[1]
K. Johannesen, “Fragmenterede grave : Gravskik og våbengrave i Nordjylland i yngre førromersk jernalder”, Alabu, nr. 1, s. 37–95, okt. 2023.