assens, Randers Amt. 1893: 9. Dania Biofilm Kompagni, Aktieselskabet. 1913: 90. 1914: 106. 1916: 10, 367. Dania ved Carl Jensen. Frederiksberg 1909: 179. Dania, Kommissionsforretning i danske Land­brugsprodukter, Aktieselskab. 1902; 225. 1903: 75. Dania ved Pouline Madsen. Aarhus. 1919; 84. Dania ved R. P. Rasmussen. Nyborg. 1906; 182. 1921: 20, 145. Dania Skotøjsfabrik ved Georg Lyngsie. 1919: 313. Danica, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1918; 20. Danica ved Cornelius Stau. 1902: 101. Danielsen Hansen. 1924: 125. Danielsen & Olsen. Varde. 1889; 393. 1896: 156. 1918; 106 (2 Anm.). I)anielsen, H. 1921; 37. Danielsen, J. Chr., Aktieselskabet. Aarhus. 1912; 139. Danielsen, Marius Elisius. Horsens. 1901; 123. Danielsen, V. 1910; 129. Danielsen, V., & Co. 1912: 66. 1914: 304. Danielsens Lingerifabrik ved Aage H. Danielsen. Frederiksberg. 1920; 164. Danielsens, H. F. G., Skibsbyggeri, Aktieselskab. Esbjerg. 1917: 120. Danimex Handels Kompagni AjS Eftf. ved Aug. Pk-kardt. 1923; 28. Danish American Bioscop Advertizing Company, The, Aktieselskabet. 1906; 273. Danish anglo-russian Company Ltd., The, Aktie­selskab. 1916; 44, 211. Danish Butter Co., The, ved Christensen og Christensen. 1918; 59. Danish Buttercolour Co., Blauenfeldt & Tvede. 1889; 102. Utterslev Mark. 1894; 129. 1913; 227. 1917:9,276. 1919:42. Danish Butter & Egg Export, The, by W. Jacob­sen. 1893; 88. Danish Butter Preserving Co., The, Aktieselska­bet. 1911; 266. Danish Commercial Comp., The, Aktieselskab. 1916: 355, 396. 1917: 318, 358, 399. 1918: 116. Danish Compound Lard Manufactory ved Niels Pedersen. Esbjerg. 1923; 200/201. Danish condensed Milk-Manufactory, H. Al)el, Glorup, Denmark, Nyborg. 1893; 27. Danish Consulting and Technical Company, The, ved Rasmussen. Middelfart. 1914; 117. Danish Egg-Export Company, The, Aktieselska­bet. Gentofte Kommune. 1911: 134. 1913: 126. 1915; 85. Danish export society, The. 1889: 28. Danish P^xporting & Transiting Co., Horsens, ved Holmboe og Schur. Horsens. 1915: 176. Danish Fruit and Wine Com}»any Copenhagen ved E. Christiansen og E. Jensen. 1918: 113. 1923; 234, 256. Danish Import and Export Mercury Sally Darvild. 1908; 244. 1922: 244. Danish Leather Clothing Company, The, Aktie­selskab. 1906: 223. Danish Machine Company, Aktieselskabet. Aaby. 1917: 156. 1918; 129. Danish Match Export, The, W. Hansen. 1913: 90. Danish medical export Coy Itd., The, Aktiesel­skab. (La compania danesa de productos medicinales). 1915: 307. Danish Milk Condensing Co. 1896: 50. Danish Milk Cooler Comp. Ltd , The, Aktiesel­skabet. 1913; 256. Danish-Oriental-Trading Company lim. 1896: 116. Danish Preserved Butter Company, The. Aarhus. 1889; 204. Danish Preservering Export, The, W. Hansen. 1913; 252. Danish Produce Export, The, ved Karl Hedgaard. 1916; 326. Danish Sausage Skins Dressing Company, The. Varde. 1889: 393. 1892: 43, 80. 1895: 114. Danish Seed Company, The, ved Paul A. Han­ sen & Co. Frederiksberg. 1903: 141. Danish Seed Co-operative Society Theodor Jen­sen & Co. 1921; 288. Danish Seed Export, The, SopVius Michaelsen. 1910: 31. Danish Tobacco Import v/ H. Jørgensen. 1923; 139. Danish Trading Comp. lim., The, Aktieselskabet. 1914: 140. Danish Triple Brake Company, Aktieselskabet. 1913; 178. Danish Western Trading Co. ved Henrik Paashe, Harald Ramm & Ove Ramm. 1918: 311. 1922; 76. Danker Corset Salon. 1918; 255. Dankert & Co.s Brødfabriker. 1889; 124. Danmark Forsikringsanstalt, Aktieselskab. Aar­ hus. 1916; 165. Danmark, tekn.-kem. Fabrik ved O. C. Godskesen. Skive. 1895: 98. Firmafortegnelse: Da—Da. LXXIX »Daiiinarks belæssede Banevogne« ved Karl An­dersen. 1922: 51. Danmarks billigste Antikvarboghandel ved Svend Johansen og Dagny Mørk. Frederiksberg. 1913: 95. Danmarks billigste Colonial-og Urtekramforret­ning. 1889: 245. Danmarks billigste Skotøjs-Magasin ved Jens Christensen. 1889: 259. Danmarks billigste Tapethus ved Carl Rasmus­sen. Aarhus. 1905: 108. Danmarks Brandforsikrings Anstalt for Tyender og Arbejdere, Aktieselskab. Aarhus. 1915: 148. Danmarks Export-Fjerkræ-Federi ved Jean Cast­ berg. 1902: 242. Danmarks Eksportkalender, Fr. Bagge. 1912: 329. Danmarks Fodtøjsfabrik ved J. Blok. Frederiks­ berg. 1900: 177. Danmarks Forsikringsforening mod Næringstab ved Brandskade, Aktieselskab. Aarhus. 1915: 261. »Danmarks Handels og Søfartstidende* ved Bun­desen & Co. 1922: 174. Danmarks Hesteskosømfabrik ved C. Jensen. Aarhus. 1893: 8. Danmarks Kjolelager ved R. H. Bunde. Aal­borg. 1923; 95, 111. Danmarks Missionshotellers Reklametavler ved H. G. Jørgen Jensen. Aarhus. 1915: 230, jfr. 260. Danmarks Provins-Vejviser ved J. Stampe og A. Bendixsen. Herning. 1919: 113. Danmarks største og billigste Herre-Beklædnings-Magasin ved Jens Kjeldsen, Aktieselskabet. 1907: 163. Danmarks Ægexport, Aktieselskab. 1898: 107. 1901: 4. 1902: 51, 222. 1907: 59. 1908: 88. 1909: 170. 1916: 7. 1918: 9. Dannebrog, Aktieselskabet. Søllested. 1906:285. 1907: 98. Dannebrogsgades KatJemagasin ved A. Petersen. 1907: 259. Dannebrogsgades Victualiehandel, Aktieselskabet. 1908: 206. *Dannin, H. 1920: 161. 1924: 244. Dano ved Ingeniør K. Petersen. 1912: 241. 1917: 162. 1922: 223. Dansk Aalexport ved Aagaard, Jørgensen og Co. Kolding. 1923: 203. Dansk Acetylen Gasværk ved II. Gabe. F'rede­riksberg. 1895: 119. Dansk Acetylén Gasværk, Odense, ved S. Johan­sen. 1900: 197. Dansk Afticheringsbureau ved Carl Hohlenberg. 1900: 36. Dansk Affineri, Holger Nielsen. 1919: 37. Dansk Athneri, Alfred Tvenstrup. Randers. 1917: 192. Dansk Afvulkaniserings Aktieselskab. Frederiks­berg. 1903: 51. 1904: 130. 1905: 7, 140, 206. Dansk Afvulkaniseringsfabrik, Aktieselskabet. Ølby. 1913: 215. 1916: 222. 1917: 102, 218. 1919: 150/151. Dansk Agerbrugsforening. 1889; 35. Dansk Akkumulator-og Elektro-Motor-Fabrik, Aktieselskabet. Odense. 1908:149. 1916:9^1,293. Dansk Aktieselskab for fotografisk Industri. 1908: 211. Dansk Aktieselskab Scania—Vabis. Frederiksberg. 1913: 94, jfr. 124. 1915: 314. 1916: 331. Dansk Aktieselskab for Selas Belysning. 1902: 226. Dansk Aktieselskab .Septic Tank. 1902: 80. Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert. 1904: 64. 1919: 122. Dansk Akvavit Fabrik ved Axel Petersen. 1920: 185. Dansk Alabast Industri, Aktieselskabet. 1916: 11. Dansk Aladdin Kompagni ved L. Dahl. 1908: 244. Dansk-Amerikansk Handelsselskab, Aktieselska­bet. 1908: 161. 1912; 153. 1913: 152. 1914: 191. 1915: 25. 1916: 148. Dansk Amerikansk Import & Export Forretning ved H. V. Frørup. 1919: 98. Dansk amerikansk Ingeniørkompagni ved H. P, Hansen & Co. Frederiksberg. 1920: 81, 143. Dansk-amerikansk Lædercompagni,Aktieselskabet. FVederiksberg. 1915: 219. 1917: 137. Dansk-amerikansk Sækkemærkefabrik ved Niels Nielsen & Co. 1905: 44. 1908: 54. Dansk-amerikansk Tandsystem ved P. Damm. 1907: 193. Dansk-Amerikansk Vulkaniseringsanstalt ved P. Th. Dahlgaard. Aarhus. 1923: 124. *Dansk amerikan8k Vulkaniseringsanstalt, Viborg,. ved F^lmvang. 1921: 222. 1924: 137 138. Dansk-Amerikansk Vulkaniseringsanstalt, Viborg, ved N. K. F. Jensen. 1924: 137. Dansk Ammoniakfabrik ved P. Korsgaard & Co. Nyborg. 1919: 181. Dansk Ammunitionsfabrik, Aktieselskabet. Otte­rup. 1911: 76. Dansk Andels Assurance Kompagni — gensidigt Selskab med Garantikapital. Kolding. 1917: 236, 304, 385. 1918: 181. 1920: 242. Dansk Andelscementfabrik. Lindholm. 1915: 34. 1917: 449. 1922: 209. Dansk Andels Emballagefabrik. Kolding. 1907; 211. 1918: 206. Dansk Andels Forsikring. 1921: 116. Dansk Andels-Gødningsforretning af 1916. 1923: 110/111. 1924: 126. Dansk Andels Kartoffeleksport. Aalborg. J913: 17, 217. 1915: 13. Dansk Andels Kiilforretning. Aarhus. 1915: 229. 1921: 222. Dansk Andels Livsforsikringsselskab Kolding­hus, gensidigt Selskab med Garantikapital. Kolding. 1907: 210. 1920; 243. Dansk Andels Smøre^portforening (The Danish Cooperative Butter Company). Esbjerg. 1915: 96. 1916: 135. 1917: 120. 1918: 154. 1919; 161. 1921; 127, 227. 1922: 69, 254. 1924: To, 262. Danske Andels-Smørexportforeningers ameri­kanske Salgskontor. Horsens. 1921; 49. Dansk Anker Cycle ved G. Christoii'ersen. Fre­ deriksberg. 1903; 161. Dansk Ansvarsforsikring, Aktieselskab. 1916; 6. Dansk Aquavit Compagni ved O. Schmidt. Ran­ ders. 1895; 84. Dansk Arbejderbank, Sparekasse samt Laane­og Forsørgelseskasse, Aktieselskabet. 1889; 422. 1890: 49. 1895: 132. 1896: 5. 1901: 129. 1903; 196. 1905; 91. 1906: 222. 1912; 300. 1915; 45. 1917: 129. 1918; 255. Dansk Arbeiderbeklædnings-Industri ved Herman Simonsen. 1893; 32. Dansk Argentinsk Compagni ved E. Nissen & Gregor Hansen. 1918: 112. Dansk Asfalt og Tjære Compagni v' Oscar og Ove Thomsen. 1924: 194. Dansk Aspirator Forretning ved Carl Brorson. 1908; 5. Dansk Assurance-og Agentur Bureau, Einar Lo­rentzen. 1916; 326. Dansk Assurance Compagni, Aktieselskab. 1915: 130. 1916; 38, 48, 147. 1917; 131. 1918; 260. Dansk Assurance Institut ved Chr. Jørgensen. 1923: 188. Dansk Audionlampe Fabrik v. Kiander og Mad­ sen. 1924: 246. Dansk Ausol ved H. Jensen. 1919; 117. Dansk Auto Co. ved J. Raupach. Frederiksberg. 1922: 7. Dansk A utogen -Svejseanstalt ved Th. Lang. 1912; 36. Dansk Automatforsikring, Aktieselskab. 1906; 224, 246. Dansk Automat Kompagni, Aktieselskabet. 1899; 159. 1901: 128. Dansk Automobil Comp. ved W. Holm Peter­sen og A. C. Petersen. Odense. 1914; 202 jvnf. 227. Dansk Automobil-& Cycle Compagni, Aktiesel­skab. Fredericia. 1915: 127. Dansk Automobilfabrik og Handelsaktieselskab 1906; 52, 275. Dansk Automobil-Import, P. Jensen. 1919: 37. *Dansk Auto Transport, C. V. Johansen. 1919; 225. 1924; 193. Dansk Baand-& Lidsevæveri, Aktieselskabet. 1915; 106. 1917; 356. 1918; 284. Dansk Badeovnsfabrik ved A. Rygaard. 1906: 6. Dansk Bambus Compagni ved Heegaard & Nathan. 1920: 249. Dansk Barakindustri ved Viggo Nielsen og Georg Nielsen. 1918: 53. Dansk Barbermaskinefabrik, Hansen & Brock­mann. Aarhus. 1911; 24 Dansk Bastbaand Fabrik Th. Kjølhede. 1924: 147. Dansk Becklampe-Compagni,Aktieselskabet. 1910; 318. 1914: 103. Dansk Beklædningshus ved Henrik Rasmussen, Silkeborg. 1916: 168, jfr. 265. Dansk Beklædningshus ved Ad. Uhlott. 1910; 57. Dansk Beklædnings Comp. Stjernen (D. Niel­ sen). Holbæk. 1903: 52. Dansk Beklædningskompagni ved Marius Søren­sen. Esbjerg. 1905: 264. 1906: 146. 1911: 118. Dansk Beklædning Konfektion ved Poul Pagh. 1918; 261. Dansk Beklædningsmagasin, Aktieselskabet. Ho­bro. 1916: 234. Dansk Beklædningsmagasin, ved J.Schiødt Nielsen, Aalborg. 1914; 248. Dansk Beklædningsmagasin ved H. Bernbom. Faaborg. 1910; 214. Dansk Beklædningsmagasin ved Arne Hansen Barkholt. Frederikshavn. 1914: 153. Dansk Beklædnings-Magasin, Grmdsted ved P. Pedersen. Grindsted. 1919; 282. Dansk Beklædningsmagasin ved Axel Bornebusch. Holstebro. 1916; 34. Dansk Beklædningsmagasin ved Knud Sørensen. Maribo. 1910; 214, 270. Dansk Beklædningsmagasin ved Poul Andersen. Nykøbing Mors. 1922: 62. Dansk Beklædnings Magasin ved Jens Jørgen Nielsen. Odder. 1915; 17. Dansk Beklædningsmagasin ved Th. Rasmussen. Odense. 1914; 202. Dansk Beklædningsmagasin H. G. Rosenberg Pe­dersen. Ringe. 1912; 250 (2 Anm.). Dansk Beklædningsmagasin ved Marinus Nielsen. Skive. 1912: 316. Dansk Beklædningsmagasin ved Henrik Olesen. Svendborg. 1910: 186, 240. Dansk Beklædningsmagasin, Alfred Østergaard. Vejle. 1913: 279. Dansk Beklædningsoplag, Aktieselskab. 1913: 153. Dansk-belgisk Cigarcompagni limited. 1902: 76. Dansk Belysning, Aktieselskabet. 1917: 434. Dansk Benmelsfabrik ved Chr. Ad. Holstebroe Lindholm. 1918: 198. »Dansk Benzin Import« Høj & Winter. 1922; 224. Dansk Benzol Compagni ved H. C. Christiansen & Georg E. Matthiasen. 1918: 117. Dansk Beton Skibsbyggeri, Aktieselskab. 1918: 15, 209. Dansk Beton-Urtepottefabrik ved Aage Steen Frederiksen. Kolding. 1923: 21. Dansk Betonurtepottefabrik ved AageSteen Frede­riksen og Michael Søren Sørensen. Holste­bro. 1920: 196. 1921: 53: Dansk Betonvarefabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1917: 451. 1918: 75, 102. Dansk Biblioteksforenings Forlag, Aktieselskabet. Aalborg. 1910: 272. Dansk Biograf Compagni, Aktieselskabet. 1913: 86, 251. 1914: 100, 172. Dansk Bitter Fabrik ved Hans Chr. Rasch. 1900: 23. Dansk Bitterfabrik, Helsingør ved P. M. Frede­riksen. Helsingør. 1909: 180. Dansk Bladforlag, Erik Jeppesen, 1924: 5, 196, 270. Dansk Blikemballagefabrik, Aktieselskabet. 1913: 60. 1917: 392. Dansk Blikemballagefabrik, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1910: 130. 1911: 241. Dansk Blikvarefabrik ved Th. Andersen. Frede­riksberg. 1910: 293. Dansk Bogforlag. Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905: 184. 207. 1911: 267. 1912: 183. 1913: 293. 1914: 263. 1916: 329. 1920: 165. Dansk Boligmontering ved Henry Høiler. 1923: 58. Dansk Bouillon-Terning Fabrik Dana ved C. Pe­tersen. Frederiksberg. 1912: 334. Dansk Brand Assurance Kompagni — garanteret af Dansk Andels Assurance Kompagni. Kol­ding. 1917: 236. Dansk Brandforsikringsanstalt. Aktieselskabet. 1918: 61. Dansk Brandforsikringsselskab >Vermund« af 1904, gensidigt Selskab. Randers. 1924: 279. Dansk Broderifabrik ved Aage Hansen. Randers. 1920: 21, 218. Dansk Brændselsolie-Fabrik ved William Jørgen­sen & Co 1918: 231. 1919: 7. *Dansk Bustefabrik ved P. Jarmer. 1910: 319. 1915: 214. 1918: 289. 1922; 48. 1924: 3. Dansk-Butiks-Montering ved Ludv, Grunth. 1922: 121. Dansk Byggeselskab, Aktieselskabet. 1907: 261. Dansk Børnefodtøjfabrik ved E. F. Jacob. 1903: 47. 1904: 226. Dansk Børnemelsfabrik ved M. C. Møller. Balle­rup. 1919; 234. 1920; 12. Dansk Børste-og Koste-Industri ved A. B. Jensen. Frederiksberg. 1920: 11. Dansk Caramel-& Confektfabrik, Carl Petersen. 1910: 90. Nf. Dansk Carosserifabrik, ved H.C. Frederiksen. Odense. 1922: 181. 1954: 60 jvf. nu: Fyens Carosserifabrik ved H.C.Frederiksen. Odense. 1924: 60. Dansk Cementvare værktøj, Aktieselskabet. 1916: 114. Dansk Chamottevare-Fabrik, limiteret. 1890: 91. 1899: 182. 1900: 174. 1909; 119. 1911: 36. Dansk chemisk Laboratorium, Aktieselskabet. 1911: 128. Dansk Chemo-Therapeutisk Selskab ved Ander­sen, Siesbye & Weitzmann. 1924: 125. Dansk Chokolade Union v/ K. Jensen & Co. 1921: 208. Dansk Chromlæderfabrik limit. Valby. 1900; 9. Dansk Chromlæderfabrik ved O. Borum, O. Kle­now, L. Lundstedt og S. N. Meyer. 1920. 52. 1921: 163. 1923; 107. Dansk Cigarimport v/ Victor Kølle. 1921: 209. Dansk Cigar Import ved F. R. Svendsen. Frede­riksberg. 1898: 145. Dansk Cigaret Import Co. 1912; 241. Dansk Cigarkassefabrik ved Thorvald Petersen. 1914: 195. Dansk Cliché Bureau ved Aage Post Pedersen. Aarhus. 1920: 68. Dansk Commissionsforretning i Korn og Foder­stoffer ved H. Andersen. 1897; 50. Dansk Compagni for automatisk Salg. 1889: 21. 1895; 56, 57. Dansk Continu & Drivremmefabrik ved O. Mal­ling Olsen & Ellesøe. 1918: 166. 1921: 259. ^Dansk Corsetmagasin, Emma Clausen. 1911: 62. 1924: 218. Dansk Cravatmagasin ved C. Christiansen. Odense. 1892; 26. Dansk Cremal Fabrik ved M. S. Hansen. 1907: 214. >Dansk Crown-Cork Fabrik« v/ Aage Weybye-Lassen. 1921: 263. Dansk Cycleabonnement ved Brødrene Karberg. Frederiksberg. 1916; 219. 1924; 153, Dansk Cycle Assurance, Aktieselskabet. 1896: 65. 1897; 48. 1911: 100. 1913: 232. 1917: 398. Dansk Cycle Co. ved Fr. Rasmussen, Odense. 1896: 9. 1924: 12. Dansk Cyclefabrik, M. Laier. 1914: 140. Dansk Cycleforsendelse, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 21. Dansk Cycle Forsendelse, O. Henriques. 1911: 34. Dansk Cykleimport ved Edv. Nørgaard. 1919: 98. 11 LXXXII Dansk Cycle Industri, Aktieselskab. 1906; 78. Dansk Cycle-Karousel-Compagni, Aktieselskabet. 1906; 103. Dansk Cykle Kontrol ved Louis Beer. 1921; 207. Dansk Cycle Magasin ved J. P. Jacobsen. 1896: 79. Dansk Cycle-og Maskin-Tmport, Aktieselskab. 1909; 5, 87. Dansk Cycleværk Grand ved R. Andersen. Nørre-Aaby. 1908; 100. 1924: 61. Dansk Damekonfektion ved Zipikoff, Prshischwa og Darum. 1922; 170. Dansk Dampskibsselskab Rossia, Aktieselskabet. 1909; 89. 1912; 38. 1916; 358. Dansk Dental Depot ved .Siegumfeldt Bagger. 1924; 242. •Dansk Dental Depot ved E. Siegumfeldt & Co. 1919; 36, 96. 1924; 242. Dansk Depositobank, Aktieselskab. 1912; 38, 240. Dansk Desinfektionskompagni ved L. Lind og E. Plougmann. Frederiksberg. 1912; 99, 243. . Dansk Destillation, Aktieselskabet. 1905; 94. Dansk Dissousgasfabrik, Aktieselskab. 1915: 53. 1917; 206. 1918; 208. Dansk Divan Dansk Emaille< ved Aage Weybye-Lassen. 1922: 241. 1923; 231. Dansk Emaille Komp., Aktieselskabet. Rønne, 1901; 147. Dansk Emailleskiltefabiik ved Pvlias B. Muus. 1922; 221. Dansk Emballagefabrik v. Chr. Meyer & Lunds­gaard. Svendborg. 1917; 258. Dansk Emballerings Anstalt ved Jacobsen, Saa­bye og Jensen. 1923; 231. Dansk-engelsk Beklædnings-Magasin, Indeh. W Laulund. Helsingør. 1912; 18. Dansk-Engelsk Benzin-& Petroleums-Co., Aktie­selskabet. 1913; 120. 1916; 80. Dansk-Engelsk Caramelfabrik ved Frits Hansen, Odense. 1923; 63, 215, jvf. 216. Dansk-engelsk Cyclecompaguie; Frederiksen & Nymann. 1891; 1, 77. Dansk-Engelsk Drivremme-Import ved E. Heltvig. Odense. 1919; 128. Dansk engelsk Kasketfabrik, M. M. Ruben. 1916: 9. Dansk Engelsk Kulimport ved Aage Fløystrup. 1921; 263. Dansk-Engelsk Prøvelager, Aktieselskabet. 1914: 70. Dansk-engelsk Speditions Compagni ved R. O. Nielsen & Carl A. Madsen. 1910; 30. Dansk Engelsk The Co. Otto Christiansen & Thor Dam. 1914; 110, 166. Dansk Engelsk Vaffelfabrik ved Osvald Ander­sen. 1922; 149. Dansk-Engelsk Varemagasin ved Bernhard Høy. Holbæk. 1908; 13. Dansk-Eugelsk Vnlkaniseringsanstalt ved Aage Jahns. 1916: 365. Dansk Export Biscuits Fabrik ved Hans P. Nielsen. 1918; 262. Dansk Export Compagni, Aktieselskab. Frede. riksberg. 1916: 48. Dansk Export-Fabrik, Aktieselskabet. 1917: 2, 5. Dansk Export-Import Kompagni, Aktieselskabet. 1917: 91, 276. Dansk Express ved Fabricius og Roosen. 1920: 121. Dansk Extraktfabrik, Aktieselskabet. 1916: 9. 1917: 2. Dansk Extraktkogeri, Aktieselskab. 1917: 5. Dansk Fabrik af tørrede Grøntsager og Præser­ves (Selskabet med begrændset Ansvar). Assens. 1911: 194. Dansk Fabriksudsalg ved N. Kristiansen Kudsk. Thisted. 1892: 111. Dansk Fagbeklædnings Fabrik, Schultz Hansen & Co. 1921: 8. Dansk Farvehandel ved L. Fr. Nielsen. 1919: 262. Dansk Farve-Kunst, Aksel Andersen. 1917: 54. Danske Farve-og Lakfabrikker ved F. Weidlich & Co. Danish Paint and Warnish Work by F. Weidlich & Co. Frederiksberg. 1920: 228. Dansk Farveri og Merceriserings Anstalt, Hassel­balch & Co. 1918: 52. 1921: 137. Dansk Farvevarekompagni, Aktieselskabet. Helle­ rup. 1907: 91, 289. 1909: 12, 312. Dansk Fedevare-Tidende, Aktieselskabet. 1911: 294. 1916: 7. Dansk Fedt-& Palmin Co., Aktieselskab. 1912: 177. 1915: 102, 210. 1916: 179. Dansk Filefabrik ved H. Eriksen. Rokballe Mølle pr. Beder. 1904: 199. 1905: 16. Dansk Film, Aktieselskabet. 1913: 85. Dansk Filmfabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1913: 108, 195. 1914: 158. Dansk Film Reklame ved Jensen og Nielsen. Gentofte Kommune. 1921: 265. Dansk Filtvarefabrik, Aktieselskab. 1901: 3. 1911: 67. 1912: 60, 95, 123. Dansk Finerfabrik København-Kastrup, ved Bjørner & Co. 1924: 147. Dansk Fiskeforsyning ved P. Adamsen & Co. 1910: 123. Dansk Fiske Import, Aktieselskabet. 1917: 92. 1919: 64. Dansk FiskeTm-Dansk Vin-Centralt v/ Aage Petersen. 1922; 99. Dansk Vin-og Conserves-Fabrik, M. Rasmussen. Faaborg. 1894; 85. Dansk Vin-og Konserves-Fabrik, M. Easmussen, Faaborg. København. 1899; 74. Dansk Vindskærmsfabrik ved G. Littorin. 1922; 200. Dansk Vognfjederfabrik, Th. Hansen. 1922; 148. Dansk Voksdugsfabrik ved A. P. Jensen. Fre­deriksberg. 1908; 276. 1909; 64. Dansk Vulcaniserings Anstalt ved Chr. C. Peter­sen. 1919: 289. Dansk Væddeløbs Bureau, Handels-og Kommis­sionsforretning, E. Staal. 1910; 286. 1920: 32. Dansk Væg-og Gulvflisefabrik, Aktieselskabet. Taastrup. 1915; 165. Dansk Væge Imprægnering ved H. P. Knudsen. 1906; 174. Dansk Væveri-og Fabriksudsalg ved Hjalmar Schou. 1907; 136. Dansk Waterproof. 1889; 125. Dansk Yacht-og almindeligt Forsikringsselskab, Aktieselskabet. 1917; 88. Dansk Ægexport ved H. J. Mortensen. Kolding. 1922; 116, 216/17. Dansk østersøisk Comp. (the danish baltic Comp.) ved Aage Jensen og H. C. Olsen. 1919: 122, 268. 1922; 28. Dansk-østrigsk Import, Aktieselskabet. 1914: 167. 1915: 23. Danske Afholdsfolks Agitations-og Litteratursel­ skab, Aktieselskabet. 1904: 168. Danske Alliance, Bechshøft R. Henningsen. 1917; 8. Danske Andelsslagteriers Lager, limited. De. Frederiksberg. 1893; 101. Danske Andelsslagteriers Lager ved M, Emmert­ sen. Aktieselskabet. 1904; 23. Danske Argus ved Albinus Larsen. 1908; 296. Danske Barnevognsfabrikker, De, ved H. Eickhoff, E. Heegaard og H. Nathan. Frederiksberg. 1924; 222. Danske Benzin Compagni, Det, Aktieselskab. Her­ning. 1912; 232. Danske Blodfoderfabriker, De, Aktieselskab. Vejle. 1901; 17. 1904: 144. 1905; 196. 1909: 110. 1910: 309. 1914: 254. 1916; 105. Danske Blodmøller, De, Aktieselskab. Fredericia. 1912; 322. 1913: 53. Danske Blodmøllers Oplag & Udsalg, De, ved A. Christensen. Randers. 1916; 268. 1919; 188. Danske Bogtrykkeres Farvefabriker Aktieselskab. Frederiksberg. 1917: 318. Danske Bomuldsspinderier, De, (forhen Vejle Bomuldsspinderier), Aktieselskabet. Vejle. 1906; 171. 1909; 82. 1915: 41. Danske Bondestands Sygekasse, Den. 1911; 158. Danske Bouillonterningfabrikker i Fredericia, De, Filial af Aktieselskabet De danske Bouillonter­ningfabrikker i Randers. Fredericia. 1916: 422. Danske Bouillonterningfabrikker i Randers, De, Aktieselskabet. 1916; 387, 423. Danske Briketkompagni, Det, Aktieselskabet. Middelfart. 1913: 131, 187. 1916; 226. Danske Bryggeriers Humlemagasin ved T. Vejrup. 1906; 128. Danske Cherry Brandy Co. (The Danish Cherry Brandy Co.) ved William & Harald Heering. Det. 1922; 241. Danske Cichoriefabrikker, De, Aktieselskabet. 1889: 2. 1890: 61. 1893; 32. 1896; 34, 66, 67, 98, 130, 163. 1897; 49, 194, 203. 1899; 183. 1900; 142, 143, 169. 1902: 52, 147 (5 Anm.), 148, 222 (2 Anm.). 1903; 46, 97, 177, 215. 1909; 29, 199. 1910; 230. 1911; 127. Firmafortegnelse: Da—Da. 1912: 181. 1913: 84, 149. 1915: 105. 1916: 151, 216, 402. 1917: 135, 275. Danske Cikoriefabriker, De, Nyborg, ved Chr. Petersen og Holger Sørensen. l^K)o: 56 (2 Anm.). 1905; 188. Danske Damper & Lægter Kompagni, Det, Aktie­selskabet. 1899: 38. Danske Dampmøllers Oplag og Udsalg, De, ved Valentin Petersen. Helsingør. 1902: 107. Danske Dampsennepsfabrikker, De, ved Marius Rasmussen. 1915: 239. Danske Drenges Boghandel ved Jobs. Christian­sen. 1923: 190. Danske Eddikebryggerier, De, ved C. Lange. Frederiksberg. li>02: 151. 1903: 9. 1907: 166. Danske Embedsmænds Import ved Holstein­1905: 139. Danske Fabrikanters Udsalg af færdigsyede Klæder ved A. Møller Petersen. Aarhus. 1902: 39. Danske Fabrikers Partivarehus, H. A. M. Larsen. 1906: 178. Danske Fabrikkers Udsalg ved Julius Andersen. 1902: 77. Danske Fabrikers Udsalg, De, ved Wilh. Olsen. Aarup. 1895: 17. Danske Fabrikers Udsalg ved Hans Thomsen. Aarhus. 1890: 9. Danske Fabrikkers Udsalg i Esbjerg, De, ved C. Brockmeyer. 1890: 97. 1891: 11. Danske Fabrikkers Udsalg ved Jørgen Overbye. Horsens. 1891: 18. 1902: 121. Danske Fabrikers Udsalg i Hørsholm, De, ved P. Mathiasen. 1896: 131. Danske Fabrikers Udsalg, De, L. V. Petersen. Nyborg. 1891; 29. Danske Fabrikers Udsalg ved O. Amstrup. Ran­ders. 1896: 171, 185. Danske Fabrikers Udsalg, De, Anders Pedersen. Randers. 1914: 273. Danske Fabrikers L'dsalg i Roeskilde, De, ved Frits Brockmeyer. 1890 101. Danske Fabrikers Udsalg ved E.Hansen, Skielskør. 1900; 26. Danske Fabrikers Udsalg ved F. Chr. Hollesen. Svendborg. 1892: 16. Danske Fabrikkers Varedepot, De, Johan Peter­sens Enke. 1911: 267. 1915: 52. 1921: 209. Danske Facondrejeri, Det, Aktieselskabet. 1901; 19. 1902: 79, 131. Danske Farvefabriker, De, (The danish Color Works) ved Otto Køhnke. 1919; 168. Danske Farve-og Lakfabrikker ved F. Weidlich & Co. Danish Paint and Varnish Works by F. Weidlich & Co. Frederiksberg. 1923: 59 (2 Anm.), 88. Danske Fedevarecompagni, Det, Aktieselskab. Frederiksberg. 1903: 76, 198. Danske Fedtimport Compagni, Aktieselskabet. 1914: 281. 1917; 246. Danske Fedtsmelterier, De, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1910: 233. Danske Fedtstoffabrik, Den, Aktieselskab. Es­bjerg. 1913: 24. 1916; 67. Danske Fiskeslagteri Salteii Røgeri, Det, ved Cilius Andersen. 1918 ; 187. Danske Fjerrenseriers Udsalg, De, ved C. J. Bjørnelund. 1902: 244. Danske Flintminer ved Erik Svendsen. Draaby Kommune. 1923: 222. Danske Fodermelfabriker, De, Aktieselskabet. Aarhus. 1917: 336, 377, 418. 1918: 102. Danske Forfatteres Forlag, Palle Raunkjær. 1923: 190. Danske Frysnings Compagni, Det, (A. Ottesens Patenter), Aktieselskabet. 1916: 396. Danske Gascompagni, Det, Aktieselskabet. Fre­deriksberg. 1889: 130. 1901; 10 (2 Anm.). 1903; 9. 1904; 47. 1911: 189. 1913; 125, Danske Genforsikring, Aktieselskab. 1912: 213, 265. 1913: 177, 229. 1914: 39, 101, 110, 190. 1915; 188. 1916: 48, 359. 1917; 95, 166, 349, 356. 1918; 9, 118. Danske Granitbrud, De, Aktieselskabet. 1914:307. 1917; 93. Danske Grundejeres Brandforsikring for fast Ejen­dom og Løsøre. 1923: 31. Danske Gærfabiikker, De, Aktieselskabet. Odense. 1918: 27. Danske Gødningskompagni, Det. 1897: 32, 67. 1899; 2. 1902; 23. 1903: 98. 1909: 310. 1914: 67. 1915: 185. 1921: 284. Danske Handelsflaades Skoleskib for Befalings­mænd, Den, Aktieselskabet. 1907 ; 89. Danske Handelsforlag, Det, Aktieselskab. 1899: 158. 1901: 21. Danske Handels-og Agentur-Bureau v/ G. N. Øder, Det. 1922; 96. Danske Herregaardes Frø-og Sædekornsforsyning, Aktieselskab. Kallundborg. 1918; 66. Danske Imprægneringsanstalter, De, Aktieselskab. 1914: 33, 258. Danske Kabelfabrik, Den, Aktieselskab. (The Danish Cable Work Ltd.) 1916: 326. 1917: 243. Danske Kaifebrænderier. De, ved J. M. Gold­schmidt. 1911: 68. Danske Kaffe-Kompagni, Det, Aktieselskab. 1903: 137,139. 1904:46. 1906:26. 1909:9. 1910:149. 1912: 213. 1915: 300. Danske Kaffesurrogatfabrikker, De, Aktieselskab. 1896; 98. Danske Kamgarnspinderi, Det, ved Carl Bremer og Otto E. Møller. Sønderborg. 1921: 32. 1923: 182. Danske Kapselfabrikker, De, Aktieselskabet. 1912: 35. Danske Kjoletøj-Fabrikkers Udsalg Alex. Hørup. 1898: 144. Danske Kjøbmænda Vinimport, De, Aktieselska­bet. 1907: 165, 261.. 1908: 28. Danske Klædefabrikkers Oplag ved Frederik Ferrall. 1893: 121. Danske Konsumenters Olieforsyning. De, ved P. Gosvig. 1919: 36. Danske Korkvarefabrikker, De, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1893: 102. 1895: 25. Danske Kiilforsyning, Den, ved»Sørensen. 1901: 77. Danske Kulkompagni, Det, Aktieselskabet. 1896: 116, 142. 1897: 48, 195. 1900: 5, 75. 1903: 50. 1904:86. 1910:122. 1913:92,119. 1915: 46, 105. 1916: 146. Danske Kunstgødningsfabriker, De, Aktieselska­bet. 1902: 209. 1903: 176. Danske Kvinders Hjemmeindustri, A. Erslev. 1924: 176. Danske Kødexport, Den, Aktieselskab (The da­nish Meat Expert Company Ltd.). Esbjerg. 1903: 154. Danske Køkken, Det, ved Langballe og Christen­sen. 1924: 218. Danske Landboforeningers Frøforsyning. Ros­kilde. 1915: 277(2 Anm.). 1916:407. 1917: 404. 1919: 126, 271. 1920: 34, 206. 1921: 40. Danske Landbo-Sygekasse, Den. 1911: 36, 187, 291, 292. Danske Landbrugs Andels-Forsikringsselskab, Det, Slagelse. 1919: 205. 1921: 17, 242 (2 Anm.). 1922; 131. Danske Landmandsbank, Hypothek og Veksel­bank, Den, Aktieselskab. 1889: 246. 1895: 74. 1898: 193. 1901: 3, 76, 158. 1902: 76, 102. 1904: 85. 1905: 69, 181. 1906: 155. 1907: 112, 287. 1909: 250. 1910: 176. 1912: 150, 215, 261. 1913: 318. 1915: 137, 270. 1916: 318. 1917: 136. 1918: 8, 115. *Dan8ke Landmænds Expoj't af Avlsdyr etc., Odense (limitt). 1913: 39. 1924; 276. Danske Landmænds Fabriksudsalg, De, ved A. Sørensen. Aarhus. 1921: 48. Danske Landmænds Forsikringsselskab. Randers. 1922: 271. Danske Lloyd, Sø-og Transportforsikrings-Aktie­selskab. 1899: 20. 1901: 176. 1908: 273, 297. 1909: 198. 1910: 228. 1912: 297. 1914: 242. 1918: 55, 165. Danske Lærerstands Spare-og Laaneforening, Den. Roskilde. 1899: 42. Danske Manometerfabrik, Den, ved A. V. Søegren. 1917: 208. Danske Manufakturhandleres Konfektionsfabrik, De, ved Leiser Altermann. 1919: 68. Danske Margarinefabrik, Den, Aktieselskabet. Slagelse. 1899: 186. 1905: 121. 1907: 94. 1910: 237. 1911: 271, 301. 1918: 25. Danske Mejerier, De, Aktieselskabet. Hobro. 1909: 191, 217. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening (Danish Dairies). Randers. 1905: 17. Kbhvn. 1906: 101. 1909: 88. 1917: 390. 1919: 72 (2 Anm.). 1921: 285. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening. Laiteries Danoises. 1921: 285. Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening Diinische Molkereien. 1919: 72. Danske Mejeriers Fællesindkjøb, De. 1901: 95. 1903: 73 (2 Anm.). 1904: 228. 1905: 113. 1906: 51 (2 Anm.). 1907: 284, 285. 1910: 315 (2 Anm.). 1911: 121, 211. 1914: 35, 283. 1917: 134. Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Aalborg. 1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Holstebro. 1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). Danske Mejeriers Maskinfabrik, De. Kolding. 1905: 113. 1906: 51 (2 Anm.). 1907: 285 (2 Anm.). 1910: 315 (2 Anm.). 1911: 121, 257. 1914: 276. 1917: 134. Danske Mejeriers Olie Import ved Nordsig & Steines. Frederiksberg. 1924: 177. Danske Mejeriers Osteudsalg, Aktieselskabet. 1904: 86. Danske Mejeriers Smørforsyning ved N. P. Bry­noldt. 1905: 200. Danske Mejeriers Smørlager ved A. Kieme. 1906: 101. Danske Mejeriforeningers Mælke-Eksport, De. 1922: 149, 260. 1923: 261. 1924: 268, 271. Danske Mejeriforeningers Mælke-Eksport, De. Aarhus. 1919: 215. 1920: 257. Danske mekaniske Dampkedelrensningsselskab, Det, ved Buoh & Dreyer. 1919: 3. Danske Meloran Foderstofkompagni, Det, i Ha­derslev ved C. og M. Mørck. 1924: 21, Danske Mineralvandsfabrikkers Essents-og Æther-Fabrik, De, Aktieselskab. 1902: 210. 1903: 213. 1905: 159, 179. Danske Mælke Compagni, Det, (Gasses System), Aktieselskabet. 1896: 2. 1898: 143. 1899: 95. 1900:154. 1903:98.1904:86.1906: 197.1909:92. 1911: 68. 1915: 80, 188. 1916: 185. 1917: 127. Danske Mælke Compagni, Det, (Gasses System). Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 175 (2 Anm.). Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, Aktie­selskabet. Nakskov. 1907: 272. 1914: 292. Danske Møbelværksteders Prøvelager. Aktiesel­skabet. 1915: 161. Danske Mønster-Vaskeri Frea, Det, ved A. Hald. 1914: 170. Danske ^Nløllerforenings Møllestensfabrik, limit., i Odense. 1903; 103. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Aktieselskab. 1908: 185. 1913; 255. 1917: 311. Danske Oplysningsbureau for Handel, Industri og Haandværk, Det, Aktieselskab. 1898: 56. Danske Osteløbefabrik, Den, ved F. A. Thiele. 1901: 96. 1905: 67. 1906: 29. Danske Papirspinderier, De, Fr. Schade. Skive. 1918: 149. Danske Patent-Kalkværker, De, ved Torben Ox­holm og H. G. Rich. Vejlby Krat, Riisskov. 1923: 200 jvf. 1924: 70, 97. Danske Petroleums-Aktieselskab, Det. 1889: 118. 1892: 61. 1893: 111, 121. 1896: 49, 80. 1899: 198. 1900: 57, 74, 95. 1901: 180. 1902: 6. 1903: 233. 1904: 166. 1906: 27. 1908: 165. 1910:147. 1912:237,269. 1913:181. 1914:168. 1916: 113, 217. Danske Petroleums-Aktieselskabs Tankafdeling & Aftapperi, Det, ved Brødrene Justesen, Aar­hus, (Indehaver: Søren Justesen). Aarhus. 1905: 83. 1907: 298. Danske Producenters direkte Ægexport ved Os­car Sehmedes. 1906; 248. Danske Provinsslagtermestres Hudeauktionssalg ved Søren Jensen og Holger Meyer. 1908; 206. 1909; 33. Danske Reklame-Aktieselskab, Det. 1917: 128. Danske Retro, A. Thyrring. 1923: 139. Danske Rørvævsfabriker ved V. Colding, De. Holbæk. 1921: 63, 291. Danske Saltcompagni, Det, ved Søren Møller & Co. 1917: 202. Danske Skibsrederes Ingeniørkontor ved Jul. Pe­tersen og N. J. Nielskov. 1920; 46. Danske Skolefilm, Aktieselskabet. 1914: 38. Danske Skotøjsfabriker, De, ved Chr. Conrad Danielsen. 1894: 114. 1914; 37. 1917: 59. 1922: 170. 1924: 107. Danske Skotøjsfabrikers Lager og Udsalg i Aar­hus ved Jørgen Bømler, De. 1903: 62. Danske Skotøjshandleres Fællesfabrik, Aktiesel­skabet. Frederiksberg. 1906: 133, 200. Danske Skotøjs Kompagni, Det, P. M. Daell. 1914: 168. Danske Slagteriers Blodtørringsanstalt, De, Aktie­selskabet. 1896; 19, 81, 82. 1897: 50. *Danske SlagteriersKødforsyning v/' Hans Jørgen­sen. 1923: 138. 1924: 85. Danske Sommervillaer, Aktieselskab. 1911: 98. Danske Spillekortfabrik, Den, Georg Andersen. 1897; 86. Danske Spritdestillation, Den, ved M. Matell. 1907: 2. Danske Spritfabriker i Aalborg, De, Aktieselska­bet. 1889: 339. Danske Spritfabriker i Fredericia, De, Aktiesel­skabet. 1889: 412. Danske Spritfabriker i Randers, De, Aktiesel­skabet. 1890; 125. Danske Spritfabrikers Filial, De, forhen A. Brøn­dum & Søn, Aktieselskabet. 1894: 5. Danske Sprængstoffabriker, De, Aktieselskabet. Jyderup Kommune. 1917: 179. Danske Statsbaners private gensidige Hjælpekasse, De. 1909: 202. 1910: 176. 1911: 155. 1914: 220. 1917; 243. Danske Sukkerfabrikker, De, Aktieselskabet. 1890: 2. 1897; 66. 1898: 91, 157. 1900: 173. 1903: 117, 176. 1908: 138. 1911: 127, 154 (2 Anm.). 1912:155. 1913:119. 1916:150,366. 1919: 323. Danske Svineslagterier, De, Aktieselskabet. 1897 : 156. 1901; 128. 1912; 97. 1918: 86. Danske Syrevækker-Laboratorium, Det, ved An­ders Simonsen Andersen. Odense. 1915: 12. Danske Sæbefabriker, De, Aktieselskabet. Fre deriksberg. 1907; 10. 1908; 246. Danske Sækkekompagni, Det, ved Kr. Lodal & Co. 1919: 12, 174. Danske Søforsikringfor Løsøre, limiteret. 1890:50. Danske Sølvsmedie, Den, Wedervang & Co. 1919: 289. Danske T. Mur. Indehaver O. Borch. Gentofte Kommune. 1921: 63. Danske Textilfabrikkers Udsalg ved I. H. Hille­brandt. Lyngby-Taarbæk Kommune. 1916: 220, jfr, 288. Danske Traadvarefabrik, Den, ved H. Clausson. Hansen. 1919: 68. Danske Tranfabriker, De, Aktieselskab. 1916: 245. 1917: 134. Danske Tricotagefabrikers Udsalg ved N. Peder­sen. Aarhus. 1891; 103. Danske Træbygningsfabrikker ved H. J. Kornerup-Koch, Julius Nielsen, N. C. C. Smith & C. A. Tesch. 1910; 29. Danske Trælastkompagni, Det, Aktieselskab. Aarhus. 1918: 39. Danske og tyske Fabrikers Udsalg, De, Thomas Schockert. Aalborg. 1905: 12. Danske Tørrerier, De Aktieselskabet. Sønderstrup. 1917: 65. 1918; 170. Danske Vaskerimaskinfabrik, Den, ved Georg E. Mathiasen. 1921: 9. Danske Vin og Conservesfabrikker, De, I. D. Beauvais, M. Rasmussen, Aktieselskabet. 1906; 27. 1911: 131, 213. 1912: 35. 1915: 302. 1916: 211. 13 Danske Væveriers & Fabrikers Udsalg ved V. Défenseur, Aktieselskabet. 1909: 222. 1912: Ringmacher. Ruds Vedby. 1919; 204. 1920: 269. 1915: 131. 1917: 246. 13. Degenkolv, J. Hjort. 1901: 178. Danske Væveriers, Udsalg, De, ved C. J. Bjørne­Degn & Petersen. Røde Kro. 1921: 155. lund. 1899: 159. Degn, J. Lehmann. Nykøbing M. 1918: 273. Danske Væveriers Udsalg, Alfred Blumensaadt. Degn, N. S., & Buhl. 1918: 287. 1919: 148, 175. Aalborg. 1911: 112. 1920: 8, 48. Danske Væveriers Udsalg ved Hans M. Jørgen­Degns, Nikolai, Urmagerforretning, Aktieselska­sen. Slagelse. l898: 147. bet. Nykjøbing M. 1904: 235. Danske Væveriers Udsalg ved A. C. Petersen. Degra Læderfedtcompagniet,Aktieselskabet. Sund-Svendborg. 1890: 95. byvester. 1899: 131. 1900: 160. Danske Væveriers Udsalg, De, ved Carl Rander. Dehns Savværk. Hadsund. 1920: 149. 1921: 70. Ejby Stationsb}'. 1909: 211. Dehns, Gustav, Dampvadskeri. 1903: 212. Danske og svenske Teglværkers Kontor ved Ju­Dehns, N. L., Dampvaskeri. 1889: 247. 1897: 49, lius Adamsen. 1903: 4. 1919: 72. 1921: 85. Danske og udenlandske Fabrikers Udsalg, Chr. Déhoda Handels Kompagni, A, H. Svendsen. Pedersen ved Georg Pedersen. Holstebro. 1924: 125. 1909: 138, 219. Deichmann, B. Præstø. 1899: 166. 1900: 81. *> DanskerensTrykkeri ved A. Svensson<. Haders­Deichmann, C., & Co. 1919: 168. lev. 1921: 202. 1924: 188. Deins, J. R., Boghandel. ]Maribo. 1889: 335. Dantzer & Jørgensen. 1921: 184, 287. 1922: 123. 1914: 204. Dantzer, Carl V. 1922: 127. Deiret Aktiemølle. Tved Kommune. 1902: 142. Danziger, L. 1904: 186. 1910: 81. 1918: 80. 1919: 110. Danø, H. H. Gentofte Kommune. 1918: 120. I Dejret Brugsforening. 1918: 80. 1923: 47. Daranit, Aktieselskabet. 1913: 250. »Dekorativ dansk Træindustric ved Hjerpsted og Darré & Co. 1894: 114. 1896: 66. Søderblom. 1923: 139. Darum Sogns Brugsforening. St. Darum. 1893: Dekorativ Reklame, Thisted, v/ Chr. Pedersen. 40. 1902: 142. 1908: 50. 1909: 51. I 1921: 247. Darville, K., & Co. 1924: 4. Delbanco, H. 1892: 34. Datsky Bank, Aktieselskab. 1911: 293. Delcomyn & StefRn. 1915: 310. 1920: 47. 225. Daugaard, N. J. Ringkjøbing. 1901: 16. 1903: Deleuran, J., & Compagni. Fredericia. 1889: 243. 412. 1914: 162. David, L. M. 1900: 22. I Deleuran, Louis. Fredericia. 1911: 151. Davidsen, D. Skanderborg. 1906: 210. Delheim, Sigmund, Aktieselskabet. Frederiksberg. Davidsen, Gerson. 1894: 57. 1907: 288. Davidsen, Gunnar. 1923: 280. Dellheim, Ludvig. 1922: 242. 1924: 51. Davidsen, Hugo, Aktieselskabet. 1916: 43, 358. Demants, F., Efterfølger. 1890: 62. 1922: 263. Davidsen, Oskar. 1922: 128, 147. 1923: 139. Davidsen. P. Zaeho, & Co. 1918: 212. Demeter, Aktieselskabet. 1917: 200. Davidsen, Plesner, & Co. Frederiksberg. 1918: Demuth, Erik Larsen. Næstved. 1904: 112. 90. Dental Depot Central ved Bay & Co. Odense. Davidsen, Salomon. 1889:99. 1897:5,19. 1898:55. 1918: 28. 1919: 49. 1923: 241. 1904: 124. 1907: 6. 1908: 141. 1913: 30. Depotet for færdigsyede Herreklæder, Christian 1918: 10. 1919: 228. 1921: 238, 287. Jensen. Stege. 1899: 44. Davidsen jr., Salomon, Aktieselskab. 1916: 116. Depotet Hygæa ved A. P. Randlev. Aarhus. Davidsen, Th. 1899: 129. 1915: 287. Davidson, R. & W. Glasgow. 1904: 55. Derby Magasinet ved C. Peitersen. 1901: 114. Day & Martins Depot ved D. v. d. Recke. 1904:106. Derby, O. C. 1919: 4. 1923: 6. Dayton Kompagniet ved C. Traberg & Co. 1920: Desinfector's p]ftf. Kemisk Fabrik, Niels Erich­ 160. 1921: 159. 1922: 30. sen A/S. Frederiksberg. 1922: 52. Daytonvægten ved S. Møller. 1921: 210, 258. Desinfectors kemiske Fabrik, Ph. Beck. 1918: 1922: 243. 232. Debel og Omegns Brugsforening. 1917: 262. Desmos ved Axel Petersen og Høeg Larsen. 1919: 247. 1920: 214. 1924: 117, 205. 1919: 268. Debells, Holger, Papirhandel, Aktieselskabet. Dessau, H., & Co. 1889: 21. 1900: 36. 1919: 1907: 59. 169, 195. 1921: 158. Debells, P., Efterfølger. I^sbjerg. 1889: 222. Dessauer, J. F., & Co's Efterfølger. 1918: 232. Pessaner, Jacob Co. 1910: 229. 1922: 76. Dessert-Is-Fabriken, Aktieselskabet. 1914: 139. Detailforretningen H. Kaiser, Aktieselskabet.1917: 273. Detailforretningen Monopol ved Larsen. Herning. |j 1902: 254. Detailhandelen Stjernen, Aktieselskabet. 1915: 215. Detailhandler Lassen Hansens Efterfølger. 1894: 44. Detailhandlerbanken, Aktieselskabet. 1895: 151. 1896: 97. 1897: 18, 195. 1898: 3, 91, 157. 1899: 20. 1900: 37. 1901: 5. 1906: 276. 1907: 285. 1908: 28, i Likvidation 118, 164. 1911:261. 1914:220,304. 1915:4. 1916: 36L 1918: 162. Detailhandlernes Fabriks-Depot P. Lund. 1900: 6. Detblefsen & Co., Kommanditselskab. Sønder­ borg. 1923: 253. Detblefsen, Chr. Holstebro. 1905: 246. Dethleffsen, Herm. G. Aabenraa. 1920: 178. Detblefsen, Herman G., Indehaver Aage Oksen. Aabenraa. 1923: 78 jvf. 1924: 47. Dethlefsens, Victor, Boghandel (Viggo A. Han­sens Eftf.) Vejle. 1904: 39. •Detlefsen, H. Korsør. 1912: 102. Detlefsen, Ludvig. 1904 : 105. van-Deurs, O. H. 1917: 134. 1924: 107. Deutsche Lebensversicherungs -Gesellschaft in Liibeck, Aktieselskabet. 1889: 257. Deutsche-Nordische Exportgesellschaft lim. 1906: 176, 250. Deutsche Riick-und Mitversicherungs-Gesell­schaft, Aktieselskabet. 1916: 113. 1917: 133. Devantie, Viggo Johan Jaques, og Alfred Marius Christian Devantie. Slagelse. 1920: 231. Devaux', Charles, Oplag, Olaf Borch. 1917: 168. Deventer, Aktieselskabet. 1911: 298. 1 Dewulffs, A. C. L., Efterfølger. 1889: 20. 1916: 401. Dewulff-Andersen, A. 1919: 264. D. F. Mur. Indehaver O. Borch. Gentofte Kommune. 1921: 63. Diamanten, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 319. Diamantlæderkompagniet, Aktieselskabet. 1901: 142. Diamond Co. ved J. Jessen & Co. 1921: 136. Diana, Aktieselskabet. 1917: 48. Diana, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 64. Dianalund Bank (Filial af A/S Landbobanken i Slagelse, Andelsbank). 1919: 206. Diatomée Silicium, Aktieselskabet. 1895: 23. 1896:80. 1900:4. 1903:74. 1908:112. 1910:257. 1911: 130. Dich & Co. Randers. 1889: 213. Dickmeiss, C., & Søn. 1889: 241. Dideriksen, O. 1924: 175. Dideriksens, Andr., Efterfølger i Skive, Aktie­ selskab. 1896: 26. Dieden, B., & Co. 1918: 11. Dieden, B., & Co. Filial i København. 1918: 11. Diemar, Otto. 1909: 120. 1917: 131. Diers, Carl. 1899: 76. Diers', J. H., Efterfølger, Pontoppidan & Wis­sing. 1906: 223. Dietrich & Faber, Aktieselskabet. 1916: 324. Dige & Buemann. Skive. 1889: 196. Dige, T. C., & Søn. Feggesund. 1889: 360. Diges Trælasthandel. Skive. 1907: 203. Diges, Holger, Rammefabrik og Maskinsnedkeri. Frederiksberg. 1920: 205. Diges, Peter, Efterfølgere, Alb. Dige og Chr. Outzen. Skive. 1897: 79. Digmanns, M., Bog-& Papirhandel ved J. Chr. Digmann. Silkeborg. 1921: 274. Dindler & Lindhardt. Aalborg. 1917: 71. Diner transportable, Faf Andersen. 1919: 228. Dinesens, C., Efterfølger. 1889: 111. Direkte ved O.H.Ehlers. Frederiksberg. 1924: 249. Direkte Forsyning, Aktieselskabet. 1914: 106. Diskonto-Institutet i Middelfart, Aktieselskabet. 1889: 162. 1899: 167. 1907: 245. Disconto-og Laanebanken for Kjøge og Omegn. 1889:281. 1890:38. 1894:5. 1895:25. 1898:6. 1902: 134. 1904: 131. 1906: 227. 1909: 13. 1910: 263. 1919: 150. Diskonto-og Laanebanken i ^Maribo, Aktieselska­bet. 1889: 335. 1901. 27, 149. 1907: 246. 1916: 258. 1918: 31. Diskonto-og Laanebanken for Stubbekjøbing og Omegn. 1895: 123. 1896: 12. 1897:38. 1903: 106. 1912: 107. Diskonto-, Laane-og Sparebanken i Aalborg, Aktie­selskabet. 1889:339,449. 1898: 149. 1900:64, 85. 1901:84. 1902:233. 1905: 167. 1807: 294. 1914: 85. Diskonto-, Laane-og Sparebanken for Næstved og Omegn, Actieselskabet. 1889: 46,305. 1895: 28, 61. 1906: 228. 1907: 38. 1919: 153. Distransal ved Chr. Danvill. 1921: 88. Dithmer, G. F. Helsingør. 1890: 27. Ditlevsen og Hougaard. Næstved. 1917: 217. ""Dittmann, Halfdan. 1918: 87, 214. 1924: 28. Dittmanns, Halfdan, Efterfølger,G. Falk-Sørensen. 1924: 28. Ditzels Boghandel ved G. Storkfelt og Chr. Søren­sen. Hillerød. 1924: 111. Ditzel's, Valdemar, Eftf. Carl Ditzel, Møbelforret­ning. Viborg. 1922; 14. Divan-og Møbelfabrikken Ideal ved Einar F. L. Halvorsen. 1920: 203. Dixen's Posefabrik, Aktieselskab. Esbjerg. 1903: 42. Djeld Vareindkøbsforening. 1901: 173. 1902:96. 1903: 89. 1907: 105. 1909: 82. 1911: 91. 1913; 113. 1915: 98. 1916: 138. 1917: 267. 1919: 88. 1923: 101. Djernis & Hansen. 1892: 2. 1893: 66. Djursland, Dagbladet for den østlige Del af Ran­ ders Amt, Aktieselskab. Grenaa. 1914: 26. Djursland Kalkværk, Aktieselskabet. Aarhus. 1892: 113. 1894: 36. 1908: 312. Djursland Venstreblad, Aktieselskab. Grenaa. 1915: 123. Djurslands forenede Afkogeri ved A. M. Sørensen & Co. Mørke. 1919: 253/254. Djurslands Landmandsbank, Aktieselskab. Grenaa. 1914: 185. Kf. D. M. C. Danske Manufakturhandleres Confek­tioneringsanstalt ved E. H. Kruuse og H. Meulengracht-Jensen. Elsbierg. 1921; 151. 1924: 235. Doberck, F. W., & Søns Efterfølger, C. Amundin. 1913; 118. Doberck, Iwan, & A. Kroll. 1920: 103. 1923: 211. Dochedahl Petersen. Aarhus. 1919; 157. Doest, Ejnar, Boghandel. Thisted. 1922: 230. Dohlmann, F. C. 1912; 11. Dobm, A. 1895: 38. Dohn, J. C., åc Co. 1889: 105, 109. Dr. Gebhard & Co.s Filial i København. 1924: 128. Dollerui"), C., & Co., 1889; 270. Dollerup, Vilhelm. 1889; 241. Doma ved Joh. Floridong. Frederiksberg. 1923: 111. Doma ved J. Høj. 1921: 287. Domingo Katfe Import, Aktieselskab. 1905: 22. 1907; 258. Dominion Belting Co., The, og Hans "Winthers Garverier, Aktieselskabet. 1914; 257. 1916: 111. Dommerby, P. P. Randers. 1919: 217, 252. 1923: 17. Domus, Aktieselskabet. Aarhus. 1916; 304. 1917; 297. Donnet, J., & Co. 1907; 215, 284. Dons, K. P. M. 1915: 302. 1921; 60. Donslund og Omegns Brugsforening. 1916: 425. 1920: 72. 1921; 152. 1923; 158. 1924; 102. Dorch, Henrik. 1909; 306. 1916: 77, 249. Dorf med Omegns Brugsforening. 1909; 238. 1911: 82. 1912: 79. 1914: 87. 1918; 244. Dorph-Petersens, K., Vinlager, Aktieselskab. 1912: 212. 1918; 57. 1919: 42, 116. Dortheasminde og Boringe Teglværker, Aktiesel­ skabet. 1905; 225. 1910; 289. Dous, P. le. 1889: 248. 1895: 38. 1901:59,112. Dover Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 379. Downing & Co. 1902; 49. Downing, Herbert, 1916; 77. 1919: 224. 1920: 48, 119. Draaby Sogns Sparekasse. 1892; 114. 1895: 173. Drachmann & Roste. Aalborg. 1903: 203.1906; 260. Dragsted, A. 1894; 126, 139. 1918: 88, 112, 256. 1923: 278. Dragsted, E. 1923: 280. Dragstrup-Skallerup Spare-og Laanekasse. Tho­ rup Skole. 1889: 355. 1893: 50. 1904: 56. Dragør Beklædningsmagasin ved M. Thøgersen. 1908; 36. Dragør Gas-, Vand-og Elektricitetsværk. Aktie­selskabet. 1906: 158. 1913: 212. 1914: 222. Dragør Jernbanekiosk, Aktieselskabet. 1909; 95. 1910; 321. Dragør Kiosk, vi P. E. Poulsen. Dragør Kom­mune. 1923; 114. Dragør Paalægs-og Delikatesseforretning, Aktie­ selskabet. 1912: 335. Dragør Tøjhus ved Spangenberg. 1911: 190. Dragørs Smørforsyning. Aktieselskabet. 1906: 200, 226. 1912; 16. Dreiø, Hansen, & Griin. Kolding. 1909; 325. Drejer, J. N. 1903; 99. 1907: 90, 195. Drejer, J., N. Sundbyvester. 1889; 42. Drejer, J. N., & Co., Aktieselskabet. 1908; 210. 1915: 46. 1917: 58, 311. Dreslette Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 323. 1890: 29. 1892: 122. 1893: 48. 1895; 95. 1900: 62, 197. 1909: 315. 1913; 266. 1919: 103. 1921: 67. 1923: 63. Dr. Voeltzkou. Holeby. 1893; 60, 124. Drewsen & Xellemann. Nyborg. 1897; 145. 1903; 15. Drewsen & Wismer. 1889; 241. Drewsen, C. C. 1898; 176. Drewsen, Hjalmar, Trælastforretning. 1908; 211. Drewsen, Otto. 1895; 135. 1898; 156. 1901; 176. 1902; 102. 1906; 251. 1913; 32. 1918: 210. 1922: 149. Drewsens, H. C., Efterfølger. 1907; 192. 1911: 4, 35. Dreyer, A. V., Aktieselskabet. 1913: 58. Dreyer, A. V., & Brix. 1902: 185. 1904: 129. 1906; 278. 1909; 255. 1910; 179. Dreyer, A. V., & Brix's Filial ved N. Fr. Petersen. Vejle. 1910; 87. Dreyer, A. V., & Brix's Udsalg ved B. Jensen, jj Thisted. 1909; 131. Dreyer, A. V., & Brix's Udsalg i Hjørring ved Anker Lund. 1909: 186. Dreyer, A. V., & Brix's Udsalg i Fredericia ved P. Petersen. 1909; 195, Dreyer, C., & Co. 1921. 4. 1922: 2, 123. Dreyer, C. J., & Co. 1920: 142, jfr. 202. Dreyer, C. Th., & Co. 1899; 22. 1908: 60. Dreyer, Carl L. Frederiksberg. 1916: 369. Dreyer, Carl P. 1902; 133, 186. 1903; 7. 1906: 219, 222. 1907; 161. 1909; 198. 1912: 298,302. Fiimafortegnelse: Dr—Du. Dreyer, Frederik Christian. Aarhus. 1915: 147. Dreyer. M. C. 1915; 304. 1917: 205. Dreyer, M. C. H. Odense. 1908: 123. Driftsaktieselgijabet Svendstrup. 1902: 209. 1903: 195. 1904: 206. 1909: 2. 1913: 81, 88. DrikkehalJerne, Aktieselskabet. 1891: 23. Drivremmefabriken Dana,Aktieselskabet. Lyngby. 1906: 106. 1908: 145. 1917: 321. Drivremme og Pickersfabriken Merkur, Aktiesel skabet. Frederiksberg. 1904: 69. 1911: 40. 1918: 265. Dronningborg Maskinfabrik ved N. Kr. Nielsen. 1924: 43 jfr. 118, 208. Dronningensgades Kulhandel ved Julius Knud­sen. Odense. 1895: 61. Dronninggaard, Aktieselskabet. 1895: 132. 1897: 68. 1898: 74. DronninggaardsVilla-Byggeselskab,Aktieselskabet. 1902: 5. 1908: 273. 1913: 121. Dronninghus's Bageri ved A. Jensen. 1898: 159. Dronninghus Isenkram-& Udstyrsforretning, J. H. Petersen. 1902: 224. Dronninglund Blikkenslagerforretning, Aktiesel­ skabet. 1909: 213. Dronninglund Boghandel ved Aage Ring. 1916: 343. Dronninglund Brugsforening. 1903: 128. 1905: 240. 1906: 66, 114. 1908: 102. 1913: 73. 1917: 186. 1918: 175. 1921: 147. 1923: 288. Dronninglund Byggeforening, Aktieselskabet. 1907: 43, 224, 296. 1909: 319. *Dronninglund Bryggeri ved Pedersen &Christen­sen. 1923: 69. 1924: 116. Dronninglund Herreds Bogtrykkeri ved Alfred Christensen. 1912: 167. Dronninglund Sogns og Omegns Spare-og Laane­kasse. Bolle. 1889: 347. 1892: 124. 1895: 83. 1897; 94. 1900: 120. 1902: 196. 1903: 204. 1907: 150. 1908: 197. 1912: 198. 1913: 218. 1914: 249. 1915: 228. 1918: 199. 1920: 192. Dronninglund Stenhuggeri og Monumentetablisse­ment ved Laurits Jensen. 1920: 128. Dronningmølle Teglværker, Aktieselskabet. 1897 : 140. 1898: 108. 1917: 399. Drost & Co. Hillerød. 1901: 163. Drost & Rye Petersen. 1923: 55. Drost, Falentin. 1908: 34. 1909: 28. 1910: 91. Drost, Fred., & H. Sohl. 1898: 193. 1902: 186. Drost, J., & Co. Slagelse. 1923: 193. 1924: 34. Drost, Th., & Co., Aktieselskab. 1917: 436. Drubin, Fabrik for Trykfarver, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 41. 1913: 126. 1915: 27. 1918: 62. Drucker, H. I., & Søn. 1889: 101. 1897: 158. 1911: 320. 1914: 38. 1915: 313. 1916: 74. 1922: 243. Druen, Aktieselskabet. 1903: 177. 1904: 45. 1905: 205. 1907: 137. 1908: 209. 1910: 124, 315. 1911: 260. 1916: 9. 1917: 171, 390. Druen ved H. P. Olsen. Aalborg. 1921: 296. Dryaden ved Niels Fisker. Svendborg. 1892: 16. Dræby & Co. 1913: 285. 1918: 208. Drøhse, Carl. 1903: 49, 116, 136. 1917: 312, 316. 1919: 228. 1922; 222. Du West, Malerforretning, Aktieselskabet. 1909: 172. >Dubra€ ved Vilhelm Olsen. 1922: 146. Duch, Lauritz. Odense. 1916: 293. Due & Petersen. 1919: 170. Due, Chr. J. 1892: 35, 72. 1899: 74. Due, H. Chr. 1921: 184. Duelund, Th., & Co. 1894: 67. 1897: 3. Duelund, V., & Co. 1915: 79. Duelunds, Johan, Eft. (Clausen å Momme) 1919: 226. 1924: 269. Duemoses Antikvarboghandel, Aktieselskabet. 1889; 424. Due-Petersen, N., & Kryger. Svendborg. 1910: 298. Dufour og Christiansen. Roskilde. 1916: 16. Dnfresne & Thøgersen. Fredericia. 1922: 236. Dujardin, A. Kallundborg. 1916: 188. Dujardin, N., & Søn. Vejle. 1897; 63. Duks ved Anna Jensen. 1922; 151. Dunks Varehus ved L. D. A. M. Jensen. 1919: 266. Dunlop Rubber Co., The, Aktieselskab. 1914: 191. 1916: 324. Dunne, Charles B. 1920: 202. Dunvald, K. M. 1921: 161. Dupont, J. L., & Co. 1901; 180. 1905: 69, 210. Dupont, O. W., Aktieselskabet. 1915: 247. 1916: 184. Duralumin, Nordiske Afdeling, Isidor Meyer. 1910: 256. Durandin, E., & Co. 1889: 266. 1892: 34. 1894: 16. 1896: 114. Durup Andelsmejeri-Kreds' Sparekasse. 1916:419. 1919: 246. 1923: 149. Durup Isenkramforretning, Aktieselskabet. 1909: 240. Durup Kjøbmandshandel, Aktieselskabet. 1889: 197. Durup kontante Mode-og Manufakturhandel, Ak­tieselskabet. 1908; 18. Durup Smede-og Maskinforretning, Aktiesel­ skabet. 1914: 91. Durup Stations Elektricitetsværk. 1906: 116. Durup Sæbehusved JohanneJørgensen. 1924: 277^ Dustless Olie Import, S. Chr. Ilshøj. 1913: 227. 1912: 33L 1913: 227. Duus, A., & Co. Aalborg. 1895; 141. 1896; 85. 1905: 32. 1920: 16, 37. 1922: 250. 1924: 13, 14. Duus, A. & Co. Odense. 1907; 15. Duus, Carl. 1920; 183. 1921; 84. Duus, H. P. 1891; 64, 65. 1910; 147. 1919; 97. 1921: 8, 11. 1922: 46. 1923: 209. Duus, L. P. 1919: 99. Duvier, E., & Co., Aktieselskab. 1917; 318. 1919; 11. Duvier's, Aug., Eftf. 1918; 258. Dybvad Cementvarefabrik, Aktieselskabet. 1914: 154. Dybvad og Omegns Brugsforening. 1916: 25. Dyhr, J. C., & Co. Aarhus. 1917; 263. 1918: 247. Dyhr, Kay. 1902: 244. 1903: 216. 1922; 151. 1924: 85. Dyhrs, Carl E., Efterfølger, Axel Fabiansen. Aalborg. 1908:,173. Dyhres, H. T., Kolonialhandel (Carl Hansens Eftf.), Aktieselskabet. Esbjerg. 1903; 21. 1910: 84. Dykkerskonnerten Kjerstine,Aktieselskabet. Lem­vig 1917: 383. Dynamo, Aktieselskabet. Aarhus. 1917: 191 (2 Anm.). 1918; 275. 1919: 84. Dyiiehuset ved Chr. Vennemoes Sørensen. 1906: 218. Dynesen, Hans, Automobil-og Motorcykleimport. Herning. 1920: 116. Dynesens, Jens, Efterfølger Christian Riis. Aar­hus. 1907: 206. Dyrbye, Martin. 1917: 203. Dyreborgs, Ove, Kagebageri, Aktieselskabet. 1915: 25. Dyrhauge, C. E., & Jørgen Jensen. 1917: 134, 390. Dyrhauge, Th. 1906; 104. Dyrlund, N. Chr., & Søn. 1889; 27. Dyrlunds, Cathrine, Efterfølger. 1913: 124. 1918: 286. 1919; 6. Dyrlæge Gautiers Beslagsmedie. 1920; 48. *Dyva & Jeppesen. 1916: 112. 1917: 92. 1919: 317. 1921: 88. 1924; 4, 220, 269. Dyveke, Torvegade 60, ved Astrid Rasmussen. 1904; 228. Diingemittel Verkaufs-Kontor der Chemischen Dungerfabrik Rendsburg, Gesellschaft mit be­schrankter Haftung. Aabenraa. 1921: 232. Diirdler & Lindhardt. Aalborg. 1921: 170. Dæhnfeldt, L. Odense. 1889; 317. 1893; 80. 1909; 98. 1913; 39. Dæhnfeldt, L., Odense, Aktieselskabet. Odense. 1914; 226. 1916: 192. 1917; 326. Dæhnfeldt, L., København, Filial af Aktieselska­bet L. Dæhnfeldt, Odense. 1917: 326. Dæhnfeldts, L., Banepakhus, Aktieselskabet. Odense. 1911: 303. 1915: 61. Dærnp Brugsforening. 1897; 75. 1906: 14. Danischer Bankverein, Aktieselskabet. 1905; 205. Døckers, Christian, Efterfølger. 1897; 173. Døllners Efterfølger, J. G., L. Rasmussen. Odense. 1895; 7. Dørgrebfabrikken Kjøbenhavn ved "W. Jørgensen. 1902; 149. Dørgreb-og ]Metalvarefabriken, Rich. Wieder. 1907; 140. Døstrup Sogns Spare-og Laanekasse. 1922: 218. H. I. A. Fabrik for elektriske Installations-Artik­ler, Aktieselskabet. 1916; 114. 1917; 95. Ebbe, Petersen & Schou. Odense. 1918; 95. 1920: 14. Ebberup Korn-og Foderstofforretning ved C. Jen­ sen og Hans Lausen. 1923: 216. Ebbesen & Bonde. Fredericia. 1919; 284. 1921. 304. Ebbesen, E. ved Maren Ebbesen. Sønderskov. 1910; 221, 280. 1914: 186. Brørup. 1910; 221, 281. 1914: 186. 1915; 233. Ebbesen, H. de H., & Søn. 1894; 93. 1899:183. Ebbesens, J. J., Boghandel ved R. C. Rasmussen og L. Christensen. Frederiksund. 1922: 9. Elbdrup Sogns Brugsforening. 1915; 290. 1916: 66. 1917: 157. 1919; 58. 1923: 47. Ebeltoft Bank, Aktieselskabet. 1889: 214. 1899: 87. 1908: 22. 1917: 231. Ebeltoft Boghandel S. H. Elle. 1911: 148. Ebeltoft Bog-og Papirhandel ved N. Ræbild. 1906; 169. 1911: 178. Ebeltoft Brugsforening. 1919: 160. 1921; 104. 1922; 88. 1924; 72. Ebeltoft Cementvarefabrik, Joh. A. Andersen Rogner. 1902; 123. Ebeltoft Installationsforretning, Einar Th. Rinus. 1921: 51. Ebeltoft Isenkramforretning ved N. Kordt. 1903; 87, 131. Ebeltoft Materialhandel Th. Erichsen. 1914; 127. Ebeltoft Materialhandel ved Rasmus Kruse. 1903: 132. Ebeltoft Sæbehus, H. Th. Jung. 1912; 203, 288­Ebeltoft Trælasthandel ved L. Kordt. 19J0: 21. Ebeltoft Vinhandel, G. Holm-Petersen. 1912: 203, 288. Eberts, Hermann,Dampsnedkeri ogTrævarefabrik, Aktieselskabet. 1896; 164. 1906: 276. Eberts, Hermann, Efterfølger. 1910: 227. Eberts, Hermann, Kolonialhandel, Aktieselskabet. 1908; 139. Ebstrup, Vilhelm Anders. 1893: 67. Ebstrups, Chr., Sønner. 1894: 127. i i Firmafortegnelse: Ec—Ei. Ecce Ego ved O. & Paul Wulff. 1921: 3. Echo ved N.P.Petersen. Svendborg. 1892; 97. Eckardt, Aug. 1922: 98. Eckardt, Georg. 1916:215,245. 1922:150. 1923: 85, 165. 1924: 53. Eckardt, John, Aktieselskab. 1909: 147. 1911:160. Eckardts, Fred., Eftf., Joseph Allin. Aarhus. 1907: 277. Eckert, B., & Co. 1921: 4. »Ecsa« — Johs. Madsen. 1924; 51. Edeling, J., & C. Persson. 1919: 42. Edelmanns, C., Efterfølger, A. Gleerup. Horsens. 1905: 16. Edelmannske Boghandel ved C. Jensen. Horsens. 1909: 161, 296. Edelstein, Ludwig. 1889: 260. 1894: 126. 1899: 113. 1909: 118. Edelstein, Olsen & Co., Aktieselskabet. 1918: 4. Edelweis ved Eugen Giinther. Frederiksberg. 1909: 11. Edlich, Anna og Henriette. Frederiksberg. 1920: 11. Edsberg, Theodor, & Co. 1908: 241. Edwards & Rasmussen. 1906: 99. 1916: 147, 358. Eefsen, Bendix. Horsens. 1922: 16. Effektbanken, Aktieselskabet. 1911: 6, 131. *Effort Auto-& Maskinværksted ved Carl Hilde­ brandt-Sørensen. 1923: 27. 1924: 128. Effort, Maskinfabrik ved Johannes Hassel Jensen. 1924: 128. Eg og Omegns Brugsforening. 1917: 234. Nf. Eg, M., & Sønner. Fredericia. 1920: 24, 43. 1924: 45, jfr. nu: Eg, M. & Søn. Fredericia. 1924: 45, 264. Eg, M., & Sønner. Fredericia. 1924: 264. Ege & Co. 1907: 259. 1908: 117. Ege, Ove C. 1915: 238, 307. 1916: 212. 1917: 208. 1919: 265. Egeberg og Markvard. Gravens, Starup Sogn. 1922: 71. 1923: 21. Egeberg, M., Aktieselskabet. Aalborg. 1912: 77. Egebjerg og OmegnsForbrugsforening. 1902: 220. Egebjerg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 292. 1891: 123. 1897: 197. 1902: 190. 1914: 199. 1915: 192. 1918: 142. 1919: 177. 1922: 81. 1924: 251. Egens Brugsforening. 1916: 170. 1917: 232. 1919: 189. 1921: 226. 1924: 164, 234. Egense, Einar. 1915: 303. Egeslevmagle Forbrugsforening. 1889: 301. Eggebrecht og Poulsen. 1923: 109, 138, 162, 232. Eggert, F. C. Sønderborg. 1921: 311. 1924: 168, 265. Eggers, A. Floridan, Kolonialhandel, Aktieselskab. Esbjerg. 1911: 57. Eggers, C., & Co, 1924: 109. Egholm, M., & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1914: 124. Egholt, Aktieselskabet. 1912: 9. Egholt og Omegns Brugsforening. 1897: 62. 1900: 106. 1903: 88. 1904: 122. 1906: 95. 1907: 104. 1909: 218. 1910: 116. 1911: 150. 1912: 172. 1915: 292. Egne Hjem, Aktieselskabet. 1911: 212. Egnell, Åke. Frederiksberg. 1919: 230. Egtved Cementvare-og Bygningshandel ved M. Schmidt. 1924: 167. Egtved Trælasthandel, Aktieselskab. 1918: 47. Ehbrechts, Rud., Efterfølgers Bogtrykkeri ved Thomas Prior. 1911: 295. Ehlers, H., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1910: 64, 153. Ehlers, H., Gulvkludevæveri, Aktieselskabet. Sølle­ rød Kommune. 1912: 185. Ehlers, Nic. 1919: 67. Ehlert, J. H. 1912: 240, 267. 1913: 9. Ehlerts Pianofabrik, Aktieselskab. 1917: 435. Ehrenreich, Vilhelm, & Co. V. Brønderslev. 1889: 190. Ehrhardt, Holger. 1909: 33. Ehrhardt, P. E. 1913:290. 1919: 170. 1921: 60. 1924: 6. Ehrmann, S. 1919: 146. Eibe, F. H. 1889: 122. Eiby, A., & Co. 1918: 259. Ejby Børste-og Kostefabrik v. E. Hallberg Ras­mussen & Co. 1918: 220. Eibys, Lauritz, Forlag, Aktieselskabet. 1911: 161. Eichert & Andersens Bogtrykkeri. 1914: 193. Eichert & Riis. Frederiksberg. 1921: 289. Eicke, Larsen og Stæhr, Aktieselskabet, 1916: 360. Eickhotf, J, G, A. 1889: 28. 1905: 94. 1913; 292. 1916; 14. Eigaards, Julius, Efterfølger, Carl Nielsen. 1917: 57. Ejdam, Aktieselskabet. 1914: 8. Eiermann, C. F., & Co. 1889: 40. 1922: 99. Eiermann, H. P"., & Co. 1889: 40. Eigtved, Anton. 1901: 144, 158. 1916: 76. Eigtved, K., & Co. 1919: 121. Eigtved, Peder. 1889: 251. 1905:225. 1911: 320. Eiland & Co. 1922: 97, 121. Eiler & Marløe. 1916: 398. Eilersen, Richard. 1895: 55. 1896: 144. 1899: 128. 1916: 7. 1923: 233. Eilert,, Emil, Vilh. Jensens Efterfølger. 1913: 207. Eisenhardt, Ove. Frederiksberg. 1923: 8, 59. 1924: 32. Eistrup Handelshus ved Karl M. Laursen. Aar­hus. 1921: 24. Ejby Mølle ved Odense (Nielsen). 1901: 119. Ejby Teglværk, Rasmus Møller m. fl. Odense Frue Landsogn. 1905: 54. 1906: 14, 15. 1917: 182. Ejendommen Matr.-Nr. 12 gb af Frederiksberg, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912:270. 1917: 213, 440. Ejendommen Matr. Nr, 1386 Udenbyes Vester Kvarter, Aktieselskabet. 1917: 53. Ejendommen Nr. 8 Østergade, Hjørring, Aktie­ selskabet. 1907: 43. 1912: 197. 1914: 121. Ejendoms-Aktieselskabet Amagerport. 1914: 218. Ejendomsaktieselskabet Borgerbo. 1913: 226. Ejendomsaktieselskabet Christianshavns Port. 1915: 216. Ejendomsaktieselskabet Duo. Frederiksberg. 1915: 163. Ejendomsaktieselskabet Finlandshus. 1916: 249. *p]jendomsaktie8elskabet Frøhlunn. 1912: 149. I Likv. 1923: 108. 1924: 4. Ejendomsaktieselskabet Hollænderdvb. 1915: 216. Ejendomsaktieselskabet Hollænderhus. 1912: 96. 1913: 211. Ejendomsaktieselskabet Holmen. 1906; 274. Ejendomsaktieselskabet Hærvig. Kallundborg. 1909: 285. 1917: 103. Ejendomeaktieselskabet Kalundborg Lyng, Ak­tieselskab. Kallundborg. 1917: 178. Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 89 Nørrevold Kvarter. 1918: 4. Ejendomsaktieselskabet MøUegaarden. Aktiesel­skab. Kallundborg. 1917: 179, 286. Ejendomsaktieselskabet Rosenvænget. Nykjøbing F. 1917: 371. Ejendomsaktieselskabet Sortedamsjialæet. 1917; 280. Ejendomsaktieselskabet Strandhuse. Kallundborg. 1914: 176. 1916: 290. Ejendomsaktieselskabet Sønderport. 1915: 241. Ejendomsaktieselskabet Tres. Frederiksberg. 1915: 276. Ejendomsaktieselskabet Tylvten. 1912; 96. Ejendomsaktieselskabet Uno. Frederiksberg. 1915: 163. Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade 9 B. 1913: 57. Ejendomsaktieselskabet Vodroffgaard. Frederiks­berg. 1916: 186. Ejendomekontoret ved J. N. Laursen og H. An­dersen. Aarhus. 1907; 153. Ejendomskontoret ved Th. H. Thomsen. Esbjerg. 1919: 282. Ejendomsselskabet af 1907, Aktieselskabet. 1908; 187. 1911: 260. 1915: 80. Ejendomsselskabet af 18. September 1910, Itd. Hedehusene. 1910: 322. Ejendomsselskabet 1911, Aktieselskab. 1911: 32. 1913: 154. 1914: 72. 1916; 209. Ejendomsselskabet Store Mariendal, Aktieselska­bet. Frederiksberg. 1917: 363. •Ejlersen & Christensen. 1924; 51, 215. Ejlersen, Jørgen & Co. 1907: 263. Ejsing og Omegns Forbrugsforening. 1912: 292. 1921: 277. Ekko ved Covalsky og Clemmensen. 1922: 98. Ekliptika, Aktieselskabet. 1909: 116. Ekman, A., & Co. 1889; 123. 1891; 2. Ekman, Axel. 1921: 261, 262. Ekman, I. P. F. 1889; 33. 1893: 121. Eksportgaitneriet ved Handelsgartner O. A. Lar­ sen, Fakse Ladeplads. 1921: 243. Eksport Kompagniet ved N. Nielsen og J. Bech Hansen. Boldesager, Jerne Sogn. 1922: 164. Ekspresbureauet ved Henriette Almind. 1912: 297. Ekspiestrykkeriet Lyngby ved Alfred Sørensen. Lyngby. 1922: 245. »Ekspres-Trykkeriet ved Aug. Frederiksen. Frede­ rikshavnc. 1921: 194. F]kspres-Trykkeriet, N. A. Hansen. Aalborg. 1914: 292. El Azhar, Karen Larsen. 1920: 182. Elb, Øverli & Finsrud. 1922: 176. Elb, Øverli, Finsrud & Co. 1920: 163. Elberfelder Brandforsikrings Aktieselskab i El­ berfeld. 1908: 87. Elberfelder & Rhenania, Forenede Forsikrings­selskaber, Aktieselskab. 1915; 50. Elbo m. fl. Herreders Sparekasse i Fredericia. 1892; 9. Elbo'ske Forlag, Det. 1915; 302. Eldam, Aktieselskab. 1916: 248. Elefantgummihuset ved Charles Cherly. Frede­ riksberg. 1914: 143. Elegance ved Carl O. Nielson, Frederiksberg. 1907: 90. Elegant, Adolf M. Stoll. 1913: 258. Elektra, Aktieselskabet. 1904; 21. 1905; 22. Elektra, Aktieselskabet. Nakskov. 8961; 152. Electra ved F. V. Olsen. Roskilde. 1910: 295. Elektrical Fono-Films Company, Aktieselskab. 1918: 16. Elektricitets-Aktieselskabet Asea. 1913: 209. Elektricitets-Aktieselskabet Protector. 1915: 304. Elektricitets-Aktieselskabet Union. 1910: 254. Elektricitetsselskabet Olno ved C. A. Olsen & B. Nordrup. 1922: 148. Elektricitetselskabet Thor ved Olaf Andersen. 1924: 28. Elektrikeren ved H. P. Pedersen. 1919: 116. Elektrisk Anlægs-og Vedligeholdelsesbureau, Aktieselskabet. 1902; 24. Elektrisk Bureau, A. Thomsen. 1907: 7. Firmafortegnelse: El —P'm. Elektrisk Etablissement ved E. Rasmussen og B. Sørensen. Skanderborg. 1916: 64, 305. Elektrisk Forsikring, Aktieselskabet. 1909; 117. 1910; 9. Elektrisk Industri, Aktieselskabet. 1909: 227. Elektrisk Installations Compagni. Nykøbing F. 1910; 161. 1912: 165. Elektrisk Lampe-& Ledningsforsikring, Aktie­selskabet. 1909:86. 1910:314,317. 1911:63. 1915: 274. Elektrisk Maskinfabrik Nova ved Nordholm & Ammentofte. Gentofte Kommune. 1919: 233. Elektriske Fodtøjsreparation, Den, Aktieselska­ bet. Odense. 1900: 117. 1901: 183. 1910: 185. >Elektro« ved Svend Hassing. 1924; 216, Elektro Assurancen ved K. Schwartz. 1922: 51. Elektro-Assurance Kompagniet ved Valdemar Nielsen og Siegfred Meyer. 1921: 85. Elektro-Belysningskompagniet Dana, Aktieselska­ bet. Odense. 1914: 291. Elektrocalor, Aktieselskabet. 1911: 292. *Elektro Handelskompagniet ved H. Weibel & Co. 1924: 86, 172. Elektro-Installation ved A. Vester. Randers. 1923; 200, Elektrokraft ved Bilgrav, Holm Christensen og Aage Jacobsen. 1923: 164. 1924: 219. > Elektromekanisk Etablissement Expres« ved Mogensen & Fich. 1922: 200. 1923: 259. *Elektromekano ved Georg E. Mathiasen. 1919: 196. 1924; 272. Elektromotor Forsikrings-Aktieselskabet Ekspres. 1914: 259. 1915: 50, 131, 156. Elektromotor Forsikringsanstalten for Kongeriget Danmark Aktieselskab. Frederiksberg. 1914: 243. 1915: 7. Elektron (teknisk-kemisk Fabrik), Aktieselskabet. 1916: 357. Elektro-Staal, Aktieselskab. 1917: 91. 1918: 9. Elementfabriken Dania ved Gjerulff. 1902; 79. Elementfabrikken Toga, Aktieselskabet. 1917: 352. Elfelt. 1910: 122. 1924: 107. Eliasen, Chr., & Co. 1923; 108. 1924: 247. Eliasen, Wald. 1889; 258. 1901: 3. 1916: 46. Eliassen, H. 1921; 211. 1922; 174. Elisen & Køhn. 1889: 250. 1891: 64. Elisiussen, C. M., & Co. 1924: 3. Elite, Aktieselskabet. 1916: 399. Elite v. H. Johansen. Kolding. 1921: 254. Elite, O. J. Olesen. Odense. 1906; 181. Elite-Vejviseren, Aktieselskabet. 1907: 262. Elkjær, Søren Christian Emil. Aarhus. 1922: 36. Ellebo, Holger, Trælasthandel. Buddinge, Glad­ saxe Kommune. 1922: 130. Elleby & Turck. 1896: 162. 1907: 261. Ellebye, Th. 1913; 1,53. 1914; 172. 1924; 193. Ellebyes, Aug., Eftfigr. Rønne. 1889; 312. Ellebyes, Th., Vesterbro-Afdeling, Aktieselskab. 1913: 153. Ellegaard & Kirks Maskinsnedkeri, Aktieselska­ bet. 1907; 83. 1909; 200. Ellegaai'd, E. Jacobsen, Aktieselskabet. 