Hansen, N. F. (2018) “Professionalismens spændingsfelt – om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud”, Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 2(1). doi: 10.7146/fppu.v2i1.105400.