https://tidsskrift.dk/Chronolog/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Chronolog: Announcements 2022-09-20T12:26:31+02:00 Open Journal Systems <p>Velkommen til tidsskriftet Chronolog!</p> <p>Chronolog er et tidsskrift for studerende, der beskæftiger sig med historie, kultur, arkæologi og sprog i det gamle Sydvestasien og Nordøstafrika. Fokus for tidsskriftet er at give studerende ved Tværkulturelle- og Regionale Studier (ToRS) ved Københavns Universitet (KU) og studerende med tilknytning til instituttet via konferencer eller samarbejde, mulighed for at få deres første videnskabelige artikel offentliggjort i et peer reviewed tidsskrift.</p> <p>Det første nummer af Chronolog forventes at blive offentliggjort i februar 2023.</p> <p class="p1"> </p> <p>Welcome to Chronolog magazine!</p> <p>Chronolog is a journal for students concerned with the history, culture, archaeology and language of ancient Southwest Asia and Northeast Africa. The focus of the journal is to provide students at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies (CCRS) at the University of Copenhagen (UCPH) and students affiliated with the department through conferences or collaborations, the opportunity to have their first scholarly article published in a peer reviewed journal.</p> <p>The first issue of Chronolog is expected to be published in February 2023.</p> <p> </p> https://tidsskrift.dk/Chronolog/announcement/view/1025 Call for papers: Call for papers for issue 1 2022-09-20T12:26:31+02:00 Chronolog <p>We are currently accepting submissions for our first issue.<br /><br />We are intrested in papers about the history, culture, archaeology and languages of the ancient Southwest Asia and Northeast Africa. <br /><br />Submit your paper by October 1st.</p> 2022-09-20T12:26:31+02:00