1915: 303. Ellegaard, F. K., & Co. 1921; 207. Ellegaard, N. C. 1920; 7. Elleham Motorcyclefabrik, Aktieselskab. 1909: 149. Ellemobil Motor Co., Aktieselskab. Frederiks­ berg. 1910; 207. J913: 156. Eller, W. & M. Maribo. 1889; 168. Ellermann, Chr., & H. P. Lund. Korsør. 1909: 38. 1915: 193. Flllermanns, G., Efterfølger. 1900; 39. 1918: 4. Ellgaards, Vald., Efterfølgere. 1923: 260. Ellidshøj Grusgrav,Aktieselskabet. Aalborg. 1912: 225. 1913; 105. 1916: 93. Elling, Oscar, 1922: 243. Ellings, Fr., Efterfølger, A. Funch Paulsen. Storehedinge. 1915: 11. E^llings, L., Boghandel. Kallundborg. 1893: 4. Ellinghaus, Otto. og Søn. 1923; 234. Ellingsens, L., Eftflg., ved A. E. Madsen. 1923: 140. Elmenhoff, I. M., & Søn. Randers. 1889; 68. 1901: 169. 1907; 49, 129. Elmer, Christian. 1911: 212. Elmquist, M., & Co. 1903; 3. 1904: 229. 1915: 132. 1920: 3. lEloit« ved Ole Jespersen. 1922: 97. f]Isas9, L. N., Sønner, Frederikssund. 1889; 288. Elsborg & Co. 1918: 308. 1919: 264. Elsborg, E. 1918: 58. Eister, Chr. 1916: 209. Eister, Chr., & Co. 1901: 113. Elstrøm &Sæderup. Aalborg. 1920:37. 1921; 170. Eltzholtz, Ditlev, & Co. Ringe. 1898: 23. Elycion ved P. Lauridsen. 1905: 46. Emanuelsen, R. M. Frederiksberg. 1911. 325. 1912; 13, 69. Emballagefabriken Exact, Aktieselskab. 1911: 264. Embla ved Aage Hansen og Djursholt. 1923; 110. 1924: 172. Embroidery Magazin, Aktieselskabet. 1909: 148. Emcken, Otto, & Co. 1921: 60, 137. Emdes, F. W., Efterfølger, N. P. Hansen. 1897: 87, 157 (2 Anm.). Emden, Aktieselskabet. 1916: 212. 1917: 241, 317. Emdrup Dampvaskeri ved Axel Jensen. 1911: 292. Emilsens, Sophus C., Efterfl., Chr. Christensen. Sundby vester. 1896; 52. 14 Emissionsbanken, Aktieselskab. 1916: 317, 361 1917: 430. Emissionsbanken, Aktieselskab. Frederiksberg. 1918: 60. P'mmeche, R., & Co. 1915: 24. 1917: 309. Emmeches, Wilhm., Efterfølger. 1892: 72. Emmenthal, Aktieselskab. 1916: 319. 1917: 429. Emo ved A. Jørgensen. 1911: 66. Employers, Liability Assurance Corporation, Limited, The, Aktieselskabet. 1898: 156. Emulsions-Papir-Fabriken Merkur, Carl Poulsen & Sønner. 1920: 47. Endrup, O., & Co. 1924: 84, 19D. Enemark, Georg. 1913: 287. Eneudsalget af Clément-Cyclen ved Ivan F. Behrens. 1895: 134. Enevoldsen & Andersen. 1893: 33. 1907: 165. Enevoldsen & Hansen. 1889: 109. 1906: 3, 27. 1915. 157. 1917: 281. Enevoldsen & Sønners Børstevarefabrik, Aktie­selskabet. 1910: 4. 1916: 42. Enevoldsen, N. P., Aktieselskabet. Aarhus. 1912: 343. Engberg & Hansen. 1923: 280. Engberg, Clas. 1903: 50. Engel & Co. 1895: 55. Engel & Kisky. Frederiksberg. 1910: 98. 1922: 245. 1923: 59. 1924: 128. Engel, B. C. 1889: 91. Engel, M. C. 1889: 248. 1892: 47. Engelberg, Carl. 1906: 31. Engelberg, Charles. 1919: 198. Engelbrechts, V., Frugt-og Delicatessehandel. 1893: 23, 56. Engelbredts Magasin. Aalborg. 1924: 65, jfr. 203. Engelhardt & Lohse. 1889:107. 1891: 2. 1906: 52. 1914: 4, 303. 1918: 4. Engelhardt Decked Life Boat Co., The. 1912: 304. 1920: 103. 1921: 59. Engels, Otto, Efterfølger ved Ludvig Sørensen. Haslev. 1919: 177. Engell, Chr. E. 1904: 6. Engelmanns, Siegmund, Fabrikker, Aktieselska­ bet. Frederiksberg. 1911: 70. Engelsen & Schrøder. 1889: 86. 1890: 37, 83. 1897: 195. 1901: 112 1902: 79. 1914: 105. 1917: 202. 1921: 258. 1924: 85. Engelsk Automobil Co., Aktieselskab. 1912: 262. \ 1913: 33. 1917: 276. Engelsk Beklædningskompagni i København ved Esche &. Jensen. 1908: 115. 1909: 61. *Engelsk Beklædningsmagasin ved E.Bock. 1908: 87. 1924: 106. Engelsk Beklædningsmagasin ved J. Chr. Jørgen­sen. 1924: 106. Engelsk Beklædnings Magasin ved Videbæk Jen­sen. Aalborg. 1916: 379. Engelsk Beklædnings-Magasin ved Peter Friis. Aarhus. 1904: 35. Engelsk Beklædningsmagasin ved M. Th. Mor­tensen. Brædstrup. 1916: 100. Engelsk Beklædningsmagasin ved Johs. Hansen. Ebeltoft. 1923: 73. Engelsk Beklædningsmagasin ved Adler Svan­holm. Esbjerg. 1907: 301. Engelsk Beklædningsmagasin ved Elioth Jacob­sen. Fredensborg. 1922: 180. Engelsk Beklædningsmagasin ved Laurits M. Ras­mussen. Fredericia. 1919: 113. Engelsk Beklædningsmagasin ved O. E. P. Bon­nesen. Frederikshavn. 1911: 113. Engelsk Beklædningsmagasin ved P. C. Pedersen. Frederikssund. 1918: 140. Engelsk Beklædningsmagasin ved Julius Jørgen­sen. Galten Vissing Kommune. 1914: 273. Engelsk Beklædningsmagasin ved Albert Thom­ sen. Grenaa. 1917: 79. Engelsk Beklædningsmagasin ved H. F. Hansen. Grindsted. 1916: 136. Engelsk Beklædningsmagasin, Grindsted, v/ Peter Petersen Hansen. 1923: 273. Engelsk Beklædnings Magazin i Gørlev ved Hans M. Jensen. 1917: 406. Engelsk Beklædnings ISIagasin, London Herre-Magasin ved H. Mathiesen. Haderslev. 1920: 156. Engelsk Beklædningsmagasin (Tip Top) ved Jør­gen Nicolaisen, Helsingør. 1923: 168. Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. Lynbech. Herning. 1906: 270. Engelsk Beklædnings Magasin ved Tage Nielsen. Herning. 1924. 140. Engelsk Beklædningsmagasin ved Hugo Rasmus­sen. Hillerød. 1915; 192. Engelsk Beklædningsmagasin R. Mortensen. Hjørring. 1922; 6l. Engelsk Beklædningsmagasin ved V. Haarløv. Hobro. 1913: 79. Engelsk Beklædnings-Magasin v. C. Sørensen. Holbæk. 1910: 67, 132. Engelsk Beklædningsmagasin ved Marie Madsen. Holstebro. 1915: 179. Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule Hus ved Christian Walther. Horsens. 1922: 160. Engelsk Beklædnings-Magasin ved Folmer Miller Hansen. Hurup. 1916: 263. Engelsk Beklædningsmagasin ved Hans Christian Tvedskov. Kerteminde. 1912: 162. Engelsk Beklædningsmagasin (London Magasin) ved Holger Kelstrup. Kolding. 1907: 230. Engelsk Beklædningsmagasin ved Frantz Søren­sen. Kolind. 1922: 234. Engelsk Beklædningsmagasin ved Iver Jensen. Lemvig. 1913: 172. Firmafortegnelse; P.n—En. ovn Engelsk Beklædningsmagasin ved ^'ejlstrup. Lem­vig. 1907; 133. Engelsk Beklædningsmagazin ved Carl Johan Christensen. Løkken. 1916; 380. Engelsk Beklædningsmagasin. L. Larsen. Nak­skov. 1907; 247. Engelsk Beklædningsmagasin ved G. Nielsen. Nyborg. 1909; 236. Engelsk Beklædningsmagasin, Det gule Hus ved Max Svendsen. Nykøbing F. 1918; 318. Engelsk Beklædningsmagasin ved Niels Frederik Rodian. Nykøbing S. 1913; 67. Engelsk Beklædningsmagasin ved Vald. Bruun. Næstved. 1910; 212. Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. Christen­sen. N. Nebel. 1923; 250. Engelsk Beklædningsmagasin ved August Møl­ler. London-Magasinet. Nørresundby. 1913; 270. Engelsk Beklædningsmagazin ved L. Aagaard. Odder. 1906; 70. Engelsk Beklædningsmagasin, R. Iversen. Odense. 1915; 114. Engelsk-Beklædningsmagasin ved M. Laursen. Odense. 1924; 201. *Engelsk Beklædningsmagasin ved Rudolf Lunau. Odense. 1919; 180. 1920; 35, 252. 1924; 201. Engelsk Beklædningsmagasin ved O. Thestrup. Odense. 1912; 222. Engelsk Beklædningsmagasin, A. M. Jensen. Ran­ders. 1905; 37. Engelsk Beklædningsmagasin ved Frode Hjælm. Ribe. 1913: 276. Engelsk Beklædningsmagasin ved Valdemar An­dersen. Ringe Kommune. 1912; 224. Engelsk Beklædningsmagasin ved Christian Han­sen. Ringkjøbing. 1915; 71. Engelsk Beklædningsmagasin ved W. Eghoff. Roskilde. 1917; 323. Engelsk Beklædningsmagasin ved N. P. Hansen. Ry. 1917; 192. Engelsk Beklædningsmagasin ved Christian Mar­cussen. Rødding. 1924; 265. Engelsk Beklædningsmagasin ved Axel Markusen. Rønde. 1924; 164, jfr. 234. Engelsk Beklædningsmagazin ved S. Pedersen Sillehoved. Rønne. 1914; 267. p]ngelsk Beklædningsmagasin ved Chr. W. Jensen. Silkeborg. 1911; 253. Engelsk Beklædnings Magasin ved Th. Svanum, Skagen. 1920; 65. Engelsk Beklædnings-Magasin ved I. Hansen. Skanderborg. 1904; 35. Engelsk Beklædningsmagasin ved M. Jensen. Skanderborg. 1914; 318. Engelsk Beklædningsmagasin H. J. Andersen. I Skive. 1905; 34. Ii Engelsk Beklædningsmagasin ved Johan Lareen. Skelskør. 1913; 99. Engelsk Beklædningsmagasin ved Anton Poller. Skjern. 1920; 261. Engelsk Beklædnings-Magasin ved Christian F. Jensen. Skærbæk. 1921; 180. Engelsk Beklædnings-Magasin ved R. Rasmussen. Stege. 1913: 186. Engelsk Beklædningsmagasin ved A. Sponholtz. Storeliedinge. 1919; 207. Engelsk Beklædningsmagasin, Sæby, ved P. Chr. Pedersen. Sæby. 1914; 87. Engelsk Beklædnings-Magasin ved Karl Lersey. Sønderborg. 1921: 180. Engelsk Beklædningsmagasin ved H. Chr. Søe. Thisted. 1908; 18. Engelsk Beklædnings Magasin ved Johannes Bonnesen. Varde. 1907; 279. Engelsk Beklædnings Magazin ved Carl Larsen. Vejle. 1907; 23. Engelsk Beklædningsmagasin ved Carl Lauritzen. V. Brønderslev. 1909; 186. Engelsk Beklædningsmagasin ved H. Albrechtsen. Viborg. 1906; 166. Engelsk Beklædningsmagasin ved Johannes Bang, Vinderup. 1909; 302. Engelsk Beklædnings Magasin ved Axel Rassing. Vordingborg. 1914: 267. Engelsk Beklædningsmagasin ved Marius Laursen. Ølgod. 1920; 240. Engelsk BeklædningS'Magasin, Øster Vraa, ved Oscar Bruun. 1913: 327. 1914; 87. Engelsk Beklædnings Oplag Valby ved V. Kiærulff. 1908; 90. Engelsk Beklædningsoplag ved Gustav Hansen. V. Brønderslev. 1910; 75. Engelsk Bluselager, Aktieselskabet. 1911; 237. Engelsk City-Skræderi, Jens Nielsen, 1903; 26. 1904: 226. Engelsk-dansk Beklædningsmagasin ved P. J. Ja­cobsen. 1912; 240. 1920; 3. Engelsk-Dansk Biscuits-Fabrik, Aktieselskabet. 1900; 36. 1913: 232. Engelsk-dansk Herre-Magasin ved Aug. S. Thi­sted. Aarhus. 1914; 158. Engelsk-Dansk Sæbefabrik ved Regine Miinchen­berg. 1920: 185. Engelsk Forniklings-& Forsølvningsanstalt, Knud Staal. 1901; 142. Engelsk Hattemanufactur ved Foltmar. 1893: 113. Engelsk Herremagasin, Aktieselskab. Aarhus. 1913; 139. Engelsk Herremagasin, Peter Friis. Randers. 1911; 336. Engelsk Herre ^Magasin ved V. Friis. Viborg. 1908; 254. Engelsk Herre-Magasin ved Viggo Hald. Haders­lev. 1920: 244. Engelsk Herremagasin ved Julius Jensen. Ring­sted. 1913: 237. Engelsk Herre-Magasin ved Emil Harder. Sla­gelse. 1911: 245. Engelsk Herremagasin ved Peter Heinrich Schrei­ner. Lemvig. 1912: 86. Engelsk Herremagasin ved Niels Christian An­dersen. Nykøbing M. 1923: 245. PIngelsk Herremagasin ved I. M. Kopel. 1923: 191. Engelsk-Herre-Magasin, Ejnar Thomsen. Aalborg. 1913: 43. Engelsk Herre Modemagasin ved Peter Børsch. Frederikssund. 1912; 70. Engelsk Herreskræderi, O. Pedersen. 1903: 213. Engelsk Importhus, Olaf Lassen. 1915: 273. Engelsk Kniv Ko. ved Hansen Møller & Skytte. 1920: 7. Engelsk Kul Import ved K. Andersen. 1923: 258. Engelsk Kul & Koks Lager v/ Edv. Christensen & A. Hegerlund. 1922; 173. Engelsk Magasin ved H. Hellemann. 1914: 242. Engelsk ^lanufaotur Import, Esbjerg, ved Martin Jørgensen. Esbjerg. 1919: 254. Engelsk Modeklub, Aktieselskabet. 1910: 28. Engelsk Modeskræderi, Aktieselskabet. 1905: 138. Engelsk-Russisk Magasin ved Aug. Schrader og Lina Levin. J914: 35. Engelsk-Russisk Magasin, Vesterbro-Afdeling, H. Kjær. 1892: 47. Engelsk-russisk Vulkaniseringsanstalt ved A. Chri­stensen i Nykjøbing F. 1920: 15. Engelsk Sauce-og Pickleskonserveri, Aktiesel­skab. Frederiksberg. 1917; 320. Engelsk Skjorte Import ved Chr. Kjellow. Fre­deriksberg. 1913: 258. Engelsk Stald Kjøbenhavn, Aktieselskab. 1904: 65. 1905: 23. Engelsk Stald ved S. Jensen. Frederiksberg. 1913: 64. Engelsk Sække-Import ved Arthur Lindbach. Slagelse. 1919: 321. Engelsk The-Depot ved P. Dreyer. 1922: 200. Engelsk Tovværk Import ved J. Karlsen. 1921: 137. Engelsk Uldgarns Compagni, Aktieselskabet. Esbjerg. 1902: 71. Engelske Hattelager, Det, Alfr. Bergh. 1896: 114. Engelske Klædekompagni v/Otto Buhl, Det. 1923: 188. Engelske Kulkompagni v/ W. Landgreen Peter­sen og Willy Polack. 1923: 190. Engelske Skrædderetablissement, Det, Aktiesel­skab. Hobro. 1907: 21. Engelstedsgades Kaffelager, Aktieselskabet. 1917: 50. Engen, Aktieselskabet. Gentofte Kommune, 1908: 215. 1913: 188. Engers kemiske Fabrik ved J. Enger og H. Boldt. Odense. 1923: 62. Engesgaard, M., Aktieselskabet. Aalborg. 1909: 263. 1916: 58. Enghave Brugsforening. 1921: 127. Enghavens Extraktfabrik, Aktieselskabet. 1917: 354. Enghaveplads' Isenkramhandel, Aktieselskabet, 1912: 267. Enghoff & Rønager. 1921: 288. 1923: 256. 1924: 196. Jinglers, E., Eftflg. 1902: 148. English Cutlery Co. ved Hansen Møller & Skytte­ 1920: 6. 1922: 48. English House, ved A. Visse. Aalborg. 1918: 126, Englisch Magazine ved Lauritz Jacobsen. Fre­ deriksberg. 1917: 138. English hat-magasin ved Agnes Christensen, Odense. 1896: 150. English Hatmagasin ved J. M. Jensen. Hjørring, 1911: 81. English hat magazin, Valdemar Petersen. 1893: 22. English hat magazine ved Lorenzen Brinck, Fredericia. 1893: 128. English Hat-magazine ved Andreas Simonsen, Aalborg. 1923: 14. English House, Carl Holten. 1909: 91, 222. English House ved H. C. Holten. Frederiksberg, 1913: 156. English House ved Johannes Knudsen. Kolding, 1923: 252. English Import & Export ved R. V. Nielsen, 1913: 210. English Millinery Establishment ved Sara Ras­mussen. 1901: 143. English Silver House ved Einar Esmer. 1911: 35, 1923: 53. Englund, Oscar, Aktieselskabet. 1910: 312. En gros Blomsterforretningen Revieraen ved G. R. Ekeroth. 1905: 201. Engrostirmaet >Favorit< ved K. M. Jensen. 1922: 243. En-gros-Lageret, Aktieselskabet. 1907 : 160. En-gros-Lageret, Anton Christensen. 1907: 59, 160. En grus Lageret Urania v/ Tranberg. 1923: 108. En gros og detail-Udsalg ved Wiberg. 1904: 6. Engsigs, Søren, Boghandel, Svend Engsig. Frede­ rikshavn. 1923: 15. Engstrup Motoren. 1920: 104. Enna, Carl. 1920: 29. *Enna, Chr. 1922: 4. 1924: 26. Firmafoitegnelse; En—Er. Enna, Chr., & Co. 1924: 27. Enna, Ernst. 1922: 51. 1923: 235. Entreprenøren, Aktieselskabet. 1913; 205. Entreprenørfirmaet Madsen & Petersen, Aktie­selskab. 1907; 193. Entreprenørforretningen Albambra, Aktieselskab. 1916: 315. Entreprenørforretningen Stone, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905: 207. Entreprise Compagniet, Christensen & Co. 1918: 9, 53, 115. 1919: 230. Envoldsen & Jacobsen. Mariager. 1889: 387. 1915: 325. Epistola, Aktieselskabet. 1915: 136. Eqiiitable Agency Union of Denmark ved Chri­stian Schwartz. 1909: 276. Equitable, Fire and Accident Ottice Limited, The, Aktieselskabet. 1897: 195. Equitable Life Assurance Soeiety of The United States, The. Aktieselskabet. 1904: 187. Eranthis ved Thyra Jensen. 1923: 33. Eranthis ved Charles Møller. Frederiksberg. 1914: 74. Erato Musikforlag ved Flemming Geill. 1921: 83. Erbes, Christine, Efterfølger, Th. Hald. Roskilde. 1914: 112. Erch, Emil Claudius Hansen. Stubbekøbing. 1909: 128. Erch, Emilie Marie Hansen. Stubbekjøbing. 1917: 448. Erch, Erik Emil Hansen. Stubbekøbing. 1913: 162. Erhardi, H. ^NI. Aarhus. 1904: 198. Erichsen, Aage M., & Co. 1918: 165. 1922: 78. 123. Erichsen, Andreas, & Co., Aktieselskabet. Kol­ding. 1915: 20, 42. 1916: 106, 173. 1917: 269. Erichsen, Andreas, & Co.s, Københavns Filial, Aktieselskabet. 1916: 106. Erichsen, C., & Co. 1893: 100. Erichsen,H. 1904:44. 1918:185,255. 1924:174. Erichsen, Holger. 1923 33. Erichsen, J. C., & Søn. Randers. 1889: 384. 1902: 218. Erichsen, Kai. 1915: 217. 1916: 178. 1918: 164. 1919: 70. 1923: 258, 279. Erichsen, Knud. 1889:114. 1891:133. 1894:30. Erichsen, L. V. 1916: 361. 1917: 243. Erichsen, L. V. Frederiksberg. 1916: 368. 1919: 124. Erichsen, M., & Sønner. Varde. 1919:282. 1924:19. Erichsen, Otto, & Co. 1896: 99, 114. Erichsen, P., & Co. 1889: 91. Erichsen, P. H., & Søn. Aarhus. 1906: 42. 1922: 64. Erichsens Kaffelager ved Erik H.Erichsen. 1923: 7. Erichsens, Edmund, Efterfølger. 1912: 298. Erichsens, Henrik, Boghandel. Indehaver J. C. Andersen. Herning. 1922: 192. 1923: 19 jvf. 74 og 153. Erichsens, J. H. V., Efterfølger. Aktieselskabet. 1908: 115. Erichsens, M. P., Boghandel. Kerteminde. 1916: 376. Erichsens, Thorvald, Eftf. Aktieselskab. 1916: 248. Eriksen & Christensen, Aktieselskabet. Esbjerg. 1893: 128. 1898: 50. 1901: 188. 1903: 154. 1909: 24. 1910: 22, 85, 332. 1916: 269, 350. 1917: 38L 1919: 111 (2 Anm.). Eriksen & Grøn. 1924: 147. Eriksen & Petersen, Sønderborg. 1923: 182. Eriksen, A. Halskov, Korsør. 1904: 212. Eriksen, C. M., & Søn. Odense. 1911: 45. Eriksen, Chr. 1899: 2. 1916: 209. Eriksen, Chr., forhen Kjøng Fabrik. 1924: 244. Eriksen, Emil. Helsingør. 1904: 91. 1910: 183, 236. 1911: 42. Eriksen, Erik, & Co. 1919: 146. 1921: 37. 1922: 201. Eriksen, H. C., Straa- og Filthattefabrik. Aarhus. 1919: 185. Eriksen, I., & Co. Vejle. 1911: 121. 1912: 207. Eriksen, I. C., & Co. Fredericia. 1920: 242, 1921: 51. Eriksen, J. 1924: 194. Eriksen, J., & Sønner. 1922: 29. Eriksen, Jul. 1909: 4, 6. 1910: 230. Eriksen, Otto, P^iriar Løwes Eft. 1916: 403. Eriksen, Th. W., & Co. Skotøjsfabrik. Frederiks­ berg. 1924: 222. Eriksens, J., Enke. Odense. 1889: 316. Eriksens, J. C., kemiske Fabriker, Aktieselskab. Fredericia. 1912: 292. 1915: 266. 1917: 304. 1919: 33, 113. I^rikssons, C., Eftf. J. F. Petersen. 1919: 197. Erlandsen, M., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 69. Erlandsen, Olga, & Dagmar Jørgensen. 1921: 207. Erlenbeck, Carl. 1902: 2. 1916: 7. 1919: 264. 1920: 118. 1924: 30. Ernst, Fr. 1889: 268. Emst's, Albert Matzfeldt, Boghandel. Nykjøbing. F. 1919: 324. Errindlev Købmandshandel ved O. Xørdrup. 1923: 95. P^rritsø Spare-og Laanekasse. 1893: 97. 1908; 294. 1909: 246. 1910: 250. 1913: 248, 280. 1918: 206. 1920: 221. 1924: 237 238. Erritzøe, Th. 1906: 4. Ersgaard & Møller. 1901; 127. 1906: 52. Erslev & Frederiksen. 1913: 290. 1916: 180. Erslev & Poulsen. 1911: 130. Erslev, Valdemar. Hillerød. 1919: 202. Erslevs Eftf., Kemisk Laboratorium ved Kors­ gaard & Foersom. Frederiksberg. 1921: 62. Ertberg & Tarp. 1923: 30. Erving. 1913: 123. 1919: 99. Erwing, Henry, & Co'. 1919: 98, 118, 122, 293. Esbensen, A., & Co. G. m. b. H. Haderslev. 1920: 222. Esbensen, F. 1904: 226. 1911: 321. 1920: 4. Esbensen, F., Butter Export. 1904: 226. Esbensen, P. F. 1889: 20. 1891: 2. 1895: 88. 1902: 246. 1912: 3. 1914: 34. 1918: 4, 231. 1922: 45. Esbjerg Auktionsforretning ved C. Jensen Schou. 1922: 139/140. Esbjerg Avis, Landbodagbladet og Fanø Avis ved Fru Andrea Petersen. Esbjerg. 1914: 94. Esbjerg Baiersk-og Hvidtøl-Bryggeri, Aktiesel­ skabet. 1896: 185. 1899: 89. Esbjerg Bank, Aktieselskab. 1916: 388. 1917: 89. 1918: 279. Esbjerg Bogtrykkeri, Aktieselskabet. 1889: 451. Esbjerg Brødfabrik ved Martin Hansen. 1916; 171. Esbjerg Cementfabrik, Gefion, Aktieselskabet. 1899: 89. E.sbjerg Creditbank. 1895: 86. Esbjerg Cykielager ved L. Munkgaard. 1920: 219. Esbjerg Dampskibsselskab, Aktieselskabet. 1895: 102. 1899: 107. 1915: 96. Esbjerg Dampvaskeri ved S. Pedersen. 1921: 276. Esbjerg Eddikebryggeri og Fiskekonservesfabrik ved Winther og Larsen. 1919: 31. Esbjerg Eddikebryggeri og Sennepsfabrik ved K. Petersen. 1900: 186. Esbjerg Eksportfløde Co ved H. Nielsen & Co. 1922: 272. 1923: 127, 152. Esbjerg Exportrøgeri ved Taabbel & Andreasen. 1921: 302. Esbjerg Facade-og Figurstens-Teglværk, Aktie­selskab. Esbjerg. 1897: 83. Esbjerg-Fanø Bank, Sønderho Afdeling, Aktie­ selskabet. 1901: 50. 1911: 90. Esbjerg Fiskeauktion ved L. Eønn Jensen. 1922: 192. Esbjerg Fiskeeksport ved O. Wilhelmsen. 1910: 170. Esbjerg Fiskekassefabrik, Aktieselskabet. 1915: 96. Esbjerg Fiske-Konservesfabrik ved Olaf Brinch. 1912: 345. Esbjerg Fiskemelsfabrik ved Nyholm og Jepsen. 1919: 112. Esbjerg Flytteforretning ved H. C. Kofoed. 1922: 234. Esbjerg Guldsmed-og Gravørforretning, Aktie­selskabet. 1906: 241. Esbjerg Herre-Udstyrsmagasin ved M. Jørgensen. 1900: 150. Esbjerg Hud-og Skindforretning ved D. Olsen. 1918: 249. Esbjerg Installationsforretning ved Olesen og Jensen. 1919: 87. 1922: 164. Esbjerg Isværk, Aktieselskab. 1916: 269. PJsbjerg Jærnhandel ved Carl Hansen. 1917: 301. Esbjerg Jern-& Staalforretning. Aktieselskab. 1917: 381. Esbjerg Jernstøberi & Maskinfabrik ved Jensen og Olsen. 1905: 130. Esbjerg Kaft'emagasin, Aktieselskabet. 1910: 331. Esbjerg Kafferisteri ved N. P. Thomsen. 1919: 328. Esbjerg Kalkværk limited. 1897: 27. Esbjerg Karetmagerforretning ved Møller Chri­ stensen & Nonboe. 1923: 291. Esbjerg Konservesfabrik, Aktieselskab. 1915; 326. Esbjerg Konservesfabrik ved H. Hansen. 1912: 256. Esbjerg kontante Manufakturforretning ved N. Chr. Larsen. 1901: 154. *Esbjerg Kontorforsyning ved M. Bech. 1923; 179. 1924: 165. Esbjerg Korkvarefabrik ved Madsen og Nielsen. 1896: 91. Esbjerg Koste-og Børstefabrik ved Winther og Knudsen. 1918: 43. Esbjerg Kulkompagni ved J. Villemoes & Co. 1920: 94. Esbjerg Kunst-og Stentrykkeri, litografisk An­ stalt ved P. M. Meyer. 1901: 171. Esbjerg Ligkistemagasin ved Brdr. Larsen. 1921­ 227. Esbjerg litografiske Etablissement og Stentryk­keri, Aktieselskabet. 1913: 331. 1917: 233. Esbjerg lithografiske Etablissement og Stentryk­keri ved A. M. Andersen. 1913: 277. Esbjerg Maskinfabrik, Jern-og Metalstøberi, Christoffersen & Larsen. 1899: 89. 1916: 309, Esbjerg Maskinsnedkeri, Aktieselskabet. 1915: 125. Esbjerg Materialhandel ved Viggo Mai. 1917: 267. Esbjerg Metalvarefabrik, Aktieselskabet. 1897: 118. 1898: 29. Esbjerg Musik-og Tobaksforretning, Aktiesel­skabet. Esbjerg. 1904: 221. Esbjerg Musikhandel og Nodelager ved M. Bech. 1923; 179. Esbjerg Muslinge Comp. ved Lauritzen og Nielsen. 1918: 249. Firmafortegnelse; Es—Et. Esbjerg Mælkeforsyning, Aktieselskab. 1916:237. 1918; 81. Esbjerg Møbelsnedkeri ved Hansen & Co. 1923; 249. 1924; 73. Esbjerg ny Fiskekasseforretning, Aktieselskabet. 1916; 171. 1917; 340. Esbjerg ny Forsendelsesforretning, Aktieselskabet. 1899; 51. Esbjerg ny Jernstøberi og Maskinfabrik. 1895; 161. Esbjerg ny Kontantforretning ved Eduard Iver­sen. 1923; 223. Esbjerg ny kontante Manufakturforretning ved Theodor Kohl. Esbjerg. 1902; 253. Esbjerg ny Viktualieforretning, Aktieselskabet. 1899: 89. Esbjerg ny Værktøjsmagasin ved H. Matthesen. 1920: 93. Esbjerg nye Viktualieforretning, Aktieselskabet. 1904; 143. Esbjerg Olieimport ved J. P. Christensen. 1919: 190, jvfr. 281. Esbjerg og Omegns Brugsforening. 1905: 130. 1910; 116. Esbjerg og Omegns Sparekasse. 1890; 58. 1895; 70. 1900; 123. Esbjerg Osteforretning ved Th. Hansen. 1907: 22. Esbjerg Pakkassefabrik ved A. Vedsted-Hansen. 1921; 198. Esbjerg Pakkasse-og Træuldsfabrik ved Fogt­mann og Hansen. 1913: 142. Esbjerg Papirforsyning, Aktieselskabet. 1899; 174. Esbjerg Partivareforretning, Aktieselskabet. 1906; 170. Esbjerg Rebslageri ved D. Lauritzen. 1905; 39. Esbjerg Reklamebureau ved T. Esby. 1923; 100. •Esbjerg Revisionskontor ved I. C. Møller. 1923; 223. 1924:; 262. Esbjerg Salt-& Cinders Fabrikker, Aktiesel­ skabet. 1901; 16. Esbjerg Skibsbyggeri ved N. Raun Byberg. 1912; 290. 1924: 73. Esbjerg Skibsværft ved S. Abrahamsen. 1901; 110. 1905; 152. Esbjerg Skibsværft ved Jensen & Lauridsen. 1922; 89. Esbjerg Skiltefabrik ved J. Harder. 1919: 281. Esbjerg Skotøjsoplag, Aktieselskabet. 1906; 171. Esbjerg Speditions-og Kommissionsforretning ved L. E. Dujardin. 1899: 211. Esbjerg Spiralsengefabrik, Aktieselskab. 1917; 80. Esbjerg Straa-og Filthattefabrik ved P. Winther. 1920: 115. Esbjerg Støbegodslager ved Birch Larsen. 1909: 193. Esbjerg Sukkervarearbejde ved Emanuel Niel­sen. 1907; 155. Esbjerg Svineslagteri ved C. L. Okholm. 1906: 123. Esbjerg Søekvipering ved Chr. Jensen. 1906: 268. Esbjerg Sø-Ekviperingsforretning, Aktieselskab. Esbjerg. 1904; 37. Esbjerg Teglværkers Udsalgskontor. 1912; 84. Esbjerg Tovværksfabrik, Aktieselskab. 1909; 322. 1916: 349. 1918: 204. Esbjerg Trælasthandel ved Jørgen I. Jensen. 1909; 269. P'sbjerg Varehandel ved Herman Theodor Nielsen. 1919: 254. Esbjerg Varehus ved Hein. 1922; 17. Esbjerg Vejviser ved K. Rosendahl og L. F. G. Olsen. 1921: 227. Esbjerg Vinhandel ved V. Bennetsen. 1894; 52. Esbjerg Værktøjsmagasin ved Henning Pedersen. 1909; 218. Eskesen og Iversen. 1919; 98. Eskildsen, H,, 1912; 153. Eskildsen, J. K. 1923; 235. Eskildsens, A. Sophie, Efterfølgerske ved K. Pe­tersen. Skjern. 1917; 342. P^skildsens, Anders, Efterfølger. Aarhus. 1906: 287. Esmann & Comp. Odense. 1889; 160. 1893; 6­1899; 150. 1900: 82. Esmann, E. F. 1900; 191. 1901: 193. 1904; 85. 1906; 2. 1916; 46. 1919; 172. 1921: 116. Esmann, E. F. (Filial). 1895; 7, 28. Esmann, E. F. Odense. 1892; 5. 1895; 7, 28. 1897; 8. 1899: 118. 1902; 193. 1904: 153. 1906; 13. Esmarch, Johs. 1889; 114. 1921; 159, 185. Esmer, Einar. 1923: 54. Esparto ved Bertha Jørgensen. 1918: 114. Espe og Omegns Brugsforening. 1907; 96. 1910: 14. 1912: 133. 1918: 125. 1919; 80. 1921: 96. 1922: 107. 1923: 64. 1924; 114. Espergærde Maskinsnedkeri ved C.Thygesen Poul­sen. 1923: 60, jvf. 168. Espergærde-Snekkersten og Omegns Brugsfor­ening. Espergærde. 1914: 310. 1915; 192. 1917; 141. Espergærde Thesalon og Thehave ved H. Guld­berg-Agerlin. 1909; 124. 1910: 131. Espersen, A., & Søn. Aarhus. 1914; 157. 1916:28. Espersen, G. 1920; 138. Espersen, Harald. Skive. 1923; 15. Espersen, Jens. Rønne. 1898; 162. Estland, Aktieselskabet. 1912; 121. Estvad-Rønbjerg Forbrugsforening. 1907; 229. 1911: 313. Esvang, Em., Aktieselskab. 1910: 226. 1916: 114. Eszlinger, Fr., Sæbefabrik. Frederiksberg. 1922:7. Etablissement for kunstneriske udførte Grav­monumenter med Buste eller Relief af den afdøde ved J. W. Madsen. Frederiksberg. 1911: 40. Etablissementet Flora, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1909; 230. Etablissementet Kosmorama,Constantin Philipsen. 1909: 142. *Eto ved Jobs. Tbornam. 1918: 210. 1924: 28. ""Eto Eiectro Co. ved Tbøste Junker-Andersen & Co. 1924: 28, 172. Ettrup, N., & Co. 1889: 124. 1891: 38. 1899: 180. 1900: 111. Ettrup, H., & Søn. 1889: 260. I^ugéne, permanent bairwawing (Haarbølgning) ved Dagmar Møller. 1921: 283. European trading company lim., Aktieselskabet. 1912: 36, 240. 1913: 34, 61. European Wine Import, Cbr. Bergbolm. 1923: 188. Europæisk Handelshus, O. Jørgensen. 1920: 204. Evers & Co. 1889: 125. 1891: 63. 1904: 87. 1914: 70. 1918: 8. 1919: 122. 1920: 225. 1924: 84. Ewers og Co. Sønderborg. 1921: 32. 1924: 282. Evers, C. R., & Co. 1889: 112. Evers, C. R., & Co., Frederiksberg. 1895: 152. 1912: 69. 1921: 212. 1923: 58, 118. 1924: 221. Ewalds, Johan, Efterfølgere ved Svend Ewald og Aage Jørgensen. Helsingør. 1924: 223. Ewers, H., & Th. Scliledermann. Roskilde. 1900: 113. Exakt ved G. Griiner. 1908: 274. Excellent ved Julie Andersen. 1901: 193. Excelsior Trading Establishment, Excelsior Han­ dels Etablissement. Axel Madsen. 1919: 119, 148. p]xcelsior Varnish & Colour Manufacture ved Cbr. Jensen. 1923: 261. 1924: 150. Excito-Kaffebehandling. 1905: 228. Exophone, Gunnar Egaa. 1922: 221. Expedit, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1911: 10, 133. Experto ved Foltmann & Hern. 1921: 61. 1922: 201. Explosifs de Clermont Muller Cie, Depot ved Einar Esmar. 1910: 62. Export Denmark, The, ved Axel Hinrichsen. 1895: 135. 1898: 144. Export Fabrikkerne, Aktieselskabet. Frederiks­berg. 1916: 329. Expoileur, Laur. B. Larsen. 1915: 274. Exportflødefabriken Danmark, Aktieselskabet. 1916: 365. 1917: 247, 391. Export Fløde-Kompagniet, Aktieselskabet. Odense. 1912: 46. 1916: 336. Exportforeningen, Aktieselskabet. 1908: 212. 1910: 94, 255. Exportgartneriet ved Th. Sepstrup. Herning. 1914: 60. Exportkompagniet, Aktieselskabet. Aarhus. 1916. 383. Exportkompagniet, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 35. Exportlageret ved Frederik Petersen. 1922: 200. Export-og Handelskompagniet. Vamdrup. 1919: 190, 282. 306. Ilxport Magasinet ved Valdemar Jacobsen. 1911: 291. Exportselskabet. 1889: 259. Exportslagteriet Dana, Aktieselskab, og Slagelse offentlige Slagtehuse. Slagelse. 1899: 115,116. Exportslagternes Tarmrenseri ved Harald Nisted. Aarhus. 1914: 92. Exportteglværket i Maade pr. Esbjerg, Aktie­ selskab. 1907: 104. Exportøren, Aktieselskabet. 1911: 63. Exportøren (Indehaver Jens P, Larsen). Aarhus. 1911:335. 1912:25. Expres ved M.Jensen. Korsør(Halskov). 1907: 144. Expres ved Chi-. Rasmussen. Middelfart. 1904: 154. Expres ved M. Jensen og H. Olsen. Sundby Sogn. 1900: 160. Express ved Axel Rosenstand. Frederiksberg. 1896: 131. Expresdrejeriet ved H. Ludvigsen. 1909: 34. Exprestrykkeriet ved L. D. Petersen. 1893: 112. P^xprestrykkeriet ved H. L. A. Mammen. Aar­ hus. 1897: 97. 1904: 98. 1907: 19. Expres-Trykkeriet. I. A. Kloster. Horsens. 1924: 259. Expres-Trj'kkeriet i Odense ved Lichtenberg Madsen. 1891: 67. Expres-Trykkeriet ved N. K. Xielsen. Randers. 1911: 281. Eksprestrykkeriet ved A. Bernhard Larsen, S. INI. Backhausens Efterfølger i Silkeborg. 1911: 252. Exprestrykkeriet Slagelse ved Olaf PI Olsen. 1897: 35. Exprestrykkeriet Stevns v. Charles Chr. Jør­ gensen. Storehedinge. 1910: 212, 266. Exprestrykkeriet, Chr. Høyer. Vejle. 1915: 153, 295. Extra, Aktieselskabet. 1917: 129. Extra, Aktieselskabet. Gentofte. 1905: 254. Extra ved Th. Jakobsen. Varde. 1908: 291. Extraktfabriken Prima, Aktieselskab. 1916: 278. Eyben, Chr. L. 1903: 117. Eyde, E., & Co., Horsens. 1889: 372, 450. 1892: 54. 1894: 99. 1904: 141. 1905: 60. Eydes, Chr., Efterfølger. Herning. 1891: 129. Eyrich & Ellebye. 1889: 253. 1894: 4. Faaborg Tagstensfabrik (Aktieselskab). 1898: 78. Faaborg Andelssvineslagteri. 1897: 145, 199, 1899: 81. 1900: 83. 1902: 112. 1903: 165. 1905: 124. 1907; 246. 1911; 110. 1912: 133. 1913: 102. 1922: 82. 1924: 62. Faaborg Biitter Export Co. Christensen, Maltby, Sølbech. 1916: 161. 1923: 171, 172. Faaborg Exprestrykkeri, Aktieselskabet.1905: 187. Faaborg, Knud. 1889: 21. J'aaborg Cement-, Flise og Tagstensfabrik ved M. E. Hansen. 1898: 43. Faaborg Cementtagstensfabrik ved J. R. Jørgen­sen. 1897: 128. 1912: 339. 1916: 57. 1917: 147. Faaborg Cementtagstensfabrik, I. E. Jørgensens Eftf. Fritsdal og Bejerbolm. 1917: 147. Faaborg Damp-Save-og Høvleværk, A. Hechmann. 1917: 290. Faaborg Fiskeexportforretning, P. M. Hansen. 1889: 329. Faaborg Hvidevarer-og Udstyrsforretning ved Wibek Knudsen. 1908: 71. Faaborg Jern-og Staalforretning, Aktieselskab. 1917: 370. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik ved C. C. Jensen. 1900; 118. Faaborg kontant Manufakturhandel, Aktieselskab. 1901: 81. Faaborg Kul-og Trælastforretning. 1889: 164. Faaborg Lervare-Fabrik ved V. Rønnow. 1898: 133. "Faaborg Litografiske Anstalt, Justesen, Klokker & Lyngbye. 1923: 172. 1924: 135. Faaborg lithografiske Anstalt ved Justesen og Lyngbye. 1924: 135. Faaborg Mælkeforretning, Aktieselskab. 1916: 125. Faaborg ny Materialhandel, Aktieselskab.1910: 70. Faaborg Olie-Raffinaderi ved Anton Andresen. 1907: 120. Faaborg Petroleums Aftapningsanstalt ved Anton Andersen. 1906: 140. Faaborg Plante-Tørreri og Frugt-Industri ved David Metz. 1918: 196, 220. 1919: 79 (2 Anm.). Faaborg Pølse-og Konservesfabrik, Aktieselska­ bet. 1916: 337. Faaborg Smørexportforretning ved Wibek Knud­sen. 1896: 25. Faaborg Smørforsyning ved A. P. Jørgensen. 1903: 104. Faaborg Spare-og Laanekasse. 1889:329. 1895; 155 (2 Anm.). 1903: 125. 1906: 182. 1908:220. 1909: 212. 1910: 186. 1911; 169. 1912: 163. 1917: 409. 1919: 239. 1923: 264. Faaborg Spritfabrik, M.Meyer. 1895; 155. 1897: 145. Faaborg Symaskine-& Cyclelager v. Johannes Petersen. 1910; 269. Faaborg Udstyrsforretning. 1893; 92. Faaborg Vegetabil-Margarine-Fabrik, Aktiesel­skabet. 1909: 261. 1912: 250. 1918: 124. Faander & Co. 1918: 14. 1924; 26. Faander, Peder, & Co. 1924: 27. Faarbæk og Omegns Brugsforening. 1901; 90. 1922: 273. Faare Tømmerhandel, AJctieselskabet. 1910: 249. 1917: 195. Faarevejle Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 144. 1893; 68. 1899: 149. 1902: 135. 1903: 121, 143. Faarup og Sønderby. Esbjerg. 1897: 15. 1917; 158. 1919: 31, 306. 1923: 127, 179. Faarup N., & Co. 1899: 96. 1900:156. 1901:38. Faber, Albrecht Christian Heinrich Quaade. Odense. 1894; 8. Faber, Axel. Frederiksberg. 1902: 189. Faber, Chr. Odense. 1903: 221. Faber, Chr., & Co. 1899: 130. 1900; 126. 1905: 24, 136, 179. 1906: 128. 1909: 29. 1918: 54. 1923; 29. Faber, Mauritz. Frederiksberg. 1917: 250. 1922: Statstidende Nr. 187. "/j, 1922. (1924; 32). Faber, Nikolai. 1892; 107. Faber, Poul, & Co. Frederiksberg. 1911: 268. Faber, Poul, og Co., Aktieselskabet. Frederiks­berg. 1906: 134. 1907; 63. Fabers, Aage, Auktioner. Aalborg. 1919: 211. 1920: 63, 64. 1921: 296. Fabius & Co., Aktieselskabet. 1909; 170. 1910: 3, 315. Fabricius & Sohl. Rudkøbing. 1919: 21. Fabricius, Axel. 1919: 171. 1920: 227. Fabricius, L. P. 1916; 3. 1920: 203. 1922: 147. 1923: 234. Fabriken Aarhus. Aarhus. 1889; 64. 1904: 98. 1905; 83. Fabriken Absalon, Steinmetz & Co. Frederiks­ berg. 1912: 271. 1913; 12. Fabrikken Ackerton ved A. A. Carlsen. 1921: 84. Fabrikken Adhaesium v/ Seneca Andersen. Gen­ tofte. 1923: 282. Fabriken >Ago< ved L. Loesser. 1921; 287. Fabriken Aksis v. Julius Svendsen. 1918; 188. Fabriken Alex ved Jobs. Thomsen. 1922: 121. Fabriken Alf, Aktieselskabet. Aarhus. 1913: 139. 1915: 200. 1916; 99. Fabrikken Alf ved Back. Brabrand. 1920; 258. Fabriken Alfa, S. Svendsen. Ring.sted. 1900: 25. Fabriken Alkefa ved Johs. Nordsig. Frederiks­ berg. 1924; 249. Fabriken Alliance, Horsens. 1889: 372. Fabriken Alliance, Indehaver Carlsbergfondet. 1903: 177. 1906; 220. 1911; 63. 1912: 327. 15 1914: 66. 1915: 158. 1917: 355. 1918: 59. 1923: 138. FaV)rikken Als, Aktieselskab. 1911: 102. Fabriken Anglo-Dane v. E. H. Frederiksen. Fre­ deriksberg. 1918: 235. Fabrikeu Anker ved Emil Gjerløff. 1897; 176. Fabriken Antoni (Præstø Bryggeri og Skjæreri) ved A. Bohn. 1905: 122. Fabriken >Aros< vi C. Lorentzen. 1922: 172. Fabriken Atlas ved Brinck. 1892: 129. Fabrikken Aura, Aktieselskabet. 1912: 213. Fabriken Automatic ved M. B. Richter. 1906: 177. Fabriken Avant ved Jobs. Smidt. Frederiksberg. 1909: 11. Fabrikken Avena, den ved Brødrene Sonne dalen. 1913: 309. Fabriken Avena, den danske Havregrynfabrik og Westermann. Grejs­ danske Havregrynfabrik ved Brødrene Sonne og Westei'mann. Maribo. 1904: 32. Fabriken Axel ved A. M. Miiller. 1897:67, 105. Fabrikken >Azon< ved J. A. Krebs. 1921: 187. Fabriken Barolin ved H. J. Riise. Gentofte Kom­ mune. 1916: 83. Fabriken Bien, A. Carstens. Frederiksberg. 1921: 264. Fabrikken Bisol, Aktieselskab. Aarhus. 1811: 25. Fabriken Blaagaards Udsalg, Aktieselskab. 1913: 148. Fabriken Bliss, A^iggo Astrup. 1916: 112. Fabrikken Blis ved Wiggo Astrup. Frederiksberg. 1918: 63. Fabriken Boggill, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1903: 161. 1906: 105, 133. Fabriken Boggill R. J. Mellerup. 1892: 12. Fabrikken Brillant ved Niels Petersen. Aarhus. 1918: 151. Fabriken »Bronchkettinds« ved Johs. A. Jensen. 1922: 241. Fabriken Canora ved Margrethe Hansen. 1921: 4. Fabriken Carl. 1889: 249. Fabriken Carmoza, Aktieselskabet. 1917: 127. Fabriken Central. 1889: 257. Fabriken Cerberus, B. Baltzersen. 1921: 260. Fabrikken Ceres ved E. L. Østerbye. Assens. 1897: 92. Fabriken Christiansminde ved F. Chr. Hansen. Frederiksberg. 1911: 70, 132. Fabriken Corona ved Deichmann og Svendsen. Tune. 1918: 135. Fabrikken Dagmar (Aktieselskab). Svendborg. 1905: 236. Fabriken Dana ved P. Knudsen. Nørre-Aaby Stationsby. 1914: 48. Fabriken Dana ved S.Chr.Roste. Vejle. 1918: 180. Fabrikken Dania, Aktieselskabet. Aarhus. 1916: 166. Fabriken Dania ved J. P. Jensen. Frederiksberg. 1918: 91, 167. Fabriken Danica ved St. Olsen, Warnke og Jens Frederiksen. Odense. 1918: 295. Fabrikken Dannebrog, Chr. Andersen. 1922: 47, 171. Fabriken Dannebrog ved Herman Møller. Fre­ deriksberg. 1914: 73. Fabriken Danolin ved Palle .Andreasen. Aarhus. 1918: 178. Fabriken Dansk Legetøjs Industri ved H. Schulze. 1915: 214, 241. Fabriken Dansk Maskinpakning, Aktieselskab. 1911: 235. 1913: 86, 155. 1916: 152. 1917: 90. Fabrikken Darup, J. P. Jensen, Kommanditsel­ skab. Darup. 1904: 110. 1905: 120. Fabriken Daxi ved P. Sattrup. Aarhus. 1918: 201. Fabriken Decrottes Ph. Beck. 1918: 232. Fabriken Delta ved J. C. Klusmann. 1903: 48. Fabriken Derby, Aktieselskabet. 1908: 267. 1913: 4. Fabriken Diamant ved A. E. Stade. Helsingør. 1893: 90. Fabrikken Diana, Aktieselskab. 1916:211. 1917: 127. Fabriken Douro, Aktieselskabet. 1896: 116. Fabrikken Duo, Aktieselskab. 1916: 280. Fabriken Dybbøl. 1889: 103. Fabriken Ekko ved C. Korch. 1918: 137. Fabriken Elvirasminde ved F. Clausen. Aarhus. 1911: 175. Fabriken Empire, Aktieselskabet. 1916: 209. Fabrikken Excelsior ved PI G. Meyer. 1921: 88. Fabriken Extra. Frederiksberg. 1889: 130. Fabrikken Falken i Skanderborg ved H. Chri­ stensen. 1912: 113. Fabriken Falken v. E. F. Sommer. Frederiks­ berg. 1889: 278. 1891: 3. Fabriken Falster, Aktieselskab. Nykøbing Fal­ ster. 1908: 72. 1912: 164. I Fabriken Ferm ved Einar Egense og C. Stenbo. Frederiksberg. 1919; 175. Fabriken Fernol v. C. G. Malling. Frederiksberg. ' 1918: 235. ! Fabriken Ferré ved Julius Torp. 1905: 23. i Fabriken Ferrin ved E. Andersen, J. A. Løven- | green og Th. Løvengreen. 1909: 310. 1910: 317. 1920: 52. 1924: 2, 83. Fabriken Fiducia, Aktieselskabet. 1889: 86. 1897: 140. 1905: 94. 1906: 251. 1907: 191, 1916: 395. 1917: 277. Fabrikken Freja ved A. C. N. Folkenberg. 1914: i 171. 1917: 60. Fabriken Fremad. 1889: 99. Firaiiifortegnelse: Fa—Fa. Fabriken Freeness ved Christen Cliristrup Paulsen. 1894: 56. Fabriken Froma A. Seiersen. 1924: 125. Fabriken Fumaria, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 361. Fabrikken Gammelgaard ved Hans Agerscbovi. Aarhus. 1904: 118. Fabriken Gammelholm. 1889: 20. 1897: 122. 1898: 14.3. Fabriken Geoean ved Helga Hansen. 1924: 51, Fabrikken Gluten ved Th. Olesen. 1917: 206. Fabriken Godox ved S. N. Reffskier. Viborg. 1919: 25. Fabriken Godthaab i ^lasnedsund ved Stie T. Bruun. 1903: 34. Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken, Aktieselskabet. 1905: 249. 1908: 298. 1911: 319. 1912: 2 (5 Anm.). 1913:10. 1917:401. Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Frederiksberg. 1912: 13. Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Gentofte Kommune. 1912: 16. Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Taarnby Kommune. 1912: 15. Fabriken Grand Danois og Kødfoderfabriken ved O. H. Sveimé. Værløse Kommune. 1912: 17. Fabriken Guldborg. Nykjøbing F. 1889: 170. 1899: 12 (2 Anm.). 1905: 29. 1906: 16. 1911: 48. 1916: 194. Fabriken Haarvæxt, N. P. Jensen. 1920; 202. Fabriken »Helge< ved C. P. Løkkegaard. Frede­ rikeberg. 1924: 110. Fabrikken Helgoland ved Julius Torp. 1892: 73. Fabriken Helios ved P. Sørensen. Aarhus. 1905; 192. Fabriken Helse, Middelfart, C. Bøving. 1908: 40. Fabriken Henning ved Henry Henningsen. Frederiksberg. 1910: 130. Fabrikken Herborg ved P. M. Nielsen. Skjern. 1915; 328. 1919; 284. 1924; 237. Fabrikken Hermes. 1889; 250. 1910: 27, 204 Fabriken Herning ved Chr. B. Nielsen. Herning. 1894: 40. Fabriken Hippokrates. 1889: 256. Fabriken Howat, Aktieselskab. 1911: 232. Fabriken Hygæa Aalborg, ved Kristensen-F]lsøe, og Overgaard. Aalborg. 1918; 298. Fabriken Imakos ved Jacob P. Holm. Svendborg. 1889: 448. Fabrikken Imitation, Aktieselskabet. Frederiks­ berg. 1911:241,324. Fabrikken Intarsia ved Uffe Bek. Ringe. 1920: 15. Fabriken Iris ved R. A. Ussing og V. Thorbæk. Frederikeberg. 1913; 156. Fabrikken Isafold (Aktieselskab). Assens. 1900: 163. Fabriken Isholm limit. 1889: 423. Fabriken Island, Wilhelmine Scharff. 1914; 242. Fabriken Japan, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1904; 191. Fabriken Jarl ved Carl Pasberg. Frederiksberg. 1909: 204. Fabriken Jeannot ved C. A. og E. H. Aggerbeck. Frederiksberg. 1923: 113. Fabriken John i Likvidation, Aktieselskabet. Aarhus. 1910: 20. Fabriken Jutlandia ved S. Dethlefsen. Herning. 1918; 205. Fabriken Jylland, Aktieselskabet. Aarhus. 1906. 143. 1908: 78. F'abriken Jylland, Aktieselskabet. Skive. 1890:19. Fabriken Jylland ved J. T. Grau. 1894: 104. Fabrikken K. E. O. ved Knud Ejbye & Co. Odense. 1920; 36. Fabriken Karolinekilde Th. Mikkelsen. Nakskov. 1913; 267. Fabriken Karso ved Sophus Petersen og Thor­vald Larsen. Slagelse. 1908; 280. 1921; 17. Fabriken Kosmos ved P. E. Hansen. Esbjerg. 1898: 103. Fabriken Kultur ved Jobs. og V. Nordsig. Fre­deriksberg. 1922: 266. Fabriken Kultur ved Østergaard & Jensen. 1907: 217. 1909: 281. Fabriken Kureer ved A-Friberg. SiJkeborg. 1909: 216. Fabriken Lactis ved Einar Nielsen. Holeby. 1895: 123. Fabrikken Leo ved Aug. Kongsted. 1922: 127. Fabriken Louis, Louis (Trasshoff. 1920: 7. Fabriken Lucifer, Holbæk, ved H. Michael Han­ sen. Holbæk. 1917; 253. Fabrikken Løvetand. Aktieselskabet. 1910: 57. *Fabriken Maltus ved Jens Nydal. 1923; 4. 1924; 3. Fabriken Marseille. 1889: 26. 1912; 35, 89. Fabriken Mayo ved J. K. Rasmussen. Korsør. 1920; 145. Fabriken Mayo Korsør, Hovedoplag ved Aage Therkildsen. 1921; 8. Fabriken Mercur ved William Kihl, Nykjøbing p. F. 1895: 63, 94. Fabrikken Mignon ved N. P. Andersen & Co. Horsens. 1906: 21. Fabriken Minerva ved C. IL Petersen. 1889; 271. Fabrikken Mjølner, Aktieselskab. Vejen. 1906; 190, 213. 1911; 227. 1916; 309. 1917; 341. Fabriken Noma, Aktieselskabet. 1913: 148. 1914; 104, 138. Fabriken Nora, C. Kildsgaard & Damgaard Niel­ sen. 1918: 58, 209. Fabriken Norden ved J. A. Crillesen. 1893: 67. Fabrikken Odin ved J. C. Klusmann. 1902; 101. Fabrikken Odin fE. Larsen). Svendborg. 1890:85. Fabriken Ofelie ved L. Sørensen. Helsingør. 1903: 10. Fabriken Olskind ved cand. pharra. J. Harrsen. 1924; 51. Fabrikken Olympia ved Wiggo Astrup. Sundby Sogn. 1901; 42. Fabriken Olympia ved V. Nielsen Glyng. 1918; 117. Fabriken Omega. Horsens. 1900; 16. Fabrikken Opulento, Aktieselskab. 1916: 277. 1918; 5. Fabriken Ota, Den danske Havregrynfabrik ved Brdr. Sonne og Westermann. Nakskov. 1915; 32. Fabriken Pama ved Anton Hansen. 1912; 65. Fabrikken Phønix, Aktieselskab. Vejen. 1907; 186, 279. Fabriken Picnic ved Carl W. Simonsen & Co. 1924; 216. Fabriken Piesana ved Francb. 1915; 79. Fabrikken Pjerre ved E. B. Gudme. Frederiks­ berg. 1902: 150. Fabriken Planet ved G. Kampmann. 1923; 83. 1924; 29, 83. Fabriken Pol ved H. Chr. Hansen. Aarhus. 1911: 251, 334. Fabriken Polo ved A. M. Philipsen. 1920: 49. Fabriken Pommery ved Otto Odgaard. 1905; 225. Fabriken Quisisana ved Carl Dreyer. Randers. 1916: 31. Fabriken Ramsø ved P. Thomsen. 1908: 188. Fabriken Randers. 1889: 31. 1902: 103. Fabriken >Rebus«, Kemisk-Teknisk Laboratorium ved Martin Rasmussen. 1923: 278. Fabrikken Record ved A. T. Sørensen. Langaa. 1924; 96. Fabrikken Reform, ved V. Groot. Frederiksberg. 1912: 334. Fabriken Reform, Louis A. Seligmann. Frederiks­ berg. 1923: 236. Fabriken Regia ved P. M. Larsen. 1923; 209. Fabriken Ripol ved Charles Ripa. Aarhus. 1915: 288. Fabriken Rita, Langaa, forhen I. C. Eriksens kemiske P'abrikker, Aktieselskab, Fredericia. Langaa. 1920: 237. 1922: 36. Fabrikken Roland ved R. Laurent. 1901: 56. Fabriken Royal. Odense. 1889; 316. Fabriken Sakuntala ved Bang, Andersen & Co. 1897; 104. Fabriken Salubrin ved II. Schou. 1902; 131. Fabriken Samoa ved Carl Sørensen & Co. Glo­strup Kommune. 1916: 252. Fabriken St. Helena, Hans Marcher. 1911: 3. Fabriken St. Helena ved Hans Marcher. Fre­deriksberg. 1906: 9. FabrikenSanum, Aktieselskabet. Aarhus.1910; 245. Fabriken Sapolio ved Rasmussen. 1895; 56. Fabriken Secure Jul. "Wedel. 1918: 186. Fabrikken Sedo ved Carl Nielsen. Nørresundby. 1920; 148. Fabriken Siams Hoveddepot ved Edvard A. Jen­ sen. Frederiksberg. 1895: 136. Fabriken Sjælland ved O. Caspersen. 1902: 25. Fabrikken Sjælland ved Fred. V. Sabra. Næstved 1899; 99. Fabriken Skak, AktieselskaVjet. Usserød. 1911: 72. Fabriken Skandia, Tilvirkning af Husholdnings­varer til Fortæring ved Heinrich Gottlieb Ru­dolph Ehbrecht. 1916: 286. Fabriken Skandinavien, Adolph Møller. 1907: 30. Fabriken Solex, lim. Lyngby Kommune. 1910: 11. Fabriken Solicum, Carl Franck. 1912: 177. Fabriken Spar ved Gustav A. Netterstrøm. 1904: 189. Fabriken Special ved A. Johannsen. 1898: 174. Fabriken Spes. 1889; 256. 1897; 105. Fabrikken Stella ved V. B. Anderson. 1904; 170. Fabriken Stjernen, Aktieselskab. 1902: 245. 1904; 25. Fabriken Stjernen, Aktieselskab. Frederiksberg. 1904: 47. Fabriken >Sunshine« ved Vald. Rothschild. 1922: 223. Fabriken Sunshine ved Vald. Rothschild. Frede­riksberg. 1918: 89. 1921: 289. Fabriken Sylvia ved H. P. Rasmussen. Frede­ riksberg. 1899: 184. Fabriken Søvang, 1904; 5. Fabriken Taarnhus ved O. Schumacher. Aarhus. 1919; 304. Fabriken Tag-Asbest ved Georg Bekker. 1923: 235. Fabrikken Tana ved A. V. Raaschou. 1914: 217. Fabriken Tekla ved P'inar Rosenkilde-Jensen. 1924: 147. Fabrikken Teknicum, Robert C. Madsen. 1916: 214. 1917: 394. Fabriken Thor (Sæbe-og kemisk Fabrik) ved Rich. M. Hansen. 1906; 175. Fabriken Tre Kroner, Olaf Olsson. 1919: 264. Fabriken Trøffel ved A. E. Hyldgaard. 1918: 310. Fabriken Turion ved Otto Køhnke. 1919: 6. Fabrikken Tvindelstrup, Aktieselskab. Tvindel­ strup. 1912; 44. Fabriken Typochroma's danske Filial ved Ferd. Schmahl. 1915: 216. Fabriken Util ved P. Ernst Andresen. 1908: 89. 1918: 137. Fabriken Vestjylland ved Storm. Varde. 1899; 124. Fabriken Victoria. 1889; 259. Fabriken Victoria, Aktieselskabet. Sundbyøster. 1897; 142. Fabrikken Victnal ved Eskild Poulsen. 1922: 147. Fabriken > Virginia < ved Max Andersen. 1924: 219 220. Fabrikken Virkelyst ved Mikael Nikolaj Peder. sen. Skjern. 1915: 179. 1918: 280. Fabriken Vulkan ved J. N. Binzer. Aarhus. 1894: 111. 1913: 244. 1919: 84. Fabriken Willstein ved Olaf Borch. 1903: 6. Fabriken Æskulap. 1889; 254. Fabriken Økonoma ved Chr. A. Nielsen. Frede­ riksberg. 1916: 15. Fabrikerne Lyneborg, limiteret. 1889: 422. 1898: 57, 91. 1904: 3. 1908: 240. 1918: 55. Fabrikkernes Forsendelses Depot, Aarhus, ved Ingv. Qvist. Aarhus. 1920: 238. Fabrikkernes Klædelager ved J. M. Christensen. 1921: 36. Fabrikernes Klædelager ved J. M. Christensen. Aarhus. 1921: 49. F'abrikkernes Lagerudsalg ved C. Bjerg Schou. Holstebro. 1909: 194. Fabrikernes Lagers Udsalg ved Laurits Jensen. Aalborg. 1905: 12. Fabrikernes Salgskontor ved Carl Jørgensen. 1909: 147. Fabrikernes Salgsmagasiner ved N. Kirk. Aar­hus. 1915: 17. Fabrikernes Skotøjsudsalg ved V. Caspersen & Chr. H. Nielsen, 1912: 238. Fabrikkernes Udsalg, Laura Geisler. 1915: 245. Fabrikernes Udsalg ved Svend Jørgensen. Aal­ borg. 1919: 24. Fabrikernes Udsalg ved N. H. Bisgaard. Aarhus. 1910: 47. Fabrikkernes Udsalg ved S. Chr. Pedersen. Esbjerg. 1909; 163. Fabrikernes Udsalg ved A. Højmark. Frederiks­berg. 1905; 26. Fabrikkernes Udsalg ved Hjalmar Birn. Hjørring. 1913: 327. Fabrikkernes Udsalg ved M. Damborg. Hobro. 1913: 111. Fabrikkernes Udsalg, den blaa Butik, ved Søren Møller Sørensen, Holbæk. Holbæk. 1917: 286. Fabrikkernes Udsalg ved Carl Lassen. Holbæk. 1906: 137. Fabrikernes Udsalg ved Eduard Vilhelm Mel­gaard, Holstebro. 1909: 138, 219. Fabrikkernes Udsalg (Fabriksudsalget)^ ved P. Clemmensen. Kolding. 1911: 284. Fabrikkernes Udsalg ved Anton Birn. Lemvig. 1911; 23. Fabrikkernes Udsalg, Hansen og Salmon. Ran­ders. 1903; 170. 1905: 129.* Fabrikkernes Udsalg ved Valdemar Jørgensen. Silkeborg. 1905; 243. Fabrikernes Udsalg ved Hans Knudsen. Slagelse. 1908; 14. Fabrikkernes Udsalg ved Søren Sørensen. Svend­borg. 1904: 234. Fabrikkernes Udsalg ved Anton Christensen. Sæby. 1906; 114. Fabrikkernes Udsalg ved Fred. Lund Sørensen. Thisted. 1905: 146. Fabrikernes Udsalg ved L. Fournaise. Varde. 1912; 57. Fabrikernes Udsalg ved Hans Brincker. Vejle. 1908; 261. Fabrikernes Udsalg ved Signe Bilgrav. Viborg. 1906; 115. Fabriksanlæg, Aktieselskabet. 1917: 433. F'abriksdepotet for Fodtøj i Horsens. 1889; 372. 1912; 344. Fabriks-Skotøjs-Depot ved Waldemar Philip. 1898: 18. Fabriks-Udsalget ved Otto F. Allerup. Aalborg. 1905; 12. Fabriksudsalget Marquis, ved Vald. Friis. 1907. 61. Fabriksudsalget Merkur (Aktieselskab). Middel­fart. 1901: 132. FabriksudsalgetSchweitzved Vald.Friis. 1906:132. Facius, R., & Sievers. Aalborg. 1923: 66. Factio, Eneforhandling for Skandinavien ved Keller og Co. 1924: 28. Fagforeningshuset, Selskab med begrænset An­svar. Sønderborg. 1922: 73. Fahnøe, Th. 1924: 195, 216. Fajancefabriken Aluminia, Aktieselskab. 1911: 293. Fajancefabriken Aluminia Aktieselskab. Frede­riksberg. 1912; 14. Fajance-og Majolikafabrikken Søholm ved Erik Lucas. Rønne. 1919; 78. Fajance-Varehuset, Aktieselskab. Aarhus. 1913: 21. 1916: 29. Fakse; se Faxe. Falch, Edvard & Søn. Næstved. 1923: 215. Falck, Poul. 1923: 57. Falk Corporation, The, E. F'alk, L. E. Holmboe's Filial i København. 1921; 90. Falk, Heinrich. 1921; 59. Falk, J., & Søn. Varde. 1902: 94, 238. Falcks, J. S., Skotøjsmagasin. 1921: 60. Falken ved J. P. Petersen. F>ederiksberg. 1920; 165. Falkenberg & Co. 1889: 24. Falkenberg, L. F., Aktieselskabet. 1917: 395. Falkenbergs, L. F., Eftfl., Chr. Olsen. Ran­ ders. 1910; 196. Falkentorp & Krohn. 1909: 22B. 1910: 314. Falkerslev Sogns •Andelsmølle og -bageri. 1905: 190. 1907: 98. 1908: 73. 1909: 71. 1910: 72. 1911: 78. 1912: 76. 1913: 104, 1914: 84. 1915: 63. 1916: 195. Falk-Larsen & Rasmussen. 1910: 7. Falkman & Plelms, Aktieselskabet. 1906: 175,223. 1907: 161. 1908: 301. Falkoneralléens Fiskehalle ved Niels M. Dam. Frederiksberg. 1909: 204. Falkonéralléens Ismejeri, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1904: 191. Falkoneralléens Kaffehandel ved J. Depenau. Frederiksberg. 1914: 111. Falkonéralléens Mel-og Grynforretning N. Nielsen. Frederiksberg. 1904: 170. >Falkoneralléens Sportsmagasin« Christian Peter­sen. Frederiksberg. 1924: 128. Falkonergaardens Fabriker. Frederiksberg. 1889: 131. 1893: 33 (2 Anm.). Falkonerkiosken ved J. Bispeskow. Frederiks­berg. 1912: 218. Falkonérkresen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1915: 84. Fallesens Efterfølger ved Povl Sørensen. Viborg. 1916: 197. Fallesen, Falle. 1919: 173. Fallitbo Partivare Udsalget ved Martin Møller. Odense. 1920: 232. Falsgaard, J. 1923: 5. Falslev Spare-og Laanekasse. 1889: 387. 1896: 60. 1898: 120. 1918: 154. 1924: 203. Falster Cementvarefabrik ved Liitken Frigast. N}'købing F. 1911: 110. Falster Margarinefabrik, Aktieselskab. NykøbingF. 1911: 20. 1918: 97. Falvig, Axel, & Co. 1919: 43, 199, Fanefjord Sparekasse. Store Dame. 1901: 197. 1912: 222. Fane-og Skiltefabriken Løven ved Jørgensen & Hansen. 1905: 70. 1910: 4. < Fangel, Henri. 1921: 285. Fangel, W. 1902: 150. Fanø Bakskulde ved S. P. L. Sørensen. Esbjerg. 1918: 325. Fanø Bogtrykkeri, Aktieselskabet. Nordby. 1904: 38. Fanø Materialhandel ved N. M. Nielsen. Nordby. 1899: 141. Fanø Nordsøbad, Aktieselskab. Nordby, Fanø. 1890: 117. 1891: 33. 1892: 43. 1893: 85. 1895: 103. 1896: 111. 1897: 153, 188. 1898: 104, 122. 1899: 35, 141. Fanø Olietøjsfabrik, Aktieselskabet. Nordby. 1907: 301. Fanø Skibsværft, Aktieselskabet. Nordby Sogn. 1917: 40. Fanø Spare-og Laanekasse. Nordby. 1889: 227. 1890: 107. 1899: 155. 1901: 90. 1910: 197. 1912: 29, 291. 1913: 278. 1915: 40. 1921: 152. 1924: 235. Fanøe, L. 1905: 203. Farma ved Nielsen. 1898: 158. 1900: 141. Farmaceutisk kemisk Laboratorium ved C. V. Lar­ sen. 1923: 3. Faro ved Carl F. C. Pasberg. Frederiksberg. 1910: 36. Farre, William, Aktieselskabet. 1916: 43. Farrer, J. C. 1889: 257. Farstrup Sogns Sparekasse. 1889:433. 1893: 105. 1901: 185. 1905: 214. 1906: 285. 1917: 374. 1918: 243. 1921: 297. Farsø og Omegns Brugsforening. 1910: 241. Farum Boghandel ved Kaj Rossin. 1919: 297. 1920: 84. Farum Kalkbrud, Aktieselskabet. 1897:49. 1899:5. 1901: 77. Farum Kalkværk, Aktieselskab. 1893: 89. 1894: 69. 1896: 49. Farum Teglværker, Sten-& Gruskompagni, Ak­tieselskabet. 1909: 223. 1910: 33. 1914: 167. 1917: 127, 135. Farvefabriken Aalborg ved S. C. Jørgensen. Aalborg. 1894: 131. Farvefabriken Faaborg ved P. Rasmussen. Frede­riksberg. 1909: 94. Farvefabriken Opal, J. M. Holst. 1923: 188. »Farvefabriken Orient« ved A. Albertsen. Vor­dingborg. 1924: 35. Farvefabriken Silviac ved S. Federspiel. 1924: 196. Farvemøllen ved O. Larsen og M. Nielsen Axel. Horsens. 1924: 282. Farve-& Tapethuset ved Anton Christensen, Hjørring. 1920: 149. Farver & Bagger. 1921: 4. Fasanen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909:150. Fasankiosken ved L. Jønsson. Frederiksberg. 1923: 113, Fasankirkegaardens Blomsterforretning ved Jens Petersen. Frederiksberg. 1913: 35. Fasanvejens Broderimagasin, L Jørgensen & C. Gatzwiller. Frederiksberg. 1923: 111. Faster Brugsforening. 1906: 124. 1908: 157. 1909: 270. Fauna ved Marius Jensen. 1899: 161. Faurbo Kultørvefabrik, Aktieselskabet. Svinninge. 1917; 179. *Fausbøll & Poulsen. 1922: 125, 224. 1924: 193. Fausbøll, Chr. Valeur. Grenaa. 1901: 187. Fausing Brugsforening. 1902: 93. 1905; 151. 1907: 155. 1908:260. 1909: 192. 1913: 200. 1914: l85. 1915: 178. 1916: 235. 1917: 267. 1919: 189. 1920: 174. 1922; 163. 1923: 178. 1924; 164. Fausing-Auning Spare-og Laanekasse. Fausing Sogn. 1889: 389. 1892: 126. 1893: 127. 1895: 174. 1896: 155. 1897: 202. 1898: 187. 1900: 150. 1901: 154. 1905: 17, 263. 1908: 229. 1912: 256. 1913: 221. 1915: 203. 1918: 204. 1924: 207. Favrskov Handelmagasin, v/ Anton Troelstrup. 1924: 261. Faxe Contantforretning ved Karl Wellendorf. 1892: 97. Fakse Frøkontor ved J. Amber. 1923: 61. Faxe Isenkramhandel ved Kristian Fønns. 1912: 222. Faxe Kalkbrud, Aktieselskabet. København. 1890: 92. 1909: 93. Faxe Kommissionsforretning ved Carl Ludvig Christjansen. 1919: 77. Faxe Maskinforretning vedChr. Bøttger. 1924: 226. Faxe Møbel Fabrik ved Chr. Christensen. 1924:11. Faxe Savværk ved Niels Clemmensen. 1917: 325, 407. Faxe Stenhuggerier, Faxe, Aktieselskabet. 1917: 218. Fakse Trikotage og Skotøjslager ved V. Skryd­strup. 1919: 298. 1920: 125. Faxe Victualie-og Fedevareforretning ved Hans Jensen. 1920: 58. Feddersen, N. C., Efterfølgere. Aarhus. 1915:17. Federal Fire Insurance Company, limited, Actie­ selskabet. 1889: 262. Fedevare-og Colonial-Børsen ved Sofie Hansen. Næstved. 1918: 294. Fedevarefabrikken Danmark ved Jens M. Jensen. 1924: 244. Fedevarefon-etningen Aladdin, Aktieselskabet. 1904: 125. Fedevareforretningen Centrum, Aktieselskabet. 1914: 256. 1916: 79 Fedevareforretningen Holbæk, Aktieselskabet København. 1909: 308. 1916. 13. Fedevareforretningen Ny Godthaab ved N. P. Johannessen. Frederiksberg. 1900: 177. Fedevareforretningen Ørsted ved H. Petersen. Rudkjøbing. 1905: 31. Fedevarelageret, Aktieselskabet. 1914: 39. Fehrmann, V. F., & Co. 1920: 160. 1924: 268. Felby, Herman, Aktieselskabet: 1907: 86. Feldballe og Omegns Brugsforening. 1915; 290. 1916: 101. Feldballe Sogns Spare-og Laanekasse. 1905: 129. 1922: 213. Feldborg Brugsforening. 1903: 189. 1905: 62. 1906:46. 1908:24. 1910:52. 1914:28. 1916: 34. 1918: 205. 1920: 74. 1924: 100. Feldthusen,CatlB. 1916: 11. 1918: 286. 1920:30. Feldthusens, Georg, Fabriker. 1917; 390. 1922: 5, 241. Felix ved F. G. V. Olsen. 1898: 143. Felt & Tarrant Manufacturing Company. Filial ved Anton Thunbo. 1912: 150. Felumb, Valdemar. 1917: 436. Felumbs, Emil, Pianofabrik. 1904: 86. 1909: 32. Femkløveret, Aktieselskabet. 1916: 148. Fengers, J. F., Efterfølgere. 1911: 125. Fengers, M. H., Eftf. ved Mikkelsen & Knudsen. Suderbæk. 1920: 241. Fenneberg & Co. Frederiksberg. 1919: 124. 1923: 59. Fensbo, Th., & Co. 1924; 221. Fensmark ved K. Jacobsen. 1920: 248. Ferdinandsen, Peter, & Co. 1917: 436. 1918: 57. Fergo, P. H. 1910: 123. Ferlov & Co. 1908: 162. 1912-137. 1913: 178. 1916: 78. Ferlov, Th., & Svend Berendt. 1922: 175. Ferlows Kunstsalon. 1919: 227. >Ferment< v/ S. Mohr. 1922: 243. Ferrofix, Aktieselskabet. 1902: 208. Ferrubron, Dansk Jemfarvefabrik, Aktieselskab. 1913: 88. Fersk Sild-Export, Aktieselskab. 1917: 96, 390. Ferslev Pastorats Spare-og Laanekasse. 1889: 180. 1890: 96. 1897: 114. 1898: 133. 1899: 136. 1900: 100. 1902:176. 1906:164. 1908:173. 1911: 143. 276. 1913: 191. 1916: 261. 1919: 82. Ferslew, C., & Co. 1889: 251. 1894: 28. 1895: 2. 1910: 180. 1915: 78. 1918: 60. Fester & Andersen. 1919: 169. 1920: 200, 227. Feuerhake, E. 1889: 248. 1901; 192. 1909: 87. 1918: 8, 15. 1919: 38. 1921: 13, 163. 1923: 209. Fibig, S. 1901: 57. Fich & Larsen. Odense. 1899: 10, 27. Fich & Nielsen. 1920: 30. Fich, Alfred B., & Co. 1916: 401. 1917: 93. Fich, C. Svendborg. 1889: 164. Fich, H. Chr. 1905: 91. 1909: 198. 1911: 296. 1913: 286. Fich, S. Boas, Herre-og Dameskrædder-E^tablisse­ ment, Aalborg, Aktieselskabet. Aalborg. 1910: 73. Fichs, Johan, Efterfølger L. Vold 1889: 258. 1890: 25. 1898: 143. Fick, Amalie Nicoline. 1892: 34. Fick, Axel & Co. 1889: 254. 1906: 57. Fiebigs, Carl, Boghandel. 1908 : 90. Fiedler & Lundgren, Aktieselskabet. Frederiks­ berg. 1915: 111. 1916: 82. 1918: 62. Fiedler, Frederik. 1890; 49, 70, 71. 1894; 28, 127. 1895: 150. 1897: 85, 125. 1899; 20. 1901: 113. 1902: 50. 1904: 22. 1905; 23. 1906: 174. 1917; 53. Fiedler, V., Aktieselskab. Frederiksberg. 1909: 229. 1913; 155. 1914; 197, 243. 1916: 50. 1917; 359. Fi»gé, V., & E. Kristensen. 1906: 26. 1909: 199, Figueira da Foz ved Vilh. Christiansen. 1924 : 173. Fileætsningskompagniet ved J. C. Martins & Co. 1919: 119. Filial af A/B Asiatiska Handelskompagniet (Ak­tieselskabetAsiatiskHandelskompagni).1916:76. Filial af Aktiebolaget Landskrona Borst-& Pen­selfabrik, Børstefabriken Union ved Andreas Sørensen. 1901; 194. Filial af Aktieselskabet Engen. 1913: 183. Filial af Aktieselskabet Helge. Frederiksberg. 1908: 89. Filial af Aktieselskabet Helge. Holte. 1909: 282. 1912: 3. Filial af Aktieselskabet Kærnen. 1914; 287. Filial af Aktieselskabet Mane. 1916: 187, jfr. 221. Filial af Aktieselskabet Mero. 1912; 22. Filial af Aktieselskabet Reela. Helsingør. 1910: 178, 318. Filial af Aktieselskabet Rosta. Frederiksberg. 1916: 215. Filial af Aktieselskabet Savi. 1913: 267—268. Filial af Aktieselskabet Siva. 1914: 286. Filial af Aktieselskabet Sraørbørsen. 1916: 225, 414. Filial af Aktieselskabet Smørbørsen i Nakskov. Frederiksberg. 1917: 109. Filial af Aktieselskab Sinørforsyningen Sana. 1917: 403. Filial af Aktieselskabet Taarno. 1917: 177. Filial af Aktieselskabet Taarno. FrederiksVjerg. 1916: 370. Filial af Aktieselskabet Tano. Gentofte Sogn. 1914: 151. Filial af Aktieselskabet Tuen. 1912: 43. Filial af Bankhuset A. Kirsch & Co. i Hamburg ved J. P. Jensen. 1895: 5. Filial af Brødrene Anderseni Kjøbenhavn. Odense. 1893; 80. Filial af Budtz Milllers Efterfølgere. Aarhus. 1909: 148. Filial af Budtz Mullers Efterfølgere. Odense. 1911: 238. 1913: .30. Filial af Fabrik chem. Graviiren, Luppe & Heil­bronner, Gesellscbaft mit beschrankter Haftung, Miinchen, ved Axel Madsen. 1908: 271. Filial af Fotografisk Handelshus, M. Abrahamsen. Aarhus. 1912; 177. Filial af Hch. Kiirber, Bank-& Commissions­geschaft i Frankfurt am ]Main ved J. L. Chri­stiansen. 1894; 29. Filial af The ^Mercury Cycle Manufacturing-Company société anonyme (ancienne société Graddon & Co.) ved Janssen. 1899: 21. Filial af Heinrich Roozen & Sønner, Roosen van Meerbeecks Efterfølger, ved A. P. Andersen. 1904: 4.3. Filial af Sanden electric Company ved J. Alex. Lassen. 1902: 209. Filial i Ribe af Cikoriefabrikken Sønderjylland, Aktieselskab i Kjøbenhavn. 1903: 215. 1913: 149. Filip, Aktieselskabet. 1912: 326. Filmbureauet Liberty v/ Aage Pauili. 1923: 190. Filmfabriken Danmark, Aktieselskabet. 1913: 61, 63, 92, 122. 1915: 239. 1916: IIL 1918: 114. 1919; 6, 7. Filmfabriken Danmark, Frederiksberg Afdeling, Aktieselskabet. 1919: 7. Filmsfabriken Heimdal, Aktieselskabet. 1913: 92. Filmfabriken Skandinavien, S. Nielsen. 1911: 187. Filmsaktieselskabet Nordstjernen. 1917: 92. Filmsfabriken Selandia, Aktieselskabet. 1912: 216. Filskov Bageri, Aktieselskabet. 1905: 133. Filskov, J., Møgeltønder. 1921: 314. Filtenborg, Henrik. 1895: 3, 5. 1919: 12. Filtenborg, Henrik Gøtzsche. 1889: 95. Filtenborg, J. C. Aarhus. 1889: 369. 1891: 127. 1907: 101. 1915; 201. 1916: 130. Filtskotøjfabriken København, Aktieselskabet. 1913: 89. Financial Corporation lim., The, Aktieselskabet. 1911: 295. Finderup Aktiemølle. 1906; 191. 1911; 58. 1916: 104. P'inderup Andelsmølle og Foderstofforretning. 1919: 89. 1923: 101. Finderup Brugsforening. 1915: 153. Finderup Sogns Spare-og Laanekasse. 1912: 102. 1917: 179. 1918: 142. 1919: 152. 1921: 141. 1922; 131. Findlings, Jean, Eftf. i Aarhus. 1896; 58. Finérkasser, Aktieselskabet. 1910; 289. Fink, Holger, & Comp. Aabenraa. 1922: 41. 1924: 188. Finkelstein, Jacob. 1916: 402. Finken, Svend, Enevold Fogts Efterfølger. Taa­strup. 1917; 442. Finne, A. M. 1891; 88. Finnemann, N. Hejlsminde. 1923: 252. Finnish Dairy & Farming Agency, The, Th. N. Visholm. 1897; 66. Finsk-Industri-Export ved H. Chr. Tørsleff. 1922: 199. Fiona, Aktieselskabet. Frederikshavn. 1912: 24. Fionia ved Jens Mose. Marslev Sogn. 1923; 93. Fiora ved Mathilde Nielsen. Aarhus. 1915: 322. Fire Insurance Association limited. Aktieselskabet, The. 1889; 262. Fire Kroner ved Alfred Larsen. 1900: 141. Fire Specialiteter, De, Aktieselskabet. 1912; 326. Firkløver, Aktieselskabet. 1908; 268. 1910: 28. Firkløveret ved Carl Frandsen i Silkeborg. 1906: 93. Firkløveret Frederiksberg, Aktieselskabet. Fre­deriksberg. 1917; 100. Firma J. C. Bursches Eftf. C. og V. Rudholt. Aarhus. 1920; 216. Firma C. Lundbeck i Aalborg i Likvidation. 1919: 211. Firmaet G. R. Bergs Varehus. Svendborg. 1903: 125. 1906: 162. 1907: 69. 1908: 124. 1919: 130. Firmaet Weimann. Odense. 1924: 252. First American Perfumery Oja, C. H. Allerup: 1908: 141. Fiscb, A., & Co. Ringsted. 1898: 161. 1899: 115. Fisch, S., Stofhattefabrik. 1918; 256. Fischer & Ehrenskjøld. Kolding. 1921: 154. Fischer & Laursen, Aktieselskabet. 1916: 78. Fischer & Laursen. Smidstrup. 1923: 294. Fischer & Ravn. 1920: 119. ^Fischer, Alfred, & Co. 1908: 88. 1913: 121. 1914: 103. 1915: 44. 1918: 137. 1921: 163. 1924: 106,107, 109. Fischer, Alfred, & Co.s Efterfølgere. 1924: 109. Fischer, Claudi. Aalborg. 1917: 184 (3 Anm.). Fischer, Einar. 1913: 89. Fischer, G., & Co., Aktieselskabet. 1906: 102. 1907: 194. 1908: 183, 301. 1909: 176, 274. Fischer, H. L. 1889: 124. 1912: 214. Fischer, Harald. Korsør. 1889; 298, 1901; 24. 1911: 107. 1912: 19. Fischer, Harald, Guldvarefabrik. 1911: 98. 1924: 173. Fischer, Heinrich. Kolding. 1913: 114 (2 Anm.) Fischer, Ludv., & Co. Randers. 1889; 384. Fischer, Martin. Viborg. 1905; 216. 1908 46. Fischer, O. V. Middelfart. 1894; 47. Fischer, P. L. U., & Søn. 1889; 247. 1916; 323. 1918; 117. Fischer, Rud. 1896; 175. Fischer, Vilh., & Co. 1894; 105. 1897: 106. Fischer, W. 1889; 86. 1893; 1. 1903; 8. 1908; 35. Fischer's, Adalbert, Filial i Kjøbenbavn. 1921: 58. Fischers, Hermann, Efterfølger, Anton Jensen. Aalborg. 1911: 49. Fischers Kiosk. 1918; 289. Fischers, P. J., Efterf. Holbæk. 1893; 14. Fischers, P. S., Enke, Cathrine Fischer. Utters­ lev. 1900; 144. Fiskeauktionsforretning ved Aut. Auktionsholder Chr. Boye & Co. Esbjerg. 1923: 292. Fiskebudding-& Fiskefarsforretning ved Jacob Hansen. 1905; 6. Fiskebørsen Vesterbro ved C. Nielsen. Odense. 1921: 43. Fiske-Centralen, Carl Larsen. 1923; 109. Fiskeexport ved P. Meier. Esbjerg. 1912: 205. Fiskeeksport Nordsøen ved F. Jespersen. Esbjerg. 1912: 143. Fiskeeksporten >Fem<, Esbjerg, ved Skelmose, Christensen ct Co. Esbjerg. 1924: 73. Fiskeexporten Frederikshavn ved N. Pedersen. Esbjerg. 1921; 227. Fiskeexporten Pax ved Lindvig Poulsen. Esbjerg. 1922: 18. FiskeexportforretningenTrawlstorm, Aktieselskab. Skagen. 1917; 224. Fiskeexportselskabet Lillebælt, Aktieselskabet. Fredericia. 1901; 72 125. 1905; 19. 1907: 54. 1910; 198. 1911: 59. 1912: 31. Fiskeforretningen Norden ved J. C. Jørgensen. 1907; 262. Fiskehuset. Nakskov. 1918: 70. Fiskehuset ved C. Christoffersen. Næstved. 1917 : 367. Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen. 1907; 61, 84. 1915: 106. Fiskehuset Nr.1ved J.Jensen. Odense. 1916:293. Fiskehuset i Silkeborg v. P. C. Christiansen. 1917: 230. Fiskehuset Skandia ved Bierlich. 1918; 115. Fiskejyden, C. Larsen. 1915; 241. Fiskekasselageret Esbjerg Havn ved Hans Mad­ sen. 1916: 33. Fiskekompagniet, Aktieselskab. Hillerød. 1917: 405. Fiskekonservesfabrikken Danmark ved Kr. Bø­ving. Middelfart. 1907; 120. Fiske-Konserves-Fabrikken Jylland, Aktieselska­ bet. 1916: 5. Fiskekonservesfabrikken Jylland. Esbjerg. 1909: 80. Fiske-Konserves-Fabrikken Jylland, Aktieselska­bet. Esbjerg. 1912: 84. Fiskekonservesfabrikken Kerteminde, Aktiesel­skabet. Kerteminde. 1917: 257. Fiske-Konservesforretningen ved C. M. Opffer­mann. 1894: 104. Fiskenetfabriken Danmark, J. C. Tvede, Aktie­selskab. Helsingør. 1911: 135. Fisk-og Vildtkompagniet, Aktieselskabet. 1910: 292. 1911: 97, 160. Fisker & Nielsen. 1906: 155. 1910: 256. 1911: 294. 1916: 113. Fisker, Henry, & Co., R. Rasmussens Efterfølgere. Kolding. 1918: 251. 1922: 230. Fisker, J., & Co., Aktieselskab. 1906; 51. 1908: 32. 1909: 248. 1911: 188. 1916: 144, 147. Fiskerhuset Nr. 3 ved H. P. Petersen. 1906; 218. 1907; 56. 1909; 62, 117. 1913; 291. Fiskeriagenturet Aviso ved H. C. Mathiesen. Esbjerg. 1918; 106, 2 04. 16 Fiskeriet i Vamdrup ved Johanne Posselt, født Niedermann. 1910: 171. Fiskeriselskabet Danmark, Aktieselskab. Esbjerg. 1916: 350. 1918; 249. Fiskeriselskabet Danmark ved O. \V. Olsen, H. P. Olsen og Otto Wegener. Taarbæk. 1903:142. Fiskeriselskabet Ellen, Aktieselskabet. 1898: 16. 1902; 223. Fiskeriselskabet Island, Aktieselskabet. Frede­rikshavn. 1916: 342. 1917: 224. Fiskeriselskabet Nordsøen, Aktieselskab. Esbjerg. 1916: 307. Fiskeri-og Skibsmonteringen Dana ved P. Chri­stiansen og N. E. Sørensen. 1923: 211. Fiskerkiitterselskabet, Falken, Aktieselskabet. Svendborg. 1904: 95. Friskernes Andels-Eksport. Sæbv. 1917; 374. 1921: 46. Fiskernes Andels-Exportforening. Esbjerg. 1912: 256. 