Hansen, N. F. (2018). Professionalismens spændingsfelt – om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(1). https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105400