Hansen, Naja Fibiger. “Professionalismens spændingsfelt – Om Principledet Professionalisme I Udviklingen Af Den pædagogiske læreplan I Dagtilbud”. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2, no. 1 (april 23, 2018). Set februar 26, 2024. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400.