1913: 200. 1915; 95. 1916: 425. 1917: 458. 1919: 328. 1921; 52. »Fiskernes Andels-Eksportforening« i Frederiks­ havn. 1921: 171, 270, 298. 1922; 14, 109. Fiskernes Andelsforretning i Fredericia. 1924: 166. •Fiskernes Andelssalg, Grenaa Havn. Grenaa. 1917: 79. 1918: 178. 1919; 86. 1921: 301. 1924; 185. Fiskernes Andelssalgs Efterfølger, Grenaa Havn, ved C. Smed. Grenaa. 1924: 207. Fiskernes Fællessalg, Aarhus. Aarhus. 1918: 151. 1919: 55 (3 Anm.), 326. 1920: 172. Fiskernes I^ællessalgsforening. Holbæk. 1924: 9 jfr. 274. F^'iskernes Salgsforening for Randers og Omegn. Randers. 1917; 456. Fiskerøgeriet Bornholm ved Hans Hansen & Co. Gilleleje. 1923: 283. Fiskesalgsforeningen Kolding Fjord. Kolding. 1920: 177, 243. 1921; 254. Fisketorvets Drogue-og Materialhandel ved Joh. Engelsen. Odense. 1902: 11. Fix, Aktieselskabet. Aalborg. 1917: 373. Fix & Færdig v/ Georg Prener. 1923: 162. Fix & Færdig ved Georg Prener. Frederiksberg. 1923; 167. Fix og Færdig ved Winkel. Aalborg. 1923: 244. Fixolinfabrikken ved Th. lA'kke Thomsen. Es­bjerg. 1923: 270. 1924; 262. Fjaltring-Trans Spare-og Laanekasse. Gadegaard i Fjaltring. 1890; 117. Fjeldgaard, A., & Co. 1924; 30. Fjeldsted, M., & Søn. Holstebro. 1921; 177. F'jeldsø Brugsforening. 1916: 230. Fjeldsøe & Co. 1889: 25. Fjeldsøes, Ferd., Bogtrykkeri. 1889; 267. 1891; 78. 1893: 3. 1896; 143. 1901: 128 1904: 226. 1905; 157. Fjellander & Larsen. 1921; 87. Fjellerup Sogns Spare-og Laanekasse. 1906; 267. 1913; 199. 1923: 17, 222/223. Fjeneslev Mølle, Aktieselskabet. 1900: 41. Fjerde Søforsikringsselskab, limiteret. 1890; 11. 1895; 24. 1902; 242. 1903: 48. 1915; 110. 1924: 3. Fjerkræhallen Nr. 1, Aktieselskabet. 1914: 142. Fjerrenseriet, Harald Cohn. 1901; 97. 1919: 199. Fjerritslev Bank, Aktieselskabet. 1898; 64. 1914: 88. 1917: 374. Fjerritslev og Omegns Brugsforening. 1907: 274. 1909; 214. 1917: 152. Fjord, Corn., & Co. 1889; 115 (2 Anm.). 1901; 56. 1904; 8. Flach & Holmer Hansen, Aktieselskabet. 1910; 58. Flach & Thestesen. 1904; i4. Flachs, Carl, Læderfabrik, Aktieselskabet. Aarhus. 1910: 110. 1911; 55. 1916: 98. Flade, Carl Vilhelm Theodor. Aarhus. 1891: 9. Flade-Sønder-Draaby Spare-og Laanekasse. S. Draaby Skole. 1889: 356. 1890; 55. 1898: 97. 1901; 135. 1902; 196. 1903; 224. 1912: 168. 1923: 123. Fladmark, Aug., & Co. 1889: 262. Flademose Teglværk. Holstebro. 1915: 72. 1924 : 209. Flagknappen ved D. Høilund. Frederiksberg. 1923: 112. Flakés, Aktieselskab. 1912: 154, 217. 1913: 314. Flakkebjerg og Omegns Brugsforening. 1889: 148. Flauenskjold og Omegns Brugsforening. 1919:132. 1920: 90. 1923: 288. Fledelius, H. A. G., Kunstanstalt for Glasdekora­ tion, Aktieselskabet. 1915; 156. Fieinert, Carl. 1901; 20. 1908; 188. Fleischer og Bentzens patenterede selvklæbende Konvolut, Aktieselskabet. Frederikssund. 1910; 182. Flemløse SognsSpare-og Laanekasse. 1889: 323. 1895; 81. 1900: 62. 1903; 164. 1904: 95. 1906: 88. 1909: 290. 1916: 192. 1918; 145. 1920: 147. 1924; 134. Flemming Handelsetablissement og Gjæstgiveri i Flemming, Aktieselskabet. 1902; 198. Flemming Manicus-Hansen. 1921: 184. 1923: 32. Flemming, Aug. Steen. 1899; 146. 1923; 134. Flemming, F. P., Sc Co. 1889; 256. Flensborg Avis. Paddeborg. 1921; 255. Flensborg & Tingskov, Aktieselskab. 1908; 164. Flensborg, Erh. Roskilde. 1910; 12. 1912: 43. 1914: 112, 146, 197. Flensborg en gros Lager, Mesenborg ved K. E. Clausen. Nyborg. 1904; 214. Flensborg-Forretningen ved Carl Schou Christen­sen. Rudkjøbing. 1905; 77. Flensborg & Hamborger en gros Lager ved F. Jordahn. Aarhus. 1904; 219, 236. Flensborg Lager ved I. Lauth. Aars. 1911: 79. Flensborg Lager ved Mary Larsen. Assens. 1916; 90. Flensborg Lager ved Lauritz Sørensen. Bjerring­bro Stationsby. 1914; 157. Flensborg Lager ved Søren Leth. Bogense. 1909; 314. Flensborg Lager ved Ingeborg Tamsen. Bram­minge. 1912; 172. Flensborg Lager ved G. M. Knudsen. Brejning. 1911: 204. Flensborg Lager ved Carl Gjerløff. Ebeltoft. 1916; 101. Flensborg Lager ved Valdemar Andersen. Ejby Stationsby. 1909; 155, 211. Flensborg Lager ved H. Westh. Frederikshavn. 1908: 126. Flensborg Lager ved Christopher Vogel. Grenaa. 1916: 32. Flensborg Lager i Hjerting ved Anna Jørgensen. 1916: 389. 1917: 40. Flensborg Lager ved Caja Kloch. Hjørring. 1920; 171. Flensborg Lager ved Emanuel Madsen. Holsted By. 1923; 201. Flensborg Lager ved Christen Knudsen. Hvid­bjerg Stationsby. 1912; 80. Flensborg Lager ved P. C. Pedersen. Kr. Hvalsø. 1909; 312. Flensborg Lager ved Axel Kiel. Køge. 1908; 95, 305. Flensborg Lager ved Christian Nissen. Lemvig. 1907; 133. Flensborg Lager ved L. P. Larsen. Løgstør. 1912; 49. Flensborg Lageret ved Chr.Valeur. Næstved. 1923: 215. Flensborg Lager ved N. J. Mehlsen. Odder. 1923; 99. Flensborg Lager ved Thomas Roust. Randers. 1904: 36. Flensborg Lager ved N. Rasmussen. Ringe. 1910: 326. Flensborg Lager ved C. P. Jacobsen. Ringsted. 1905: 52. 1906; 85. Flensborg Lager, Eneudsalg fra M. Meesenborg, Flensborg, ved Hans Christensen, Rødkærs­bro. 1915: 285. Flensborg Lager ved A. Svendsen. Skanderborg. 1911; 225. Flensborg-Lager ved G. Hansen. Skive. 1905; 147. Flensborg Lager ved Christian Toft. Thisted. 1905; li. Flensborg Lager ved H. P. Damgaard. Ulfborg. 1912: 30. FlensborgLager vedToft &Qvist. Varde. 1918; 106. Flensborg Lager i Ølgod ved Carl Willadsen. 1915; 294. Flensborg Lageret ved Th. Thomsen. Aaby, Galten og Skovby. 1908; 258. Flensborglageret ved H. J. Lorentzen, Brørup St. 1909: 301. Flensborglageret ved J. N. Lorentzen, Holsted St. 1909: 301. 1910 143. Flensborg Lageret ved N. C. Juhl. Skanderup Kommune. 1911; 180. Flensborg-Lageret, Det røde Hus ved N. J. Mehlsen. Vejle. 1914; 96. Flensborg-Lageret ved Charles Christiansen. Vor­dingborg. 1924; 113. Flensborg Lageret, >Den blaa Butik< ved H. Christian Valeur. Vordingborg. 1924: 180. Flensborg Lagers Udsalg i Ribe ved S. Madsen. 1917: 381. Flensborg Lagers Udsalg ved N. E. Refsgaard. Struer. 1906: 96. Flensborg Lager og Udsalg ved Ahrent Flens­borg. Ringsted. 1906; 109. Flensborg Lager & Udsalg ved Theodor List. Silkeborg. 1905; 108. Flensborg Lager-og Varehus ved A. V. Franz Pehle. Hammel. 1910: 167. Flensborg Lager og Varehus ved Hans J. Søren­sen. Havndal. 1910: 331. Flensborg Lager Magazin Meesenburg ved C. A. Larsen. Stubbekjøbing. 1904; 215. Flensborg Lager Messenborg ved H. Blichfeldt (Filial). Nordby. 1910; 116. 1914; 58. Flensborg Lager — Mesenborg ved Chr. Riegels. Kjellerup. 1907; 275. Flensborg Magasin ved G. Leidecker. Kjerte­minde. 1906. 36. Flensborg Magasin ved Knud Møller. Odense. 1906; 62. Flensborg Magasinet ved H. E. Rasmussen. Aal­borg. 1902: 233. Flensborg Magasinet ved K. V. Knudsen. Næst­ved. 1912: 103. Flensborger Manufactur-Udsalg ved Ulrik Mar­cussen. Fredericia. 1898: 69. Flensborg og Meesenborg Lager ved M. Peder­sen. Herning. 1914: 60. Flensborg Udsalg ved Math. Christensen. Ring­kjøV)ing. 1905; 40. Flensborg Udsalget ved Carl Ulsøe. Varde. 1904; 181. Flensborg Varehus ved Alex. Karlby. Svend­borg. 1916: 257. *Flensborg Varehus ved E. Eiersted, Vinderup. 1910: 282. 1924: 263. Flensburg & Co., Aktieselskabet. 1915: 45. Flensh)urg, Carl, & Sebbelov. 1889: 259. 1892: 130. 1898, 57. 1916; 399. Flensburg Magasinet ved Vilh. Olsen. Slagelse. 1908: 281. Fleneburger Walzenmiihle, Filiale, Apenrade, Aktieselskabet. 1920: 157. Flensted & Jensen. Vallekilde. 1924: 198. *Fleur, La, ved M. Petersen. Frederiksberg. 1920: 11. 1924: 221. La Fleur ved A. Simonsen. Frederiksberg. 1924: 222. Fleuriste, La, ved Andersen og Mortensen. 1905: 139. Fieron, L., & Comp. 1889: 108. Fliedner, Vilh., Aktieselskabet. 1909; 114. Flinch, Hans. Tranebjerg. 1921: 213. Flindt, Drost & Co. 1889: 256. 1891: 87. 1893: 3. 1899: 22, 95. 1924: 82. Flindts, Charles, Efterfølger. Kjøge. 1907: 11. Flint, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1903: 236. Flip Centralen ved L. S. Christensen. 1904: 45. Flip Centralen ved Axel Kaufinann. Aalborg. 1913: 43. Flip Centralen ved Axel Kaufinann. Aarhus. 1910: 140. Flip-Centralen ved Axel Kaufmann. Silkeborg. 1910: 194. Flippen, K. Hiniz. 1908: 186. Flippen Godthaab, Elof Th. Lund. Frederiksberg. 1923: 8. Flipæsken ved Vald. Hansen. 1903: 216. Flor, Chr. 1900: 128. 1913: 285. Flora ved C. Jørgensen, Aalborg. 1899: 206. Flora ved A. Nielsen. Nørresundby. 1921: 69. Flora ved P. Kanstrup. 1898: 56. Flora Danica ved A. Simonsen Andersen. Odense. 1917: 23. Flora danica ved Camilla Olsen. 1892; 95. *La Florencia v/ Oscar W. Lindrup. 1923: 55. 1924: 108. La Florencia v/ Carl Jakobsen. 1924: 108. Florida ved Hans Christoffersen. Aalborg. 1922: 250. Fluefangerfabrikken Vestfyen, E. Eriksen & Co. Assens. 1919: 79. Fluin, Aktieselskabet. Nyborg. 1914: 118. Flux, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 270. Flycht & Co., Aktieselskab. 1910:146. 1913:291. Flydende Brændsel, Aktieselskabet. 1911: 260. 1912: 215. Flyges Bogbinderi. 1912: 61, 65. Flyges, H. B., Søn, 1905: 66. Flytteforretningen Ekspres v. M. Jensen. Frede­ riksberg. 1918: 263. Fliiggers, J. D., Filial ved Chr. Evald. 1900 ; 6. Flødekompagniet Vita, Aktieselskabet. Odense. 1918; 27. Fløjls Depotet, C. Hansen. 1912: 262. Fløjlshuset, Arthur Willumsen. 1900: 4. 1906:30. Fløystrup, Aage, & Co. 1911: 267. Fløystrup, C. G. 1905: 48. Fock, A., & Co. 1889: 243. 1899: 96. Fode, Chr. Aalborg. 1915: 90 (2 Anm.). 1919: 23. 1920: 16. Fode, Christian Petersen. Aalborg. 1913: 326. Foderstofagenturet, Aktieselskab. 1912: 37. 1914: 3, 242. Foderstoffabrikken Danmark, Aktieselskab. 1917: 179. Fodtøj-og Galochehuset ved J. S. Betak. Horsens. 1919: 250. Fodtøjsfabriken Astoria ved Marcus Wulff Meia­medt. 1919: 292. 1920: 80, 226. Fodtøjsmagasinet Centrum ved Holger SeveL 1904: 45. Fodtøjsmagasinet City, Aktieselskabet. 1917: 4. Fodtøjs-Magasinet Glashuset ved P. Christensen. Aalborg. 1922: 108. Fodtøjs-Magasinet Lehmann ved Adolf Lehmann. 1900: 140. 1913: 229, 231. F'odtøjsmagasinet Eegal, V. Christensen. 1914: 8. Fodtøjsmagasinet Salamander ved V. Christensen. 1909: 120. Fodtøjsmagasinet Tagenshøj ved Chr. Jensen. 1907: 235. Fodtøjsmagasinet Victoria, F. Michelsen. 1904: 190. Fodtøjssalonen Støvlen ved Johannes Blenner. 1904: 67. Fodtøjs Varehuset Jørgen Bømler, Indehaver Aage Danielsen. Aarhus. 1917: 417. Foersom, Vald. 1915; 247. F^og & Co., Itd. — Fog & Co., Aktieselskab. 1923; 2. Fog & Mørup. 1906: 129. 1907: 259. 1916; 42, 243, 397. 1919: 194. Fog & Mørup. Aarhus. 1906: 20. Fog & Pedersen. 1906: 129. 1907: 233. Fog, Ræbild & Toft. 1918: 58. 1919: 196. 1921; 3. 1922; 124. Fog, Ansgar. Aarhus. 1904: 159. Fog, Christian, & Søn. Horsens. 1893; 38. Fog, Emil Tønsberg Simon. 1891: 76, 122. Fog, Johannes, & Co. 1917: 92. Fog, Svend. 1889: 424. Fogs, Christian, Sønner, Svend Fog og Lauritz. F"og. Horsens. 1900: 48. 1903; 19. 1908: 176. 1910: 304. Fogs, Ferd., Efterfølger. 1906: 3. 1919: 171. 1920: 8. Fogs, I. H., Efterf., Johannes Andersen. Aarhus. 1913: 196. Fogs Trælast-og Jernhandel, Aktieselskab. Horsens. 1909: 22, 161. 1910: 167. *Foged&Andersen. Kolding. 1923; 157. 1924:76. Fogli, F., & 8øn. 1907: 191. 1923: 164, 186. 1924: 172. Fogh, Jens, & Co. Skive. 1923; 267. I Likvida­ tion. 1924: 161. Fogh, Jens. Skive. 1924: 161. Fogh, S. Chr. 1921: 262. Foghs, Lauritz, Børstenbinderi. 1920: 79. Foghts, Rudolph, Efterfølger. 1896; 81. Fogtmann, A. N., W. Madsens Efterfølger. 1895: 117. Fogtmanns, H. B., Efterfølger. 1898; 38, 126. 1899: 57, 113, 182. 1903: 71. 1908: 187, 207. 1910: 146. Folberth Auto Specialty International ved Kai Allerup. 1923: 277. Fold, Christiane Frederikke Ernstine Johanne. Orehoved. 1890; 124. Foldby Sogns Forbrugsforening. Aktieselskabet. 1893: 95, 107. 1894: 121. 1895: 144. 1896: 154. 1897: 167. 1898; 186. 1899: 194. 1901: 169. 1902: 237. 1903: 206. 1905: 243. 1906; 266. 1907: 277. 1908; 257. 1909: 297. 1910: 305. 1913: 303. 1915: 289. 1916: 386. Folden, Hans, & Co. 1924: 244. Folding Sogns Smedeforretning, Aktieselskab. 1915: 97. Foldby Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 383. 1890: 106. 1891: 117. 1892: 102, 114. 1893: 107. 1894: 121. 1897; 167. 1899: 194. 1901: 169. 1902: 237. 1904: 160. 1905: 217. 1908: 258. 1910: 305. 1911: 281. 1922: 137, 212. Foldens, O., Efterfølger C. Nobel. 1908: 89. Foldgaards, S., Efterfølger. 1912: 65. Folevad Halmvarefabrik. Indehaver L. J. Lind­ gren. Lyngby. 1921: 188. Folkebanken i København, Aktieselskabet. 1904: 127. 1905: 138. Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, Aktieselskabet. Auning. 1911: 88. 1916: 134, 349. 1917: 158. Folkehg Sygeforsikring, Aktieselskab. 1916: 180. 1917: 202. Folkelige Syge-og Hjælpekasse, Den, Aktiesel­ skabet. Aarhus. 1911; 199. Folkenberg, C. 1906; 52. 1924: 151. Folkets Avis, Aktieselskabet. 1913; 253. 1915: 247. Folkets Sæbehus. T. E. Mortensen. 1911: 100. Folketidendes Bogtrykkeri i Ringsted, Aktiesel­ skabet. 1889; 295. 1891: 90. 1894; 71. 1895; 92. 1907; 171. 1917: 254. Folkmanns Eftf., F. Aubertin. Odense. 1910:103. Foltmar & Christensens Efterfølger (W. 31. Chri­ stensen). Frederiksberg. 1902; 151. Fonciére, La, Aktieselskabet. 1889; 97. Fonnesbech, A. 1896: 20. 1905; 67. 1909: 62. 1913; 56. 1918: 88. Fonnesbech, A. Aarhus. 1895: 142. Fonnesbech, A., Odense. 1895: 139. Fonnesbech, C. M. 1889; 254. 1891: 76, 98. 1892; 2, 118. 1897; 122. 1898; 16. 1899; 23. 1900; 75. 1901: 142. 1911-323. 1916: 40. 1919: 39. 1924: 196. Fonnesbechs Udsalg ved E. Due. 1903: 177. Fonnesbechs, C. M., Thehandels Filial. Odense. 1898: 16. 1899: 40. Fono, T, Baastrup. 1918; 13. For Ladies ved Valborg Pedersen. Frederiksberg. 1910: 235. Foraar, Aktieselskabet. 1903: 29, 234. 1904: 67. Forberedelsesskole til Statsskolen i Randers, Aktieselskabet. 1905: 17. 1917: 379. Forberedelsesskolen til Aalborg Kathedralskole, Aktieselskabet. 1905; 145. 1917: 379. Forbindstof-Depotet ved Chr. Christensen. 1904; 168. Forbrugernes Cigar & Tobaksfabrik v/ H. Jørgen­sen. 1923: 137. Forbrugernes direkte Indkøb ved Kristian Ram­sing. 1922: 151. Forbrugernes kemisk tekniske Fabrik ved O. Zeu­ then. 1923: 139. 1924: 52. Forbrugsforeningen Fortuna. Ulslev. 1911: 111. Forbrugsforeningen for Heden og Omegn. 1909: 212. 1914: 119. 1915: 31. Forbrugsforeningen for Holsteinborg og Omegn. 1889; 303. 1904; 112. 1905: 74. 1906: 109. 1907; 117. 1908; 97. 1909: 210. 1910: 158. 1913: 238. 1918: 143. 1921: 142. 1923: 37, 193. Fox'brugsforeningen i Hornslet. 1906: 122. 1908: 107. 1909: 134. 1910: 115. 1914: 129. 1915: 71. 1916: 102. 1917: 119. 1918: 130. 1919: 87. 1920; 71. 1921: 105. Forl)rugsforeningen for Høietaastrup og Omegn. 1890: 51. 1891; 78. 1892; 85. 1894; 83. 1895: 90. 1897; 90. 1898: 93. 1899: 98. 1902: 134. 1903: 142. 1905: 120. 1906: 136. 1908; 146. 1909; 151. 1910: 155. 1911: 190. 1912: 159. 1913: 184. 1915: 165. 1918: 190. 1919: 202. 1922: 153. 1923: 141. Forbrugsforeningen Jj'den. Assens. 1921: 26. Forbrugsforeningen for Klodskov By og Omegn. 1920: 190. 1921: 44, 96. Forbrugsforeningen for Kongsted Borup og Omegn. 1906: 110. 1908; 148. 1910: 133. Forbrugsforeningen i MejIb}'. Randers Amt. 1913: 170. 1917: 194, 233. 1918: 81. 1923; 126. 1924; 99. Forbrugsforeningen i Nørre Sundby. 1900: 165. 1901: 66. 1902: 89. 1904; 32. 1905; 32. 1906; 65. 1907:99. 1908:74. 1909:72. 1916: 59. Forbrugsforeningen i Rødding. 1889; 364. 1891: 102. 1898: 98. 1902: 68. 1903: 129. 1906: 143. 1907; 204. 1911; 333. 1912: 138. Forbrugsforeningen i Søb}'. 1901: 187. 1905; 110. 1909; 163. 1910; 169. Forbrugsforeningen Tørring-Tulstrup. 1902; 122. 1904; 119. 1905; 128. 1909: 162. 1911: 177. 1912: 286. 1913: 168. Forbrugsforeningen for Veiby og Omegn. 1891. 17. Forbrugsforeningen for Vester Egede og Omegn: 1889; 308. 1890: 28, 122. 1892; 86. 1896: 179. 1897; 111. 1899; 150. 1902: 153. 1903. 54, 145. 1905: 99. 1906: 35. 1908: 39. 1909: 182. Forbrugs- og Spareforeningen af 1872, Aktiesel­skabet. Aalborg. 1889: 176. 1890: 86. 1891; 101. 1892; 98. 1894; 109. 1897; 147. 1898: 182. 1901: 11. 1902: 138. 1904; 54. 1908: 285. P'orbrugslageret ved Hans Christensen. 1913: 181. > Fordelingseentralen c ved Erik S. Sabroe. 1924; 269 270. Fordsmands, C., Eftflg. ved O. J. Berg. Roskilde. 1921; 189. Foreign Agencies, A. Sørensen. 1919: 226. Foreign, Trading Company, Aktieselskab. 1914: 8. 1916; 80. Forenede Agenturer, De, Aktieselskabet. 1913: 290. 1915: 108. Forenede Annoncebureauer ved Michael Polack og Rutli Andersen, De. 1921; 210. Forenede Automat-& Metalvarefabriker, De, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1915: 164, 219, 276. 1916: 251. 1917: 137. Forenede Bagermestres Brødfabrik i Faaborg, De, Aktieselskabet. Faaborg. 1907; 69. Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, De, Ak­tieselskabet. 1917: 435. Forenede Bagermestres Rugbrødsfabrik, De, Ak­tieselskabet. Vejle. 1899: 91. 1908: 82. Forenede Barber-og Frisørforretninger i Dan­mark, De, Sanitær, Aktieselskabet. 1917; 206. Forenede Bogtrykkerier, De, Mads Hansen og Elvin Wistoft. Aarhus. 1913: 20. Forenede Bouillonterningfabriker, De, — Fabriken Rex og Københavns Bouillonterningfabrik, Ak­tieselskabet. 1916; 325. 1917; 54, 131, 173, 278. Forenede Bryggerier, De, Aktieselskabet. 1891: 38. 1894; 139. 1897: 192. 1899; 129. 1903; 28, 213. 1906: 28. 1910: 254. 1912; 9. 1918: 138. Forenede Brødhandleres Bagerier, De, Aktiesel­ skabet. 1901; 144. 1902: 206. Forenede Bugserselskab, Det, Aktieselskabet. 1889; 445. 1906; 50. 1908: 236. 1912: 152. 1915: 248. 1916: 282. 1918: 7. Forenede Bustefabriker ved Peter Hans Jessen Jarmer & Go. 1924: 3. Forenede Byggeselskaber, De, Aktieselskabet. 1907: 56, 190. 1910; 31. 1912: 2. Forenede Cementvarefabrikker Jebjergog Langaa, De, Aktieselskabet, Langaa. 1908: 103, 312. Forenede Chokolade-og Konfektfabriker Globus^ De, Aktieselskab. Frederiksberg. 1908: 10, 214. 1910; 34. 1912: 243. 1913: 12. 1914: 74. 1916; 118, 331. Forenede Cigar-og Tobaksfabrikker, De, ved O. Bigler & Co. 1917: 3, 203, 240. Forenede Gyclefabrikker, De, Aktieselskabet. Fre­deriksberg. 1908: 189, 214. 1909: 151, 283. 1910; 319. 1912: 243, 334. 1914: 42. 1916: 181. Forenede Dampsennepsfabrikker, De, Aktiesel­skab. 1917; 3. Forenede Dampskibs-Selskab, Det, Aktieselskab. 1903; 136, 213. 1905; 91, 183. 1907; 83. 1908; 88, 266, 275. 1910; 57. 1911: 129. 1916: 182. 327. Forenede danske Cigarfabriker, Jansen Holst & Co. og Viggo Christiansen & Co. 1921; 6, 206. 1924: 2. Forenede danske Ferskvandsfiskerier, De, Aktie­selskabet. Vamdrup. 1904: 122. Forenede Danske Legetøjsfabriker, De, Aktiesel­skabet. 1917: 89. 1918: 17. Forenede Danske Livsforsikrings -Aktieselskab Hafnia, Det. 1905; 229. 1910; 260. 1911: 131,236. 1919; 64,167,314. 1921:36. 1924: 53. Forenede Danske Tændstikfabriker, De, Aktie­selskabet. Frederiksberg. 1904; 170. Køben­havn. 1908; 185. Forenede Eddikebryggerier, De, ved Carl Petersen. 1918; 9. Forenede Export-Smørforretninger, De. 1889: 253. Forenede Fabrikker, De, ved J. M. Christensen. Aarhus. 1919; 186. Forenede Fabrikers Udsalg, De, ved P. J. Pe­dersen Bach. Aalborg. 1905; 12. Forenede Forsikringsforeninger for Kongeriget Danmark, De. Glostrup. 1921: 165. Forenede Glasværker, De, Aktieselskabet. Odense. 1902; 86. 1906; 13. 1907; 245. Forenede Granitbrud og Stenhuggerier ved Rønne, De, Aktieselskabet. 1896; 102. 1900; 43. 1903: 238. 1904: 233. 1905; 100. 1910; 42. 1912: 338. 1914; 202. 1917; 218. Forenede Grundejeres Glasforsikrings Aktiesel­skab, De. 1903; 196. 1906; 177. 1908: 164. 1918; 188. Forenede Gummi-& Luftringe Fabriker, De, (Schønning & Arvé), United Eubber and Pneu matic Tyre Co., Aktieselskabet. 1896; 142. 1905: 157. 1907; 6. 1909; 119. 1911; 129. 1913; 62. 1915; 240. 1916: 321. 1918; 114. 1919; 6. Forenede Handelsmejerier, De, Aktieselskabet. .Søllerød Kommune. 1909: 12. Forenede Havfiskerier, Aktieselskabet. Esbjerg. 1917: 39. Forenede Hjemmeskofabrikker, De, ved Einar Hermann. Frederiksberg. 1919: 73. Forenede hollandske Brandforsikringsselskaber af 1790, De, Aktieselskabet. 1910: 228, 257. Forenede Honningfabriker, De, ved S. Heimann Kaslofsky. 1918: 59. Forenede Hoteller, De, i Odense, Aktieselskabet. 1897; 73. 1898; 198. 1910: 15. 1911; 168, 273. Forenede Hustømrere i Odense, De, Aktiesel­ skabet. 1899; 150. 1900; 43. Forenede Hvide-Vare Forretninger, De, Aktiesel­skabet. 1899; 182. Forenede Hvidevareforretninger, De, Magasin du Nord, Vett & Wessels Udsalg ved Georg Jiir­gensen. Nyborg. 1924: 63. *Forenede Hvidevareforretninger, De, Magasin du Nord, Vett & Wessels Udsalg ved Holger Schrø­der. Nyborg. 1916: 91. 1924: 63. Forenede Hvide-Vare-Forretningers Lager, De. Horsens. 1889: 372. 1893; 63. 1895; 158. Forenede Importeurer, De, Alrtieselskabet. 1905; 93. 1906: 156, 249. 1907; 139. Forenede Islandsforeninger, De, Aktieselskabet. 1913: 5, 312. Forenede Isoleringsforretninger, De, ved Chr. Nielsen. Frederiksberg. 1906; 226. Forenede Isværker, De, Aktieselskabet. Odense. 1917; 23. Forenede Jernstøberier, De, Aktieselskab. 1906: 102, 246. 1907; 108. 1909: 61. 1910; 146, 186. 1915: 274. 1916: 178. 1917; 15, 312. Forenede Jernstøberier og Majolikafabriker i Randers og Kalundborg, De, Aktieselskabet. Randers. 1904; 36. Forenede jydske Farverier & Trikotagefabriker, De, Aktieselskabet. Aarhus. 1914: 24. 1917: 116. Forenede jydske Tørvefabrikker, De, ved Peter Petersen. Aarhus. 1918: 274. Forenede Kaffebrænderier, De, Aktieselskabet. 1898; 35. 1899; 4. 1904; 87. Forenede Kalkværker i Nykjøbing p. F., De, C. Stylsvig & H. A. Jensen. 1892; 6. Forenede Kalkværker, De, ved N. J. Thykier. Thisted. 1906: 41. Forenede Kjoletøj Fabrikkers Udsalg, De, ved J. Svensson. Middelfart. 1899; 151. Forenede Klædefabriker, De, ved M. Nielsen-Bech. Hjørring. 1918; 72, 99. Forenede Kolonialvarelagre, De, Aktieselskabet. 1913; 291. Forenede Konservesfabrikker, De, (Chr. Tide­mand—Br. Wolff & Arvé), Aktieselskabet. 1900; 74. 1915: 240. 1916: 362. 1918; 114. Forenede kontante Manufakturforretningers Ud­salg, De ved Chr. Gotfredsen. Skjern. 1903: 173. Forenede Korkvarefabriker, De, ved C. G. Campen & Co. 1893: 11. Forenede Kreditmagasiner, De, Aktieselskabet. 1908: 29, 210. 1909: 309. Forenede Kulhandleres Briketfabrik, De, Aktie­selskabet. 1917; 356. I Likv. 1923: 33. Forenede Kulimportører, De, Aktieselskab. 1907; 28. 1917: 210, 399. Forenede Linnedvarefabrikker, De, Aktieselskabet. 1904; 186. 1906; 247. 1910: 59, 60. Forenede Malermesteres Farvemølle, De, Aktie­selskabet, 1889; 121, 444 1890; 36. 1912:98. 1914: 35, 306. 1916: 397. 1918: 53. F'orenede ^Maltfabrikker, De. 1889; 93. Forenede Maskinfabriker, De, ved K. B. Bruun og E. B. Bruun. Nakskov. 1906; 16. Forenede Mejerier, De, Aktieselskabet. Aarhus. 1899; 193. Forenede Mejerier, De, Aktieselskabet. Helsingør. 1907: 240, 290. Forenede Mejerier paa Sjælland, De, Aktiesel­skabet. Skjelskør. 1903: 162. Kjerteminde. 1906; 62. Skjelskør. 85. Kjerteminde. 283. 1908; 124. Roskilde. 1908: 190, 278. 1914: 75, 146. Forenede Mejerier i Østifterne, De, Aktieselska­bet. Stubbekjøbing. 1913. 133. Forenede Mejerier, De, ved A. Franck Philipson. 1894; 82. Forenede Mineralvandsfabriker, De, Aktieselska­bet. 1910: 256. 1911; 337. 1913: 60. 1917; 205. Forenede Mineralvand-Fabrikker, Aktieselskabet. Horsens. 1911; 116, 280. Forenede Mineralvandsfabrikker, De, Set. Alban, Set. Knud, Set. Hanskilde, Karolinekilde, cand. pharm. A. Aschlunds Mineralvandsfabrik og Odense Mineralvandsfabrik, Aktieselskabet. Odense. 1904; 10. 1910: 268. 1911: 329. 1912: 248. 1915: 115. Forenede Murere i Odense, De, (Aktieselskab). 1899; 167. Forenede Møbelfabrikker, De, ved Brødrene Søren Nielsen og Jens Nielsen. Aarhus. 1919; 108. Forenede Møbelfabrikker, De, ved Hansen og Olsen. 1917: 207. 1918; 134. Forenede nordiske Bogforlag, Aktieselskab. 1912: 260. Forenede nordiske Exportører, De, Aktieselskabet Frederiksberg. 1915: 27. Forenede nordiBke Parfumerier, De, v. Chr. Poul­sen. Gentofte Kommune. 1918; 92. Forenede nordjyske Cementvare-Fabriker, De, Aktieselskabet. Aalborg. 1898: 96. Forenede nordjydske Teglværker, De, Aktieselska­bet. Aalborg. 1898: 62, 116. 1901: 66. 1903: 82. 1904: 97. 1909: 157. Forenede Oplagspladser og Værfter, De, Aktie­selskabet. 1890: 37. 1896: 163. 1906: 249. 1910: 147. 1912: 62. 1917: 135. Forenede Pakkassefabriker, De, O. Malling Olsen. 1916: 321. Forenede Papirfabriker, De, Aktieselskabet. 1890: 14. 1893:56. 1894:105. 1895:150. 1896:50, 96. 1900: 191. 1903: 179. 1905: 180. 1907. 141. 1908: 90. 1910: 33, 254. 1913: 181, 286. 1915: 49, 214. 1917: 91, 394. Forenede Protokolfabrikker ved Vilh. Jensen, T. Hartvig Thomsen og M. Kirchheiner junr., De. 1923: 4. Forenede Prøvelagre, De, Th. Truelsen. 1903: 3. Forenede Reklamebureauer, De, ved Michael Polack. 1919: 289. Forenede Savværkers Fælleskontor limited, De. 1902: 208. 1904: 66. 1907: 160. Forenede Skibsbrødfabriker, De, Aktieselskabet. 1911: 156, 320. Forenede Skibsbrødfabrikker ved Agnete Lichten­berg, De. 1923; 83. Forenede Skotøjsfabriker, De, Aktieselskabet. 1916: 356, 394. Forenede Skotøjsfabrikers Udsalg, De, ved Carl Olsen. Helsingør. 1905: 97. Forenede Skotøjslagere en gros, De, Aktiesel. skabet. Esbjerg. 1897: 44. Forenede Skotøis-Magasiner, De, ved J. Christen­sen og N. P. Christensen. 1892: 61, 93. Forenede Skrædermestre, De, Andersen & Troed­sen. 1894: 104. 1895: 134. Forenede Smørexportører, De, Aktieselskabet. 1911: 323. Forenede Snedkeres Fællesmagasin, De, Lorent­zen m. fi.. Vejle. 1901: 71. 1902: 162. 1903: 43. 1906: 125. 1907: 187. 1910: 87. 1912: 322. Forenede Snedker-og Tømrennestres Maskin­snedkeri i København, De, Aktieselskab. 1906: 221. 1908: 57. Forenede Stilladsforretninger, De, Aktieselskabet. 1900: 38. 1911: 234. Forenede Stukkaturfabriker, De, Aktieselskabet. 1903: 159. Forenede sydjyske Telefonselskaber, Aktiesel­skabet. Kolding. 1896: 186. 1912: 88. 1913: 114. 1916: 428. 1917: 304. Forenede Sæbefabriker, De, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1896: 117. 1897: 69. 1906: 9. 1907: 142,288. 1909:283. 1910:261. 1912:14,15,184. Forenede Sæbefabrikker, De, Georg Jacobsen. 1920: 101. Forenede Teglværker, De, Aktieselskabet. Sten­strup. 1916: 378. Forenede Teglværker ved Aarhus, De, Aktiesel­skabet. 1905: 60, 82. 1910: 78. 1918: 78. Forenede Teglværker, Hjørring, De, Aktieselska­bet. 1912: 24, 197. Forenede Teglværkers Kontor, De, limit. 1896: 145. 1898: 17, 108. 1901: 21. 1902: 76, 103. 130. 1903: 197. 1910: 94, 227. 1914: 303. 1918: 87, 256, 258. 1919: 96. Forenede Textilfabrikker i Aalborg, De, tidligere Langer og Wibroe, Aktieselskabet. 1898: 10. 1899: 46. 1900; 64. 1904: 76. 1905: 103, 167, 190. 1909; 18 1912: 108. 1913: 72. 1914: 229. Forenede Tobaksfabrikanter, De, ved Holmen & Larsen. 1919: 5. Forenede Trælastforretninger, De, M. E. Hansen, Faaborg. 1895; 62, 111. 1905: 257. 1914: 18. 1917: 147. Forenede Træskofabriker, De, Aktieselskabet. 1917; 95, 206, 353 (2 Anm.). 1918; 163 (2 Anm.). Forenede Tømrere i Nyborg, De, Aktieselskabet, 1899: 135. Forenede Vatfabrikker, De, Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1894; 128. 1899; 60. 1903: 198. 1909; 177. 1915; 55. 1917; 251. Forenede Vognmandsforretninger, De, Aktiesel­skab. 1917: 126. Forenede Værksteder for Blikkenslager-, Gas-og Vandarbejder, De, Aktieselskab. 1909; 32. Forenede Ægexportører, De, Aktieselskabet. 1917; 314. 1918; 27. Forenede østjydske Teglværker, De, Aktieselska­bet. Hadsund. 1911; 276. 1912; 166. 1915; 144. 1916; 341. Foreningen Andelsbageriet for Nærum og Omegn. 1907: 196. Foreningen Dansk Sygeværn. 1915; 274. Foreningen til Creditgivning og Incassation i Fællesskab. Esbjerg. 1895; 86. Foreningen til Kreditgivning og Inkassation i Fællesskab (Odense Kreditbank). 1895; 45. 1898: 113. 1899: 167. Foreningen til Gavn for Kvinders Plaandarbejde. 1904; 207. Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter, Ak­tieselskab. 1917: 349. Forgylder A. W. IMogensens Efterfølger. 1903: 96. 1908; 144. 1917; 352. 1921: 237, 287. Forgyldte Støvle, Den, ved Wald. Hoffenblad. 1903; 160. Forgyldte Støvle, Den, ved Marius Jensen. ^ ejle. 1910: 118. Forhandlernes Egen Margarinefabrik, Andelssel­skab. Frederiksberg. 1923: 236. 1924: 128. Fh. A/S Chr. Birchs Bogtrykkeri ved Anna Birch. 1923: 102. Forh. A/S Julius Hertz ved Vald. Ibfelt. 1921:159. Forhen A/S H, Rabitz ved Valdemar Thaulow. 1921: 262. Forhen Aktieselskabet J. Thorballs Efterfølger ved V. Johansen. 1923: 2. forh. Atelier Friis, A/S., E. Praem. 1922: 172. Forh. P. Bergs Ægforretning ved L. E. Andersen. Nexø. 1914: 247. Forhen J. E. Bjerrings Efterfølger ved F. P. Xielsen. 1896: 5. 1923: 33, 53. Forhen P. J. Bøvings Eft. Carl Hartvig. 1918: 214. Fh. Chr. Christensens Kulhandel ved Marie Lar­sen. 1917: 349. Fh. Alvild Dahl, Christensen & Matthæis Efter­ følger ved A. O. Mathiesen. 1919: 290. Forhen Carl Engholm ved Ernst Møller. 1923: 110. 1924: 195. Fh. Thorv. A. Fischers Eftfl., P. Kelp. Roskilde. 1911; 135. Fh. John Forbæch's P^ftf. 1916: 76. Forhen G. Gamborgs Trykkeri. 1912: 120. fh. Gommesen & Rudes EftfA. Mølgaard Hansen. 1919: 97. Forhen Chr. Henrichsens Boghandel ved C. E. Ussing. Horsens. 1915: 149, jfr. 202. Forhen F. Hert'z Boghandel ved Hans Tofte. Hillerød. 1917: 20. Forhen Johanne Jacobsens Eftf., S. Bech ved L. Dilnweber. Roskilde. 1915: 57. Forhen O. Jensens Efterfølger, Aage Nielsen. 1895: 107. Forhen N. Jønssons Træ-og Finérhandel ved Larsen & Sørensen. 1915: 245. Forhen Emil Kaufmanns Efterfølger Einar Kielle­ rup ved R. M. Jacobsen. 1907: 59. 1916: 363. Forh. E. Krarups Forlag. 1917: 279. fh. R. Larsens Tapetlager, Chr. Gielstrup. 1922: 171/172. Forhen Levin & Sørners Efterfølgere, Aktiesel­skab, Anders J. Andersen. 1908: 2. 1918: 287. 1922; 122. Forh. A. Levinsens P^ftf. Johan Fode. 1915: 81. Forhen Th. LindsEfterfølger, LauritzSchmiegelow. 1918: 255. Fh. Mahrtsog Helsingør Mineralvandsfabrik Ham­let Kilden ved Axel Schrøder. Helsingør. 1916: 86. Forh. P. Michelsens Eft., Sven Holst. 1915: 105. Forhen O. Møller-Holst & Co.s Efterfølger, Aktie­selskab. 1902: 208. 1907: 61. 1918: 256. Forhen A. Nissen, I. F. Claussens Eftf. Inde­haver H. J. Nissen. Aabenraa. 1921: 180. Forhen C. Nordlundes Bogtrykkeri ved C. Hansen, og G. Hellstrøm Olsen. Hillerød. 1919: 202. Fh. Thorvald Petersens Efterfølger Viggo Becker. 1909: 34. 1910: 176, 259. Forh. E. Richters Kftfg., Georg Jørgen.sen. Ros kilde. 1918: 140. Fh. C. F. Riedels Efterfølger, J. C. Francis. 1914: 104. 1921: 261. 1924: 192. Forhen P. Saxbergs Eftfl. N. Mogensen. Frede­rikshavn. 1923: 41, jvf. 197. Forhen C. F. Schaarups Efterfølger ved Lauritz Hansen. Aarhus. 1902: 252. 1907: 226. Forhen V. Schoppes Efterfølger. 1901: 179. Fh. Steen & Sønners Mejeri. 1905: 204: 1909: 147, 277. 1912: 298, 328. Fh. H. Valeur Larsens Musikforlag (William Soel­berg). 1916; 46. Forhen L. C. Warburg & Søns Efterfølger ved ^I. Johansen. 1899: 40. 1906: 196. Forhen M. v. Waveren og Sønner, Afdeling København, Aktieselskabet. 1913: 59. Forhen J. AV. Woels Efterfølger, L. Falck & Co. 1898: 72. Fh. Ch. Wolf-Jiirgensens Efif. 1918: 233, 261. Forhen Væbers Remmesmørelsefabrik, GI. Jern- l)anevej 48, Valby, ved Carl Schibsbye. 1910: 260. 1919: 39. Fhv. Brinchs kemiske Tøjrensnings Etablissement og Garderobefarveri ved Axel Nielsen. Esbjerg. 1919: 31. Fhv. H. C. Han.sen8 Efig., Oscar Sørensen, Birke­rød. 1908: 279. Forlaget Activ ved Gerhardt H. Hillebrandt. 1918: 261. Forlaget af ('odan Bøger, Ludvig Schiith. 1914: 71. Fhv. Kehlet ved J. Mikkelsen. 1902: 149. Forlaget Landet ved Carl Gustav Schøller. Fre­ deriksberg. 1911: 269. Forlaget Lyset, Aktieselskab. 1910:151. 1912:269. Forlaget af 1907, Aktieselskab. Aarhus. 1908: 104. 1909: 132. 1911: 279. 1913: 21. Forlaget 1911, Aktieselskabet. 1911: 6. Forlaget for Reproduktion af nordisk Kunst, C. C. Stender. 1892: 117. Forlaget Norden, Aktieselskab. 1906: 6, 198. 1907: 190. 1908: 8. 1909: 3. Forlaget Sønderjylland, Indehaver Bruno A. Schoon. Sønderborg. 1924: 282. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn. 1889: 261. 1891: 38. 1893: 2, 44. Forlagscompagniet. 1889: 259. Forlagsexpeditionen >Orient< ved Carl Poulsen & Co. W24 : 84. Forlagsmagasinet, Aktieselskab. 1909: 252. Forlagstrykkeriet ved Andr. K. Jensen. Aarhus. 1920: 129. Formann, A., & Co. 1902: 78. 1907: 164. 1917: 6. 1919; 122. 1922: 171. Formann, Charles J. 1906: 156. FormKkifertagfabrik, Aktieselskabet. Gentofte Kommune. 1917: 214. Forniklingsanstalten Electro ved Edv. Nielsen. 1923: 231. Forniklingsanstalten Galvani ved G. E. L. Møller. Aarhus. 1919; 279, ' Forretningen Lund ved Ludvig Petersen. Frede riksberg. 1901: 130. Forretnings-Forsyningen, Aktieselskabet. 1915; 158, 274. 1917; 348. Forretningstrykkeriet ved H. Christensen. Fre­deriksberg. 1910; 154. Forretningstr\'kkeriet Aka ved A. K.Andresen og A. Truelsen. 1924: 52, Forsamlingshuset Holeby, Aktieselskabet. 1895: 112. 1896; 41. 1899; 28. 1902; 62. 1903: 58. 1904; 54. 1906; 232. 1908: 125. 1910: 161. 1911: 219. 1913; 268. 1917: 222. Forsberg, G., Butiks-og Vindues-3kIontering. 1923: 7. Forsikrings-Aktieselskabet Absalon. 1910; 3. 1911; 99. 1914: 105, 258, 260. 1915: 240. 1916; 396. 1917; 135. 1918; 9, 88. Forsikringsaktieselskabet Agleia. 1917: 127. Forsikrings-Aktieselskabet Aurora. 1917: 134, 391. Forsikringsaktieselskabet Dana. Aarhus. 1916: 265. Forsikringsaktieselskabet Dania. 1915: 299. 1916; 177. Forsikrings-Aktieselskabet Dannevirke. Frederi­cia. 1916: 69. Forsikringsaktieselskabet Dansk Union. 1916; 326. 1917: 206. 1919; 43. Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phønix. 1917: 438. 1918: 7. Forsikringaktieselskabet Fionia. Faaborg. 1918; 30. Forsikringsaktieselskabet for Forulykkedes Efter­ladte. Aarhus. 1910: 194. Forsikrings-Aktieselskabet Frejr. 1916: 72. Forsikrings Aktieselskabet Fønix. 1908: 115. 1909: 118. 1910: 30. 1911: 127. Forsikringsaktieselskabet Germania. 1907: 233. 1908; 4. Forsikringsaktieselskabet Globus. 1916: 276. 1917: 211. Forsikrings-Aktieselskabet Gorm. 1915: 270. Forsikrings-Aktieselskabet Hamburg. 1906; 247. 1908: 4. Forsikrings-Aktieselskabet Hansa. 1913: 6. Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal. 1898: 72. 1903: 116. 1904; 64. 1906: 246. 1910: 128. 1913; 254. 1914: 103. 106. Forsikringsaktieselskabet Hjemmet. Aarhus. 1905: 82. 1906; 118, 168. Forsikringsaktieselskabet Idun. 1899; 57. Forsikringsaktieselskabet Jutlandia. Aarhus. 1917: 336. Forsikringsaktieselskabet Mundus. 1899; 75. 1903: 140. 1904: 230. Forsikrings-Aktieselskabet National. 1905: 159. 1913; 151. 1916: 74. 1917: 13. 1918; 117. Forsikrings-Aktieselskabet Neptun. 1917; 211. Forsikringsaktieselskabet Norden. 1910; 255. 1911: 187. 1914: 137. 1916: 242. 1917: 8, 202. 1918; 254. Forsikringsaktieselskabet Norske Globus. 1917: 211. Forsikrings -Aktieselskabet Orion. 1917; 392. 1918; 310. Forsikrings-Aktieselskabet Poseidon. 1911: 290. Forsikringsaktieselskabet Rhenania. 1904; 108. 1906; 27. Forsikringsaktieselskabet Securitas. Berlin. 1899: 57. 1904: 25. 1909: 251. Forsikrings-Aktieselskabet Selandia. 1917; 165. Forsikrings-Aktieselskabet Skandia i Stockholm. 1906; 155, 224. 1907; 7. 1913; 150. 1923: 85 (2 Anm.). 1924; 87 Forsikrings-Aktieselskabet Skjold. 1889; 124. 1909; 144,172. 1910: 317. 1911: 160. 1917; 93. Forsikrings-Aktieselskabet Svenska Lloyd. 1916: 325. 1918; 162. Forsikrings-Aktieselskabet Terra. 1903; 178. 1905; 47, 139. 1906: 6. 1909; 147. 1917: 273. Forsikringsaktieselskabet L'Urbaine. 1909: 143. Forsikringsaktieselskabet Valkyrien. Odense. 1901; 132. Forsikrings-Aktieselskabet Vort Folk. 1917:350. Forsikrings-Aktieselskabet Værnet. 1903; 213. 1908: 212, 299. Forsikringsaktieselskabet Værnet. Frederiksberg. 1900; 193. 1901; 77, 162. 1903: 217. Forsikrings-Aktieselskabet Økonomen. 1909; 86. Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne. Maribo. 1918: 32. Forsikrings-og Genforsikringsaktieselskabet Con­tinental. 1916: 318, 361. 1917; 54, 207, 347. Forsikrings-og Genforsikrings-Aktieselskabet Ura­nia. 1917; 395. Forsikringsanstalt for danske Værnepligtige. Aalborg. 1891: 81 (2 Anm.). 1923: 120. 1924; 93. Forsikringsanstalten Simplex, N. Winkler. 1920: 5. Forsikringsforeningen, Randers. 1922; 213, jfr. 190. Forsikringsforeningen Jj'lland, Brand-, Tyveri-og Sygeforsikring. Aarhus. 1919: 278. Forsikringsforeningen Ly. Næstved. 1911; 138. Forsikringsselskabet Codan, Aktieselskabet. 1916: 45. 1917; 390. Forsikringsselskabet Danmarks Genforsikring, Aktieselskabet. 1915: 187. 1916; 149. Forsikringsselskabet Idnn, Aktieselskab. Kolding. 1916: 70. Forsikringsselskabet Patria. 1906; 199. Forstadens Kolonial-og Produktforretning ved N. M. Jensen. Frederikshavn. 1889: 10. 1902: 64. Forst-og Jagtbuset ved Riegels. Frederiksberg. 1907; 195. Forstplanteskolen Faaborg (C. J. Smidt). Faaborg. 1909: 315. Forstædernes Beklædningsmagasin, Aktieselska­bet. 1908: 243. 1909: 225. Forstædernes Brændeforsyning ved P. E. Ras­ mussen. 1917; 309. Forstædernes Brødfabrik, Aktieselskabet. 1917: 242. Forstædernes Ismeieri. 1889: 424. Forstædernes Mælkeforsyning ved J. Arpe. 1923: 234. Forstædernes Papirforsyning,L. Andersen. 1919:6. Forstædernes Parti & Auktionsvare Udsalg af Ma­ nufaktur ved .Johannes Wohner. 1918: 166. Forstædernes Sæbehus, Aktieselskabet. 1914: 103. Forsølvnings Anstalten »Føniks« ved P. Hviid. 1923: 107. Forsølvnings-og Forniklingsanstalten Astral, Ejler Jensen og Oskar Eskildsen. 1924: 109. Forsølvnings og Forniklingsanstalten Galvano ved P. Ruberg. 1918: 213. Fortuna ved Jørgen Jacobsen. 1898: 142. Fortuna ved Jens Larsen. Aalborg. 1921: 171, 194. Fortuna ved J.Pedersen. Nykøbing F. 1910: 135. Fortuna ved H. Rasmussen og C. Hansen. Hel­ singør. 1916: 155. Forum, Aktieselskabet. 1914: 195. 1915: 46. 1916: 243. Forum, Gregers. Varde. 1889: 393. Forward ved E. Pedersen. 1917: 392. Foss, Chas. 1904: 47. Foss, H., Eftflg., O. Nielsen. 1907; 191. Foss, O. Odense. 1905: 11. 1910: 297. 1911; 246. 1914: 247. 1918: 123. 1922: 132. 1924; 60, 91. Foss's, Vilh., Efterfølger. 1914: 142, 217. 1916: 217. 1918: 115. Fossilioplastic Society, Aktieselskabet. 1914; 167. Foto, AJitieselskabet. 1910: 123. Foto-Amatøren ved K. Storm-Petersen. 1918: 262. Foto-Centralen ved N. K. Hansen. Aalborg. 1920: 234. Foto-Centralen ved G. Jørgensen. Aarhus. 1921; 249. Foto-Centralen v/A.Luckow. Horsens. 1923:199. Foto-Centralen ved Johs. Rønvig. Vejle. 1919: 141. Foto Co. & Lyngby kern. Fabrikker, Carl A. Kahler & P. Damgaard. 1913: 289. Foto-Colorit ved Bo Andersen. 1922: 121. Fotograf-Atelier Iris ved F>mil Clausen. 1909: 143. Fotografisk Forlag, Aktieselskabet. 1912; 3. Fotogralisk Handelshus, M. Abrahamsen. 1912: 149, 177. Fotografisk Import-Forretning, Alfred Knappe. 1901; 177. Fotografisk Special Forretning, Fotografisk Maga­sin for Amatører, Chr. Råbes. Aalborg, 1905: 125. Fotografisk Specialforretning, J. Bruun. 1905: 181. Foto Kino ved L. E. Jensen & V. F^rederiksen. 1922: 262. Foto-Magasinet (Bloch. Roulund & Sperling), Ak­tieselskabet. 1916; 147. Foto Magasinet ved P. Lauridsen. Kolding. 1915: 74. Fotoplastikon, Aktieselskabet. Odense. 1907; 68. 1911: 329. Fotorama, Aktieselskabet. Aarhus. 1910: 166. 1911: 199. 1912: 200. 1915: 147. 1916: 303, Fotoranias Filmsbureau, Aktieselskab. Aarhus. 1915: 147. Fougsteds Pelsvarefabrik, Aktieselskabet. 1912: 237. Fournais, P. V., & Co. 1894: 82. 1897; 107. Fournais, P. V., & Co., Aktieselskab. 1899: 158. 1903; 28. Le Fournisseur ved A. Roldby. 1924; 151. Fox Skrivemaskine Comp. ved G. Gregersen. 1903; 99. Fraenckel, Oscar, & Co. 1917: 395. 1920: 141. 1921; 8. Fraenckels, L., Tapet-Fabrik, Aktieselskab. 1917: 89, 429. Fraenkel, Georg. 1906: 80. Fragtmandscentralen, Aktieselskabet. 1911: 212, 321. Fragtselskabet >Bien* Vognmands-og Speditions­ forretning v/ Bech Nielsen & Co. 1922: 6. Frakkehuset, Aktieselskabet. 1913: 10. Frakkemagasinet ved Ove Hansen. Odense. 1924: 275. Fram, Aktieselskabet. Struer. 1903: 43. Francaise, La, J. L. Brandt Møller. 1909: 30. La France ved Aage Jessen. Aalborg. 1924: 229. *France, La, ved N.P.Mortensen. Aalborg. 1921: 45. 1924: 229. France, La, ved M. Olsen. 1895: 119. France, La, ved Mikkel Sørensen. Frederikshavn. 1915: 173. France Scandinavie ved A. Andersen. 1921; 5, 116. Franch & Weitzmann. Roskilde. 1918: 266. Franck & Tobiesen. 1915; 51. Franck, Georg. 1913; 3. Franck, H. P., og 8øn. 19(X); 112. Franck, Hannibal, 1918: 4. 1919: 116. 1921; 89. Franck, Tb. Odense. 1919; 180, 238. Franck, W. 1890; 3. Franck, Vald., <*c Co. 1924; 109. Franck, Wald., & Co. 1892; 83. Franco, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 334. *Frandsen ogBertelsen. Bredebo. 1923: 205. 1924; 212. Frandsen & Frederik.sen. Aarhus. 1923; 70. Frandsen & Skaastrup. Sønderborg. 1924; 48. Frandsen & Søn. 1889; 266. Frandsen, E., Aktieselskabet. 1916; 320. Frandsen, P]., & ]\Ieyer. 1889; 270 (2 Anni.) 1891; 14, 25. 1902; 4, 6. 1909; 117. Frandsen, E., & Meyer ;_Gødningshuset). 1902; 6. Frandsen, Georg. Vordingborg. 1904; 51. Frandsen, I. C., Ringsted Dampmølle, Aktiesel­ skab. 1910; 210, 265. 1911; 271. 1918; 24. Frandsen, J., & Co. 1923; 258. 1924; 107. Frandsen jun., J. Frederiksberg. 1920: 164. Frandsens, F. 31., Enke. Faaborg. 1896; 84. Frandsens, I^., Jernstøberi. Holbæk. 1889; 142. 1906; 59. 1911; 191. 1913; 128, 185. 1920; 187. Frandsens Yinhandel, Aktieselskabet. 1909:203. Frank & Petersen. Aarhus. 1907: 226. 1910; 193. 1919: 185. 1922: 63. Frank, Louis. 1911: 36. 1915; 104. Frankér, Aktieselskabet. 1910; 93. P'ranklin, Wilhelm L. 1907; 161. Fransk Automobilforretning, Aktieselskab. 1913: 62, 124, 251, 230. 1914; 142. 1917; 9. Fransk Dukkemagasin, Aktieselskab. 1914: 306. Fransk Herregarderobe IMagasin ved Jens ]M. J. Nordqvist. 1889; 240. Fransk Modemagasin, Aktieselskab. 1914: 304. Fransk Modevare-Import, Aktieselskabet. 1913: 5, 210. 1915: 209. Fransk-Nordisk Kemikalie Import ved K. Jessen. 1920: 119. Fransk Olie-Import, Harald Juhl. 1911: 126. Fransk-Dansk Vinimport ved J. M. Helmbæk. 1913. 206. Fransk-Dansk Vinkompagni, Aktieselskabet. Oden­se. 1913: 297. 1916; 409. Fransk Dansk Vinkompagni ved M. M. Bonde & Co. Odense. 1911; 108. Fransk-Nordisk Kompagni, Aktieselskabet. 1917: 244. Fransk Spansk Vinlager Birger Nissen. 1922; 44. Franske Antikviteter, Aktieselskabet. 1917; 131. Franske Conservesfabrikker, De, Eugéne Pottier, Aktieselskabet. 1916; 12. Franske Køkken ved Ane Rj'dholt, forhen gift PVancis, Det. 1923: 165. Franske Pianomagasin, Det, Aktieselskabet. 1899: 59. 1900: 37. 1901; 128. 1903; 97. 1907 87. 1915: 159. 1918: 88. Franske V'inlager ved S. P. Sørensen, Eet. 1921; 258. Frantzen, Aug. R. 1924: 146. Frantzen, L. D. Randers. 1907; 77. Franzmann, H. Fredericia. 1910: 144. Franzosisch-Deutsche Torfspiritus Compagnie, Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Mou Kommune. 1904; 216. Frausing, P., i Likvidation. Korsør. 1921: 17. Fratz's, Chr., Efterfølger. 1903; 48. Frea ved Chr. Jensen. 1915; 52. Fredens Kaffemølle, Aktieselskabet. 1908: 115. 1912; 297. Fredensborg-Asminderød Hønseri ved D. G. T. Hansen. Asminderød. 1900; 25. Fredensborg Cyclebørs, Aktieselskab. 1909; 14. Fredensborg Gas-og Vandværk, Aktieselskab. 1906; 11, 137. 1907: 12. Fredensborg kemiske Fabrikker ved V. Peter.«en. 1914: 113. Fredensborg kemiske Fabrikker ved Victor Pe­tersen. Frederiksberg. 1914; 144. Fredensborg kemiske Fabriker, Udleveringslager ved Victor H. A. Petersen. 1914: 108. Fredensborg og Omegns Spare-og Laanekasse. 1902; 189. 1903: 32. 1904; 110. 1907; 11,241. 1908; 67. 1912; 220. Fredensgades Sæbebod ved Johs. Madsen. 1923; 5. Fredens Mølle, Aktieselskabet. 1904: 2. 1906; 128. Fredericia Adressecontoir. 1889:413. 1892:104. Fredericia Andelsmeieri, Aktieselskabet. 1890; 59. Fredericia Automobilhandel ved P. Juul. 1923: 251. Fredericia Automobil-og ^Maskinværksted ved Andersen og Kliiwer. 1923; 251. Fredericia Automobil-og Motor-Værksted ved P. Nielsen. 1919: 61. Fredericia Bambusmøbel-og Sengefabrik ved O. Mikkelsen. 1912: 58. Fredericia Boghandel ved P. Hestbek Jensen. 1905; 112. Fredericia Bordindustri ved Eriksen og Schmidt. 1924: 20. Fredericia Brødfabrik, Aktieselskabet. 1907; 302. 1908; 157. 1918: 157. Fredericia Bys og Omegns Spare-og Laanekasse. 1890; 22. 1891; 34 (2 Anm.). 1896; 126. 1901: 155. 1909: 166, •244. 1914: 29. 1915: I 154. 1919: 142. 1922: 255. ' Fredericia Børste-og Trævarefabrik, Aktieselska-j bet. 1899: 109. Fredericia Centraltrj'kkeri, Aktieselskabet. 1909; j 110, 196. I Fredericia Centraltrykkeri, Johs. Pladsen & Co. | 1919: 308. ' Fredericia Cigarfabrik, Aktieselskabet. 1915: | 128. i Fredericia Cigarfabx'ik ved Th. L. Petersen. 1905: j 19. II Fredericia Dampsnedkeri ved Johannes Ernst i j Likvidation. 1907: 229. ; Fredericia Farve-og Lakfernisfabrik. 1889: 413. Fredericia Gravør-og Stanseværktøjsfabrik ved j Nielsen & Jepsen. 1922: 92. Fredericia Jærnbandel, Aktieselskab. 1909: 303. i 1910: 172. ' Fredericia Jernstøberi, Aktieselskab. 1889: 413. | 1899: 91, 155. 1909: 324. 1911: 92, 256. j Fredericia Jærn-og Staalforretning ved Ponl Mørch. 1923: 181. Fredericia Kaffe-og Thehandel ved O. J. Simon­sen. 1896: 126. Fredericia kemiske Fabrikker,Aktieselskabet. 1906: 290. 1907; 256. Fredericia Klædeskofabrik ved M. Andersen og M. Andreasen. 1918: 108. Fredericia Klædeskofabrik ved Petersen & Han­sen. 1920: 116. Fredericia Kolonialforretning en gros. Aktiesel­skab. 1915: 295. 1916: 138. Fredericia Kolonial-& Foderstofforretning ved Vald. E. Nielsen. 1919: 258. Fredericia Konfektionsfabrik ved J. V. Dammand. 1922; 70. Fredericia Konfekturefabrik ved Marius Christen­ sen. 1923: 272. Fredericia Konservesfabrik, Aktieselskab. 1916: 427. Fredericia Korsetfabrik ved Fr. Studstrup. 1923: 203. Fredericia Kortfabrik, Aktieselskabet. 1897; 189. Fredericia Maskinsnedkeri og ^løbelfabrik ved M. Petersen. 1906: 290. Fredericia Materialhandel, Chr. Hall. 1889: 413. Fredericia Møbel og Madrasfabrik ved Christian­ sen & Risager. 1923; 129. Fredericia Møbel-og Udstyrsforretning ved Ar­lingtons Efterfølger, H. Jensen. 1916: 69, Fredericia nye Materialhandel ved Sextus Has­sing. 1905; 196. Fredericia ny Tapet-og Farvehandel ved Viggo Håiiser 1923; 76, jvf. 294. Fredericia Ostelager en gros, Jens Peter Hansen. 1918; 108. Fredericia Oste-et Victualiehandel ved P. H. Perthou. 1911: 29. Fredericia Petroleumsaftapningsanstak ved H. Jørgensen. 1905: 41. Fredericia Pølsefabrik ved P. Petersen. 1920; 43. Fredericia Skibsprovianteringsforretning ved Cle­ ment Østergaard. 1922: 92. Fredericia Skotøjsfabrik ved A. Jensen & Søn. 1919: 191. Fredericia Smede-og Maskinværksted, M. Th. Madsen, Aktieselskab. 1916: 138. Fredericia Sodafabrik, Aktieselskabet. (Hermann Frederiksen ct Co.) 1915; 205. 1916; 34. Fredericia Spareforening. 1908: 233. Fredericia Stenhuggeri og Gravstensforretning ved Sørensen og Rasch. 1915: 20. Fredericia Stolefabrik, Aktieselskab. 1911: 314. 1912: 88. 1915: 235. Fredericia Støbegods, Aktieselskabet. 1913: 60. Fredericia Svovlsyre-og Superfosfatfabrik, Ak­tieselskabet. 1914; 321. 1916; 311. Fredericia Sølvpletvarefabrik ved V. L. Pedersen. 1921: 230. Fredericia Tapet-og Farvehandel ved J. B. Jen­sen. 1907: 256. Fredericia Teglværk, Aktieselskabet. 1907: 24. 1908; 203. 1909: 195. Fredericia Tegnekontor og Broderihandel ved N. P. Andersen. 1921; 304. Fredericia Trælasthandel, Aktieselskabet. 1905: 265. 1909: 83. 1910: 334. 1912: 117. 1915: 181. 1917: 460. 1918: 46, 131/132. Fredericia Træskofabrik ved A. Hansen & Co. 1922: 165. Fredericia Trævarefabrik ved S. K. Jensen & Søn. 1919; 284. Fredericia Tæppefabi'ik, Aktieselskab. 1897:203. Fredericia Vogn og Aatomobillakereri ved L P. Jensen og Søn. 1921: 78, 200. Fredericia's belæssede Banevogn ved J. Jørgen­ sen. 1917: 159, 268. Frederiks Brugsforening. 1909: 215. Frederiksberg Afbetalingsforretning ved H. P. Nielsen. 1913; 94. Frederiksberg Automobil-og Maskinfabrik ved Aage Hansen. 1923: 59. Frederiksberg Automobilværksted Auto >Vingo< ved Oscar Larsen. 1921: 212. Frederiksberg Bank, Aktieselskabet. 1899: 23. 19(X): 78, 159. 1901; 59. 1903: 31. 1904: 130. 1905: 140. 1906; 157. 1908: 9, 10, 120. 1910: 234. 1912; 218 (2 Anm.). 1913: 93. 1916: 368. 1917: 441. Frederiksberg Barnevognsfabrik ved M. F1 Friedel. 1906: 253. Freiieriksberg Barnevognsmagasin ved Gundelach. 1920; 106. CXXXIV Firmafortegnelse: Fr—Fr. Frederiksberg Beklædningsoplag ved J. Larsen. 1915: 218. Frederiksberg Bodega ved Chr. Gyldenslette. 1924: 221. ^Frederiksberg Bodega ved C. Vangsø. 1923: 34. 1924: 221. Frederiksberg Bogbinderi ved Xiels J. Stevns. 1910: 129. Frederiksberg Bogtrykkeri ved Vilhelm Nielsen Oii Jul. Skiern. Frederiksberg. 1921: 264. Nf: Frbg. Brændselsforretning ved Tømming & Jen­sen. 1921: 90. 1924: 33 jvf. nu: Frederiksberg Brændselsforretning ved V. Tømming. 1924: 33. Frederiksberg Brændselsforretning ved V. Tøm­ ming. 1924: 33. Frederiksberg Brødfabrik ved P. F. Løser. 1895:42. Frederiksberg Brød & Biscuitfabrik, Aktieselska­bet. 1917: 61. Frederiksberg Byggeselskab (Louis Hansen, Carl Købler, Adam ]Matthissen og Victor Mer­tins). 1898: 177. *Frederiksberg Cementstøberi, Poul Mortensen. Anm. 1922: Statstidende 187 for 1922. 1924: 32, 128.) Frederiksberg Chaiselong-og Madras-Fabrik, Ak­tieselskab. 1908; 63. Frederiksberg chemiske Fabrikker ved E. Roep­ stortf Schiønning. 1918: 91. Frederiksberg Cigar-Import, Aktieselskabet. 1906: 225. 1907: 143. 1909: 35, 283. 1910: 261. 1912: 334. Frederiksberg Colonialforsvning ved J. C. Due. 1917: 136. Frederiksberg Colonial-Lager ved Carl Knudsen. 1923: 236. Frederiksberg Conserves Magasin, O. Girotti. 1917: 350. Frederiksberg Conserves Magasiner ved N. P. Petersen. 1898: 159. Fiederiksberg Cykle-og Motorfabrik ved Altred Nepper. 1913: 234. Frederiksberg Dampvaskeri ved Søren Peter Sø­rensen. 1912: 307. Kf. Frederiksberg elektriskeInstallationsforretning ved Axel Hansen & Kr. Madsen. 1921: 164. 1924: 129. Frederiksberg elektriske Installationsforretning, Kr. Madsen. 1924: 129. Frederiksberg elektriske Skotøjsreparation ved Chr. Andersen. 1906: 8. Frederiksberg en gros Vinforretning ved L. Schmidt. 1916: 330, 406. Frederiksberg Farvehandel ved Frederik Jensen. 1914: 41. Frederiksberg Farve-og Kemikalieforretning ved Henning-Orla Bruhn. 1919: 72. Frederiksberg Fedevareforretning v. Chr. Nielsen. 1919; 124. Frederiksberg Fedtsmelteri ved Edvard Jensen. 1913: 65. Frederiksberg Flytteforretning ved Lars Peter Larsen. 1914: 263. Frederiksberg Fodtøjsfabrik ved F. Reingaard. 1896: 164. Frederiksberg Fourageforretning ved N. P. Mor­tensen og L. C. Thorsen. 1908: 62, 63. Frederiksberg Frugtlager ved Knud Sørensen. 1924: 250. Frederiksberg Frøforsvning, Anton Finnernp. 1921: 139. Frederiksberg Garnforretning ved C. C. Hunæus. 1911: 214. Frederiksberg Gas-og Vandstation ved Brdr. Christiansen. 1922: 265. Frederiksberg Gasværksarbejderes Handelsaktie­selskab. 1902: 105. Frederiksberg Glasmagasin ved E. Mathiesen. 1923: 281. Frederiksberg Glasværk. 1889: 131. 1895: 58. Frederiksberg Glasværk, Aktieselskabet. 1899: 61. 1907: 167. 1915: 275. 1917: 404. Frederiksberg Haandarbejdsmagasin, L. Nielsen. 1923: 59. Frederiksberg Handelshus ved Madsen og Sed­lazeck. 1920: 144. Frederiksberg Handskemagasin ved A. E. Plad­sen. 1924: 8. Frederiksberg Hesteslagteri ved Chr. Hansen. 1910: 36. Frederiksberg Honninghus ved Carl Christiansen. 1915: 27. Frederiksberg Hurtig-Expres, Aktieselskabet.1917: 212, 283. Frederiksberg Husholdnings Industri ved Chr. Jensen. 1922: 129. Frederiksberg Industrimagasin Aktieselskab. 1914: 42. Frederiksberg Isenkram-og Udstyrsforretning ved O. PI Lund. 1900: 177. 1923: 237. Frederiksberg Isværk, H. Jensen. 1904: 170. Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie­ selskabet. 1897: 52. 1901: 181. 1902: 151, 188. 1907: 63. 1911: 10. Frederiksberg Jernstøberi og Maskinfabrik, limi­teret. 1890: 51. 1893: 24 (2 Anm.). Frederiksberg Kaffehandel ved Peter Wandel. 1891: 122. Frederiksberg Kaffe-& The Forretning ved (^rla Br^'de. 1908: 213. Frederiksberg Kakkelovnskompagni ved K. G. Nielsen. 1920: 250. 1921: 138. Frederiksberg Kolonial & Fødevarelager, Aktie­selskabet. 1914: 308. Firmafortegnelse: Fr.—Fr. cxxxv ^Frederiksberg Kulimport ved A. Lindquist. 1924: 32, 33. Frederiksberg Kul-og Koks Forsyning, J. Lar­sen. 1922: 178. Frederiksberg Kunstforlag, Aktieselskabet. 1915: 26. Frederik8V)erg Lejebibliothek, Bog-, Papir-og Musikhandel ved Herluf Sindahl-Petersen. 1918: 138. Frederiksberg Ligkistemagasin ved Carl Bagge. 1909: 205. Frederiksberg Læderhandel v. Charles Madsen. 1919: 232. Frederiksberg Lædervareforretning ved G. C. Preisler. 1915: 249. Frederiksberg Maskin-og Elektrotekniskfabrik ved Ej. Friis-Hansen. Frederiksberg. 1899: 41. Frederiksberg Material-ogFarvehandel ved Ander­sen & Jeppesen. 1896: 146. 1898: 38. Frederiksberg Materialhandel ved Johannes Niel­ sen. 1919: 149. Frederiksberg Meieri. 1889: 40. Frederiksberg Messe ved Harald O. Christensen. 1895: 119. Frederiksberg Metalindustri ved H. A. Olsen og L. Henriksen. 1920: 206. Frederiksberg Metalvarefabrik, Aktieselskabet. 1916: 250, 286. 1917: 100, 439. Frederiksberg Motorkompagni ved Herluf Rask & Chr. Schmidt. 1924: 272 273. F'rederiksberg Murmaterialeforretning ved Vilh. J. Grøndahl. 1922: 52, jfr. 79. FrederiksbergMusikhus vedG. Poulsen. 1923: 280. Frederiksberg Mælkeforsyning v. Johs. Wogn­ sen. 1919: 13. 1921: 139. Frederiksberg Møbelbørs, AktieselskaVæt. 1910: 34. Frederiksberg Møbelmagasin ved Andersen & Rasmussen. 1901: 130. Frederiksberg-Nørrebro Brændselsforsyning ved Olsen og Stiirup. 1916: 110. 1918: ]35. Frederiksberg Ostebod ved Jacob Rasmussen. 1922: 202. Frederiksberg Overstykke-Magasin, Aktieselska­ bet. 1910: 35. 1913: 259. Frederiksberg Papirfabrik. Kbhvn. 1889: 252. 1894: 28. 1895: 2. 1910: 180. 1915: 78. 1918: 60. Frederiksberg Papirforretning, Aktieselskabet. 1909: 229. Frederiksberg Papirforsyning ved V. G. Klein. 1924:.33. •Frederiksberg Papirforsyning ved R. Mortensen. 1906: 57. 1924: 33. Frederiksberg Parti-& Auktionsvare-Udsalg ved O. Zimmermann. 1904: 191. Frederiksberg Petroleumsaftapnings-Anstalt ved Chr. Weber. 1916: 219. Frederiksberg Possementfabrik ved C. G. Schelin. 1897: 159. *Frederiksberg Rebslageri, A. P. Andersen cfe Søn. 1920: 46. 1921: 284. 1924: 269. Frederiksberg Sandkagebageri ved V. Jensen. 1908: 93. Frederiksberg Savværk, Listefabrik og Tømmer­handel ved J. Nedergaard. Silkeborg. 1921: 50. Frederiksberg Sengeudstyrs-og Hvidevare-For­retning ved Th. Trolle. 1903: 198. Frederiksberg Skiltefabrik ved Frederik Hansen. 1912: 218. Frederiksberg Skotøjsmagasin ved J. A. Jørgen­sen. 1920: 164. Frederiksberg Smør-og Margarinelager, Aktie selskabet. 1911: 324. Frederiksberg Sparekasse. 1915: 314. 1918: 62. 1921: 239. Frederiksberg Specialforretning i Linoleum ved Charles Christensen. 1913: 211. Frederiksberg Sportmagasin ved Brødrene Kar­berg. 1916: 219. 1924: 153. Frederiksberg Sporvejs-og Elektricitets-Aktie­selskab. 1897: 196. 1901: 195. 1904: 130. 1911: 298. 1912: 244. 1915: 314. 1917: 138, 212. Frederiksberg Stelmonteringsfabrik, Aktieselska­bet. 1917: 99. Frederiksberg Støvsugeforretning og Tæpperen seri ved Georg Christensen. 1924: 177. Frederiksberg Sukkerhus ved Fritz Paustian. 1908: 214. Frederiksberg stenografiske Bureau ved Weiss. 1913: 258. Frederiksberg Sukkerhus ved William Rasmussen. 1891: 122. Frederiksberg Teglværk (bag Søndermarken) ved P. Hofman-Bang m. FL 1898: 5, 17. 1903: 197. Frederiksberg Telefonkiosker. Aktieselskabet­1915: 217. Frederiksberg Tin-Metalindustri ved Christensen & Petersen. 1924: 249. Frederiksberg Torvehalle, J. P. Rasmussen. 1921: 139. Frederiksberg Transportkompagni v. Knud Jensen & Axel Christensen. 1919: 231. Frederiksberg Trikotagelager ved Chr. Schiellerup. 1915: 138. Frederiksberg Trælastforretning, Aktieselskabet. 1899: 200. 1901: 6. 1902: 106. Frederiksberg Træskæreri og Tømmerhandel, Aktieselskabet. 1906:280. 1908:303. 1910:128. Frederiksberg Træskæreri og Tømmerhandel ved L. Kaaber. 1901: 130. 1904: 209. Frederiksberg Tøjhus ved J. V. Christensen. 1910: 130. Frederiksberg Varehus ved J. C. Mørch. 1915: 138 jfr. 189. Frederiksberg Vildt-og Viktnaliehalle. 1905; 206. Frederiksberg Vin-Import Holger Hansen. 1922: 101. Frederiksberg Vinkompagni ved Rasmus Hansen & Co. 1918; 214. Frederiksberg Vin-Lager ved L. Chr, Pedersen. 1911: 325. Frederiksberg Voxdug-og Linoleum Magasin ved Chr. H. Hansen. 1899: 162. Frederiksbergs .Antikvariat ved A. L. E. V. Ørnø. 1913: 259. Frederiksbergs chemiske Fabrik ved H. C. Jen­sen. 1890: 92. Frederiksberg Ejendomskontor ved Holger H. Houd. 1919: 73. Frederiksbergs Manufacturforsyning ved R. C. Roussell. 1890; 101. Frederiksbergs nye Mælkeforsyning ved N. P. Hansen. 1895: 89. Frederiksberg Smørrebrøds-Anretning ved M. A. Høyberg. 1920; 143. Frederiksbergs Speditions-& Toldklarerings­forretning ved Hansen & Høyberg. 1898; 177. Frederiksbergske Ejendomssocietet, Det, Aktie­ selskabet. 1898; 178. Frederiksberggades Kjolemagasin ved Ella Han­sen. 1908 •. 184. Frederiksbjerg Beklædningsmagasin ved Carl V^. Secher. Aarhus. 1922: 110. Frederiksbjerg Biograftheater, Aktieselskabet. Aarhus. 1910; 166. 1911: 252. 1917: 77, 455. Frederiksbjerg Bog-og Papirhandel ved Aage Hass. Aarhiis. 1901: 30. 1912: 285. Frederiksbjerg Installations Co. ved Chr. og Th. Nielsen. Aarhus. 1920; 151. Frederiksbjerg Kontante Manufakturforretning Carl J. Jensen. Aarhus. 1904; 14. Frederik8l:)jerg kontante Trikotageforretning ved Carl Svenningsen. Aarhus. 1912; 201. Frederiksbjerg Manufakturhandel ved Peter Ham­mer. Aarhus. 1906; 265. Frederiksbjerg Ostehus ved S. Boutrup. Aarhus. 1918; 151. Frederiksbjerg Papirhandel, Aktieselskabet. Aar­hus. 1904; 14. Frederiksbjerg Strømpe-Magasin ved R. P. Jensen, Aarhus. 1907: 180. Frederiksbjerg Symaskine-& Cycleforretning ved O. Chr. Olesen. Aarhus. 1908; 19. Frederiksbjerg Trælasthandel, Aktieselskab. Aar­hus. 1918: 37. Frederiksbjerg Tøjhus ved J. Chr. Jakobsen. Aarhus. 1922; 16. Frederiksbjergs Colonialhandel ved T. Jensen. Aarhus. 1890; 20. Frederiksbjergs Mønsterrøgeri ved 'Si. C. Jensen. Aarhus. 1919; 185. Frederiksbjergs Tricotage-&. Garnforretning ved R. P. Holm. Aarhus. 1889; 370. Frederiks Borg, Aktieselskabet. Thisted. 1908: 174. Frederiksborg Amts Spare-og Laanekasse. Hillerød. 1889: 286. 1890: 15, 39. 1892; 62. 1897: 196. 1900; 178. 1908; 216. 1917: 140. 1922: 153, 246. Frederiksborg Amts Tidende, Aktieselskab. Hille­rød. 1915: 191, 277. Frederiksborg kemiske Fabrikker, Hillerød, ved Herm. L. Melskens. Hillerød. 1923: 238. Frederiksborg Maskinsnedkeri, Aktieselskabet. Hillerød. 1905: 27. 1910: 264. Frederiksborggade-Kiosken, Aktieselskabet. 1914: 282. 1915: 25. 1916: 243. Frederiksborggades Beklædningsmagasin. 1889: 265. Frederiksborggades Bluse-og Modemagasin ved Ellen Johansen. 1924: 28. Frederiksborggades Kaffehus, Aktieselskabet. 1911; 263. Frederiks})orggades ny Materialhandel, Axel Grove, Cand. pharm. 1893; 12. Frederiksbroens Katieforretning, Martin P. Birke­lund. Odense. 1907; 270. Frederiksbroens Kalkværk. Odense. 1889; 314. 1916: 225, 375. Frederiksdal Brugsforening. 1907; 179. 1909: 75. 1914: 90. Frederiksen og Jens Hansen. Lendemark. 1918: 194. Frederiksen & Jensen. 1919: 223. 1921; 3. Frederiksen og Kirschner. Frederiksberg. 1908: 276. 1910; 18L Frederiksen & Maymann. Frederiksberg. 1919: 231. Frederiksen & Pedersen. Aarhus. 1907; 101. 1912: 169. Frederiksen & Søn, Fredericia. 1895; 175. Frederiksen, A., & Co. 1917; 56, 352. 1919: 36. Frederiksen, C. C., & Søn. Kolding. 1894; 40. Frederiksen, Carl. Fakse. 1923: 12. Frederiksen, Carl, Aktieselskabet. Lyngby Sogn. 1902; 211. Frederiksen, Carl, & Søn. Roskilde. 1914: 197. 1919; 271. 1923; 90. Frederiksen, Erhard, Svinningegaard pr. Lundby Station. 1907; 67, 145. 1911: 272, 1912: 274. 1915: 253. Frederiksen, F. C., & J. J. Jensen. Dronning­ lund. 1920: 90. Frederiksen, Hans. 1905: 46. Frederiksen, I., & Co. 1898; 126. 1906; 252. 1916; 280. 1919: 66. 1922; 263. 1924; 175. Firmafortegnelse: Fr — Fr. CXXXVII Frederiksen, I. P. Sønder Draaby. 1923: 198. Frederiksen, J. Odense. 1912: 132. Frederiksen, J. Winther. 1924; 193. Frederiksen, Jens A. 1900; 190. Frederiksen, Johannes. 1924: 30, 108. Frederiksen, M., ugt-og Delikatesseimport Solen, Aktieselskab. 1907; 236. Frugt-og Grøntforretningen Firkløveren ved Jo­hannes Zøllner. 1916; 113. Frugt-og Torvehandelen Nr. 1 veFrutti< ved A. M. Rasmussen. 1921: 285. Frj-denlund, G. W., & Søn. 1889:110. 1922: 220. Frydenlund, I. N. S. (Skandinavisk-teknisk Agen­ tur) Frederiksberg. 1907; 195. Frydenlunds Byggeforretning, Jobs. Hansen. Rønne. 1921; 215. Fr3*denlund 3Iølle, Alfred I). Holm. Rønne. 1921; 216. Frvdensberg, C. O., & Koch. 1897; 49. Fryds, Kai, Eftf. 1922: 244. Fryseriet Limfjorden, Aktieselskabet. Nautrnp. 1905; 80. 1918; 246. Fræer, Seilstrup og Omegns Brugsforening. 1898: 182. 1905-57. 1910; 73. 1912; 77. 1915; 64. 1921; 98. 1924: 39. Frænckel, B.L., &Co. 1889; 240 (2Anm.). 1893:67. Frænchel, H. L., & Co.s Efterfølgers Successor. 1912; 236, 241. 1919: 118. Frænkel, M. B. Hobro.-1889: 215. 1894; 24. Frøavlscentret Pajbjerg, Aktieselskabet. Slagelse. 1918: 24, 217. 1919: 17, 177. Frøavlscentret Pajbjerg, Nykøbing F. Afdeling, Aktieselskabet. 1919: 17, Frøavlscentret Pajbjergs Eksportkontor, Aktie­selskabet. 1919: 17. Frøbjerg Forbrugsforening. 1903: 14, 147. 1907; 95. 1908: 40. 1909: 16. 1910: 16. 1911: 46. 1912; 47. 1913: 70. 1914: 18. 1915; 31. 1916: 22. 1917: 146. 1918: 68. 1919: 79. 1920; 60. Frøding, Carl, Aktieselskab. Gentofte Kommune. 1910: 131, 182. Frøet, Aktieselskabet. Helsingør. 1909: 180. Frøforretningen Jylland ved Chr. Hestbech. Bram­ minge. 1899: 141. 1900: 18. F'røforsikringen Danmark, Gensidigt Andelssel­ skab. 1917: 279. I Likv. 1923: 187. Frøjk, Aktieselskabet. Holstebro. 1906: 46. Frk. Laura Køster. 1919: 69. Frkn. P. og M. Kirkegaard. Ringkøbing. 1923: 250. Frøken Lundsmark. 1912: 217. F>k. Mary Meyer, Udsalg af Arbejder fra A S Georg Jensens Sølvsmedie. 1924: 125. Frøkontoret ved Hans M. Michelsen. Aabenraa. 1922: 23. >Frøkontoret< Jyderup, ved Clausen og Hansen. Jyderup. 1923: 239. Frøkontoiret i Kolding. 1889: 415. 1905; 154. 1918: 251 252. Frølund, Wittrup & Co. Horsens. 1894; 51. Frølund, V., & Co. 1889: 100. Frølunds, G., Efterfølger ved E. H. Dreiøe. 1889: 112. Frømsdorf, R. Kallundborg. 1901: 78. Frø-og Kærnesamleren Gevinst, Aktieselskabet. 1912: 303. Frkn, Rasmussen & Petersens Konfekturefor­retning. Frederiksberg. 1921; 90. Frørup, C., & O. Ehrenskjold. Frederiksberg. 1923: 282. Frøsig, Victor. 1921: 209. Frøslev-Mollerup Spare-og Laanekasse. Frøslev Skole. 1889: 356. 1913: 137. 1918: 299. 1922: 231. Fuchs, Carl, & Søn. 1922: 4. Fugls, J., Efterfølger, p]jner Hannibal. Vording­ borg. 1924: 200. Fuglebakken, Aktieselskabet. 1900: 7. Fuglebjerg Materialhandel ved Edward Skafdrup. 1924: 180. Fuglede, AVm. 1905 : 250. Fuglehuset ved Carl Rosenqvist. 1902: 188. Fuglevad Skotøjsfabrik, Aktieselskab. 1906; 54. 1908; 184 (2 Anm.;. •Fugls, J., Efterfølger, Thorvald Johansen. Vor­ dingborg. 1914: 149. 1924: 200. Fuglsang, S. C. Haderslev. 1921; 306. Fuglsang, Sophus. Haderslev. 1921:306.1924:210. Fuglse Spare-og Laanekasse. 1923: 173. Fuhr, Chr., & H. C. Nielsen. Frederiksberg. 1920: 165. Fuhr, I. 1914: 240. Fulbius, A. & J. Frederiksberg. 1921: 264. Fulddamp, Georg E. ^Mathiasen. 1908; 183. Fulton Olie-og ^Maskinforretning, Aktieselska­ bet. Odense. 1907: 270. 1908; 149. 1910; 42. 1913; 39. 1916; 55. Fumus ved Frantz Morville. 1900; 175. Funder C. D. 1919; 42. Funder, Thomas, & Co.s Cementmurstensfabrik. Hundslund. 1905: 262. 1907: 128. Funder Sogns Brugsforening. 1898; 135. Funders Blomster-og Bladefabrik. 1911: 3, 8. Funders, G., Rebslageri og Børstefabrik, Aktie­ selskabet. Mølholm. 1918; 306. P'unders, G., Børstefabrik ved K. Danielsen. Møl­holm. Vinding Kommune. 1923: 181 jvf. 1924: 77 (2 Anm.). Funders, G., Rebslageri. Mølholm. 1923: 226 jvf. 1924: 77. Funderske Tobaksfabrik, Den. Aarhus. 1889; 64. Funk, Andr. Nexø. 1919: 102. 1922; 12. Fur Manufakturhandel, Aktieselskabet. Nederby. 1914: 91. Furche, Tb., Aktieselskabet. 1914; 278. Furches Ostelager. 1920; 203. Furø & Haagensen. 1921; 285. Futurum, Aktieselskabet. 1904: 88. Fuur Andelsbageri. 1919: 246. 1920; 214. 1924: 258. Fuur ØesSpare-og Laanekasse. 1889:61. 1893:106. 1895; 20, 157. 1896: 153. 1897; 59. 1898; 64. 1899: 171. 1901; 186. 1903: 129. 1911: 54. 198. 1914: 231. 1918: 246. 1924: 205. Fyns Afholdshotel, Aktieselskabet. Odense. 1910: 268. 1912: 73. Fyens Andels-Foderstofforretning. Svendborg, i 1901: 198. 1918: 146. { Fyns Automobil Lakereri ved Jens Peter Ander­1 sen. Odense. 1921; 66. FyensBelysningskompagni (Aktieselskab). Odense, j Fyens Kartoffelmelsfabrik ved Peter Heide og 1900:43. 1908:123. 1912:104. 1913: 160: | Johs. Hansen. Hjallese. 1918:146. 1916: 20. j Fyens Konservesfabrik, Aktieselskabet. St. Hans Fyens Børste-og Kostefabrik. Odense. 1889: ! Landsogn. 1908: 100. 1909; 127. 314. i Fyns kontante Manufakturforretning ved Laurit-Fyens Børste-og Kostefabrik ved ^I. Knudsen, j zen og Ross. Odense. 1915: 30. 