[1]
N. F. Hansen, “Professionalismens spændingsfelt – om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud”, FPPU, bd. 2, nr. 1, apr. 2018.