(1)
Hansen, N. F. Professionalismens spændingsfelt – Om Principledet Professionalisme I Udviklingen Af Den pædagogiske læreplan I Dagtilbud. FPPU 2018, 2.