1916; Odense. 1899: 81. | 124. 1924: 156. Fyens Carosserifabrik ved H. C. Frederiksen, j Fyens Kryderi lmport ved Marius Nielsen. Odense. 1924: 60. Odense. 1907: 68. Fyns Cementskiferfabrik ved T. Andersen. Fyens Kulindkøbsforening. Odense. 1920; 189. Middelfart. 1897: 199. 1898: 42. 1921: 67. 1923: 285. Fyens Centraltrykkeri ved H. Høgfeldt. Svend-i Fyns Landmandsbank '(Aktieselskab). Odense. borg. 1902: 155. 1902: 231. 1904: 94. 1906: 61, 181. 1907:173. Fyns Chokolade-og Konfekture-Depot ved Axel' 1908: 170. 1915: 254. 1916: 225, 294. 1917; Wiggers. Odense. 1920: 189. j 219, 368. Fyens Cycle Depot, Carl Eriksen. Odense. 1903: \ FynsMaskin-ImportvedThorvaldHan.sen.Oden.se 13. ! 1913: 39. Fyens Cykle-Forsendelse, Axel Dahl. Odense. | Fyens Maskinoplag ved N. Olsen. Odense. 1903. 1906: 61. ! 13. Fyens Cykleværk ved Th. Hjordt. Odense. FyensMineralvan^sfabrik vedR.Petersen. Odense. 1903: 54. i 1896: 38. Fyens Cykleværk, Aktieselskabet. Odense. 1897; , Fyens Motor Kompagni ved R. Laybourn. Odense. 74, 180. 1902: 230. I Likvidation 1903: 124-1924: 134. 1905: 10. Fyns Møbel-og Udstyrsforretning ved Johs. Fyns Elektricitets Forretning ved Jens Ras-Andreasen. Odense. 1915: 30. mussen. Odense. 1914: 227. Fyens Møbelmagasin ved C. L. Johansen. Odense. Fyens elektriske Materialforsyning ved PI Hirsch-^ 1916: 293. sprung. Odense. 1917: 23. i Fyns Oliekompagni, Aktieselskabet. Odense. Fyns Fiskekonserves ved Laurits Hansen. 1919:9^ 1915: 318. 1916: 55. Fyns Fløde Export Co. Christensen, Mallby, Søl-Fyens Ostefabrik ved Anna Sørensen. Odense. bech. Faaborg. 1916: 161. 1923: 172(2 Anm.). 1922: 182. *Fyns Forsamlingshus, Aktieselskabet. Odense. Fyens Rør-og Sanitetslager, Aktieselskabet. 1911: 108. 1924: 276. ' Odense. 1913: 297. Fyens Gibsværk, Aktieselskabet. Odense. 1905: Fyns Sadelmager-Magasin ved J. G. Hansen. 101. 1906: 139. 1907: 95. Odense. 1909: 69. Fyens Gjødnings-og Foderstof-Forretning (limi-Fyens Skalleexport limitt. Odense Set. Hans teret). Odense. 1889: 315. Landsogn. 1916: 411. Fyens Gummi-og Luftringefabrik ved Th. Nissen. Fyens Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. Odense. Odense. 1902: 249. 1906: 87. 1911: 168, 303. Fyns Handelshus, Odense, ved J. Th. Jørgensen. Fyens Smør-og Margarineforsyning, Aktiesel­1910: 42. i skabet. Odense. 1906: 181. 1907: 173. Fyns Humleforretning ved I. Nielsen. Odense, i Fyens Smør og Margarineforsyning ved C. Schmidt 1918: 145. ! Madsen. Odense. 1914: 116. Fyns Humlelager ved I. Bast Jensen & Co. : Fyens Smør-og Ægfon-etning ved H. Pflug. Odense. 1912: 132. 1922: 106. Odense. 1901: 118. Fyens Humlelager ved J. P. Jensen. Odense. ! Fyens Spaankurvefon-etning ved Aage Elmose. 1903: 14. Odense. 1922: 82. Fyns Humlemagasin, H. P. Petersen. Odense, i Fyens Stifts Assurance-og Vexellererkontor ved 1912: 275. | E. Schiøtz. Odense. 1902: 110. Fyns Import-Kompagni ved H. I. Nielsen & Co. ! Fyns Stifts Landbo-Vexellererkontor ved R. Chri-Odense. 1912: 104. 1914: 149. stensen. Odense. 1908: 218. Fyens Jernforretning, Aktieselskabet. Odense. ; Fyens Stifts Landbrugstidende, Aktieselskabet. 1897: 111. Odense. 1906: 258. 1907: 67. Fyens Kaffe-og Thedepot ved Carl Joh. Larsen. Fyens StiftsSparekasse. Odense. 1889:49. 1895: Odense. 1900: 61. 45, 81. 1896; 10. 1899: 10, 26, 80, 118. 1901: Fyens Kaffelager ved H. C. Henriksen. Odense. 101. 1907: 173. 1908: 123. 1909: 183, 290. 1922; 181. 1910: 213. 239. 1912: 73, 132. 1914: 17, 178, 226. 1915: 224, 254. 1916: 21. 1919: 78, 103. 1920: 85. 1921; 95, 269. 1923: 264, 285. Fyens Støbegodsforretning ved H. C. Hansen. Odense. 1917: 368. 1920: 210. Fyens Sukkervarefabrik ved Carl Rosdahl. Frede­riksberg. 1921: 239. Fyens Sukkervarefabriks Filial, Martin Frederik­sen. 1899:118. Fyens Svampe Import ved L. Larsen & H. Holm. Odense. 1922: 268. Fyns Sæbefabrik, .Aktieselskabet. Odense. 1916: 410. 1918: 95. Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab. 1912: 304. Fyens Sækkekompagni Aktieselskab. Odense. Set. Hans Landsogn. 1916: 411. Fyns Tidende, Aktieselskabet. Odense. 1897: 112. 1899: 100. 1903: 146. 1909: 155. 1912: 191. ]915: 142. Fyens Uldvareforretning, Niels Jensen, Odense. 1895: 122. Fyns Varehus ved Henry Andersen. Odense. 1910: 185. Fyens Venstreblad, Aktieselskabet. Odense. 1903: 13. 1905: 143. Fyens Vinimport, Aktieselskabet. Svendborg. 1898: 181. 1902: 175. Fyens Ægexport (The Ftinen Egg Export Co. limited), Aktieselskabet. Svendborg. 1911: 275. 1914: 227. *Fyns Ægexport ved N. A. Rasmussen. Odense. 1923: 118. 1924: 156. Fyns Ægexport ved Poul Riitzou & Co. Odense. 1924: 156, 275. Fynske Amtskredses Fjerkræfederi, De, limit. Odense. 1907: 174. Fynske Købmænds og Ægopkøberes Ægeksport. Svendborg. 1924: 38. Fynske Landmænds Maskinfabrikker, De, Allerup og Ørbæk, Aktieselskabet. Allerup. 1903: 166. 1910: 270. 1912: 133. Fynske Mølleres Fællesindkøbsforening, limit. Odense. 1908: 99. Fyenske Salt-og Kokesværker, De, Aktieselskabet. Odense. 1897: 144. 1898: 132. 1899: 26, 44. Fyenske Salt-og Cokesværker, De, ved Hans Pe­ tersen. Odense. 1917: 408. Fyhr & Co.s Efterfølger, G. Hartvig. 1901: 57. Fyrwald, C. J. M., & Co. 1889: 115. Fiirst, Frits Th. 1892: 22, 34. 1893: 32. 1907: 109. 1914: 2. 1915: 80. 1917: 278. 1919: 67, 169, 316. 1920: 28. 1923: 3L Fælledvejens Bog-& Papirhandel, Fælledvej 23, Chr. P. F. Jensen. 1922: 149. Fælledvejens Kaffebod, Aktieselskabet. 1912: 327. Fælledvejens Messe ved Ingeborg Rasmussen. 1909: 92. Fællesagenturet for Faxe og Limhamn Kalkbrud 1890: 3. 1892: 118. 1893 44. 1894: 43, 127. 1909: 223. 1922: 263. Fælles-Bageriet, Aktieselskabet. Vejle. 1902: 144. 1911: 229. 1915: 154. Fællesbageriet for Onsager og Omegn. 1889: 285. 1891: 16, 89. 1892: 36, 48. Fællesbageriet for Thisted og Omegn. 1920: 66^ 236. 1924: 116, 231. FæUes Fiskeexporten. Esbjerg. 1917: 233, 302. 1919: 138. 1920: 71. 1921: 51. Fællesforeningen af jydske Brugsforeninger, Ak­tieselskabet. Aarhus. 1893: 51. 1894: 63. 1895: 84. Fællesforeningen Træskofabrikernes Salgskontor. 1917: 171. 1922: 125. Fællesindkøbet for Bagermestre paa Øerne. 1916: 80. 1923: 138. Fællesindkjøbet af Kolonialvarer, Aktieselskabet. 1891: 77. 1895: 25. 1904: 5. Fællesindkjøbsforeningen for danske Jernbaners Personale, Aktieselskabet. 1902: 187. 1903: 140. 1905: 7. 1911: 6. 1915: 131. Fælleskontoret for Kreditregulering, Aktieselska­ bet. 1915: 107. Fælles-Oliemøllen, Aktieselskabet. 1915: 189. Fælles Tømmerlageret, Aktieselskabet. Nykjø­ bing M. 1898: 118. 1904: 158. 1913: 328. 1917: 295. Færch, Ferd.i & Co. Aalborg. 1924: 183, 203. Færch, R., Holstebro. 1894: 40. 1897: 63. 1900: 19. 1913: 142. 1918: 180. 1923: 20 (2 Anm.), 48. 1924: 19. Færch, Søren. Holstebro. 1917: 267. 1922: 164. Færehs, R., Hovedoplag i København. Holste­ bro. 1922: 272/273. 1923: 48. Færchs, R., Oplag i Aarhus. Holstebro. 1923: 20. 1924: 236. Færchs, R., Oplag i Odense. Holstebro.1923: 20,293. Færgemann, Anders, & Co. Aalborg. 1919: 23.300. Fæsted og Omegns Brugsforening. 1921: 79, 308. Fæster & Rasmussen. 1924: 268. Følsgaard, H. 1923: 28. Fønss, Willum. Aarhus. 1914: 251 (2 Anm.), 294. 1920: 172. Førslev-Sneslev Sognes Spare-og Laanekasse. Sneslev Skole. 1889: 148. 1900: 180. 1903: 219. 1907; 93. 1908: 69. 1910: 102. Foroya Handil&Industri-Partafelag (Aktieselskab). 1908: 143, 162. 1918: 88. 1919: 120. Første Østerrigske Almindelige Uhelds For­sikringsselskab, Aktieselskabet. 1895: 76. Gaardbo, Chr. Aktieselskabet. Frederikshavn. 1907: 249. 1908: 76. Gårmann, Johan, & Co. Aarhus. 1919: 279. Gaarslev Sogns Spare-og Laanekasse. Gaarslev Sogn. 1889: 75. 1908: 51. 1911: 337. 1914; 188. 1917: 269. 1922: 193. Gabriel & Grantzaii. .Esbjerg. 1920: 71. Gabs & Korber. 1911: 266. 1913; 209. Gabsø Tørvefabrik ved Anders Christian Ander­ sen. Klovborg. 1918; 104, 277. 1919; 57, 252. Gad & Hirsch. 1918: 162. Gad & Lauritzen, Aktieselskabet. Odense. 1913: 159. 1915: 142. Gad, G. E. G. 1897: 51 (2 Anm.). Gad, M. Vineens, & Co. 1904: 124. Gad, Regnar, & Co., Aktieselskabet. Odense. 1920; 14, 125. Gads, Lorents, liog-og I'ajnrhandel. 1903 •' 160. Gadbjerg Handelsplads ved L. C. Søby. 1908: 52. Gade & Bækhøj, Aktieselskab. 1917: 173. Gade & Co. 1915: 47, 134. Gade og Melchior. 1919: 99. Gade, Emil. Sønderborg. 1921: 32. Gade, Hans, & Co. 1917; 274. Gade, Harald, & Co. Gladsaxe Kommune. 1918: 265. 1924; 222. Gade, Vilh., & Søn. Aalborg. 1924: 230. Gads})øll-Reklamen, Indehaver: Peder Gadsbøll. 1923: 187. Gaedecke, Paul, & Co.s Filial i København. 1924: 27. Galant ved Hansen. 1896: 50. Galanteribasaren i Esbjerg ved S. Nielsen. 1894: 123. Galanteri-Basaren ved Christian Jensen. Løgstør. 1917: 150. Galanteribazaren vedChr. Neustrup. Nørre.Sundbj-. 1923: 244. Galanteri-og Lædervaremagasinet ved ^L S. Olsen. Storehedinge. 1915: 87. Galle & Jessens Chocolade-og Confectfabriker, Aktieselskabet. 1889: 86. 1901: 39. 1902: 185. 1907: 191. 1913; 123. Galle, A. W. 1917: 10. 1924: 87. Galles, F., Reproduktionsanstalt. 1899: 160. Gallol-Depot ved Ewald Orth. 1911: 238. Galsgaard, Aage Y. 1922; 78, Galster, F. 1889: 260. Galsters Forlag. Thisted. 1921; 99, 221. Galten Brugsforening, Aktieselskabet. 1895: 172. 1896: 59. 1898: 136. 1900: 103. 1902; 159. 1904: 141. 1905:171. 1907:155. 1912: 83, 229. 1914: 232. 1915: 177. 1917: 456. 1919; 159. Galten Jernstøbeii og Maskinfabrik ved L. M. Laursen. 1916: 386. Galvano Teknikt Elpewe A. Petersen. 1922:123. Gama, Aktieselskabet. 1900: 97. 1904: 24. 1906: 52, 99. Gambrin-Fabriken ved Marius Nielsen. Haslev- Frerslev Kommune. 1918: 218. Gambrinus, Aktieselskabet. 1912: 328. Gamél & Holm Pedersen. Aarhus. 1912: 169. 1915: 322. Gamél, A. C. 1889: 31. 1903: 72. 1904: 109. 1906: 277. 1924: 50, 149, 196. GL Antvorskov Teglværk. Slagelse Set. Peders Landsogn. 1889: 303 (2 Anm.). 1896: 145. 1903: 163. 1924; 11. Gamle Grand-Dépdt ved Chr. Christensen. 1893; 113. GI. Holms Pakkassefabrik ved Wilh. Nielsens Elnke. 1913: 6. GI. Kongevejs Fiskehalle ved J. P. Benthsen. Frederiksberg. 1920: 10, 33. Gamle Kongevejs Kaffehandel cg Kalfebrænderi ved H. Haxthausen. Frederiksberg. 1894: 31. Gamle Kongevejs Kiosk ved Hans Nielsen. Frederiksberg. 1907: 63. Gamle Munkegades Cigar-og Vin Depot, Aktie­selskabet. Aarhus. 1912: 81. Gamle Væveriers Udsalg, De, Carl Høpfner. 1915: 187. GI. Kongevejs Materialhandel, F. Frederiksen, cand. pharm. Frederiksberg. 1894: 105. GI. Kongevejs Skotøjsmagasin ved O. Christiansen. Frederiksberg. 1900: 177. GI. Lindholm og Omegns Brugsforening. Lind­holm. 1916: 26L 1917: 224, 413. 1921: 124. GI. Skørping og Omegns Brugsforening. 1916: 34L 1919; 242. 1922: 209. 1923: 174. GI. Strands Fiskeimport, Aktieselskab. 1917: 313. Gammelby Brugsforening. 1909: 51. 1914: 211. 1^9: 59. 1923: 47. Gammelgaards Dampmølle. Skive, (se ogsaa; Interessentskabet G. D.) 1921: 23. 1922: 63. Firmafortegnelse: Ga—Ge. CXLV Gammelholms Brændselsforretning ved Wulff & Mathiasen. 1919: 315. »Gammelholms Dampbageri« ved Enghoff & Ka­strup. 1922: 46. Gammelholms Kaffelager ved Svend Mever. 1922: 148. Gammelholms Pakhus ved Hans Clausen. 1923: 6. Gammelholms Papirforretning, Aktieselskabet. 1911: 126. Gammelholms Smørforsyning Hans Nielsen. 1922: 146. Gammelholms Sæbeudsalg, Aktieselskabet. 1912: 239. 1914: 101. 1915: 214. Gammelholms Sækkelager ved A. J. Jensen. 1906: 221. 1909: 32. Gammelholms Vinlager ved L.Jantzen. 1890: 92. Gammel Strands Thehandel ved E. F. C. Gomme­sen. 1901: 127. Gammelstrup Teglværk, Aktieselskabet. 1901:14. Gammeltoft-Schougaard. 1897: 86 (2 Anm.). 1901: 76. 1906: 133. 1924: 4. ^Gammeltorvs Budcentral ved H. Larsen. 1924: 109, 150. GI. Torvs en gros Lager ved V. Kjerulf-Jensen. 1922; 29. Gammeltorvs Ramme-og Rundstokkefabrik ved Chr, G. Andersen. 1916: 403. Gamst, Axel. 1915: 305. Gamst og Omegns Brugsforening. 1897; 101. 1899: 71. 1901: 51. 1902: 180. 1904: 82. 1905; 86. 1909: 24. 1910; 308. 1911; 180. 1912: 290. 1916; 425. 1918: 155. 1920: 115. 1922; 141. Gamst, F. C., & Søns Eftrf. 1917; 434. 1918; 164. Gamtofte, Aktieselskabet. 1914; 219. •Ganding & Nielsen. 1921: 285. 1924: 174. Gandrup og Omegns Brugsforening. 1913: 73. 1914: 206. 1915: 198. 1922; 135. 1923: 196. 1924: 158. Gandrup, Hans Christian Oscar. 1889; 267. Gandrup, J., & Co. Frederiksberg. 1918: 119. Gandrup Maskinværksted Henning Iversen & Co. 1918; 198. Gandrups, C. M., Efterfølger. 1896: 146. 1897: 106, 124, 196. Ganer, P., & C. Skjern. 1907: 133. Gangsted og Søvind Sparekasse. 1889: 210. 1891: 116. 1900: 135. 1903: 152. 1905: 217. 1912: 28. 1913: 304. Garanti, Dansk Andelsanstalt for Kautionsfor­sikring. 1912; 265. Garantieddikebryggeriet Aagaard & Co. Sundby­ vester. 1889; 284. Garanti Eddikebi-yggeriet,Carl Gregersen. 1895; 3. Garantselskabet Skive Folkeblad. 1906: 264. 1909: 319. 1910: 329. 1911: 333. 1915; 35. 1916; 418. 1917: 333. 1918; 245. 1920; 39. 1922; 252. Garbers, C. W., Farver, Lak og Olie, Malerrekvi­sitter. Haderslev. 1924; 238. Garbowsky, R., Aktieselskabet. 1916: 142. 1918: 209. 1919: 170. Gardin-Magasinet, Hans B. Schultz. 1905; 228. Gardinringen Fix ved Johansen & Jørgensen. Aarhus. 1922: 86. Garding, C., & Co. 1923: 33. 1924: 53. Garding ved C. Jensen. Frederiksberg. 1912: 69. Garmanns, L., Efterfølger. 1891: 88. Garnkompagniet (The yarn Co. Itd.), Aktieselska­ bet. 1916; 78. 1917; 10. Garn-og Trikotageforretningen. Nordjylland ved Marius Jørgensen. Aalborg. 1899; 206. Garriguee, H. 1919; 223. Gartneriet Fortly, Aktieselskabet. Islemark. 1907: 196. Gartneriudsalget Danmark ved Anker Pedersen Badstue og Johannes Pedersen Badstue. Thi­sted. 1920; 128. Gartnernes Redskabsforsyning v. Edv. Lund & Chr. Hansen. 1920; 182. Gartnernes Værktøjsforretning, Christen Rasmus­sen & Co. 1908; 208. 1909: 255. Gartons Frøkontor ved H. Gjessing. 1911: 8. 1915: 246. Gas-og Vandmesterforretningen »Damsø« ved C. M. Wahlgreen. 1924; 268. Gasautomatforsikringsselskabet Danmark ved C. E. Gullacksen og V. E. Christensen. 1912; 261. 1919; 263/264. Gasbespareren 30%. Aktieselskabet. Aarhus. 1917: 229. Gasglødelampe-Forsikringen ved V. Johnsen. 1904; 167. Gasglødelysforretningen Meteor Vald. Thorsen. 1896: 130. Gasglødenætfabriken Nordstjernen ved Aug. Harth-Olsen. 1902: 77. Gasværkernes Udsalgs Efterfølger, W. Kyster. Frederiksberg. 1922: 101. Gaulois ved Rud. Jensen. 1918; 263. Gebhard, F., & Søn. Frederiksberg. 1923: 8. Gedde, W. E. 1901: 161. Gede & Co. Frederiksberg. 1921: 289. • Gedser og Omegns Brugsforening. 1907: 222. 1908: 73, 221. 1910; 72, 188. 1911: 49. 1913; 104. 1914: 204. 1915: 32. 1916; 92. 1917; 149. 1918: 72. 1919; 51. 1920: 16. 1921: 69. Gee, A. J., Aktieselskabet. 1909; 119. Geerts Forlag ved Geert P. Hansen. 1911; 4. 1923: 108. Geertsen & Henrichsens Vægtfabrik og mekani­ske Værksted. 1924: 106. 19 Geertsens, Chr., Eftf., ved P. Christensen. Skive. 1923: 266/267. Gefion, Axel Strøm. 1908: 299 Getion-Laasen, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909; 64. Gefion, Skandinavisk Syge-og Ulykkesforsikring, af 1906, Aktieselskab. 1914: 280. Getions Partivareforretning, Aktieselskabet. 1909; 57. Geisler, A. H. 1914: 283. 1918; 308. 1922; 260. Geisler, Carl, Aktieselskabet. 1913: 176. Geisler, F. A., & Sønner, Aktieselskabet 1909: 280. 1910; 227. Geisler, H., jun. 1921; 263. Geismar, A. F. 1907; 4. Geismar, C. F., & Co., Aktieselskabet. 1902; 149, 227. 1904: 23. 1905: 4, 6. 1907; 57. 1912;4,260, 264. 1913;34. 1914;103. 1917;164. Geismar, C. F., & Co.s Amagerfilial ved Gottlieb Hintscbe, Aktieselskabet. 1906; 276. Geismar, C. F., & Co.s, Østerbro-Filial ved G. V. Kaff, Aktieselskabet. 1905: 227. Geisnæs, Th., & Co. Skagen. 1923: 197. Geist-Petersen, 1924: 270. Gelardi, O. 1919; 10, 313. 1921: 113. Gelert, Chr. 1906; 7. 1911; 188. 1920: 182. Gellerstedt, Knut, & Co., Frederiksberg. 1921: 240, 265. Gellins Polyphon-Udsalg. 1924 ; 175. Gern Fabrikken ved Georg E. ]\latliiasen. 1921: 9. Gemynthe, F^rnst, tV Kauffmann. 1891; 39. 1892; 84. Gemynthe, Paula, og J. Muller. 1912; 237. General Accident Fire and Life Assurance Cor­ poration, Limited, Aktieselskabet. 1909: 175. General Commercial Company, The, ved Otto E. Andersen. 1917: 281. General Danish Butter Export The, ved Ditz Pe­schardt. 1904: 106. General Imjjort and Export Company, The, Ltd., Aktieselskabet. 1915: 308. 1916: 79. General Trading Company ved Carl Holbek. 1916: 363. Generalagenturet for Alois Bernhard, Ziirich, Bank for Præmieværdier ved H. V. Grundtvig. 1893; 111. . Generalagenturetfor DanskGasglødelysKompagni. 1896: 164. 1897: 123. General Agenturetved Henrik Jørgensen. 1911; 186. Genforsikrings-Aktieselskabet Dan. 1916; 400. Genforsikrings-Aktieselskabet Gæa. 1917: 401. Genforsikringsaktieselskabet Skandinavia. 1899: 145. 1900: 192. 1902: 149. 1906; 176. 1911; 320. 1915; 53. 1916: 10, 246. 1917: 54. 1918; 15. Genforsikringsselskabet Normannia, Aktieselskab. 1916; 176, 322. 1917: 398. Genkel, Ernst, & Co. 1920; 138, 142. 1922; 5. Gensidige Andels-Pensionsforening, Den. 1920: 49, 139. 1921: 235. 1923; 190. 1924: 126, 271. Gensidige Begravelsesselskab Dania, Det. 1908: 56. 1909; 59. 1913; 122. Gjensidige Forsiki'ingsselskab,Det,Danmark. 1906: 7. 1909: 7. 1911; 38. 1912; 40. 1917; 165. 1921; 3. Gensidige Forsikringselskab Kronjyden, Det. Vonge, Øster Nykirke Sogn. 1923: 102. Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, Det. 1918:234. 1923:27. 1924:243. Gensidige Livsforsikringsselskab, Det, Kæden. 1904; 89, 208. 1906: 81. 1907: 58, 216. Gensidige Tyveriforsikringsselskab, Det, Set. Cle­ mens, Aarhus. 1912: 26, 82. Gentleman ved E. Madsen. 1898: 157. Gentofte Autoværk, Indehaver O. Andersen. 1922: 203. Gjentofte Bank, Aktieselskab. 1917: 18. Gjentofte Boghandel, Indehaver N. C. E. Nielsen. 1922: 53. Gentofte Brugsforening. 1919: 232. Gentofte Bygningssnedkeri, Aktieselskab. 1915; 250. Gentofte Installationsforretning ved Oskar Frede­riksen, 1911; 269. Gentofte Kartoffelmelsfabrik ved V. O. Nielsen^ Søren Petersen og S. Heimann Kaslofsky. 1918: 236. Gentofte Material-, Farve-(S: Tapethandel. Inde­haver H. Bruhn. 1924: 222. Gentofte og Omegns Vinduespolerings-og Støv­sugningsforretning, Indehaver C. Petersen. Gladsaxe Kommune. 1923; 34. Gentofte Stukkatørværksted ved Joh. Olafsen. 1918; 168. Gera Fabrikernes Kjoletøjs-Udsalg, P^neudsalg for Vejle, ved Wilhelm Flach. Vejle. 1898; 87. Gera Fabrikernes Kjoletøj-Udsalg ved Valdemar Nygreen. Odense. 1897: 36. Gera Fabrikkernes Kjoletøjers Udsalg ved Jo­han Reumert. Frederiksberg. 1900: 143. Gera-Fabrikernes Udsalg ved Vejby-Nielsen, Hel­ singør. 1895: 167. Gera ved Knud Hansen. 1919: 5. Gerhardt & Co. 1889; 98. Geriche, Carl, & Søn. Odense. 1923; 264. Gerlach, C., & Søn. Fredericia. 1908; 293. 1912; 31. 1916; 105. Gerlach, Caspar. Fredericia. 1899; 142. Gerlachs, Chr. H., Efterfølger. 1889; 96. Germania, Aktieselskabet. 1908; 117, 208. 1910; 26. 1911: 32. Firmafortegnelse: Ge — Gj. (LXLVII Gerners, Aug., Etterfølger. 1901: 38. 1921; llo. ( Gjedsig Cementvaret'abrik, Aktieselskabet. 1917: Gerschwald, D. M., Aktieselskab. 1917: 242. | 114. Gersliøi, Hans, Aktieselskab. 1901': 87. 1910: 91. ' Gjedsted & Matthiesen. 191'.^: 179. Gervai, Alexander. 1906; 272. j Gjedsted Spare-og Laanekasse. 1899: 14. 1900: Gessners, Alfred, Metalrørsværk, København, i 85. 1901: 86. 1902: 119. 1906: 209. 1910: Beeskow, Aktieselskabet. 1911; 63. 139. 1914: 157. 1916: 198. 1923: 152. Gestelev Brugsforening. 1908: 42. 1909: 71. j Gjedsted Tang-og Madrasfabrik ved Carl Pe­1911: 47, 195, 1912; 106. 1913: 41. 1914: tersen. 1907: 275. 119. 1915: 116. 1916: 162. 1918: 97. 1919: Gjelballe Brugsforening. 1924; 102. 80. 1920; 61. 1922: 56. 1923: 94. 1924; 63. Gjellebøls, J., Boghandel ved Hemming Ibsen. Getliers, Wilhelm, Efterfølger. 1889; 113. Skjelskør. 1907: 268. (xevaerts skandinaviske Generalagentnr, Køben-i Gjellerup, C. P. 1909; 226. 1910: 205, 231. havn, ved E. Wessel. 1924: 3. i 1918: 58. • *Gevaerts skandinaviske Generaldepot ved E. Wes-1 Gjellerup, Jul. 1895: 4. 1908; 54. 1917; 273. sel. 1922: 176. 1924: 3. j Gjellerups, H., Efterfølger. 1899: 58. Geysir Lithoh'sefabrik, H. K. Larsen. 1910: 6, 26. i Gjellerups, N. C., Efterfl. Kingsted. 1909; 67. (•riersings mekaniske Værksted, Aktieselskabet, j Gjelleruji og Omegns Arbejder-og Brugsforening. 1912: 64. 1914: 72. 1918; 186. Hammerum. 1889; 441. 1896: 173. 1898: Giertsen, J. Chr. 1906: 101. 1911: 8. ' 171. 1900: 170. 1904: 239. 1910: 249. 1911: Gieses, A., tlfterfølgere. 1911: 32. 1912; 155. | -283. 1916: 426. 1917: 459. 1918: 325. 1920: (4ieses, Edv. A., Efterfølger. 1889; 26. ' 24, 241. 1922; 254, 1923; 271. 1924: IfX), 280. Giessing, Th. 190<.>; 76 1901: 3, 128. 1903: 194. j Gjelste^elskabet. 1910: 27. Graasten Bog-og Papirhandel ved Arne Borgen. 1921: 32. Graasten Drogeri (v, C. Møllers Efterflg.). 1923: 23. Graasten Handelskompagni, Carstensen & Chri­ stiansen. 1922: 73, jfr. 196. Graasten Maskinsnedkeri (Iver Mathiesen). 1922: 257 jvf. 1923: 78. Graasten Skotøjshus ved Th. Christensen. 1923: 227. Graasten Tovvareforretning F. J. Bruhn & Co. 1922: 218 jvf. 1923: 78/79. Grabmiiller & Larsen. Kallundborg. 1912: 220. Grabow, I. H., & Co. Horsens. 1913: 77. 1921: 274. 1924: 162, 163. Grabow, P. K, & Co. Horsens. 1920: 173. Gradert, William. 1907 : 193. Grafia, Aktieselskabet. 1908: 208, 271. Gratisk Compagni v/ Svend Simmelkiær. 1923: 57, 279. Gratisk Forlag ved F. J. Nielsen. 1924: 84. Grafisk Iraport ved J. V. Rasmussen, 1921: 5. Grafiske Institut ved F. J. Nielsen^ Det. 1922: 128. Grafiske Officin, Det, Aktieselskabet. 1906; 28. Graff, C., Esbjerg. Esbjerg. 1914: 296. Grahf, A. C. Ringsted. 1908; 192. Gram, Axel. Odense. 1914: 178. Gram, Christen, Haderslev. 1922: 21. Gram, Karlo H. 1917: 132. Gram og Omegns Brugsforening. 1921: 202. Grams, I. S., Efterflg., Nykjøbing F. 1900: 148. 1911: 248. Grams, N. Chr., Handel, Aktieselskabet. 1898: 57, 159. 1900: 96. 1904: 4. 1905: 117. 1907: 162. 1908: 7, 117. 1909: 91. 1910: 5, 180. 1911: 131. 1913: 226. 1914: 37, 68. Gamby Brugsforening, 1921: 202. Gramrode Grovvareforretning. 1908: 135, 293. Grand Atelier ved D. Madsen. 1900: 38. Grand Chic, Le, Chr. Hansen. 1912: 153. Grand-Depot ved Chr. Christensen. Aarhus. 1912: 254. Grand Hotel, M. C. Andersen. Aalborg. 1904: 155. Grand Hotel, Café og Restaurant ved C. Christen­sen. Aarhus. 1918: 320. Grandjean, S., & Co. 1889; 254. 1906: 101. 1907: 264. Grandjean, V. E., & Co. 1889; 262. Grandjean & Heegaards P'fterfølger. 1889: 95. Grandsgaard-Christensen, Hj. 1911; 260. Grandy ved Otto V. Fich. 1918; 87, 286. Granholm, Johs. Chr. 1919; 99. Granit, Aktieselskabet. 1908; 7. Granit, Aktieselskabet. Frederikshavn. 1915: 228. Grann & Laglye. 1917; 400. Granslev Mølle, Aktieselskabet. 1911; 309. 1912 53, 343. 1914: 317. 1917: 33. Granslev Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 201. 1890: 9. 1903: 225. 1905: 109. 1907: 203. 1910: 165, 275. 1922: 87 (2 Anm.), 112. Gransøe & Co., Aktieselskab. 1916: 366. 1917: 11, 202. Granzow, J. E. 1912: 178. Granzows, H., Eftf. ved Ludvig Funch. 1917: 248. Graphic, Aktieselskabet. 1898: 55. Grau, Chr. & Carl. Gentofte Kommune. 1916: 220, jfr. 287. Grau, Reinholdt. 1920: 100. 1923: 3. Grauballe Brugsforening. 1907; 225. Grauballe, Christian. 1914: 304. • Graucob & Schack. 1918: 285. 1919: 70. Graucob, A., & Co. Frederiksberg. 1922: 202. Graulund, E.L\Tigby-Taarbæk Kommune. 1918:21. Grave, H. O. 1891: 96. 1896: 176. 1903; 178. 1907: 62, 283. 1917; 315. Grave, N. S., & Co. 1907: 237. Grave, N. T. 1898: 38, 54, 56. Gravengaard, Th., & Co. 1912: 239. 1915. 271. 1919: 98. Gravensgades Materialhandel, Joh. Hansen. Aal­ borg. 1905: 104. Gravesen, G. C. 1904; 205. Gredsteds Bureau (Bureau for moderne Reklame). Aarhus. 1921: 101. Green & Stein. 1911: 7. 1919: 290. "Green & Thielemanns Efterfølgere. 1906; 29. 1910: 203. 1924: 193. Green, C. F. 1919: 292. Green, H., & Co.s Trikotageforretning. Aktiesel­ skabet. 1899: 112. Greens Bankforretning. 1900: 54. 1901; 130. 1906: 101. 1907; 5. 1909: 252. 1918: 87. 1919: 169. Greens Rammeindustri ved Green og Mortensen. Herning. 1915: 152. 1916: 238. Greens Smørforsyning, Aktieselskabet. 1899; <5. 1917: 91. Gress & Co. 1924: 29, 50. Gress, Ferd. 1924; 30, 268. Gregersen, G., & Co. 1901; 194* 1903: 118. 1923: 5, 26, 33. Gregersens Eftf. 1918: 261. 1921: 58. Gregersens kemiske Fabrik. Frederiksberg. 1917: 403. Gregersens, P. A., Savværk. Kerteminde. 1917: 290. Gregersens, Rasmus N., Efterfølgere. Ribe. 1889: 391. 1905: 245. Greig, David. Esbjerg. 1921; 52. Grejs Mølles Fabrik Aktieselskab. 1918; 83. Grejsdalens Stole-og Møbelfabrik, Aktieselskabet. 1914: 30. Firmafortegnelse: Gr—Gr. Greisdals Garveri, Aktieselskabet. Ubre. 1904: 163. 1909: 139. Greisen, Fr. Palm. 1919: 263. Greizer Fabrikernes Udsalg ved Sophus Aagaard. 1896; 49. Grenaa Avis ved Edm. Lønskov. 1915: 70, 123. Grenaa Byggeforening i Grenaa. Aktieselskabet. 1903: 111, 228. Grenaa Dampsnedkeri • og Høvleværk, Aktiesel­skabet. 1906: 288. Grenaa Dampvæveri, Aktieselskabet. Kjøbenbavn. 1906: 152. 1914: 167. Grenaa Havns Brugsforening. 1909: 267, 298. 1910: 20. 1913: 78. 1917: 193. 1918: 153. 1919: 160, 1920: 239. Grenaa Havns Ishus, Aktieselskabet. 1916: 387. Grenaa Jern-og Staalforretning ved H. Bloch. 1919: 137. Grenaa Jernstøberi og Maskinfabrik. Otto Has­selbalch. 1891: 84. Grenaa Katfeniagasin, Aktieselskabet. 1909: 217. Grenaa Kulimport ved N. C. Kjølhede. 1922: 139. * Grenaa Materialhandel ved E. Jespersen. 1920: 70. Grenaa Produktforretning ved Anders J. Ander­son. 1923: 46, jvf. 178. Grenaa Rugbrødsfabrik, Aktieselskabet. 1905: 172, 263. 1911: 148. (irrenaa Tapet-og Farvehandel ved E. Møller. 1922: 88. (jrenaa Tobakshandel, Aktieselskabet. 1889: 68. Gresham Life Assurance Society, The, Limited, Aktieselskabet. 1906: 103. Gress-Pedersen, Johs. 1918: 14. Greve, H. C., & Søn. Middelfart. 1889: 162. 1902: 59. 1911: 247. 1913: 40. 1916: 56. Grevinge Brugsforening. 1902: 190. 1907: 12. 1908: 13. 1924: 90. Grevinge Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 144. 1890: 72. 1891. 54. 1892: 36, 62. 1894: 45. 1895: 108. 1906: ISO. 1908: 305. 1909: 14, 208. 1911: 215. 1914: 199. 1916: 121, 254. 1919: 177. Grevinge Tømmer-og Trælasthandel ved P. Over­gaard. 1924: 132. Gribskovbanens Drifts-Selskab, Aktieselskabet. Hillerød. 1914: 76. Griebel, jun., C. 1889: 252. Griebels, Chr., Enkes Efterfølger. 1894: 93. *Grif & Hedegaard. 1923: 212. 1924: 85. Griffenfeld, Aktieselskabet. 1908: 8. Griffenfeldtsgades Hatte-og Beklædningsmagasin ved Holger Gæpert. 1912: 211. Griffenfeldtsgades kontrollerede Fourage-og Fo­derstofforretning, Brødr. Larsen. 1897: 106. Grimstrup-Nykirke Sognes Spare-og Laanekasse. 1889: 394. 1893: 85. 1894: 90. 1895: 101. 1896: 110, 125. 1897: 187. 1898: 138. 1900: 123. 1903: 171. 1904: 181. 1910: 307. 1921:77. 1922: 214. Grimstrup Tørvefabrik, Aktieselskabet. 1917: 141, 252, 365. Grinderslev Grønning Sparekasse. 1912; 283. 1916: 27. 1917: 334. 1923: 149. Grindsted Andelsfarveri. 1892: 19, 43. 1896: 139. 1900: 106. 1902: 219. 1909: 300. 1910: 196. 1912: 206. Grindsted Brødfabrik ved E. Rasmussen. 1919: 282. Grindsted Kom-, Foderstof-og Gødningsforret­ning. Aktieselskabet. 1917: 81. Grindsted Mølle, Aktieselskabet. 1889: 224. 1892: 56. 1894: 90. 1897: 153. Grindsted og Omegns Brugsforening, Anst og Slaugs Herreder. 1913: 25. 1916: 136. Grindsted og Omegns Brugsforening. Kær Herred. 1899: 190. 1901: 199. 1902: 251. 1903: 223. 1905: 259. 1906: 285. 1910: 18, 300. 1913: 18. 1914: 51. 1916: 95. Grindsted Tricotage-og Børneudstyrsforretning, Aktieselskabet. 1917: 195. Grindsted Trælasthandel ved S. Nielsen. 1916: 135. Gritkompagniet ved Birger Grandt. 1921: 6, 36. Grober & Co., Aktieselskabet. 1908: 54, 239. Grober, & Co.'s Filial, Aktieselskabet, Hellerup. 1908: 239. Gronemann, Frederik, Randers. 1918: 42. 1923: 72, 73. Groninger Tobak-og Cigarfabriks Oplag, Aktie­selskab. 1903: 50. 1906: 249. Groots Kartoffellægger, Aktieselskabet. Brovst St. 1914: 293. Grottrup, Chr. L., Ribe. 1904: 16. Grottrups, H. C., Eftf. ved P. M. Christensen. 1923: 6. Grouleff, A. Aarhus. 1914: 124. Grove, Edwin, Bog-, Papir-og Kunsthandel. 1908: 296. Grove og Omegns Brugsforening. 1902: 200. 1905: 87. 1922: 140. Grovermanns, M., Efterfølger. Præstø. 1908:169. Grube, S. 1902: 103. 1910: 4. Gruberts, H. A., Sønner, Aktieselskabet. 1915: 243. 1917: 204. Gruberts, H. A., Sønner; F. og P. Grubert. Fre­deriksberg. 1894: 93. Grue & Grip. 1916: 151. 1917: 241. Grundejernes Renovations-Aktieselskab. 1898: 91. 1899: 74. Grundejernes Renovations Aktieselskab. Frede­riksberg. 1898: 145. 1899: 77. 1902: 7. Firmafortegnelse; Gr—Gu. CLIII ) Grnndejernes Vand Closet Forsikring ved F>nst E. Nielsen. 1909; 63. ) Grundejerforeningen Gammelgaard. Hvidovre Kommune. 1921: 140. 1922; 102. ) Grundejerselskabet for København og Omegn. Aktieselskabet. 1907; 113, 161. 1910: 254. > Grundfør Brugsforening. 1914: 158. 1919; 216. 1921; 131. 1922; 137. 1923; 151. 1924; 70, 206. ' Grundfør-Spørring Sognes Spare-og Laane­kasse. 1889; 375. 1890; 77. 1891; 70. 1892; 67. 1893; 126. 1897; 60, 132. 1898; 65. 1903: 40, 170. 1904: 119. 1906: 70. 1907: 128. 1908; 258. 1918; 276. 1920; 92/93. 1921: 176, 274. 1922; 112. 1923: 16. Grundolin ved H. L. Helmbæk. Frederiksberg. 1918: 189. Grimth &Petersen. 1899:56. 1919:267. 1922:261. Grunth, G. M. 1889: 113. 1893; 67. 1894: 82. Grupe, Hjalmar. Odense. 1900; 197. Grus-& Stenforretningen Aktieselskab. Nakskov. 1913: 299. Gry, Alfred, Aktieselskabet. 1913; 118. 1917:127. Griin, Hugo, & Co. 1920: 2. Griinbaum, Philip M. 1922; 4. Griinewald & Andersen. 1892: 72. 1894: 4. Griinewald og Andersen. Frederiksberg. 1889: 40. 1890: 15. 1891: 26. Græbes Bogtrykkeri. 1895: 14, 15. 1911: 64. Grædstrup Sogns Spare-og Laanekasse. 1890: 56, 77. GrængegaardensTeglværk, A ktieselskabet.Grænge­ gaard. 1898: 95. Græske Svampehandel, Den. 1889: 267. Græ.sted Træla.'jthandel, Chr. Petersen. 1910: 210. Grættrup Brugsforening. 1899: 30. 1900; 47. 1901; 105. 1902: 118. 1904: 116. 1907: 152. 1909; 295. 1910: 139. 1911: 333. 1912: 283­1913: 166. 1914: 294. 1915: 146. 1916: 419. 1917: 335. 1919: 246. 1922: 110. 1923: 70. Grøn & Aars. 1898; 158. 1899: 147. Grøn & Co. Frederiksberg. 1923: 282. Grøn & Witzke, Aktieselskabet. 1916: 11. Grøn, James F., & Co. 1920: 139, 184. •Grøn, M. E., & Søn. 1889: 39. 1900: 112. 1906: 132.1911: 7. 1917:438.1920: 118. 1924:26. Grøn, Otto. 1899; 129. Grønbech & Co. Hasle. 1889; 313. 1896: 119. Grønbech & Co., Aktieselskabet. Hasle. 1908; 194. 1910: 267. 1913: 186. Grønbech & Hvidman. Fredericia. 1924: 209. Grønbech, K. J., & Co. 1891; 52, 121. 1892: 73. 1894; 127. Grønbech, M. J., & Sønner. 1889: 20. 1890; 50. 1899: 74. 1902: 226. 1903: 75. 1904: 6. 1905: 3. 1912: 149. 1917: 13. 1919: 168. 1924: 245. Grønbæk, A. J., & Co. 1922: 260. 1923: 260. Grønbæk Sogns Spare-og Laanekasse, Actiesel­skabet. 1889:199. 1905:107. 1912:282. Grøndahl, Vilh. J., Aktieselskabet. Frederiks­ berg. 1914: 9. Grøndahls PDfterfølger, Johannes Allen. 1901; 97. Grøndahls, I. C., Eftf. ved N. M. Nielsen. Nørre­ sundby. 1920; 111. Grøndal, J., & Co. 1918; 311. 1920; 9. Grønfeld og Omegns Brugsforening. 1916; 235, 348. 1917; 157. 1919; 87. 1924; 99. Grønfeldt Brugsforening. 1918; 155 (2 Anm.). 1922; 90, 113. Grønholt, K. Fredericia. 1907; 54. Grønholts Boghandel ved Gustav Dambæk. Frede­ ricia. 1913; 52. Grønlandsk Grafit Compagni, Aktieselskab. 1916: 324. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab. 1909. 145. Grønlunds, A. C. Efterfølger. 1910: 92. Grønnegaard & Co. Kragenæs. 1894: 74. Grønnegaard, Chr. L. Frederiksberg. 1918: 119. Grønnegaard, Chr. L., Aktieselskabet. 1912: 236. Grønnegades Kaffebod ved J. P. Stoustrup. 1904: 189. Grønning, M., & Co. 1915; 24. Grønning og Omegns Vareindkøbsforening. 1918: 300 (2 Anm.). Grønning, P. 1896; 34. 1897; 122. 1900; 22. 1901; 38. 1904; 205. 1906; 246. 1908: 299. Grønning, P., & Co. Frederiksberg. 1919: 44. Grønning, Peter. Aalborg, 1889; 177. 1907; 16. Grønnings Metalvarefabrik,Aktieselskabet.Odense. 1910: 213. 1918: 28. Grønroos & Co. 1918; 254. 1919; 313. Grønvold og Gether. 1889: 1. Grønvold & Schou's Trælasthandel, Slagelse. 1889: 147. 1890: 94. 1899; 64. 1903; 220. 1914: 78. 1915: 317. 1921: 94. 1922; 10. Grønvold & Schous Trælasthandel, Københavns-Filialen. 1922: 10. Guardian Assurance Company Limited, Ak­tieselskabet. 1906; 29. Guardian Plate Glass Insurance Company (Li­mited), The, Aktieselskabet. 1889: 103. 1912: 296. Gudbjerg Teglværk, Aktieselskabet. Gudme. 1910: 15. 1912: 340. 1915: 281. Gudenaa ved MogensNissen. Silkeborg. 1922:252. Gudhjem og Omegns Handelshus, Andelsselskab 1918: 144. Gudhjem og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889: 156. 1896; 9. 1905: 235. 1914: 116. 1920: 167. 1922: 248 (2 An.m). 1923: 92. Gudmanns Efterfølger. 1889; 107. 1919: 71, 117. 1924: 214. •Gudmundsen, Thorlak, & Co. 1914:101. 1924:30. Gudmundsen, M. 1921: 9. 20 CLIV Oudmundsson, Julius. 1918: 233. 192o: 06. Oudnitz, Axel J., Entreprenørforretning og Ce­mentstøberi, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1907; 218. Oudum Sparekasse. 1889: 231. 1914: 186. 1918; 281. 1923; 128. Gudum og Lillevorde Sognes Spare-og Laane­kasse. 1891; 56. 1894; 97 Gudum og Omegns • Brugsforening. 1905: 105. 1912; 225. Gug Tørvefabrik ved J. Thomsen og Thomas Nørgaard. Nøvling Sogn. 1918; 72. Guildal, Ejner G. 1924; 173. Gulbrandsen, Andersen & Co. 1889; 27. 1898: 56. 1899; 77, 130. 1900; 96. 1902: 6. 1904: 226. 1905: 45. 1916; 179. Guldager, C., & Co. 1908: 268. Guldberghus, Aktieselskabet. 1915: 309. Guldborgen, Aktieselskabet. 1916; 365. Guldbrandsen, J. -V., & Co. 1889: 85. 1892: 34, 60. Guldbrandsens Kunst-Sølvsmedie, Aktieselskabet. 1914: 36. Guldbrandsens, G., Søns Vægtfabrik ved V. Guld­brandsen og N. Larsen. Aalborg. 1923: 14. Guldbrandt's Malerforretning ved H. Petersen Guldbrandt. Haderslev. 1923: 77. Guldfoss, Aktieselskabet. 1912: 5. Guldlistefabriken Dania, Aktieselskabet. 1910: 31. Guldlistefabriken Guldborg ved H. Hansen og K. I.ange. 1923; 187. Guldliste og Ovalrammefabriken Hertha ved ('barles Dahlmann. 1918: 86. GuMmann, Alfred. 1895; 14. Giildmann, Chr., Aktieselskabet. 1915: 184. Guldmann, Hans. 1899: 39 (2. Anm.). 1902: 51. 1906:6. 1911:294. 1917:205. 1920:204. Guldmann, Holger. 1920. 32. Hansens o. s. v.c Han Herredernes Aktie Tømmerhandel. Aggers­borg Kommune. 1907; 297. 1916: 128.1918:272 Firmafortegnelse: Ha—Ha. Han-Herreders Sparekasse. Fjerritslev. 1905; 215. 1910: 275. 1911; 278. 1918: 299. 1921: 221. 1922; 62. 1923; 122. 1924: 137. Hanckes Manufakturforretning i Vestervig. 1901: 121. Hanbjerg og Omegns Brugsforening. 1917: 267. 1921: 304. Handelsaktieselskabet Å. O. Andersen (A. O. An­dersen Trading Co. Ltd.) 1917; 59. Handels-Aktieselskabet Baltisk og Pan-Amerikansk Kompagni (Compagnia Comereial del Baltico y Pan-Americana, Baltic and Pan-American Co. Ltd.) 1917; 310. Handels-Aktieselskabet KøbenhavnsKartoffellager. 1908: 91. Handelsaktieselskabet Axel Larsen. 1916: 79. Handelsaktieselskabet Nordisk Kompagni. Fre­ deriksberg. 1912: 127, 333. Handels-Aktieselskabet Scbarling & Jørgensen. 1909: 59, 309. 1910; 180. Handelsaktieselskabet Selandia. 1916: 247. Handels-Aktieselskabet W. Strøier & Co. 1899: 159. 1900:155. 1902:146. 1903:213. 1904:105. 1905: 46, 229. 1906; 197. 1907; 164. 1908; 5. Handelsbanken i Esbjerg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1898; 91, 176. 1900; 39, 173. 1903; 119, 197. 1906; 104. 1908:60. 1910:175. 1911:263. 1916:281,401. Handelsbanken i Odense, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891; 97. 1896; 114, 145. 1897; 66. 1898; 55. 1899: 160. 1900; 6. 1901; 4. 1904: 205. 1906: 104. 1909: 175, 198. 1911: 263. 1917: 135. Handelsbanken i Randers, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891:97. 1894:115. 19(X); 76. 1905; 6. 1906:104. 1911:264. 1914: 7. 1916: 282, 401. Handelsbanken 1 Viborg, Fihal af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. 1891: 98. 1893: 121. 1899: 159. 1901; 5. 1902: 166. 1906: 104. 1907; 190. 1909: 94. 1911: 264. 1913; 57. 1914: 6. 1917; 7, 135. Handels Bureau Texas ved G. Hjortø. Frederiks­ berg. 1918: 19. Handelsbureauet, Aktieselskab. 1909; 33, 58. Handelsbureauet Mercatur ved Andreas Kjerulf Jensen. Aarhus. 1918: 40. 1919: 215. Handelscentralen, Nielsen Kragh. 1919: 224. Handelsfirmaet »Bello« ved Harms & Jennow. 1922; 264. Handelsfirmaet Cosmos, A Ballin. 1919; 94. Handelsforretningen Luna. Aktieselskabet. 1912: 301. Handelsgartneriet Aalykke. (A. S. Pedersen). Kolding. 1904: 224. Handelsgartneriet Chi'istianshus. Aktieselskal). 1903: 196. ' Handelsgartneriet Chrysantha ved J. P. Schøtt. Fredericia. 1915; 128. j Handelsgartneriet Fragaria ved Th. Petersen, j Gentofte Kommune. 1913: 13. i Handelsgartneriet Frem ved Geertsen & Co. 1917: I 356. 1919: 40. ! Handels og Export-Gartneriet Flora ved Paul L. i Rasmussen. Kolding. 1912; 174. ; Handelshus Henrik Politur. 1917: 204. 1919: 223. i Handelshuset Axel H. R. Hansen. 1924; 21(. Handelshuset Argus ved F. Møller. Frederiksberg. I 1919; 319. I Handelshuset Atlas ved P. Rasmussen. Aarhus. I 1923: 70. Handelshuset Centrum ved H. Søndergaard. Hor­ ' sens. 1919: 136. Handelshuset Exelcior, Aktieselskab. 1909; 306. Flandelshuset Vilhelm Hansen. 1922; 222. Handelshuset Hjarnø. Hjarnø. 1914: 61. Handelshuset Prinsensgade 12, Aktieselskabet. 1909: 29. Handelshuset Produktion v/ C. Kåhler. 1923:139. Handelshuset Schade ved P. H. Schade. Vojens. 1924: 238. Handelskompagniet »Aja« ved Axel Andkær og Moltke Abel. 1922: 6, 124. Handels Kompagniet Dacia ved S. E. Knudsen. 1919; 173. Handelskompagniet Dan, Aktieselskab. 1916: 116, 277. Handelskompagniet i Helsingør, Aktieselskabet. 1911: 105. Handels Kompagniet Invictus, The Invictus Tra­ding Company Limited, Aktieselskabet. 1917: 396. Handelskompagniet Leco E. Lyngsie. 1924; 217. Handelskompagniet >Snehvide« ved Jensen og Sorgenfryd. 1922: 223. Handelskompagniet Union, Aktieselskab. 1903; 6. 1905: 66. 1906; 155. Handelskompagniet Vesta, Aktieselskab. 1917; 354. Handels-og Exportkompagniet, Aktieselskab. 1915: 308. Handels-og Landbrugsl)anken, Aktieselskabet. Silkeborg. 1899; 122. 1900: 184. 1904; 220. 1906: 266. 1908: 48. 1909: 106. 1911: 200. 1913; 188. 1917; 455. Handels-og Landbrugsbanken, Aktieselskab. Sla­gelse. 1917:287. 1918:193. Handels-og Landbrugsbanken, Aktieselskab. Svendborg. 1898; 113. 19(J6: 140. 1915: lo. 1916: 16L 1917: 69. Handels-og Landbrugsbanken i Thisted, Aktie­selskabet. 1916: 25. 1917: 294. Handelsselskabet Balticum ved Friis & Nyeboe. 1919: 292. 1921: 84. Firmafortegnelse; Ha—Ha. Handelsselskabet Holdan ved Wyers og Ledel. 1921: 36. 1924: 196. Handelsselskabet Ideal, Aktieselskab. 1912: 67. 1918: 7, 29. 1917; 131. Handelsselskabet Isafold, Aktieselskab. 1909: 310. Handelsselskabet Merkure, Lmt. 1916: 3. Handelsselskabet Mullerup Havn. Slagelse. 1918: 25. Handelsselskabet Svedania, Christensen & Pluin­1916: 9, 44. 1917: 311. Handelsselskabet Svedania, Christensen & Plum, Filial. Aalborg. 1917: 311. 1918: 55, 117. Handelsstandens Speditionsbureau ved Einer Larsen. 1919: 268. Handelstrykkeriet ved H. Heide Jørgensen. Hor­sens. 1922: 137. Handels Unionen Aladdin ved Hansen & Norrby. 1920: 33. Handlendes Antikvitets og Auktionslokaler. De, A'ed Viggo Larsen. 1919: 294. Handskeforretningen Dagmar. 1889: 249. Handskeforretningen Løven ved Ingeborg Broch. Odense. 1914: 267. Handskeforretningen Thyra ved Magnus Mår­tensson. 1893: 67. Handskemagasinet Alexandrine ved Pfeiffer. 1898: 106. Handskemagasinet Bristol ved F. \V. Xoack, Horsens. 1909: 296. Handskemagasinet ved Axel Christensen. Frede ricia. 1923: 272. Handskemagasinet, Emma Palludan. Aall)org. 1910: 106. Handske Magasinet 95 ved Fru Yrsa Søndersøe. Frederiksberg. 1917: 61. Handy, Aktieselskabet. 1907: 234. Hanegal, Aktieselskab. 1917: 389. Hangaard, N. P., Bog-& Papirhandel. Frede­rikshavn. 1916: 60. Hannibal, Lauritz. 1911: 232, 264. 1915: 186. Hansa, Aktieselskabet. 1909: 307. 1910: 316. Hanseatischer Lloyd, Aktieselskabet. 1895: 77. Hansen & Alsbjerg. 1924: 269, 272. Hansen & Andersen. 1889: 115. 1890; 14. 1904; 67. 1908; 5. 1912: 265. 1916: 147, 15L 1921: 282, 287. Hansen & Andersen (Lorentzens Efterfølgere). Odense. 1907; 15. Hansen & Andersens Sølvsmedie. 1917; 53. Hansen og Andreasen. Gilleleje. 1924; 153. Hansen & Andreasen, Bogtrykkeri. Frederiks­ berg. 1924; 129. Hansen & Bonfils. 1918: 58. Hansen & Bork. Esbjerg. 1923: 73. Hansen & Bryde. Horsens. 1898:119. 1901; 31. Hansen & Christiansen. Haderslev. 1921; 306. Hansen & Christiansen. 1892: 23, 60. Hansen & Clausen. Esbjerg. 1896; 139. 1897: 27. 1898: 152. 1899: 89. 1902: 200. Hansen og Clausen. Nakskov. 1924: 254/255. Hansen & Co. 1903; 197, 232. 1914: 103. Hansen & Co. Kolding. 1889: 234. Hansen & Co. N. Sundby. 1901: 11. 1903; 167. Hansen & Co. Svendborg. 1889; 325. 1899: 81. 1900: 44, 83. 1903; 222. 1904: 10. 1908: 283. 1921: 122. 1924; 276. Hansen & Co.s Efterf., R. P. Rasmussen. Haarby Kommune. 1921; 192. *Hansen & Erichsen. Frederiksberg. 1923: 112. Til København: 1924: 130. Hansen & Erichsen. 1924; 84. Hansen & Gjerlang, Maskinsnedkeri. Frederiks­ berg. 1921: 90. 1924; 110. Hansen & Hansen. 1920: 204. 1924: 172. Hansen & Hansen. Haderslev. 1922: 72, 256. Hansen & Hansen. Helsingør. 1921: 119. Hansen & Henriksen, Heilmann & Sørensens Efterf. Svendborg. 1913: 266. Hansen & Høyberg. 1897: 138. 1899: 130. Hansen & Jensen, Hørve St. 1918: 217. 1920; 56. j Hansen og Jensen. Ulvborg. 1923: 128. Hansen og Jensen. Øverød By. 1901; 131. Hansen & Johansen. Esbjerg. 1923: 292. Hansen & Jørgensen. 1907; 61. Hansen & Jørgensen. Slagelse. 1924: 10. Hansen & Kamstrup. Holstebro. 1923: 74/75. Hansen & Klein. 1917; 400. 1918; 310. 1919: 197. Hansen & Larsen. 1891; 98. Hansen & Larsen. Slagelse. 1911: 271. Hansen & Lønkjær. Faaborg. 1923: 285 (2Anm.). Hansen & Meyer. 1917; 164. Hansen & Møller. 1910; 33. Hansen & Møller. Esbjerg. 1896: 44. Hansen & Nielsen. 1917: 436. Hansen & Olsen. Birkede. 1913: 294. 1914; 43. 1917: 285. Hansen & Pedersen, Tømrermestre. Fredericia. 1922; 255. Hansen & Petersen. 1889; 256 Hansen & Rasmussen. 1922: 200. Hansen & Schneider. Aalborg. 1909: 293. Hansen & Seerups Maskinfabrik, Aktieselskabet. 1904: 128. 1907; 85, 259. Hansen & Speckhahn. Aabenraa. 1923; 130. *Hansen & Svendsen. 1918: 8. 1919: 120. 1922; 171. 1924: 219. Hansen og Søndergaard. Frederiksberg. 1907: 114. Hansen & Sørensen. Holbæk. 1922: 31. Hansen & Sørensen. Kolding. 1889: 417. 1902: 181. 1922: 236. Firmafortegnelse: Ha—Ha. CLXl Hansen og Sørensens Træskæreri og Pakkasse­ fabrik. 1918; 117. Hansen & Topp. Saxkjøbing. 1914: 49. Hansen & Truelsen, Frederiksberg. 1899: 41. Hansen & Veit. Aabenraa. 1922: 217. Hansen & Weller. 1891; 2, 3. Hansen & Wendelboe. Randers. 1899: 140. Hansen & AVinterberg. Haderslev. 1921; 307. *Hansen & Østergaard. 1923: 28. 1924: 173. Hansen, A. 1889: 243. Hansen, A. Frederiksberg. 1914: 196. 1917: 16. 1924: 177. Hansen, A., & Co. Fredericia. 1920: 177. 1923: 225. Hansen, A., & Co. Horsens. 1896: 75. Hansen, A. og G. 1924: 54. Hansen, A., & Købler. 1904: 166. 1921: 88. Hansen, A., og A. Nielsen. 1923: 258. Hansen, jun., A. C. Middelfart. 1901: 9. 1907: 15. 1916: 22. 1922: 82. Hansen, A. C. V., & A. Mabncke. Thurø. 1920: 87. Hansen, A. Chr., & Co. 1889: 88. Hansen, A. Falbe, & Co. 1918: 113. 1919: 316. Hansen, A. Falbe, & Mølback. 1920: 5. Hansen, A. H. 1916: 315. Hansen, A. Heegaard. Onsbjerg. 1905: 51. Hansen, A. J., & Co., Aktieselskabet. Aalborg. 1914: 179. 1916: 23. Hansen, A. L., og Søn. 1918: 233. Hansen, A. N., & Co. 1889:31. 1893:113. 1898:2. 1900: 140. 1902: 246. 1923: 210. Hansen, A. P., Aktieselskab. 1908: 243. Hansen, A, P., og Carl Møller, Maskinsnedkeri. 1918: 212. Hansen, A. Reimann. 1919: 228. *Hansen, Aage, & Lammers. 1921: 237. 1924: 4. Hansen, Aage. Frederiksberg. 1905: 26. Hansen, Aage, Aktieselskabet. 1917: 312. Hansen, Aage, Bog-Papir-Musik-& Kunsthandel. Silkeborg. 1912: 26. Hansen, Aage, Told klarerings-& Speditionsforret­ ning; 1920: 7. Hansen, Aage A. 1924; 5. Hansen, Adam Wilhelm. 1906; 54. Hansen, Adolf A., & Søn. Nyborg. 1919: 181. 1920: 253. Hansen, Adolf Andreas. Nyborg. 1912: 224. Hansen, Alb., & Ludv. Johansen. 1915: 186. Hansen, Albert. 1917: 315. Hansen, Alfr. 1924: 52, 53. Hansen, Alfred. 1889; 251 (2 Anm.). 1922: 50. Hansen, Alfred. Odense. 1906: 283. 1908: 99. Hansen, Alfred. Aktieselskabet. Frederiksberg. 1912: 305. Hansen, Anders. Slagelse. 1916: 157. Hansen, Anders, & Co. Næstved. 1920: 57. Hansen, Andreas. 1889; 26»5. Hansen, Andreas. Horsens. 1919; 250, 305. Hansen, Ane Kirstine. Aarhus. 1902; 197. Hansen, Anna, & Co. 1921: 160. Hansen, Arthur. Odense. 1924: 36. Hansen, Arvor, & Jørgensen. 1912: 214. Han.sen, Astrid, & Co. 1913: 255. 1922: 5. Hansen, Aug., Bog-og Papirhandel. 1921: 259. Hansen, Asmus. Indehaver Peter Sørensen. Haderslev. 1921: 307. Hansen, Axel. 1896: 48. 1905: 46. 1914: 67. Hansen, Axel, & Co., Aktieselskab. Aarhus. 1917: 263, 298, 419. Hansen, Axel I. L. 1924: 218. Hansen, Axel P., & Co., Aktieselskab. 1916; 148. Hansen, Bahnsen. 1899: 198. 1901; 76. 1903: 232. 1904: 106. 1908: 240. 1915: 248, 274. Hansen, Bendix. Nakskov. 1912; 224. Hansen, Birkedal, å I. P. Jensen. Aarhus. 1919: 186. 1924: 205. Hansen, Blum, et Co. 1923: 257. Hansen, Bodil Marie. 1892: 23. Hansen, Borella & Co. Hillerød. 1922: 80. Hansen, C. 1913: 313. Hansen, C., Aktieselskabet. Randers. 1912: 287. Hansen, C., & Co., Aktieselskabet. 1904: 148. Hansen, C., & C. Andersen. 1904: 128. 1908: 55. Hansen, C., & E. Merrild. 1922: 221. Hansen, C. A., Aktieselskabet. 1913; 228. Hansen, C. C., & Co. 1893; 88. Hansen, C. C., & Co. Frederiksberg. 1896; 51. Hansen, C. Duzaine. 1922: 177. Hansen, C. F. 1904; 4. 1905: 48, 118, 136, Hansen, C. K. 1889; 100, 104. 1890: 37. 1892: 130. 1896; 18. 1897: 68. 1901; 74. 1908; 296. 1909:281(2 Anm.). 1912:177,302. 1913: 6, 62. 1915; 6. 1916: 110. 1918; 213. 1920: 8. 1921: 262. 1922: 241. 1923: 31. Hansen, C. K., Helsingør Filial. 1918: 213. 1923: 239. Hansen, C. M. 1908; 182, 186. Hansen, C. P. 1921; 209. Hansen, C. R., & Søn. 1913; 210. Hansen, C. W. Frederiksberg. 1914: 308. Hansen Carl. Nykøbing F. 1923; 94. Hansen, Carl & F. V. 1906: 156. Hansen, Carl, & Gissemann. 1893; 100. 1902:4. 1903; 159. 1909: 9, 116. 1910; 55, 95, 149. 1912: 240, 265. 1913: 317. Hansen, Carl, & Søn. Vejle. 1902: 96. 1904: 39. 1906: 74. 1908; 179. 1915: 181. 1919: 113. 1921; 78. Hansen, Carl C. 1906; 81. Hansen, Carl Esben. 1914: 5. Hansen, Carl F. Maribo. 1920: 87. 21 Hansen, Carl F., & Voss. Næstved. 1913: 323. Hansen, Carl L., ved L. Hansen. Frederiksberg. 1902: 227. Hansen, Carl O., & Søn. 1924: 125. Hansen, Carlis. 1924: 175. Hansen, Charles, og Søn. 1924: 30, 214. Hansen, Chr. 1897: 51. Hansen, jun., Chr. Aarhus. 1903: 62. Hansen, Chr., Aktieselskabet. Vangsaa. 1912:253. Hansen, Chr., & Co. 1923; 87. Hansen, Chr., & Co. Kerteminde. J924: 61. Hansen, Chr. P. 1904: 20, 44. 1924: 147, 272. Hansen, Chr. W., & Co. Odense. 1899: 167. 1904: 94. 1909: 183. Hansen, Chr. W., & Co.s Efterfølger, Alfred O. Jørgensen. Odense. 1910: 159. Hansen, Christian. 1917: 318. 1923: 27. Hansen, Christian. Hobro. 1906: 121. 1915: 324. Hansen, D. 1922: 172, Hansen, D. O. 1907: 86. Hansen, D. O., & Co. 1916: 44, 76. Hansen, Duzaine. 1908: 210. 1924: 218. Hansen, E. 1890: 71. Hansen, E., & Co. 1889: 254. *Hansen, E., og Nielsen. 1923: 166. 1924: 218. Hansen, E. Heyde, & Co.s Efterfølger, Aage Bar­ foed. 1905: 3. Hansen, E. Heyde, & Co.s galvaniske Anstalt. 1903: 29, 234. Hansen, E. S. 1917: 279, 347, 395. 1918: 184. Hansen, Ebba M. 1920: 140. Hansen, Ejnar. 1921: 84,210. I Likv. 1923: 110. Hansen, Einar. Svendborg. 1919: 239. Hansen, Einar, & Co. 1910: 290. 1911: 127. Hansen, Elver, Co. 1924: 146. Hansen, Emil. 1896: 114. Hansen, Emil, Aktieselskabet. Bagsværd. 1908: 190. Hansen, Emil. Thurø. 1921; 218. Hansen, Emil & Co. Aarhus. 1908: 313. Hansen, Emil, & Søn. Faaborg. 1924: 13. Hansen, Emma Birgitte. 1891: 97. Hansen, Engers. Esbjerg. 1903: 188. Hansen, Erik, & Co. 1915: 52. 1916: 5. 1917: 241. 1920: 120. 1921: 60, 184. 1923: 4. Hansen, F., & Co. Næstved. 1902: 153. Hansen, F. F., & Co. 1921: 4. Hansen, F., & Chr. Pedersen. 1912: 155. Hansen, F. & M., Udsalg fra Albert PhiUpsons Eftf. 1917: 429. Hansen, F. Gottlieb, Aktieselskabet. 1899: 146. 1902: 184. 1907: 262. 1912: 177. 1916: 243. Hansen, Fr., og Co. Bageri og Conditori. Hille­rød. 1918: 267. Hansen, Frands. Aarhus. 1909: 266 (2 Anm.). 1910: 303. Hansen, Fred., & Andersen, Aktieselskab. Skive Landsogn og Resen Kommune. 1910: 46. Hansen, Frederik. Holbæk. 1920: 251. 1922: 31. Hansen, Frederik, & Co. Frederikshavn. 1919: 301. 1922: 35. 1924: 91. Hansen, Frederik, & Sønner. Kerteminde. 1911; 76. 1912: 46. Hansen, Fru Fernanda, & Co. 1915: 53. Hansen, G., og C. Christensen. 1923: 29. Hansen, Georg E. 1902: 184. Hansen, Georg Groth. 1900: 154. 1904: 227. Hansen, Gerdes, & Companys Filial ved Stanley Beldring. 1913: 122. Hansen, Godtfred. 1908: 139. Hansen, Gotfr., & Enoch. 1921: 283. Hansen, Gotthard, Engelsk Skræderi, Aktiesel­ skabet. 1913: 4. Hansen, Gunder Vorm. 1919: 148. Hansen, Gustav. Terndrup. 1890: 115. Hansen, H., & Co. Esbjerg. 1916: 349. Hansen, H., & O. 1924: 51. Hansen, H., & Søn. Frederiksberg. 1917: 320. Hansen, H., & Søn. Sorø. 1919: 76. Hansen. H. A. 1919: 69. 1920: 103. 1922: 29. 1923: 84. 1924: 148. Hansen, H. A. Sorø. 1889: 295. 1891: 111. 1895: 109. 1899: 99. 1919: 76. Hansen, H., & Co. Kolding. 1903: 68. Hansen, H. B , & Co. Aarhus. 1920: 237 Hansen, H. C. 1920: 142. Hansen, H. C„ & Co. Ikast. 1923: 75, 154. Hansen, H. C., & Co. 1920: 183. 1921: 284. Hansen, H. C., & Co. Nakskov. 1890: 114. 1906: 89. Hansen, H. C., & Søn. Kjøge. 1889: 281. 1890; 26. Hansen, H. C., & J. Sørensen. Gentofte Kom­mune. 1918: 190. Hansen, H. C., Tricotage-& Garnforretning. 1898: 17, (2 Anm.), 142. 1923: 233. 1924: 84. Hansen, H. Chr., & Co. 1889: 244. Hansen, H. Chr., & Co. Aarhus. 1917: 153. Hansen, H. E. 1897: 139. 1899: 158. 1902: 5. 1905: 92. 1914: 68. Hansen, H. F., & Co. Saxkjøbing. 1914: 49. 1917: 412. Hansen, H. Groth. 1918: 58, 89, 115. Hansen, H. J. 1910: 257. Hansen, H. J. Vordingborg. 1910: 41, 68, 69. 1918: 143. Hansen, H. J., & Co. 1924: 127. Hansen, H. M. Varde. 1889: 221. Hansen, H. M., og A. H. Andersen. 1922: 79. 1924: 244. Hansen, H. Marius. 1923: 109. Hansen, H. P. 1898: 16. Hansen, H. P., & Co., Aktieselskabet. 1915; 2. *Hansen, H. S. 1889; 82. 1903: 2>j. 1906; 29. 1907; 287. 1924; 245. Hansen, H. S. Asminderød. 1903; 101. Hansen, H. V. J. Odense. 1919; 179, 299. Hansen, Hakon. 1902; 222. 1910: 6. Hansen, Halvor. 1900: 5-4. Hansen, Hans. Aarhus. 1891: 47. Hansen, Hans. 1924: 196. Hansen, Hans. NørresundVjy. 1906; 261. Hansen, Hans,&P.Carlsen, Odense. 1924:12,180, *Hansen, Hans P., og Sønner. 1919: 264. 1924: 219. Hansen, Harald, Aktieselskabet. 1908: 5. Hansen, Harald, Aktie.selskabet. Serritslev. 1918: 36. Hansen, Harald, & Co. 1923: 5, 110. Hansen, Henry C., & Co., Aktieselskab. 1916: 213. Hansen, Holger. 1916: 404. 1921: 136. Hansen, Holger, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1910: 320. 1911: 324. 1912: 271. Hansen, Holger, & P. Thomsen. 1905; 5. Hansen, Hugomine Brutusine. 1892: 83. Hansen, Hvidtfeldt, og L. F. Christiansen. 1919: 69. Hansen, I. Chr. A., Aktieselskab. Aarhus. 1911: 279. Hansen, I. C. Eoskilde. 1889: 280. 1909. 96. >Hansen, J. C. Sønderborg.< 1923: 182 jvf. 1924: 144. Hansen, Iver & Chr. 1920: 225. Hansen, J. Odense. 1906: 161. 1911: 14X). 1914: 17. 1923: 241 (2 Anm.). Hansen, .7. A., & Co., Aktieselskabet. 1910: 26. 1914: 169. 1917: 436. Han.sen, J. A., og Sønner, Aktieselskabet. Kol­ding. 1911:93. 1914:162. 1915:206. 1917: 461. Hansen, J. Axel, & Schmidt, Aktieselskabet. 1909: 148. Hansen, J.Børsen,&Schwarz. Haderslev. 1924:78. Hansen, J. H., Aktieselskab. Nykjøbing. S. 1917; 253. Hansen, J. P. Fredericia. 1917: 424. Hansen, J. P., Se Co. 1920: 29. Hansen, J. P., & Co. Lillerød. 1919: 47. Hansen, J. S. 1892: 2. 1909: 228. 1922: 6. Hansen, Jacob Bisp. Grenaa. 1893: 127. Hansen, Jens, og Elmgreen. 1918: 286. 1920: 8. Hansen, Jens Peter. Arden. 1901: 12. Hansen, Joh. F., Aktieselskabet. Taastrup. 1916: 332. 1917: 19. Hansen, Joh. N. 1902: 222. Hansen, Johan, & Co. Randers. 1913: 22. Hansen, Johan, & Co. ved G. Hansen. Nyborg. 1924: 254. Hansen, Johan, & Søn. 1923; 30. Hansen, Johan P. Frederiksberg. 1917; 441. Hansen, John. 1922: 199. Han.sen, Johs. Kolding. 1923; 49. Hansen, Jobs., & Wilken. 1917; 351 ^2 Anm.). 1918; 187. Hansen, Jul., & M. Madsen. 1918: 112, 263. Hansen, Jørgen. 1896: 178, Hansen, Jørgen. Aabenraa. 1922: 23. Hansen, Jørgen. Kjøge. 1890: 26. Hansen, Jørgen, & Co. Frederiksberg. 1919: 125. Hansen, Jørgensen & Næumann. 1901: 179. 1902; 52. Hansen, K., & Co. 1922: 174. 1923: 85. Hansen, K. Konstantin, & J. Bindesbøll. 1890: 13. Hansen, Karen, & Asta Arnadottir, Malermestre. 1910: 127. Hansen, Karoline, og Helene Jensen. 1921: 283. Hansen, Knud. 1921: 6. Hansen, Knud, Sejlgarn en gi-os. 1923: 55. Hansen, L. 1901: 161. Hansen, L. Hunslev. 1921; 310. Hansen, L., & Co. 1889: 248. 1891: 88. Hansen, L. H. Frederikssund. 1924: 198. Hansen, L. P. 1900; 142. Hansen, Lars. 1902: 130. 1905: 94. 1906; 129. 1913: 178, 232. Hansen, Lassen. 1889; 248. Han.sen, Lauge. 1923: 232. Hansen, Laura, æk, Skotøjsforretning, Aktie­ selskab. Gredstedbro. 1912: 86. Hansens, Peter, Enke. Sønderborg. 1921: 280. Hansens, R. og L., Installationsforretning. Haders­ lev. 1920: 262. Hansens, R. A., Købmandsforretning. Aktiesel­skab. Hornum. 1914: 20. Hansens, Rasmus, Varehus. Slagelse. 1911: 301. Hansens, S., Trikotageforretning Ølgod, Aktie­selskabet. Ølgod. 1908: 230. Hansens, Slengerik,Bog-og Papirhandel, Svaneke. 1913; 15. Hansens, Sophus, Efterfølger. Kjøge. 1904: 131. Hansens, Svend, Selefabrik. 1918: 8. Hansens, Vilhelm, Boghandel. Grenaa. 1924; 118. Hansens, Vilh., Vinhandel. 1924; 125. Hansens, Wilhelm, Efterfølger, J. Mathiassen & Co. 1903; 212. Hansen Søholt, Aktieselskabet. Vester Brøn­ derslev. 1907; 74. > Hansok« ved A. Pedersen. 1922: 176. Hanson, Joh. Ludv., Aktie.selskab. 1911: 320. Hanson, John. R. 1919: 123. 1922: 222. *Hanssen, Charles, & Co. 1923: 83. 1924; 196. Hanssen, Otto. 1912; 178. Hanstholm Handels-, Industri-& Byggeselskab, Aktieselskabet. Thisted. 1917; 332. Haraldsminde, Aktieselskabet. 1913: 84. Harbjerg Kalksandstensværk, Aktieselskabet. Brørup. 1906: 147. 1914: 27. Harboe & Co. 1903: 28. Harboe, Egil. 1906: 30. 1908: 270. 1915: 306. 1916: 2. Harboe, J. L. Odense. 1894: 73. 1899: 26. 1906: 139. 1919; 299. 1920; 232. Harboe, J. Q. 1889; 113. 1895: 5, 13, 88. Harboe, Jens J., & Co. 1889: 244. Harboe, R. M. Rønne. 1897: 127. Harboes, Carl, Efterfølger, N. Thybo-Lindemann. Aarhus. 1908: 199. Harboes, Conrad, Jernstøberi i Skjelskør. 1908: 112. Harboes, I. L,, Efterfølger ved L. P. Hansen. Odense. 1919: 20. 1924: 200/201. Harboes, Jørgen, Sønner. Skjelskør. 1890: 93. 1902: 84, 136, 191. Harboøre Sogns Sparekasse. 1889: 407. 1893: 109. 1896: 111. 1898: 30. 3899: 52. 1916: 203. Harck, Einar. 1914: 195. 1919: 146. Harder & Grundtvig. Randers. 1889: 68. 1895: 101. 1896: 109. 1899: 173. 1900: 68. Harder & Knaacks Filial i København. 1923: 163. Harder, August. Viborg. 1898: 47. Harder, Ernst. Middelfart. 1908: 283. Harder, J. F., & Co., Aktieselskab. 1917: 7. Harder, O. J. Pariser Bazaren. Nakskov. 1915: 171. Harder, Thor. Randers. 1916: 100. Harders, Erik, Bog-Musik-og Papirhandel. 1915: 247. Harders, G., Efterfølger, Asger Christensen. 1913: 32. Harders Teglværk ved Behrmann, Jensen, Bach og Laursen. Skive. 1923: 176. Hardes ved Jørgensen. 1902; 207. Harding, Aug. 1917: 435. 1922: 47. Hårdt, Th., & Co. 1922: 222. 1923: 110. Hardts Patent Kulspand ved Hårdt & Remme. 1920: 6. Haremst, L., & J. Kiehn. 1889: 266. Hareskovgaards Grusgrav, Aktieselskabet. Lille Værløse. 1915: 165. Harhorn & Christensen, Karosserifabrik. Aaben­raa. 1924: 22. Harman & Andersen. 1920: 6. 1922: 46. Harms & Jennow. 1922: 222. Harms, Alb., & Co. 1889: 244. Harms, Edward. 1924 : 246. Harms, Ejnar. 1921: 187. Harndrup Humleforretning ved A. H. Rasmussen. 1899: 10. 1902: 214. Harre og Omegns Indkøbsforening. 1905: 35. Harrekilde, P., Aktieselskab. 1909: 224. Harreschou, Chr. 1902: 148. Harreschou, Niels M. 1922: 222. Harring-Stagstrup Kommunes Spare-og Laane­ kaase. 1889:354. 1909:46. 1911:333. 1923: 148. Harris, Carl. 1918: 56. Harris, Chr., Aktieselskab. 1911: 288. 1912: 99. Harskind & Co. 1921: 187. Hartenberg, C., & Co. 1889: 85. 1897: 105. Harter, Chr. 1909: 228. 1911: 68. 1923: 233. Hartfort Fire Insurance Company, Aktieselskabet. 1913: 87. Harth, Ed. 1909: 34, 91, 149. Hartkopf & Jepsen. Løgumkloster. 1920: 222. Hartkopf, F. \V., & Søn. Slagelse. 1924: 112. Hartmann & Co., Handelsaktieselskab. 1917: 131. Hartmann & Co. Haderslev. 1922: 21, 116, 275. Hartmann & Jensen. 1923: 259. Hartmann & Forum Jensen. 1900: 96. 1903: 138, 194, 216. 1907: 215. Hartmann, Ad. Lvngby. 1912: 245. Hartmann,C.,Aktieselskabet. Hjørring. 1910:242. Hartmann, C., & Co. 1923; 279. Hartmann, F. D., Aktieselskabet. 1908: 56. 1909; 202. 1910: 26. Hartmann, Hjalmar, & Co. 1899: 75. 1903: 235. 1918: 162. 1923: 164. Hartmann, K. O. 1921: 159. Hartmanns Skriftstøberi, Aktieselskab. Lyngby Kommune. 1908: 215, 277. Hartmann-Sørensen & Co. Aarhus. 1907: 47. Hartogsohn Eduard, Aktieselskabet. Randers. 1905: 194. Hartvigs, Adolph, Efterfølger. 1894: 43. Hartvigs, J. M., Efterfølger. 1904: 8. Hartvigs, J. M., Stald, Aktieselskabet. 1913: 285. Hartz & Jøns. 1892: 59. 1898: 3. 1902: 100. 1904: 146. 1911: 156. 1917: 185, 433. 1919: 264. 1924: 83. Hartz, Marius. 1910: 29. 1913: 10. Hartz, 3Iartin. Randers. 1906: 211. 1908: 48. Harup og Ringgive. Roskilde. 1923: 238. 1924: 56. Harving, Jens. 1923: 187. Hasfeldts Boghandel. Hørsholm. 1912: 43. Hasle Haandværker- og Landbobank. 1904: 233. Hasle Klinker-og Chamottestens Fabrik, Aktie­ selskabet. 1890: 12. 1892: 60. 1895: 89. 1909: 118. 1911: 69. Hasle Klinker-og Chamottestensfabrik, Born­holms Kaolin, Chamotte-og Klinkerfabriker. Aktieselskabet. 1913: 33. 1914: 167. 1915: 24. Hasle Manufakturhandel ved Jørgensen. 1904: 113. Hasle Manufaktur-Lager ved Chr. Barbre. 1907: 67. Hasle Sogns Brugsforening. 1921: 175, 300. Hasle Snedker-og Bygningsforretning, Indehavere A. Andersen og P. Thorsen. 1918: 171. Haslev Aktiebryggeri. 1906: 35, 138. Haslev Andels-Svineslagteri. 1896; 101, 179. 1902: 57. 1914: 224. 1919: 206. Haslev Bank, Aktieselskabet. 1894; 72. 1896; 119. 1897; 179. 1898: 180. 1901; 164. 1908: 148.-1910: 211. 1912: 131. 1917: 445. Haslev Bogtrykkeri ved C. Bagger. 1895; 168. Haslev Cementvarefabrik ved N. V. Aalkjær, N. C. Jensen, Simon Nielsen og H. A. C. J. Jes­persen. 1919; 18. Haslev Elektricitetsværk, Aktieselskabet. 1909; 15, 153, 210. 1910; 324. Haslev Korn og Foderstofforretning, Aktieselska­bet. 1916; 189. 1917: 446. Haslev Kvashugger! ved Christian Jensen, Rasmus Briiel og Hans Frederik Nielsen. 1918: 26. Haslev Lervarefabrik, Aktieselskab. 1898: 112. 1909: 288. Haslev og Omegns Forbrugsforening. 1809: 153, 210. 1910: 40, 324. 1912; 337. 1914: 16, 45, 311. 1916: 19. 1917; 22, 104. 1918; 26. 1919; 18. 1923: 35 (2 Anm.). Haslev Ovalrammefabrik ved Gunni Busch Lar­ sen. 1917: 143. Haslev Skaftefabrik ved Chr. Rasch. 1915; 253. Haslev Urtekramhandel ved IL B. Poulsen. 1902: 30. Haslev Ægforretning ved L. E. Andersen. 1913: 238 jfr. 296. Haslev 01-og Yictnaliehandel ved H. J. Olsen. 1892; 121. Haslund & Larsen. 1905; 46. 1914: 240 (2 Anm.). 1917: 273. 1919; 225. Haslunds, Ole, Hus ved Haslund & Heyman. 1909: 254. Hasmark Skræder-og Handelsetablissement ved A. P. Knudsen. 1901; 26. Hass, F., & Co. 1919; 11. Hass, Frode. 1897: 194. Hass, Heinr. J. 1891: 53. 1895: 105. 1898; 2. 1899: 130. 1919: 293. 1920-50. 1923; 231. Hasse, Louis. 1889; 122. 1891: 53. Hassel & Teudt. 1889:86. 1898:2,3. 1919:317. 1923; 138, 278. 1924; 2. Hassel, Nissen & Co. 1923: 108. 1924: 85, 271. Hasselbalch & Co. 1889:83. 1902:22. 1905: 226. 1918: 52. 1921: 137, 283. •Hasselbalch, Steen. 1916: 4. 1917: 90. 1924: 4. Hasselbalchs, A. A., Efterfølger. Køge. 1907; 91. 1908; 36. 1914; 197. 1917; 19. 1919; 74. 1920; 229. 1923; 168. Hasselbalchs, Frants, Efterfølger, Kjøge. 1895: 43. Hasselbalch's, S. A., Efterfølger, M. Brynnum. Randers. 1919: 29. Hasselø Kalkværk og Hasselø Gødningskalks­fabrik ved Frederik Otto Hornstrup. Vægger­løse Kommune. 1921: 219. Hasselø nye Kalkværk ved Theodor Skafte. Væggerløse Kommune. 1922; 157. Hasseris Villakvarters Vandværk, Aktieselskabet. Budolfi Landsogn. 1904: 114. 1907: 178. Hassing & Juul. 1908: 213. 1909; 120. Hassing & Poulsen. Esbjerg. 1920; 22. ' Hassing, Daniel. 1896: 49. 1897: 32. Hassing, L. W. Svendborg, 1918: 30 (2 Anm.). Hassing, S. 1922: 78. Hassings, Alfred G. Efterfølger. IfOO: 158. 1903; 5, 51. Hassing-Refs Herreders Spare-og Laanekasse. Vestervig. 1889; 10. 1890: 55. 1892; 52. 1901: 12, 136. 1905: 192. 1907: 45. 1924; 159. Hassing-Stagstrups Kommunes Spare-og Laane­kasse. 1908: 45. Hassing-Villerslev Pastorats Spare-og Laane­kasse. Hassing. 1889: 195. 1891. 102. 1898: 135. 1901; 151. 1908: 197. 1922; 85, 210. Hastrups Emilie, Eftf. Anna Worm. Aarhus. 1907: 275. Hattehuset ved L. Nielsen. 1907: 84. Hatte-Og Pelsvarehuset, Aktieselskabet. 1908: 185, 211. Hattelager en gros, Albert Nielsen. 1918: 7. Hattemagasinet London ved R. C. Andersen. 1895: 24. Hattemagasinet Stockport ved A. F. Bodecker. 1894: 104. 1905: 116. Hatte-og Modemagasinet ved Marius Bagger. Aarhus. 1914; 54. Hattenaalsfabriken Ideal, Aktieselskabet. 1912: 217. Hatteudsalg ved Em. West. 1912: 260. Hatting Brugsforening. 1921; 131, 201. Hatting, J., Aktieselskabet. 1907; 216. 1908: 236. Hau og Carlsen. Frederiksberg. 1922; 101. Hauberg, Carl. 1922; 30. Haubroe, L., & Co., Aktieselskab. 1913; 32. Hauchsborgs Fiskehalle ved Jacob Jørgensen. Frederiksberg. 1912: 126. Handrup, Anders. Kolding. 1921: 107. Haudrup og Omegns Andelsbageri, Aktieselska­bet. 1900; 79, 98. 1902: 151. 1903: 100. 1904: 90. 1905: 97. 1906: 107. 1908; 167. 1909: 152. 1910; 155. 1911; 164. 1912; 159. 1913: 157. 1914: 146. 1915; 140. 1916; 155. 1917; 215. 1919; 150. 1920; 123. 1921; 166. 1924; 56. Haudrup Stigefabrik ved L. Pedersen. 1912: 219. Haudrup Stolefabrik v. H. Petersen. 1923: 262. Hauens, Reinh. van. Bageri-og Biscuitfabrik. Frederiksberg. 1910: 294. 1921: 90, 117. Hauerslev, Johannes. 1921; 288. 1922: 28, 124. Haugaard, J. C. Haderslev. 1921; 307. 1922; 72. Hauge & Jacobsen. 1919: 170. 1921: 3. Hauge Brugsforening. 1896: 87. 1898: 26. 1899: 31. 1901; 47. 1907: 18. 1910; 165. 1912: 138. Hauges Dampvaskeri. Frederiksberg. 1921: 118. Haugsted, Ove. 1889; 108. 1892; 61. 1902; 51. 1906; 4, 196. 1919: 194, 264. 1922: 2. Haiigsteds, Bendt, Boghandel. Odense. 1919:129. Haugsteds, Ove, Kolonialfon-etning, Aktieselska­ bet. 1916: 148. Hankeli, Aktieselskabet. 1914: 4, 66. Haiinstnip, A. C. 1893; 2, 45. Haunstrups, Anna, Efterfølger ved Ellen Eibe. 1923; 7. Haurdal Forsamlingshus, Aktieselskabet. 1899: 48. Haiireberg, Peter. 1889: 259. Haurowitz, William. 1905: 25. Haurum og Omegns Brugsforening. 1906: 116. 185. 1909: 240. 1911: 198. 1912: 199. 1913: 194. 1914: 208. 1915; 174. 1917; 226. 1918; 177. 1919: 184. 1924: 206. Hauschildt & Holm limit. Frederikshavn. 1889: 346. 1902. 64. Haut, Robert. 1919: 38, 166. Havanna, Aktieselskabet 1908: 140. Havanna ved Karl Papendick Larsen. Hjørring. 1920: 111, 192. Havanna ved Jens Olsen. Randers. 1911: 254. Havanna ved V. Rasmussen. Aalborg. 1919: 276. Havannahuset ved Henrik Glibstrup. Vejle. 1920: 134. I Likvidation. 1922: 91. Havannahuset ved Lyngaae Jensen. Randers. 1911: 254. Havana-Huset ved Otto Petersen. Saxkøbing. 1920: 254. *Havannahuset ved Henrik Glibstrup Frandsen & Co. Vejle. 1921: 178. 1924: 142. Havannahuset ved J. P. Poulsen. 1901: 129. Havana-Kjælderen, G. E. Andersson. 1924: 194. Havanna Magasinet ved A. V. Swendsen. 1911: 101. Have, Christen. Thisted. 1914: 250 (2 Anm.). Have, E. og D. 1922: 51. Havebrugets Fremme ved Enk O. Rosendahl. 1921: 282. 1924: 82, 84. Havefrøkontoret ved Carl Jensen. Aalborg. 1924: 14. Havehuskolonierne, Aktieselskabet. 1916: 356. Havemanns, Aage, Efterfølger. 1907: 285. 1912: 180. 1916: 242. 1919: 291. Havemanns, Aage, Efterfølger, Jydsk Afdeling. Aarhus. 1919: 291. Havemøbelfabriken Gefion, Aktieselskab. 1913: 232. Have-& Markfrøkontoret Agros ved Poul Nielsen. Randers. 1911: 336. Have-og Markfrøcontoret, Herman A. Jensen. 1891; 88. 1892; 130. 1914: 194. Haveselskab, Det kjøbenhavnske. Aktieselskabet. 1895: 2. 1905: 44. Haverslev Sogns Spare-og Laanekasse. Tande­rup Skole. 1889: 192. 1895: 83. 1901: 104, 185. 1910; 76. 1911; 250. 1915; 119. 1916; 197. 1920: 90. i Havfiskeri-Aktieselskabet Graadyb. Esbjerg. 1916: 308. Havfiskeriaktieselskabet Jylland. Esbjerg. 1916; 349: Havfiskeriet Dogger Bank, Aktieselskab. 1916; 284. 1919: 67. Havfiskeriet Frederikshavn, Aktieselskabet. Fre­ derikshavn. 1916: 342. 1917: 414. 