(1)
Johannesen, K. Fragmenterede Grave : Gravskik Og våbengrave I Nordjylland I Yngre førromersk Jernalder. Alabu 2023, 37-95.