Hansen, N. F. “Professionalismens spændingsfelt – Om Principledet Professionalisme I Udviklingen Af Den pædagogiske læreplan I Dagtilbud”. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, bd. 2, nr. 1, april 2018, doi:10.7146/fppu.v2i1.105400.