1918; 199. Havfiskeriselskabet Fanø, Aktieselskab. 1916; 283. Havfiskeriselekabet Hajen, Aktieselskabet. Fre­ derikshavn. 1917; 30. Havholm & Co., Aktieselskab. 1904: 107. Havholm, Leo, & Co. 1911; 68. Havndal Kolonial-og Foderstofforretning ved S. C. Grove. 1902: 124. Havnegades Materialhandel, J. K. Jepsen. 1889: 246. Havnegades Skibsproviantering ved Chr. Hjortsø. 1921: 283. Havnemøllen, Aktieselskabet. 1904: 104. 1905: 158. 1916: 147. Havnemøllen, Aktieselskabet. Aalborg. 1912; 22. Havnemøllen, Horsens, ved M. Christensen & J. Larsen. Horsens. 1924; 41/42. *Havnetransporten ved Harry Andersen. 1921: 86, 136. 1923; 134. 1924; 52. Havnens Molorfærge, Aktieselskabet. 1912; 215. 1914: 65. 1917: 202. Havreholm F'abrikker, Aktieselskabet. 1900: 23. 173. 1901: 160. 1902: 25. 1906; 28, 197. Havreholm Papirfabriks Udsalg. 1889: 100. 1892; 46, 47, 72. 1895: 165. 1901: 56. 1904; 22. 1913: 89. 1915: 52. 1923; 233. Heba, A. Hald & E. Braune. 1918: 231. 1920; 28, 100. Hebe Fabrikken ved Karl Sillasen. Frederiksberg. 1918: 139. Heberg, Aug. O. 1919: 99. Heckscher, M. G. 1889; 124. Hector, H. E. 1915: 186. 1919: 173. 1920: 226. Hector, Skotøjsfabrikernes Udsalg ved Hector & Nielsen. Odense. 1902; 86. Hedegaard & Christensen. Nørresundby. 1906: 65. 1907; 72. Hedegaard og Hilligsø.Thisted. 1909:104.1916; 25. Hedegaard, Johs. 1920; 33, 100. Hedegaard, Peder P., Aktieselskab. Nørresundby, 1916: 228, 416. Hedegaard, Peder Pedersen. N.Sundby, 1913:18. Hedegaards, J., lifterfølger. 1901: 95. Hedehus Teglværket, Aktieselskabet. Høje Taa­ strup Sogn. 1910: 131. 1912; 159, Hedemann, E., & Co., Aktieselskabet. 1903: 196. 1904; 7, 104. Hedemark og Dalberg. 1907; 264. Hedemark, J. H. 1915; 3. Heden, Aktieselskabet. 1908: 164. 22 Hedensted Brugsforening. 1923; 295. Hedings Forlag, Aktieselskabet. 1915: 302. Hedlund, H., & Co. 1921: 7. Hee, Otto. Vordingborg. 1905: 75. 1907: 13. Hee's, Chr., Efterfølger. 1919: 9, 70. Heede, Valdemar. 1920: 160. Heegaard & Nathan. 1919: 118. Heegaard, Anker, junior. 1889: 90. Heegaard, Aug., Engq\ii8t & Co. 1889: 116, 425. 1896: 3. 1913: 206. 1921: 84. Heegaards Skotøjsmagasin. 1901: 160. Heerdegen, Georg V^aldemar. Kolding. 1918:251. 1920: 25. Heering, O. C. Odense. 1922: 227. Heering, Peter F. 1889: 97. 1901: 194. 1905: 22. 1914: 2. Heese, H., Forh. C. Gengelbach, x\ktie.selskabet. 1914:8. 1917:315,350. Hega, ved A. Nielsen. Frederiksberg. 1905: 184. Hegelund & Ancher. Horsens. 1902: 16. Hegelund, Charles, Aktieselskabet. Frederiks­ havn. 1905: 239. 1907: 224. Heggum & Hansen. 1889: 101. 1892: 130. 1896: 79. 1898: 194. Heggum & Mouritzen. 1919: 40. 1921; 7. Heggum, E., & Søn. 1893: 45. 1910: 150. 1918; 7, 116. Hegnetslund Teglværk ved Olsen & Co. Svans­bjerg. 1899; 44. Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, Aktie­selskabet. Herfølge Kommune. 1910: 267. 1914: 198. Heiberg, Erik. 1923: 260. Heiberg, Hans Legangcr. Rinkjøbing. 1901; 138. Heick, A. K., forhen W. Langreuters Efterfølger. Kolding. 1900: 71. Heickendortfs, J. L., Enke. Aarhus. 1904: 159, 160. 1918: 274. Heide, Peter. 1915: 103. Heidemann & Spendrup. Hjørring. 1923; 287. Heiden, Alma, & Søn. 1924: 83. Heidenheim, A., & Co. 1890: 70. 1894: 28. Heidenheims, INI., Efterfølger. Saxkjøbing. 1889: 168. Heidkainpfs, L. T., Efterfølger, P. Sørensen. 1889: 118. 1895: 38. Heilbuths, J., Efterfølger. 1911: 102. Heilmann, A. Skjelskør. 1894: 84. Heimann & Jiirgensen. 1923: 31. Heimann & Nielsens Efterfølger. 1923; 27. Heimann, F., & Co. 1889: 105. 1904: 22. 1907: 89. 1916: 210, 243. 1917: 167. Heimann, Ferd. 1896: 17. Heimann, Isidor, & Co. 1908: 3, 88, 296. 1909: 144. 1910: 177. 1911: 235, 295. 1912: 331. 1916; 147. 1917; 204. 1919: 120. 1924: 7. Heimdal. Odense. 1889: 314. Hein & Christensen, Aktieselskabet 1917: 310. Hein, C., & Co. Veile. 1889: 410. Hein, H., og Sønner. Strømmen. 1909: 79. 1912: 256. Hein, H., & Sønner, Aktieselskabet. Rougsø og en Del af Sønderhald Herreds Jurisdiktion. 1914; 57. 1915: 150. Hein, Thorvald, & Co. 1889: 123. 1893: 23. Heine, J. H., & Co. 1889: 245. 1898: 127, 141. 1917: 56, 209. Heinholst, Aktieselskabet. 1904: 66. 1905: 248. 1908: 303. 1910: 291. 1912: 94. Heinickes litografiske Etablissement. Aarhus. 1910: 193. Heinrich & NielsensEfterfølger.Kolding. 1889:415. Heinrich & Poulsen. 1889:23. 1892: 118. 1917: 318. 1924: 28, 83. Heinsvig og Omegns Brugsforening. 1912; 346. 1915: 293. 1916: 103. 1917: 121, 159. 1919: 88. 1920: 72. 1921: 77. 1922: 71. 1923: 77. 1924; 77, 103. Heintzelmann's, Friis, Boghandel, O. Reymann Petersens Eftf. Slagelse. 1920: 231. Heinze, Carl, Aktieselskabet. 1908: 240. Heinze, O. 1918: 188. Heise & Co., Aktieselskabet. 1910: 91. Heise, Frithiof, & Co. Frederiksberg. 1917:439. Heitmann, C., & Hagensen. Frederiksberg. 1923: 8. 1924: 130. Heje, Ole. 1923: 208. I Likv. 1924: 82. Hejl & Lorenzen. Aarhus. 1921: 125. Hejls Brugsforening. 1914: 29, 97. | Hejmdal ved J. M. Buus og Kr. Larsen. Hald. i 1916; 101. j Hejmdal v. P. Hansen & Lindeborg. Kolding, f 1922: 70. (2 Anm.). ! Hejreborg, Aktieselskabet. 1906; 27. i Helander, V. O., Aktieselskab. 1914: 34. I Helge, Aktieselskabet. 1908: 33, 89. 1909: 282, | 1912: 3. Helgenæs Sogns Brugsforening. 1908: 80. 1910: 81. 1913: 111. 1914: 128. 1915: 124. 1919; 160. 1921; 226. Helgenæs Sogns Spare-og Laanekasse. 1889; 215. 1890: 57. 1892: 30. 1893; 39. 1896: 60. 1898: 66. 1902; 93. 1904: 79. 1905: 195. 1908: 49. 1910: 115. 1917; 338. 1920; 174. 1921: 225. Helgestrup & Jensen. Havreholm-Tikøb-Horn­bæk-Hellebæk Kommune. 1922: 225. Helgolandsværftet ved Jørgensen & Larsen. 1924: 127. Helix, Aktieselskabet. 1908: 60. Hellas ved Marth Nielsen. Aarhus. 1922; 86. Hellebæk Fabriker, Aktieselskabet. 1889: 247. 1892: 118. 1909: 92. 1910: 179. Hellenberg & Larsen Trading Co. 1923; 16-4. Hellerie, V. & E. 1894; 4. 1900; 172. Hellerup Bank, Aktieeelskab. 1916; 406. Hellerup Blusemagasin, Aktieselskabet. 1912; 70. Hellerup Bluse-Magasin ved Carl Møllenbach. 1911; 41. HellerupBogtrykkeri ved JohanHenriksen.1913;36. Hellerup Brændselsforretning ved L. V. Olsen & Søn. 1915: 139. Hellerup Budcentral og Station-Kiosk ved G. Kol­rengen. 1911; 163. Hellerup Byggeselskab, Aktieselskabet. 1904; 171. 1912; 336. 1913; 235. Hellerup Bygningssnedkeri, Axel Balsløw & Co., Aktieselskabet. 1914; 12. Hellerup Dampvaskeri, Aktieselskabet. 1911: 163. 1913; 294. 1914; 74. 1916: 15. Hellerup elektriske Skotøjsreparation, Aktiesel­skabet. 1910; 262. Hellerup Farvehandel ved Marius Christensen. 1909; 311. Hellerup Fjer-& Plisséforretning. Indehaver M. Kasmussen. 1921: 165. Hellerup Flæskehalle, Aktieselskabet. 1908: 145. Hellerup Fourageforretning. Aktieselskab. 1907; 266. Hellerup Fourageforretning ved C. L. Johansen. Gentofte Kommune. 1923: 35. Hellerup Glarmester-og Forgylderforretning samt Tapetlager ved A. Kliiv^er. 1904: 231. Hellerup Hattemagazin ved H. Møller og C. C. Jensen. 1903; 51. Hellerup Jernbj'ggeri og Damp-Træskæreri, Aktie­selskabet. København. 1896: 177. 1908; 277. 1912: 158. Hellerup Kaffehandel ved G. H. B. v. d. 0.sten. 1913: 96. Hellerup Kartoffelmelsfabrik, Aktieselskabet. 1917; 18. Hellerup Kiosker og Ekspres Bureau, Aktiesel­skabet. 1904; 90, 131. Hellerup Kolonialvarelager, Aktieselskabet. 1913: 36. Hellerup Konfektureforretning ved Viggo Schar­ ling. 1915; 250. Hellerup Kontantforretning, Aktieselskabet. 1909: 65. 1910: 130. Hellerup Korsetmagasin ved Heyrum Hager. 1909: 284, 311. Hellerup Kurvemøbelfabrik ved K. Kestler. 1918; 215. Hellerup Legetøjsbazar, Aktieselskabet. 1907; 289. Hellerup Ligkistefabrik ved J.Jahnsen. 1908: 278. Hellerup Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1913: 320. 1914; 174. Hellerup Maskinsnedkeri & Savværk ved Hjal­mar Christensen. 1909; 284. Hellerup ^laterialhandel ved Viggo Hoffmann. 1900; 59. Hellerup Materialhandel, C. Kemiens Eft. Martin Jensen. 1913; 320. Hellerup Mejeri, Indehaver A. M. Johansen. Gentofte Kommune. 1922: 203. Hellerup ^Nløbelsnedkeri ved Nielsen og Sørensen. 1920: 250. Hellerup ny Ismejeri ved O. Nilsson. 1919 74. Hellerup ny Mejeri, Aktieselskabet. 1912; 42, Helleri;p Paraplyfabrik ved Christian Rasmussen. 1904; 231. Hellerup Parti-& Auktionsvarers Udsalg ved P. Kofoed. 1907; 64. Hellerup Petroleumsaftapningsanstalt ved O. Olsen. 1905; 141. Hellerup Skibsværft og ^SlaskinVjyggeri, Holm & Collerup, Aktieselskabet. Kbhvn. 1898; 142, 194. 1899; 183. 1910; 125. Hellerup Skiltefabrik ved Sørensen & Larsen. 1912: 219. 1915: 57. Hellerup Skolæstfabrik, Hjalmar ^Madsen. 1919: 197. Hellerup Skotøjsmagasin ved F. Jacobsen. 1906: 226 (2 Anm.). Helleru}! Smørforsyning, Aktieselskabet. 1908: 277. 1912; 271. Hellerup Telefonkiosker, Aktieselskabet. 1908;145. Hellerup The og Konfektforretning ved Th. Dam. 1914: 222. Hellerup Træsko-og Læstefabrik. 1893: 113. 1904; 171. Hellerup Tændstikfabrik, Aktieselskab. 1904; 26. 1906; 134. 1912; 272. 1916; 332. Hellerup Øllager ved H. C. Petersen. 1906:254. Hellerup og Omegns Vinduespoleringskompagni ved Kartin Petersen. 1909; 151. 1914: 43. Hellesen & Malmstrøm. 1901:193. 1906:28. 1909: 309 (3 Anm.). 1910: 259, 291 (3 Anm.). 1916; 4. 1919: 12. 1920: 48. Hellesen, W., & Co. 1889: 251. 1895; 134 1904: 86. 1905: 230. 1911; 62, 98, 161. 1922: 263. 1923; 6. 1924; 53. Hellesens Enke & V. Ludvigsen. Frederiksberg. 1898; 178. Hellevad Forsamhngshus, Aktieselskabet. 1920: 90. Hellevad og Omegns Brugsforening. 1906; 286. 1909; 158. 1910; 75. 1911; 82. 1922; 251. Hellevad og Omegns Brugsforening, Brugsfor­eningen Klokkerholm. Hellevad. 1915: 228, 284. 1917; 187. Hellevad-Ørum Pastorats Spare-og Laanekasse, Allerup Skole. 1889: 348. 1896; 86, 1897; 78. 1903; 128. 190.9; 73. 1914: 180. 1918: 244. 1922; 135. 1924; 231. k Helligkilde, L., Aktieselskabet. Søllerød Kommune. 1908: 64. Hellig Kors Kilde ved Poul Beeken. Roskilde. 1919: 46. Hellmvmd, Edv. Kolind. 1914: 273. Hellstrøm, C., & Co. 1923: 136. Helium Brugsforening. 1908: 253. Helium Sogns Huusholdningsforening. 1889: 348. Hellum-Hindsted HerreAthen< ved Rich An­dersen. Frederiksberg. 1924; 7. Herrelingeriforretningen Perfekt, Albert Rasmus­sen. 1916: 41. Herre-Lingerimagasin Moderne ved Carl Petersen. 1911: 237. •Herre -Lingeriinagasinet New York ved Svend Christensen. 1923: 28. 1924; 192. Herre-Lingerimagasinet New York ved Peter Petersen. 1924; 192. Herremagasinet Aktieselskab. Aarhus. 1912; 317. Herremagasinet, Indeb. S. J. Høegh. Silkeborg. 1924; 118. Herremagasinet ved PoulMors. Pandrup. 1924:66. Herremagasinet Boston ved Ferdinand Albert Andersen. Kallundborg. 1920; 230. 1921; 40. Herremagasinet Boston ved Karl Toft. Kibe. 1922; 38. Herre Magasinet Boston ved Einar Knudsen. Horsens. 1919; 136. Herremagasinet Boston, N. Chr. Malthesen. Skive. 1919; 184. Herremagasinet Boston ved Axel Worsøe. Svend­borg. 1920; 87. Herre-Magasinet Bristol ved Poul Christensen. Rudkjøbing. 1915; 89. Herre-Magasinet Britannia,H.O. Nielsen. 1924;194. Herremagasinet Globus, O. Petersen. 1914; 140. Herremagasinet Hebron S. Pedersen. 1924; 86. Herremagasinet »Heros« ved D. Besjakov. 1922; 96. Herremagasinet Johansen & Co. Vejle. 1918; 305. 1920; 262. 1924; 142. Herre-Magasinet /Larsbjørn«, S. Feldstein. 1921; 162. Herremagasinet London, Aktieselskabet. Holbæk. 1912; 309. Herremagasinet ved Niels Lund. Thisted. 1919; 302. •"Herremagasinet Perfekt ved CarlAndersen. Lem­vig. 1923: 179/180. 1924; 236. Herremagasinet Perfekt ved M. C. Weilstrup. Lemvig. 1924; 280. Herremagasinet Perfekt v. H. J. Andersen. Skive. 1923; 123 jvf. 1924; 69. Herre-Magasinet ved Thorvald Petersen. Kolding. 1915; 235. Herre-Mode-Magasin ved H. J. Tørring. Kolding. 1921; 230. Herrernes Magasin ved L. F.Christensen. 1906: 51. Herrernes Skotøj-Magasin ved Wig. Christensen & Co. 1903: 8. Herreskræderiet Absalon ved J. Abramovitsch. 1922; 169. Herreskræderiet Exelsior ved A. H. Pantrup. 1921; 113. Herre-Skræderiet Fix ved F. Reusch & A. Johan­ sen. 1919; 67. Herrested Brugsforening. 1921; 122. Herrnp Brugsforening. 1919; 140, 283. 1921; 199. 1923; 101. Herrup Kjøbmandshandel, Aktieselskabet. 1903; 66. Herrup og Omegns Foderstofforretning. 1923; 155. Herschend & Timm. 1919: 170. Herschend, C., & Co. 1916; 179. 1920; 48. 1921: 258. 1922; 45. Herskind & Olsen. 1923: 165. Herskind & Wulff. 1909: 173. 1911; 184. 1914; 68, 107. Herskind, Anton C. 1921; 159. 1922: 121. 1923; 55. Herskind. Carl E. 1916; 144. Herskind, Fønss, Knud Knudsens Efterfølger. 1906: 100. Herskind, J. Chr. 1897; 67, 86. 1903; 212. Herskind, Janus, & Co. 1914; 192. Herskind, L., &. Co. 1900; 39, 57. Herskinds, A., Eftf., F. Olsen. Frederiksberg. 1890; 38. Herskinds, Chr., Efterfølger. 1905; 157. 1908; 90, 299. H. E. F. (Herskinds elektriske Forretning) ved Louis Herskind. 1912; 182. Hersom, Bjerregrav og Kleitrup Sognes Spare-og Laanekasse. Ørris. 1891; 136. 1901; 136. 1905; 170. 1906; 235. 1907; 204. 1912; 227. 1914; 250. 1916; 344. 1919; 245. 1921: 222. 1922: 191. 1923; 200. Hersoms, Julius, Boghandel. Frederiksberg. 1913; 183. 1914; 243. 1919; 230. Hertz Garveri og Skotøjfabrik, Aktieselskabet. 1912; 6. Hertz Garveri og Skotøjfabrik, heri optaget Kø­benhavns Fodtøjsfabrik, M. Goldstein, Aktiesel­skabet. 1912; 3, 6 (3 Anm.), 241. Hertz, Bernhard. 1892: 61, 73. 1908; 163. Hertz, Eduard & Co.s I^fterfølger. 1895; 2. 1902: 4. Hertz, Emil P., & Co. 1889; 96. Hertz, Frederik. 1916: 359. Hertz, Jørgen. 1889: 125 (2 Anm.). 1893; 121. 1896: 114. 1899: 200. 1901: 96. 1902; 26, 52. 1906: 6. 1913; 204. Hertz, L., & Ørum. Esbjerg. 1903: 42. Hertz, Magnus, Aktieselskab. Frederiksberg. 1906; 157, 279. Hertz, Martin. 1923: 139. Hertz, Oluf, & Co. 1909: 8, 200, 309. Hertz, P. 1897: 19. Hertz, Peter. 1889: 261. 1896: 177. 1904: 188. 1917: 132. 1920; 225. Hertz, Poul. 1906: 153. 1916; 249. 1918; 187. Hertz, S., & Co. 1889; 90. 1904; 205. 1905: 68. Hertz, S. & J. 1889; 262. 1896: 177. 1897; 19. 1904; 188. 1917: 132. 1920; 225. Hertz, Sigismund. 1903; 234. 1907; 89. Firmafortegnelse: He—Hi. CLXXVII LHertz's Bogtrykkeri. 1905; 137. 1916; 249. 1918; 187. 1923: 162. 1924: 192, 244. [Hertz' Bureau. 1921; 159, 161, 206. 1924; 52, 243. [ Hertzsprung, Vald., Aktieselskabet. 1907; 214. [ Hertzsprung, Vald., Aktieselskab. Skovshoved. 1911; 104. " Hertzum, Jul. Vejle. 1920; 134 (2 Anm.). 1924; 142. > de Hess ved R. J, Hesseldal. Lunde og Skam Herreder. 1919; 155. Hess, C. M., Fabriker. Vejle. 1918; 326. 1919; 90, (2 Anm.). Hess's, C. M., Fabriker, Sjællandsafdelingen for Centralvarme m. m. (Filial). 1919; 90. Hess, Christian Martin. Vejle. 1918; 46. Hess, J. S., & Søn, Aktieselskabet. Middelfart. 1904; 30. 1911; 140. 1912; 132. Hess's, Heinrich, Tarmskraberi, Aktieselskabet. Odense. 19lé; 265. Hessel, N. Steenberg, & Co. 1919; 121. 1920; 162. 1921; 6, 60. Hessels, N. Steenberg Efterfølger. 1898: 128. Hesselager Elektricitetsværk, Aktieselskabet. 1916; 257, 413. Hesselager Karetmagerforretning ved Jacobine Rasmussen. 1914; 150. HesselagerKøbmandshander,Aktieselskabet. 1909; 99. 1910; 270. 1911; 170. 1912; 48. Hesseldals Præservesfabrikker. Odense Set. Hans Landsogn. 1916: 376. Hessellund, Ernst, Boghandel, Papir-og Kontor­artikler en gros og en detail. Aarhus. 1919; 108. Hessellund Teglværk ved Maltha Meyer. 1906; 239. Hestbech, F., & Co., Aktieselskabet. Aalborg. 1910; 44. 1912; 195, 279. Hestbech, Uffe, Aktieselskabet. Harboøre. 1904; 222. Hestbechs, A. S., Enke. Lemvig, 1902; 95. Hestbechs, F., Efterfølger. Lemvig. 1914; 132. Hestbechs, M. M., Enke, Lemvig. 1913; 113. 1921; 53. Hestbeks, Thorvald, Boghandel, Frederica. 1899; 212. Hetmar & Tvermose. Aarhus. 1920; 130 jfr. 150, Hetmar, Axel O. Aarhus. 1916; 29. Hetmar, P. M. 1919; 99. 1920; 31. Hevring Brugsforening. 1902; 93. 1904; 161. Hevring Detailhandel, Aktieselskabet. 1910; 83. Hev, Chr. J. Odense. 1918: 145. Heyde, Albert, Maison de Chokolat. Frederiks­ berg. 1918; 119, 120 (2 Anm.). Heydorn, H. 1892; 1. Heyerdahl, C. J. Frederiksberg. 1896; 37, 82. 1897; 108. 1902; 105, 133. Heyman, Ferdinand Isac. 1896; 5. Heyman, Otto Ph. 1896; 162. 1897; 157, 1898; 192. Heyman, Philip. 1916; 217, 404. 1917: 55. 1918; 257. Heyman, Philip W. 1889; 96. 1891; 3. 1892; 13, 129. 1893; 121. 1894; 43. 1895; 114 (2 Anm.). 1896; 31 1897; 126, 194. 1900; 94, 105. 1905; 71. 1912; 10. 1913: 150, 154. 1916:40. 1917:96. 1920:8. 1921; 10. 1922:3. 1923; 3. 1924: 83. Heyman, VV. P. 1900; 24. Hermann & Co. 1889; 22. High Life ved Knud Sørensen. 1912; 123. Hilberts Smede-og Maskinværksted, Aktieselskab. 1904; 128. 1916; 208. Hildebrandt & Co. 1891; 13. Hildebrandts, Anton J., Enke & Søn. 1913; 6. 1923; 84, 233. Hillebrandt-Sørensen & Co. Aarhus. 1919: 135. Hildesheim, John. 1912; 60. Hilker, Carl, & Co. 1889; 110. 1895; 2. Hill Trading Agency ved Ernst Scherer. 1920; 201, 225. Hillebrandt, Gerhardt, & Co., Aktieselskabet. 1910: 315. Hillerød Andelssvineslagteri. 1902; 8. 1914; 76. Hillerød Barnevogn-og Trævarefabrik ved Aage Eickhoff. 1922: 154. 1923; 168. Hillerød Beklædnings Oplag ved B. Mortensen, 1922; 153, jfr. 225, Hillerød Bogtrykkeri ved A. J. Andersen. 1920: 84 jfr. 208. •Hillerød Cementstøberi ved Ejnar Kielberg. 1917; 252. 1924; 178. Hillerød Cementstøberi ved Henry Kabell. 1924; 178, Hillerød Fiskeforsyning og Hillerød Fiskefars­fabrik ved Aage Linds Enke, Johanne Lind. 1921; 167. Hillerød Kaffe-og Thehandel ved Jul. Klinke. 1919: 47. Hillerød kemiske Fabrikker ved Ivar Rosenberg, 1920; 83. Hillerød Kontantforretning ved Carl Berthelsen. 1919; 127. Hillerød Kul-og Trælasthandel ved Axel Chri­ stensen. 1910; 100. Hillerød Landbobank, Aktieselskabet. 1917: 405. Hillerød Ligkistemagasin ved A. P. Andreasen. 1919: 16. Hillerød Margarinefabrik ved Valdemar Sørensen. 1915: 86. Hillerød Markfrøkontor, Viggo Blangsted, Hille­rød. 1904: 91. *Hillerød Maskinfabrik og Kedelsmedie ved Niels Hansen. 1923; 142. 1924; 198. 23 CLXXVIII Firmafortegnelse: Hi—Hi. Hillerød Maskinfabrik og Kedelsmedie ved N. Hansen & A. Gottlieb. 1924; 197. Hillerød Maskinsnedkeri, L. Hansen. 1914: 44. Hillerød Materialhandel, Magnus Norlander. 1919; 16. Hillerød Missionsboghandel ved L. F. Christian­sen. 1922: 246. Hillerød og Omegns. Bank, Aktieselskabet. 1898; 130. 1904; 27. 1906: 84. 1907: 220. 1912: 160. 1915: 112, 166, 252. 1918: 168. Hillerød og Omegns Banks Græsted Afdeling, Aktieselskabet. 1906: 84, 107. 1915: 112. Hillerød og Omegns Brugsforening. 1915: 140. HillerødPaalægsforretning vedF.Hansen.1905: 72. Hillerød Pianomagasin ved A. Knudsen. 1923: 238. Hillerød Posefabrik, Aktieselskabet. Lyngby- Taarbæk Kommune. 1915: 315. Hillerød Postboreri ved Carl Mogensen. 1897: 53. Hillerød Produktforretning ved J. S. Jensen. 1922; 154. Hillerød Savværk, Aktieselskabet. Hillerød. 1917: 20. Hillerød Savværk, Aktieselskabet. Kjøbenhavn. 1917; 52, 280. Hillerød Trælastforretning, Viggo C. Lewinsky, Aktieselskabet. 1916: 17. Hillerød Trælastforretning, Viggo C. Lewinsky ved O. Th. Lewinsky. 1921: 16. Hillerød Trælastforretning ved O. Th. Lewinsky. 1921: 167. Hillerød Uldvarehus ved A. Frederiksen. 1909: 285. Hillerød Ægexport ved L. E. Andersen. 1916: 253. Hillerød-Frederiksværk Jernbaneselskab, Aktie­ selskabet. Hillerød. 1897; 197. 1915: 316. Hillesborg, M., Aktieselskab. Struer. 1909; 244. Hilligsøe, E. B. Helsingør. 1889: 139. Hillingsøe, Einar, & Knud Malling. 1920: 6. •Hilligsøe, Engelbrecht, & Co. Helsingør. 1901; 163. 1905; 121. 1914: 113. 1924; 251. Hilligsøe, Engelbrecht, & Co.s Eftfl. Indehaver Otto Olsen. Helsingør. 1924; 251. Hilligsøe, Køedt & Co. 1889; 32. 1893; 111. 1895; 3. 1896; 104. 1897; 48. 1898: 108. 1902; 209. 1907: 113. 1915: 136, 303. 1917: 55. 1923: 189. *Hilmer, Albert. Hamburg. Filial i København. 1923: 191, jvf. 213. 1924: 85. Hilmer, J., & Co. Aarhus. 1916: 99. 1917: 34. Himalaya ved H. G. Klugmann, 1904: 20. Himlingøie Forbrugsforening. 1889: 310. 1897; 55. Himmerlands Cementvarefabrik ved Ingeniør C. C. Roulund. Aalestrup. 1906; 42. Himmerlands Frøforsyning ved Sigurd Christen­sen. Hobro. 1919; 280. F Hinckeldeyn, Ad. 1897: 67. 1899; 56. Hindborg, Poul Charles. Vejle. 1900:91. 1919:61. Hindenburgs Efterfølger. 1889; 25. 1896; 50. 1897; 141. 1903; 2, 214. 1906: 30. 1920; 141, 162. 1924; 125. Hinding & Co. 1917: 351. Hinding, Th., Aktieselskabet. 1910: 7. 1914: 139. Hindings, Carl, Efterfølg., A. Børner. Næstved. 1913; 100 jfr. 238. Hindsberg. 1916; 366, 400. 1917: 129. 1922 ; 3. HingeSogns Spare-og Laanekasse, Aktieselskabet. 1889: 199. Hingelberg, Frantz. Aarhus. 1919: 135. Hinkbøl, K. Vilh., ved Kristian Vilhelm Hinkbøl. Vamdrup. 1918; 204. Hinnerup Margarineforsyning ved Hans Drach­mann. 1906; 237. Hinnerup Trævarefabrik Filial af Aktieselskabet De Forenede Træskofabrikei, Aktieselskabet. Kjøbenhavn. 1917: 206. Hinrichsen&Littlejohn. Frederiksberg. 1920: 122. Hinrichsen & Søn. Haderslev. 1922: 41. Hinrichsen, Aage Petersen. 1918: 261. Hinrichsen, Alfred, Georg Primons Efterfølger. 1889; 101. Hinrichsen, F. 1913: 181—182, 314. 1914: 166. Hinrichsen, F., & Søn. 1889: 84. Hinrichsen, H. H., Aktieselskabet. 1916; 176. Hinrichsen, Petersen. 1905: 6. Hintz & Co. (Elisabethsminde), Aktieselskabet. 1895: 24. 1900: 76. 1902: 146. 1905: 140. 1907; 138 1908; 237. 1912; 122. 1913; 255. 1916: 145. 1917: 209, 358. Hintzes Efterfølger. 1898; 195. 1914: 106. Hintzes, John, Enke. Rønne. 1913: 239, 264. 1916: 292. Hirsch, Siegfried H. 1910: 228. 1913; 4. 1915: 312) 1916: 185. 1918: 8. Hirsch, Tyge. 1914: 3. Hirschfeld, Jules, & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1903; 130, 169. 1904; 14, 159. 1909; 320. Hirschfeld, L., & Co. 1912: 241, 832. 1915: 216. Hirschsprung, A. M., & Sønner, Aktieselskab. 1899: 22. 1907; 83. 1910: 232. 1911: 209. 1914: 285. 1918; 15. Hirschsprung, E. 1907; 283. 1911; 291. 1917: 11, 273. Hirslund, N., & Co. 1921; 286. Hirth's Kollektion. Aalborg. 1923; 14, jvf. 174. Hirtshals Teglværk, Aktieselskabet. Hjørring. 1902: 35. 1908: 287. Hirtshals Tømmerhandel ved Jens Peter Ander­sen (k Co. 1919: 25. Historisk topografisk Forlag ved Aage Brunoe. Rosenvang. 1919: 251. 1920; 20. Hitzingers, Albert, Eftf., v/ Gunnar Hanstad. 1921: 285. Firmafortegnelse; Hj—11j. CLXXIX Hjallerup og Omegns Brugsforening. 190o; 60, Hjorth, F., & Co. 1889: 109. 1913: 318. 1916: 204. 1906; 286. 1907: 250. 1909: 72. 1910: 248. 108. 1911: 83. 1912: 78. 1913: 45. 1914: Hjorth, G., & Co. Odense. 1896: 180. 1903: 14. 154. 1916: 95. 1918: 244. 1920: 128. 1913: 39. 1919: 103. 1922: 268. Hjallerup og Omegns .Sparekasse. 1911: 197. ' Hjorth, Georg. 1912; 268. 1912: 199. 1924: 231. Hjorth, K. Valentin. 1919: 290. 1920: 248. Hjaltelins, C., Eft. 1922; 45. i Hjorth, M. H. 1897: 156 (2 Anm.), 158. Hjardemaal kontante Kolonialforretning, Aktie-1 Hjorth, Robert, å Co. Aarhus. 1915: 148, selskab. 1910: 76. ; 176. 1922; 188. Hjardemaal, Ludvig, & Co. 1920; 102. 1921: j Hjorth, V. 1916: 149. 89. 1923; 163. | Hjorths, L., Terrakottafabrik. Rønne. 1913: 264. Hjarne & Co., Aktieselskabet. 1913; 149. 1916: ' Hjortkjær, Chr., & Co. Aars-Haubro Kommune. 38. j 1918: 126. Hjelm, Hugo. Frefleriksberg. 1913: 12. 1924: { Hjortshøi, Jacob, & Co. Aarhus. 1889; 204. 110, 221. ! Hjortshøj kontante Manufakturhandel, Aktiesel-Hjelte, C. J. 1922: 172. 1923: 233. skabet. 1905; 245. Hjemmebageriet Abel Kathrine ved C. Zander. Hjortshøj Brugsforening. 1913: 170. 1918: 179. 1905: 4. 1919: 161. 1920; 175. 1921: 76. 1922: 68. Hjemmebageriet Odense ved Funder Schmidt, j 1924: 72. Odense. 1918: 194. Hjortsø's, J., Planteskole. Viskinde. 1916; 188. ^Hjemmelavet Konfekt v; M. Pedersen & Ellen ; Hjul, >1., Aktieselskab. Lyngby Kommune. Klindt. 1922: 174. 1924: 53. ! 1909: 95. Hjemmelavet Konfekt ved Frk. 3L Pedersen. ! Hjul, 3L IL 1889: 244. 1896; 162. 1898; 56. 1924: bo. i Hjulnavfabrikken, Hørning Station, ved Nielsen, Hjemmenes Kulforsj-ning, Aktieselskabet. 1910: ' Iversen og Elgaard, Fregerslev.' 1916: 169. 124. Hjælpeforeningen for Kjøng Sogn og Omegn. 'Hjemmepryd ved EvaJacobsen. 1919: 172. 1924; | Glamsbjerg. 1898: 94. 1902: 174. 1913: 70. 270. ! 1920; 60. 1923: 93. Hjemmepryd ved Dagmar Madsen. 1924: 270, Hjørne c*c Jacobsen. Frederikshavn. 1924; 230. Hjemmet ved Egmont H. Petersen. 1911: 98. i Hjørring Aktie -Dampbrænderi, Aktieselskabet. Hjemmets Forlag. 1924: 248. : 1890: 7. 1892: 124. 1894. 132. 1905: 214. Hjemmets Novellers Forlag, J. Clausen. 1904: ' Hjørring Amtstidende, Aktieselskabet. 1889:345. 187. I 1892: 99. 1894: 132. Hjemmets Udstyr ved Georg Holm. 1916: 317. j Hjørring Automobil-Lager, C. >L Thomsen. 1923: Hjemmets Vareforsyning, Aktieselskabet. 1910: | 174/175. 290. Hjørring Beklædningsoplag. 1903: 83. Hjemmevæv ved J. M. Hassel & E. Røen-Peter-I Hjørring Bogtrykkeri ved Th. ^Mortensen. 1917: sen. 1922: 176. 261. Hjerm Skotøjsforretning og Trælasthandel, Ak-' Hjørring Damp-Save-og Høvleværk ved Brø­ tieselskabet. 1914: 213. drene Kristjansen. 1918: 222. Hjermind, Conrad. Viborg. 1920: 18. Hjørring Dampvaskeri, Østerlund & Olesen. 1921; Hjerminds, Conrad, Efterfølger. Viborg. 1920. | 46, 245. 67. I Hjørring Fiskekonservesfabrik ved Hakon H. Hjersing, J. P. Randers. 1889: 384. 1914: | Salomon. 1916: 380. 159. ! Hjørring Fjerrenseri, G. Kralund. 1924: 94. Hjordkær og Omegns Andelskasse. 1921: 155, i Hjørring Halmvarefabrik ved Otto Heerfordt 203. I 1913: 45. Hjordts, N. J., Efterfølger. 1892: 22. 1912: 327. ; Hjørring Hesteslagteri ved Hansen og Mortensen. 1914; 195, 278. I 1920; 38. Hjortdal Sogns Brugsforening. 1912: 227. 1913: I Hjørring Jern-& Staalforretning, Aktie.selskabet. 243. 1914; 230. 1915: 173. 1916; 263. i 1911: 50, 221. Hjorth & Enevoldsen. 1912; 217. l Hjørring Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel-Hjorth, Axel. 1899: 74. •. , .skabet. Hjørring. 1898: 166. Hjorth, C. 1920: 10. ; Hjørring Kjødforsyning ved L. Brandstrup. 1902: Hjorth, C., & Co. 1923: 87, 138. ! 35. Hjorth, Emil. 1909: 7. Hjørring Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1914: Hjorth, Emil, å Sønner. 1905: 251. 1910: 92. , 315. 1915: 15. CLXXX Firmafortegnelse; Hj—Ho. Hjørring Kuliinport. 1913: 45. Hjørring I^æderhandel ved Chr. Hansen & Søn. 1924; 204. Hjørring Margarinefabrik ved Peter Jørgensen. 1913: 327. Hjørring Maskinhandel, Chr. Winther. 1921: 298. Hjørring Ostelager ved. Brint-Nielsen. 1915; 198. Hjørring Papirlager ved V. Kraglund. 1913: 218. Hjørring Trælastlagcr ved A. Gylling. 1905: 80. Hjørring Træskoforretning, Aktieselskabet. 1910: 162, 328. 1913; 243. Hjørring Vincom})agni ved Gustav West. 1896; 73. .Hobro Automobilværksted ved HansStevnhoved. 1919; 253. Hobro Cigar-og Tobaksfabrik ved Axel Møller. 1921: 150. Hobro Danipvadskeri ved S. B. Nielsen. 1924; 185, jfr. 279. *Hobro P^jendomskontor (Chr. Pedersen). 1924; 72, 207. Hobro Exportslagteri, Hobro, Aktieselskabet. 1908; 286: Hobro Fjordbadeanstalt, Aktieselskabet. 1918; 79. Hobro Jernhandel, Aktieselskabet. 1899; 16. 1908: 177. 1912: 141. Hobro Kafferisteri, Aktieselskab. 1910: 142. 1920: 259. Hobro kontante Manufakturforretning ved Ju­stinus Nielsen. 1909; 78. Hobro Korn-og Foderstotforretning, Aktieselska­bet. 1916: 348. Hobro Kulimport, Aktieselskabet. Hobro. 1898; 84. Hobro Lynaflederfabrik, K. Knudsen. 1920; 152. 1921: 126. Hobro Læderliandel, N. Kiørboe, Rudolph Koppels Efterfølger. 1893: 53. Hobro Margarinefabrik ved J. P. Rasmussen. 1912; 320. Hobro Materialhandel, Christian Kruse. 1897 ; 202. Hobro Mineralvandsfabrik ved J. A, og O. Bie. 1913: 110. Hobro Textilfabrik, Aktieselskab. Hørby Sogn. 1908; 16. Hobro Tømmerhandel. Aktieselskabet. 1912: 319. Hobro Ægforretning ved N. Kjørboe, Rudolph Koppels Efterfølger. 1899; 50. Hobroegnens Landbosparekasse. Hobro. 1889; 215. 1893; 38. 1895; 145. 1899; 154. 1907; 206. 1909; 78. 1910; 168. 1911; 148. 1920; 113. Hodde Brugsforening. 1919: 255. Hodde-Thistru]) Sogns Spare-og Laanekasse. Thistrup. 1890; 97. 1894; 112. 1895; 51. 1896; 139. 1899: 175. 1905; 86. 1915; 233, 327. Hoeck, N. C. 1914; 38, 303. 1916: 284. Hoelgaard, Chr. 1916; 9. Hofbogbinder Carl Petersens Enke. 1891; 77. 1899; 74, 75. Hoff & Berger. 1911: 34. 1912: 61. Hoff & Dich. Randers. 1918: 303. Hoff, Richard. 1914; 194. 1917: 52. 1919; 9. 1923: 6. 1924; 108. HoftensbergskeEtablissement, Det,Aktieselskabet. 1891; 14. 1893; 2. 1897: 3. 1905; 226. 1907: 165. 1908; 163. 1909; 63, 119. 1914; 139. 1917; 312. Hoffmann & Co. Tønder. 1922; 24. Hoffmann, C J. 1902; 224. Hoffmann, Carl B. Esbjerg. 1903: 133. 1909; 300. 1919: 111. Hoffmann, F. Fjellebroen. 1890; 85. 1891; 135. 1892; 110. Hoffmann, Georg, & Co. Aarhus. 1901; 30, 68. 1904: 78, 98. Hoffmann, Jobs., & Søn. 1889: 268. 1897: 31. 1913; 230. 1923; 163. Hoffmann, K. Frederica. 1924: 120. Hoffmann, P. 1903; 179. 1919; 6. 1924: 220. Hoffmann, Th., & H. Petersen, Vald. Møllers Eftflg. Horsens. 1923: 246 247. Hoffmann, AVilh. F., & Co. 1918: 116. 1919; 229. 1923; 56. Hoffmanns Bogtrykkeri ved E. Lange. 1901; 115. 1905; 139. 1906. 56. Hoffmanns, O, Manufakturhandel, Aktieselskabet. Bramminge. 1906: 242. Hoffmanns, Th. C., Efterfølger, V. Thorberg. 1903; 95. Hoffotograf Harald Paetz's Efterfølger. 1896: 5. Hofgjørtler H. Dalhoffs Søn. 1889; 249. Hofhandskefabrikant Lion V. Haurowitz's p]fter­følger. 1889; 108. Hof juveer E. F. Dahls Enke. 1889; 246. Hofman, C. Aalborg. 1907: 98. Hofman, C., & Co. Aarhus. 1911: 25. Hofman, Viggo,Aktieselskabet. Ordrup Kommune. 1902; 211. Hofman-Bang & Boutard. 1899; 22. 1912: 6. 1914; 168. 1920; 4. 1921: 9 1924: 6. Hofskomager H. C. Dahls Efterfølger. 1898; 3. Hohlenbergs, Carl, Bogtrykkeri, Aktieselskal). 1904; 167. 1905; 181. Holar, Aktieselskabet. 1917; 210. Holbech & Co. Frederiksberg. 1919; 231. 1920: 106. Holbechs, J. P., Efterfølger. 1889; 84. 1904: 6. 1911; 234. Holbeck, Rasm., & Søn. Odense. 1889: 158, 316. 1911: 108. 1912; 73. 1913: 16, 216. Holbeck, Rasm., & Søn, Aktieselskabet. Odense. 1913: 216, 297. 1916: 20, 336. Holbecks Fajance Forretning, Aktieselskab. Odense. 1912: 73, 311. 1913; 101. Holbek, C., & Co. 1894; 139. 1908: 30. Holbek, Carl, & Co. 1917: 133. 1922: 122. •Holbek, G. 1906: 5, 152. 1924: 50. Holbergsgades BeklædningsOplag, Aktieselskabet. 1904: 84. Holbæk Afholdshjem, Aktieselskabet. 1892; 120. Holbæk Amts Andels-Svineslagteri. Merløse Sogn. 1917: 21, 216. 1923: 91. Holbæk Amts Assuranceforretning ved Orlow- Andersen. 1923: 192. Holbæk Amts Avis, Aktieselskabet. 1916: 372, Holbæk Amts Kaffelager ved Erik Meyer. Hol bæk. 1922; 154. Holbæk Amtstidende, Aktieselskabet. 1916: 372, Holbæk Amts økonomiske Selskabs Sparekasse. Jyderup. 1889: 294. 1893; 5. 1894: 46. 1899: 8, 186. 1907: 93. 1908: 96. 1913: 128. 1918: 66. 1920: 145. 1921: 64 (2 Anm.), 141, 213. 1922: 104. Holbæk Auktionsforretning, Aktieselskabet. 1908: 95. Holbæk Auto Lager ved Oskar Johannes Larsen. 1923; 169. >Holbæk Autoværksted«, ved Rasmussen og Nøhr. 1923: 36. Holbæk Bajersk og Hvidtølsbryggeri, Aktieselska­bet. 1910; 12, 100. 1912; 160. 1921: 93. Holbæk Barnevognsfabrik ved L. "\V. Larsen & Chr. V. A. Hansen. 1921: 241. 1922: 54. Holbæk Biografselskab, Aktieselskabet. 1907:198. 1908; 96, 121. Holbæk Brødfabrik ved Carl Jensen. 1901: 42. Holbæk Cementtagstenfabrik ved J. H. Jacob­sen. 1899; 185. Holbæk contante Manufacturforretning ved J. P. Jensen. 1893: 15. Holbæk Dampmølle, Aktieselskabet. 1889; 142. 1908; 121, 216. 1909: 37. 1910: 210. 1916; 222. Holbæk Drivremmefabrik, A. F. Lassen. 1897 178. Holbæk Ekspre.strykkeri ved N. Chr. Hansen. 1916: 254. Holbæk Farve-og Tapethandel, Frederik Jensen, 1908; 147. Holbæk Fiskeexport ved C. Tønnesen. 1916; 290. Holbæk Foderblanding ved Emil Jensen. 1916: 18. Holbæk Guldlistefabrik ved O. Eskild Kristen­sen. 1923: 262. Holbæk Handelskompagni, Aktieselskab. 1905: 185. Holbæk Hønseri ved Ove Winding. 1921: 93, 291. Holbæk Katiebod og Holbæk Smørlager v/ H. J. Andersen. 1924: 89. Holbæk Kafferisteri ved Julius Mortensen & Co. 1906: 11. 1910: 67. Holbæk Kolonial Magasin (Johan Hansen). 1911: 137. Holbæk Kulforretning, Chr. Ankjær. 1900: 129. Holbæk Læderhandel ved H. A. Lundhof og E. Steffensen. 1919: 101. 1920: 56. 1921: 167, 291. Holbæk Markfrøforretning ved Chr. Hansen. 1904; 172. Holbæk Maskinafskrivnings og Dupliceringskon­tor ved Elisabeth Hansen. 1924; 223. Holbæk Maskinfabrik, Aktieselskabet. Merløse Sogn. 1907: 65. 1909: 209. Holbæk Maskinkompagni, Aktieselskabet. ^1918: 14. 1914: 77, 147, 223. Holbæk Maskinsnedkeri og Listefabrik (V. As­mussen). 1901: 24. Holbæk Materialhandel ved Cand. pharm. E. Møller. 1895: 121. 1923: 262. Holbæk Mejeri ved H. Bastiansen. 1897; 109. Holbæk Metalstøberi ved Ingeniør Aage Smith. 1920: 187. Holbæk Moniimentforretning og Stenhuggeri ved Th. L. Knudsen. 1919; 17. Holbæk Motorfabrik ved Fr. Dahlgaard. Merløse Sogn. 1915: 192, 252. Holbæk Mælkeforsyning ved H. C. Faarborg. 1921: 40. Holbæk Mælkeforsyning ved P. Aagaard Sønder­beck. Merløse Sogn. 1915: 252. 1916: 53. Holbæk Møbelfabrik ved N. Fr. Petersens Enke. Merløse Sogn. 1915: 278. Holbæk og Omegns Brugsforening. Rougsø og en Del af Sønderhald Herred. 1919: 137, 217. Holbæk Osteforretning ved C. Nielsen. 1906: 180. Holbæk Rammefabrik ved Carl Petersen. 1909; 181, 233. Holbæk Skibs-og Baadebyggeri, Aktieselskabet. 1908; 95. Holbæk Sodavandsfabrik ved Georg Arntz. 1893; 34. Holbæk Sukkervarefabrik, Aktieselskabet. 1904: 110. 1906: 59. Holbæk Sækkelager ved Niels Olsen. 1919: 203. Holbæk og Udby Kommunes Spare-og Laane­ kasse. Udby. 1889: 217. 1890: 117. 1891: 72. 1892: 68. 1893: 74. 1895: 127. 1897: 82. 1898: 85. 1899: 124. 1802: 160. 1903: P'irinafortegnelse: Ho—Ho. 13-2. 1904: 161. 1905: 110. 1910: 170. 1911: 149. 1917: 380. 1919: 305. 1920: 218. Holbæk Trælasthandel ved Martin Jeppesen. 1915: 29 jfr. 58. Holbæk Vin-Import ved Julius Mortensen. 1910: 2(54. Holbæk Vin-og Konservesfabrik, Aktieselskabet. 1898: 179. 1900: 161, 195. Holbæk Vindskærmfaln-ik ved K. M. Jensen. .1923: 10. Holbøll, Kai, & Co. 1897; 122. 1904; 186. 1907: 62. Holbøll, Olaf, og Poul Poulsen. 1899; 160. Holchs, Svend, Eftf. 1922: 127. Holck, Alfred, & Co. 1923: 164, 231. Holeby Maskinsnedkeri ved Nielsen. 1914: 269. Holgersen & Co. Frederiksberg. 1921: 187. 1922: 7. Holgersen, L. Beyer, & Søn. 1917: 54. Holgersen, P., Ludvig Jensens Efterfølger. 1916: 13. Holland-Danmark ved C. C. Jochumsen. Nakskov. 1901: 82. Hollandsbjerg Brugsforening. 1901; 187. 1905: 18. 1918: 179. 1919: 30. Kf. Hollandsk Cigar Import Forretning ved Hans Thomsen. Sønderborg. 1921: 79. 1924: 78 jvf. nu: Hollandsk Cigar Import Forretning ved Hans Thomsen &Albert Hildebrandt. Søn­der}')org. 1924: 78'79. Nf-Hollandsk Cigar-Import Forretning ved Hans Thomsen og Albert Hildebrandt. Sønderborg. 1924; 121, jfr. nu: Thomsens, Hans, Cigarfabrik ved Hans Thomsen og Albert Hildebrandt. Sønderborg. 1924: 78/79, 121. Hollandsk Cigar-& Tobaks-Importforretning Culenborg ved Emil Jensen. 1901: 76. Hollandsk-Dansk Importkompagni, Aktieselskab. 1911; 126, 188. Hollandsk Handelshus, Aktieselskabet. 1906: 102. 1910: 258. Hollandsk Import-Lager, Wiggo Nielsen. 1914: 102. Hollandsk Indisk Handelskompagni ved H. Hede­bye. 1923: 232, 260. »Hollandsk Kattehus« ved Hans Peter Jensen. 1922: 240. Hollandsk Tæppe-Import ved Georg Stecher. Aar­ hus. 1920: 237. Hollandske Cigarlager, Det, C. ^SI. Madsen. 1920: 104. 1923: 56. Hollandske Import Co., Det, ved MiiningholT. 1917: 211. 1922: 2, 45. Holle & Petersen. Horsens. 1903: 186. 1904: 179. Hollesen, Jacob, & Søn. Svendborg. 1923: 38. Hollesens, Vilh., Eftf. 1924: 51, 245, 269. Hollmanns, Vilhelm, Kolonial-og Delikates.se­forretning i Hillerød. 1896: 21 (2 Anm.). Hollænders Teglværk ved L. M. Hollænder. Kol­ding. 1916: 70. 1921: 278. Holløse Dampmølles Udsalg. 1889: 22. Holm. 1907: 139. *Holm og Henriksen. Aalborg. 1919; 52. 1924: 14. Holm & Larsen. 1919 66, 96. Holm & Larsen. Frederiksberg. 1902:53. 1911: 102. 1912: 68. 1921; 62, 118. Holm og Olsen. 1922: 121. Holm & Rabr. 1919: 98, 120, 172. 1921: 185, 261. Holm & Rasmussen. Ringkjøbing. 1919: 306. Holm & Rothe. 1910; 227. 1911: 66, 208. 1913: 285. Holm & Sell. Frederiksberg. 1921: 14. Holm & Stem. 1918; 52. 1919: 194. Holm & Strøyberg. 1908: 32. 1911: 36. 1916: 279. Holm & Voigts Efterfølgere. Aarhus. 1899: 68. 1902: 252 (2 Anm.). 1903: 62. Holm, A. 1919: 268, 313. Holm, C. J. 1891: 108, 121. 1898: 195. 1899: 2, 57. 1911: 318. 1915: 214. Holm, Carl A. Aalborg. 1924; 14. Holm, Chr. C. 1894: 139. Holm, G., Aktieselskabet. 1908: 61.-1910: 123. Holm, Hans. 1901; 142. Holm, Hans A., & Søn. 1891: 109. 1901; 129. 1919; 5. Holm, Hans Chr. 1919; 42. Holm, Harald. Esbjerg. 1921; 276. Holm, Hjalmar, Otto Hornums Efterfølger. Ny­kjøbing Sj. 1899: 63 (2. Anm.). Holm, I. 1921: 113. 1923: 86. Holm, J. 1889: 254. 1905; 92. Holm, J. P. B., & Søns Efterfølgere. 1922; 100. 1924; 175. Holm, .Jacob, & Sønner. 1889; 107. 1895: 3. 1901: 6. 1902; 77. 1920: 247. Holm, L., & Co. 1924; 151. Holm, Lauritz. 1889; 105. 1892; 34. Holm, N. C. 1902; 245. Holm, N. H. 1924: 54. Holm, P. C. 1889:22. 1895:136,164. 1896:4. 1898: 142. Holm, P. C., & Kjærulff. 1922: 28. 1924; 53. Holm, Poul. 1924; 4, 151, 175. Holm, R., & O. Jørgensen. 1924: 30. Holm, R. J., & Co. 1902; 224. Holm, Sophus. 1909: 62, 176, 202. Holm, Søren, (S'ærktøjsmagasinet). Hjørring. 1921: 98. Holm, T. J., og Søn. Esbjerg. 1913: 277. Holm, Th. Slagelse. 1919: 205. 1922: 10. Firmafortegnelse; Ho—Ho. fflolm, Thorvald E. V. 1921: 84, 88. 1923: 56, 189. ffiolm, Ulrich C., Aktieselskabet. 1916; 216. moltn, Waldemar & Søn. Rønne. 1907: 244. fflolms, C., Bo^andel. Horsens. 1889: 371. niolms, C. L., Eftflgr., Vald. Hansen. Frederiks­ berg. 1906: 157. IHolms, C. T., Efterfølger, Aktieselskabet. 1910: 150. 1911: 212. [Holms, E., Elektromekaniske Fabrik. 1918: 232. [Holms, Eduard, Efterfølger. 1891: 108. [Holms, Einar, Efterfølger, Holger J. Bernitt. 1913: 2. 1916: 276. 1919: 194. [Holms, F. H., Eftg. 1918; 286. [Holms, M., Efterfølger ved Kristine Hansen. 1913; 56. [Holms, N. P., Boghandel ved Peter Holm. Ring­kjøbing. 1900: 33. L Holms, P., Tekstilvarefabrik. Frederiksberg. 1918: 290. Holms Strømpefabrik & Garnhandel. 1889: 253. .l[olms, W., Efterfølger. 1907: 62. 1916: 47. 1918: 112. 1924; 272. Holmblad, Jacob, & Co.s Efterfølger. 1904: 21. Holmblad, L. P. 1889: 84 (2 Anm.). 1890: 120. 1898: 58. 1899: 38, 111, 198. 1901: 180. 1903: 117. 1904: 229. 1908: 8. 1910: 287. 1919: 67. Holmblads Lakfabrik. 1921; 87, 88, 113. Holmblads Spillekort-Forretning ved Chr. Dam­borg. 1914; 302. 1916: 39, 77, 146. Holmbladsgades Kiosk, Aktieselskabet. 1904: 45. Holmbladsgades Konfektureforretning, Aktiesel­skab. 1914: 108. Holmbladsgade's LingeriMagasin ved Ernst Bække­lund. 1922: 200. Holmboe, J. P., & Søn, Cand. pharm. Horsen.s. 1903; 86, 169. Holmbæck, P. N., & Søn. 1915: 134. Holme Forbrugsforening. 1889: 67. 1909; 48. Holme og Tranbjerg Sognes Spare-dg Laane­ kasse, Aktieselskabet. 1889: 209. 1901: 123. 1906; 144. 1914: 210. 1918: 322. 1919: 327. Holme, F. 1897; 86. Holme, Fritz Marius. 1889: 119. Holmegaards Glasværk,Aage Danneskjold Samsøe. 1914: 258 1923: 257. 1924: 50. Holmehus Købmandshandel, Aktieselskabet. Ros­ kilde. 1917: 63. Holmelin, C., & Co. 1889; 87. Holmes', Victor, Efterfølger. 1910: 175. 1911: 234. 1913; 227. Holmen, C. 1919; 95. Holmqvist, N. H. 1922; 4. Holmstrup Brugsforening. 1919: 209. Holmør ved N. P. J. Ørliolm. 1901: 56. Holscher, Joh., & Co. 1894: 16. 1895: 14. Holschers, D., Enke. Mariebo. 1889; 168. Holst & Co. Aarhus. 1907; 47. Holst & Jensen. Aarhus. 1914; 23. 1917; 297. Holst & Jørgensen. Rødby. 1924; 276, Holst & Knudsen. 1919: 69. Holst, A. M. Nielsen. Aarhus. 1919: 247. Holst, Aage E., Bog-, Papir-, Musik-og Kunst­ handel. Aarhus. 1918: 177. Holst, Adolph, Aktieselskabet. Aalborg. 1909: 18. 1911: 21. 1915; 283. 1917: 412. Holst, Carl Johan. Gjern. 1924; 260. Holst, Chr. 1918: 284. Holst, Einer, & Co. Frederiksberg. 1910: 97. Holst, Eva. Flellerup. 1902; 189 Holst, Johannes. Mariager. 1918: 153. Holst, L. Skagen. 1914; 87, 122, 153. Holst, L., & Co. Kolding. 1924; 143. Holst, N., & Co. Aarhus. 1904: 117. 1905: 108. 1907: 276. 1914: 23, 54. Holst, N., Aktieselskab. Roskilde. 1912: 101, 128. Holst, Waldemar. 1889:106. 1891:120. 1895; 87. 1907; 60. 1915: 160. 1916; 77. Holsts, Andreas M. C., Efterfølger Jens M. Fer­ dinand. Graasten. 1922; 73. Holsts, Carl, Enkes Bogbinderi. 1908; 91, 117, 162. Holsts, H. E., Efterfølgei-, Hans Liisberg. 1889; 257. 1908; 240. 1915; 306. Holst's, Johannes, Eft. 1909; 174. Holsts, S. M., Eftfl. Aarhus. 1899; 104. 1916: 232, 264. Holst-Knudsen, P. 1915: 214. 1916: 74. 1917: 164. 1918: 231. 1922; 6. Holstebro Aktiebryggeri. 1889: 405. 1890: 10. 1891: 138. 1898; 139. 1905; 40. 1910: 51. 1912:29. 1913:25. 1917:83. Holstebro Avis, Aktieselskabet. 1916; 68. Holstebro Bank, Aktieselskab. 1889; 228. 1892: 9, 44. 1898: 87. 1901: 138. 1902; 180. 1906; 45. 1909; 194. 1910: 221. 1913: 112. 1917: 83. Holstebro Bank, Aktieselskab, Ulfborg Afdeling. 1910: 221. Holstebro Cyklelager, Aktieselskabet. 1915: 72. Holstebro Garnspinderi og Klædefabijk ved N. P. Wiig. 1921: 28. Holstebro Isenkramhandel. 1902; 143. Holstebro Isenkramhandel ved A. Nielsen. 1903: 89. Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­skabet. 1897; 63. 1903; 66. 1906; 72. 1910: 197. 1912; 86. 1913; 80. 1916: 104. Holstebro Kaffehandel ved Wilhelmine Balslev. 1911; 180. Holstebro Kafferisteri ved A. Thorhauge. 1915: 97. 1919: 60. Holstebro Kaffe-og Thehandel ved N. C. Eas­mussen. 1903; 172. Holstebro Klæde-og Trikotagefabrik ved C. J. Knudsen. 1904; 81. •Holstebro Konfekturefabrik ved Vito Knudsen. 1923: 224. 1924: 236. Holstebro Konservesfabrik ved A. Jensen. 1920: 154. Holstebro Landmandebank, Aktieselskabet. 1897: 83. 1900: 137. 19C6: 124. 1907; 22, 105. 1908; 178. 1909; 25. Holstebro Lervarefabrik ved J. D. Rønning & Co. 1906: 269. Holstebro Margarinefabrik, Aktieselskab. 1916: 239. Holstebro Materialhandel, F. Hoffmeyers Efter­følger, ved R. Madsen. 1920: 195. Holstebro Medicinalhandel, cand. pharm. Fritz Hoffmeyers Efterfølger ved P. Baunsgaard. 1909: 323. Holstebro Mineralvandsfabrik ved H. D. Andre­sen. 1895: 35. Holstebro Musikhandel ved Johannes Madsen. 1921: 28. Holstebro Møbelfabrik ved M. Jacobsen. 1915: 294. Holstebro ny Material Handel, Brødrene Dreyer ved E. M. Dreyer. 1910; 51. Holstebro og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889; 228, 441. 1895; 115, 174. 1897; 119. 1900; 202. 1903; 66. 1905; 246. 1910; 51. 1912; 144, 347. 1913: 143. 1916; 172. 1918: 107. 1919; 32, 139. 1921: 177. 1922: 39. 1924: 209. Holstebro Papæskefabrik ved N. P. Clausen. 1922: 18. Holstebro Piano-Magasin og Instrumenthandel ved A. Pedersen. 1924; 263. Holstebro Tapet-og Farvehandel, Aktieselskabet. 1912: 232. Holstebro Trælasthandel, Aktieselskabet. 1910: 308. I Likvidation. 1914: 213. Holstebro Trælasthandel ved Christen Møller Hansen. 1908: 50. Holstebro Trævarefabrik, Aktieselskabet. 1911: 255. 1912; 116. Holstebro Vinhandel ved H. D. Andresen. 1895; 22. Holstebro Vognfabrik ved Oskar Nielsen. 1916: 271. Holstebroe, Adolph, & Co's Eftf. 1919: 288. Holstebroe, Chr. A. 1922; 125. Holsted og Omegns Brugsforening. 1910; 171. 1912; 85. Holsted Spare-ogLaanekasse. 1889:395. 1893:96. 1895: 128. 1907; 254. 1908: 230. 1910; 85 1919; 283. 1920: 94. 1922: 215. Holstein & Franklin. 1902: 131. Holstvig, J. N. Haarlev. 1903: 123. Holte Automobilcentral, Indehavere Brødrene Hedetoft. 1924: 56. Holte Automobilværksted, Indehaver O. Christen­sen. 1922: 130. Holte Bank, Aktieselskabet. 1917: 214. Holte Boghandel ved Chr. A. Olesen. 1819; 14. Holte Fedevareforretning, Aktieselskab. 1909: 231, 257. Holte Kul-og Koksimport ved G. Kriiger. 1916: 220. Holte og Omegns Brugsforening. 1915: 219. 1917: 62. 1919: 150. 1920: 107. 1921: 38, 289. 1923; 9. 1924: 33. Holte Planteskole. Indehaver Oluf Pedersen. 1921: 140. Holte Sæbelager, Aktieselskabet. 1915: 8. Holtes, Knud, Skræder-Etablissement. 1905: 119. Holtegaards Fabrikker ved Vilh. Vallø. 1909; 205. Holten & Lindemann (kemisk Fabrik). 1908:164.. 1911: 262. Holten Carl. 1917: 201, 245. 1924; 147. Holten, H. N. 1898; 16. 1901; 115. Holten.Nielsen, C. Chr. 1915: 273. Holtermanns, M., Efterfl. Maribo. 1913; 162. Holzapfel-Selandia, Aktieselskabet. 1915; 104. Homann, Brandt & Co. Odense. 1905; 101. 1912; 20. »Homi< ved N. Rasmussen. Frederiksberg. 1923: 280. Honning-Depot ved Jacob Levy. Moltrup. 1924: 168. Honningfabrikken Flora ved L. C. Ortvang. Frederiksberg. 1919; 269. 1920: 53. Honoré, Charles. 1905: 156. ten Hope, A. J., Rotterdam, Filial for Danmark ved Carl Branth. 1913; 29. Hopps, F., Skotøjsforretning i Varde, Aktiesel­skabet. ' 1909; 137. Hoppe & Christensen. Kolding. 1922: 141. 1923:> 21. 1924; 120. Hoppe & Christensen (Filial). Vojens. 1923; 21. Hoppe & Jagd. 1917: 400. 1922: 157. Hoppe, Jørgen. 1898; 174. 1901; 57. Hoppe, Jørgen, & Co., Assuranceforretning. 1913: 152; 1914: 141. 1920: 8, 104. 1923; 110, 189, 211. 1924: 148. Hoppe, Vilh. Frederiksberg. 1918: 189. 1919: 149, 175. Horbelev Sogns Brugsforening. 1921: 69. 1923: 119. Horn, Max Wm. 1918: 308. Hornbech, A. C. 1895: 74. Hornbech, Chr. Hadsund. 1909: 43. Firruafortegnelse: Ho—Ho. Hornbech, Christen Drastrup Johansen. Hadsund. 1911: 333. Hornbech, Johan & Axel. 1912: 264. Hornbech, Johan & Axel. Hadsund. 1903: 185. Hornbechs, Chr., Efterfølger, Aktieselskabet. Hadsund. 1911: 332. Hornbæk Boghandel ved H. Mogensen. 1919: 203. Hornbæk Gasværk, Aktieselskabet. 1913: 213. Hornbæk Sanatorium, Aktieselskab. 1904: 91. 1911: 299. 1912: 220. Hornbæk Trælastforretning ved Einar Hansen. 1907: 36. Horndrup, Fr., & Søn. 1922: 77. Horneman, Birger. 1914: 35. Horneman & Hansens Glasfabrik ved Fr. Hor­ nemann & I. S. Meyer's Efterfølgere. 1919: 3. Horns Herreds Manufakturhandel ved N. S. Kejser. Skibby. 1898: 39. Hornslet Brugsforening. 1921: 302. jvf. 1922: 139. 1923: 151/152. Hornslet Manufakturhandel, Aktieselskabet. 1907: 50, 131. Hornslet Maskinsnedkeri og Listefabrik, Aktie­selskab. 1910: 115. 1917: 194. Hornslet og Omegns Spare-og Laanekasse. 1889: 390. 1891: 19, 60. 1892: 56. 1893: 108. 1898: 85. 1901: 89. 1907: 50, 207. 1909: 79. 1911: 89. 1912: 289. 1913: 170. 1921; 251. 1923: 178. Hornslet Trævarefabrik ved Chr. Andersen. 1908: 80. •Hornslet & Kollmorgen. 1923: 211 212. 1924: 126. Homsleth, C. K., & Nissen. 1921; 61. Hornsleth, Oscar. 1916: 41. Homsleth, P., Aktieselskabet. Viborg. 1904: 34. Hornsleths, C., Efterfølger. Aarhus. ,1896: 13. Hornum & Co. 1889: 85 (2 Anm.). Hornum, Joh., Aktieselskab. 1915: 105. 1916: 112. Hornum Stations Brugsforening. 1908: 151. 1909: 157. 1910: 162. 1911: 197. 1912: 136. Hornung & Møller, Aktieselskab. 1907: 2. 1913: 119. Hornung, T. M., & Sønner. 1907: 263. 1908: 296. Horon & Co. 1922: 264. Horsa Aktieselskabet. 1898: 174. 1900: 37, 112. Horsa, Aktieselskabet. 1913: 286. Horsbøl, Cathrine, & Co. 1917: 173, 244, 317. Horsdahl & Juhl. Hadsund. 1924: 115. Horsens Andels-Svineslagteri. 1891: 18. 1893: 38. 1896: 171. 1900: 121. 1901: 152. 1903: 206. 1904: 99. 1907: 181. 1912: 139, 201. 1913: 274. 1914: 252. 1915: 323. 1917: 264. 1918: 103. 1921: 73. 1924: 96. Horsens Automobillager ved Chr. Andersen. 1917: 155. Horsens Avis ved Alb. Christiansen & Co. 1919: 158. Honsens Bank, Aktieselskab. 1896:28. 1898:150. 1899: 208. 1905: 127. 1916: 167, 345. Horsens Beklædnings Depot, Aktieselskab. 1900; 48, 103. Horsens Belysnings Kompagni ved Andersen & Wiedemann. 1911: 25. 1913: 48 jfr. 140. Horsens Blyvalseværk ved Chr. Boldsen. 1904: 35. 1908: 20. Horsens Blyvalseværk & Metalforretning, Aktie­ selskabet. 1913: 196. Horsens Bodega ved Marryat Johansen. 1902: 15. Horsens Bogtrykkeri ved N. S. Kragh. 1914 209. Horsens Børstenbinderi, Aktieselskabet. 1916; 168. Horsens Børste-, Pensel-& Gadekostefabrik, Aktieselskab. 1901: 152. 1908: 199. Horsens Chokolade, Confecture-og Sukker­vare-Fabrik, Aktieselskab. 1899: 122. 1902: 121. Horsens Cyklelager ved Hede Nielsen. 1914; 25, 209. 1918: 202. Horsens Cyclelakereri ved Frantz C. Henningsen. 1910: 304. I Horsens Dagblad, Aktieselskabet. 1895: 126. I 1896: 43. I Horsens Damp-Høvle-og Saugværk. 1889: 371. i 1906: 210. 1908: 290. I Horsens Dampmølle, Aktieselskabet. 1889: 66. : 1894: 76. 1913; 245. I Horsens Dampsnedkeri & Dekorationsforretning. , 1889: 374. Horsens Elektromotor Reparation ved R. M. Han­sen. Horsens. 1922: 111. Horsens Flytteforretning, Nørbæk & Munch. 1922: I 271. I Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktieselskab. ^ 1898: 168. 1905: 108. 1909: 296. 1912: 344. 1913: 168. ' Horsens Glasmontre Fabrik ved F. Høy. 1911: I 146. Horsens Hakkelseskæreri ved Ludvig Kraul. 1904: 237. Horsens-Hammer Pastorats Spare-og Laanekasse. 1909: 186, 238. 1912: 197. 1916: 417. 1921: : 146. 1923: 196. Horsens Handskefabrik ved A. P. Jensen. 1913: j 303. ' Horsens Havne-Savværk v/ O. Th. Strøm. 1923: 43/44. ! Horsens Herreekviperingsforretning, Aktieselska­j bet. 1912: 54. Horsens Jern-og Staalforretning, C. A. Boldsen. 1923: '268. Horsens Kaffe-Kompagni, Aktieselskabet. 1915: 288. Horsens Kaffe-Kisteri Sirocco ved P. A. Her­skind. 1899: 15. 1912; 318. Horsens Kiosk-og Keklamebnreau ved Alb. Christiansen. 1914: 183. Horsens kontante Kolonialforretning, V. Bertel­sen. 1923: 44. Horsens kontante Kolonialforretning ved R. J. Wissing & Co. 1904: 35. Horsens kontante Manufakturforretning ved An­dreas Hansen. 1907. 127. Horsens kontante Udstyrs-og Galanteriforretning ved L. A. Hendriksen. 1907: 181. Horsens Korkvarefabrik ved Tiioresen Lassen. 1922: 66. Horsens Kulkompagni v/ M. J. ^Mortensen & Co. 1923: 221. Horsens Kødekstraktfabrik, Nic. Rasmussen & Rinck. 1918: 152. Florsens Linned-og Trikotagefabrik, Aktieselska­bet. 1903: 226. Horsens Lædervare-og Drivremme Fabrik. 1889: 371. 1891: 58. 1912: 317. Horseris Markfrokontor, Aktieselskab. 1916: 99. 1917: 155, 455. 1918: 276. Horsens Materialhandel ved C. Torstensen, Ma­ rius Holsts Eftfl. 1907: 48. Horsens Missionshotel, Aktieselskab. 1898: 27. Horsens Musikhandel ved Carl F. E. Petersen. 1913: 329. Horsens Møbelfabrik, Aktieselskab. 1900: 121. 1902: 121. Horsens Nattevagt, Aktieselskabet. 1914: 25. 1919: 158. Horsens ny Kalkværk, Aktieselskabet. 1889: 206. 1891: 103. 1894: 51. 1901: 48. 1903: 63. 1907: 128. 1911: 199. Horsens og Omegns Brugsforening. Horsens pr. Langbolt. 1900: 165. 1901: 46. 1905: 56. 1906: 91. 1910: 74. 1912:78. 1914:86. 1915:65. 1916:95. 1917: 113. 1918: 99. 1921: 70. 1922: 60. 1924: 66. Horsens Orgelb\'ggeri ved Tb. Frobenius & Co. Orgelfal>rik, Købenbavn. Horsens. 1924: 163. Horsens Puraplyfabrik ved J. Chr. INIikkelsen. 1898: 100. Horsens Patent Afstivnings-Ligkistemagasin, Niel­sen og Laursen. 1922: 87. Horsens Persienne-og Spaantapet-Fabrik ved Frands C. Henningsen. 1908: 256. Horsens Pidskefabrik ved J. Dolberg. 1893: 63. »Horsens Polster-Møbel-Fabrik ved L. Nygaard .Andersen<. 1921: 196. Horsens Possementfabrik ved N. P. Andersen. 1922: 16. Horsens Produktforretning ved C. Anderson. 1918: 302. Horsens Privatbank, Aktieselskabet. 1917: 420. Horsens Reklamebureau, Bogtrykkeri og Akcidens­ trykkeri ved P. M. Jensen. 1912: 54. 1913: 22, 48. Horsens Skiltefabrik ved Thorv. Sejersen. 1921: 26. Horsens Skolesparekasse. 1918: 321. Horsens Sodafabrik, Aktieselskab. 1901: 107. 1902: 120. 1903: 169. Horsens Sprit og Gjær Fabrik. 1889: 371. Horsens Stempelfabrik v/ Nis Schiitt & Co. 1923: 268. Horsens Stolefabrik ved Jørgen Nielsen. 1919: 250. 1924: 232. Horsens Symaskine-Fabrik. 1889: 12. 1908: 256. Horsens Sølvvarefabrik ved Brødrene W. og S. Sørensen. 1910: 304. Horsens Trælasthandel, Aktieselskab. 1900: 67. 1902: 218. 1906: 69. 1907: 181. 1913: 168, 245. Horsens Træskofabrik, Anton Nielsen. 1911: 310. Horsens Træskoringefabrik. H. Th. Hansen. 1924: 259. Horsens Tæppelager, Ballunn Sørensen. 1920: 216. 1922: 188, 252. Horsens Vognfabrik ved N. Fogt. 1916: 421. Horslunde Elektricitetsværk,Aktieselskabet. 1910: 241, 327. Horty, Bela, & Co. 1923: 55. Horvitz & Kattentid, Aktieselskabet. 1915: 312. Horwitz, Alfred, & Co. 1912: 332. 1916: 149. 1922: 147. 1923: 6. Hotelaktieselskabet. Ebeltoft. 1903: 227. Hotel d'Angleterre ved Aktieselskabet The Anglo- Danish Hotel Company. 1902: 76. Hotel d'Angleterres Vinhandel. 1889: 94. *IIotel Danmark, Aktieselskabet. Marstal. 1911: 171. 1914: 228. 1924: 135. Hotel Kongen af Danmark, Aktieselskabet. 1898: 72. Hotel Kong Frederik, Aktieselskabet. 1911: 33, 321. Hotel Kronprinsen, Aktieselskabet. Aarhus. 1911: 24. Hotel Månsson, Aktieselskabet. 1911: 321. Hotel Norvest, Aktieselskabet. 1915: 82. Hotel Phønix i Skive, Aktieselskab. Hobro. 1915: 263. Hotel Randers, Aktieselskab. Randers. 1915:324. Hotel Sindal, AktieseLskabet. Sindal. 1910: 301. Firniafortegnelse: Ho—Hu. CLXXXVII Hotel Skandinavien, Aktieselskabet. Aarhus. 1917: Hovedstadens Fodtøjsforsyning, Aktieselskabet. 455. 1910; 228. Hotel Terminus, Aktieselskabet. 1913: 154. 1917: j Hovedstadens Jernhandel ved Ane Brunø. 1916: 242. j 327. 1917: 349. 1918: 13. Hotel Terminus ved L. H. Petersen. Aarhus. ' Hovedstadens Kompagni for Metal-og Vindues­ 1919; 27. I polering ved Ahrensbøll & Lindegaard. 1916: Botel Tre Hjorter, Aktieselskabet. 1914: 282. I 44, 178. flotel & Restaurant Charlottenlund, Aktiesel-1 Hoved.stadens Korsetraagasin ved Kr. R. Nielsen. skabet. Ordrup. 1901: 98. j 1921: 260. Botel-og Restaurations-Udstyr, Aktieselskabet, i Hovedstadens Mineralvandsfabrik, Aktieselskabet. 1911; 261. I 1913: 84. Hother, E. Jul. 1923: 163. i Hovedstadens nye Gummivarelager ved Armand ilougaards, Charles, Efterfølger. 1905:204. 1923: j Rasmussen. 1923: 232. 190. : Hovedstadens Papirvarefabrik ved Einer Ander­flougaards, L., Efterfølger. 1889: 243. 1 sen. 1924; 172. Hoiigens, M., Co. 1924; 51. I *»Hovedstaden8 Papirvarefabrik« vedPoul Jensen. •ioulberg & Co. Odense. 1913: 159. 1915: 13, 1922; 173. 1924-172. 254. Hovedstadens Skiltefabrik, Inventar Fabrik og IHoulberg, A. 1924: 194. Malerforretning ved Aage Andersen. 1919; IHoulberg, S., Aktieselskab. 1917; 59. 174. IHoulbjerg Brugsforening. 1914: 270. 1918: 74, HovedstadensStøvsugecentral, Karl Hartvig. 1916: 273. 1919:214. 1920:129. 1921:247. 1923:| 316. 248. 1924: 260. ; Hovedstadens Sæbefabrik ved Ernst Henriksson IHoulbjerg Sogns Spare-og Laanekasse. 1889;! (Sjøland). 1924: 54. 67. 1891: 59. 1892; 41, 89. 1893; 83. 1894: j Hovedstadens Vaskeri ved Th. M. Christiansen. 87. 1895:100. 1896:124. 1897:131. 1899:| 1921:115. 138. 1900:133. 1901:122. 1903:168. 1904: ! Hover og omkringliggende Sognes Spare-og Laane­ 159. 1905:150. 1906:167. 1907:203. 1908; | kas.se. 1889:406. 1899:71. 1908:133. 1910: 198. 1909:215. 1910:218. 1911:223. 1912:1 144. 1915:180. 1918:305. 227. 1913: 219. 1914: 230. 1915: 174. 1916: ; Hovlbjerg Sogns Spare-og Laanekasse. 1910; 230. 1917:296. 1918:224. 1919:214. 1922;| 218. 212. 1923: 200. 1924; 260. i Hovmand, A. F. 1915: 310. [Houmanns, Ludv., Efttl. Aarhus. 1894: 50. j Hovmand, H. C. Rødby. 1892: 65. [Houmanns, ?., Sønner. 1916: 48. ; Howe Rubber Import ved M. Sørensen. Irede­[Houmøller, L. C. Frederikshavn. 1916: 380. | riksberg. 1921; 38. 1917: 114. 1921; 98. 1922: 109. I Hoyrup, Georg, 1891: 14. [Hous, Ludvig, Isenkram-og Udstyrsforretning, | Hoyrups, M. P., Efterfølger, C. Ernst. 1890: Aktieselskabet. 19fX). 142. I 120. r Hovborg og Omegns Brugsforening. 1910: 197, Hubers, Dirk, P'ilial ved A. P. Andersen. 1901; 248. 1912:85. 1914:160. 1915:125. 1918: ^ 128. 107. 1920: 115. Hude, Chas. 1917: 390. [ Hovedgaard Trælasthandel, Aktieselskabet. 1916: Hude, Carl v. d. Aarhus. 1911: 146, 175. 65. , Huld, Th., & Søn. 1912: 37. 1918: 255. ' Hovedgaard Træmærkefabrik, Aktieselskabet, j Humania, Butiks-og Kontorinventarforretning. 1917: 156. I 1908: 241. ; Hovedstadens Beklædningsmagasin, Aktieselska-j Humle & Petersen. 1917: 311. 1921: 87. bet. 1917:280. 'Humlebæk Hotel, Aktieselskabet. 1911: 136, . Hovedstadens Brændselforsyning ved X. P.Larsen, j 244. 1918:185. i Humlebæk Teglværk, Aktieselskabet. Torpen. Hovedstadens Børste-, Pensel-og Gadekostefabrik , 1908; 67. 1909: 13, 124. 1912: 336. 1914: 288. ved A, Steensen. 1919: 267. Humlum Mølle-og Maskinbyggeri, Aktieselska-Hovedstadens centrale Smørforsyning ved Emil bet. 1901: 34. Ludvigsen. 1894: 126. Hummel, Christiane. 1901: 178. Hovedstadens Flaskeimport og Export, C. Chri-i Hummelgaard, M., & Co. Horsens. 1902; 15. stensen. 1918: 255. 19u5; 148. 1906: 168. Plovedstadens Flaske-Import og Eksport ved Sofus j Hummelske Perlestikkeri, Det. 1894: 4. 1897; H. Winberg. Gladsaxe Kommune. 1918: 236, i 4, 18. 1902; 49. Hundborg Brugsforening. 1907: 152. 1908: 76. ! 1910: 76. 1911: 84. 1912: 52. 1913: 75. ! 1914: 52 1915: 35. 1916: 97. 1924: 40. Hundborg-Jannerup Kommunes Spare-og Laane-! kasse. 1889: 354. 1895: 157. 1902: 177. 1907: 18. 1911: 308. 1920: 128. 1922: 210. Hundested Maskinværksted, Aktieselskabet. 1917: : 365. ; Hundested Trælasthandel ved Sophus Brammer. ^ 1918: 267. ' Hundsbæk Vindmølle. Storevorde. 1889: 433. 1895: 82. 1897: 200. 1898: 96. 1900: 28. Hundslund Brugsforening. 1897: 201. 1898: 48. ! 1899: 209. 1901: 69. 1909: 133. 1910: 80. ! 1911: 86,253. 1917: 155. 1918: 152. 1919: 109. 1921: 175. 1923: 125. I Hundslund Cementmurstensfabrik ved Niels Nielsen & Co. 1907: 128. Hundslund Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 376. 1890: 106. 1891: 116. 1892: 102, 114. i 1893:107. 1894:121. 1895:144. 1896:154. i 1897: 150. 1898: 169. 1899: 172. 1900: 184. ' 1901: 186. 1902: 218. 1903: 206. 1904: 199. ! 1905: 217. 1906: 237. 1907: 278. 1908: 155, I 258. 1910: 195, 330. 1911: 147. 1913: 197. I 1917: 265. 1918: 203. 1921: 175. Hundstrup og Østerild Spare-og Laanekasse. 1919: 157. i Hurtigreparatøren, Aktieselskabet. 1908: 160. Hurup Andelsmeieri. 1898: 81. Hurup Forbrugsforening. 1901: 121. Hurup Materialhandel ved Vilhelm Nørb}'. 1908: I 288. ' Hurup og Omegns Spare-og Laanekasse. 1915: 91. Hurup Ølbryggeri og Maltgjøreri, Aktieselskabet. ^ 1902; 235. 1903: 38. 1905: 215. 1907: 225. i Hurwitz, Jul. 1911: 239. Hurwitz, Julius. 1906: 7. 1921: 159. Husejernes Installations Kompagni, Aktieselskab. 1905: 160, 248. Husejernes W. C. Assurance, Aktieselskabet. 1917: 7. Husfliden ved Sten Drewsen. 1919: 167. Husflidens Venner, Fru Karna Rosen. 1912: 210. Husholdningsforeningen af Statsansatte i Nyborg. 1903; 165. 1907: 70. Husholdningsforretningen Spar ved Ingeborg Petersen. Frederiksberg. 1910: 235. 1911: 69. Husholdningsforretningen Sparebøssen, Aktiesel­skab. 1912: 38. Husholdningsmagasinet, Aktieselskab. 1911; 289. 1914: 26L HusmandensKreaturforening. Silkeborg. 1918:302. 1919: 187. Husmann, Ernst A. 1924; 54. Husmanns, Ernst, Søn. 1906: 224. 1910: 29. 1913: 3, 87. 1919; 96. 1921; 87. 1922: 5. Husmanns, G. A., Efterfølger, J. F. Hansen. 1905: 91. 1920: 48. Husmanns, J., Efterfølgere ved Eck, Olsen og Petersen. 1921: 262. 1922: 97. Husmoder Børsen ved Augusta Bache. Horsens. 1919: 279. Husmoderens Blad, Aktieselskabet. 190 Hustelefonen« ved Herman Gellin. 1921; 282. Husums, C., Efterfølger. 1911: 3. 1915: 53. Husum Brændselsforsyning ved Laurits Ander­ sen. 1921 : 262. »Husum Farvehandel«, Thorvald Andersen. 1923: 57. Husøkonomiforeningen, Aktieselskabet. 1902: 205. 1904; 105. 1905; 93. Huths, Th., Efterfølger & Co. 1919: 147, 263. Huun & Co. 1924; 147. Huus, H. Chr. Nakskov. 1889; 7. 1908: 172. 1916: 91, 162. 1922; 13. 1923: 173. Huusom & Co. Kolding. 1889; 416. Hvalfanger-Aktieselskabet Emma. 1907; 82. Hvalsøe & Erlandsen. 1889; 114. 1903; 99. 1907. 108. Hvalsøe, A. Godske. 1889; 34. Hvalsøe, A. Godske, & Co. 1899; 199. 1900; 5. (2 Anm.), 77 (2 Anm.). 1901: 158 (4 Anm.). 1902; 149. 1920; 138. Hvalsøe, B. Odense. 1903: 80, 164, 183. 1904: 94. 1905; 164. Hvalsøe, Carl. 1924; 125. Hvalsøe, Einar. 1901; 39. Hvalsøe, H., & Co.s Efterfølger. 1911: 100. Hvalsøes, B., Fabrikker i Likvidation, Aktiesel­ skabet, Odense. 1909; 290. Hvam, J. C. Andersen. 1912: 330. 1913: 178. Hvass, A., & Co. 1924: 146. Hvetbo Herreds Spare-og Laanekasse. Aktie­ selskabet. Hune. 1889: 190. 1891; 8. 1897: 95. 1905; 14. 1906; 234. 1908; 17. 1909:319. 1911; 51, 114. 1912: 314. 1914: 22. 1921: 147. 1922: 250. Finnafortegnelse; Hv—Hy. CLXXXIX EHvid, Lorenzen & Co. Aarhus. 1920: 237. Bvid, P. K., & Søn. 1928: 28. ^vid, Sylvester. 1891:182. 1915:300. 1922:200. iHvidberg, J. W., fh. I. D. Schmidts Efterfølgere. 1922: 79. Hvidberg, L. N. Odense. 1889: 316. flvidbergs, L. N., Efterfølger ved K. Hansen. Odense. 1903: 80. ilvidbjerg Bank, Aktieselskab. 1912: 167, 315. 1917; 261, 450. ilvidbjerg og Omegns Vareindkøbsforening. 1919: 302. IHvidbjerg Ørum, Sparekasse. 1905: 106. 1916: 229. 1917: 82. IHvide Dukke, Den, ved Carl E. Lund. 1914: 38. ]Hvide Flip, Den, ved Charles Olsen. 1920: 32. iHvide Flip ved Fredrik Jensen, Den. Aalborg. 1923: 244. JHvide Flip, Den, ved M. D. Harder. Aarhus. 1906: 93. JHvide Flip, Den, ved Charles Olsen. Frederiks­berg. 1917: 402. ^Hvide Flip, Den, ved Charles Olsen. Horsens. 1902: 236. "Hvide Flip«, Den, Nykøbing F., ved A. Egon Rønnø. 1921: 170. IHvide Flip, Den, ved H. P. Mortensen, Næstved. 1902: 213, 214. IHvide Flip, Den, ved Charles Olsen. Odense. 1902: 231. IHvide Flip, Den, ved H. J. Rasmussen. Odense. 1904: 10. IHvide Flip, Den, ved Hans Lassen. Silkeborg. 1912: 54. [Hvide Flip, Den, i Skanderborg ved G. V. Klæ­bel. 1911: 28. 1922: 6. IHvide Flip Centralen, Den, ved Niels Jensen. Aalborg. 1906: 164. IHvide Flips, Hatte-Magasin, Den, ved Knud Ol­sen. 1903: 47. IHvide Hus, Det, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 160. IHvidehus Boglade ved Jul. Jensen. Vejle. 1902: 254. IHvide Magasin, Det, P. Munksgaard. 1914: 34. [Hvide Sande Badehotel, Aktieselskabet. Ring­ kjøbing. 1915: 126. IHvidegaard, L., & Co., Aktieselskab. 1916: 319. I Hvidevarehuset ved Jørgen Mielby. Aalborg. 1909: 101. I Hvidevare-Lageret ved H. ]M. Jensen. Svendborg. 1923: 38. I Hvidovre Byggeselskab, Aktieselskabet. 1913: 294. 1914: 244. I Hviid, Ernst. 1898: 73. 190(J: 76. 1907: 141. 1909: 28. 1921: 186. 1924: 150. Hviid, H., og V.F.Melchiorsen. Hillerød. 1903: 120. Hviid, H. N., & Co. 1894: 3, 4. 19(J1: 193. 1902: 25. 1903: 74. 1908: 115. 1909: 147. 1911: 100. 1913: 252. 1918: 164. 1923: 258, 276. Hviid, N. C. Sorø. 1893: 103. Hviid, P. 1919 : 95. Hviid, Palle, Expres« v/ Julius Herbst. nrri 1923: 4. Indifc Importforretningen Felrali ved G. ^Malling. Indh 1902: 5. Indf) Importforretningen Frem ved N. C. Nielsen. Indf) Herning. 1919: 112. O Importforretningen Merkantil, AktieselskaVjet. IndPj 1905: 158. InJ)j Importforretningen Norden, Aage Nellemann. Inoj1912; 241. 1915: 239. If Iniportforretningen Palads, Ejnert Billetoft. 1913: Ino; 121. Importforretningen Progress, S. il. Skov. 1905: 225. Importforretningen Schweitz ved M. Jensen. 1908: 241. 1909: 58. Importforretningen Seelen ved Christiansen. Her­ ning. 1919: 88. Importhuset Frem ved S. P. Jacobsen. 1919: 196. Import Huset Gefion, O. Meeske. 1920: 49. Importhuset ved Georg Stecher. Aarhus. 1920: 237. Importhuset, V. Wegens. 1911: 65. Import-Kaffekompagniet ved H. J. Andersen. 1909: 92, 171. Import Kompagniet, Aktieselskabet. Aarhus. 1907: 19. Importkompagniet, Aktieselskabet. Kallundborg. 1902: 171. 1912: 246. 1916: 290. Import Kompagniet, Aktieselskabet. Odense. 1916: 192. Importkompagniet Andersen & Co. 1923: 208. Importkompagniet ved A. Freund & Co. Frede­ riksberg. 1915: 84. Importkompagniet Skandia, Aktieselskab. 1909: 174. Importlageret Direkte ved Th. P. Nielsen. 1921: 87. Importlageret, J. C. Christensen. 1920: 249. Import-Lagerets Udsalg ved O. Riis. Viborg. 1907: 125. Import-Lageret Rossija, S. Aa. Laursen. 1915; 242. Import-Magasinet ved E. Andersen. 1912; 216. Importmagasinet Westend ved Richard Schou. 1906: 99. Import-og Exporthuset Arian, Aktieselskabet. 1904: 226. >'>g Melkompagniet, Aktieselskab. 1904: >907: 2. 1915: 135. een, Aktieselskabet. 1903; 46. 9en, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1914; >en ved Hans Larsen. Aarhus. 1922; 232. iieringsanstalten Jylland, Aktieselskabet. M Mølle. 1912: 88. rstyveriforsikrings Aktieselskabet Dan- Roskilde. 1906 254. 1916; 154. "reain, Carl Harris. 1919; 121. ]rhe Import ved Wolf. 1914; 24^J. )centralen, W. Banzhof. 1913; 8S. riingsfoiretningen Central-Kjøbenbavn ved :C. Madsen. 1906: 50. ta v. H. "Wintermark. 1919; 174. iial Kxport ved Kaj R. Due. 1919; 119. iial Trading Co. Ltd. The, (Dansk Industri­#el. Aktieselskab). 1917; 163. iibørsen, Aktieselskabet. 1902; 222. 1903: "icentralen ved P. Bispeskov. 1922; 51. •ridepotet ved P. N. Thirslund. 1919: 195. irielt Patent-og Salgsbureau, H. Bønneløkke ; 35. rri Filmen, Holms Biofilm ved A. Holm. .'leriksberg. 1923: 281. srihuset, Aktieselskab. 1903; 94. -•.ri-Magasinet, Aktieselskab. 1907; 282. id: 173, 250, 253. ftri-og Sparebanken for Næstved og Omegn. ;ieselskabet. 1889: 151, 429. 1891: 90­ •4: 72. 1895: 109. 1896: 101. 1897: 198. •19: 39. 1910; 68. 1911; 216. 1914; 200, .J, 312. 1915: 279. 1917; 366. e^tritrykkeriet ved Bernhard Schmidt. 1918: C3. ja. Aktieselskabet. 1912: 267. iniør A. Hermansen. 1920; 103. rniøraktieselskabet L. V. Nielsen. Frederiks­ [Tg. 1904: 191. tiniørforretningen Cromil ved Hj. Erichsen, '•ederiksberg. 