Jacobsen, G. H., Larsen, D. O. og Nielsen, O. S. (2020) “Arrangementet som pædagogisk handlingsform: – pædagogers faglighed i skole og SFO”, Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 4(1), s. 14. doi: 10.7146/fppu.v4i1.119213.