Hansen, Naja Fibiger. 2018. “Professionalismens spændingsfelt – Om Principledet Professionalisme I Udviklingen Af Den pædagogiske læreplan I Dagtilbud”. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse 2 (1). https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105400.