1920; 53. '?niørforretningen Duplex, Aktieselskab. Fre­fsriksberg. 1917; 213, 320. eniørforretningen Hestia ved L. C. Larsen. ! arhus. 1912: 53. aeniørforretningen Panton, Aktieselskabet. Odense. 1914: 47. » eniør-Forretningen Standard ved Gram. 1921; ;,'35. »^eniør-og Maskinforretning ved N. Diness. Fre­/lericia. 1923; 225. j'eniør-og Maskinforretningen »Mjølner« ved /Mathisen og Foeraom. 1921; 185. Jerslev, Otto, Aktieselskabet. 1905: 25. ^gerslev, V., & Co. 1920; 248. 1921: 236. Ingstrup & Co. Viborg. 1889: 361. 1891:115. Ingversen, C., Aktieselskabet. Bramminge. 1909; 25. Ingwersen, Magnus, Aktieselskabet. Frederiks­berg. 1902: 26. Installationscompagniet Holscher & Co. Maribo. 1912: 134. In.stallationsfirmaet Borg & Olsen. Aarhus. 1919; 248. Installationsforretningen Alliance, Aktieselskabet. 1912; 267. 1913; 30, 207. 1914; 193. 1916: 42. 1917; 54, 208. Installationsforretningen Bella ved Thomsen og Frigaard. 1924; 218. Installationsforretningen Elektra ved G. Schmeltz, Aarhus. 1915; 122. 1916; 232. Installationsforretningen Fortuna Otto Nielsen. 1924; 216. Installationsforretningen Strømmen ved O. KJo­ derkvist. 1914: 195. In.stallator ved Løvenkjær. 1917; 50. Instrumentfabriken Fj'sik ved Erik Weitzmann. Hillerød. 1921; 16. Interchange lim., Aktieselskab. 1914; 191. 1916; 361. I/S Aalborg Teglværkers Kontor. 1923: 66, 173. Interessentskabet V. Asmussen & J. Weber. Hol­ bæk. 1917; 141. Interessentskabet Bornholms Fiske-Eksport. Rønne. 1917: 218. Interessentskabet Bruun & Sønners Staalværk. Varde. 1913: 306. Interessentskabet Bukhan, 3Iotor-og Mekaniker­værksted, Selskab med begrænset Ansvar. 1915; 308. Interessentskabet Centralforretningen. Kolding. 1901: 110. 1902; 240. 1912: 207. Interessentskabet Den danske Solsikkefoder­melsfabrik i Silkeborg ved Poul Eriksen, C. E. Diedrichsen, H. Christiansen og A. Rasmussen. Silkeborg. 1918; 276. Interessentskabet Fabriken Flora limited. Varde. 1900: 105. Interessentskabet Factio ved A. L. Hansen, J. Jen­sen og H. Bertelsen. 1923: 165. Interessentskabet Frederikshavns Skærvefabrik. Flade. 1920; 112. Interessentskabet Frisenborg Fabrikker. 1923; 251. Interessentskabet Fyens Kaffesurogat-og Cikorie­fabrik. Frue Landsogn. 1920; 190. 1924; 181. Interessentskabet Gammelgaards Dampmølle. Skive. 1921; 23. 1922; 63. I Likv. 1923 289. Interessentskabet Gammelgaard Teglværk. Skive Landsogn. 1919; 214. Firmat'ortegnelse: In—in. CXCIV Interessentskabet GrenaaHavns Motor-og Maskin­fabrik ved Anton Jensen og 8. Møller Jensen. 1920: 259. I/S Grindstedværket ved Herbst og Lundsgaard. Grindsted. 1924; 167. Interessentskabet Hadsund Cementvarefabrik. 1924: 94. Interessentskabet Heimdal, Møbelfabrik og Træ­lastforretning ved Carl Jensen, Hans Hansen, Knudsen Pedersen og X. P. Nielsen. Rungsted. 1918: 238, 268, 315. I/S. Hermetikfabriken Nyborg ved S. C. Juhl Nyborg. 1921: 122. Interessentskabet Herning Tørvefabrik ved Sag­førerOle Rasmussen Dejgaard, Købmand Rasmus Niels Jørgensen, Fabrikant Truels Truelsen og Bankdirektør Christian Yde. 1912: 145. Interessentskabet Hovedgaard Teglværk ved H. Olrik og S. P. Anker Heegaard. Hovedgaard. 1918: 42. Interessentskabet Hvornum Teglværk, C. V. Christensen, J. V. Christensen, K. Sørensen og S. Skaarup. 1910: 279. Interessentskabet Hørning Træskoforretning ved O. Klejs Olesen & Co. Hørning. 1919: 109. Interessentskabet Ilbro Teglværk ved J. Jensen m. fl. St. Olai Sogn. 1910: 301. 1913: 193. 1914: 51. Interessentskabet Jelling Savværk og Imprægne­ringsanstalten Palsgaard ved M. P. Møller m. fl. 1919: 331. Interessentskabet J. Junget. Herning. 1924: 74. I/S Kaalund & Nielsens Fabrikker. Lille Næstved. 1920: 108. Interessentskabet Kellerup Elektricitetsværk ved David Christensen. 1905: 147. Interessentskabet Kjølvring Teglværk ved Chri­stensen & Knudsen. Kjølvring. 1911: 83. Interessentskabet Kratos ved Egm. H. Petersens Enke og Johs. F. Thornam. 1916: 149. I/S Lindholm Dampteglværk ved Th. Rasmussen m. fl. Aalborg. 1922: 134. Interessentskabet Lundgaard Teglværk ved Aage Hansen og C. Sørensen. 1917: 417. Interessentskabet K. Madsens Trikotagefabrik og K. Madsens Garn-og Trikotageforretning. Horsens. 1921; 125. Interessentskabet Margarinefabriken Himmerland, Maarup. Hostruphuse. 1919; 324. Interessentskabet Mejeriet Vesterbro. Aarhus. 1905: 261. Interessentskabet Chr. Mikkelsens Trikotagefabrik. Kolding. 1919: 218. Interessentskabet Nielsen & Petersen. Graasten. 1923: 227. Interessentskabet Næstved Cementstøberi ved Carl Christensen, H. L. C. Christensen og J. P. Petersen. 1920; 252. Interessentskabet Nørre Flødals Fabrikker. Aal­borg. 1889: 55. 1896: 169. 1897: 39. 1905: 103. 1911: 21. 1916; 163. 1924; 203. Interessentskabet C. Olsen & Co. Kolding. 1920: 135. Interessentskabet Overhoved Teglværk v/ Nielsen, Kielgast, Larsen og Jensen, Struer. 1919: 140. 283. Interessentskabet Overhoved Teglværk ved Mi­chael Nielsen, Knud Kielgast og Harald Boye Jensen. Struer. 1923: 202 (2 Anm.). 1924; 45. I/S Perfectus ved Ahlefeldt Laurvig & Mosel. Aarhus. 1922: 188. Interessentselskabet Rødkjærsbro og Omegns Avis. 1921: 174, 272. 1924; 258. Interessentskabet Saxkjøbing Savværk. 1898: 10. 1911: 20. Interessentskabet M. Schou & Søns Trælasthandel. Struer. 1915: 265. 1923: 224. *Interes8ent8kabet Th. Schourup's Efterfl. ved Jørgen Nielsen. Nykjøbing M. 1920; 90. 1924; 40. Interessentskabet Fr. Smiths Sønner (Holbæk Mø­belmagasin). Holbæk. 1917; 444. Interessentskabet Svendborg Amtstidendes Udgi­vere. Svendborg. 1891: 6. 1898: 43. 1911: 247. 1912; 163. Interessentskabet Svendborg Slagterbutik ved Johannes og Emil Franke. 1905: 165. Interessentskabet Sydfyns Frøavl. Svendborg. 1923: 217. Interessentskabet Sørig Mose. Sørig Mose. 1918: 175. Interessentskabet Thisted Elektricitetsværk. 1919: 244. 1920; 39. 1922: 136. ^Interessentskabet Thor ved O. Larsson og Mar­tin Jensen. Næstved. 1924; 179, 251/252. Interessentskabet Tistrup Mølle ved Jens Kjær­gaard Pedersen og Peder Anthon Pedersen. 1919: 217, 329. Interessentskabet Tommerup Elektricitetsværk ved Andersen og Hammer. Tommerup. 1912; 312. Interessentskabet Vegetabil. Højrup. 1909: 99. Interessentskabet Vestfyns Kulimport. Assens. 1914: 291. International Agentur ved L. Lindhardt. 1916; 356. International Automobil Import ved H. Block. 1922: 148. International Blusecentral, Aktieselskab. 1909; 248. 1910; 57, 127. International Chemical, Ludv. A. Meyer. 1917; 396. Jternational elektrisk Trappeautomat, Aktiesel­ •iskabet. 1906; 276. tteniational Einaille Industri, Aktieselskabet. .1917: 47. tternational Film Company Limited, The, Aktie­) selskabet. 1910: 286. iternational Flagfabrik ved Olsen. 1900: 57. iternational Forsikring ved C. Vald. Sandholm. 1923: 162, 186. /iternational Handels Central, Seelk & Rasmus­sen. 1921: 85, 185. Ilternational Harvester Company, Aktieselskabet. 1905: 24, 138. 1906: 3, 79, 104, 247. 1911: 318. 1914: 38. 1915: 214, 242. Iternational Imp(»rt Co. ved P. D. Lauritsen. 1911: 63, 66, 265. •Qternational Kommercebank, Aktieselskabet. 1910: 27, 204. international Kommissionsforretning, Aktiesel­skab. 1906: 194. 1909: 7. international Sandcement Company, The, Aktie­selskabet. 1892: 107. international Skotøisbazar ved E. Oettinger. 1892: 47. -jiternational Standard Welt Co., Aktieselskabet. 1901: 129. 1902: 50. international Trading Co., Aktieselskab. Frede­riksberg. 1911: 240. International Trading Union ved Albert Pedersen. 1897: 67. Ilnternational Transport & Spedition ved Ang. An­ dersen. 1920: 32, 100. Ilnternational Vareimport,L. P. Lauritsen. 1914:279. [Internationale Assurance-Compagni (Aktieselskab). 1916: 214. 1917: 8, 53, 245. • Internationale Handelshus, Knud Gerner. 1917: 402. Internationale Handels-Kompagni, Det, Aktie­selskabet. Frederiksberg. 1910: 233. 1912: 185, 335. Internationale Kunst-og Reklame-Komp., Aktie­selskabet. Frederiksberg. 1913: 126. Internationale Lloyd ved Hjalmar Thygesen og K. E. Magnussen. 1918: 116. Internationale Modelakademi, Det, Aktieselskab. 1902: 168. Internationale Unfallversicherungs-Actien-Gesell­schaft. 1904: 125. Internationale Vereinsbank, Aktieselskabet. 1910: 59, 230. Internationalt Bank-Bureau Kosmos ved C. G. Saeht. 1897: 49. Internationalt Bureau. 1889: 252. 1895: 57. 1896: 3. 1912: 6. 1914: 168. 1920: 4. 1921: 9. 1924: 6. Internationalt chemisk Handelshus Pharmacia ved Aage Wallenstrøm. 1917: 172. Internationalt Cigarkompagni, Aktieselskabet. 1906: 80. Internationalt Elektrisk Institut, C. Nielsen. Frederiksberg. 1921: 289. Internationalt Engageringsbureau, Aktieselskabet. 1909: 120. Internationalt Handels Compagni ved Mathias Møller & Co. Odense. 1919: 238. 1920: 147. Internationalt Handels Depot ved A. Wilken­schildt. 1906: 223. Internationalt Licens Bureau (Internationalt Li­ cence Office) ved F. Hansen. 1919: 98. Internationalt Magasin ved B. Okholm. 1918: 59. Internationalt Musik-Sortiment ved Knud Larsen. Frederiksberg. 1907: 196. Internationalt Patent-Bureau, Aktieselskab. 1910: 56, 62. 1911: 267. 1913: 287. 1916: 359. Internationalt Post-Ordre-Institut, Aktieselskabet. 1915: 82. Internationalt Prøvelager, G. Hjortø. 1915: 48. Internationalt Publikationsbureau, Aktieselskabet. 1902: 133. 'Internationalt Kadium Syndicat ved Gabs & Co. 1924: 174, 243. *Internationalt Radiotelegraf-og TelefonCompagni ved Vanoe & Peters. 1920: 185. 1924: 150. Internationalt Samvirke, Handel og Industri ved Fru C. Wanger & Co. Aarhus. 1920: 194. Internationalt Skotøjsmagasin ved Magnus Niel­sen. Helsingør. 1907: 267. 1919: 176. Internationalt Speditions Compagni, Aktieselska­bet. 1913: 4. Internationalt Tapet-Magasin, H. Ohl. 1921: 288. 1922: 264. 1923: 162. Internationalt Tobaks Kompagni ved Pacius og ITnserud. Frederiksberg. 1923: 59. Internationalt Tørvesprit-Aktieselskab. 1906: 128. 1907: 261. Interpancta, Aktieselskabet. 1916: 322. Inventarfabriken Akkuratesse, Aktieselskabet. 1905: 156. 1906: 128. Inventarfabriken Karl Hansen. 1922: 45. Inventarlageret, Svend Aage Jensen. 1919: 263. Invulner ved Cai Caspersen & Co. 1924: 29/30. Ipse v/ P. Steffensen. 1923: 53. Ipsen & Andresen. 1922: 201. 1924: 106. Ipsen, A. P. Aakirkeby. 1914: 149. Ipsen, Chr. O. 1896; 36. 1897: 106. 1898: 37. Ipsen, Holger, & Co. Helsingør. 1920: 83. Ipsen, U., & Co. 1889:98. 1891: 132. 1892: 2, 12. 1911: 64. Ipsens, Carl, Ligkistemagasin. 1915: 49, Ipsens, P., Enkes Terrakottafabrik, Aktieselskabet. Københavns Amts nordre Birk. 1895: 166. København. 1904: 5. 1917: 389, 428. Irgens, Ernst, (C. F. Aagesens Eftfg.). Frede­rikssund. 1889: 428. Irgens, J., & Co. 1889; 426. Iris, Aktieselskab. 1917; 247. Iris ved Ludvig Johansen. Frederikshavn. 1913: 302. Irma, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1913: 211. Irma, Carl Jensen Hillerød. 1913: 261. Iron, Aktieselskabet. 1906; 31. 1915: 240. Isaksen, Magnus. Aalborg. 1924; 65. Isef,iordens Postfart, Aktieselskabet. 1909: 203. 1913: 232. 1915; 211. Isenkramcentralen ved V. Carstensen. Skelskør. 1922; 247. Isenkram-og Kolonialhandlernes Kommissions­anstalt, Aktie.selskabet. 1909; 224. Isenkram og Køkkenudstyrsmagasinet Borup ved Osvald Hansen. Frederiksberg. 1923: 237. Isenkram-og Udstyrsforretningen Lauridsen & Co., Aktieselskabet. Ølgod. 1906; 147. Ishuset, Aktieselskabet. Lemvig. 1913; 332. 1917: 383. Ishuset Skagen, Aktieselskabet. Lemvig. 1917: 383. Isbytten ved Oluf Pedersen. Aalborg, 1924; 136. Ishøys Pakkeexpedition. Aarhus. 1912; 284. Ishøjs, A. L,, Eftf. N. B. Andersen. Randers. 1918; 203. 1921; 50. Island-F'ærø Depotet limiteret. 1911; 34. Islands Brygges Frugt-og Torvehandel, Aktiesel­skab. 1916: 73. Islands Konserves Depot, P. M. Bjarnarson. 1911: 294. Islandsk Kompagni, Aktieselskab. 1911; 97. 1917; 56. Islandske Producenters Lager og Udsalg, Aktie­ selskabet. 1914; 108. Islin, M. A. 1914: 195. Islins, Alex, Efterfølger. Gentofte Kommune. 1912: 244. Ismejeriet F'rem ved Carl Pengel. 1898; 16. Ismejeriet Kallundborg ved Lars Pedersen. 1907: 237. Isol ved Chr. F'eddersen. 1907; 87. *Israel, Harry, & Co. 1889; 37. 1917; 359. 1918; 118, 135, 261. 1924; 195. Israel, Iwan. 1920: 29. Isskabefabrikken Valby, N. P. Pedersen. 1904; 190. Isted Kiosk ved Hans Thomsen. 1919; 121. Isted Messen v/ R. Ejlbo. 1921: 260. Istedgades Børneeqviperings-Magasin ved A. Jensen & Co. 1894; 44. Istedgades Centralmagasin, Aktieselskabet. 1916; 144. Istedgades Herreekvipering ved Ørtenblad. 1902: 184. Istedgades Messe ved Victor Lvbecker. 1897; 68. Istedgades Ostelager, Aktieselskabet. 1907: 88. Istedgades Parti-og Auktions-Vare-Forretning ved Carl G. Bonnesen. 1902: 242. Istedgades Smørforsyning, Aktieselskabet. 1906: 54. Istedgades Varehus, Aktieselskabet. 1917: 313. Istedhus ved M. Doose. 1900; 56. *Istedhu8 Møbelmagasin ved Kr. Nielsen. 1908; 266. 1924; 149. Istedhus Møbelmagasin ved Vald. A. Nielsen. 1924; 149. Ister, Aktieselskabet. 1917; 272. Istofts Eftf. Blangstrup Johansen. 1918; 88. Italiensk Import ved K. Munkeboe. 1923; 29. *Iunget, I., og E. Rokkjær. Herning. 1922; 164. 1924; 74. Iversen & Christensen, aut. elektr. Installatører. Odense. 1919: 179. Iversen & Co., Aktieselskabet. 1907; 112. Iversen & Larsen. 1890: 61. 1899; 41. Iversen, A. 1891; 77. 1895; 133. 1919: 11, 37. 1920: 160. Iversen, Alfred, & Co. Klokkerholm. 1924; 116. Iversen, Chr., Aktieselskabet. Kjellerup. 1907; 275. Iversen, Chr., & Co. 1924; 220. Iversen, Georg. 1918; 63. Iversen, J. P., & Søn. Aalborg. 1899; 66. 1910; 72. Iversen, Johan, & Co. 1917; 168, 278. Iversen, Johannes. 1923; 84. Iversen's, John, Søn & Co. 1919; 100, 198. Iversen, Jul., & Co. 1897; 193. 1903; 3. Iversen, K. 1923: 57. Iversen, Knud, & Co. 1912: 9. Iversen, N. C. Rudkjøbing. 1895: 111. 1905: 165 (2 Anm.). Iversen, N. C., af Rudkøbing. 1924; 38 jvf. 63, jvf. 135. Iversen, R. & Co. Odense. 1918; 294. Iversen, Thomas. 1918; 5. Iversen, Thomas. Frederiksberg. 1918; 63. Iversens, Chr., Skræderforretnlng, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1909; 311. Iwersen & Mohrdick. Haderslev. 1922: 142. Jaatinen & Co. 1913; 176. 1915: 49. Jacob & Co. 1889; 91. 1892; 72. 1896; 145,163. 1903:2. 1906:101,103. 1914:306. 1917:5. 1924: 195. Jacob, E. F., & B. Lotinga, Aktieselskabet. 1917: 57. Jacob, F". C., Glastekniske Værksteder. 1912: 216. 1919: 173, 315. Jacob, J. Fred. 1889: 83. Jacobsborgs Papirhandel ved J. Frederiksen. 1902; 130. tfaoobyen og Christensen. 1918: 87. ;Tacobsen Co., Aktiesel.skab. 1913; 154. Jacobsen & Co. .Sønderborg. 1924; 2*2. ifacobsen og Fregerslev. Brabrand. 1912; 286. 1913; 22. 1915; 18. Ifacobsen Søn. Skærup. 1923: 181. 1924; 188. Jensen, N. Holm, & Co. 1912: 98. Jensen, N. P., & Søn. Holbæk. 1919: 16. Jensen, Nico Himmelstrup, (Aktieselskab). Rønne. 1916: 224. Jensen, Nicolai. 1895: 165. 1899: 198. 1900: 141. Jensen, Niels. 1909: 249. Jensen, Niels. Aarhus. 1889: 369. Jensen, Niels. Balling. 1890: 8. Jensen, Niels, Frederiksberg. 1920: 122. Jensen, Niels, & Co. Odense. 1889: 314. 1891: 55. 1894: 47. 1895: 17, 154. 1898: 147. 1901: 26. 1904: 94. 1905: 53. 1911: 273. 1913: 100. 1916: 21. 1922: 55, 181, 1923: 12. 1924: 91. Jensen, Niels Peter, Uhrmager, Randrup. 1902: 37. Jensen, Nielsine Ane Kathrine. Skjern. 1919: 330. Jensen, O., & G. Christiansen. Randers. 1921: 103, 225. Jensen, O. F., & Emil Petersen. 1923: 190. Jensen, O. H. Bogense. 1889: 161. 1892: 122. 1916: 226. Jensen, Olaf, & Co. Sorø. 1919: 152. Jensen, Othar. Vejle. 1919: 33. Jensen, Ove, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 49. Jensen, P. 1922: 169. Jensen, P., & Co. Vejle. 1889: 411. Jensen, P. C. 1889: 256. Jensen, P. C. Struer. 1890: 59. Jensen, P. C , & Rasmussen. 1917: 15. Jensen, P. C., & Søn. Svendborg. 1912: 223. Jensen, P. G., & Søn. 1919: 224, 262. Jensen, P. H., Aktieselskabet. 1911: 187. Jensen, P. M., & E. W. Irgens. 1924: 219. Jensen, P. W., & Søn. Nakskov. 1889: 7. 1891: 7. Jensen jun., Peder, Aktieselskab. 1916: 248, 280, 359. 1917: 393. 1919: 41. Jensen, Peter, Aktieselskabet. Aars Stationsby. 1915: 257. Jensen, Peter, Gildsig & Larsens Efterfølger. 1897: 6, 19. 1914: 303. 1916: 185. 1918: 258. 1919: 168. 1928: 135, 163. Jensen, Philip, & Westergaard. 1924: 173. Jensen, R., Aktieselskabet. 1910: 256. 1911: 99. Jensen, R. Flensborg. Sønderborg Filial. Søn­ derborg. 1923: 296. Jensen, R., & Co. 1889: 259. 1890: 51. Jen.sen, R, & Søn. 1912: 96, 122. Jensen, R. J. Odense. 1889: 316. 1899: 80, 81. Jensen, R. Møller. Fredericia. 1911: 204. Jensen, R. P., & Co. Aarhus. 1889: 368. Jensen, R. S., & Co. 1922: 240. 1923: 29. Jensen, Rasmus. Horsens. 1917: 264, 420, 455. Jensen, Rasmus. Vraa Kro. 1891: 30. 1894; 49. Jensen, Rasmus, & Co. Aarhus. 1907: 276. Jensen, Rasmus, og Søn. Lundby. 1921: 243 (2 Anm.). Jensen, Richard, & Rasmussen. 1919: 312. Jensen, Robert, 1909: 118, 307. Jensen, Robert, & Co. 1912: 151, 182. Jensen, Rud., & Co. 1919. 64. 1922: 243. 1923; 138. Jensen, Rudolf. Stege. 1894; 7. Jensen, S. 1908; 268, 296. 1917: 312, 437. 1924: 124. Jensen, S. C. Aarhus. 1916: 98. Jensen, S. Chr. 1891: 77, 87. 1894; 139. Jensen, S. E., & Roed. 1904: 8. Jensen, S. M., & Co. Odense. 1907; 14. 1908: 14. Jensen, S. N. Aalborg. 1920: 111, 170, 255. 1921; 244. Jensen, S. P., & Co. Kallundborg. 1918: 314. Jensen, Severin & Andreas. 1889: 123. 1893: 120. 1900; 175. 1924: 218. Jensen, Sophus. 1897; 107. 1908; 298. Jensen, Sophus. Vordingborg. 1922: 105. Jensen, Svenning. 1892; 12. Jensen, Søren. 1913: 9. 1918: 210. 1921: 186. 1922: 51. Jensen, T. W. Struer. 1895; 12. Jensen, Tang, Mechanik-& Claviatnr-Fabrik. 1898; 127. 1917: 209. Jensen, Th., Aktieselskabet. 1907; 259. Jensen, Theodor. Frederiksberg. 1890: 93. Jensen, Theodor, & Co. 1895; 4. 1899: 21. 1900; 158. 1908: 87. 1911: 262. Jensen, Thomas, & Co. Storarden. 1909: 318. 1912: 252. Jensen, Thomas, & Hansen. Frederiksberg. 1921: 212. Jensen, Thomas, og Nielsen. 1923: 109. Jensen, Tob. 1921; 85. Jensen, V. 1899: 181. Jensen, V., & Co. 1897; 30. 1901: 177. Jensen, V., & Co. Nykjøbing M. 1915; 35, jfr. 66. Jensen, V., & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1908: 313. Jensen, V. H., & Co., Aktieselskabet, 1912: 210. 1916: 359. Jensen, Vakl. C. 1912; 36, Jensen, Valdemar. 1911: 186. Jensen, Valdemar, & Co. 1889; 37. 1923: 29, 57. Jensen, Valentin. Nykøbing F. 1918: 242. CCIV Jensen, Victor, Co. 1889; 272. 1890; 82. Jensen, Viggo, Aktieselskab. 1904: 68. Jensen, Viggo, & Co. Aarhus. 1908; 289. Jensen, Wilhelm. 1914: 278. 1915; 4. Jensen, Vilh., & Co. 1919; 5, 41. Jensen, Vilh., & Søn. 1914; 35. Jensen, Vilh. E., & Co. 1924; 54. Jensen, Vilh. R., og Co. 1924; 245. Jensen, Vilhelm, & Co. Hostruphuse. 1901:12. Jensen, Willi., & Co. Hobro. 1924; 207. Jensen, Vilhelm, og Peder A. Pedersen. 1923; 5. Jensen, W. E., & Søn. 1898: 16. 1901; 180. 1906: 278. 1924; 28. Jensen, Weller, & Co., Aktieselskabet. Aarhus. 1902; 217. Jensen, Vilh. A., Aktieselskabet. Aalborg. 1912: 165. Jensen, Vilh. F. 1912; 8. Jensen, \Vm. 1889; 30. Jensen, Wm. O. 1893; 32. 1899; 158. Jensen, V\'illiam, & Co. 1924; 5. Jensen, Ørskov. Frederiksberg. 1922: 129. Jensens Finér-& Træhandel. 1914: 307. Jensens og Sørensens Møbelfabrik. Aarhus. 1918: 274. Jensens, A., Efterfølger, Frederik Pedersen. Ros­kilde. 1914: 222. Jensens, A., Tobak-og Cigarfabrik, Aktieselska­bet. Odense. 1907: 174. 1916; 159. Jensens, A. C., Eftfl. ved N. F. Nielsen. Nykø­bing M. 1918: 223. Jensens, A. F. P., Fabrik for elektriske Artikler, Aktieselskabet. 1916: 357. Jensens, A. P., Efterfølger. 1898: 35. 1899: 146. Jensens, Alb., Eftf. ved J. P. Hansen. Aalborg. 1923: 95. Jensens, Anders, Slagteri og Konservesfabrik. Aktieselskabet. 1916: 357. Jensens, Andreas, Boghandel, ved F^ggert Jensen. Præstø. 1924: 112, jvf. 179. Jensens, Anthon, Malei'forretning, Aktieselskabet, 1903; 48. Jensens, August, Finkes, Sukkervarefabrik. Fre­deriksberg. 1897; 141. Jensens, C. Ringkøbing, Cycleforretning, Aktie­ selskabet. Holstebro. 1910; 281. 1911: 28. Jensens, Carl, Sønner. 1911; 6. 1913: 253. Jensens, Carl F., Eftflgr., Holger Jensen. Kolding. 1918: 306. Jensens, Carl Wedderkopp, Eftf. v/ H. J. A. Ja­ cobsen & Co. 1923: 134. Jensens, Chr. A., F^fterfølgere. 1903; 234. Jensens, Chr. F., Søn Viggo C. Jensen. Jyderup. 1909: 14. 1918: 66. Jensens, Christoffer, Søn, ved Carl Severin Jen­sen. Ringsted. 1921: 141, 214. Jensens, Elof, Efterfølger. 1889; 248. Jensens, F., Sten-og Billedhuggeri ved Georg Valdemar Jensen. Hillerød. 1919: 271/272. Jensens, F. A., Enke. Nykjøbing F. 1889: 170. Jensens, F. J., Efterfølger ved F. V. T. Nielsen. 1891; 108. Jensens, Fritz P., Datter. 1903; 176. Jensens, Georg, Boghandel (Indehaver Georg Hen­ rik Jensen). Kalundborg. 1923: 214. 1924: 34. Jensens, Georg, Sølvsmedie, Aktieselskab. 1916: 180. Jensens, H., & S. Hansens Maskinsnedkeri. Helsingør. 1918: 314. Jensens, H., Enkes Korkvarefabrik. 1891; 78. Jensens, H. J., Enke. Fredericia. 1913: 201. Jensens, H. L., Efterfølger. 1897: 193. Jensens, H. ^I., F^nke. Lundeborg. 1890; 95. Jensens, H. P., Efterfølger, Georg H. Jensen. Vejle. 1923: 155. Jensen.'^, H. P. Efterfølger, Einer Kragh. 1911: 234. Jensens, H. P., Møbelfabrik. 1918: 118. 1924: 196. Jensens, H. S., Eftf. 1918: 210. Jensens, Hans, Eftf. 1918: 10. 1921: 207, 262. 1924; 127. 150. Jensens, Hans, Stereotypianstalt. 1919: 229. Jensens, Harald, Bogtrykkeri. 1924: 174. Jensens, J. C. Chr., Maskinsnedkeri. Gentofte Kommune. 1920: 187. 1921: 188. Jensens, I. P., Trykkerier. Frederiksberg. 1917: 138. Jensens, Ingrid, F'ftf. v/ Anna Kristine Smith. 1923; 139. Jensens, J., Rammefabrik. 1917; 242. Jensens, J. Chr., Galvaniserings-Etablissement. 1889; 266. 1915: 109. 1919; 169. 1922: 150. 1924; 31. Jensens, J. M., Eftf., Chr. Jensen. Skagen. 1924: 115 116. Jensens, J. Møller, Efterfølger, Aktieselskabet. 1910: 56. 1911; 37. Jensens, J. N., & Søn. Frederiksberg. 1899: 41. Jensens, J. S., Efterfølger (Th. Frederiksen). 1903; 49. Jensens, J. T., Vinhandel. 1897: 123. Jensens, Jens, Efterfølger. 1901; 192. Jensens, Jess., Ægexport ved L. E. Andersen. Odense. 1912; 222. Jensens, Jess, Ægexport ved L. E. Andersen. Svendborg. 1912: 224. Jensens, Jørgen, Efterfølger. 1894: 2. 1903; 70. 1904: 146, 187, 205. 207. Jensens, Jørgen, Efterfølger Hermann O. F^bert. Sundby Sogn. 1896; 165. Jensens, Jørgen, Eftf. Oscar Jensen. Nykøbing F. 1912: 165. Firmafortegnelse: Je—Je. Uensens, Jørgen. Eftf. ved J. Leufstedt. Frede­riksberg. 1915: 27. Uensens, K., Eftf. ved Holger Rasmussen. Ny­kjøbing M. 1920: 66. LJensens, L. Chr., Eftf. ved Oluf A. Jensen. 1922: 171. !,Jensens, L. P., Eftfl., Aktieselskab. N. Sundby. 1916: 261. [»Jensens, Laurits, Eftflg. H. Hansen. Horsens. 1912: 229. »Jensens, Laurs, Efterfølger. Aarhus. 1913: 245. ,Jensens, M., Eftf. 1906: 156. [•Jensens, Magnus, Efterfølgere. 1924: 108. Jensens, Marius, Værktøjsmagasin ved Thure Schachner. Kolding. 1923: 252. Jensens, Martin, Efterti. ved Poul M. Jensen. Kolding. 1923: 76. Jensens, N. Balle, Isoleringsforretning, forhen Magnus Nielsen, Aktieselskab, Odense Afdeling. 1920: 146. Jensens, N., Sønner. Kalundborg. 1922. 180. Jensen's, N. Kjærgaard, tekn. kem. Fabrik. Odense. 1917; 23. 1921: 191. 1924: 12. Jen.sens, N. P., Korkvarefabrik, Aktieselskabet. 1912: 63. 1915: 51. 1916: IIL Jensens, Niels, Eftf. Aalborg. 1913: 43. Jensens, Niels, Efterfølger, ved F. F. Nielsen. Næstved 1921: 121. Jensens, Nis, Bog-, Kunst-og Papirhandel. Haders­lev. 1921: 131. Jen.sens, Ole, Sønner ved C. og E. Jensen. Aarhus. 1919: 326. 1922: 64. Jensens, Osvald, Eftflgr. 1909: 62. *Jensens, P., Efterfølger. Aarhus. 1920: 172. 1924: 259. Jensens, P., Efterfølger. Esbjerg. 1904: 182. Jensens, P., Efterfølger, Louis Lewisohn. 1913: 29. Jensens, P. A., Eftf. Vilh. Krøyer. 1918: 16. Jensens, P. C., Sønner. 1898: 3. Jensens, P. C., Sønner. Holbæk. 1889: 143. Jensen.s, P. E., Sønner. Nyborg. 1889: 329. Jensens, Peter, Efterfølger. 1907: 5. Jensens, Peter, Efterfølger, Aktieselskabet. Fre­ deriksberg. 1913: 319. Jensens, Philip, Eftf. V. Petersen. Horsens. 1922; 86. Jensens, Poul, Eftfl. ved Einar Jensen. Nvkøbing M. 1918: 223. Jensens, Rasmus, Efterfølger A. H. Jordan. 1891: 132. Jensens, Rudolf, ICftf., Vorbech & Jørgensen. Stege. 1906: 180. 1914: 16. Jensens, S., Eftfl. Aarhus. 1900: 199. Jensens, S. P., Eftf. 1920: 161. Jensens, Sophus, Efterfølger. 1895: 5. 1907: 113, 137. Jensens, Sophus, Efterf., N. P. Rasmussen. Næst­ved. 1916: 158. 1924: 113. Jensens, Svend, Boghandel, Kolding. 1910: 222. Jensens, Søren Eftflg. ved Jørgen M. Rasmussen. Aalborg. 1919: 52. Jensens, T. W. Sønner. Struer. 1904: 17. Jensens, Thorvald, Efterfølger. 1912: 213. Jensens, Viggo, Verdenspatent, Aktieselskab. Aarhus. 1913: 20. Jensens, Vilhelm, Kolonialforretning, Aktiesel­skabet. Asyhus. 1910: 219. Jensens, Wm., Eftf. v/ Jørgen Holck Smith. 1923: 162. Jensens, Wm., Korn og Foderstofforretning. 1917: 173. Jensen-Witt, J. 1902; 5. Jensen-Witt, J. Frederiksberg. 1922: 52, jfr. 79. Jenssen-Tush's, C., Efterfølger, Axel Wassilefsky. Rudkøbing. 1822: 133. Jenssens, M., Skotøjsfabrik. 1903: 213. 1904: 4. Jentzsch, William. Horsens. 1913: 48. Jeppe.sen & Petersen. 1901; 127. 1904; 190. Jeppesen, Albert V. 1923: 212. Jepi)esen, C., & Co. 1915: 106. Jeppesen, J. P., Aktieselskabet. 1912: 61. Jeppesen, Martin. Holbæk. 1911: 192. Jeppesen, Martin, & Co. 1899: 38, 182. 1900: 5. 1905; 228. Jeppesen, William. 1893; 88. 1897; 3. 1910; 122. 1917; 208, 431. 1920: 101. Jeppesen, Østrup. 1912: 65. 1924: 247. Jeppesens, Chr., Enke. Køge. 1906: 254. Jeppesens, H. J., Sønner. Frederiksl)erg. 1898: 159. Jeppesens, J., Efterfølger. 1889; 269. Jeppesens, P., Cementvarefabriks Eftf., J. K. Jakobsen og Carl Nielsen. Dalum. 1919; 274. 1920: 60. Jeppesen-Pivald, Einar, Liniereanstatl. 1921; 286. Jepsen, Christian, Klaverbygger. Aabenraa. 1921: 309. Jepsen, J. B. Aabenraa. 1921: 309. 1922; 72. Jepsen, Joh. W. 1912: 240. Jepsen, Jobs 1917 : 401. Jepsen.s, F. W., Efterfølger, J. M. Hansen. Assens. 1896; 11. 1897; 144. Jerichan, E. A. 1917:48,173,310 1922: 150,171. Jerlo, Peter. 1910: 290. Jernbane-Basaren ved Petersen. 1904; 42. Jernbaneetatens Brugsforening. Fredericia. 1915: 74,128. 1916:69. 1918:47. 1919: 61. 1920: 74. 1922: 20. Jernbanefunktionærernes Brugsforening i Aarhus. 1919: 249. Jernl^anegades nye ^'ictualie-og Urtekramforret­ning ved K. H. Nielsen. Kjøge. 1893; 57. Jernbanereklamen, Aktieselskabet. 1912; 297. Jernberg, Erik. 1913; 251. Jernberg, N., & Søn. 1924: 55. Jerne Egg Comp., The. 1912: 34. 1913; 227. Jerne Sports-og Flyveplads, Aktieselskabet i Jerne. 1912: 172. 1913; 171. 1915: 204. Jerne Vandværk, Aktieselskab. 1912; 231. Jernes, Niels, Efterfølger, J. S. Sørensen. Varde. 1896; 61. Jernes, Tb. N., Kolonialhandel, Aktieselskabet. Esbjerg. 1905; 110. , Jernkontoret, Aktieselskabet. 1905: 137, 156. 1907: 190. 1910: 291. 1912: 297. 1913: 121. 1916: 396. 1917: 135. Jernskibet Serapis' Rhederi, Aktieselskabet. Nordby, Fanø. 1889: 397. Jernstøberiernes Salgskontor, Aktieselskabet. 1909: 60. Jernstøberiet Godthaab, limit. Frederiksberg. 1899: 61. 1900; 194. 1910; 129. Jernstøberiet Phønix ved R. Hansen. Vejle. 1890: 10. Jerntraadsspinderiet, Aktieselskab. Varde. 1897: 27. 1898; 151. 1903; 187. 1906: 241. 1915: 151. 1917: 423. Jernvarefabrikken Danmark ved C. P. Thøger­ sen. Frederiksberg. 1903; 217. Jersing, Georg F. 1918: 187. Jerslev-Helium Pastorats Spare-og Laanekasse. 1889: 190. 1891: 46. 1894; 22 (2 Anm.). 1900: 166. 1909; 294. 1910: 328. 1912: 341. 1914: 249. 1916: 380. 1918: 199. 1920: 212. 1922: 210. Jerslev Maskinbageri, Aktieselskabet. 1904: 157, 196. Jerslev Maskinfabrik ved Brødrene Jensen. 1917: 444. Jerup Brugsforening. 1914: 155, 206. Jespersen & Nielsen. Rønne. 1905: 235. 1908: 282. Jespersen og Søn. Middelfart. 1922: 132. Jespersen, A., Ringkjøbing, Aktieselskabet. 1915: 71. Jespersen, Anders. Skjelskør. 1911: 244. Jespersen, C. 1922: 170. Jespersen, F., & Co. Esbjerg. 1920: 133. Jespersen, Johan. Veile. 1889: 417. Jespersen, Johannes. Veile. 1889: 411. Jespersen, P., & Co. 1897:3. 1898:106. 1900: 172. 1905: 249. 1909: 274. Jespersen, R. J. 1919: 95. 1921: 161. Jespersen, T., & Co. 1889: 27. 1892: 94. 1903: 2. 1920: 103. 1922: 45. Jespersen, Thorvald. 1911: 34. Jespersens, E., Forlag. 1902: 48. 1904: 108, 189, 204. Jespersens, Ejner, Boghandel. Gilleleje. 1916: 121. Jespersens, H. J., Sønner. Frederiksberg. 1908: 11. Jespersens, J. K., E^fterfølger. 1902: 3. 1912: 269. 1924: 124. Jespersens, J., Garveri ved S. Eriksen og A. Hennig. Frederikssund. 1921: 190. Jess, P. F. 1889: 425. Jessen & Birkedal, Læder en gros. Sønderborg. 1923: 182. Jessen & Co., Aktieselskab. 1915: 45, 301. Jessen & Co. 1921: 115. Jessen & Houg. 1919; 167. 1922: 223. Jessen & Winkel, Maskinfabrik, Jern-og Metal­ støberi i Rudkjøbing. 1895; 46, 96. Jessen, A. 1908; 34. Jessen, A., & Co. 1909; 282. 1923; 26. Jessen, A., & Co. Frederiksberg. 1908: 93. Jessen, A. C. 1922; 264. Jessen, Carl T. 1909; 277. Jessen, Christoph. Nakskov. 1900; 11. 1919: 323. Jessen, E. S. 1908; 33. Jessen, Ejnar, Københavns Konfekture-Z Drage- Oplag ved E. Jessen. Frederiksberg. 1920: 186. Jessen, H. C. 1920; 120. 1921: 236. 1924: 193. Jessen, Hans. Vejle. 1921:29. 1922:255.1923:20. Jessen, J., & Co. 1920: 227. Jessen, Jobs., & Co. Horsens. 1923: 268. Jessen, Ludolph. Haderslev. 1922: 116. Jessen, M. 1891; 52. 1896; 163. Jessen, P., & Co. Horsens. 1902; 15. Jessen, Peter Nissen. Horsens. 1922: 232. Jessen, Rødgaard, og Olesen. Esbjerg. 1916: 425. Jessen, V. H., & Co. 1920: 201. Jessen, Vilh. S. 1889: 31. 1912: 327. 1924: 172. Jessen, W. A., & Co. Frederiksberg. 1915: 110. Jessens, J. W., Bagerier, Gammelmønt. 1896: 19. Jessens, R., Eftfl. ved J. Nielsen. Nykøbing F. 1916: 379. Jetsmark Tørvefabrik, Aktieselskabet. 1913: 106. 1915; 144. Jettadam Fabriker, R. Behrens. 1914; 138. Joaillerie Parisienne ved H. Ritzau. 1910: 255. Jochims, J. P. 1919; 9. Jochumsen og Karlsen. Svendborg. 1920: 36. 1921: 217. 1922: 268. Jochumsen, M., & Søn. Horsens. 1912: 113. Jochumsen, VV., & Co. Kolding. 1921: 179. Jockey-Club ved Harup. 1903: 95. Joelsson & Krasilnikotf. 1898: 72. 1903: 27. Joest & Hansens Sporskiftesikring, Aktieselskab. Randers. 1917: 299. Firmafortegnelse: Jo—Jo. CCVII Uohannessen & Fenger, Aktieselskab. 1917: 431. Uohannessen & Johannessen. Gentofte Kommune. 1918: 292. Uohannesen & Rasmussen. Frederiksberg. 1922: 79. Uohannessen, Holger, & Co. 1919: 9. 1923: 55. Uohannessen, J. 1922: 127. Uohannessons, S., Fabriker, Aktieselskab. 1916: 355. LJohannsen & Co. 1889: 245. CJohansen & Bruun, Aktieselskab. 1917: 11. [.Johansen & Friis, Væveri-og Gulvkludefabrik. Lyngby Kommune. 1910: 37. 1911: 190. [.Johansen & Grunnet. Vejle, 1908: 51. [.Johansen & Jensen. Vejle. 1913: 51. [.Johansen & Jørgensen. 1923: 259. [. Johansen & Jørgensen. Slagelse Cyklelager. 1923: 284. .Johansen & Machholm. 1922: 222. .Johansen & Møller. 1900: 172. . Johansen & Niclasen. 1922: 242. . Johansen & Olsen. Roskilde. 1919: 234. , Johansen & Wied. 1920: 7, 202. . Johansen, A. L., & Søn, Aabenraa. Aabenraa. 1920: 177. . Johansen, A. L., & Søn. Kolding. 1889: 442. 1903; 91. 1920: 177. 1924: 20. Johansens, M. C., Filial, Fredericia. 1915: 5. ! Johansens, N. P., Eftf. Chr. Bramsen, Maler­mester. 1920: 5. Johansens, O., Cigarforretning,Aktieselskab. 1916: Johansen, Axel. 1923: 260. 1924: 107. Johansen, Carl. Hobro. 1909; 191. 1911: 201. 1912: 288. Johansen, Chr. 1889: 268. Johansen, Conrad, Aktieselskab. 1910: 202. Johansen, F. F. 1910: 95. 1917: 432. 1922: 178. Johansen, Ferd. 1922: 261. Johansen, Frits, & Co. 1921: 160. 1922: 126. 1923: 5. Johansen, H. P. 1924; 149. Johansen, Henrik. 1889: 20. 1890: 4. 1896: 116, 127. 1897: 3. 1903: 30. Johansen, Holger. 1924; 242. Johansen, J., & Co.s Snedkeri, Aktieselskab. 1910: 287. Johansen, J., & Søn. 1889; 246. 1893; 56. Johansen, J. C., & Søn. 1911: 5. 1915: 248. Johansen, J. F., & Co. 1924: 86. Johansen, J. P. 1923: 210. Johansen, Jul. 1921: 162. Johansen, Kristian B., Aktieselskabet. 1916: 355. Johansen, Kristian Blangstrup, Aktieselskabet. 1916: 325. Johansen, M. 1906: 196. Johansen, M., Hørsholm Mølle. 1920: 208. 1921: 93. Johansen, M. C. 1915: 5 (2 Anm.). 1916; 217 (2 Anm.). 1918: 286. Johansen, Mikael, og Søn. Aarhus. 1917: 35. 1921; 148. ; Johansen, N. C. L. 1924: 5. Johansen, N. F., Aktieselskab. 1915; 305. 1916: ; 317. Johansen, N. Fr. 1905; 71. I *Johansen, N. P., & Co. 1922: 127.! 1924; 107." , Johansen, Niels Peter Georg. Sandved. 1914: ' 80. Johansen, Oluf, & Co. 1920: 32. Johansen, S. P., & Co. Aarhus. 1918; 301. Johansen, Tb., & Co. 1924: 109. ; Johansen, Thomas, & Søn. Aalborg. 1918; 318. , Johansens, A., Vildt-og Fiskeforretning, Aktie­{ selskabet. 1910; 257. I Johansens, C. C., Sønner. Frederiksberg. 1921: ' 187. Johansens, Fr., Sønner. Slagelse. 1919: 205. Johansens, J., Papæskefabrik. 1913: 233. i Johansens, L. K.. Efterfølger, J. B. Jacobsen. : Aarhus. 1889: 450. 143. Johansens, Oskar, og Olsens Glassliberier og Spejlfabrikker, Aktieselskabet. 1899: 198. Johansens, P., Eftf. Korn-og Fouragehandel, P. Bækgaard Jensen. Frederiksberg. 1922: 266. Johannsens, Ulrich., Efterfølger. Sønderborg. 1921: 280. Jobanssen, A. & Co. 1895: 106. Johansson & Christensen. 1921; 162. Johansson & Jensen. Herning. 1924: 186. Johansson, E. L. 1922; 200. Johnsen & Jespersen. 1901; 22. 1902; 246. Johnsen, Jobs. 1897: 195. Johnsen, S., & Co. 1921: 236. Johnsen, Ønner. 1918: 288. Johnsens, C. C. U., Bog-og Papirhandel ved D. J. Bager. Faaborg. 1893: 59. Johnsens, Henning, Efterfølger. Struer. 1889: 407. Johnsens, N., Efterfølger. 1893: 121. 1900: 22. Johnsens, Ole, Efterfølgere. 1911: 291. 1917: 170. Johnsens, S., Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. 1902: 52. 1917: 132. Johnson & Co., Aktieselskab. 1916; 364. Jomsborg, Aktieselskabet. Gentofte Kommune. 1911: 214. Bagsværd. 1914: 309. Jomsborg, Aktieselskabet. Gladsaxe Kommune. 1915: 85. Jondahls, K., Eftf. v/ J. Nielsen. 1922: 4. de Jongh, J. 1924: 218. *de Jongh, J., & Co. 1923: 7. 1924: 218. Joost, V. A. N., Cigar-og Cigarillosfabrik, Aktie­selskab. 1916; 114, 318. Joost-Petersen, P. 1896: 4, 99. Jordahn, Frederik. Kolding. 1897; 102. 1898; 123. Jordalms Etterfølger, Aktieselskabet. 1914: 13G. Jordan, Ludvig. 1891: 77. Jord-og Betonarbejdernes Aktieselskab. 1915: 102. 1918: 256. Jordbrngslaboratoriet v Holmjarn & Jensen. 1923; 29. Jordbær Andersen. 1907; 163. Jordening, Chr. T. 1908; 4. Jordenings, J. \V., Enke. 1895: 119. 1907; 194. Jordkær Ijandbobjem. Hjordkær. 1921: 108. Jordrnp Sogns og Omegns Brugsforening. 1894. 146. 1895; 115; 1896: 157. 1897: 153. 1898: 152. 1899: 175. 1900; 152. 1901; 155. 1902. 200. 1903; 207. 1905: 174. 1906: 190. 1908: 314. 1909: 323. 1912: 291. 1913: 332. 1922; 274. 1923; 273. 1924; 281. Josias, Max, & Co. 1924: 215. Juel, Christian W. 1907; 164. Juel, H. C., Aktieselskabet. Esbjerg. 1907 : 51. Juel, N. 1901: 20, 115. 1903: 72. 1904: 146. Juel-Christensen, Ove. 1919; 292. Juelsminde Badehotel, Aktieselskabet. 1910: 250. Juelsminde Kalkværk ved Stenderup og Juels­ minde Teglværker. 1914: 188, 237. Juelsminde og Omegns Brugsforening. 1921: 131, 231. 1922; 111. Juelsminde Trælast & Kulimport, Hans Christi­ansen. Klakring Sogn. 1922: 211. Juhl & Boysens Eftflsi. ved Wilh. Andresen. Haderslev. 1924; 281. Juhl & Christensen. Frederiksberg. 1916: 368. Juhl & Compagni, Aktieselskabet. Eingkøbing. 1914: 297. Juhl & Friis. 1889: 38. 1902: 209. 1903: 119. 1910: 291. 1917: 97, 167, 201, 430. 1918; 53. 1919; 170, 172. 1924: 172. Juhl, H. C. 1903: 136. Juhl, Jacob, & Co. Kolding. 1920: 155. Juhl, Jacob, & Company. 1920; 79. Juhls Kaffehandel, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1915: 249. 1916: 81. Juhl's Kaffehandel ved E. F. Juhl. Frederiksberg. 1919: 13. Juhls, Jens, Savværk ved N. J. Juhl forhen Jens Juhls Savværk. Kolding. 1914: 29. >Julemanden< ved Axel Gyldion. 1924; 271. Julenissen ved Albert Olsen. Nykjøbing F. 1920; 254. Juletræet ved Carl Buhl. 1923; 276. 1924; Juls^aards Teglværk, Aktieselskabet, ved Ny­køl)ing M. 1906: 263. 1907; 75. Juncher, Chr. Randers. 1915; 324. 1916 423. Juncker & Branth. 1909; 253. 1910; 150. 1912; 123. Junckers, Th., Efterfølger. 1898: 71. Jung-Jensen & Holm. 1924: 215/216. *Jung Jensen, Robert. 1919: 70. 1920; 7. 1923:6. 1924; 215. Junge, P., Chr. Høys Eftfgr. Ringkjøbing. 1904: 38. 1907; 22. 1908: 23. Jungersen, Thøger G. Lyngby. 1921: 240. 1924; 111. Junget og Thorum Pastorats Spare og Laane­kasse. 1889; 62. 1890; 44. 1901: 105. 1903: 109. 1907; 126. 1908; 255. 1909: 189. 1915: 322. 1919: 26. Jungløv, F., G. N. Sommers Efterfølger. Ran­ ders. 1892; 30. Jungmark, Kristian. 1921: 85. Juniors, Fr., Efterflgr. Nykøbing F. 1907: 222. i 1909: 128, 156. I ' I Juno, Alfred Sørensen. Aalborg. 1911: 111. Jupiter, Aktieselskabet. 1913: 4. Jurgens', Ant., Margarineoplag, Aktieselskab. 1910: 178. Jurgensen, Paul. 1895: 55. Just, Hans. 1906; 27. 1910: 4. 1912: 92, 93. 1913: 11. 1919: 67. Just, J. C. 1911:99. Justa ved Carl Sophus Marius Hansen. Faaborg. 1923: 13, jvf. 172. Justesen & Møller. Vraa. 1923: 42. Justesen, A., Aktieselskab, Vorning. Vorning­ Kvorning-Hammershøj Kommune. 1914; 208. Justesen, A. R., & Co. 1919: 168. 1920: 104. Justesen, Chr. F. Aalborg. 1909; 101. Justesen, P., & Co. Randers. 1889: 212. 1897; 14. 1899: 209. Jute & Kunstuldfabriken Normania ved Mejer Koslowski. 1918: 258. Jutland Butter Export ved V. Stilling-Andersen. Esbjerg. 1923: 223. Jutland Egg Export ved I. C. Møller. Esbjerg. 1924; 18 19. Jutland Preserved Butter Company, The, ved A. Kraunsøe. Randers. 1901: 70. Juul og Christiansen. 1922: 265. Juul & Kruse. Aarhus. 1920; 193. Juul, F. E. 1916: 362. Juul Jensen & Co. 1889: 251. Juul, M., & Co. 1909: 142. 1911; 125. 1912: 5. Juul, Niels, & Co. 1919; 225. Juul, Peter, Aktieselskabet. Viborg. 1906: 67. Juul-Simonsen, Niels. 1903: 117. Juul-Trane. Aarhus. 1909: 47. Juul-Trane & Co. Aarhus. 1920; 214. Juulmann, C. W., & Søn. 1889: 264, 424. Juuls, Carl, Eftfigr. Nykøbing F. 1910: 16. 1919: 130. 1921: 145, 269. Juuls, I. c., Efterfølger. Aarhus. 1889; 205. 1909: 21. 1911; 310. 1913; 21. 1918; 102. 1921; 101. Juuls Magasin ved Anna Sekjær og Holger Juul. 1922: 240, 264. Juvelia ved Poul Andersen. 1924: 83. Jj'den, Aktieselskabet. 1911: 235. Nf. Jydens Autoafdeling ved A. Andersen & Danhøj. Aarhus. 1919: 249. 1924: 138 jvf. nu: Autojyden ved A. Andersen. Aarhus. 1924: 138 139. Jydens Auto-Afdeling for Fyn og Lolland-Falster ved Valdemar Hansen & Co. Odense. 1918: 95. Jydens en gros Lager, Aktieselskab. Slagelse. 1910: 101. Jydens en gros Lager, S. Andersen. 1914: 258. 1923: 212. Jydens en gros Imager v. Alfred Jensen. Kol­ding. 1921; 200. 1922; 274. Jydens en gros Lager ved P. M. Jensen. Odense. 1911; 16. Jydens kem. techn. Fabrik ved H. Jørgen Jen­sen. 1921: 207. J^vdens Udsalg ved T. C. Christensen. Aalborg. 1907: 71. Jyderup Bank (Afdeling af Banken for Holbæk og Omegn). 1918: 122, 169. Jyderup Byes Manufakturhandel, Aktieselskabet. 1908: 306. Jyderup Møbelinagasin & Møbelsnedkeri ved J. Folkmann & Søn. 1920; 209. 1921: 64. Jyderup Teglværk, Aktieselskab. 1904: 232. Jydsk Aale-Im-& Export, Kolding, ved G. & W. Christensen. Kolding. 1924: 101. Jydsk Adam ved L. Joh. Clausen. Aarhus. 1897: 60. Jysk Agentur og Kommissionsforretning, Aktie­selskabet. Aarhus. 1903; 150. Jydsk Andels-Foderstofforretning. 1919; 317. 1922; 264. 1923; 110. 1924; 245. Jydsk Andelsselskab for Indkjøb af Foderstoffer. Aarhus. 1898: 136. 1910; 143. 1919: 317. Jydsk Antikvarboghandel ved X. Chr. Christof­ fersen. Aarhus. 1909: 21. Jydsk Antikvariat ved J. P. Jensen. Aalborg. 1915; 320. 1916: 93. Jyd.«k Asfalt-& Terrazzo-Comp., Aktieselskabet. Aarhus. 1911: 85. Jydsk Assurancekontor ved H. A. Andersen. Aarhus. 1915: 68. Jysk Auktions-og Kommissionsforretning ved J. Hansen & Co. Aarhus. 1904: 118. 1916:420. Jydsk Autobørs ved Emil Andersen. Aarhus. 1919; 135. Jydsk Automobilimport ved J. P. Pedersen. Horsens. 1921: 224. Jydsk Automobil Import ved Helvig Sørensen & Co. Horsens. 1919: 216. Jydsk Automobillager ved .\xel Andersen. Aar­hus. 1917: 376. Jydsk Autotaxa ved L. P. Andersen. Aarhus. 1921; 72. Jydsk Bageri-og Konditorvareforretning ved S. Jensen. Aarhus. 1913: 21. Jydsk Bankierforretning, Aktieselskabet. Aarhus. 1914: 54, 252. Jydsk Barnevognslager ved Henry Bach. Aarhus. 1919: 135. Jydsk Beklædnings Compagni, Aktieselskab. 1914; 260, 280. Jysk Beklædnings Oplag ved Henry Nielsen. Nykøbing M. 1915; 258. Jydsk Biscuitfabrik, Aktieselskabet. Hjørring. 1917; 185, 414. Jydsk Boghandel ved Elisabeth Andersen. Viborg. 1924; 117. Jysk Central-Forlag ved Michael A. Sand. Her­ning. 1913: 201, 278. Jydsk Central Indkøb ved Hølmer& Romø. Aarhus. 1918; 177. Jydsk Centraltrykkeri, Aktieselskabet. Aarhus. 1916: 29. 1918: 40. Jysk Cycle-Forsendelse ved Thorvald Lippert. Aarhus. 1905; 60. Jydsk Cycle Import, Aktieselskab. Aarhus. 1908: 78. Jydsk Dental Depot ved Julius Isaac Lippmann. Aarhus. 1911; 334. Jydsk-Dental-Depot, Karl Thomsen. Aalborg. 1913: 43. Jydsk-Desinfektions-Anstalt ved Johs. Hansen. Aarhus. 1915; 148. Jydsk Drivremrøefabrik ved Ellesøe. Aarhus. 1921; 273. Jydsk Droge og Kemikalie Import-Kommissions­forretning. Just Justesen. Randers. 1906: 239. Jydsk Dunkefabrik ved K. Dethlefsen og H. C. Hiittel. Hedensted Kommune. 1923: 295. Jydsk Ejendomskontor ved K. H. Larsen. Aarhus. 1918: 301. J\'dsk Ejendomskontor & Kommissionsforretning V. Carl Hansen. Viborg. 1923: 266. Jydsk elektrisk Installationsforretning ved H. C. Lyders. Aarhus. 1907: 19, 47. 1911: 85. Jysk Emissions-Institut ved Fr. Justesen. Aar­hus. 1920: 215. Jysk Ferskvandskultur, Aktieselskabet. Struer. 1904: 61. Jysk Fiskeexport ved Chr. Olsen. Aarhus. 1915; 17. Jydsk Fløde & Oste-Export, Aktieselskab. Aal­borg. 1916; 415. Jydsk Forretnings-Bureau ved R. Jørgensen og M. Christensen. Aarhus. 1919: 186. Jydsk Forsikringsselskab, Aktieselskabet. 1910; 229. Jydsk Fortinneri ved C. F. Nielsen. Aarhus. 1908: 129. Jydsk Fourageforretning ved Henry Eergmann. Aarhus. 1917: 263. Jysk Fugle-Eksport ved A. Christensen. 1905; 90. Jysk-Fynsk en gros Lager i Modevarer, Aktie­selskab i Fredericia. 1900: 33. Jydsk-fynsk en gros Lager i Modevarer, Aktie­selskab, Odense. 1904: 94. Jydsk Garnfabrik ved Volmer Stigaard. Kolding, 1920: 24. Jydsk Gibs-og Cementstøberi ved H. J. Jørgen­sen. Aarhus. 1916; 233. Jydsk Glasforsikringsselskab, Aktieselskabet. Aarhus. 1909; 105. 1910: 20. 1912; 228. 1917: 153 (2 Anm.). Jydsk Gjødnings-og Markfrø-Forretning Aarhus. ved O. H. Bærentzen. Aarhus. 1894; 99. Jydsk Handelshus ved P. G. Raahede. Lemvig. 1906; 269. 1907: 79. Jydsk Handel og Industri Aktieselskab. Frede­rikshavn. 1918; 299. >Jydsk Handel & Industri Aktieselskab« (forhen >A/S Dansk Fiskekonservering.«; Flade .Sogn. 1921: 246. Jydsk Handels-Export ved Georg Christensen & Co. Aarhus. 1920: 173. Jydsk Handels-og Landbrugsbank, Filial af Aktie­selskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Aarhus. 1891:97. 1892:23. 1896:116,137. 1898:176. 1899; 6. 1901: 57. 1903; 119. 1906: 104. 1908; 163. 1910; 151. 1911: 263. Jydsk Havaribureau (Jutlandian Average Agency) ved L. C.Grandjean. Aarhus. 1922: 160,. jfr. 188. Jydsk Havegødningsforretning ved C. Ellermann. Aalborg. 1916: 416. Jydsk Havfiskeri, Aktieselskab. Aarhus. 1916: 302, 344. 1917: 190. 1918: 128. Jydsk Hudekompagni ved S. Skipper, J. Becher og Robert Petersen. Aalborg. 1921: 22, 145. Jysk Importforretning, Aktieselskabet. Aarhus. 1903: 205. Løgstør. 1904: 58. Jydsk Importforretning ved Axel Lund. Aal­borg. 1903; 16. Jydsk Import-Forretning ved Oskar J. Sørensen. Aarhus. 1910; 245. Jydsk Importforretning v/ N. O. Petersen. Hor­sens. 1923; 221 (2 Anm.). Jydsk Import-og Melforretning ved M. Petersen, j Esbjerg. 1911; 90. | Jydsk Ingeniørkontor ved Axel Ludvigsen, Aarhus. 1907; 101. Jydsk Isenkramlager ved J. Fregerslev. Aarhus. 1919: 279. Jydsk Isoleringsforreining ved A. Mortensen. Aarhus. 1920: 215. Jydsk Kaffekompagni ved Just Abildgaard. Randers. 1898; 201. 1914: 210. Jydsk Kaffekompagni ved J. Ejstrup Co. Aarhus. 1908: 290. 1910; 166. Jydsk Kaffelager, Horsens, A. M. Jørgensen. Horsens. 1919: 187. Jydsk Kafferisteri, Aalborg, ved Robert Elling. Aalborg. 1924: 65 66. Jydsk Kafferisteri ved L. C. Lauritzen. Silke­borg. 1923: 247. Jydsk Kaffe-& The-Depot ved Otto Jensen. Aarhus. 1898; 150. Jydsk Kaffe-og Thekompagni, Aktieselskabet. 1911: 34. Jydsk Kasein Fabrik. Brabrand. 1912-169. Jydsk Kedelrensningsselskab, Kolding, ved Kryger & Gregersen. 1921: 279. Jydsk kemisk-teknisk Fabrik ved Aage Christensen og Johs. Lehmberg. Aarhus. 1918: 151. Jydsk Kjole-og Klædehus ved Karl Jacobsen. Odense. 1910; 42. Jydsk Kjole-Klædehus ved A. Larsen. Frederiks­berg. 1912: 40. Jydsk Kjole Klædehus ved Fr. Petersen. Helsin­gør. 1914: 147. Jydsk Kjole-Klædehus ved Jean Sachs. 1902: 207. 1904; 149. 1924; 148. Jydsk Kommissionsforretning ved IverSkougaard. Aarhus. 1923: 70. Jydsk Konfektionsfabrik ved Aage Fredslund. Aarhus. 1917: 377. Jydsk Kontorforsyning v, Foged og Hansen. Kolding. 1924: 46. Jydsk Korn-og Foderstofforretning, Aktieselskab. Horsens. 1908: 130. 1911; 200. Jysk Kostefabrik ved A. Larsen & Co. Horsens. 1918; 225. Jydsk Krydderiforretning, Just Abildgaard og Jens Eistrup. Randers. 1915: 324. Jydsk Kul-Forsyning ved H. H. Soli. Kolding. 1916: 428. Jydsk Kulkompagni ved Chr. E. Petersen. Vejle. 1908; 110. Jydsk Kurvemøbelfabrik ved Th. Riisgaard & Co. Aarhus. 1919: 249. 1920: 193. 1923: 97. Jysk Kød Import Kompagni, Aktieselskabet. 1902. 78. 1909; 306 (2 Anm.). 1917; 60. Jysk Kød-Import Kompagni, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1902; 105. Jydsk Landbrugs-Maskinoplag ved H. Th. Buch­trup. Randers. 1892: 30. . Jydsk Ligkistefabrik ved Jens Jensen, Aarhus. 1920: 215. . Jj'dsk Marmorvarefabrik ved Alfred Lemmich. Aabyhøj. 1919; 251. . Jydsk Maskin & Motor Fabrik, Aktieselskabet Skive Landsogn. 1907: 204. 1917: 227, 334. . Jydsk Meieriforsyning ved Fr. AYindel. Aarhus. 1890; 87. Jydsk mekanisk Kedeirensningsselskab, Kolding. 1920: 262. Jydsk Metalvarefabrik ved H. Scheel Thoniseii. Randers. 1922; 139. Jydsk Mælkekompagni ved Mejeriejerne A. Thue­sen, H. Clemmensen og A. Rasmussen. Aarhus. 1919; 186. Jydsk Møbelfabrik ved Valdemar Juul. Aarhus. 1923; 199. Jydsk Møbelindustri ved Johs. K. Buhelt. Ran­ders. 1920; 132. Jydsk Møbel Lager ved L. P. Larsen. 1905* 178. Jydsk Møbelmagasin ved Nielsen & Tordrup. Aalborg. 1917; 330. Jysk Møbelmagasin ved J. Simonsen. 1915; 185. Jydsk Nattevagt, Aktieselskabet. Vejle. 1913; 201. Jydsk Olie-Import ved P.Petersen. Aarhus. 1920: 19. Jydsk Olietøjsfabrik, Randers, Folmer Tinning. Randers. 1918; 323. Jydsk Ostelager, Aktieselskabet. Silkeborg. 1906; 210. Jydsk Ostelager ved Jens Nielsen. Aarhus. 1909; 190. Jydsk Papirlager, Aktieselskabet. Aarhus. 1911; 24. 1915; 229. 1917; 34. Jydsk Papirvare ved Seiersen. Aarhus. 1922:187. Jydsk Papir-og Bogtrykkeri, Aktieselskab. Silke­ borg. 1911; 200. Jydsk Parti og Manufacturhus ved Chr.S. Hansen. 1906; 81. Jysk Partivareforretning ved Axel Andersen. Aarhus. 1922; 211. Jydsk Polstrermøbelfabrik ved Th. Hansen. Hor­sens. 1922; 189. Jydsk Porcellæns-og Glasmaleri ved M. Langberg Poulsen. Aarhus. 1918: 101. Jysk Pottemageri ved Hoffmeyer Hansen. Dalby­neder—Dalbyover Kommune. 1920; 93. Jydsk Produktforretning ved K. K. Kr. Stentoft. Ringkøbing. 1923: 153. Jydsk Rammefabrik ved Ingvar Jensen Skytte. Kjellerup. 1908; 311. Jydsk Rammeindustri ved Lind Sørensen. Aarhus. 1920: 172. Jydsk Skibsekvipering og Provianteringsforret­ning ved G. Brasen. Kolding. 1911; 121. Jydsk Skiltefabrik ved R. J. Staalby. Aarhus. 1916; 166. Jydsk Skraafabrik ved H. Jacobsen. Aarhus. 1918; 225. Jysk Smørforsyning ved L. C. Nielsen. Hol­stebro. 1907; 209. Jydsk Stempelfabrik og Gravør-Anstalt ved Alfred Thurm og Co. Aarhus. 1918; 274. Jydsk Stenografbureau ved A. Wessel Wetlesen. Aarhus. 1905; 170. Jydsk Sukkervarefabrik ved E. Jensen. Gødvad-Balle Kommune. 1921; 248. Jydsk Sydfrugt Import ved Hansen, Møller & Co. Kolding. 1912; 174. 1917; 343. Jydsk Sækkelager ved K.Bøgh. Horsens. 1924; 69. Jysk Sækkekompagni, Vaaben & Jensen. Ran­ders. 1917: 299. *Jydsk Sækkelager ved August Pedersen. Hor­sens. 1908; 200. 1914 125. 3924; 69. Jydsk Tricotageforretning ved 31. Pedersen. '1893; 78. Jydsk Trikotage Væveriers Udsalg, Aktieselska­bet. Esbjerg. 1907; 185. Jydsk Træoliefabrik ved Hans Jensen og Carl Møller. Aarhus. 1918; 225. Jydsk Trævarefabrik ved P. C. Kortegaard. Thi­'sted. 1912: 281. Jydsk Tyveforsikringsselskab ved O. Skou og C. Sørensen. Aarhus. 1911: 252. Jvsk Uldtøj, Aktieselskabet. 1915; 54, 299. 1917: 316. Jysk Uldtøjslager ved J. P. Groth. Otterup. 1915; 195. Jydsk Uld-Varehus ved Chr. Hansen. 1910; 92. Jydsk Uldvarehus ved Jørgen Pedersen. Holbæk. 1912; 309. Jydsk Uldvare-Hus ved Axel Borella Hansen. Nvkøbing F. 1922; 249. 1923: 65. Jysk Vaabenforretning ved A. Th. Langermann. Aarhus. 1907; 206. .Jydsk Varebørs, Aktieselskab. Fredericia. 1909; 111. 1914; 162. Jydsk Varehus ved Th. Thomsen. Aarhus. 1910; " 111. Jj'sk Varetransport ved Jens Christensen. Aarhus. 1919; 304. Jydske Automatkaféer, Aktieselskabet. Aarhus. 1908; 47. 1910; 78, 140. 1911; 85, 175. 1914: 92. Jyske DampvæveriersUdsalg ved Eduard Aggeboe. Odense. 1901; 9. Jydske Eddikebryggerier, De, ved Aage Lanng. Randers. 1915: 39, jfr. 70. 1924; 207. Jydske elekti'iske Bomulds-og Linnedvæve­rier, Aktieselskabet. Skive Landsogn. 1908. 19 Jydske Fabrikkers Udsalg ved N. P. Nielsen. 1906; 275. Jydnke Forlag, Det, — Gyldendalske Boghandel — ved Jacob Hegel. Aarhus. 1902; 40. Jyske Havregrynsmølle, Den, Skive, ved Jens Just & Vilhelm Just. Skive. 1915; 120. Jydske Hedeplantagers Brænde-Udsalg, Vilh. Kjær. 1908; 299. Jydske Kalkværker, "De, Aktieselskabet. 1891: 14. 1893; 33. 1894; 68. Jydske Korn-og Foderstofforretning, Aktieselskab. Horsens. 1908; 257. Jyske Møbelpakhuse ved O. V. Olsen & Chr. P. Larsen. Aalborg. 1921; 220. Jydske Ostefabrikker, De, Aktieselskab. Viby Sogn. 1917; 118. Jj-dske Skovdistrikters Salgskontor v. E. Loren­zen. Vinderslev. 1922; 15. Jydske Skærvefabriker, De, ved Torben Oxholm. Horsens. 1916: 421. Jydske Skærvefabrikker, De, ved Torben Oxholm og H. G. Rich. Vejlby Krat, Riisskov. 1923: 200 jvf. 1924; 70, 97. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved M. Andersen, Kallundborg. 1904: 211. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved J. K. Balle. Stege. 1913: 129. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Damgaard-Nielseas Efterfølger. Frederikssund. 1909: 123, 207. Jydske Strikkeriers I'dsalg, De, ved Richard Lud­vigsen. Præstø. 1912: 103. Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved P. Petersen. Vordingborg. 1916: 292. Jyske Strikkeriers Udsalg, De, ved Knud Poulsen, Ringsted. 1898; 180. Jydske Svineslagteriers Udsalg, Thorsen Nør­gaard. Frederiksberg. 1900; 160. Jydske Sølvsmedie ved Karsten Christensen, Den. Randers. 1923: 17. Jydske Trælastimport, Den, ved Ludvig Madsen. Randers. 1919: 57. Jydske Væveriers LMsalg, De, ved C. J. Bjørne­lund. 1907; 109. Jydstrup og Omegns Andelskasse. 1918: 218. Jyllands Adresse Avis, Aktieselskabet. Aarhus. 1906; 43, 265. Jyllamls Adresse-og Haandbog, udgivet af et Kommanditselskab ved Peter Marius Andersen. Silkeborg. 1915: 202. 1916: 30. Jyllands Damp-Garderobefarveri og kemiske Tøj­rensnings-Etablissement ved P. A. Christensen. Aalborg. 1923; 40. Jyllands Kaffe Risteri ved J. P. Christensen. Vejle. 1897; 154. Jyllands Kalkfon'etning, Aktieselskabet. Aarhus. 1915; 17. Jyllands Manufaktur Agenturforretning ved A. Caprani Winkel. Vejle. 1917; 42. Jyllands Musikhus. Aktieselskabet. Aarhus. 1915: 37. Jyllands Skiltefabrik ved Frode ^logensen. Aarhus. 1918; 275. Jyllands Storm-og Hagelskadeforsikringsforening. Randers. 1922: 189/190. Jyllands Sæbefabrik ved PMv. Pedersen jun. og N. Nielsen. Aarhus. 1921: 125. Jyllands Sækkereparationsforretning ved P. M. Larsen. Aarhus. 1919; 28. Jyllands Tilskjærerakadeini ved 31. A. Mikkelsen. Vejle. 1894; 25. Jyllands Træstøberi & Stukkaturfabrik ved Th. Flyge. Aarhus. 1914: 91. Jyllands Vinimport, Aktieselskabet. Frederiks­havn. 1909; 19. Jyllandsbanken, Aktieselskabet. Aarhus. 1918: 38, 102. Jyllandspaketterne ved Alfred Nielsen og L. Lo­ rentsen. 1922: 224. Jiirgensen & Lindemann. Kolding. 1924: 187 188, 188. Jiirgensen, Arnold. 1924: 146. Jiirgensen, Hans. 1923; 190. Jiirgensen, N. Haderslev. 1921; 306. Jiirgensen, Urban, & Sønners Efterfølger. 1889; 102. 1898: 57. 1910: 90, 94. Jiirgensens, C. P., mechaniske Etablissement og Humber & Co.'s danske Cykle-Fabrik, Aktie­selskab. 1896; 128. 1898; 107. 1899: 183. 1900; 175. 1903; 160. 1904; 208. 1905; 157. 1906: 275. Jægersborg Allé's Mejeri ved Møller & Larsson. Gentofte Kommune. 1921; 91. Jægersborg Købmandshandel,Aktieselskabet. Gen­ tofte Kommune. 1912: 158. Jægersborggade, Aktieselskabet. 1911; 186. Jægersborggades Colonialmagasin ved S. Bech. 1904; 204. Jægerspris og Selsø Mejerier ved H. Rasmussen. 1900; 77. Jærnbanens Frugt-og Blomster-Kiosk ved C. Wa­ dum. 1899; 160. Jærnstøberiet Thy. Thisted. 1907; 45. Jager, Heinrich. 1919: 11. 1921: 187. Jødisk Folketidendes Trykkeri, Aktieselskabet. 1915; 23. Jødiske Haandværker og Handelsmands Bank, Aktieselskab. 1917: 203. 1919: 9. Jøger.sens, N., Efterfølgere. 1903; 117. *Jøhler & Ingdam. 1919; 265. 1924; 87. Jøhncke, Carl "W. 1889; 264. Jøhnk, Friedrich W. Haderslev. 1921: 307. Jøhnke, Harald A. V., & Co. 1923; 261. Firmafortegnelse; Jø—Jø. CCXIII CJøIck's Papir-og Boghandel. Aalborg. 1919: 131. Uøns, Inger. Aalborg. 1924: 183. (2 Anm.) Uonssons, N., Efterfølger, Carl G. Hansen. 1911: 318. LJørck, Poul. 1922: 4. [.Jørgensen & Andersen. 1897-158. 1911: 68. Llørgensen & Blichfeldt. Nørre Aaby, 1909: 291. [.Jørgensen & Co. Assens. 1889: 320. [.Jørgensen Merkur« ved Oscar Nielsen. 1922: 200. Kaft'ebrænderiet Solo ved Thorvald Grønberg. Rønne. 1904: 213. 1921: 243. Kaft'ebrænderiet Stefan, Aktieselskabet. 1912: 154. Kaffe-Centralen ved J. M. Petersen. 1905: 178. Kaffeforretningen Aroma v. Aage M. Marcus. 1923: 58. Kaffeforretningen Bitten ved Otto Beenfeldt Hansen. 1921; 9. Kaffeforretningen Bonus ved E. R. Henriksen. 1905: 92. Kaff'eforretningen Celebes ved Axel Jensen. 1914: 139. Kaffeforretningen Dan (J. Jensen). 1906: 249. Kaffeforretningen Danmark ved C. Andersen. 1896: 176. Kaffeforretningen Dannebrog ved B. Jaworski. Aalborg. 1924: 229. Kaffeforretningen Drogden, Aktieselskabet.Dragør. 1909: 179. Kaffeforretningen Est I^st ved V. Egede. 1901; 128. Kaffeforretningen Fix ved George Hansen. 1895: 164. Kaffeforretningen Gem ved A. P. Jensen. Aar­ hus. 1909: 105. Kaffeforretningen Glory, Aktieselskabet. 1910: 317. Kafteforretningen Hebe ved Paulsen. Frederiks­berg. 1902: 211. *Kaffeforretningen Hermes ved Sophus Larsen. Frederiksberg. 1894: 128. 1924: 110. Kaffeforretningen Holland ved Carl Tobiesen. 1897: 173. Kaft'eforretningen Java. 1889: 28 (2 Anm.), 29. Kaffeforretningen Java ved C. V. Olsen. Frede riksberg. 1913: 12. Kaffeforretningen Jægersborg ved Jensen. 1902: 210. Kaffeforretningen Kronen, M. Aarø. Lyngby-Taarbæk Kommune. 1913: 294. Kaffe-Forretningen, Madam Brun, P. F. Sørensen. Aalborg. 1910: 106. Kaff'eforretningen Magneten ved Gustav Hansen. Aarhus. 1909: 266. Kaft'eforretningen Merkur, Aktieselskabet. 1916: 280. Kafteforretningen Merkur ved S. Rasmussen. Frederiksberg. 1916: 330. Kafteforretningen Miko v/ Preben Petersen. 1923: 258. Kaffeforretningen Mokka ved A. J. Bindslev. Aalborg. 1920: 234. Kaffeforretningen Osborne ved C. Hansen Chri­stensen. 1904: 84. Kaft'eforretningen Ostindien, F. Wahlgreen. 1892: 12. 1897: 30. Kaffeforretningen Prima ved Johan Holzmann. 1896: 163. Kaffeforretningen Rudsvedby, Aktieselskabet. 1911: 211. Kaffeforretningen Steiner, Aktieselskabet. Gen­tofte Kommune. 1913: 293. Kaffeforretningen Svanen ved C. Helmuth Olsen. 1909: 29. Kaffeforretningen Taastrup ved L. P. Olsen. Taastrup. 1915: 191, 250. Kaffeforretningen Tagal ved Chr. Rathcke. 1899: 130. Kaff'eforretningen Tilgiften ved M. Petersen. 1904: 205. Kaffeforretningen Thor ved E. R. Hendriksen., 1899: 199. Kaff'eforretningen Trio, Aktieselskabet. 1915:105.. Kaffeforretningen Werner, Aktieselskabet. Aal­ borg. 1916: 93. Kaffehandelen Absalon, Carl H. Sørensen. 1902: 244. Kaffehandelen Extra ved P. W. Schousboe. Fre­deriksberg. 1895: 58. Kaffehandelen Heimdal ved A. Maxen. Frede­ riksberg. 1913: 126. Kaffehandelen Heimdal ved F. Thorup. 1901: 58. Kaffehandelen Laura ved A. E. Nielsen. 1905: 204. Kaffehandelen Perfekt ved M. F. Langberg., Frederiksberg. 1898: 195. Kaffehandelen Rantzauhus, Aktieselskabet. 1908: 266. 1910: 126. Kaffehuset, M. Andersen. Brønderslev. 1924: 158 159. Kaffehuset ved Gustav Hansen. Vejle. 1905: 196. Kaffehuset ved p]. E. Henriksen. Kallundborg^ 1910: 132. Svaffehuset Excelsior ved H. Hjeronj'miis. 1903: 216. ^Kaffehuset Java og Odense Smør-og Marga­rineforretning ved Johannes Larsen. Odense. 1904: 10. 'Kaffehuset ved Julius Jørgensen. Aalborg. 1911: 142. -Kaffehuset Nr. 1 ved Frk. Alma Brandt. 1904: 207. •Kaffehuset Set. Knud ved M. Brodersen & Co. Odense. 1908: 14. IKalfehuset ved F. Wilhelmsen. Aarhus. 1918: 77. IKaffekanden, Aktieselskabet. 1905: 69. IXaffe-og Kolonial-Huset, Blegdamsvej 128, Ak­ tieselskabet. 1908: 56. [Kaffekompagniet, Aktieselskabet. 1911: 157. [Kaffe Kompagniet, Aktieselskabet. Aarhus. 1912: 81. 1915: 94. 1916: 302, 382. 1918: 37. [ Kaffelageret, Aktieselskabet. 1913: 313. 1915: 103, 214, 307. [Kaffelageret J. P. Jeppesen. Næstved. 1922: 132. 1924: 35. Kaffelageret ved C. U. Jørgensen. Næstved 1922: 132. Kaffelageret Sønderborg ved C. U. Jørgensen. Sønderborg. 1922: 166. Kaffemagasinet Børsen ved Georg A. Berg. 1909: 86. Kaffemagasinet Menado ved F. Andersson. \'or­dingborg. 1910: 184. Kaffemagasinet Prinsen ved Hakon Johansen. 1919: 37. Kaffe-Magasinet Sana ved A. H. Sørensen. 1908. 89, Kaffemagasinet Søborg ved Andrea Nielsen. Sø­ borg. 1917: 101. Kaffemagasinet Ølund ved Anna Hansen. 1904: 149. Kaffemøllefabriken Ideal, Aktieselskabet. Skive 1914: 123. Kaffemøllen ved Th. Herse. Skive. 1915: 285. Kaffemøllen, Nyeste Patent Kaffe-Risteri ved Pauline Petersen. Odense. 1901: 147. Kaffemøllen ved Rasmussen. 1902: 168. Kaffe-og Chokoladeforretningen Moderne, Ak­ tieselskabet. 1915: 309. Kaffe-& Konfektureforretningen >Mocca< ved E.: Larsen. Slagelse. 1924: 58. Kaffe-og Margarineboden ved C. A. Christensen. Aarhus. 1918: 36. Kaffe-og Thedepotet ved H. C. Haagensen. Ny­kjøbing. F. 1899: 169. Kaffe-og Theforretningen Kronen ved N. Chr. Nielsen. Aalborg. 1922: 250. Kaffe & Theforretningen Nørrejylland, Joh. J. Høstrup. Randers. 1890: 57. Kaffe-, The-og Konfektureforretningen Aida, Ak­tieselskabet. Helsingør. 1913: 97. Kaffe-The-og Konfektureforretningen >Nyhuse» ved Bodil Christiansen. Fredensborg. 1924: 131. Kaffe-og Thehandelen Nørrevoldgade Nr. 80. Jul. Lorenz. 1911: 156. Kaffe-og Thehandelen Urbanhus, Aktieselskabet. Aalborg. 1916 59. Kaffe-og Thehuset, Aktieselskabet. Thisted. 1910: 76. *Kaffe-og Thehuset ved J. C. Fog. Struer. 1907: 134. 1924; 237. Kaffe-og Thehuset ved Claus Nielsen. Holste­ bro. 1906; 24. Kaffe-, The-& Kakaohuset, Aktieselskab. 1912: 302. Kaffe-og Thekompagniet, Aktieselskab. Aarhus. 1900: 87. Kaffe-og Thekompagniet ved E. M. Knudsen. Frederiksberg. 1906; 226. Kaffe-, The-og Konfekturefon-etningen Ideal v. K. Thomsen. Viborg. 1923; 266. Kaffe-& Mellageret ved Christensen & Thiele­ mann. Frederiksberg. 1919: 125. Kaffe-Petersen. 1902: 103. Kaffe Plantagen ved M. Vinding. 1922; 242. Kafferisteriet Bønnen ved A. Juul Nielsen. Odense. 1903: 13. Kaffesurrogat-Fabriken Activ ved H. Ebert. 1892: 107. Kaffesurrogatfabrikken Atlas, limited. Amager Birk. 1894; 31. Kaff'esurrogatfabriken Dania, Aktieselskab. Aar­hus. 1916: 166. Kaffesurrogatfabrikeu Danmark, Aktieselskabet. 1916: 210. 1917: 357. Kaff'esurrogatfabriken Heimdal, Aktieselskabet. 1907; 261. Kaffesurrogatfabrikken Skandia, Aktieselskabet. 1906; 156. 1907: 139. 1910: 95. 1911: 35, 66. 1912: 122. 1916: 112, 404. Kagerup Trævarefabrik, Aktieselskabet. 1908: 305. 1909: 285. 1914: 265. 1918: 23. Kagsmose, Aktieselskabet. 1917: 128. Kagstrup Kalkværker, Aktieselskabet. 1896: 64. 1902: 50. Kaiserliche Konigliche Privilegirte Riunione Adriatica di Sicurtå, Aktieselskabet i Triest. 1901: 113. Kaj, Aktieselskabet. 1912: 180, 265. 1913: 122. 1916: 366. Kajerød Mejeri, Aktieselskabet. 1917: 64. Kakkelovnskompagniet ved Henrik Bæhr & Co. 1921; 159. Kalckar, Ludvig. 1917: 133. Kalckar, :M. N. 1889; 37. 1893: 100 (2 Anm.). Kalkars, Henrik, Eftf. 1920: 32. 28 Kalkværksgrundene, Aktieselskabet. 1900: 56. 1903; 235. 1916; 210. Kali, P. J. Frederikshavn. 1889; 188. 1903; 203. 1904: 12. Kallehave Kjøbmandshandel ved Bache & Biørn. 1893: 6. 1919: 234. Kalundborg Avis, Aktieselskab. 1918: 65. Kallundborg Bryggeri, Aktieselskabet. 1910: 264, 323. Kallundborg Andelssvineslagteri. 1896:178. 1917: 253. Kallundborg Brødfabrik ved Carl Clorius, V. Madsen og L. Rockstroh. 1919; 152. Kallundborg Cigarfabrik ved Bartholin Mathiasen. 1919: 235. Kallundborg Cyclefabrik ved C. A. Brostrøm. 1904: 49. Kalundborg Dampmølle ved Clorius, Madsen & Rockstroh. 1923: 283. Kallundborg Dampvaskeri, Aktieselskab. 1917: 406. Kallundborg Galanteri-og Legetøjsforretning ved Peter Christian Madsen Jensen. 1920; 35. Kalundborg Hvidevarer-og Manufakturforretning ved Erik Nielsen. 1922; 154. Kallundborg Isenkram-& Udstyrsforretning, P. Jensen. 1901; 131. Kallundborg Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktie­ selskabet. 1908; 67, 192. Kallundborg Jernstøberi & ^Maskinfabrik ved C. A. Brostrøm. 1909: 67. 1912: 220. Kallundborg Kaffebod ved H. J. Andersen. 1911: 137. Kallundborg Kaffe-og Thehandel ved Frederik Stahl. 1906: 108. Kallundborg Maltfabriker ved C. Michaelsens Efterfølger. 1897; 91, 160. 1899; 63, 164. Kalundborg Margarinefabrik ved Thorvald An­dreas Jørgensen. 1923: 116. Kallundborg Mineralvandsfabrik vedN.P.Schwartz­kopf. 1912: 71. Kallundborg Mode & Broderi-lNIagasin, Ida Niel­ sen, Aktieselskab. 1911; 14. Kallundborg Motorfabrik, Aktieselskabet. 1915: 192. 1916: 18. 1917: 64. Kallundborg Møbelfabrik ved Th. Jacobsgaard. 1919: 272. Kallundborg Møbelmagasin ved Cardorf Frederik Hansen. 1920: 208. 1921: 40. Kallundborgog OmegnsBank, Aktieselskabet.1899: 24, 63, 149 (2. Anm.). 1901: 79, 163. 1902:107. 1903: 77, 180. 1905: 98, 162. 1906: 256. 1907; 170. 1910: 39. 1912: 71. 1914: 245. 1917: 406. Kallundborg Paalægsforretning, M. Hannibal. 1904; 172. Kalundborg Skibsværft, Aktieselskab. 1916: 254. Kallundborg Tapet-og Farvehandel ved Hans Christian Hansen. 1916: 87. Kallundborg Trælasthandel, C. Petersen. 1906: 12. 1909; 259. Kallundborg Tømmerhandel ved S. Hagen. 1914: 224. 1921: 41, 190. Kallundborg Uldvare-og Garnhandel. 1889: 291. Kalvefløde-Fabriken Dania ved H. J. Hansen & Co. Aalborg. 1903: 185. Kamp, Laurids. Thisted. 1923: 220. Kampen ved Fr. Nielsen. Faaborg. 1915; 62. Kamph & Hansen. 1918: 88. Kamph & Jensen. Stege. 1922: 226. jvf. 1923: 12. Kampmann & Herskind. 1889; 84. 1903: 95. 1906: 4. 1919: 199. 1921: 12. Kampmann, Møller & Herskind. Aarhus. 1889: 368. 1895: 158. 1896: 59. 1904: 198. 1906; 19. 1911: 24, 54. 1916: 28. 1921: 148. | Kana, Aktieselskabet. Kallundborg. 1909: 259. i 1912: 273. I Kandrup & Wunsch. Frederiksberg. 1920: 105. i >Kandestøberiet<, Arendal Petersen. 1921: 211. Kandy, Aktieselskab. 1911; 211. ' Kaninstutteriet Danmark, Aktieselskabet. Esbjerg. 1907: 185. Kann, E. F. 1902; 5". Kanns Dørlukkerfabrik, Aktieselskab. 1905: 158. Kanneworffs, L., Efterfølger ved Chr. Almind. 1913: 4. Kanter, N. 1911: 322. 1917: 172. 1918: 164. 1919: 197. 1921; 135. 1923: 32­ Kaolin-Industri Aktieselskabet paa Bornholm. København. 1889: 126. 1891: 132. 1902: 101. 1909: 118. 1911: 294. Kappens, J., Efterfølger. 1889; 19. Kappendrup Korn-og Foderstofforretning ved N. P. Madsen. 1921; 20. Kapselfabriken Danmark ved H. C. Nielsen. Odense. 1894; 142. Kapselfabriken Skandinavien, Aktieselskabet. 1914; 38. Kaptajn Ishøys ny Skibstype, Aktieselskabet. 1903: 214. Karat Guldsmedeforretning ved Magda Frandsen. 1923: 57. Karby-Hvidbjerg-Redsted Spare-og Laanekasse. Hvidbjerg. 1889: 357. 1892; 111. 1894; 110. 1896; 26, 183. 1897: 183. 1898; 166. 1904: 139. 1913: 165. 1917: 415. 1923: 97, 298. 1924: 161. Karen Coffee Company Lim., The, Aktieselskab. 1913: 313. 1915: 210. 1916: 323. 1917: 435. Karetmager J. P. Hansen, Aktieselskab. Thim. 1916: 239. i Firraaforte^nelse: Ka—Ke. CCXIX Karetmager J. K. Nielsen, Aktieselskabet. Ørn­høj. 1916: 138. Karise Bog-og Papirhandel, Joh.s Andersen. 1899; 116. Karise Trikotage-og Skotøj slager samt Engelsk Beklædnings-Magasin ved K. Pugdahl-Petersen. 1913; 263. Karlby Forbrugsforening. 1893:39,95. 1895; 101. 1899; 106. 1902; 124. 1904; 161. 1905: 151. 1909: 163. 1914; 274. 1920; 195. Karlson, A. 1892; 60. 1898: 73. 1910; 174. 1913; 84, 85. 1914: 282. 1917; 359. 1919; 314. Karlsson & Rudkjøbing. 1918; 810. Karmark, C. W. M. 1920: 201. >Karmel« B. Slov. 1922; 261. Karnøe & Madsen. 1914: 72. Karo, Aktieselskabet. 1916: 214. Karsberg, Alfred. 1915: 49. Karstensen & Henriksen. Skagen. 1918: 35. Kartoffeleksporten i Grenaa. 1921: 250. Kartoffel Exporten ved A. Herschend. Aarhus. 1914: 272. Kartoffelfordelingen ved E. Heitmann. 1921; 5. Kartoffellageret ved M. Rand. Fredericia. 1924; 209. Karup-Kølvraa Brugsforening. 1900: 101. 1903; 149. 1908: 225. Kamp Lokal Foderstofforening. 1913; 47. Kaseinfabrikken Viking, A. Høyer & Co. Skan­ derup. 1913: 307. 1914; 131. Kasseapparatet Sana, Aktieselskabet. 1907: 195. Kastanie ved H. A. Christensen. Odense. 1915: 224. Kastbjerg, Havndal og Udbyneder Brugsforenin­gers Fælleslager for Bygningsartikler m. m. Havndal. 3907: 130. 1914: 185. Kastrup Boghandel ved Folmer Harpøth Zilstorff. Kastrup. 1924: 88. Kastrup Bog-og Papirhandel, Aktieselskabet. 1911: 41. Kastrup Dampvaskeri ved Agnes Bartholdy. 1922; 102. Kastrup Forbrugsforening. Aktieselskabet. 1892; 13,108. 1893:90. 1894: 18. 1895:43. 1902: 82, 106. 1904: 210. 1918: 265. 1919; 126. Kastrup Glasværk, Aktieselskabet. København. 1890: 37. 1892: 106. 1898: 74. 1900: 54, 76. 1907; 162. 1908: 244. 1909: 281. 1917: 312. Kastrup Glasværks Spareforening til Alderdoms­forsørgelse. 1889: 285. Kastrup Kolonial-og Cigar-Import, Aktieselskabet. 1909: 251. Kastrup Maskinfabrik ved J. Saabye og O. Lerche. 1909; 65. (2 Anm.). Kastrup ^Møbelpolstrer, Divan-og Madrasfabrik ved E. C. Johansen. 1921: 265. Kastrup nye Kolonialhandel, J. P. C. Jensen. 1904: 27. Kastrup, William. 1921: 89. 1922-28. Kastrups, Fritz, Efterfølger. Aalborg. 1908: 173. Katballe, Birgitte Marie Nielsen. Lysgaard By. 1898: 82. Katholsk Boghandel v. M. Holm. 1918: 212. Katholsk Bog-& Devotionaliehandel v. M. Holm. 1918; 212. Katholsk Forlag v. M. Holm. 1918; 212 Kattesunds Bazar ved H. Jahnke. Horsens. 1905; 242, Kattrup, Frederik. 1918: 134. Kauffeldts, V., Efterfølger ved Christensen, Jerve­ lund, Mathiasen og Poulsen. Odense. 1915:12. Kaufmann, E. 1923; 166, 187, 260. Kautfmann, H., & Co. 1923; 32. Kauth, E., & Søn. Næstved. 1902; 214. Kaviar ved Andreasen & Lachmann. 1915; 241. Kaysens, C. A., Kaffehandel ved Jens Pedersen. Vejle. 1898: 87. Kavsens Efterfølger, Ferd. Hahn, Holstebro. 1895: 22. Kayser, Tb , & Co. 1889: 263. Kegel, Aage. Frederiksberg. 1924: 7. Kehlet, Christian F. 1889: 21. 1917: 7. Kejser, N. S., Aktieselskabet. 1917: 312, 389. Keldorf, J. P. Frederiksberg. 1922: 7. Keller & Petræus. 1896; 130. 1900: 6. Keller, Joh., & Co. 1889: 122. 1896: 35. 1908; 303. 1909; 9. 1912: 67, 94. 1917: 55. Keller, Oscar. 1908; 296. 1923: 165. Keller, Th., Aktieselskabet. 1911; 189. Kellers, P. 3L, Bogtrykkeri. 1891: 2. Kellermanns, Paula, Røgeriforretning. 1922: 30. Kemika ved Seidelin Visby. Frederiksberg. 1923; 237. Kemikaliekompagniet ved Andersen & Antonsen. 1921: 237. Kemisk Fabrik 1911, Aktieselskabet. 1911; 6. Kemisk Fabrik Rekna ved Th. Brinck-Claussen. 1916: 399. Kemisk Industri ved Hans Nielsen. Aalborg. 1924; 229. Kemisk Industri, Lyngby, Aktieselskabet. Lyngby-Taarbæk Kommune. 1917; 101. Kemisk Laboratorium og Fabrik »Farma« Dro­ger en gros, grundlagt 1890, Indehaver Harald Nielsen. Aabenraa. 1922; 41. Kemisk Produkt Kompagni ved E. H. Mortensen. 1919: 173, 292. Kemisk teknisk Fabrik ved Th. E. Olsen. 1921: 61, 84. Kemisk tekn. Fabrik Aiax, F. E. Jørgensen. 1920; 99. Kemi.sk Teknisk Fabrik Baltica, A. L. Poulsen, 1920; 29. Kern. tekn. Fabrik Bien ved F. E. Jørgensen. 1922: 244. Kemisk-teknisk Fabrik Charlottenlund ved Chr. Schmidt. Gentofte Kommune. 1917; 139. . Kemisk-Teknisk Fabrik Gloria, Aktieselskab. 1916: 400. Kemisk Teknisk Industri ved eand. pharm. J. Harrsen. Taarnby K.ommune. 1911: 11. Kem.-tekn.-farm. Laboratorium Ozonin ved H. Huus. 1909: 88. Kemiske Fabrikanter, K. Schou Nielsen & Co. Odense. 1923: 264. Kemiske Fabriker Danmark limited. 1911: 264. 1912: 330. Kemiske Fabrikker Standard, De, Aktieselskabet. Gladsaxe Kommune. 1909: 122. 1910: 295. Kemp & Co. Aarhus. 1908: 78. 1911: 199. Kemp & Lauritzen. 1889: 261. 1905: 22. 1908: 118. 1914: 193. 1923: 260. Kemp & Lauritzen, Fyns Afdeling. Odense. 1917: 181. Kempe, C. H. Aalborg. 1905; 32 1906. 232. Keramikfabriken Danico ved Corfitzen og Nielsen. Horsens. 1919: 187. Keramikmagasinet Aurora. Nytofte. 1920: 15. Keramikmaleriet Aurora. Nytofte. 1921: 43. Keramisk Fabrik, København, ved M. Mortensen. Taastrup. 1920: 229. Kerssemakers Rath & Co.s Filial ved A. P. An­ dersen. 1903: 196. Kessel, G. F., & Augustsen. 1889: 105. 1916: 5. Kessners, E., Efterfølger. 1889: 32. Ketelsen, Christian. 1918: 210 Kett, Frantz. 1914: 137. Kett, Ludvig, & Co. 1889: 243. 1894: 82. Ketting Sparekasse-Forenings Sparekasse. 1924: 266. *Keune, Flemming & Cie. Hannover. 1918: 308. 1924: 245. *Kefine, Flemming & Cies Filial i København. 1918: 308. 1924: 245. Keutmann & Funder. 1917: 4. Khysell, Carl. 1919: 289. Khysell, Carl, Aktieselskabet. 1911: 65. Kid, Wm. 1919. 71. Kielberg, F., Hillerød. 1910: 323. 1911: 136. Kielberg, L. C., & Co. Frederiksberg. 1889: 278. Kielers, V., Boghandel. Tønder. 1921: 156. Kielgast, F., og Søn. Skive. 1907: 203. 1919: 134. Kieme & Theill. 1904: 207. 1905: 66. Kieme, A., & Co., Aktieselskab. 1917: 282. Kiens & Nielsen. 1919: 228. Kier, F. C. Aalborg. 1892: 77. Kier, L. Lemvig. 1921: 153. 1922: 165. Kierboe, Christian. 1894: 92. 1903: 29, 47. Kierkegaard, Viggo Sk. 1919: 200. Kierulf, Marcus, & Co. 1902: 206. 1903: 216. Kierulfs, C. J., Efterfølgere. 1919: 95. Kierulff & Holger Nielsen. 1924: 220. Kierulff, Arnold V. 1889: 248. Kierulff, C., & Co., Aktieselskabet. Frederiks­ berg. 1912: 270, 333. Kierulff, C. G. Slagelse. 1889: 300. Kierulff, L. T., & Søn. Helsingør. 1889: 139. Kierulff, Tb., Aktieselskabet. Odense. 1912: 162. 1916: 375. Kierumgaards, C., Efterfølger. Præstø. 1898: 60. Kihl, Ellen. 1924: 217. KihlsBogtrykkeri. 1896:97,130. 1900:3. 1923: 276. Kihls, William, Efterfølgere. Nykjøbing F. 1917: 148. Kilhstrøm & Kofoed. 1924: 271. Kiilerich, V., & Co. 1896: 143, 144. »Kiki« ved P. Dohn Thuesen. 1922: 4. Kikshuset ved Aage Jørgensen. 1904: 169. Kildebrønde Brugsforening. 1918: 191. Killendahl, Oluf. Hørsholm. 1923: 115/116. Kilstofte, Margrete. Skjern Stationsby. 1909: 301. Kim, Andersen Hvam. 1919: 38. Kina-Importen ved A. Andersen. Aarhus. 1922:64. Kinberg & Co., Aktieselskab. 1916: 209. Kinesisk-Baltisk Handelhus (The Chinese-Baltic Tradinghouse) ved Ernst Wallgren. 1921: 37. Kini's Forlag, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 360. Kino, Aktieselskab. Silkeborg. 1917: 36. Kinografen, Aktieselskabet. 1906; 100. 1908: 165,207,300. 1912:237. 1913:7,205. 1918:259. Kinografen Odense, Aktieselskabet. Odense. 1908: 123. 1912: 73. 1916: 124. Kino-Institutet, H. Forfs. 1912: 269. Kino-Scandia, N. F. Matthiesen. 1913: 208. Kinzi & Dige. 1901: 5. Kinzi, E., & Co. 1889: 124. Kiosk Adam, A. Christensen. Hjørring. 1923: 245. Kiosk Dannebrog ved A. K. Johansen. 1922: 173. Kiosk Nr. 1 ved V. Knudsen. Frederiksberg. 1908: 276. Kiosk Viben, A. Poulsen. 1914: 261. Kiosk-Centralen ved F. Zurmiihlen. Esbjerg. 1923: 153. Kiosken i Gothersgade ved P. Jørgensen. Frede­ ricia. 1915: 266. Kiosken ved H.Christiansen. Ringsted. 1922: 225. Kiosken ved Søren Nielsen. Ballerup. 1920: 228. Kiosken ved V. Schæff'er. Kolding. 1908: 179. Kiosken Eva's Expres ved N. Wiberg. Esbjerg. 1903: 42. Kioskforretningen System ved Kaj Hansen. Fre­ deriksberg. 1920: 186. »Kiplev. ved J. N. Bunch. 1921: 211. Kipp, Eduard. 1903: 28. 1904: 126. 1905: 206. 1906: 272. 1909: 3. 1910: 57. Kirchhoff, Einar. 1915: 2. Kirck, Isiels Peter. Helsingør. 1889; 139. Kirk & Steensen. Harboøre. 1889; 231. Kirk, N., Aktieselskabet. 1915: 271. Kirks Efterfølgere, Nielsen og Axelsen. Gentofte Kommune. 1917: 62. Kirke & Petersen. Grenaa. 1918; 226, 303. Kirkebjerg, Ejnar. Gjentofte Kommune. 1917: 404. Kirkeby Brugsforening. Sallinglands Herreder. 1912^ 138. 1915: 16 1917: 334. 1910: 214. Kirkeby Brugsforening. Sunds og Gudme Herreder. 1918: 31. Kirkeby, Lauritz. 1889. 270. Kirkeby Købmandshandel ved N. Jepsen. 1905: 35. Kirkebye, A. W. 1915: 133. 1921: 84. Kirkegaard, A. Horsens. 1903: 40. Kirkegaard, P., & Søn ved Cbr. Kirkegaard. Herning. 1919: 307. Kirkegades Afholdshotel, Aktieselskab. Randers. 1916: 170. Kirkehelsinge-Drøsselbjerg Communes Spare-og Laanekasse. 1889: 3. 1892; 74. 1899: 63 1923: 170. Kirketerp, Alfred, & Schram. 1907: 8. 1924; 250, 245. Kirketerp, R. W., & Co. 1889; 252. 1891: 77. Kirketorvets Kaffehandel ved M. Rasmussen. Høeg. Randers. 1907: 253. Kirketorvets Materialhandel, Johannes Faarup. Randers. 1899; 106. Kirsehbaum & Klem. 1895: 56. Kirschner, Harald, Aktieselskab. 1909: 308. 1910: 290. 1912; 11. 1914: 136. Kisling, A. E., Aktieselskabet. Gentofte Kom­mune. 1909; 179. Kiær & Bornemann. 1920; 47. Kiøer & Hee. 1913: 95. (2 Anm.) Kiørboe, Axel, & Co. 1904: 167. Kiørboe, N., Rudolph Koppels Efterfølger. Hobro. 1893; 53. Kjederups, F., Efterfølger. 1889; 241. 1894; 69. Kjeldbjerg og Omegns Brugsforening. 1908; 254. 1912: 81. Kjeldfelt & Bro. 1923; 279. Kjeldsen & Mogensen. Aarslev. 1908; 105, Kjeldsen, A.j & Co. Frederiksberg. 1889; 279. 1890: 38, 111. Kjeldsen, Axel. 1891; 24. Kjeldsen, Erik. 1914; 64. Kjeldsen, H. Schou. 1918: 184,208, 256. 1923: 27. Kjeldsen, Jens. Aarhus. 1909; 320 (2 Anm.) 1912; 201. Kjeldsen, M., Aktieselskab. Esbjerg. 1914: 253­Kjeldsen, Peter. Brabrand. 1909; 133. Kjeldsen, U. A. Holsted. 1889; 395. Kjeldsens, Jens, Filial. Aarhus. 1912: 201. Kjeldsens, Jens, Filial, Aktie.selskabet. Odense. 1911: 262. Kjeldsens, Jens, Herreekvipering, Aktieselskabet. 1907; 163 3 (Anm.). 1909; 199, 224. 1910; 226. 1911: 262. Kjeldsens, Jens, Udsalg ved A. Møller Pedersen. Odder. 1923: 222. Kjeldsmark Teglværk, Aktieselskabet. Gimsing Sogn. 1909: 165, 219. Kjelgaard, Carl. Sæby. 1916: 61. Kjellerup Brugsforening. 1919 ; 134. Kjellerup Handels-og Landbrugsbank, Aktiesel­skabet. 1917: 451. 1919; 107. Kjellerup kontante Manufakturforretning v. Ma­rius Andersen. 1911; 143. Kjellerup og Omegns Sparekasse (Aktieselskab). 1918; 224. Kjellerup Tapet og Farvehandel ved Holger Frederiksen. 1921; 195 Kjellerup Trælasthandel, Aktieselskab. 1917 : 75. Kjellerup Vægtfabrik, Aktieselskabet. 1916: 263, 418. Kjellerupegnens Kartoffelmelsfabrik. Hørup Kom­ mune. 1919: 214. 1920: 67. 1923: 150. Kjellin & Pedersen. 1920; 46. Kjellsson & Klaning. Frederiksberg. 1923: 8. Kjer, Axel. Aalborg. 1894: 74. Kjer, Fr. 1918: 233. Kjersgaard, S., & Co. 1889; 32. 1904; 87, 125, 129. 1909; 309. 1910: 227. 1912: 60, 65. 1913: 85, 153, 177. 1915: 185. 1919; 96, 288. 1920: 8. 1921: 163. 1922: 169. Kjersgaard, S. G. 1898; 74. 1904; 89. Kjersgaards, C. F. C., Eftflgr., Vilh. Resting. Thisted. 1893; 116. Kjerte og Omegns Hjælpeforening. 1906; 14, 182. 1907; 95. Kjerte og Omegns Spare-og Laanekasse. 1910: 185. 1918; 195. Kerteminde Baadebyggeri ved A. Nielsen. 1922 : 206/207. Kjerteminde Bank. Aktieselskab. 1896; 70, 103. 1908: 124. 1910: 103. 1912: 47, 105, 248. 1913: 298. 1914: 117. 1916: 90. 1917; 107 (2 Anm.), 258, 290. Kjerteminde Foderstofforretning. 1889; 322. Kjerteminde Hoteller, Aktieselskabet. 1903; 103. Kjerteminde Jernstøberi. 1889; 322. 1912: 248. Kerteminde Jernstøberi ved H. B. Heineke. 1918; 219. Kerteminde Kalkværk ved Rasmus A. Norden. 1912; 192. Kerteminde Kolonial-, Vin-og Skibsprovianterings­forretning ved H. Hansen. 1915: 254. Kjerteminde Materialhandel, P. Fahrenholtz cand. pharm. 1919: 79. Kerteminde Savværk ved M. Kold. 1921: 144. Kjerulf, \Vm. 1921: 235. Kjenilff, L. T., & Søn. Helsingør. 1899: 23. Kjeriilffs, G., Eftf., ved Mathias Svendsen. Ringsted. 1921; 93. Kjettinge, Georg E. 1907: 6. 1909: 116. Kjole-og Blusefoi-retningen Nutiden, E. C. Wil­ hjelm. 1914: 70. Kjolelageret ved A. Thobo Carlsen. Aarhus. 1923: 43. Kjolemagasinet Mimi ved Julie Isachsen. 1923: 57. Kjolemagasinet »Nobless« ved F. L. Pedersen. 1922: 126. Kjole-og Kostume-Lageret Osborne, Chr. Meld­gaard Nielsen. 1904: 24. Kjoletøjsforretningen Østerbro ved C. Ulbrand. 1928: 134. Kjoletøjhuset ved Graschitz. 1923: 188. Kjoletøjslageret Kurant v/ Due. 1922: 128. Kjoletøjslageret Sprogøe. 1899: 39. 1910: 54. Kjældernæs Kjøbmandshandel. 1889: 168. 1913: 42. (;2 Anm.). 1914: 120, Kjær & Bendtsen. Aalborg. 1918: 222. 1920: 234. Kjær & Christensen, Aktieselskabet. Nykøbing M. 1914: 207. Kjær & Co. 1923: 231, 279. Kjær Herreds Bogtrykkeri ved L. Schiøttz-Chri­ stensen. Nørresundby. 1912: 109. Kjær & Hørberg. 1923: 136, 210. Kjær og Kalleeøe. Lemvig. 1917: 235. 1922: 215. Kjær & Sand. 1922: 2. Kjær & Schertiger. Aalborg. 1902: 63. 1903:203. 1906: 232. Kjær & Sommerfeldt. 1889: 28. 1890: 82. 1891: 109. 1897: 50. 1898: 57, 143. 1914: 166. 1918: 311. 1920: 29. Kiær, A., & Co., Aktieselskabet. 1904: 104. Kjær, Akton, & Søn. Aarhus. 1913: 21. Kjær, Bernhard. 1919: 263. 1922: 96. 1924. 243. Kjær, C. V. 1908: 208. 1910: 313. 1911: 62. 1913: 119. 1916: 246. Kjær, Carl Vilhelm. 1889: 241. 1903: 159. Kjær, Hans Christian Dredsgaard. Aarhus. 1908: 47. Kjær, Harald, & Co. 1908: 61. 1910: 259. 1917: 55. 1920: 47. 1922; 77. 1923: 189. Kjær, Harald Valdemar. Klintebjerg. 1896: 151. Kjær, Holger, & Co. Holbæk. 1920: 13. Kjær, Karl. 1924: 151. Kjær, N., & Co. 1919: 227. Kjær, Niels. Mørke. 1910: 279. 1916: 236, 387. 1917; 339. 1920: 153. Kjær, Ove. 1924: 243. Kjær, Thor Friedlander. 1912: 151. 1915: 275. Kjærs, Carl, Efterfølger, Aktieselskab. 1909: 3. 1916: 46. Kjærs, Carl C., Eftf. ved Carl Berg. Thisted. 1923: 15. Kjærs, Chr., Møbel-& Stolefabrik, Aktieselskab. 1909: 93. Kjærs, Hans, Sæbefabrik. Aarhus. 1908: 129, 154. 1916: 130, 198. Kjær's Kay, Tømmerhandel. 1923: 28. Kjærs, M., Fedevareforretning, Aktieselskabet. 1915: 211. 1917: 209. 1918: 184. Kjærs Mølles Fabrikker, Aktieselskabet. Aalborg. 1898; 11. 1907: 122. 1911: 79. 1913: 300. 1914: 269. Kjærs Mølles Udsalg. Aalborg. 1889: 177. Kjærs, N. M., Forlag. 1894: 93. Kjærs, Thomas B., Eftf. Kmid Knudsen. 1924:86. Kjærbye, Hans. 1915: 79. Kjærgaard & Andreasen, Københavns Afdeling. 1919: 147, 227. 1921: 36. Kjærgaard, Chr., Aktieselskab. Nørresundby. 1917: 112. Kjærgaard, J. Hegaard. Frederiksberg. 1910: 97. Kjærgaard, S., & Co. Herning. 1909; 51. Kjærsgaard & Co. Herning. 1901; 173. Kjærsgaard & Høy. 1919: 116. 1922: 171. Kjærsgaard og Nielsen. 1924: 270. Kjærsgaard, C. 1919: 266. Kjærsgaard, G., & Co. Rødby. 1912: 194. Kjærsgaard, Laurits, Aktieselskabet. Aalborg. 1913: 133. Kjærsgaard, P., & Co. Aalborg. 1918: 173. Kjærsgaard, Peter. Ringsted. 1921: 120. Kjærsgaard, Søren. 1920: 51, 98. 1921: 7. Kjærsgaards, Ernst, Efterfølgere, Kongsbak & Larsen. Frederikshavn. 1903: 83. Kjærtinge, H., & Co. 1902: 223. 1903; 4. Kjærulii' 6c Gotsche. 1889: 96. 1905: 3, 182. 1907: 4. 1914: 72, 105. Kjærulff & Mangor. Aalborg. 1920: 110 1923: 19«. Kjærulffs Eft. Knudsen & Gjerlak. Aalborg. 1924: 39, jvf. 229. Kjærnps, Høffner, Glacelæ'derfabrik og Produkt­forretning. Aktieselskab. Odense. 1917: 67. Kjøbenhavn-Rungsted-Hørsholm Express ved O. Svendsen. Hørsholm Birk. 1914: 113. Kjøbenhavns Abnorm-Fodtøisforretning. 1889; 241. Kjøbenhavns Aktie-og Fondsforretning, Aktie­selskab. 1916: 113, 246, 281. 1919; 96. Kjøbenhavns Akvarie-Fabrik ved A. J. Jacobsen. 1899: 38. Københavns Albumfabrik ved C. Nørholm Jen­sen. 1922; 222. Københavns Annonce-Bureau, Aktieselskabet. 1909: 61, 145. 1910: 202. [Københavns Antikvariat ved Chr. Andreasen. 1918: 185. [ Københavns Asfaltkompagni, Aktieselskab. 1900; 94. 1901; 59, 144. 1902; 167. 1903; 159. 1905: 91, 200. 1913: 92. 1915: 46. [ Kjøbenhavns Assurance ved Jacob Hansen og K. Monberg Andresen. Frederiksberg. 1919: 269. ^ Københavns Assurance-Kompagni, Dorph & Lar­sen. 1906: 128, 178. ; Kjøbenhavns Auktionsvare og Realisations For­retning ved C. P. Schmidt. 1917: 98. 1920: 98, 140. Københavns Auktionsforretning for Salg af Heste ved F. Wørle. 1916: 151. Kjøbenhavns Auto-Garage, Aktieselskabet. 1909: 120. Kjøbenhavns Automat-Forretning ved P. Chr. Petersen. 1896; 48. 1906: 81. Kjøbenhavns Automatkompagni, Aktieselskab. 1902: 4. Københavns Automobil Central ved Andr. Jacob­sen & Co. Frederiksberg. 1911: 298. 1914: 110. Københavns Automobil Central ved Andr. Jacob­sen & Co. 1923; 108. Københavns Automobil-Garage og Renholdnings­anstalt ved Helms og Petersen. Frederiksberg. 1912: 307. Københavns AutomobilkølerFabrik ved Aage Olsson. 1920: 224. Kjøbenhavns Automobillager, Aktieselskab. 1910: 124. 1911: 124. 1912: 329. Københavns Automobil Lakeri ved Robert Mad­sen. 1923: 210. Københavns Automobil-& Motor-Sidevognsfabrik, Aktieselskab. 1907; 287. Københavns Automobil-Sadelmageri, Marinus Christiansen. 1921: 184. Københavns Automobilværksted ved Axel Han­sen. 1922: 45. Københavns Barnevognsfabrik ved J. C. Christen­sen. 1922: 99. Kjøbenhavns Barnevognsfabrik ved A. V. Hansen. Frederiksberg. 1908: 92. Københavns Befragtnings-og Transport-Kom­pagni, Aktieselskab. 1916: 323. 1917; 391. Københavns Beklædnings-Akademi, Franck Holm. 1912: 96. Københavns Beklædnings Magasin ved L. Dam­gaard Nielsen. 1919: 41. Københavns Belysningskompagni ved H. Ras­mussen & Co. 1918: 165. Københavns Benklædefabrik ved Hertz Petersen. Frederiksberg. 1904; 48. Kjøbenhavns Bestillingskontor for Tændstikker samt økonomiske Husholdningsartikler, C. M. Hansen. 1890; 25. 1908; 87. Københavns Bilkompagni, Aktieselskabet. 1916: 394. 1917: 432. Københavns billige Colonialhandel, Aktiesel­skabet. 1901; 97. •Københavns billige Dukke-og Galanteriforret­ning ved Jensine Hansen. 1920: 185. 1924: 272. Københavns billige Dukke-og Galanteriforretning ved Otto Hansen. 1924: 272. Københavns billige Kaiiekælder, Aktieselskabet. 1915: 108. Kjøbenhavns billige Smør-og Osteudsalg, Aktie­selskabet. 1902: 166. 1914: 106. Kjøbenhavns billigste Købmandshus ved C, J. Bjørnelund. 1912: 150. Kjøbenhavns Bitterfabrik, Johan Frederik Larsen. 1893; 87. Københavns Blikvarefabrik, Aktieselskab. 1917: 60. Københavns Blomsterfabrik, Aktieselskabet. 1911: 65. 1914: 138. Københavns Blomsterforsyning, M. L. Frandsen. 1913: 10. Kjøbenhavns Bluse-og Linnedfabrik, Th. Skov­gaard. 1904: 23. Københavns Bog-og Kunstforlag, Aktieselskabet. 1913: 253. Københavns Bogtrykkeri, Knud Eichert. 1924: 271. *København8 Bogtrykkeri ved Max Larsen. 1924: 86, 271. Københavns Bogudsalg ved Chresten Jørgensen, cand. theol. 1911: 62. Københavns Bonnildskjoleforretning Kr. Th. Pe­ dersen. 1920: 51. Kjøbenhavns Boutiksinventarie-Forretning ved N. Andersen. 1890: 81. Københavns Briket-Kompagni, en detail Afdeling, Gustav Foersom & Co. 1914: 172, 216. Kjøbenhavns Briket Kompagni, en gros Afdeling, Carl Winther. 1909: 6. Københavns Brilleforretning ved Niels Offersen. 1906; 132. Københavns Broderimagasin, G. Larsen. 1924: 175. Københavns Brugsforening. Frederiksberg. 1910: 234. 1912: 334. 1924: 249. Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier, Aktie­selskabet. 1898; 37, 54, 144. 1900; 175. 1901: 178. 1903:119,178,232. 1911: 99. 3917:274. ! Kjøbenhavns Bryghus, Aktieselskab. 1907; 56. j Københavns Brændeforsyning ved Godtfred Ras­i mussen. 1917: 91. j Københavns Brændeoplag ved Welling & Co. i 1918: 234. Københavns Brød-Automat Fabrikker, Aktie­selskabet. 1908: 300. Københavns Brødfabriker, Aktieselskabet. 1917; 173, 242 (5 Anm.), 435 (4 Anin.). Kjøbenhavns Bunkerkul-Depot, Aktieselskabet. 1911: 319. 1913: 250. Københavns Bygnings-Reparations-Kompagni, Aktieselskabet. 1913; 176. Københavns Bæltefabrik ved H. C. Larsen. 1918: 136. Kjøbenhavns Bærepindefabrik, Aktieselskabet. 1909; 225. Københavns Bøjlefabrik, H. H. Hansson. 1923: 211. Kjøbenhavns Børstenbinderi J. M. Fogt. 1920; 9. Kjøbenhavns Bypost. 1889: 19. 1890: 91, 110. 1902: 76, 100. . Kjøbenhavns Central Depot af Margarine og Natursmør ved M. V. J. Fessel. 1891: 3. Københavns centrale Avisbureau, Th.M.E. Jensen. 1918; 230. Kjøbenhavns centrale Fjer-& Dunforretning. 1889: 247. Københavns centrale Vildt-og Fiskeforsj'ning. 1900: 39, 58. Københavns Cerutfabrik ved Otto Odgaard. 1905: 225. Kjøbenhavns Chokoladefabrik ved Hans Jør­gensen. 1900: 54. Københavns Cicelør-og Drivningsanstalt, Ivar Nathansohn. 1905: 224. 1914; 102. Københavns Cigar-& Export Co., Aktieselskabet. 1916; 143. Københavns Cigar-& Tobaks Compagni ved Holger Olsen & Co. 1924: 127,128. Kjøbenhavns Cigar-Import ved Riise. 1898: 142. Københavns Cigar-Kompagni ved P. Møller. Frederiksberg. 1908: 145. Københavns Cigarlager, Aktieselskab. 1915; 78. Kjøbenhavns Circusetablissement, Aktieselskabet. 1894: 16. Kjøbenhavns Closetmagasin O. Junger. 1894: 82. Københavns Commissiona-og Auktionsforretning, Aktieselskab. 1909: 56. Kjøbenhavns Conserves Depot ved S. Raaen. 1905: 139. 1915; 132. Kjøbenhavns controllerede F'ourage-Forretning. 1889; ]23. Kjøbenhavns controllerede Vinaftapning ved Seve­rin Jensen. 1899: 160. *Kjøbenhavns Corset-Magasin ved H.Munksgaard. 1906: 252. 1924: 217. Københavns Cvclebørs, Welch Nelson. 1918: 233. Københavns Cyclecompagni, Aktieselskabet. 1911: 321. 1914: 105. Københavns Cycle-Depot, Aktieselskab. 1906; 175. 1909: 32. Kjøbenhavns Cycle-Import. N. Olsen. 1907: 285. Kjøbenhavns Cycle Lager ved V. C. A. Christen­sen. 1896: 163. 1899: 181. 1905: 24. 1906: 198. Kjøbenhavns Cyclelakereri ved Jul. Rasmussen & Jørgensen. 1897: 192. Københavns Cycle Magasin, Ditz & Olsen. 1907: 285. Kjøbenhavns Cycle Ovn-Lakerings Etablissement. Hans Hansen. 1898: 4. Nf. Københavns Cyclepumpefabrik ved Jul. W. Friis. Frederiksberg. 1906: 32. 1924: 130. Kjøbenhavns Cycle Show, Th. Lippert. 1895: 24. Kjøbenhavns Dampkorkvarefabrik. 1889: 269. 1892: 2, 12. Kjøbenhavns Damp-Sav-og Brændehuggeri. 1889 ; 123. Kjøbenhavns Damp-Sennepsfabrik. 1889: 94. Kjøbenhavns Dampsliberi, Staalpolerings-og For­ niklingsanstalt. 1889: 243. 1890: 25. 1902: 51. Kjøbenhavns Damp-Trævarefabrik. 1889: 122. Kjøbenhavns Dampvaskeri ved Thorsen & Jesper­ sen. 1896: 145. Kjøbenhavns Desinfektionskompagni, Aktiesel­skabet. 1910: 318. 1913: 257 (2 Anm.). Københavns Divan og Møbellager ved K. Han­sen. 1921: 208. KøVjenhavns Dragée-Bonbons Fabrik, Alb. Haug­sted. 1908: 165. 1924: 219. Københavns Drivremmefabrik v/ Louis Olsen. 1921: 285. 1923: 140. 1924: 29. Kjøbenhavns Drops-og Konfekturefabrik. 1889; 113. Kjøbenhavns Drops og Konfekturefabrik ved H. Mathiassen. Frederiksberg. 1896: 117. Kjøbenhavns Dækken-og Presenningfabrik, Oscar Otto. 1910: 314. Københavns Dørpladefabrik ved Alex. Arentzen. 1916: 402. Kjøbenhavns Eddikebryggeri ved C. Lange. 1900: 4. Kjøbenhavns Ejendom-sanvisning, Aktieselskabet. 1910: 146. Kjøbenhavns Ejendomskontor, Aktieselskabet. 1914: 240. Kjøbenhavns Ejendomsselskab, Aktieselskab. 1909: 142. 1913: 289. Københavns elektriske Installationsforretning ved A. Broch & Waage Nielsen. 1922: 2, 123. Køl)enhavns Elektro Forniklingsanstalt ved Carl Hansen. 1923: 55. Københavns Elektromotorfabrik, H. M. Nielsen. 1910: 290. 1919; 67. Firmafortegnelse: Kj—Kj. ccxxv Kjøbenhavns Elektropletfabrik, Martin Hansen. 1889: 120. Københavns elektrotekniske Fabrik ved V. Pe­tersen & O. Røen. 1917; 245. 1919; 117. Kjøbenhavns Emulsions-og Aristopapirfabrik ved M. Abrahamsen og P. Steenbro. 190(); 24. Kjøbenhavns Emulsionspladefabrik. 1889; 100. 1912; 125. Kjøbenhavns en gros Import, W. Nørregaard, Aktieselskabet. 1905; 45. Kjøbenhavns en gros Ligkistelager ved J. 8em­ler og L. Chr. Pedersen. 1903; 3. 1917; 352. 1923; 234. 1924; 244. Københavns en gros Mejerier ved Marius Petersen og K. S. Bregendahl. 1913; 118. Kjøbenhavns Entreprenørforretning, Aktieselska­bet. 1904: 47. "^Københavns Essens Fabrik ved V.Chr. Andersen. 1919: 43. 1924; 244. Kjøbenhavns Etui Fabrik. 1889: 264. Københavns Exportmejeri, Aktieselskabet. 1916; 185. Kjøbenhavns Export-Røgeri ved S. Prøvensen. 1897: 18. Kjøbenhavns Export Tændstikfabrik, Aktieselska­ bet. 1908; 274. Københavns Expres ved C. M. True. 1909; 198. Københavns Extraktfabrik, Aktieselskabet. Fre­ deriksberg. 1916; 251, 367. 1917; 319. Københavns Facondrejeri ved G. Sonne. 1904; 128. Københavns Fajancefabrik, Aktieselskab. 1913; 210. Københavns Fajancefabrik Aktieselskab. Frede­riksberg. 1913; 234. 1917; 137. Kjøbenhavns Farvefabrik & Papirfarveri. 1889; 124. 1903; 50. 1914: 260, 278, 1915; 214. Kjøl)enhavns Farve-og tekniske Materialhandel ved Christensen & Lassen. 1906; 54. 1907; 263. Kjøbenhavns Fedevareforretning. Aktieselskabet. 1909; 170. Kjøbenhavns Fedtsmelteri ved O. Hansen. 1911; 161. Københavns Fernisfabrikker, Julius Willumsen. 1917; 397. Københavns Figurfabrik ved Hans Rasmussen. 1920; 142. Københavns Fileskærpningsfabrik, Aktieselskabet. 1899; 111. Københavns Fiskeandelssalg. 1918; 257. Kjøbenhavns Fiskeconservesfabrik ved Fritz Lampe. 1900: 126. Københavns Fiskefarsfabrik ved Fru A. Lykke­berg og Sønner. 1912: 179. 1922; 176. Kjøbenhavns Fiskeforsyning, Aktieselskabet. 1908: 57. 1909; 222. Københavns Fiskeforsyning ved H. Hansen og K. Jensen. 1920: 103. 1921: 12. Københavns Fiskehal ved Aug. Berthelsen. 1923; 279. Københavns Fiske Import, C. F. Erichsen & Co. 1912; 151, 241. Københavns Fiskekompagni ved V. Larsen-Staal­hagen & Co. 1923: 88, 137. Københavns Fiskepølsefabrik, Aktieselskab, Erste Kopenhagener Fischwurst Fabrik Aktien-Ge­sellschaft. 1916; 4, 395. Københavns Fiskesalterier, Aktieselskab. 1917; 174. Kjøbenhavns Fjederklemmefabrik, Alfred Jør­ gensen. 1914: 242. Kjøbenhavns Fjerlager ved Hans Clausen. 1906; 174. Kjøbenhavns Fjerrenseri. Aktieselskab. 1904:66. 1907; 165. 1911; 62. 1912; 124 (2 Anm.). 1913: 92. 1914; 137, 167. 1915; 135. 1916; 281. 1918; 210. Københavns Flint-Eksport ved Olsen & Larsen. 1914: 256. 1915; 49. Københavns Flise-og Stolpefabrik ved Rud. Høst. Frederiksberg. 1919: 230. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Aktiesel­skabet. 1897: 51, 176. 1898: 17. 1906; 175. 1908: 118. 1910; 259. 1913; 228. 1914; 168, 170. Københavns Fodtøjsfabrik, M. Goldstein, Aktie­selskabet. 1912; 7. Københavns Fonds-og Vexelbank, Aktiesel­skabet. 1907; 262. 1908; 29, 118. 1909; 60. 1913; 210. Københavns Forbrug.sbagerier. 1908; 208; Københavns Forniklingsanstalt, P. Chr. Madsen. 1911; 229. Kjøbenhavns Forsyning med controlleret ]\Iælk ved Boeck. 1894; 127. Kjøbenhavns Forsølvningsanstalt ved H. Lauritz Rasmussen. 1901: 94. Kjøbenhavn og Frederiksberg Automobilkom­pagni, Aktieselskabet. 1902; 101. København og Frederiksberg Hustelefon og Ringe­lednings Installation ved Carl Lensholt. Frede­riksberg. 1923: 236. *Kjøbenhavns og Frederiksbergs Køkkenaffalds­kompagni (Pillekompagniet) O. H. Svenné og Chr. P. Hertvig. 1923; 165. 1924; 124. Kjøbenhavns og Frederiksbergs Redningskorps, Akties Iskabet. 1906: 222. 1915; 189. Kjøbenbavn-Frederik.sbergs Nattevagt, Aktiesel­skab. 1904; 127, 187. Kjøbenhavns Fromagerieved MichaelineJacobsen. 1893; 23. 29 KjøbenhavnsFrugtauktioner,Aktieselskabet.1908: 270. 1909; 59. 1915; 247. 1918; 135. Københavns Frugt Import ved Bredde Larsen. 1919; 228. Københavns Frugtlager, F. Chr. Mortensen. 1922; 148. •Københavns Frugtsaft-, Vin og Konservesfabrik ved J. Bilsted Nielsens Efterfølger S. M. Plum. Frederiksberg. 1916; 117. 1924: 152. Kjøbenhavns Frugtsaft, Vin-og Konservesfabrik ved V. Friborg. 1924; 193 194. Københavns Frøhandel ved C. Brohm. 1917; 358. Kjøbenhavns Frøkontrol ved H. Jeppesen. 1891; 88. Kjøbenhavns Fuglebur Fabrik. 1889; 39. K. F. F. (Københavns Fællesindkøbsforening af Fisk). 1909; 33. Kjøbenhavns Fællesmejeri, Aktieselskabet. 1912; 217. Københavns Fødevare-Compagni, Aktieselskabet. 1910; 33. Kjøbenhavns Galvaniserings-Anstalt, Marius Pe­tersen. 1901; 2. 1916; 217. Kjøbenhavns galvaniske Anstalt ved P. C. Schou. 1889; 265. Københavns Garagebyggeri ved A. Clausen. 1923; 55. Kjøbenhavns Gardinlager, F. Hansen. 1916; 10. Kjøbenhavns Garn-& Uldvaremagasin. 1889; 271. Københavns Gasautomatforsikring, L. Jeppesen. 1912; 240. Kjøbenhavns Gasglødelampe-Forsikringsselskab ved Brødrene Miiche. 1897; 67. Kjøbenhavns Gaslampe-Fabrik, Viggo Jørgensen. 1896; 130. Københavns Gas-og Vandstation ved H. Xedahl. 1911; 35. Københavns Gibs-og Cementstøberi ved C. M. Nygaard. 1909; 202. Kjøbenhavns Glassliberi ved Ph. C. Jørgensen. 1919; 95. Københavns Gravør-& Værktøjsfabrik ved Han­sen & Kiibler. Frederiksberg. 1916; 220. 1919; 45. Kjøbenhavns Grundejerbank. Aktieselskab. 1898; 127. 1904; 66. 1905; 91, 205, 252. 1906; 153. 1907; 58. 1908; 5, 31, 56, 142. 1909; 7, 309. 1910; 3, 122. 1911; 161. 1912; 120, 264. 1914; 216. Københavns Grundejerbureau, Aktieselskabet. 1909; 86. Københavns Grynmølle ved A. Hartvig. 1908; 163. 1919; 169. Kjøbenhavns Guldlistefabrik ved P. Jensen. 1915; 131. Københavns Guldvarefabrik ved Cornelius Munk. 1918; 311. Kjøbenhavns Gulvkludefabrik ved C. M. Madsen & Co. 1896: 98. 1913; 120. Kjøbenhavns Gummi-Imp.,Conrad Koefoed. 1912: 122. Kjøbenhavns Gummivarelager ved Jørgen Erik­sen. 1905; 182, 251. Københavns Gæroplag ved Chr. E. Christiansen. 1923; 7. Københavns Halmvarefabrik ved Grover Niel­sen. Taarnby Kommune. 1920; 206. Københavns Halmvarefabrik ved Grover Nielsen. 1922; 76. Københavns Hampeværkeri ved Marcus Wulff Melamedt. 1919; 38. 1920; 80. Kjøbenhavns Handelsbank, Aktieselskabet. 1890: 1. 1891; 97 (4 Anm), 98 (2 Anm.). 1897; 105. 1898; 90, 91. 1904; 105. 1905; 204. 1906; 103. 1907; 112. 1908; 239. 1909; 171. 1914; 6. 1917; 279, 396. 1918; 284, 285. Kjøbenhavns Handelsbanks Filial i Rønne, Aktieselskabet. 1891; 97. 1892; 23. 1898: 106. 1900; 39. 1903: 197. 1906; 104. 1907; 282. 1911; 263. 1917; 429. Københavns Handelsselskab, Aktieselskabet. 1916; 243. Københavns Handelstrykkeri, S. Hansen. 1923: 231. Kjøbenhavns Handske-Bazar ved P. Nilsson. 1891; 24. Kjøbenhavns Handskefabrik, Rasmussen & Jør­gensen. 1898; 57. 1899; 5. Kjøbenhavns Hattebasar ved Sophus Vaupel. 1894; 42. Københavns Hattelager, Aktieselskabet. 1917; 136. •Københavns Hatte-& Modevarelager ved P. Wal-Hn. 1922; 177. 1924; 126. Kjøbenhavns Havefrøforsyning ved H. Hansen. 1902; 22. København Hellerup Vinduespolerings-Forretning ved Richard E. Larsen. 1923: 231. Københavns Herreskræderi ved Ritterband. 1920; 140. 1922; 147. Kjøbenhavns Hesteskofabrik, Aktieselskabet. 1901; 115. 1917; 354. Københavns Hesteslagteres Andels-Olie-og Fedt­smelteri. 1920; 6. Københavns Hjemmebageri ved Andersen &Lyng­bye. 1922; 99. Københavns Honningfabrik ved H. C. Juhl. Frederiksberg. 1918; 62. Kjøbenhavns Honninghuus ved C. F. E. Muller. 1890; 70. Københavns Hovsmørelsefabrik ved Lauritz Pe­tersen. 1912; 155. Kjøbenhavns Hvide-Vare-Udsalg ved Fred. Mad­sen. 1902: 246. Kjøbenhavns Hørkram-og Sydfrugt-Import ved Kirstine Nielsen. 1909: 280. Kjøbenhavns Høvleri og Savværk, Aktieselskabet. F^rederiksberg. 1897; 70. 1898: 92. 1899: 61. 1913: 64. 1915: 189. 1916: 82. ! Kjøbenhavns lldtænderfabrik ved H. Christiansen. Frederiksberg. 1906. 225. Kjøbenhavns Illnstrationsanstalt ved V'ald. Wel­ling. 1903: 50. Kjøbenhavns Import Kompagni, Aktieselskab. 1901: 180. 1902: 79. Kjøbenhavns Import-& Exportforretning ved Caiberg. 1898: 36. Københavns Inkassations-og Kreditbank, Aktie­selskab. 1907: 216. 1908: 274. Københavns Iscream Fryseri ved Villum Jensen. 1924: 193. Kjøbenhavns Isforsyning, Aktieselskabet. 1904: 188, 226. 1906: 53. Københavns Ismejeri, Aktieselskabet. 1914: 193. Kjøbenhavns Isoleringskompagni ved Otto Jensen & Co. Frederiksberg. 1909: 230. 1917: 361. Kjøbenhavns Isolerings Kompagni ved S. Paulsen (fe O. Jensen. 1898: 36. Københavns Jernkompagni ved Johan Gøtzsche. 1912: 9. Kjøbenhavns Jute Fabrik ved P. N. Clausen. Frederiksberg. 1918: 167. Københavns Kaft'ebrænderi ved A. Kieme. 1909: 4. Københavns Kaffe-Børs, Aktieselskabet. 1911: 211. 1915: 131. Kjøbenhavns Kaffedepot ved Heinr. Kruse. 1894. 138. Københavns Kaffehandel ved N. Bach. 1893: 66. 1902: 226. 1903: 6. Københavns Kaffe-Import v/ Karen Christiansen. 1922: 200. Københavns Kaffeimport å. Export ved Ejlersen Blangsted. 1922: 127. •Københavns Kafl'ekompagni ved Martin Poulsen & Co. 1911: 39, 66. 1924: 50. Københavns-Katie-Køkken ved C. L. Rammeskow. 1919: 95. Københavns Kaffelager ved S. Hansen. 1908: 88. Kjøbenhavns Kaffeinagasin ved Simonsen. 1897; 139. Kjøbenhavns Kafferisterier, Aktieselskab. 1899: 180. Kjøbenhavns Kaffesurrogat-Fabrik ved P. B. Kjær. 1892: 34. Kjøbenhavns Kapselfabriker, J. E. Wegmann & Co., Aktieselskabet. 1903: 118. 1911: 208. 1912: 35. 1914: 38. 1917: 91. Københavns Kartoffel-Central ved Bærentzen. Hansted og Nielsen. 1924: 194. Kjøbenhavns Kartoffelkompagni, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 100. Kjøbenhavns Kartoffellager ved Marinus Falken­erone. 1904: 206. Københavns Kemikalieforretning, G. Tagen. 1919: 264. Kjøbenhavns kemiske Fabriker, Aktieselskabet. 1897: 107. Kjøbenhavns Kiks-og Biscuitfabrik ved Daniel Hassing. 1897: 32. Københavns Kikshus, Aktieselskabet. 1910: 315. Københavns Kjoletøjslager, Aktieselskabet. 1902: 150. Københavns Klichéfabrik, Chr. Johan Møller. 1918: 89. Kjøbenhavns Kloakrensnings Kompagni, Aktie­selskab. 1908: 32. Københavns Klude Central ved Chr. Franck. 1918: 232. Københavns Klædeskofabrik, Aktieselskab. 1916: 146. 1917: 277. 1918: 53. Københavns Knivmagasin, Aktieselskabet. 1917: 164. Københavns Koks & Brænde-Import v/ G. Ras­ mussen & Co. 1921: 286. 1923: 29. Kjøbenhavns Kolonialforsyning, Larsen. 1911: 235. Kjøbenhavns Kolonialvarelager, Vilh. C. Nielsen. 190(J; 127. 1919: 118. Københavns Kolonial & Vin Magasin ved Holger Hansen. 1922: 172. Kjøbenhavns Kommissions-og Importforretning ved Chr. Rasmussen. 1901: 21. Københavns Kommissions Kompagni, Aktiesel­skabet. 1911: 63. 1913: 291. Københavns Konfektionsfabrik ved H. C. Larsen. 1918: 136. Kjøbenhavns Konfekturefabrik ved Erik Hansen. 1919: 97. Københavns Konfekturefabrik ved Leopold Rei­senhus. Aarhus. 1920: 193. Københavns Konserves- og Pølsefabrik, Aktiesel­skabet. 1908; 55, 206. Kjøbenhavns kontante Urtekramforretning, Aktie­selskab. 1910: 8. Kjøbenhavns Kontant-Forretning ved O. Smede­gaard-Pedersen. 1897: 30. Københavns Kontormøbelfabrik ved N. C. Dobel. 1917; 438. Københavns kontrollerede Vinhandel ved Simon Andersen. 1923: 82. Kjøbenhavns Korn-& Foderstof-Kontrol, Corne­ lius Møller. 1908: 164. Kjøbenhavns Korsetfabrik, Michael Madsen. 1902: 22. Københavns Korsetmagasin v, Alfred Lund, 1924: 217. Kjøbenhavns Kortforretning,Aktieselskabet. 1907; 236. Kjøbenhavns Kravatforretning, Aktieselskabet. 1909; 89. KjøV)enhavns Kreaturtransport ved Chr., Georg og Vilhelm Nielsen. 1910: 205. Kjøbenhavns Kuffert-'og Lædervarefabrik ved Karl K. Hartmann. Frederiksberg. 1904: 9. Kjøbenhavns Kulimport, Aktieselskabet. Gjen­tofte Sogn. IdOO: 25. Københavns Kulimport ved I;. Joh. Winchel Bøttern. 1919; 313. 1922: 77. Kjøbenhavns Kul-og Koks-Forsyning ved Chr. Olsen. 1908; 143. Kjøbenhavns Kul-& Koks-Kompagni, Aktie­selskab, 1909: 9, 226. 1910: 90, 313. 1913: 8. 1914; 3 (2 Anm.). 1915: 78. 1916: 215, 325. 1917: 313, 399. 1918: 284. Københavns Kunsthandel ved Heitel & Miinnich. 1919: 37. 1921: 236. Københavns Kunstsmedje »& Autogensvejseri, Aktieselskab. 1912: 152. Københavns Kurvemøbelfabrik Josef Bacina. 1922: 170. Kjøbenhavns Kødfoderfabrik, Aktieselskabet. 1912: 2. Københavns Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Frederiksberg. 1912: 12. Kjøbenhavns Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Gentofte Kommune. 1912: 16. Kjøbenhavns Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Taarnby Kommune. 1912: 15. Kjøbenhavns Kødfoderfabrik ved O. H. Svenné. Værløse Kommune. 1912: 17. Københavns Kødforsyning, Aktieselskabet. 1909: 306. Kjøbenhavns Laane-og Diskontobank, Aktiesel­skab. 1895:38. 1896:177. 1897:48. 1898:35. 19(K);111. 1904:3. 1906; 4. 1907:113,161,215. 1909: 198. 1910: 57, 228. 1911: 38. 1912: 330. 1914: 3. 1915; 55. 1917: 13. Kjøbenhavns Laasefabrik, K. M. Christensen. 1918: 58. Københavns Lakrids-og Vatfelfabrikker, Aktie­selskab. 1913: 255. Kjøbenhavns Lampe-og Lysekronefabrik, Aktie­selskabet. 1904: 84. 1906; 8. 1912: 10. 1913: 11, 90. 1914; 110, 217. 1917; 273. Københavns Lampeskærmefabrik, N. P. Morten­sen. 1902: 210. 1911: 156. 1913: 148. 1924: 269. Københavns Lax-Røgeri Udsalg ved Madsen. 1902: 167. Kjøbenhavns Legetøjsfabrik, Aktieselskabet. 1914: 32. 1916; 276. Kjøbenhavns Leervarefabrik. Valby. 1889; 284. Københavns Leverpostejfabrik, Aktieselskabet. 1916: 75. Kjøbenhavns Ligkistefabrik ved J. Johansen. 1895: 14. Københavns Linieranstalt ved B. Rasmussen. 1923: 211. Kjøbenhavns Linnedfabrik, Aktieselskab. 1906: 219. 1908; 31. Københavns Linned Magasin, Emil Kjelst. 1917: 389. Kjøbenhavns Linnedvarelager, O. L. Vorm. 1911: 323. Kjøbenhavns Listefabrik ved H. Larsen. 1914: 39. Københavns Lygtefabrik ved Carl Møller. 1923: 54. Kjøbenhavns Læderfabrik. 1889; 268. Københavns Lædermøbel-&. Madrats-Fabrik ved Niels Fjelbye. 1913; 290. Kjøbenhavns Lædervare-Magasin ved Einar Meyer. 1907: 260. Kjøbenhavns Læstefabrik ved J. Petersen Ruus. 1896: 145. 1921; 87. Kjøbenhavns Løveapotheks bakteriologiske Labo­ratorium ved Aug. Kongsted og Anton Petersen. 1909: 143. 1910: 125. Københavns Løveapotheks kemiske Fabrik ved Apothekerne August Kongsted og Anton Pe­tersen. 1908; 160. 1910: 125. 1921: 158. Kjøbenhavns Madrassefabrik ved Severin og An­ton Jensen Vinner. Frederiksberg. 1907 : 288. Kjøbenhavns ]Maler-Etablissement ved A. E. Meyer. 1908: 8. Kjøbenhavns Malt Caft'e Fabrik ved Hugo Ber­ner. 1894; 17. Københavns Manehetskjortefabrik ved Reinholt Grau. 1924; 245. Københavns Manometerfabrik, Svend Svendsen. 1912: 210. Københavns Manufaktur Import ved Chr. Agger. igi.O: 229. Københavns Manufaktur-og Klæde-Oplag ved Ph. Nathans Efterfølger, Lauritz Blichfeldt. 1902: 186. 1917: 274. 1921; 261, 284. Kjøl:)enhavns Manufakturforretning paa Afbe­taling. 1889; 25. 1896; 2, 4. 1898; 106, 108. Kjøbenhavns Marcipan-og Makronmassefabrik ved Dietz Peschardt. Frederiksberg. 1909: 179. Kjøbenhavns Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1896; 2, 4. 1897; 122, 175. 1904; 169. 1911: 125. 1915; 82. Kjøbenhavns Margarinelager. 1889; 123. Kjøbenhavns Markfrøkontrol, oprettet 1884 ved A. W. Kastrup. 1897; 106. Kjøbenhavns IMarkfrøkontor ved Carl Seerup. 1895; 119. Firmafortegnelse: Kj—Kj. CCXXIX Københavns ]\Iarkisefabrik, Evald Nielsen. 1917: 129. Kjøbenhavns 3Iarmorvarefabrik, Aktieselskab. 1913: 9. Kjøbenhavns Maskinbødkeri, Aktieselskab. 1905: 160. 1907: 259. 1908; 114. Kjøbenhavns Maskinfabrik, Aktieselskabet. 1913: 315. Københavns Maskinforretning ved J. F. Haders­ lev Schroeter. Frederiksberg. 1902: 188. Københavns Maskinsnedkeri og Stolefabrik ved J. M. Menning. 1920: 103. Københavns Maj'onnaise Fabrik ved Marshall ct Berger. 1924: 194. Kjøbenhavns Mejeri De forenede Fællesmejerier, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 99, 176. Kjøbenhavns Mejeriforening ved N. J. Styhn & L. C. Holgaard. 1913: 58. Kjøbenliavns mekaniske Net-og Garn Fabrik, M. L. Utzon. 1892: 107. Kjøbenhavns mekaniske Net-og Garnfabrik ved N. P. Utzon. Frederiksberg. 1903: 217. Kjøbenhavns mek. Patent-Proppefabrik. 1889: 262. Kjøbenhavns mekaniske Stenhuggerier ved T. M. AVienberg. 1904: 127. Københavns mekaniske Værksteder ved Robert Holst, J. P. Trudsøe Andreasen og H. Chr. Eilersen. 1921: 159. Kjøbenhavns Mel-og Gryn-Import, A. C. Jensen. 1906: 78. Københavns mercantile Compagni, Aktieselska­ bet. 1917: 432. Københavns Metalbilledhnggeri limit. 1907: 238. Kjøbenhavns Metaiskiltefabrik ved L. P. Hansen. 1904: 190. Københavns Metalstøberi & mekanisk Værksted ved Moritz Hartvigs Eftf. Knud Heckscher. Frederiksberg. 1923: 8. Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, M. Siegler. 1891: 77. 1918: 186. 1920: 225. Københavns Metaltrykkeri og Lysekronefabrik ved Robert Bartscb. Frederiksberg. 1911; 133. Kjøbenhavns Metalvarefabrik, Aktieselskabet. 1898; 194. 1899:97. 1901; 128, 161. Københavns Mineralvandsfabrik ved Aschou Sø­ rensen. Frederiksberg. 1919: 125. Kjøbenhavns Mjødbryggeri. 1889; 90. Københavns ^lodelfabrik ved Knud A. Marcus­ sen. 1921: 60. Københavns Monumentforretning, Aktieselskabet. 1909; 17u. Kjøbenhavns Mur-Materialieforretning, P. Bolvig. 1913: 254. 1916: 321. Københavns Murreparationsforretning ved C. M. Nygaard. 1909: 229. KjøVjenhavns Musik-Bureau. 1889: 264. Kjøbenhavns Mnsikvarelager ved Olaf Ibsen. 1899; 145. Kjøbenhavns ^lælkeforsyning. Aktieselskabet. 1889:104. 1893:55. 1895:14. 1897:18. 1901: 74, 97. 1902; 3, 25. 1916: 217. Kjøbenhavns Mælkeforsyning, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1889; 131. 1901: 162. 1902: 7. 1903; 236. 1909; 177. 1916: 50. KøbenhavnsMælkekompagni, Aktie.selskabet.1911: 320. 1912: 3. Københavns ^Iøbeletabli8.sement, Griffenfeldts­gade 8 ved Aug. Kirsohner. 1915: 161, Københavns Møbelfabrik ved F. Th. Birch Larsen. 1919: 68. 1920: 50. 1921: 159. 1924; 246. Københavns Møbelhus ved P. Lucht. 1923: 235. Københavns 3Iøbelindastri ved P. Jensen. 1911: 188. Kjøbenhavns Møbellager ved A. Andersen &Bolun. 1907: 58. 1909: 88. Københavns Møbelmagasin, Poul Rasmussen. 1910: 292. Københavns Møbel-og Inventarsnedkeri, Aktie­selskabet. 1915: 81. Kjøbenhavns Møbel-og Kunstsnedkeri, Aktiesel­skabet. 1907; 113. 1915: 80. Københavns Møbel-Pakhuse ved "W. H. Schaeffer. 1914: 166 Kjøbenhavns Møbel-Værksted ved Ludvig Thyme. 1913: 90. Kjøbenhavns Mønsterskæreri for Herrer, Damer og Børnedragter ved Kristine Hutters. 1908: 89. Kjøbenhavns Mørtelværker, Aktieselskab. 1910; 125. 1912; 301. 1915: 246. 1916: 184. Københavns Naadleri, Aktieselskabet. 1911: 322. Københavns ny Brændselsforsyning ved Chr. Jør­gensen. 1920: 202. Københavns nye Bærepindefabrik, Aktieselskabet 1910: 292. Københavns ny Bølgepapfabrik, Jørgen Schjer­beck. 1914; 68. Københavns nye Dampvaskeri ved Wiggo Møller. 1909: 249. Kjøbenhavns ny Frugt-og Fjerkrælager, Aktie­selskabet. 1913: 251. Københavns nye Kunstsal ved Primus Nielsen. 1918; 259. Kjøbenhavns nye Pakkasse-Fabrik, N. P. Nielsen. 1910; 287. 1919: 41. Københavns nye Rammefabrik ved C. Konigslieb. 1920; 32. Kjøbenhavns nye Scliweitzer-Café & Conditori, Aktieselskabet. 1894: 3, 30. 1895: .38. 1914: 5. Kjøbenhavns ny Sukkerhuus. 1889: 105. Kjøbenhavns ny Sukkervarefabrik ved Rasni. Rasmussen. 1890: 111. ccxxx FirmafortegnelBe: Kj—Kj. Kjøbenhavns Nye Tobaks-og Cigarfabrik ved N. P. Hansen. 1896; 115. Kjøbenhavns 01iefal)rik, Aktieselskabet. 1903: 47, 139. 1905: 202. 1906: 220. 1909: 225, 255. 1910: 91, 203. Københavns Olie-og Drivremmeforsvning, Martin Hansen. 1920: 29. Kjøbenhavns Olie-og Fedt-Kouipagni. 1889: 38. 1891: 76. 19(X): 36. Kjøbenhavns Omnibuskompagni, Aktieselskabet. 1895: 151. Københavns Opkøbs Central ved Winfried Nielsen. 1919: 174. Kjøbenhavns Oplagsdepot ved K. Veilborg. 1923: 28. Københavns Oplysnings-, Inkasso-& Laane-Bu­reau. Aktieselskabet. 1909: 173. Københavns Opvarmingskompagni, Smede-og Maskinværksted, Aktieselskabet. 1915: 184. Københavns Ovnkompagni ved A. W. Kempf & Co. 1924: 216, 247. Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Aktieselskab. 1918: 15. Kjøbenhavns Pakkassefabrik, Aktieselskab. Fre­deriksberg. 1918: 20. Københavns (Hovedstadens) Pakke • Expedition ved Georg Raunsholm. 1923: 54* Københavns Pakketransport ved M. Bodenhoff & Co. 1923: 54. Kjøbenhavns Papirposefabrik. 1889: 249. Kjøbenhavns Papirvarefabrik, Aktieselskab. 1914: 6. Københavns Papirvarefabrik ved Jørgen Peder­sen. Frederiksberg. 1923: 236. Københavns Papæskefabrik, Einer Henriksen. 1916: 39. Kjøbenhavns Paraplyfabrik. 1889: 116. 1897: 173. 1900: 157,172. 1905: 205. 1915: 158,161. 1923: 163. Kjøbenhavns Partivareforretning. 1889: 100. Kjøbenhavns Parti-& Auctionsvareforretning ved N. Hansen. 1894: 2. 1918: 259. Kjøbenhavns Patentbureau, Aktieselskabet. 1892: 45. 1894: 43. 1896: 34. 1897: 49. 1898: 176. 1900: 112. 1902: 204. 1908: 55, 183. 1912: 36, 298. 1913: 231. 1917: 275. Kjøbenhavns Patent-Kokos-Væveri ved Otto E. Bagger. 1891: 108. Kjøbenhavns Patent-Kokos Væveri ved N.B. Yde. Frederiksberg. 1912: 13. Kjøbenhavns Pensel-, Børste-og Gadekostefabi'ik. 1889: 84. 1899: 3, 4. 1907: 190, 261. Kjøbenhavns Petroleums-Aftapnings-Anstalt ved Hans Hansen. 1904: 228. Københavns Petroleumsforsvning ved H. F. Chri­stensen. 1903: 197. Københavns Petroleumskompagni ved Chr. Larsen & Co. 1910: 317. 1911: 210. Københavns Pianofabrik, Aktieselskab. 1909: 226. Københavns Plakatsøjler, Aktieselskabet. 1915: 159. Kjøbenhavns Plisseforretning, J. L. Jacobsen. 1915: 275. Københavns Porcelainsfabrik, Aktieselskab. 1911: 293. Københavns Porcelainsfabrik, Aktieselskab. Frede­riksberg. 1912: 14. Kjøbenhavns Porcellainsmaleri Carl Jacobsen. 1893: 3. 1894: 29. 1896: 144. 1909: 5. 1924: 106, 175, 220. Kjøbenhavns Possementfabrik ved Julius Erich­sen. 1891: 2. 1923: 107. Kjøbenhavns private Laanebank, Aktieselskabet. 1890: 82. 1896: 67. 1901: 74. 1905: 68. 1907: 164. 1911: 157, 233. 1912: 4. 1914: 104 (2 Anm.). 1916: 41. Københavns Produktforretning, M. Rappoport & Co. 1917: 434. Kjøbenhavns Protocolfabrik, M. Kircliheiner. 1889: 424. 1915: 158. Københavns Prøvelager, Sophus Reumert. 1912: 327. Kjøbenhavns Prøvesølvsfabrik, M. Kiertzner. 1916: 9. Københavns Raatobakslager og Cigarfabrik ved Einar Pedersen. 1913: 86. Københavns Ramme & Glasindustri ved N. P. Nielsen. 1917: 12. Københavns Renholdningskompagni, Aktiesel­skabet. 1913: 230. Kjøbenhavns Renovationskompagni, Aktieselska­bet. 1889: 121. 1893: 32. 1899: 127. 1902: 23, 100. 1903: 48. 1908: 58. Københavns Rigger Co. 1920: 185. Københavns Rullegardinfabrik ved Johan Marius Nielsen. 1923: 259. Københavns Rullegardinfabrik ved Johan Marius Nielsen. Frederiksberg. 1920: 228. Københavns Rundkørsels Kompagni, Aktiesel­skabet. 1910: 147. Københavns Røghætte-Fabrik og Lager ved J. C. Frandzen. 1903: 176. 1924: 26. Københavns Rør-og Fittingslager, Aktieselskabet, Frederiksberg. 1909: 178, 282. 1911: 297. Københavns Sadelmager iSIagasin ved Wm. Kje­rulf. 1921: 234. 1924: 271. Kjøbenhavns Sattiansfabrik. 1889: 251. Københavns Sandblæseri og Glas-Skiltefabrik ved G. Madsen, jun. 1905: 24. Kjøbenhavns Sandcementfabrik. 1900: 85. Kjøbenhavns Sandkagebageri ved O. Andersen. 1897: 30. IKøbenhavns Sanitets-Lager ved Georg Jensen. 1920: 10. [Københavns Satsfabrik ved Jørgensen og Holm­gren. 1921: 10. ••Københavns Seglmærkefabrik ved P. Seidel. 1922: 127. 1924: 246. [Københavns Seglmærke-Fabrik S. Thorup. 1924: •• 246. . Københavns Selefabrik ved H. C. Larsen. 1918: 136. ^ Kjøbenhavns Sennepfabrik, Chr. E. Christiansen. 1910: 54. Kjøbenhavns Shawlsmagasin. 1889: 34. Københavns Skarnkassefabrik, Evald Nielsen. 1923: 277. Københavns Skamkasseforsyning, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1908; 93. Københavns Ske-Fabrik ved Axel Prip. 1912: 180. 1918: 233. Kjøbenhavns Skibssalgs Bureau ved Charles Hvilsom. 1897: 124. 1908: 161. 1911: 995. 1918: 11, 116. Københavns Skiltefabrik ved Alex. Arentzen. 1916: 404. Kjøbenhavns Skiltefabriks Glasskilte-Assurance ved Emil Hansen. 1903: 30. Kjøbenhavns Skiltemagasin ved Axel Andersen. 1904: 20. Københavns Skilte Ren-og Vedligeholdelses­kompagni, Aktieselskabet. 1905: 249. Kjøbenhavns Skjortefabrik ved Reinholt Grau. 1924: 221. •Københavns Skjortefabrik, Joh.L.Torp. 1921: 85. 1924: 216, 221. Kjøbenhavns Skotøjsfabrik, W. Hansen & Co. 1899: 21, 146. Københavns Skotøishus ved Mathilde Jespersen. 1919: 289. Københavns Skovfrøkompagni ved P. Nielsen og Hermann Nielsen. 1911: 261. Kjøbenhavns Skraatobaks Fabrik ved Carl Jensen. 1899: 22. Københavns Skærve-og Gmsforretning, Aktie­selskabet. 1910: 29. 1913: 259. Københavns Slagterlavs Margarinefabrik, Aktie" selskabet. 1913: 288. Kjøbenhavns Slips-og Lintøjsfabrik ved N. Jøger­sen. 1905: 47. Københavns Sløjdmagasin, R. J. Kinzi & Co. 1900: 54. Københavns Smergelfabrik ved Oscar Weite­mej'ers Efterfølgere. 1917: 57. 1918: 8. Kjøbenhavns Smørdepot ved N. C. Nielsen. 1892: 23. Kjøbenhavns Smørforsyning ved W. Hansen. 1892: 107. Københavns Smørhandel Carl M. Jakobsen. 1924: 86. Kjøbenhavns Smørkompagni ved Brynoldt & Co. 1902: 103. 1903: 5. Kjøbenhavns Smør-Kompagni ved J. Nielsen & Co. 1903: 98. 1904: 84. Kjøbenhavns Smørlager, J. Riittgers. 1916: 242. Københavns Smørrebrødsfabrik, N. H. Thingvad. 1921: 161. Kjøbenhavns Sodafabrik ved Fritz Heick. Frede­riksberg. 1900: 143. Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Aktieselskabet. 1907: 84. 1911: 64. 1915: 105. 1916: 143. Københavns Soya-og Couleurfabrik ved V. Røers. 1918: 289. Kjøbenhavns Spandelager ved A. U. Jersin. 1903: 75. Københavns Special Linoleumsforretning v/ Carl Pedersen & Co. 1924: 242. Kjøbenhavns Speditions-og Transport-Kompagni, Aktieselskabet. 1899: 3. 1903: 71. 1907: 192. Københavns Spejlfabrik ved Victor Helgenæs. 1923: 88. Kjøbenhavns Spillekortfabrik og lith. Etablisse­ment, Aktieselskabet. 1896: 128. Kjøbenhavns Spise-og Vandstelsforretning, C. Drewes. 1891: 109. Københavns Sportsmagasin ved Ferd. S. Bahn­ sen. 1912: 5. Kjøbenhavns Spritfabriker, Aktieselskabet. 1896: 49. 1897: 140. 1900: 142. 1904: 168. 1907: 90. 1910: 232. 1913: 149. 1916: 355. Københavns Sprøjtefabrik ved F. O. T. Tidstrøm. 1907: 259. 1918: 289. 1921: 184. Københavns Staniol Industri ved J. A. Gjersøe. 1920: 162. Kjøbenhavns Stearinlysfabrik. 1899: 113. 1900: 143. Københavns Stempelfabrik, E. Winkler. 1908 211. Kjøbenhavns Stenforretning ved Heyman og Klein. 1903: 138. 1908: 140. Kjøbenhavns stenografiske Institut, Stenografisk Forlag ved J. M. Jørgensen. 1906: 129, 251. Kjøbenhavns Stevedore Comp. v/ S. Olsen. 1924: 194. Københavns Stevedorings-& Bunkerkuls-Agentur-Forretning ved C. A. Holm. 1916: 248. Københavns Stokkefabrik, Th. Jacobsen. 1915: 244. Kjøbenhavns Stolefabrik, H. C. Pedersens Efter­følgere. 1900: 38. 1912: 3. Kjøbenhavns Straa-og Filthattefabrik, Aktiesel­skabet. 1902: 48. 1906: 50. 1911: 35, 126. 1912: 304. Kjøbenhavns Strikkemaskinefabrik ved Jens Sø­rensen. 1890: 14. Københavns Strømpefabrik ved Peter .Sørensen. 1916: 9. Kjøbenhavns Strømpemagasin, F. Haastrup. 1908; 62. Kjøbenhavns Stukfabrik ved H. Garde. 1896: 18. Kjøbenhavns Stukkatur Etablissement ved H. P. Hansen. Frederiksberg. 1895: 137. Københavns Støbegodslager ved L. C. Pedersen. 1912: 98. 1923: 54. Københavns Støvsngerkompagni, Aktieselskabet. 1912: 214. Københavns Sukkerraffinaderi, Aktieselskabet. 1913; 63. Kjøbenhavns Sukkervarefabrik ved Axel ^Itlnz­berg. 1891: 87. Kjøbenhavns Svampe Import, Hauen-Limkilde. 1912: 120. Københavns Svampelager ved Tonny Poulsen. 1909: 86. Kjøbenhavns Svineslagteri. 1889: 96. 1893: 122. 1894: 43. 1917: 96. Kjøbenhavns Sæbefabrik, Louis & Holger Han­sen. 1904; 168. Københavns Sæbehue, Aktieselskabet. 1914: 105. Københavns Sæbeudsalg, Aktieselskabet. 1913= 204. Københavns Sæbe og Kemikaliefabrik ved P. Steen Hansen. 1922: 169. Kjøbenhavns Sække-Kompagni ved Jørgensen & Co. 1902: 49, 187. Københavns Sækkelager og Dansk Presenning, fabrik, Aktieselskab. 1913: 149. 1914: 304. 1917: 310, 401. Kjøbenhavns Talgsmelteri, Joh?. P. Larsen. 1924: 84. Kjøbenhavns tekniskeMaskinhandel ved A. Peder­sen. 1896: 142. Kjøbenhavns teknisk-kemiske Laboratorium, limi­ted, Amager Birk. 1897: 125. Københavns Telegrambureau, Aktieselskab. 1918: 12. Københavns The og Konserves Depot ved Jens Andersen. Frederiksberg. 1915; 26. Københavns Tin-& Blyvarefabrik, Arendal Peter­sen. 1921: 211. Københavns Tjærefabrik, H. Jiirgensen. 1916: 13_ Kjøbenhavns Tobaksfabrik ved Carl D. Madsen. 1892: 12. Københavns Translatørskoles og Sproginstituts sproglige Forlagsboghandel ved Eeinholdt Kall­moes. 1911: 125. Københavns Tricotage Magasin, V. O. Jessens Efterfølger v. Th. Nielsen. 1918; 260. Københavns Trædrejeri, P. A.Parsfelt. 1922: 201. Kjøbenhavns Træimport-og Kommissionsforret­ning, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1905:252. Kjøbenhavns Trælasthandel, Aktieselskabet. 1896: 163. 1898: 193. 1900; 96. 1902; 131. 1906; 130. 1907: 8. 1908: 210. 1910: 33. 1911: 233. Kjøbenhavns Trætørrings-Anstalt. 1889; 123. Kjøbenhavns Træuld-& Listefabrik ved Axel A. Havgaard & Co. 1898: 158. 1900; 110. Københavns Trævarefabrik ved Einer E. Neerbek. 1918: 233. Kjøbenhavns Tæppe Import ved F. Hansen. 1922: 201. Kjøbenhavns Tæppelager, F. Hansen. 1915: 215. 1919: 3. 1922: 175. 1924: 2. Københavns Tøj-Depot ved Th. Rasmussen. 1911: 68. Københavns Tøjmagasin ved O. Johansen. 1917: 242. Kjøbenhavns Tøjsko-Forretning ved Alfred Lieb­mann. 1898: 192. Kjøbenhavns Tømmerhandel, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1910: 232. 1916: 14, 49, 1919: 125. *København8 Uddampnings-og Desinfektions­anstalt, Niels Jensen. 1912; 95. 1924; 106. Københavns Uddampnings-og Desinfektionsan­ stalt ved Niels Strandmose. 1924: 106. Kjøbenhavns Uhrlager vedN.Hemmingsen.1919:5. Københavns Uldtæppelager ved H. Hansen. 1914: 72. Københavns Vadsækkefabrik ved Henry Hart­mann. Frederiksberg. 1922: 178. Københavns Vaffelconditori F^ngelbrecht Nielsen. 1922: 126. Københavns Valuta-Kontor ved Emilius Nielsen. 1921: 160. Københavns Varehus, Joh. Ubbesen. 1905: 156. Københavns \'are-og Forretnings-Vejviser ved E. Rosen og Fr. Larsen. 1903: 159. Københavns Varemagasin, Aktieselskab. 1916: 243. Københavns Vare-Rabat-Kompagni, Aktiesel­ skabet. 1898: 158. Københavns Vare-Udsalg, Aktieselskabet. 1913: 148. Kjøbenhavns Vexel-og Obligationsbank ved Carlsen. 1895: 135, 150. Københavns Vildthandel ved Einer Sams. Fre­ deriksberg. 1918: 189. Københavns Villakontor, Chr. Rahlff. 1909: 226. Københavns Vinauktioner, Chr. Andersen. 1914: 5. Københavns Vindmotorfabrik ved Gram. 1912; 149. Kjøbenhavns Vindues Udstillingslager, Fr. Peter­sen. 1901: 143. Københavns Vinduesudstyrsfabrik, Aktiesel­skabet. 1910; 56. Københavns Vinforsyning ved Wulff Nathan. 189(5: 08. Kjøbenhavns Vinhus ved Jesper Willadsen. 1902; 148. Københavns Vinimport ved L. Poulsen. 1910; 256. 1919: 121. Kjøbenhavns Vin-Kompagni ved Johan Petersen & Co. 1910; 207. 1913; 7, 62. Københavns Vognfabrik v. A. & V. i^ielsen. 1920: 101. Kjøbenhavns Vognfjederfabrik ved M. C. Søren­sen. 1890; 110. 1904; 188. 1911: 189. Kjøbenhavns Vognsmørelse-Fabrik ved Ida Ham­mer. 1893; 88. Kjøbenhavns Voxdugsmagasin. 1889: 102. 1892; 3. 1893; 12. Københavns Vridemaskinefabrik ved A. Dølling. 1900; 56. Kobenhavns Vulkaniseringsanstalt, H. Ad. Sin­ding & Co. 1921; 113. Kjøbenhavns Vægtfabrik ved Planch Jensen. 1913; 149. Københavns Yacht-og Motorbaads Værft, Aktie­selskabet. 1918: 51. Kjøbenhavnske Forstæders Bank, De, Aktiesel­skabet, Glostrup. 1902; 134. 1903; 218. 1909: 231.1910:322. 1913; 127. 1916:154. 1917:19. Kjøbenhavnske Genforsikring, Den, Aktieselska­bet. 1916: 324. 1918; 258. Kjøbenhavnske Haveselskab, Det, Aktieselskabet. 1893: 3. 1894; 4, 104. 1895; 165. Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, Det, Ak­tieselskabet. 1915:109. 1916: 73,324. 1917; 12. Kjøbenhavnske Slagteres Talgsmelteri, De, ved J. C. G. Howitz. 1895: 56. Kjøbenhavnske Sø-Assuranceforening (limiteret), Den. 1889; 269. 1891: 24. 1897; 32. 1903; 29. 1904: 3. 1905; 91. 1910: 57. 1911; 38. 1916: 4. 1919: 315. 1920: 51. 1922: 242. 1923; 230. Københavnske Væveriers Udsalg, De, ved C. J. Bjørnelund. 1907; 87. Kjøbkes Reproduktionsanstalt. 1921; 86. Kjødvarefabriken, Aktieselskabet. Odense. 1900: 197. Køge Aktiebryggeri, Aktieselskabet. 1889; 281. 1890: 26. 1892; 131. 1897: 33. 1906: 83, 158. 1908; 65. Kjøge Andelssvineslagteri. 1897; 110,177. 1898; 160. 1900: 40. 1911: 104. 1913; 260. 1914: 75. 1923; 213. Kjøge Bank, Aktieselskabet. 1905; 207. 1906:136. 1907: 143. 1915; 139. Kjøge Dampmølle, AktieselskaV>et. 1898; 110. 19(J0; 79, 177. Kjøge Exportaktieselskab. 1910; 11. Køge Farve-og Tapethandel. 1923: 89. I Køge Installationsforretning ved Ole Olsen. 1923; 141. Kjøge Kaffe-og Thehandel ved L. P. Lorentzen. 1915: 251. Kjøge Kaffe-og The Import ved A. Mortensen. 1919: 45. Køge Materialhandel, A. Nielsens P^ftflg., Aug. Colding, cand. pharm. 1911: 299. Kjøge ny Kaffe-og Thehandel ved P. Jørgensen. 1904: 209. Køge ny Materialhandel ved Johan L. Fursøe. 1912; 159. Kjøge ny Materialhandel ved Chr. Fabius. 1905: 162. Køge nye Kontantforretning ved J. Frederiksen. 1903; 120. Kjøge Osteforretning ved Hans Jørgen Sørensen. 1900; 178. Kjøge Smørforretning. 1903: 162. Kjøge Smørforsyning ved Jens Carl Jensen. 1899; 185. Køge Theater-og Forsamlingsbygning samt Vallø Strandhotel, Aktieselskab. 1909; 151. Kjøge Trævarefabrik ved Jacobsen. Kjøbenhavn. 1918: 285. 1924: 220. Kjøge Vogn-og Automobilfabrik ved Oluf Chr. Jacobsen. 1919; 150. Kjøge Vognfabrik og -magasiner ved Johan Pe­tersen. 1901; 196. Kjøge yEgexport ved Hans Jørgen Sørensen. 1902; 212. Køgevejens Entreprenørforretning ved E. Bech. 1921; 113. *K]ølbye, Theodor. 1890: 69, 70. 1891; 39. 1903-74. 1905; 251. 1909; 202. 1916: 356. 1917; 433. 1924; 26. Kjølhede, Th. 1917; 50. 1922: 221. 1924: 107. Kjølstad, Holger. 1916; 147, 182. Kjølstad, Victor, Aktieselskabet. 1907; 232. *Kjøng Fabrik. København. 1889; 37. 1892: 95. 1902; 186. 1913; 228, 1914: 141. 1919: 117. 1921; 62. 1924; 244. Kjøng Sogns Brugsforening. 1903: 55. 1904: 52. 1905; 11. 1906; 36. 1907; 39. 1908: 40. 1909; 41 1910: 42. 1911: 46. 1912: 47. 1913: 40. 1914: 48. 1915: 31. 1917; 68. 1918: 68. 1919: 103. 1920; 60. 1923: 195. Kjøng Sogns og Omegns Sparekasse. Glamsbjerg. 1924; 37. Kjøng Sogns Sparekasse. 1889; 5. 1892; 63. 1894; 72. 1895; 79. 1899; 116. 1903; 163. 1908; 194. 1919; 236. 1920; 210. 1921; 215. Kjørboe, F. W., & Co. 1889; 115. 1892; 83. 1909; 143. Kjørup, H., & Co.s Efterfølger, Aktieselskabet. 1913; 30. 1916; 5. 1917; 348. 1918: 184. 30 Klagstorp Kalkbrotts Aktiebolag. 1897: 105. 1898; 107. Klakring Brugsforening. 1921; 255, 1923: 72. Klakring Samlingshus, Aktieselskabet. 1898: 153. Klank, Hans Peter. Aarhus. 1919; 135. 1921:24. Klee & Schack. 1921: 4. Klees, Poul, Efterfølger Sowton Poulsen. Frede­ riksberg. 1921; 264.^ Kleffel, Waldemar. 1889: 424. Klein, Em., & Co. 1890: 82. 1891: 132. Klein, H., I. Rasmussens Eftf. Esbjerg. 1922:18. Klein, Johs. M. 1916: 399. 1922: 45. Klein, Victor, & Cu. 1917: 356. 1918: 284. Klein, Viggo A. 1900: 7. 1906: 28. Kleins Forlag, Camilla Klein. 1890: 70. Kleins, Carl, Efterfølger. Aarhus. 1912; 138. Kleins, Louis, Efterfølger. 1889: 240. 1894; 128. 1902: 23. 1913: 290. Kleins Rudolph, Efterfølger, Th. Sørensen. 1890: 63. Kleinert, J. B., Rubber Company, New York, North European Agency ved Alexander AVar­burg. 1923: 3. Kleinert, Robert. 1912: 212. 1914: 7. 1920: 103. 1922: 177. 1924: 270. Kleinsmede-, Motor og Cykleforretningen Kron­hjorten, ved J. J. Janholm og V. C. Jensen. Holbæk. 1905: 255. Kleinsorgs, Max, Kunst-og Kobbertrykkeri, Ak­tieselskabet. Frederiksberg. 1908: 36. 1910: 152. 1914: 9, 174. Kleis, Georg. 1918: 185. Kleis, Valdemar. 1889: 256. Kleisdorffs, M., Efterfølgere G. Kolding & Co. Randers. 1907: 253. 1909: 133. Kleitrup kontante Herreekviperingsforretning i Kleitrup, Aktieselskabet. 1911: 226. Kleitrups Maskinsnedkeri,Aktieselskabet.1913:20. Klejs og Omegns Brugsforening. 19l3: 173. 1915:42. 1917: 86. 1918: 83. 1920: 76. 1921: 79. 1922: 66. 1924: 46. Klem & Kriiger. 1890: 111. Klem, Charles. 1897: 105 (3 Anm.), 122, 124. 1900; 7. Klem, Charles Conrad. 1889: 108, 116 (2 Anm.). Klemps Efterfølger, A. Schou. 1896; 163. Klemps, A., Blomsterhandel. 1896; 97, 98, 113. Klenows, W., Sønner. 1901: 77. 1902: 3. 1918: 135. 1920: 203. 1922: 6. Kliatschko, Theo. 1906: 154. 1915: 188. 1919: 199. Klim Sogns Brugsforening. 1914: 293. Klindt, Christian Albert. Esbjerg. 1918: 249. Klindt, H. 1914: 220­Klindt, Henrik. Svendborg. 1905; 55. Khngemann, G., & Co. 1895: 107, 118. 1906: 79. 1913: 61. 1923: 111. Klingenbergs Manufakturforretning. Odense. 1889: 316. Klingenbergs Mejeriudsalg ved Th. Han.sen. Odense. 1900; 61. Klingsey og Levin, Aktieselskab. 1909: 308. 1913: 155, 178. 1916: 327. Klingseys, Georg, Efterfølger. 1900: 54. >Klintes< Forlag, Just Thorning. 1923: 230. Klintebjerg Fabrikker ved Georg Andersen. 1919; 209. Klintebjerg Handelsetablissement ved V. Frede­ riksen. 1905: 257. Klinten, Aktieselskabet. 1906: 101. Klippen, Aktieselskabet. 1911: 131, 260, 318. Klitgaard og Nielsen. Frederiksberg. 1905: 161. Klitgaard, C., & Søn. Nørresundby. 1920: 16. Klitgaard, H., & Co. 1889:269. 1903:3. 1912:304. Klitgaard, L., Aktieselskab. Nørresundby. 1916: 341. 1917; 30, 112. 1918: 72. Klitgaard, Th. Hals. 1889; 344. Kloch & Børsch. 1900: 112. 1906: 249. 1924; 243. Kloch, E., & Co. Skive. 1917: 115. 1919: 184. Klochs, Chr., Efterfølger, Ole Petersen. Odense. 1903; 183. Klodsemager Gormsens Efterfølgere ved Larsen og Jørgensen. Assens. 1904: 113. Klokkemose Teglværk, Aktieselskabet. Kettinge. 1913: 241. Klokker, Th. & Co., Aktieselskab. 1911: 38. 1913; 205. 1915: 52. 1916; 215. 1917; 437. Klokkerholm Afholdshotel, Aktieselskabet. 1920; 90 Klokkerholm Manufakturforretning ved Anton Chemnitz. 1921; 221. Kloster & Eskildsen. 1923; 208. 1924; 30. Kloster, Vilhelm. Aarhus. 1901: 13. 1902: 15. Klostergaard, P. C., & Co. Thisted. 1889: 351. Klubben, Aktieselskabet. Rønne. 1903: 182. 1913: 215. 1917: 23. Klyhn, Carl. Nørborg. 1921; 312. Kliiwer, Ernst Chr. Tønder. 1921; 313. Klæbel, Viggo. 1906; 51. 1911: 237. 1916; 147. Klædedepotet ved Carl J. Christensen. 1895: 118. Klædefabriken, Aktieselskabet. Frederikshavn. 1908; 222. Klædefabrikernes Udsalg ved Philip Hansen. 1901: 96. Klædehuset Aarhus ved K. A. Wassmann. 1923: 208. Klædehuset Svanholm ved M. Stabell. Frede­riksberg. 1905: 207. 1906: 8. Klædehuset ved Laurits Jensen. Aarhus. 1904: 159. Klæde-Importen ved K. A. Rasmussen. Odense. 1921: 43. Klædemagasinet ved C. Aistrup. 1905; 45. Firmafortegnelse: Kl—Kn. ccxxxv Klæder skaber Folk v/ Kjær. 1923: 28. >Klædeskocentialen« ved M. Rogtell. 1924: 146. Klædeskofabriken >Dagmar< ved C. Chr. Jør­gensen. 1921: 160. Klædeskofabrlken Danmark v/ Lauritz Jensen. 1923: 84. Klædeskofabrikken Expres ved N. C. H. Tybjerg. 1916: 323. Klædeskofabriken Godthaab,Aktieselskabet. 1916: 183. Klædeskofabrikken Jyden ved M. Madsen. Brande. 1918: 281. Klædeskofabrikken Jyden ved M. Madsen. Give. 1918: 281. Klædeskofabriken ved H. Levin. 1893: 66. Klædeskofabriken Prima, Aktieselskabet. 1908: 59. Klædeskofabriken Skandia, Aktieselskabet. 1906: 195. Klædeskofabriken Stabil ved Tb. Hansen. 1919: 71. Kløver-Byggryn-Fabriken Danmark, Aktieselska­ bet. 1913: 205. 1915: 48. Knabrostrædes Skilte-Fabrik, Søren Olesen. 1902: 185. Knabstrup Teglværk, Aktieselskabet. 1897: 109. 1902: 152. 1910: 227. 1917: 406. Knabstrup Teglværk, Villars Lunn. 1910: 227. Knak, Chr. Aarhus. 1921: 273. Knaks, Peter, Eftlg. ved Carl Petersen. Kolding. 1920: 196/197. Knap, Th. A. 1917: 8 1920: 30. Knap's, C., Sønner. Silkeborg. 1899: 69. 1903: 226. 1909: 48. 1910: 219. Knapfabriken Haima, Aktieselskab, St. Jørgens­bjerg Sogn. 1916: 288. 1917: 251. Knarreborg Brugsforening, Aktieselskabet. 1896: 151. 1898: 148. 1902: 194. 1903: 164. 1904: 175. 1905: 236. 1906: 182. 1908: 219. 1910: 104. 1914: 3]3. 1917: 24, 447. 1921: 20. Knaurs, Paul, Depot ved F. Gløde. 1907: 139. Knebel Roelsø Sogns Spare-og Laanekasse. 1889: 216. 1894: 64. 1898: 102. 1899: 106. 1904: 120. 1908: 156. 1911: 178. 1912: 171. 1915: 124. 1919: 189. Kneipp-Kaffe Fabriken (Kathreiner's Patent), Aktieselskabet. 1897: 30. Kniv-Magasinet, K. Mateli. Aalborg. 1919: 183. »Knivmagasinet Perfect« ved Jobs. Aagesen. 1922: 262. Knock, J. E., & Co.8 Efterfølgere. 1889: 271. Knolis, E., Efterfølgere, Brd. Petersen. Aarhus. 1911: 334. Knoop, J. P. M., & Co. 1901: 56, 76. Knudsen og Bertelsen. 1903: 216. Knudsen & Co. 1889: 269. 1921: 161. I Knudsen og DuuS, Avnbøl. 1922: 195. I Knudsen og Hansen. Randers. 1921: 75. 1923: I ^ 17. Knudsen & Homaa. 1919: 95. Knudsen & Jensen. Kolding. 1894: 66. Knudsen & Jørgensen. Slagelse. 1921: 121. Knudsen & Nielsen. Frederiksberg. 1922; 101. Knudsen ^ Skjoldborg. Esbjerg. 1923; 73. Knudsen og Tobiasen. Viby. 1918; 168. Knudsen & CarlVerdich, Aktieselskab. 1912: 149. Knudsen & Wellejus. Frederikshavn. 1923: 42. Knudsen, A. Skive. 1924: 117. *Knudsen, A. Blume. 1916: 151. 1919: 226. 1924; 218. Knudsen, jun., Andreas. 1897: 193. Knudsen, C. Frederiksberg. 1920: 11. Knudsen, Chr. 1923: 188. Knudsen, C. C., & Co. 1898: 54. 1899: 198. Knudsen, C. F., og V. Heibroch. 1921: 160. Knudsen, C. F. M. 1908: 3. 1919: 229. Knudsen, C. H., & Co. Næstved. 1890; 53. 1891; 5. Knudsen, C. J. S. 1889: 271. 1890; 71. Knudsen, Cornelius. 1889: 242. 1912: 11, 268. 1915: 160. 1916: 281, 397. 1917; 173, 397. 1918; 117. 1921: 161. Knudsen, Cornelius, Filial. Aarhus. 1917: 397. 1918; 288. Knudsen, Cort, & Co. 1889: 254. Knudsen, E. N. Haderslev. 19i'l: 107. Knudsen, Edm. 1913: 256. Knudsen, Edm. Gentofte Kommune. 1923: 35. Knudsen, F. L. 1894: 125. Knudsen, Hans. 1889: 263, 424. 1896: 81. Knudsen, Hans. Svendborg. 1907. 15. Knudsen, Hans R. 1917: 394. Knudsen, J., Aktieselskab. Faaborg. 1902; 215. Knudsen, J., Metalvarefabrik, Aktieselskab. 1916; 145, 151, 249. 1917: 7. Knudsen, J., og Søn. Vordingborg. 1905: 186. Knudsen, J. P., & Søn. Horsens. 1889; 374. 1902; 121. Knudsen,JensTheilmann,Aktieselskabet. Nyborg. 1908: 250, 284. Knudsen, jun.. Joh. 1889: 249. Knudsen, Johs. 1917; 244, 279. Knudsen, Jørgen. Vindblæs. 1895; 65. Knudsen, K. K., & Co. Galvaniseringsfabrik. Frederiksberg. 1921: 63. Knudsen, Knud, Aktieselskabet. 1893: 56. 1897; 107. 1898; 144. 1914: 7. Knudsen, Knud, Aktieselskab. Skive. 1903: 129. Knudsen, Knud C. 1917: 50. 1923: 236. Knudsen, Laur., mekanisk Etablissement, Aktie­ selskab. 1917: 209. Knudsen, O., Aktieselskabet. 1916: 7. Knudsen, O., Smith. Struer. 1914; 213. CCXXXVI Firmafortegnelse: Kn—Ko. Knudsen, Oluf. 1920: 7. Knudsen, P. & Søn. 1914; 305. 1919; 99. Knudsen, P., & Søn. Vordingborg. 1911: 139. 1923: 241. Knudsen, Paul, & Co., Aktieselskab. 1917; 308. Knudsen, Peter. 1907; 166. Knudsen, Peter. Næstved. 1912: 310. 1913; 39. Knudsen, Peter, & Co-Skive. 1924: 41. Knudsen, S., & Co. 1889; 114. Knudsen, S., Blomsterimport. Padborg. 1924:238. Knudsen, Simon E., & Co. 1912; 4. 1915: 49, 52. Knudsen, Theodor. Kolding. 1918: 109. Knudsen, W. 1909; 225. 1921; 206. Knudsen, William, Aktieselskabet. Aarhus. 1913; 328. Knudsens, A., Læderfabrik, Aktieselskabet. Ebel­toft. 1903: 227. 1908; 228, 1916; 423. 1917: 231, 338. 1919; 58. Knudsens, A. P^fterfølger. 1891; 96. 1892: 118, 130. 1893; 99, 100. Knudsens, Christen, Enke. Tølløse St. 1914: 15. *Knudsens, E. N., Efterf., M. og Th. Voss. Haders­lev. 1922: 116, 237. 1924; 238. Knudsens, Ed. Aug., Eftf. 1916; 80. 1923; 257. 1924; 2. Knudsens, Edv. Aug., Efterfølger. 1901: 5. Knudsens, Ferdinand, Efterfølger. 1890; 62. Knudsens, H., Enke. Køge. 1917: 284. Knudsens, Hans, Jern-og Staalforretning (Aktieselskab^ Svendborg. 1901:26. 1910:214. 1913; 239, 266. 1916; 377. Knudsens, Hans, Jern-og Staalforretning v. Hans og Holger Knudsen, Svendborg. 1920: 61. 1921: 192. Knudsens, Joh. J., Enkes Efterfølger, Olaf M. Knudsen. Aarhus. 1914; 252. Knudsens, John, Bog-og Papirhandel, Aktiesel­skabet. Odder. 1911; 253. Knudsens, K., Efterfølger. 1902; 208. Knudsens, Laur., Installationsforretning, Aktie­selskabet. 1917; 355. Knudsens, Martinus, Eftfl. ved H. Nicolaisen. Maribo. 1917; 109. Knudsens, N., Enkes Efterfølger. Holstebro. 1906; 45. Knudsens, N., Møbelforretning, Aktieselskab. Aarhus. 1910; 78. Knudeens, N. P., Træ-og Finérhandel. Odense. 1919; 273, 274, 299. Knudsens, P., Efterfølgere, S. & Th. Christensen. Aalborg. 1920: 170. Knudsens, P., Efterfølgere ved Edv. Schnedler Sørensen. Stenlille. 1913: 129. 1916: 223. "Knudsens, P. jNL, Barnevognsfabrik. 1905: 6. 1908; 142. 1912; 298. 1913; 229. 1914: 69. 1915: 103. 1924; 196. Knudsens, P. M., Efterfølger, Barnevognsfabrik,. Aktieselskabet. Frederiksberg. 1915; 276. 1916: 219. 1917; 136. Knudsens, Peter, Efterfølger. 1902; 78, 79. Knudsens, Th., Efterfølger. 1901; 6. Knudsens, Thomas P., Efterfølger ved Vilh. F. Jensen. Herning By. 1903; 90. Knudsens, W., ^Maskinfabrik. Horsens. 1924; 16, Knudstrup Brugsforening. Thorning. 1889; 199. 1890; 19. 1891; 32. 1892; 17. 1893; 18. 1896: 12. 1897: 25. 1898: 65. 1899; 31. 1900; 66. 1904; 77. 1905; 81. 1912: 200. 1914: 182. 1915; 199 1923: 150. Knudtzons, Fr. G., Bogtrykkeri ved Fr. G. Knudtzon ogO. Enevoldsen. 1893:2. 1917:310. 1923; 258. Knutsson, A. C. ct J. 1909; 32. Knutzen og Jensen. Sønderborg. 1922: 24. Kobberstikhuset Kunst-Antikvariatet. Martin Pe­tersen. 1916: 178. Koch & Vogler. Aalborg. 1889; 177. Koch, Axel K. B. 1917; 278. Koch, Bernhard, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 14. Koch, J. Chr., Emil Aarsleffs Eftf. Næstved. 1898; 60. Koch, Louis, & Co. 1924; 54. Koch, Mathias M. 1889; 32. Koch, N., Aktieselskabet. 1898: 126. Koch, S. W. Aalborg. 1918: 98. 1920; 64. Koch, Theo., & Co. 1889; 112 (3 Anm.). 1896: 4 (2 Anm.). 1898; 72, 73. 1901; 57 (2 Anm.). 1909: 144. 1915; 272. 1920: 118. 1921: 9. 1924: 83. Kochs, Aage, Efterfølger. 1916: 183. 1920; 119. 1923; 190, 210. Kock, Jens Peter Pedersen. Aarhus. 1911: 85. 1912; 82. Kocks, Carl, Efterfølger. 1913; 30. Kodak, Aktieselskab. 1911: 33. Kodan ved J. Dahl. 1908: 186. Koed og Omegns Brugsforening. 1905: 263. 1908; 107. 1910; 84. 1912: 56. 1914; 129. 1918; 105. 1922; 68. Koefoed & Boyes Efterfølger ved Chr. Boye. 1897: 139. Koefoed & Broe. 1900; 95. 1901-95. Koefoed & Co., L. Jacobsens Eftf. 1923: 230. Koefoed, Hauberg, Marstrand & Hehveg, Aktie­ selskabet Titan. 1897; 66. 1900; 110. 1902: 226. 1904; 7. 1911: 318. 1915; 102. 1916: 178. Koefoed & Svendsen. Karlebo Sogn. 1892; 14. Koefod, Asger. 1918: 230. Koefoed, Conrad. 1915; 209. 1922: 170. Koefoed, J. P., & Co. 1902-48, 169. 1904; 22, 66. Koefoeds, H. P., Eftfl. A. Vinther. Randers. 1924; 139. ''*Koefoeds, P. H., EftH. Fr. Eriksen. Randers. 1909: 49. 1924: 43, 139. L Koefoed-Johnsen & Co. 1919: 169. 1921: 259. [Kofod & Hass. 1923: 166. L Kofod, Aug., & Co. 1902: 50. 1907: 283. 1911: 3. 1923: 162, 257, 261. 1924; 2. Kofod, Chr. Hasle. 1908: 70. Kofoed & Koch. Rudkjøbing. 1917: 370. : Kofoed, J., & Co. 1889: 122. 1897: 88, 174. ; Kofoeds, Theodor, Efterfølger, Martin Jensen. Rønne. 1895: 168. ! Koh-i-Noor, Aktieselskab. 1910: 5. Koh-i-Noor, Aarhus, Aktieselskabet. Aarhus. 1907: 76. Koh-i-Noor ved Chr. Hansen. Odense. 1906: 111. Koh i Noor Juvelen, J. Bernth Jensen. 1917: 353. . Kohl, S. V. 1916:315. Kohl, S. V. Aarhus. 1901; 68. *Kok, Søren, & Co. 1921: 11. 1924; 26. Kok, Søren, & Co., Theodor Kjølbj'es Eftf. 1924: 26/27. Kok-Jensen, A. Korsør. 1912: 188. Kolbe, Wald., Aktieselskabet. 1903: 233. ^ Kolby og Omegns Bi-ugsforening. 1910: 183. 1921: 190. 1923: 214. Kolbye, Chr. 1892: 22. Kolbye, H. P. 1898; 36, 108. Kolbyes, E. A., Eftflg. v. Frøken Jenny Hansen. Frederiksberg. 1919: 200. Kold, Johan S. Frederiksberg. 1916: 186. Kolds, Joh. S., Efterfølger. 1910: 2S7. Kolding & Levinsen. 1919: 65. Kolding Aale-Im-& Export ved G. & "W. Chri­ stensen. 1924: 101. Kolding Aktieteglværk, Aktieselskabet. 1900: 91. 1907: 24. Kolding Auktions-og Partivareforretning ved Carl F. Jensen. 1919: 142. Kolding Automobil-Droske-Aktieselskab. 1913: 144. Kolding Automobilfabrik ved H. Chr. Madsen & Co. 1920: 25. 1921: 30. Kolding Automobilhal ved S. Petersen & Co. 1920: 96. Kolding Automobilværksted ved V. Schmidt og Frd. Andsager. 1920: 25. 1921: 154. Kolding Beklædningsoplag ved Niels Tønder. 1890: 118. Kolding Bodega ved P. A. Sørensen. 1923: 272, Kolding Bogtrykkeri ved L. Christensen. 1914: 321. Kolding Brødfabrik ved M. Matthesen. 1897; 169. Kolding Cementvarefabrik ved Beck & Sørensen. 1917: 424. Kolding Cigarfabrik, Aktieselskab. 1906: 215. 1909: 111, 245. Kolding communale Skolers Sparekasse. 1889; 416. Kolding Cykle Lager v. Th. Knudsen. 1920: 221. 1923: 76. Kolding Damp-Teglværk ved Brødrene Hansen. 1912: 118. 1914: 96. Kolding Dampvadskeri ved H. C. Lorentzen. 1924: 166 167. Kolding Fiskeforsyning ved H. Thomsen. 1921: 130. Kolding Fiske-Im-Export ved G. & W. Chri­stensen. 1924: 101. Kolding Flytteforretning ved N. K. Faaborg. 1911: 229. Kolding Folkebank, Aktieselskabet. 1889: 416. 1890: 68. 1903: 114. 1908: 24. 1909: 245. 1911: 284. 1914: 163, 276. 1916: 205, 352. 1917: 197. Kolding Fomiklingsanstalt ved Knud Nielsen. 1907: 158. Kolding, Hans. Aarhus. 1917: 263. Kolding Klædefabrik ved Heinrich Volkert. 1920: 25. Kolding Kur" og Badeanstalt ved H. C. Lorent­zen. 1924: 167. Kolding Laane-og Diskontokasse, Aktieselskab. 1889: 415. 1892: 20, 104. 1893: 110. 1896: 159. 1899; 156. 1903: 209. 1904: 224. 1905: 175. 1909: 52. 1916: 272/273. Kolding Lastcentral ved Legarth & Christensen. 1920: 75. Kolding Lervarefabrik ved L. H. P. Hansen. 1912: 293. Kolding lithographiske Anstalt ved S. W. Bruun. 1894: 25. Kolding Malervareforretning ved Have. 1896: 46. 1904: 61. Kolding Margarinefabrik (Aktieselskab). 1891; 118. Kolding Maskinforretning, Aktieselskabet. 1914: 133, 236. Kolding Maskinskrive-Kontor ved Chr. Th. Niel­sen. 1918: 82. Kolding Materialhandel ved P. A. Sørensen. 1919: 331. Kolding Mineralvandsfabrik, Aktieselskabet. 1902: 126. Kolding Musikhandel ved Hannibal Mai'cus. 1906: 215, 243. Kolding Mørtelfabrik og Kalkværk ved Damkjær, Munkensdam. Seest Sogn. 1907: 279. Kolding Omegns Foderstofforening. 1909: 325. 1918: 206. Kolding Omegns Gødningsforening. 1916: 311. Kolding & Omegns KafEelager ved C. U. Jørgen­sen. 1922: 236. Kolding Revisionsinstitut v/ Jensen Jørgensen. 1920; 177. Kolding Rugbrødsfabrik ved P. W. Klaaborg. 1921; 130. Kolding Sennepsfabrik ved Th. Fischer-Nielsen. 1919: 142. Kolding Skibsværft ved V. Krag-Christensen. 1916: 240. Kolding Soda-og Kokesfabriker. 1903: 68. Kolding Staalbørstefabrik ved Nielsen & Hansen. Kolding Landsogn. 1922: 256. Kolding Stenhuggerforretning og Monumentudsalg ved F. O. Forsberg. 1920: 134. Kolding Stenhuggeri og Gravstensforretning ved Sørensen, Rasch og N. Jensen. 1919; 33. Kolding Strømpefabrik, Aktieselskabet. 1916: 812, 391. Kolding Sukkervare-Fabrik, Aktieselskabet. 1909: 304. Kolding Svane Apotek. 1911: 30. 1914: 236. Kolding Sækkelager ved H. Petersen. 1921; 130. Kolding Tapet-og Farvehandel ved Karl Kristen­ sen. 1924: 76. Kolding The-og Kaffehandel. 1889: 415. 1904; 61. Kolding Trælasthandel ved Peter Lyngbæk. 1921: 154. Kolding Vatfabrik ved C.Christensen. 1919: 309. Kolding Viktualiehandel, B. Jørgensen & Hansen. 1906; 290. Kolding Vinhandel, Aktieselskabet. 1903: 23. Kolding Vinhandel ved J. F. Hornstrup. 1897: 119. Kolding Vægtfabrik ved Brødrene Schmidt. 1917: 123. Kolding Værktøismagasin ved C. Chr. Utzon. 1909: 303. Kolding Ægexport. Aktieselskab. 1917: 343. Kolding Ægpreserveringsforretning ved L. E. An­dersen. 1917: 304. Koldingfjords Dampskibsselskab, Aktieselska­bet. Kolding. 1894; 101. 1915: 296. Koldt & Jespersen. 1907: 28. 1911: 131. Koldt Sogns Spare-og Laanekasse. Kattrup. 1889; 209. 1894: 37. 1900: 167. 1902: 41. 1905: 262. 1906: 188. 1910: 48. 1912: 286. 1915: 323. 1916: 306. 1918; 322. 1922; 87. Kolind-Ebdrup-Skarresøe Sognes Spare-og Laane­kasse. 1892: 114. 1893: 108. 1895; 145. 1896: 138. 1898: 49, 170. 1899; 173. 1900: 168. 1901; 170. 1904; 180. 1905; 245. 1906; 239. 1908:259. 1911:282. 1912:320. 1916: 387. 1917: 157, 380. 1918: 278. 1921: 176. 1924; 261. Kolind Æg-og Produktforretning ved L. E. An­ dersen. 1919: 58. Kolind Ølbryggeri i Kolind, Aktieselskabet. 1906: 240. Kollerup Sogns Spare-og Laanekasse. Hygum. 1889; 417. 1906; 291. 1923: 156. Kolonial-Centralen, Aktieselskab. 1914; 104. Kolonial-Centralen ved J. Als Jensen. Frederiks­ berg. 1916: 330. Kolonial-Centralen ved Vilhelm Meilstrup. Gen­tofte Kommune. 1920: 82. Kolonialcentralen ved P. C. Pedersen. Køge. 1920: 229. Kolonialdepotet, Aktieselskabet. 1912: 218. Kolonial en gros Lager ved Lauritz Andersen. Frederiksberg. 1911: 241. Kolonialforretningen Kronen, Aktieselskabet. 1901; 177. 1903: 216. Kolonialforretningen Lyngeled ved H. Chr. Pe­dersen. Kallundborg. 1914; 245. Kolonialforretningen Reform ved Chr. V. K. Andersen Lyneborg. Esbjerg. 1902; 95. Kolonialforretningen Taarnborg ved Sophus Mo­gensen. Randers. 1909; 242. 1911: 225. Kolonial-og Hørkramforretningen Fremad, Ak­tieselskab. 1909; 252. Kolonialhandelen Erna, Aktieselskab. 1917: 132. Kolonialhandelen Sukkertoppen ved P. J. Jen­sen. 1903: 95. Kolonialhuset, Aktieselskab. Aarhus. 1917: 418. 1919: 55. Kolonialhuset, Aktieselskabet. 1906: 195. Kolonial-Huset ved E. Arnborg. Roskilde. 1923: 262. Kolonial-Huset ved Sofus Hansen. Skjelskør. 1918: 217. Kolonialhuset ved Emil Nielsen & Co. Odense. 1910; 69. Kolonial-Importen, Aktieselskab. 1914:168. 1917: 312. Kolonialimporten ved Nielsen & Bruun. Seest. 1922; 236. Kolonialimporten i Thisted ved Christen Sønder­gaard Hove og Christen Jacobsen. 1922: 85, jfr. 186, jvf. 1924; 95. Kolonialkompagniet, Aktieselskabet. Aalborg. 1915; 197. Kolonialkompagniet, Aktieselskab. Odense. 1907; 174. Kolonialkompagniet, Aktieselskabet. Randers. 1911: 148, 281. Kolonialkontoret, Aktieselskabet. 1917: 352. Koloniallageret ved J. Petersen. Helsingør. 1914: 244. Kolonialmagasinet, Aktieselskabet. Helsingør. 1907; 290. Kolonial-Magasinet ved Chr. Hyllested. Aalborg. 1899; 101. Kolonial Magasinet ved Laurids Laursen. Aar­hus. 1904: 198. Kolonial Magasinet ved Axel Schrøder. Haslev. 1905: 142. Kolonialmagasinet ved Fr. Rasmussen, kaldet Kvistgaard. Helsingør. 1907; 143, 170. Kolonial-Magasinet ved Chr. Hansen. Svend­borg. 1905: 144. Kolonial-& Kaffemagasinet Esbjerg ved H. B. Clemmensen. 1912: 152. Kolonial-og Mel-Kompagniet. 1905: 136. Kolonial-Pakhuset, Aktieselskab. 1917: 358. Kolonial & Proviantdepotet v. A. Haaber-Bernth. 1921: 59, 236. Kolonialvaremagasinet Suamie, Aktieselskabet. 1912: 212. 1914: 192. Kolonialvarelageret Istedgade 81, Aktieselskabet. 1910: 256. 1916: 398. Kolonihavernes Fællesudsalg ved K. Schultz. Es­bjerg. 1923: 223. Kometen ved Tersløw. 1902; 166. Kommandit Aktieselskabet Emanuel Jensens Monier-og Cementvarefabrik. 1894: 82. 1896: 34. 1897: 48, 87. Kommanditselskabet Rasmus Andersen & Co. Frederiksberg. 1912: 15. Kommanditselskabet Bass Rock. Frederiksberg. 1915: 8. Kommanditselskabet Beldring & Company. Fre­deriksberg. 1914: 243. Kommanditselskabet P. Bentzen & Co. Frede riksberg. 1914: 287. Kommanditselskabet Dansk Vibrations-Kompagni ved A. E. Gall & Co. Frederiksberg. 1909:204. Kommanditselskabet Eliman & Co. Frederiksberg. 1919: 123. Kommanditselskabet E. M. I^riksens Maskinfabrik. Nykjøbing p. F. 1901: 46, 149. 1902: 32. Kommanditselskabet Fondin, Voss & Co. 1921: 8. 1922: 222. 1923: 234. Kommanditselskabet Frederiksberg Benzin Com­pagni ved Emil Falck & Co. Frederiksberg. 1908: 10. Kommanditselskabet Indisk Cigar-Import v. K. Dalby & Co. Frederiksberg. 1919: 124. Kommanditselskabet Karl Jørgensens Mode-og Baandhandel, & Co. Frederiksberg. 1912: 184. Kommanditselskabet Jydsk Maskinoplag ved K. Schmidt & Co. Aarhus. 1898: 185. Kommandit-Selskabet Likør-og Essenefabriken Mammut ved Otto Spreckelsen. Viborg. 1924: 184. Kommanditselskabet Martin Meyer & Co. Frede­riksberg. 1913: 65. Kommanditselskabet Odense Klædefabrik ved Meldahl & Co. Odense. 1896: 103. 1904: 73. Kommanditselskabet C. Paulsen & Søn. Kolding. 1917: 196, 343. Kommanditselskabet Aage Ch. Paulsen & Co. Frederiksberg. 1914: 41. Kommanditselskabet J. A. Schønberg & Co. Administration. Frederiksberg. 1911: 162. Kommanditselskabet Spiralen ved Boesen. Ny­købing F. 1910: 160. Kommanditselskabet M. P. Wulffs Efterfølgere. 1919: 69, 226. Kommissionen, Aktieselskabet. 1903: 193. 1905: 137. Kommissions Centralen ved J. Silbermann. 1917: 310. 1919: 265. Kommissionsforlaget, M. M. J. Larsen. 1911: 239. Kommissions-og Auktionsforretningen Thor, Ak­ tieselskab. 1909: 87. Kommissionshuset Non plus ultra. Aktieselskabet. 1908: 266. Kommissionshuset Skandia, Axel Gjedsted. 1905: 138. Kommunalt kontrollerede Pølsefabrikker, De. Aktieselskabet. Slagelse. 1908: 147. Komplet, Aktieselskabet. 1904: 228. Komplex Kierultf, Slagelse Bryggeri, Aktiesel­ skabet. Slagelse Set. Mikkels Landsogn. 1902: 173. 1903: 11, 122, 237. 1912: 161. Komplex Kierulff, Slagelse Konservesfabrik, Aktieselskabet. Slagelse Set. Mikkels Land­sogn. 1902: 173. 1903: 11, 122, 238. 1912: 161. Komus ved A. Ohm. 1908: 185. Konditoriet Westend ved Holger Hansen. Esbjerg. 1919: 111. Konerding, C. 1889: 260. Konerding, C., & Nielsen. 1889: 94. 1918: 261. 1922: 48. Konfekt, Aktieselskabet. 1915; 105. Konfektfabriken Set. Paul Rottbøll & Wissing. 1919: 262. Konfektfabrikken Verona, Aktieselskabet. 1912: 297. Konfektforretningen Drops,Aktieselskabet. Frede­riksberg. 1909: 256. 1911: 69, 162. 1913:319. Konfektforretningen Royal, Aktieselskabet. Hor­sens. 1913: 274. Konfektforretningen Royal v/ M. Pedersen. Hor­sens. 1923: 268< Konfectforretningen Urban ved E. Bentzen. Aalborg. 1918: 271. Konfekthjemmet ved M. Jørgensen. Aarhus. 1920: 238. Konfekthuset ved Thyra Petersen. Aalborg. 1912: 49. Konfekthuset ved Valdemar Pedersen. Aarhus. 1910; 47. Konfektion, Aktieselskabet. Aarhus. 1916: 28. Konfektionsfabrikken Danmark ved Jørgen P. Clausen. Aarhus. 1920: 237. Konfektionsfabrikken (Th. Wittrups Eftf.) ved Ballunn Sørensen. Horsens. 1919; 56. Konfektionsforretningen Dana ved Th. J. Nilsson. 1913: 284. Konfectionsforretningen Danebrog, Carl Høpfner. 1914; 109. Konfektion-sforretningen Danmark ved Bernliard Høy. 1913; 228. Konfektionshuset Flora ved Fr. Larsen. 1907; 165, 283. Konfektionshaset New York, Aktieselskabet. 1906; 197. 1907; 88. Konfektionshuset Nørrebro, Aktieselskabet. 1917; 135. Konfektionslageret, Hans Christensen. 1917; 5. Konfektionsmagasinet, Aktieselskabet. 1917; 437. Konfektions-Magasinet v/ M. Bech. Horsens. 1923: 247. Konfekturefabriken Als ved Charles Nielsen. 1920: 30. *»Konfekturefabriken »Baltic'a< v. Axel Appelrod. 1922: 77. 1924: 52. Konfekturefabriken Baltica ved Mølmark Chri stensen. 1924: 52. Konfekture Fabriken Brikard ved F. Knudsen. 1920; 29. Konfitureforretningen Dannebrog ved V. H.]Meyer. 1924: 52. Konfekturefabriken >Dessert« ved S. A. Damm og Louis Honoré. 1923; 162. 1924: 147. Konfekturefabriken Getion ved L. Larsen. 1921; 207, 287. Konfekturefabriken >Hafnia« ved J. Eriksen og M. Jakolisen. 1921; 286. Konfekturefabrikken Mignon ved F. Køtter. 1922: 176. Konfekturefabriken Ottello ved Ingemann &. Vald. Nielsen. 1919: 225. 1921: 10. Kontektmefabriken »Royal« ved H. Jacobsen & Å. Christensen. 1921: 235. KonFektureforretningen Centium, Indehaver C. Tange. Lyngby. 1923: 261/262. Konfektureforretningen Gotha, Aktieselskabet. 1916; 278. Konfektuieforretningen No Name ved Th. Nielsen. Nørresundby. 1919; 324. Konfektureforretningen Palermo ved M. C. Jen­ sen. Frederiksberg. 1917; 320. Konfektureforretningen Paris,Anna Hviid.1920:50. Konfektureforretningen Schweitz, A. Bencke. 1923; 277. Konfektureforretningen Standard ved Elvira Jo­hansen. Fredeiiksberg. 1914; 174. Konfektureforretningen Ydun ved J. K. Jensen. Aalborg. 1916: 23 jfr. 127. Kongeaaens Damkiiltur, Aktieselskabet. Jedsted 1906: 242. 1908; 50, 81. Kgl. Hofbager Olsens Søn. 1897; 68. 1905; 68, 69. 1913: 204. 1917: 208. 1924; 244, 247. Kgl. Hof-Bøssemager Joh. Poulsen. 1922: 99. Kgl. Hofdekoratør Th. C. Eilertsens Enke. 1892; 12. Kgl. Hofmanufakturhandler Otto Thomsen. 1896: 163. Kgl. Hof-Paraplyfabrikant M. Polack jiin.s Efter­følger. 1904: 43. Kongelig Hof -Vognfabrikant F. C. Schulz. 1893: 2. Kongelige octroierede almindelige Brandassu­rance-Compagni for Varer og Effekter, Det, Aktieselskabet. 1889; 423. 1890; 4. 1891: 52, 108. 1892; 12. 1901: 160. 1911; 292. 1915; 311. 1916; 112. Kongl. oktr. Søassurance Kompagni, Det, Aktie­selskab. 1910: 127. 1911-161. 1912: 95. 1913; 63. 1917: 244. Kongelige Porcelainsfabrik, Den, Aktieselskab. 1911: 293. Kongelige Porcelainsfabrik, Den, Aktieselskab. Frederiksberg. 1912; 13. Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, Den, Aktieselskab. 1911; 292, 293 (3 Anm.). 1913; 210. Kongelige Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, Den, Aktieselskab. Frederiksberg. 1912; 13 (3 Anm.), 14. 1913; 234. 1917; 137 (2 Anm.). 1918: 120. Kongelundens Motorfart, Aktieselskabet. 1914; 141. Kongensgades kontante Herreekviperingsforret­ning ved C. G. Danielsson. Helsingør. 1908; 279. Kongensgades Material-og Parfumehandel ved C. A. Jensen. Odense. 1903; 183. Kongensgades Varehus ved Peter Nielsen. Odense. 1914: 81. Kongeriget Danmarks Brandforsikring. Randers. 1915; 324. Kongeriget Danmarks Genforsikring, Aktiesel­ skabet. Randers. 1917; 37, 265. Kongsbak & Cohn. 1898; 74. 1920; 99. 1923; 260. Kongsbaks, M., Eftfl. ved Ejnar Jørgensen. Fre­derikshavn. 1923; 175. Kongsil, kemisk Fabrik, Aktieselskabet. 1916; 404. Kongstad & Frandsen. 1918; 185. 1920: 51. Konkurrence Udsalget ved Jens P. Larsen. Aarhus. 1909: 75. Konkurrenten, Aktieselskabet. Skive. 19(X>: 199. Konkurrenten ved H. Christiansen. Næstved. 1909: 260. Konkurrenten v/ Orla Pontoppidan Christensen. Odder. 1922: 17. Konkurrenten Griffenfeldt ved F. Rasmussen. 1920: 142. Konkurrenten ved Emil Holst. Randers. 1922: 233. Konkurrenten, Højslev billigste Kontantforretning, Aktieselskabet. 1916: 301. Konkiirrenten ved Jensen. Arden. 1905: 191. 1906: 262. Konkurrenten, Adolf E. Jensen. 1924: 176. Konkurrenten ved M. Kralund. Frederikshavn. 1910: 243. Konkurrenten. Køge. 1923: 60. Konkurrenten ved Martin Rasmussen. Aarhus. 1897: 184. Konkurrenten ved Chr.Riegels. Hjørring. 1906: 18. Konkurrenten ved Viggo Wøldike. Aalborg. 1924: 277. Konservator ved Edv. Dahm. 1907: 112. Konserves-Fabriken Carl ved C. Tiimmler. Fre­ deriksberg. 1915: 276. Konservesfabrikken Dana ved Wagn Petersen. Odense. 1916: 336. Konservesfabrikken Danmark ved Carlo Steen. 1922: 170. Konservesfabriken Elektra, Aktieselskab. 1914: 40. Konservesfabrikken 544 ved Jensen & Andersen. 1917: 166. Konservesfabrikken Frederiksborg, Aktieselskabet. Hillerød. 1914: 264. 1915: 166. 1921: 16. Konservesfabrikken Hafnia, Aktieselskabet. 1915: 300. 1916: 77, 359. Konservesfabriken Isefjord, Aktieselskabet. Hun­dested. 1917: 252, 324. Konservesfabriken Jutlandia, Aktieselskab. Aar­hus. 1916: 264, 303, 345. Konservesfabrikken Kjerteminde ved Poul Jør­gensen. Kjerteminde. 1918: 29. Konservesfabriken Lolland, Aktieselskabet. Nak­ skov. 1910: 187, 270. 1915: 116. Konservesfabriken Norden, Aktieselskabet. 1905: 158. Konservesfabrikken Nyborg, Aktieselskal)et. Ny­borg. 1918: 31. Konservesfabrikken Vesterbrogade 140, Aktiesel­skab. Frederiksberg. 1917: 16. Konserves-og Pølsefabrikken Fremad ved P. Zwiebler. Aarhus. 1922; 37. Konserves Kompagniet ved N.Lønstrup. 1921: 260. Konserves Kælderen, S. Warburg. 1912; 63. Konserves-Lageret ved A. Chr. Stensen. 1901: 130. Konservesmagasinet Værnedamsvej 9 ved Lau­rits Pladsen. Frederiksberg. 1904: 26. Konstant. 1889: 264. Kontakt ved Sørensen & Co. 1908: 162. Kontant, Aktieselskabet. 1914: 192. Kontant Kolonialmagasinet, S. F. Møller. Odense. 1913: 297. Kontantforretning Mars, Aktieselskab, 1908: 32. 1910: 146. Kontantforretningen ved Axel Andresen. Kol­ding. 1906: 126. Kontantforretningen ved C. Christoffersen. Ny­købing. S. 1922: 131. Kontantforretningen ved Kristian Clausen. Ny­borg. 1905: 145. Kontantforretningen, Jens Frederiksen ved J. Frederiksen. Assens. 1912: 74. Kontantforretningen ved N. P. Hansen. Horsens. 1900: 183. Kontantforretningen ved Jørgen Helbo. Aalborg. 1902: 88. Kontantforretningen, Jørgen Helboe. Vejgaard. 1907; 122. Kontantforretningen v. Fr. v. Hemm. Faaborg. 1913: 216. Kontantforretningen Det hvide Hus ved Johannes Pedersen. Hjørring. 1919: 106. Kontantforretningen ved Andreas Jakobsen. Kolding. 1901: 52. Kontantforretningen ved Herman Jacobsen. Sakskjøbing. 1913: 268. Kontantforretningen ved Jensen& Schmidt, Holger Gross's Eftrflgre. Silkeborg. 1919; 279. Kontantforretningen ved Carl Jensen. Randers. 1903; 187. Kontantforretningen ved Chr. Jensen, Holbæk. 1914; 114. Kontantforretningen, Søren Jensen. Næstved. 1900; 27. Kontantforretningen ved Vilhelm Jensen i Ma­ribo. 1916; 258. Kontantforretningen ved M. Jørgensen. Esbjerg. 1914: 58. Kontantforretningen ved Max Jørgensen. Nykø­bing F. 1914 : 119. Kontantforretningen ved Paul Kamp. Herning. 1919: 283. Kontantforretningen ved C. A. Koch. Lemvig. 1910: 221. Kontantforretningen Kold Christensen. Eneud­salg for Messen. Kallundborg. 1914: 44. Kontantforretningen ved G. Kralund. Frederiks­havn. 1910; 243. 1911: 22, 51. Kontantforretningen ved Carl Malling. Viborg. 1913: 107. Kontantforretningen Merkur ved Carl Frederik­sen. Svendborg. 1906: 88. Kontantforretningen og ^Nlesenborg ved N. Chr. Rasmussen. Vordingborg. 1904: 134. Kontantforretningen Møllen v. Jensen og Ring Nielsen. Horsens. 1923; 98. Kontantforretningen ved C. P. Møller. Maribo. 1904: 176. Kontantforretningen ved Ejnar Nielsen. Kerte­minde. 1924: 91. Kontantforretningen Nyborg ved Carl E. Nyborg. Nakskov. 1905: 166. Kontantforretningen ved Carl Theodor Petersen. Præstø. 1906: 257. Kontantforretningen Det røde Hus ved Marinus Madsen. Hjørring. 1908: 76. Kontantforretningen ved Chr. Sørensen. Skan­derborg. 1906: 94. Kontantforretningen Solo, Aktieselskabet. Hel­singør. 1906: 137, 179, 281. Kontantforretningen Solo, Aktieselskab. Kol­ding. 1906: 149, 243. Kontantforretningen ved Oluf Teilmann. Korsør. 1905: 163. Kontantforretningen Tilegade v. C. From. Nak­ skov. 1914: 268. Kontantforretningen Tricot. Slagelse. 1904: 71. Kontant Indkøb, Aktieselskabet. 1901: 143. 1902: 243. 1909; 31. Kontant Manufakturhandel ved C. A. Koch. Lemvig. 1911; 23. Kontant-Skotøjsforretningen ved Fr. Grandt. Es­bjerg. 1919: 161. Kontant Varehus ved Valdemar Skovgaard. Næstved. 1907: 243. Kontinentale Syndikat for Poulsen Radio-Tele­grafi, Det, Aktieselskab. 1908: 59. 1910: 93. 1911; 7. 1913: 2. 1914; 110. Kontorassistancen ved N. K. A.Hjarbæk. Odense. 1920: 58. Kontoret for Fællesindkjøb af undersøgt Markfrø (Markfrøkontoret) ved Carl Maag. 1904: 45. Kontorforsyningen ved H. Matthesen. Esbjerg. 1924: 165. Kontor-^NIonteringen ved A. Wilken. Odense. 1919: 154. Kontor-Montøren ved Oscar Lembke. 1915: 156. Kontorsystemet, Vald. Riis & Ingvard Christensen. 1920: 31, 48. 1921: 158. >KontroMnstitut< ved Oscar Wahl. 1921: 285. Kontrollerede Pølseforretning, Den, Aktiesel­skabet. 1910: 128. 1912; 65. Konvolutfabrikken Danmark, Bjørnbak & Søn. 1919; 94. 1921: 89. Konvolutfabrikken Royal,Aktieselskabet. Aabyhøj. 1918: 41. Konvoluttrykkeriet Danmark ved H. Th. Ander­sen. Vejle. 1917: 42. Koopmanns, I. D., Margarinefabrik, Aktieselska­bet. Silkeborg. 1907: 252. 1908; 105. 1909: 22. 1910: 277 (2 Anm.) 1915; 122. Koopmanns, I. D., Svineslagteri, Aktieselskabet. Aalborg. 1889; 339, 449. 1890; 42, 54. 1891: 125. 1892; 28. 1894: 109. 119. 1895: 31. 1896: 105 (2 Anm.), 169. 1898: 24 (2 Anm.), 96. 1899: 29, 136. 1902; 88, 233. 1904: 195. 1905. 79. 1906; 113, 164. 1907: 222, 248, 252. 1908; 101, 286. 1909: 71. 1910; 16. 72, 135, 300, 327. 1912; 108, 135. 1913; 133, 241. 1914: 84—85, 120. 1916: 259. 1917; 184. Koors, Jacob G., & Co. Esbjerg. 1919: 329. 1921: 105. Kopenhagener Bettfedernfabrik, Aktiengesell­schaft. 1907: 165. Kopp & Clausen. 1889: 423. 1899; 77. 1900; 57, 155. 1909: 249. 1920; 140, 163. Kopp, Julius. 1917: 428, 438. 1918: 13. Koppel, F. M. 1909: 3, 7. 1911:262. 1916:363. Koppel, Ivan. 1916; 184. 1923: 236, 260. Koppel, L. 1889: 246. 1895: 165. 1907: 86, 258. 1910; 3, 175. 1911: 39, 62. Koppel, Marx. 1897: 31. 1910; 127. 1914; 171. 1919: 7, 268. Kopra ved Oscar Madsen. 1913: 9. Korch & Co. 1903; 97. Korch, F., & Schou. 1893: 77. 1894: 30. Korch, Lars Frederik. 1891: 25. Koreks, Morten, Forlag,Aktieselskabet. 1913: 209. Kordt og Iversen. Frederikshavn. 1919: 212. Kordt, Peter. Frederikshavn. 1919; 24. Kordt, Peter & Co. Frederikshavn. 1919: 325. Korens, Johs., Efterfølger. 1910; 4. 1911; 35. Korinth Maskinsnedkeri og Stolefabrik ved S. Sørensen. 1911: 304. Korkvarefabrikken Dan ved V. Bruun. Esbjerg. 1906; 189. Korkvarefabrikken Dana (Th. Andersen). 1900; 128. Korkvarefabriken Danmark. 1889: 27. Korkvarefabriken Jylland ved M. N. Kromann. Esbjerg. 1900: 49. Korkvarefabriken Jylland ved Fritz Schumacher. Randers. '1898: 84. Korkvarefabriken København ved Ch. Vangsaae. Frederiksberg. 1917: 251. Korkvarefabriken Sjælland. 1889; 246. Korkvarefabriken Skandia ved M. Bjørnsen. 1901; 118. 1902: 188. Korkvarefabriken Spanien, Andrea Nielsen. Fre­deriksberg. 1922; 128. Korkvarefabriken Øresund ved G. W. Gudbrand­ sen. 1895; 118. Kornbakken, Aktieselskabet. Næstved. 1912:274. Kornbeck og Sørensen. Sønderborg. 1921: 280. Kornbechs Asfaltfabrik. 1890: 2. 1899: 21. Kornerup og Kjeldsgaard. 1919; 64. Korn-og Foderstofkompagniet, Aktieselskabet. 1913: 179. 1915; 156. 1916; 209. 1917; 98. Korn-og Foderstof Kompagniet, Aktieselskabet. Aalborg. 1913; 190. 1915; 172. 1917; 150. Korn-og Foderstof-Kompagniet Nordjysk ling. Nørresundby. 1897; 166. Kornkompagniet i Hobro, i Likvidation, selskabet. 1916: 0-48. Korner & Kett. 1913; 61. 1914; 137. Korner & Kett. Frederiksberg. 1920; 33. 245. Kornerup & Blads Efterfølger. 1889; 257. Afde­ Aktie­ 1922: Kornerup, Aage, forben F. Chr. Pio. 1900; 57. Kornerup, Jørgen, Aktieselskab. 1905; 44. 1917; 10. 1918; 288. Kornerups, C., Efterfølger. 1907; 6. Kornerups, H., Eftflg., Jens Poulsen. Roskilde. 1905: 208. Kornet, Aktieselskabet. 1909; 58. Korntørrings-og Oplagsrnagasinet, Aktieselska­ bet. 1892; 33. 1897; 105. 1910; 7. 1912; 267. Korset Bazaren ved Agnes Sørensen. 1903: 72. Korsetfabriken Constant ved H. Faxbolm. 1908; 186. Korsetforretningen Kvik ved Irma Westerberg. 1906; 252. 1921; 85. 1924; 172. Korset og Linnedmagasinet Rita ved Gerda Nolfi. 1919: 99. Korsetmagasinet City, Tine Hancke. 1924; 194. Korsetmagasinet Lizet ved Olga Førster. 1924; 124. *Koreetmagasinet Lizet ved Olga Sørensen. 1923; 260. 1924: 124. Korsgaard, P. H., & Co. Varde. 1921; 252. Korsgadens Colonial-og Delikatesseforretning, G. Petersen. Nyborg. 1889; 431. Korsgades Møbelmagasin ved Chr. Jørgensen. 1921; 84. Korsholm, Peter K. 1921: 37. Korsholt, Christian Peter. Bindslev. 1915; 144. Korshøj Tørvefabrik, Aktieselskabet. 1917: 202, Korsvej og Omegns Brugsforening. Laasby. 1905; 60. 1910: 278. Korsør Cementvarefabrik Ceres ved A. Kok-Jen­sen. 1906; 138. 1909; 38. 1912: 189. Korsør Cigar-&. Tobakshandel, Marius Aaby. 1915: 10. Korsør Elektricitetsværk, Aktieselskabet. 1905; 163. 1914; 148. Korsør Haandværker-, Handels-& Landbobank, Aktieselskab. 1917 : 287, 366. Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik, N. Chr. Hansen. 1907; 36. 1919; 204. Korsør Kaffe-& Thehandel, Marius Aaby. 1915; 10. Korsør Kolonial-, Material-og Farvehandel ved Fritz Miiller. 1909: 97. Korsør Margarinefabrik, Aktieselskabet. 1906: 108. 1911: 271. j ! I ! I j i I I ! i I Korsør Mejeri ved Thorvald Pedersen. 1898; 161. Korsør Mineralvandsfabrik ved C. Petersen. 1902.-9. Korsør Møbelfabrik ved C. E. Uglebjerg & Co. 1906; 109. 1908: 38. 1921: 213. Korsør Rørfabrik ved H. Rasnmssen. 1907: 93. Korsør Savværk, Aktieselskabet. 1918: 315. Korsør Skibsværft, Aktieselskabet. 1917: 407. Korsør Stenforretning ved H. 1. Henriksen og V. Kabler. 1914; 200. 1920: 145. *Korsør Tagpapfabrik & Tjæredestillationsanstalt ved John Børre Nielsens Enke. 1902; 56. 1916: 189. 1924: 199 (2 Anm.) Korsør Træskofabrik, Aktieselskabet. 1910: 40. Korsør Uldvare- og Garnhandel. 1889; 298. Korsør Vinhandel ved Fr. Freiesleben. 1906: 85. Kort-Centralen, Aktieselskabet. 1910; 258. Korthuset ved Edv. Monsrud. Aarhus. 1905: 15. Koitsens, Chr., Møbeletablissement, Aktieselska­ bet. Aarhus. 1917; 417. Korup Og Omegns Brugsforening. 1916: 59. 1918: 127. Kosa, Rudolf. Aarhus. 1919; 278. Kosmol, Aktieselskabet. 1906; 199. Kosmorama, Aktieselskabet. Aarhus. 1912; 201, 284. Kosmos Import og Export Gesellschaft m. b. H. i Aabenraa. 1922; 23. Kosmos Spedition ved V. Wilke. 1922: 26o. 1923: 109, 261. Kostefabrikken Astrup ved M. Jørgensen. Kongs­vang. 1920: 217. Kostumemagasinet Falken ved B. K. ilster. 1904: 24. Koustrup, M. Struer. 1923: 180. Krabbe & Lauridsen. 1918; 214. Krabbes Cigarhandel, Aktieselskab. Holstebro. 1913; 247. Krag & Saxtorph Mikkelsen. Kolding. 1902; 127. 1905: 221. 1906: 243. Krag, Aage, M. Asps Efterfølger. Aarhus. 1913; 48. Krag, Chr. E. Kolding. 1908; 110. Krag, Carl. Nysted. 1921; 218. Krag, H. Næstved. 1899: 133. 1903; 144. 1906: 228. 1910: 238. 1916: 54. 1919; 128. Krag, Otto. 1910; 288. 1919; 42. Kragehmd Brugsforening. 1907; 179. Kragelund Teglværk, Aktieselskabet. Aarhus. 1909; 190. 1918: 201. Kragelunds, Chr., Efterfølger, Emil Ottesen. Holstebro. 1897; 169. Kragelunds, M., Fabrikker. Aalborg. 1917: 183. 1919; 301. Kragenæs Kjøbmandshandel ved F. G. Lund. Kragenæs. 1900; 182. Kragenæs Savværk. Birket Sogn. 1915: 282. Kragh & Jensens Bageriforretning, Aktieselskabet. Aaihus. 1916; 419. Kragh & Soele. Horsens. 1889: 372. 1910: 79. Kragh & Utzon. Fredericia. 1889:413. 1896: 187. Kragh, Frantz. 1904: 230. 1915: 48. 1922: 170, 201. Kragh, Henning, & Co. Hjørring. 1918: 100, 148. Kragh, O. Bai. Aalborg. 1911: 220. 1916: 23, 94. Kragh, William. 1908: 54. Kraghs, Carl, Kolonialhandel, Aktieselskabet. 1909: 63, 281. Kraglund, N. C. Hjørring. 1917: 332, 413. 1918: 35. Krahs, Armin, Oplag ved Ferd. Stege. 1916: 327. Krahn & GandbølL Tinglev. 1923: 103. Krak, Kjøbenhavns Vejviser, Danmarks Handels­ spejl. 1905: 203. 1907:58 1908: 56. 1910:128. 1912: 262. 1914: 107. 1919: 119. 1922: 177. 1923: 210. Krak s Forlag. 1910: 128. 1912: 262. 1814: 107. 1919: 119. 1922: 177. 1923: 210. Kraks Legat. 1924: 268. Krak's Vejviser. 1905: 203. 1907: 58. 1908: 55. 1910: 128. 1912: 262. 1914: 107. 1919: 119. 1922: 177. 1923: 210. Kramer, C. 1894: 114. Kramer, Sophus, & Nørgaard, Gesellsehaft mit beschrankter Haftung. Aabenraa. 1921: 203. Kramper, Rad., & Jørgensen, Aktieselskab. Hor­sens. 1898: 83. 1902: 121. 1903: 19. 1907: 299. 1909: 106. 1912: 139. 1913: 77. 1914: 209. 1916: 385. Kramper, Rud., & Jørgensen. Kolding. 1901:125. Krandsekagefabriken Messina, J. Thuesen. 1895: 74. Krarup, Carl. 1894: 3. 1906: 51. 1909: 145. 1921: 238. Krarup, Jakob. Sæl\v. 1910: 75. Krarup, T. F. 1889: 21. Krarup, Vald., & Co. 1924: 193, 215. Krarups, Chr., F]fterfølger. 1889: 22. 1895: 117, 118. Krarup Forbrugsforening. 1903: 165. 1906: 284. 1909: 156. 1913: 132. 1921: 169. 1923: 145. Krauls, S. C., F'orsendelseshus. Horsens. 1911: 335. Kraunsøe & Gylling. Esbjerg. 1894: 134. 1895: 11, 161. Kraunsøe, A. 1898: 157. 1899:21. 1903: 50. Krannsøe, A., Randers. 1895: 173. Kraus, H. P. Tønder. 1922: 24. Krau.se Larsen. Frederiksbex'g. 1923: 236. Krause, C. 1906: 153. Krause. H. P., Aktieselskabet. Frederiksberg. 1917: 175 Krause, J. F. Frederiksberg. 1916: 118. Krause, J. F., & Co. Frederiksberg. 1924: 55. Krause, M. H. F'rederiksberg. 1901: 181. 1908: 144. 1909: 11. 1912: 184 1914: 221. 1917: 99, 250. 1919: 318. 1924: 177. Kravat Huset ved P. S. Petersen. 1907: 60. Kravatmagasinet Bristol ved A. Albertsen. Aal­borg. 1920: 234. Kravatmagasinet: Tip Top, Th. Thomsen. Aal­borg. 1912: 279. Kreaturexportforeningen for Vestsjælland. Sla­gelse. 1919: 321. 1920: 188. Kreaturforsikrings-Anstalten Pan (Dansk Aktie selskab). 1901: 112. 1902: 130. 1907: 265. 1914: 302. 1916: 315. 1917: 203. Kreaturforsikrings-Foreningen for Kongeriget Danmark. 1901: 160. 1902: 77. 1910: 292. 1912: 298. 1916: 183. 1918: 163. 1921: 235. Krebs, F., Aktieselskabet. 1908: 113. Kreditbanken, Aktieselskabet. 1910: 7,126. 1911: 161. 1912: 261. Kredssparekassen i Vesterborg. 1901: 27. Kreiberg, H. P. Nykjøbing F. 1906: 112, 162. Kreiborgs Maskinfabrik, Tølløse, Aktieselskabet. Tølløse. 1915: 278. Krejbjerg Brugsforening. 1907: 204. 1913: 76. 1914: 53. 1916: 27. Kreutzer, C. V., & Co. Frederiksberg. 1916: 186. Kridtfabriken Stevns. Kastrup. 1889: 3. Kriegersvej Maskinsnedkeri og Listefabrik, Inde­havere A. Pedersen og V. Jensen. Aarhus. 1923: 97. Kriels, F., F^ftflg., Jul. Nielsen. Aalborg. 1905: 125. 1907: 71. Kristelig Bogforening. Vejle. 1908: 133. Kristeligt Dagblad, Aktieselskab. 1899: 40, 129. 1902: 49, 146. 1903: 194, 197. 1910: 149. Kristensen & Mikkelsen. 1915: 2. •Kristensen, G., og M.Larsen. 1923: 260. 1924: 1 195. I Kristensen, H. C., & Co. Frederiksberg. 1897: 20. j 1899: 77. 1910: 181. 1912: 14. 1919: 73. j Kristensen, Harald, & Co. 1912: 331. 1913: 1 181. I *Kristensen, Hartvig. N. Nebel. 1921: 152. 1924: j 19. Kristensen, Ingemann, & Co. Odense. 1917: 145. Kristensen, Kristen Søndergaard. Vinderup. 1922: 69. Kristensen, L. 1899: 21. 1919: 171. Kristensen, Lindgaard, & Rasmussen, Møbel og .Stelfabrik. Horsens. 1922: 37. Kristensen, Ole Karl. Ribe. 1892: 8. firmafortegnelse: Kr—Kr. CCXLV Kristensen, Viggo, Faaborg Isenkram-og Udstyrs­forretning. 1906; 140. Kristensen, Zacho, og Petersen. Aarhus. 1919: 135. Kristensen, Zacho, og Petersen. Aarhus. 1919: 135. Kristensens, Emil, Bogtrykkeri. 1909; 199. Kristensens, H. C., Skotøjsfabrik. 1917: 52. Kristensens, KarlK., Skotøjsfabrik, Aktieselskabet. 1915: 212. Kristiansen & Jensen. Tinglev. 192o; 50. Kristiansen, H. P., & Søn. Odense 1909: 183. Kristiansen, O. Rye. 1919: 4. 1920: 204. 1924: 127. Kristiansen, P., og H. Jensen. Roskilde. 1919: 234. Kristiansgades Fiskeforsyning, Aktieselskabet. 1911: 238. 1912; 176 (2 Anm.). Kristianshavns Børnebeklædningsoplag ved S. Schmidt & Co. 1897: 174. Kristianshavns Fiskehus, Aktieselskabet. 1912; 176. Kristianshavns Herreekvipering ved Petersen. 1906; 99. •Kristianshavns Kurvemøbelfabrik ved Melander cfe Co. 1922: 48. 1924; 31. Kristianshavns Kurvemøbelfabrik ved Melander og Svoboda. 1924; 31. Kristiansunds Forsikringsselskap, Aktieselskabet. 1917: 430. Kristinebergs Fabriker. 1889: 89. Kristoffersen, T. 1915: 304. Kristoffersens, V., Boghandel. Xykjøbing F. 1905; 102. Kritik cg Program, Aktieselskabet. 1905; 229. Krogs, Th., Godsexpedition. 1915; 24, 52. 1918; 213. Krogh & Dahl. 1891: 87. 1904; 168. *Krogh & Nielsen. Kjerteminde. 1919: 155. 1921: 122. 1924; 12: Krogh, A., & Co. 1889: 264. 1892; 130. Krogh, Chr., & Co. Aarhus. 1920: 129. Krogh, Christian, Aktieselskabet. 1908; 237. Krogh, Hugo, & Co. 1901; 161. 1920; 9, 50. Krogh, S. W. 1912: 216. Kroghs, Chr., Fabrikker, Viborg—Nykøbing Mors. Aktieselskabet. Viborg. 1917; 296, 450. 1918: 10(J, 273. Krohn, & Co., Aktieselskabet. 1915: 50, 242, 271. 1916: 8, 44. Krohn & Jetsmark. 1923; 109. 1924: 106. Krohn & Thomsen. 1913: 211. Krohn, Ejnar, Co. 1924; 86. Krohn, K. B. 1918: 287. Krohns Bogtrykkeri. 1915; 105, 242. 1917:391. 1918: 287. 1919: 10, 66. 1924: 151. Krolis, Fr., Efterfølger A. E. Kjellov. Sandved. 1917: 255. Kroils, Joh. E., ?2fterfølger. 1912: 38. Kromann å Alstrup, Aktieselskabet. Esbjerg. 1901; 189. 1902; 125. Kromann & Pedersen. 1915: 209. Kromann, E. P. 1921: 37. Kromanns kemiske Fabriker. Esbjerg. 1919; 31. Kromanns, S. M., Fabriker. Indehaver P. Thø­ gersen. Sønderho. 1920; 219. Kronborg, Dansk Vindues-Glasværk, Aktieselska­bet. 1912: 155, 329. 1917: 204. Kronborg, Dansk Vinduesglasværk, Aktiesel­skabet. Helsingør. 1906: 255. 1911: 299. 1912: 187, 1915: 243. Kronborg Kaffelager ved S. Meyer. Helsingør, 1922: 180. Kronborgkælderen ved Th. Dahl. Helsingør. 1911: 243. Krone-Gryn-Fabrikken ved P. Kjærsgaard & Co. Aalborg. 1919; 28. Krone-Magasinet ved H. P. Brøchner. Horsens. 1904; 15. Krone Magasinet ved Chr. Springborg. Aalborg. 1919; 131. Krone Magasinet ved M. Thorup. 1898: 106. Krone-Magasinet ved 31. Thorup. Aarhus. 1899; 85. Krone-Magasinet ved Ulrich Friis Verder. Ran­ ders. 1916: 100. Kronen, Aktieselskabet. Ringsted. 1916: 157. Kronen ved Fl. Andersen. Odense. 1911: 140. Kronen, Fiskebudding-og Farsfabrik, Aktiesel­ skabet. 1911; 67. Krones Bazaren ved Romeo Lønholdt. 1912: 180. Kronesølv Fabrikernes Oplag for Skandinavien. Aktieselskabet. 1916: 210. Kronesølv-Fabrikernes Udsalg ved Gustav West. Aarhus. 1910: 77. Kronjyden, Aktieselskabet. Aarhus. 1909: 320. Kronjyden, Aktieselskabet. Spørring. 1906: 44, 188. Kronmann, C. V. Xykjøbing F. 1889; 53. Kronoberg, Aktieselskabet. Hellerup. 1911; 71. Kronos, Aktieselskabet. 1911: 36. Kronprinsensgades 3Iaterialhandel. 1889; 24. 1908; 88. 1915: 51. Kronprinsensgades Thehandel ved A. R. Hansen. 1902: 51. Kronsell, C. J. 1900; 157. Kronstrøm, Kristian. 1911; 3. 1923; 210. Kruckou'S, Sophus, Trykkerier, Aktieselskabet. Frederiksberg. 1916: 119, 218. Krull & Jepsen. Assens. 1889; 320. 1918: 219. 1919: 20. Krumbak, Carl, & Co. 1889:38. 1894:2. 1899:3. CCXLVl Firmafortegnelse: Ku—Ku. 1909: 3 1910; S. 1911: (34. 1917; 92. 1920; 138. 1921; 186. Krusbjerg Brugsforening. 1910: 85. Krusbjerg Mølle, Aktieselskabet. 1890; 58. 1896: 29. 1897; 14. 1898: 29. 1899; 35. 1900; 50. 1901: 70. Kruse & Kjær. 1898; 57. Kruse & Meyer. 1900; 155. Kruse, Børge. 1919: 225. Kruse, Chr., forh. K. Witt-Møller. 1916: 216. Kruse, J., og Bech. Nyborg. 1918; 30, jfr. 147. 1919; 21. Kruse, Jacob. Holstebro. 1907; 209. Kruse, Sven J. 1919; 229. Kruses, Herluf L., P^ftf., Aktieselskab. 1916: 321. Kruses, R., Efterfølgere, Hauruni & Olsen. Næst­ ved. 1915; 167. Krusøe ife Co. 1924: 109. Kruuse, Gustav, & Søn. 1889: 23, 1903: 178. 1912: 151. Kruuse, Hans. 1923: 232. Kruuse, Jørgen, Co. (Svenstrup Teglværker i Taarnborg Sogn). 1895; 121. Kruuse, P. A. 1914: 283. Kruuse, Wni. Nyborg. 1891: 44. Krydsfiner-Importen v/ Reinwald. 1923: 234. Kryger & Jensen. Randers. 1917; 157. 1920:21. Kryger, A. 1917; 172. Kyrger, A. F. & Co.s Eftf. 1922; 123. Kryger, Anton. 1905; 227. 1915; 52. 1919: 267. Krygers, P. C., Efterfølgere. 1918; 13, 231. 1921. 262. 1922: 172. Kryolitli Mine-og Handels-Selskabet, Aktiesel­skabet, 1889; 119. 1893: 23. 1897; 31. 1907: 138. 1909; 58, 249. 1912: 38. Krystalhuset, Aktieselskabet, 1901: 96. Krystalisværket, Aktieselskab. J'rederiksberg. 1914: 9. »Krystalklar< ved L. E. Jonassen. 1{>22: 5. Kriiger & Co. 1923; 54. Kriiger & Rubow. 1901: 177. 1902: 5 (2 Anm.) 23. 1903: 8, 72. 1918: 259 (2 Anm.). 1921: 5, 136. 1924; 3. Kriiger, Anton. Frederiksberg. 1905; 231. Kriiger, C, II., & Co., Aktieselskabet. 1909; 59, 176, 274. Kriiger, E, & Co. 1913: 90. 1917; 390. 1918: 259. 1921; 11. 1922: 261. Kriiger, G. 1915: 162. 1919: 2(X). Kriiger, Gustav, & Co.s Klædefabrik, Aktiesel­ skabet. Odense. 1911: 273. Kriiger, Herm. (N. F. Bonnesens Eftf.) Aktiesel­skabet. 1916: 250. Kriiger, I. 1903: 5. 1905; 252. 1919; 4. 1923: 106. Kriiger, J. C. 1893: 44. 19(X); 23 (2 Anm.). Kriiger, Sten, & Co. 1919: 227. 1923; 256. 1924: 192. Ki-iiger, Th. 1889: 111. 1895: 132, 134. Kriiger, W., & Co. 1918: 166. 1919: 172. Kriigers Kraft Ekstrakt Fabrik ved Chr. Kriiger. Frederiksberg. 1916: 368. Kriigers, C., Tapetfabrik. 1889: 36. 1899; 4. 1909; 225. 1910: 6, 55. Kriigers, Theodor, Efterfølger, Alfred Bøegh. 1902; 131. Krygers, E. S., Efterfølger. 1894: 44. Kræmmerhuset ved J. Munk. Frederiksberg. 1901; 22. Krøger, Joh. 1916: 74. 1917: 432. Krøjgaard, N. Møller, xA.ktie.selskabet. 1916: 13. 1917; 310. Krøll, Jacob B. 1895; 3. 1901: 180. 1902: 78. Krølls, Chr., Eftf. 1922: 172. Krøncke, L., & Co 1897: 174. Krøyer, M. 1889: 252. 1895: 24. Krøyer, T. G. Nakskov. 1889: 52. (4 Anm.). 1911; 218. 1919: 211. 1921: 193. 1923: 14 (2 Anm.). Krøyers, Andr., Eftf. Chr. Heningsen. 1917: 246. Krøyers, H. J., Enke. Svendborg. 1889: 163. 1893: 48. 1899: 27. Kuba, Bruno. Frederiksberg. 1919: 124. Kutfertfabriken Danmark ved H. Marthinsen. Vi­ borg. 1916: 381—382. Kiihlmann & Søn. Aarhus. 1909: 132. Kuhr, James A. 1889; 87. Kulforretningen Skandia, Johs. C. Falsby. 1920; 80. Kul-& Koks-Centralen ved Mathias Bertelsen. 1921: 114. Kul og Koksforretningen Sterling ved P. Grau­enhøj. Frederiksberg. 1916; 405. Kul-& Cokes-Importforretningen Britannia, Forum Hansen. 1902: 2. Kulhandlernes Brændeimport. 1905; 96. 1908; 239. 1909: 171. Kulimporten ved Firmaerne I. L. Bech & Co-, Andreas Jensen og Edvard Petersen. Horsens. 1915; 230 Kuliberg & Co.s Maskinforretning, Aktieselskabet. 1907; 235. Kultorvets Farvehandel. 1889; 105. 1890; 92, 99. 1920; 4, 32. 1923; 234. Kultorvets Kaffe & Thehandel ved Jul. A. Jør­gensen. 1899: 76. Kultorvets Klædehandel. 1889; 95. 1898; 36. Kultorvets Magasin, Hansen & Jensen. 1914: 169. Kultorvets Vildt-og Fiskehus ved N. Fred. Paul­sen. 1904; 6. Kultorvets Vinhandel ved P. Sørensens Enke. 1902: 49, 168. Firmafortegnelse: Ku—Kå. CCXLVII Kultænderfabrikken Phønix, Peter Hansen. 1891; 121. Kulørte Slips, ved A. Petersen, Det. 1923: 212. Kunst, Aktieselskabet. 1908: 302. Kunst, E., & Reinholdt Nielsens Møbeletablisse­ment. 1904: 4o. 1907: 57. Kunst-, Bog-og Merkantiltrykkeri, Lytzhøft-Petersen & Co. 1896: 65. 1897: 88. Kunstbureauet ved William Olsen. 1910: 28. Kunstforjaget Alliance ved Oscar Nielsen-Juul. 1923i: 164. Kunstforlaget Danmark, Heinr. Mathiasen. 1913: 91. Kunstforlaget København, Robert Andersen. 1915; 47. Kunstforlaget »Norden« ved Aage Møller & Co. 1924: 151. Kunstfyrværker Fritz Busch. 1921: 136, 159, 161." Kunsthaandværk ved Hans P. Nyborg. 1924; 84. Kunsthandelen Comfort ved P. Eriksen. 1919: 118. Kunst Kaffe Fabrikken Universal ved Bernhard Philipsen. 1896: 162. Kunstkælderen, A. M. Jensen. 1917: 354. Kunstmøllestensfabrikken Pax ved R. Frimodt Petersen. Lemvig. 1920: 95, 154. Kunstnernes Kunsthandel ved E. Heuser. 1921: 11. Kunstsalen, Hans Frandsen. 1917: 50. Kunstsalonen ved Fr. Andersen og Aage d'An­drade Møller. 1919: 95, 1921: 234. Kurant ved Lars Jørgen.sen. Kallundborg. 1920: 251. Kurant ved O. Knudsen. Nyborg. 1924: 202. Kurant ved D. Rosengaard. Odense. 1913: 187. Kurlink & Co. 1922: 201. Kurvemøbelfabriken Star ved Viktor Madsen. 1923: 235. Kurvemøbelfabriken Svea ved C. A. Sinatzeek. 1918: 262. Kurvevarehuset, Aktieselskabet. Svendborg. 1910: 269. Kuvert-Reklamen ved Faurskov Jensen. 1923; 7. Kvetny, J., Aktieselskab. Gladsaxe Kommune. 1918: 22. Kvinders Kunstflid, Aktieselskab. Odense. 1906; 283. Kvislemark Sogns og Omegns Brugsforening. 1892: 85. 1893: 15. 1894: 19. 1895: 44. 1897:35. 1898:40. 1899:25. 1900:26. 1902:57. 1903: 53. 1913: 38. 1919: 47. 1920: 231. 1921: 42. 1923: 61. Kvissel Gæstgivergaard, Aktieselskabet. 1906; 262. Kvissel Teglværk ved Hegelund & Dolleris. 1924; 159. Kvistgaard Fabriker ved Valdemar Jenssen. 1898: 161. Kvistgaard Fabriker ved Th. Jørgensen. 1924: 132. Kvistgaard Gummifabrik, Aktieselskabet. 1916: 87, 188, 222. Kvorning og Omegns Foderstofforretning. 1915: 36. Kvornings, A., Gørtleri og Metalvarefabrik, Aktie­selskabet. Randers. 1912: 83. Kværkeby Tørvefabrik, Aktieselskabet. Aarup. 1912; 192. Kværkeby Tørvefabrik, Rasmussen & Co. 1918; 294. Kværndrup Beklædningsmagasin ved Kragballe Nielsen. 1922: 228. Kværndrup og Omegns Brugsforening. 1903; 147. 1907; 176. 1911; 331. 1916; 413. 1917; 328. 1919: 275. 1921: 244. 1922; 157. *Kværnfabrikken Langaa ved Enkefru Petersen. 1921; 173, 272. 1924; 41. Kværn-og Maskinfabrikken Langaa ved R. Fri­modt Pedersen. Langaa. 1924; 41. Kvæsthusbroens Godsexpedition ved Jacob Han­sen. 1922: 170. Kymeia, Aktieselskabet. 1911: 161, 294. 1912: 215. 1914: 72. 1917; 128. Kyppers, F., Manufakturhandel, Aktieselskabet, Uhsted. 1908: 253. Kyster, Andreas, & Søn. Kolding. 1896: 93. 1898; 190. Kysters, Julius, Efterfølgere. Aarhus. 1918: 151. Ktihle, T. W. Aalboi'g. 1889; 8. Kiihnel-Petersen, P. 1917; 393. 1919: 269. 1921; 87, 114. 1922: 241. 1923: 137. Klister, Axel. 1916; 399. Klister, L., »Argold< Cigarettes Compagny. 1923: 29. Klister, Th., Aktieselskabet. 1917; 248. Klister, William, & Co., Aktie.selskabet. 1904; 149. Kæden, Aktieselskabet. 1905; 204. 1906: 178. 1908; 271. 1910; 93. Kældernæs Købmandshandel ved Chr. M. Ander­sen. 1924: 203. Kærbæk Brugsforening. Kvie. 1915: 293. Kære Ven ved J. Hansen. 1919: 5. Kærnen, Aktieselskabet. Lyngby Kommune. 1910: 37. 1914: 145, 287. Kærnesamler-og Negbæreren Bonus ved Knud Larsen og Chr. Hurup Andersen. Taastrup. 1915; 85. Kæstel, Emil. Nykøbing F. 1922: 57. 1924: 13. Kabler, Carl A. H. 1915; 274. Kabler, Carl F., Aktie.selskab. 1909; 142. CCXLVJII Firmafortegnelse; Ka—Kø. Kabler, Herman A., Aktieselskabet. Næstved. i 1913: 38. I Kablers Teglværk ved G. og V. Kabler. Korsør. i 1923; 116. ! Kåse, Aktieselskabet. 1907; 109. I Kø-Ka-Kø ved C. L. Rammeskow. 1919; 95. i *Køb og !^alg ved Hvalsøe. 1907; 284. 1924: j 124. København og de dermed sammensatte Navne, I se K j 0b e n b a v n. Købler & Krogh. 1903: 119. I Kjøbmagergades Bluse-og Linnedmagasin, Aktie­; selskabet. 1910; 312. 1911: 184. ' Købmagergades Fiske-og Vildthalle, A. Hansen & P. Chr. Petersen. 1912: 261. Kjøbmagergades Kaffehandel, Juel Clemmensen, ! 1898: 174. Kjøbmagergades Omnibxisselskab, Aktieselskabet ( 1896: 35. Købmagergades Parti-og Auktionsvare-Udsalg ved I Møller & Hansen. 1907; 9, Købmand Anders Andersen & Co's Eftflg. Aar­ hus. 1919; 158. Købmand Sopluis Dahl. Aarhus. 1918:201, 301. Købmandsbanken i København, Aktieselskabet. 1916: 316. 1918: 163. Købmands-og Haandværkerbanken, Aktieselska­bet. Aarhus. 1906: 69. 1907; 205. 1914: 23. 1915: 260. 1916: 382. 1917: 229. Købmandsboden, Aktieselskab. 1906: 200. 1913: 149. Købmandsforretningen Godthaab ved Hagbarth Nielsen. Taarnby. 1906; 280. Købmandsgaarden i Rask ved Skovsbøl og Peter­ sen. Rask Mølle St., Hvirring Sogn. 1923: 103. Købmandsgaarden i Tornby, Aktieselskabet. 1908: 310. Købmandshuset, Aktieselskabet. 1905: 137. 1907; 3. 1908: 209. 1909: 226. 1911: 4. 1912: 95. 1913. 178, 312. 1916: 115. Købmandshuset, Aktieselskabet. Kolding. 1913: 173. Købmandshuset »Merkur« ved J. Jensen. Ka­strup. 1921: 212. »Købmandshuset Søndervang« J. V. Møller. 1924: 51. Købmandstandens Oplysningsbureau, Aktiesel­ skab. 1914: 305. 1915: 7. 1917: 163. Købmændenes Centralindkøb. Aarhus. 1920: 193. 1922: 187. Kølerstrøm, C. 1920: 105. ! Købmændenes Chokolade , Drops-og Confekture-1 fabrik Lady, Aktieselskabet. 1908: 6. I Købmændenes Dampfarveri (Købmandens Ven) ved Georg Aistrup. 1914: 307. j Købmændenes Fælleskontor. 1903: 178. 1904: j 147. 1905: 94. i Købmændenes Importkompagni, Aktieselskabet. Nykjøbing F. 1917; 28. Kød-Børsen, Aktieselskabet. Esbjerg. 1916r 269. Kødbørsen ved J. P. Jensen. Aalborg. 1922: 20S. Kødekstrakt Fabriken Germania, Aktieselskabet. 1916; 398. Kødfoderfabriken, Aktieselskabet. 1912: 2. Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Frederiks­ berg. 1912; 12. . Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Gentofte Kommune. 1912; 16 (2 Anm.). Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Taarnby Kommune. 1912: 15. Kødfoderfabriken ved O. H. Svenné. Værløse Kommune. 1912: 17. Kødmarkedet ved P^inar Jensen. Aalborg. 1922: 13. Kødpræparatfabriken, Aktieselskab. 1915: 213. Køge, se K j 0 g e. Køhler &. Frosts Efterfølger ved Søren Justesen. 1903; 94. Køhler, Carl. 1900; 23. 1902; 3. Køhler, Oscar, Aktieselskabet. 1898; 193. 19(X): 75. 1903: 27. Køhler, Vilh. 1908; 239. Køhlers Paraplyforretning ved E. og H. Køhler.. 1921; 286. Køhn, Hans. Eneoplag for Brødrene Rossen,. Jern og Staalforretning. Sønderborg. 1921: 180. Køhne, Viggo, Piano-og Orgelharmoniums Maga­sin. 1896; 144. Køkkenudstyrforretningen >Den fornuftige Hus­moder« ved Christian Jørgensen. 1921; 263. Køle-og Frysehuset København, Aktieselskab., 1906:152. 1911:155. 1913:56. 1914:218. Kølerfabrikken Danmark ved Sigurd Andersen. 1922: 127. Kølle's Ernst, Eftf., Fabriken Luna, Kemisk Fa­brik ved L. Gøttler. Frederiksberg. 1920: 250. Køln-Lindenthaler Metallwerkes Filial for Skandi­ navien ved Emil Rom. 1909; 255. Kolner-Magasinet ved J. P. Jensen. 1909; 148. Køltzow, H. C. Kallundborg. 1889; 291. 1897: 178, 179. Konigl. Prenss. Hoflieferant, Johann Muller, Agentur Vilh. Christiansen. 1920: 30. Køsters, Alfred, Boghandel, ved O. Palludan Nielsen. Randers. 1918: 248. Køsters, Tb., Eftf., Ejnar A. Ghmd. Aarhus. 1906: 19. Firmafortegnelse; La—La. CCIL Laage, S. A., Bog-, Papir-, Musik-, Tapet-og Galanteri-Handel. Frederikshavn. 1913: 73. Laan-og Diskontobanken Aktieselskab Nykøbing paa Falster. 1918•' 125. Laane-Banken for Arbejderstanden i Kjøbenhavn og Omegn, Aktieselskabet. 1896: 64, 128. 1897: 195. Laane-og Spareforeningen for Embeds-og Be­stillingsmænd. 1889:267. 189-4:114. 1898.106. 1902: 207. Laane-og Sparekassen i Romdrup og Klarup Sogne. 1889: 9. 1912: 314. 1913: 191. 1915: 14. 1921: 124. 1924: 15. Laane-, Spare-og Discontobanken, Aktieselskabet. Hjørring. 1890: 86. 1907: 224. 1909: 130, 213. 1910: 137. 1913: 192. 1917: 293. Laanekassen i Kjøbenhavn, Aktieselskabet. 1904: 64. 1906: 104. 1907: 138. 1908: 89. 1909: 146. 1910: 4, 232. 1915: 186. 1 Likvidation. 1919: 313. Laasb}' og Omegns Brugsforening. 1900; 67. Laasefabriken »Oval«, J. Hjort. Frederiksberg. 1921: 239. 1922: 53. Laasefabrikken Fax ved Joh. Brandt Nielsen. 1913: 148. La Cour rik, Aktiesel­skab. 1915: 195. |Leudesdorff, E. F. 1889:110. ' Levanten, Aktieselskabet. 1914: 109, 170. 1915: I 130. ' Leve & Henriksen. 1919: 116, 263. 'Leve, T. 1924: 196. Lemvig Tapet-og Farvehandel ved Chr. Jesper-| Lever, C., & Co. 1889: 256. sen. 1924: 74. Lever, C.,& E. Lakjer. Frederiksberg. 1900:177. Lemvig Thyborøn Kutterfiskeri, Aktieselskabet. \ Leverposteibageriet Manna ved Chr. N. Iversen, Lemvig. 1916: 351. | O. Jørgensen og P. Hansen. 1924: 218. Lemvig Tobaksfabrik, Carl C. Andersens Efter-|*Leverposteibageriet Manna ved Chr. N, Iversen, følger, L. B. Bechgaard <& Co. 1924: 280. I Lemvig Trælasthandel ved Brødrene Skou. 1915: ' 97. j Lemvigh-Miiller, A. C. 1906:101. 1918:116.' 1919: 317. j Lemvigh-Miiller, Ernst, & Co. 1899: 21. j Lem\ågh Muller, J. F. 1889:21. 1906:6. 1915: 246. Lemvigh-Miillers, O. G., Efterfølger. Lendorf & Carnø. 1924: 109. Lendorf & Co. 1905: 95, 200. Lendorf, Chr. H. 1895: 89. Lendum Sogns Spare og Laanekasse. 1910:190. 1921:298. 1923:148. 1912: 181. ! ; 1889: 189. j i Leneth, J. P. & Søn. Kolding. 1889: 415. • 1903:209. I Lenkewitz, Carl G. 1889: 23. , Leo Expres Co., Aktieselskab. Aarhus. 1912: 112. ; Lerche & Fabricius, Chr. Janssens Efterfølgere, i Slagelse. 1902: 9. 1903: 182. i Lerche, C. F., & Søn. Slagelse. 1899:166. 1901 : 99. j Lerche, Chr., Aktieselskabet. Aarhus. 1913: 328. j 1916: 131. 1918: 40. ; O. Jørgensen og Karl Jørgensen. 1923: 28. 1924: 218. Leverpostejfabriken >Nyborg« ved Landsperg & Co. 1921:192. Levig, Max, & Co. 1890: 100. 1891: 65, 109. 1893: 13 (2 Anm.). 1894: 126. 1896: 81. 1898; 174. 1899: 2 (2 Antn.) 57. 19(XJ:174. 1903: 160. 1904: 87. 1906: 274. 1909: 251. 1910: 205. 1911: 128 (2 Anm.), 160, 208. 1915: 239. 1916: 81. 1918: 55 (2 Anm.). 57, 114, 186. 1919: 227. 1920: 105. 1921: 30. I Likv. 1923: 33. Levig, Max, & Co. Aarhus. 1910: 276. Levig, Max, & Co. Odense. 1914:177. Levin & Clausen. 1890: 14. Levin & Co. 1911:320. 1916:248. Levin jun. & Co. 1889: 270. 1891: 108, llO. Levin & Salomonsens Filial. Kolding. 1921: 30, 230. Levin, Axel. 1899: 182. 1901: 56. 1912: 38. 1918: 259. 1922: 240. Levin, Axel L., & Co. 1894: 57, 68. 1899: 97. 19(XJ: 96. 1903: 138. 1904: 227. 1906: 7. Lerche, F. C., & Co. Odense. 1901: 101. 1904: 10. | Levin, Benjamin. Faaborg. 1889: 329. Lerches, O. N., Læder-og Limfabrik. Svendborg, j Levin, Charles. 1924: 194. 1910: 298. 1914: 203. i Levin, H., & Steiner. 1894: 138. Lerrensemaskinen Elapidator, Aktieselskabet. | Levin, Harry. 1889: 257. 1891: 64. 1902 1905: 66. 1910: 6. Iverseygaards Teglværk, limit. Nyborg. 1898: 114. Lerup-Tranum Pastorats Spare-og Laanekasse. Tranum. 1889: 60. 1894: 10, 75. 1896: 86 1907: 18. 1911: 222. Lervarebørsen, K. W. Christensen. 1908: 268. Lervarefabrikken Danmark, Carl Reffling. 1901: ; 22. i LervarefaV)riken Grøndal ved F. A. Velschow. 1903: 49. 1904: 21. 52. 1907: 60. 1908: 238. 19(J9: 310. 1915 212. 1917: 354. 1919: 172. 1922: 222. 1923 106. Levin, jun., J. J., & Søn. 1900: 156, 175. Levin, J. M., & Co. 1889: 24. 1904: 230. 1907: 165. 1913: 34. 1918: 135. 1921: 60, 259. I Likvidation. 1922: 260. Levin, Joseph, & Co., Aktieselskab. 1903: 72. 1909: 62. 1912: 8. 1915: 24,247. 1916: 245. 1917: 246, 358. 33 CCLVIIl Firmafortegnelse: Le—Li. Levin, Leonhard, & Co. 1916: 42. 1918: 53. Libra, Aktieselskabet. 1910: 229. 1920; 8. 1922; 262. Licht, C. Frederiksberg. 1919: 72, 124, 125. Levin, Oscar E., & Co. 1921: 284. 1922; 223. Lichts, J. R., Enkes Efterfølger. 1902; 243. Levin, Philip. 1910; 62. Lichtenberg, Ejnar. 1912; 8. *Levinsen, A., og Alsøe. 1918: 209. 1920: 225. Lichtenberg, Pinkus. 1919; 7. 1920: 101. I Likvidation. 1922: 224. 1924; 217. Lichtenberg, T. J. P. 1909; 202, 223, 227. 1922: Levinsen, A. T. 1919: 94, 146. 174. Levinsen, Henrik. 1889; 109. 1894: 93. 1900: Lichtenberg, Th., & Co-1889; 20. 1905: 24. 4, 191. 1908: 140. 1913: 149. 1914: 36. 1923: 58. Levinsen, J. H. 1918: 114. Lichtinger, Aage, Aktieselskabet. 1910; 254. Levinsen, Jul. T. Ii509: 307. 1911; 69. 1918: Lichtinger, I. 1889; 2. 1895; 24. 1896: 115. 259. 1922: 3. I Likv. 1923; 7. 1897; 158. 1900: 94. 1904: 107. 1906; 99. Levinsen, Søren, 1922: 263. 1910; 3, 254. Levinsens, Aug. T., Efterfølger. 1900; 158. Lidoba ved N. A. Nielsen. 1923; 211. 1912: 4, 34. 1918: 289. 1921: 262. 1922: 152. Lieberkind, Rich. 1918: 255. Levinsky, M., & Co. 1894; 4. 1904: 2, 108. Liebing, 2v. J. 1921: 37, 59, 83. 1912: 61. 1922: 262. Liebmann, Alfred, & Co. 1912: 298. 1913: 3. Levisohn, Axel. 19(K): 112. 1919; 119. 1922; 48. Nu Frederiksberg; 1922; Levieohn, Leopold. 1915: 306. 1920: 30, 103. 77, 101, 102, 265. 1923: 281. Levinson, P'rik. 1924: 84. Liebmann, Pinæus. 1906: 55. Levison jnnr., L, Aktieselskabet. 1917: 12. Liebst, P. \V. Fredensborg. 1889: 141. 1922: Levison, Wm. 1892: 22, 94 (2 Anm.). 1893: 56. 203 204, 225. 1894:115. 1896: 81, 99. 1897:2. 1900:110,126. Lier & Co. 1914; 241. 1916: 318. 1918; 88. 1903: 197. 1906: 78. 1920: 31. i 1919; 41, 121. Levring & Co. 1923: 277. j Lier, Vald. C., Specialfabrik for Buelamper. 1901; Levring ct Larsen. Frederiksberg. 1899: 6. 94. 1904: 231. 1910: 320. Lifforsakrings-Aktiebolaget »Victoriac i Stock-Levring Brugsforening. 1915: 121. j holm. 1923; 85. 1924; 87. Levring, Erik. 1919: 38. I Ligkistefabriken Danmark ved Hansen, Nielsen *Levring, Søren. Frederiksberg. 1921: 139. i og Schmidt. 1922: 242. 1928; 191. 1924; 7. I Lignum, Aktieselskabet. Kastrup. 1907: 196. Levring Sogns Spare-og Laanekasse, Aktiesel­I 1914: 74. skabet. 1889: 200. 1891: 58. 1893: 72. j Lihme Brugsforening. 1891: 127. 1895; 99. 1897: 1906: 117. 1913: 138. 1916: 165. 1917: 227. i 96. 1899: 121. 1901: 105. 1904: 58. 1905: 260. 1918: 224. 1920: 214. 1909: 189. 1911: 174. 1913: 166. 1916: 27. Levy jun. & Co. 1892: 94. 1898: 73. 1902: 225. j 1923: 149. »03; 5, 27. I Lihme Manufakturhandel, Aktieselskabet. 1914: Levy, Ivar, & Co. 1910: 204. ! 123. Levy, J., & Co. 1889:117. 1890:70. 1898:3. ' Lihmes, Pauli, Efterfølger. 1899: 183. 1901: 114. 1904; 24. 1905: 67. 1906: 26. ; Likørfabriken Daf v/ Aage Petersen. 1923: 33. 1907; 165. 1914; 216. Lild Mølles Jæmstøberi og Maskinfabrik, Aktie­Levys, M., Efterfølger ved H. P. Andersen. selskabet. 1917: 305. 1913: 148. Lild Sogns Brugsforening. 1904: 77. 1905: 126. Levysohn Vika< ved Gudrun Paghøj. 1923: 107. Linoleum-Komi^agniet, Aktieselskabet. 1905: 23. Linoleums-Huset ved Bolt Jøi'gensen. Randers. 1910: 49. Linoleumshuset Esbjerg ved M. Hansen. Esbjerg. 1917: 382. Linotol-Kompagniet, Harald Drescher. 1919: 224. 263. 1924: 150. Linotol-Kompagniet for Jylland, Aktieselskabet. Aarhus. 1906: 186. 1908: 313. 1911: 85. 1913: 167. Linow, H., & Ballisager. 1919: 195. Lion Skotøjsfabrik ved Liljeqvist og Thomassen. Frederiksberg. 1920: 165. Lippert & Jensen. Frederiksberg. 1920: 249. Lippert, C. E., og Søn. 1921: 263. Jjitogratisk Anstalt Aros, Chr. Olsen. Aarhus. 1907: 48. Litteraturselskabet, Aktieselskab. 1909; 228. Liverpool & London & Globe, Forsikringsselskab, Aktieselskabet. 1891; 65. Liverpool & London Plate Glass Insurance Com­pany Limited, Aktieselskabet. 1900; 77. 1901; 158. Liverpool Victoria Insurance Corporation Limited, The, Aktieselskabet. London. 1911; 8. Livsforsikrings-Aktieselskabet English & Scottish Law. 1893; 56. Livsforsikrings-Aktieselskabet Nordpolen. 1904: 42. Livsforsikringsaktieselakabet Nordstjernan. 1889: 270. 1890; 111. 1896; 129. Livsforsikrings Aktieselskabet Thule. 1890; 25. 1906: 131. Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht. 1906: 132. 1918: 310. Livsforsikringsbanken Kosmos, Aktieselskabet. 1911: 296. 1923; 86 (2 Anm.). 1924: 87. Livsforsikringsselskabet Danebroge, Aktieselskab. 1909: 146, 1911: 157. 1916: 177. 1917; 275. 1918; 284. 1921; 6. Livsforsikringsselskabet Jylland, gensidigt. Aar­hus. 1908; 313. 1909: 76, 241. 1910; 2U, 193. 1913: 108. 1914: 318. 1918; 275. 1920; 238. Livsforsikringsselskabet Kronan. 1904; 167. Livsforsikringsselskabet New York. 1902; 167. 1906; 197. Livsforsikringsselskabet New York. 1918: 1:09. 1923: 85 (2 Anm ). 1924:87. *Livsforsikringsselskabet Standard, Aktieselska­bet. 1910; 2. 1915; 4. 1918; 310. 1924: 50. Livs-og Genforsikringsselskabet Dana, Aktiesel­skab. 1917: 58, 357. 1918; 14. 1923: 85, 86 (ialt 5 Anm.). Liqueurfabviken Ydun, H. C. Sørensen. 1903; 48. Ljungberg, Chr., under Administration. Næstveftflgr. Helsingør. 1899; 98. Lund & Rose. Aarhus. 1911: 144. 1918; 224. Lund & Thorsen. 1889; 122. 1895: 132. 1907: 3, 62, 237. 1908: 3. 1912; 238. 1918: 285. Lund, A. 1916: 110. 1924; 28. Lund, Axel. 1908: 114. 1909: 92. 1912: 9. 1919: 122. Lund, Axel, Aktieselsliabet. Faxe Ladeplads. 1909; 234, 289. Lund, Axel A. V. 1917: 166. Lund, B., & Heidemann. 1908; 91. 1924: 54. Lund, C. & Co. 1917; 432. 1918: 87. Lund, C., Aktieselskabet. Esbjerg. 1909: 80. Lund, C. C., & Søn, Aktieselskabet. Varde. 1908: 108. 1910: 22. Lund, Carl. 1889; 111. Lund, Carl F. Torning. 1922: 22. Lund, Cathrine, Bog-og Musikhandel. 1906; 252. Lund, Chr. Fredericia. 1907; 24. Lund, Chr. T., & Co. 1889; 99. 1907: 19. Lund, E. C. 1918: 186. Lund, H. Th. 1905: 48. 1908: 31. 1909: 252. Lund, I. P. Aarhus. 1917; 116. Lund, Jacob. 1889; 84. 1891; 38, 40. 1895: 150. 1905; 230. 1911: 130. 1917: 60. Lund, J. Chr. Odense 1905; 187. Lund, J. Theod. Helsingør. 1889: 139. Lund, K. 1903; 235. Lund, Laurits Christian Peter. Rønne. 1913: 130. 1919: 78. Lund, M. M. Kallundborg. 1889; 291. Lund, M. 8., & Co.s Skotøjsfabrikker. 1919; 120. Lund, Martin. 1915: 184. Lund, Mathias Chr. 1893: 2. Lund, N. M. Esbjerg. 1922; 69. Lund, Oscar P., & Co. 1892; 60. 1893; 22, 44. Lund, S. Poulsen, Aktieselskabet. Hol8t,ebro. 1914: 28. Lund, Sophus, & Co. Lyngby. 1889; 135. Lund, Theodor, & Petersen, Aktieselskab. 1917: 56, 207. Lund, Thomas, & Co., Aktieselskabet. Holstebro. 1906: 269. Lund, V. 1889: 253. 1896; 144. 1908: 207. 1917; 208. 1919: 317. Lund, Viggo 8. & Co. 1921; 262. Lunds Dampkalfebrænderi. Aarhus. 1915: 323. 1917: 376. 1918; 77. Lunds Andr., Efterfølger, V.Randrup. 1912: 179. Lunds, C., Teglværk, Aktieselskabet. Esbjerg. 1909: 80. 1913: 331. 1916; 32. Lunds, C. P., Cementstøberi. Rønne. 1913: 130. Lunds, C. P., Sønner. Rønne. 1913; 265. 1914: 81. Limds, Carl, Bogtrykkeri. 1889: 111. Lunds, Carl, Fabrikker, Aktieselskabet. 1914: 217. 1916; 9, 142. 1917: 165, 438. Lnnds, D., Efterfølger. 1916: 178. Lunds, J. R., Pariseretablissement. 1893; 44. 1899: 20, 21. Lunds, Jens, Eftf., P. Nielsen. Nakskov. 1909: 184, 237. Lunds, M., Cementvarefabrik. Skive Landsogn. 1914: 294. Lunds M., Cementvarefabrik ved M. Lund og A. Laustsen. Skive Landsogn. 1916; 28. Lundbeck, C., i Aalborg. 1919; 183, i Likvidation 211. Lundbeck, H., & Co. 1915; 185. 1916; 6. Lundbeck, N., ved Holger Hansen. Haderslev. 1920; 263. Lundberg, Aktieselskabet. Ebeltoft. 1916; 201. 188, Lundberg og Jensen. 1924; 218. Lundberg, S. B., Ebeltoft. 1897; 61. 1901: 170. 1909; 162. [ Lundborgs, A., Søn Alfred Lundborg. 1897: 173. i Lundby Å Co. 1921; 11. 1922: 6. ! Lundby, Hans. 1915: 24. 1920: 200. Lundby Købmandshandel ved H.F. Christoffersen. 1915: 60—61. Lundbæk, Chr. 1909: 93. 1913: 33. 1914; 140. Lunde Brugsforening. 1907: 175. 1908: 149. 1909: 155. 1910; 159. 1911. 168. 1924: 134, 276. Lundeborg Handelsetablissement, Aktieselskabet. 1910: 298. 1911: 19. 1912; 193. Lundeborg og Omegns Brugsforening. 1S17; 148, 182. 1919: 239. 1920; 168. 1923: 39. Lunderbjerg Cementstøberi ved G. C. Larsen og Th. Olsen. 1908; 152, 288. Lundergaards Mose, Aktieselskabet. 1904: 115. 1913; 107, 243. 1916; 417. Lunderskov Manufakturforretning. 1905; 110. Lunderskov Teglværk ved I. Dahl m. fl. 1920: 94. Lunderskov Teglværk ved B. Jepsen m. fl. 1898: 86. 1900: 187. 1911: 227. Lundforlund og Gjerlev Sognes Spare-og Laane­kasse. 1889: 303. 1892; 96. 1895: 92. 1897 72. 1898; 76. 1903: 163. 1905: 163. 1909 260. 1913: 2o7. 1919; 322. 1920; 209. 1923 240. Lundgren, O. 1919: 95, 148, 198. Lundgreens, Jobs., Eftf., A. C. Pedersen. 1915: 309. Lundgreens, P. T., Eftflgr. Helsingør. 1902: 54. Lundh, Axel. 1912: 63. 1924; 244. Lundhof, H. A., Aktieselskabet. 1911: 319. Lundholm & Jensen. 1889; 126, 426. 19X2: 10. Lundholm, Frederik. 1889; 258. Lundholdt og Jensen. Fredericia. 1922: 19. Lunding, Steffen. Vejle. 1919: 142. Luudingshus Magasiner ved Ludvig M. Larsen. Aarhus. 1921: 278. JLundqvist & Olsen. 189-1 68. 1914; 38. .Lundsby & Gundorph. 1895:'76. 1897. 4. iundsgaard, V. 1921: 136,238. 1922; 244. I Likv. 1924; 106. .Lundsgaard, V. Svendborg. 1916: 295. Lundsgaards, V. Eftf., O. Heescb, Aalborg. 1919; 185. Lundsgaards, V., Eftf., 0. Heescb. Aarhus. 1919: 185 (2 Anm.). Lundsledt, P., Valby. 1920: 102. •Lundsteen & Co. 1905; 140. 1906; 30. 1908: 34. Lundsteen & Nielssens Efterfølger. 1903: 50. Lundt, C., & Co. 1906; 252. Lundwalls, P., Eftf. ved Vald. Lundwall. Frede­ riksberg. 1911: 40. Lune Boliger, Aktieselskabet. Gentofte Kommu­ ne. 1913; 212. Lunge, H. C , & Søn. Sorø. 1900; 41. 1918: 142. .L,unn, Aug. & Co. 1889; 22. 1891; 132. 1907; 192. 1910: 227. 1912; 328. 1920: 139, 141. 1922; 172. 1923; 107. .^unnings, E. M., Efterfig. ved Brødrene Steglich. Kallundborg. 1903; 78. .^unos, Bianco, Bogtrykkeri. 1889 36. 190<.>; 56. 1912; 121. 1913; 7. 1920: 138. ^^uplaus, Fdr W., Efterfølger. 1909; 149. 1920; 163. 1924; 4. ^^uplaus, Ferd. W., Eftf.s Hoveddepot ved C. F. Clausen. Hillerød. 1914; 147. .liuppy, V. 1920: 162. ^^uther, Erik, & Co. 1916; 315. .jUX Trading & Engineering Co., The, ved Bro­ •strøm, Nepper & Brostrøm. 1913: 5. 1914; 171, 242. 1917; 314. .^uxor Smør-& KalJelager ved A. Eriksen. 1924: 194. .^uxus ved Th. Petersen. 1921; 86. .Aixusbilen ved S. de Brockdorff. 1919; 173. .juxusbilen ved P. Pedersen. Kolding. 1919; 285. ;>uzern. Aktieselskabet. 1916: 246. 1917: 208. ^jvby Brugsforening. 1916; 27. yvbve's, Jensine, Eftf. ved Hertha Hansen. Skive. 1924;